Beton ve Beton Teknolojisi (Deneyler İlaveli) Çeşitleri– Özellikleri–Deneyler  Doç. Dr. Osman Şimşek  - Kitap

Beton ve Beton Teknolojisi (Deneyler İlaveli)

Çeşitleri– Özellikleri–Deneyler

6. Baskı, 
Eylül 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
400
Barkod:
9789750261930
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
305,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Uzun yıllar Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde "Beton ve Beton Teknolojisi" konusunda ders veren ve döner sermaye aracılığı ile birçok beton kalite kontrol raporu hazırlayan ve bilirkişilik yapan yazar, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 6. baskını yapan kitapta, Beton teknolojisindeki son gelişmeleri, deneysel çalışmalarda elde edilen bilgileri, betonda meydana gelen yüzey kusurlarını ve beton bileşenleri konusundaki bilgi ve tecrübelerini bu kitapla okuyuculara aktarmaya çalışılmıştır.
Son yıllardaki inşaat sektöründeki hızlı gelişmelerden dolayı yapı ile ilgili malzemelerde de hızlı bir değişim ve gelişim söz konusudur, inşaat işlerinde en çok kullanılan malzeme olan "beton" da en çok gelişen malzemelerin başında gelmektedir. Betonda dayanım özelliği kadar, estetik, ekonomiklik, geçirgenlik, elastiklik ve yüksek performans gibi nitelikler de aranmaya başlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda betonunu üretimi endüstrileşmekte ve daha ekonomik hale gelmesine uğraş verilmektedir.
Kitap, ilgili bölümlerin öğrencilerine hitap etmesinin yanında, inşaat sektörünün her kademesinde görev alan teknik elemanlara ve konuyla ilgilenenlere de uygulanmış deneyler eşliğinde açıklayıcı bilgiler vermektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Beton Çeşitleri
.
Beton Bileşim Elemanları
.
Betondan Beklenilen Özellikler
.
Beton Özelliklerine Etki Eden Faktörler
.
Görünür Betonlardaki Kusur ve Bozulmalar
.
Beton Üretimi
.
Beton Tasarımı ve Karışım Hesabı (TSEN 206–2013+A1– ve TS 13515–2019)
.
Beton Hazırlanma Parametreleri
.
Beton Karışımı Tasarım Kriterleri
.
Beton Karışım Hesabı (TS 802
.
2016)
.
Örnek Karışım Hesapları
.
Deneyleri (Çimento, Agrega, Taze ve Sertleşmiş Beton Deneyleri)
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Altıncı Baskıya Önsöz 
7
Beşinci Baskıya Önsöz 
9
1. GİRİŞ 
21
1.1. Betonun Tanımı ve Tarihçesi 
22
1.2. Betonla İlgili Terimler 
25
2. BETON ÇEŞİTLERİ 
29
2.1. Yoğunluklarına Göre Betonlar 
29
2.1.1. Hafif Betonlar 
29
2.1.1.1. Doğal ve Yapay Hafif Agrega İle Üretilen Betonlar 
30
2.1.1.2. Kimyasal Katkı Maddesiyle Üretilen Hafif Betonlar 
31
2.1.2. Normal Betonlar 
31
2.1.3. Ağır Betonlar 
32
2.2. Basınç Dayanımlarına Göre Betonlar 
32
2.2.1. Proje Dayanımı Ve Karakteristik Dayanım 
33
2.2.2. Hedef Dayanım 
33
2.2.3. Basınç Dayanım Sınıfları 
34
2.3. Hazır Betonlar 
36
2.4. Özel Betonlar 
36
2.4.1. Püskürtme Beton 
37
2.4.1.1. Kuru Sistem 
37
2.4.1.2. Yaş Sistem 
38
2.4.1.3. Yaş ve Kuru Sistemin Karşılaştırılması 
38
2.4.1.4. Püskürtme Betonda Geri Sıçrama ve Beton Kaybı 
38
2.4.1.5. Püskürtme Betonun Özelliği 
40
2.4.1.6. Püskürtme Betonun Kullanım Alanları 
41
2.4.2. Lifli Beton 
42
2.4.2.1. Lifli Betonun Özellikleri 
47
2.4.2.2. Lifli Betonun Karışım Esasları 
49
2.4.2.3. Lifli Betonun Kullanım Alanları 
50
2.4.3. Ferrocement Beton (Ferro Beton) 
52
2.4.4. Vakumlu Beton 
55
2.4.4.1. Vakumlu Betonlama Sistemi 
55
2.4.4.2. Vakumlu Betonun Genel Özellikleri 
56
2.4.5. Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) 
59
2.4.5.1. SSB ve Normal Betonun Karşılaştırılması 
59
2.4.5.2. SSB Bileşenleri 
60
2.4.6. Reaktif Pudra Betonu 
61
2.4.6.1. RPB'da Kullanılan Malzemeler ve Üretimi 
62
2.4.6.2. RPB Kullanım Alanları 
63
2.4.7. Kendiliğinden Yerleşen Beton 
65
2.4.7.1. KYB’nin Tasarımı 
67
2.4.7.2. KYB’nin Kullanım Alanları 
67
2.4.7.3. Kendiliğinden Yerleşen Taze Beton Özellikleri 
69
2.4.8. Su Geçiren (Geçirimli) Beton 
70
2.4.8.1. Geçirimli Beton Üretiminde Karışım Oranları 
71
2.4.8. 2. Geçirimli Betonun Mekanik ve Fiziksel Özellikleri 
72
2.4.8. 3. Su Geçiren Betonların Uygulama Kriterleri 
73
2.4.8. 4. Geçirimli Betonun Kullanım Alanları 
73
2.4.9. Yapı Elemanının Özelliğine Göre Üretilen Betonlar 
74
3. BETON BİLEŞİM ELEMANLARININ ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ 
77
3.1. Çimentolar 
77
3.1.1. Çimento ve İlgili Terimler 
78
3.1.2. Çimento Çeşitleri 
79
3.1.2.1. Portland Çimentoları (CEM I) 
82
3.1.2. 2. CEM II Çimentosu Çeşitleri 
85
3.1.2.3. CEM III Çimentosu Çeşitleri 
86
3.1.2.4. CEM IV Çimentosu Çeşitleri 
87
3.1.2.5. CEM V Çimentosu Çeşitleri 
87
3.1.3. Çimentoların Genel Özellikleri 
87
3.1.4. Çimentoların Depolanması 
91
3.2. Beton Karma Suyu ve Temas Suyu 
91
3.3. Katkı Maddeleri 
94
3.3.1. Betonda Kullanılan Kimyasal Katkı Maddeleri 
94
3.3.1.1. Kimyasal Katkı Kullanımı 
96
3.3.1.2. Priz Hızlandıran veya Geciktiren Katkılar 
96
3.3.1.3. Antifriz, Priz Hızlandırıcı, Su Azaltıcı, Akışkanlaştırıcı Özellik Gösteren Katkılar 
98
3.3.1.4. Hava Sürükleyici Katkılar 
98
3.3.1.5. Su Azaltıcı ve Akışkanlık Kazandırıcı Katkılar 
99
3.3.1.6. Betonda Su Geçirimsizlik Katkısı 
100
3.3.1.7. Betonu Genleştirerek Çekme Ve Büzülme Önleyici Toz Katkılar 
100
3.3.1.8. Betondaki Donatının Korozyon Hızını Yavaşlatan Katkılar 
101
3.3.1.9. Düşük Çökmeli (Slump’lı) Beton Katkıları 
101
3.3.1.10. Hafif Beton Elemanları İçin Köpük Yapıcı Katkılar 
101
3.3.1.11. Kendiliğinden Yerleşen Beton İçin Hiper Akışkanlaştırıcı Katkılar 
102
3.3.1.12. Yüksek Oranda Su Azaltıcı, Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı 
102
3.3.2. Puzolanik Katkılar 
102
3.3.2.1. Uçucu Kül 
103
3.3.2.2. Silis Dumanı 
108
3.3.2.3. Yüksek Fırın Cürufu 
113
3.3.2.4. Pirinç Kabuğu ve Buğday Sapı Külü 
117
3.3.2.5. Doğal Puzolanlar 
118
3.4. Agrega 
118
3.4.1. Agregalarla İlgili Terimler 
120
3.4.2. Agregaların Özellikleri 
122
3.4.2.1. Agreganın Fiziksel Özellikleri 
122
3.4.2.2. Agreganın Mekanik Özellikleri 
127
3.4.3. Beton Agregaların Sınıflandırılması 
128
3.4.3.1. Elde Ediliş Şekillerine Göre 
129
3.4.3. 2. Yoğunluklarına Göre 
130
3.4.3.3. Tane Boyutlarına Göre 
131
3.4.3.4. Tane Şekline Göre 
133
3.4.3. 5. Yüzey Dokusuna Göre 
134
3.4.3.6. Jeolojik Orijinlerine Göre 
134
3.4.3.7. Mineralojik Yapısına Göre 
135
3.4.4. Agrega Yüzey Şekli ve Biçimi 
136
3.4.5. Agregada Bulunabilecek Zararlı Madde ve Taneler 
136
3.4.5.1. Agregalarda Kil ve Silt Bulunması 
137
3.4.5.2. Çok İnce Malzemenin Kalitesi 
138
3.4.5.3. Sülfatların Varlığı 
138
3.4.5.4. Agrega–Alkali Reaksiyonu Oluşturan Maddeler 
139
3.4.6. Agrega Granülometrisi 
140
3.4.6.1. Granülometri Bileşimi İle Su Miktarı Arasındaki Bağıntı 
141
3.4.6.2. Sürekli Granülometri – Yüksek Kompasite İlişkisi 
142
3.4.6.3. Granülometri ile İşlenebilme Özelliği Arasındaki Bağıntı 
143
3.4.6.4. Granülometrinin Saptanması 
144
3.4.6.5. Granülometri Eğrileri 
145
4. BETONDAN BEKLENİLEN ÖZELLİKLER 
149
4.1. İşlenebilme 
150
4. 1.1. Taze Betonun Tanımları 
150
4.1.2. Taze Betonun Kıvamı 
151
4.1.3. Taze Betonun Reolojisi 
153
4.2. Basınç Mukavemeti 
154
4.2.1. Basınç Dayanımının Süreye Bağlı Gelişimi 
156
4.2.2. Betonun Kalitesinin Belirlenmesinde Basınç Dayanımının Kullanılması 
157
4.2.2.1. Kalite Kontrol İçin Tahribatlı (Karot Alınması) Metot 
158
4.2.2.2. Kalite Kontrol İçin Karot Adetinin Belirlenmesi 
158
4.2.2.3. Karot Alımı Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
158
4.2.3. Betonun Yerinde Denetiminin Amacı 
159
4.3. Dayanıklılık (Dürabilite) 
159
4.3.1. Hava Şartlarına Dayanıklılık 
161
4.3.2. Kimyevi Tesirlere Karşı Dayanıklılık 
162
4.3.3. Erozyona Karşı Dayanıklılık 
164
4.3.4. Islanma–Kurumaya Karşı Dayanıklılık 
164
4.3.5. Ateşe Karşı Dayanıklılık 
165
4.3.6. Asitlere Karşı Dayanıklılık 
166
4.3.7. Pis Sulara Karşı Dayanıklılık 
166
4.3.8. Sülfat Etkilerine Karşı Dayanıklılık 
166
4.3.8.1. Sülfat Hasarı 
166
4.3.8.2. Etrenjit ve Tomasitin Kimyasal ve Mineralojik Yapısı, Oluşum Koşulları 
167
4.3.8.3. Tomasitle Oluşan Sülfat Hasarı 
169
4.3.8.4. Sülfatın Bulunduğu Yerler ve Önlemler 
169
4.3.9. Deniz Suyuna Karşı Dayanıklılık 
171
4.3.10. Betonun Alkali–Silika Reaksiyonuna Karşı Dayanıklılığı 
172
4.3.10.1. Reaktivitesi Düşük Agrega Kullanılması 
172
4.3.10.2. Reaktivitesi Normal Agrega Kullanılması 
172
4.4. Aşınma ve Çarpmaya Karşı Mukavemeti 
173
4.5. Permeabilite (Geçirimlilik) 
173
4.6. Hacim Değişimi (Rötre) 
175
4.6.1. Taze Beton (Rötre) Çatlakları 
175
4.6.1.1. Hidrolik (Kuruma) Rötre 
176
4.6.1.2. Termik Rötre 
176
4.6.1.3. Plastik Rötre (Büzülme) Çatlakları 
177
4.6.1.4. Oturma Çatlakları 
178
4.6.2. Kısıtlanmış Rötre 
179
4.6.3. Yaşlanmış Beton (Rötre) Çatlakları 
179
4.6.4. Karbonlaşma Rötresi 
180
4.6.5. Betonda Rötreye Karşı Alınacak Önlemler 
181
4.6.6. Çatlakların Onarılmasıyla İlgili Öneriler 
181
4.7. Elastisite 
183
5. BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 
189
5.1. Çimentonun Etkisi 
190
5.2. Agreganın Etkisi 
191
5.3. Suyun ve Havanın Etkisi 
192
5.3.1. Karışım Suyunun Etkisi 
192
5.3.2. Temas Sularının Etkisi 
192
5.3.2.1. Saf Suyun Etkisi 
193
5.3.2.2. Asitlerin Etkisi 
193
5.3.2.3. Sudaki İyonların Etkisi 
194
5.3.2.4. Karbondioksit Etkisi 
195
5.3.2.5. Karbonatlaşma Derinliği Etkisi 
196
5.3.2.6. Betondaki pH Değerinin Etkisi 
196
5.3.2.7. Oksijen Difüzyonunun Etkisi 
196
5.3.2.8. Deniz Suyunun Etkisi 
197
5.4. Su–Çimento Oranı (S/Ç) 
197
5.5. Diğer Faktörler 
198
6. GÖRÜNÜR BETONLARDAKİ KUSUR VE BOZULMALAR 
199
6.1.Sertleşmiş Betonda Yer Alan Kusurlar 
199
6.1.1. Jel Boşukları 
199
6.1.2. Kapiler Boşluklar 
199
6.1.3. Sürüklenmiş Hava Kabarcıkları İle Oluşturulan Boşluklar 
200
6.1.4. Terleme Nedeniyle Oluşan Boşluklar 
200
6.1.5. Hapsolmuş Hava Boşlukları 
200
6.2. Beton Yüzeylerinde Görülen Bozulmalar 
201
6.2.2. Beton Yüzeyde Kabarmalar 
203
6.2.3. Beton Yüzeyinden Parça Kırılması 
204
6.2.4. Beton Yüzeyinde Renk Düzensizliği 
205
6.2.6. Beton Yüzeyinde Dökülme 
208
6.2.7. Beton Yüzey Harcında Bozulma 
209
6.2.8. Betonda Soğuk Derz Meydana Gelmesi 
210
6.2.9. Beton Yüzeyinde Petek Dokusu 
211
6.2.10. Beton Yüzeyinde Boşluklar 
212
6.2.11. Betonda Meydana Gelen Ayrışma (Segregasyon) 
213
7. BETON ÜRETİMİ 
215
7.1. Hazır Beton 
215
7.1.1. Hazır Beton Santralı 
216
7.1.2. Hazır Beton Hazırlanma Parametreleri 
217
7.1.3. Hazır Betonda Uygunluk Kontrolü 
219
7.1.4. Hazır Beton Siparişinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
219
7.1.5. Hazır Betonun Taşınması 
220
7.2. Şantiyede Üretilen Beton 
221
7.2.1. Normal Şartlar Altında Betonun Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları 
222
7.2.1.1. Betonun Taşınması 
222
7.2.1.2. Betonun Dökümü Öncesi Yüzey Hazırlıkları 
223
7.2.1.3. Taze Betonun Yerine Dökümü 
223
7.3. Betonun Yerleştirilmesi ve Sıkıştırılması 
224
7.3.1. Betona Vibratör Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
227
7.3.2. Betonda Yüzey Bitirme İşlemi 
227
7.4. Anormal Hava Koşullarında Betonun Yapımı ve Dökümü 
228
7.4.1. Soğuk Hava Koşullarında Alınması Gereken Önlemler 
228
7.4.2. Sıcak Hava Koşullarında Alınması Gereken Önlemler 
229
7.5. Betonun Korunması ve Kür 
231
7.5.1. Betonun Korunması 
231
7.5.2. Betonun Kür Edilmesi 
232
7.5.2.1. Buhar Kürü 
233
7.5.2.2. Su Kürü ve Islak Örtü İle Kapatma 
233
7.5.2.3. Plastik Örtülerle Hava İle Temasını Kesme 
234
7.5.2.4. Özel Kür Teknikleri 
234
8. BETON TASARIMI VE KARIŞIM HESABI 
235
8.1. Giriş 
235
8.2. Beton tasarımı ve karışım hesap esasları 
236
8.2.1. Beton Hazırlanma Parametreleri 
238
8.2.2. Beton Karışımı Tasarım Kriterleri 
245
8.2.2.1. İşlenebilme Özelliği 
245
8.2.2.2. Kıvam 
246
8.2.2.3. Dayanım 
246
8.2.2.4. Dayanıklılık (Durabilite) 
247
8.2.2.5. Birim Hacim Kütle 
247
8.2.2.6. Çimento Hidratasyon Isısı 
247
8.2.2.7. Çimento Miktarı ve Su/Çimento Oranı 
248
8.3.Tasarlanmış Betonun Uygunluk Kontrolü 
248
8.3.1. Numunelerin Alınması ve Deney Planlaması 
248
8.3.2. Beton Basınç Dayanımının Uygunluk Kontrolü 
248
8.4. Beton Karışım Hesabı (TS 802/2016) 
248
8.4.1. Karışım Hesabının Amacı 
249
8.4.2. En Büyük Tane Büyüklüğünün Seçilmesi 
249
8.4.3. Tane Dağılımının Seçilmesi 
250
8.4.5. Pompa ile Dökülecek Betonlar İçin Farklı Agrega Sınıfları İle Oluşturulan Agrega Tane Dağılım Eğrilerine Ait Sınırlar 
252
8.4.6. Tane Sınıfının Seçilmesi 
254
8.4.7. Su/ Çimento Oranı Seçimi 
256
8.4.8. Su Miktarının (s) Seçilmesi 
257
8.4.9. Hava Miktarının Seçilmesi 
260
8.4.10. Kıvamın Seçilmesi 
261
8.4.11. Örnek Karışım Hesapları 
261
8.5 Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB) İçin Karışım Tasarımı 
283
8.5.1. Karışım Tasarımı Prensipleri 
283
8.5.2. Deney Yöntemleri 
284
8.5.3. Temel Karışım Tasarımı 
285
8.5.4. Karışım Tasarımı Yaklaşımı 
286
9. DENEYLER 
289
9.1. ÇİMENTO DENEYLERİ 
289
9.1.1. Çimentonun Kıvam Suyu ve Priz Süresi Tayini (TS EN 196–3) 
290
9.1.1.1. Deneylerin Tanımı ve Amacı 
290
9.1.1.2. Deneylerde Kullanılan Aletler ve Malzemeler 
290
9.1.1.3. Kıvam Deneyinin Yapılışı 
291
9.1.1.4. Priz Başlama ve Sona Erme Süresinin Tayinin Yapılışı 
292
9.1.1.5. Genleşme (Çimento Hacim Genleşme) Deneyinin Yapılışı 
293
9.1.2. Dayanım Tayini Deneyleri (TS EN 196–1) 
295
9.1.2.1. Deneyin Amacı 
295
9.1.2.2. Deneyde Kullanılan Aletler 
295
9.1.2.3. Numune Üretiminde Kullanılan Malzemeler ve Karışım Oranları 
297
9.1.2.4. Harcın Hazırlanması 
297
9.1.2.5. Eğilmede Çekme Mukavemeti 
298
9.1.2.6. Basınç Mukavemeti 
298
9.2. AGREGA DENEYLERİ 
299
9.2.1. Agregadan Numune Alma Metotları 
299
9.2.1.1. Numune Almanın Amacı 
299
9.2.1.2. Numune Almada Kullanılan Aletler 
300
9.2.1.3. Numune Bölücü Yardımıyla Numunenin Azaltılması 
300
9.2.2. Agrega Tane Büyüklüğü Dağılımı (TS EN 933–1) 
300
9.2.2.1. Deneyin Amacı 
300
9.2.2.2 Deneyde Kullanılan Aletler 
300
9.2.2.3. Deneyin Yapılışı 
301
9.2.3. Çok İnce (filler) Malzemenin Görünür Yoğunluğunun Gaz Yağında Belirlenmesi (TS EN 1097–3) 
303
9.2.3.1. Deneyin Amacı 
303
9.2.3.2. Deneyde Kullanılan Aletler 
303
9.2.3.3. Deneyin Yapılışı 
304
9.2.4. Agrega Parçalanma Direncinin Tayini İçin Los Angeles Metodu (TS EN 1097–2 ASTM C 131) 
305
9.2.4.1. Deneyin Amacı 
305
9.2.4.2. Deneyde Kullanılan Aletler 
305
9.2.4.3. Deneyin Yapılışı 
306
9.2.5. Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini (TS EN 1097–6) 
307
9.2.5.1. Deneyin Amacı 
307
9.2.5.2. Deneyle İlğili Tanımlar 
307
9.2.5.3. Deneyde Kullanılan Alet ve Malzemeler 
308
9.2.5.4. Deney Metotları 
309
9.2.6. İnce Tanelerin Tayini – Metilen Mavisi Deneyi (TS EN 933–9) 
316
9.2.6.1. Deneyin Amacı 
316
9.2.6.2. Deneyde Kullanılan Alet, Malzeme ve Özellikleri 
316
9.2.6.3. Deney İçin Malzemelerin Hazırlanması 
317
9.2.6.4. Deneyin Yapılışı 
319
9.2.6.5. Hesaplamalar 
320
9.2.7.1. Deneyin Amacı 
321
9.2.7.2. Deneyle İlğili Tanımlar 
321
9.2.7.3. Deneyde Kullanılan Alet ve Malzemeler 
322
9.2.7.4. Deneyin Yapılışı ve Uygulan Metotlar 
323
9.3. TAZE BETON DENEYLERİ 
325
9.3.1. Taze Betondan Numune Alma Metotları (TS EN 12350–1) 
326
9.3.1.1. Numune Almanın Amacı 
326
9.3.1.2. Numune Alınmasında Kullanılan Aletler 
326
9.3.1.3. Numune Alma İşleminin Yapılışı 
326
9.3.1.4. Taze Beton Uygunluk Kontrolü 
326
9.3.2. Taze Beton Kıvam Deneyi–Çökme Metodu (TS EN 12350–2, ASTM C 143) 
327
9.3.2.1. Deneyin Amacı 
327
9.3.2.2. Deneyde Kullanılan Aletler 
328
9.3.2.3. Deneyin Yapılışı 
328
9.3.3. Taze Beton Kıvam Deneyi–Ve Be Metodu (TS EN 12350–3, BS 1881) 
330
9.3.3.1. Deneyin Amacı 
330
9.3.3.2. Deneyde Kullanılan Aletler 
330
9.3.3.3. Deneyin Özü 
331
9.3.3.4. Deneyin Yapılışı 
331
9.3.4. Beton – Taze Beton Deneyleri – Bölüm 4: Sıkıştırılabilme Derecesi (TS EN 12350–4) 
333
9.3.4.1. Deneyin Amacı 
333
9.3.4.2. Deneyde Kullanılan Aletler 
334
9.3.4.3. Deneyin Yapılışı 
335
9.3.5. Taze Betonun Hava Miktarının Tayini (TS EN12350–7, ASTM C 123) 
336
9.3.5.1. Deneyin Amacı 
336
9.3.5.2. Deneyde Kullanılan Aletler 
337
9.3.6. Sertleşmiş Basınç Dayanımı İçin Deney Numunelerinin Yapımı (TS EN 12390–2, BS 1881–2) 
338
9.3.6.1. Kullanılan Kalıpların Boyutları 
338
9.3.6.2. Kalıpların Hazırlanması ve Betonun Kalıplara Doldurulması 
339
9.3.6.3. Betonun Sıkıştırılması 
339
9.4. SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ 
341
9.4.1. Beton Basınç Dayanımı Tayini (TS EN 12390–3) 
342
9.4.1.1. Deneyin Amacı 
342
9.4.1.2. Deneyde Kullanılan Aletler 
343
9.4.1.3. Deneyin Yapılışı 
343
9.4.2. Betonun Eğilmede Çekme Dayanımı Tayini (TS EN 12390–5 ve ASTM C 78) 
345
9.4.2.1. Deneyin Amacı 
345
9.4.2.2. Deneyde Kullanılan Aletler 
345
9.4.2.3. Deneyin Yapılışı 
345
9.4.3. Beton Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımı Tayini (TS EN 12390–6, ASTM C 496) 
347
9.4.3.1. Deneyin Amacı 
347
9.4.3.2. Deneyde Kullanılan Aletler 
347
9.4.3.3. Deneyin Yapılışı 
347
9.4.4. Basınç Altında Su İleme Derinliği Tayini (TS EN 12390–8) 
348
9.4.4.1. Deneyin Amacı 
348
9.4.4.2. Deneyde Kullanılan Aletler 
348
9.4.4.3. Deneyin Yapılışı 
349
9.4.5. Sertleşmiş Betondan Tahribatlı Metot ile Numune Alınması (TS EN 13791) 
350
9.4.5.1. Deneyin Amacı 
350
9.4.5.2. Genel Kurallar 
350
9.4.5.3. Deneyde Kullanılan Aletler 
351
9.4.5.4. Deney Uygulama Yeri, Ölçüm Yeri ve Sayısı, Ölçüm Yerlerinin Durumu 
352
9.5. TAHRİBATSIZ METOTLARLA BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ 
356
9.5.1. Windsor Probe Test Yöntemi 
356
9.5.2. Rezonans Frekans Metodu 
359
9.5.3. Pin Penetrasyon Test Yöntemi 
361
9.5.4. Yapışma Dayanımının Çekip Koparma (Pull–Off) Metoduyla Tayini (TS EN 1542) 
362
9.5.4. 1. Genel Olarak Pull–Off Testi 
362
9.5.4.2. Deneyde Kullanılan Aletler ve Tanımlar 
362
9.5.4.3. Deneyin Yapılışı 
363
9.5.4.4. Deneyin Uygulanması 
363
9.5.5. Pull–Out Test Yöntemi 
366
9.5.6. Beton Yüzey Sertliği Yolu ile Yaklaşık Basınç Dayanımı (Schmidt Beton Test Çekici ile Tahribatsız Deney) 
367
9.5.6.1. Deneyin Amacı 
368
9.5.6.2. Deneyde Kullanılan Aletler 
368
9.5.6.3. Genel Uygulama Alanı 
370
9.5.6.4. Test Sonuçlarını Etkileyen Faktörler 
371
9.5.6.5. Deneyin Yapılışı 
373
9.5.7. Betonda Ultrases Hızı ile Ölçüm (ASTM C 597) 
374
9.5.7.1. Deneyin Amacı 
375
9.5.7.2. Deneyde Kullanılan Aletler 
375
9.5.7.3. Deneyin Yapılışı 
375
9.5.8. Birleşik Metot 
377
Kaynaklar 
381
Kavram Dizini 
395
Yazarın Özgeçmişi 
400