Basketbol Hukuku Mustafa Artuç'a Armağan Prof. Dr. Murat Balcı  - Kitap

Basketbol Hukuku

Mustafa Artuç'a Armağan

1. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
206
Barkod:
9786052646267
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
275,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak bu yıl Spor Hukuku Zirvesi'nin 3 üncüsünü icra etme imkanına sahip olduk. Bu sebeple çok mutluyuz. 1. Spor Hukuku Zirvesinde "Doping" konusunu ele almıştık. 2. Spor Hukuku Zirvesinde ise "Futbol ve Ceza Hukuku" konusunu ele aldık. 3. Spor Hukuku Zirvesini "Basketbol Hukuku" konusuna hasrettik. Zirve kapsamında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili milli basketbolcu Sayın Ömer Onan da konuğumuz oldu. Öğrencilerimiz ve zirve katılımcıları ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz ve basketbol yöneticiliği kariyerinde başarılar diliyoruz. Ayrıca programın icrasında çok önemli katkıları olan Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Av. Dr. Can Yalçınkaya'ya da müteşekkir olduğumuzu özellikle ifade etmeliyim.
Bu yıl, Basketbol Hukuku konusunda çeşitli konu başlıklarını ele aldık. Bu kitapta da 3. Spor Hukuku Zirvesi kapsamında sunduğumuz Tebliğlere yer verilmiştir. Bunun yanı sıra Uluslararası Basketbol Disiplini ile ilgili düzenlemelerin Türkçe çevirisi ile yurt dışında olması sebebi ile Zirveye katılamayan ancak tebliğini yazılı olarak gönderen Yusuf Sinan Canatar'ın tebliğine yer verilmiştir.
Çalışmada; "Uluslararası Basketbol Disiplin Hukuku Düzenlemeleri, Türk Basketbol Disiplin Hukuku, Bir Spor Federasyonu Olarak Türkiye Basketbol Federasyonunun Tüzel Kişiliğinin Niteliği, Rusya-Ukrayna Savaşının Avrupa Basketbolundaki Oyuncu Sözleşmelerine Etkisi, Basketbol Hukukuna Dair İki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Karar Özeti, 7258 Sayılı Kanunda Düzenlenen Suçlarda Elkoyma ve Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara El Koyma Tedbirleri, Basketbol Tahkim Mahkemesi, Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması ve Müsabaka Düzeninin Bozulması Suçları" ile ilgili tebliğ metinleri yer almaktadır.
Basketbol Hukuku'nun daha önce bağımsız olarak ele alındığı başkaca bir çalışma olmadığı da dikkate alındığında çalışmanın Spor Hukuku Literatürüne faydalı olacağı kanaati ile beğenilerinize arz edilmiştir.
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
BASKETBOL DİSİPLİN HUKUKUNDA
ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
Prof. Dr. Murat Balcı
Giriş 
13
I– NBA Düzenlemeleri 
13
II– FIBA Disiplin Düzenlemeleri 
16
III– FIBA Disiplin Organları 
19
IV– FIBA Disiplin Süreci 
20
VI– FIBA’nın Diğer Disiplin Yaptırımları 
23
Sonuç 
24
Ekler 
25
1– NBA TÜZÜĞÜ (NBA CONSTITUTION) 
25
2– NBA VE NBA OYUNCULAR BİRLİĞİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
(7/1/2023 tarihinden itibaren geçerli) NBA–NBPA CBA
(Collective Bargaining Agreement) 
33
3– FIBA GENEL TÜZÜĞÜ (2021) 
51
4– FIBA İÇ TÜZÜKLER 
54
5– FIBA AVRUPA MÜSABAKALAR TÜZÜĞÜ 
62
TÜRK BASKETBOL HUKUKUNDA
DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
Dr. Can Yalçınkaya
1– Ülkemizdeki Spor Federasyonları 
74
2– Türkiye Basketbol Federasyonu ve Mevzuatı 
76
3– Türkiye Basketbol Federasyonu Faaliyetleri İle Disiplin Sistematiği 
77
4– Türkiye Basketbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği 
78
5– Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kuruluna Sevk 
78
6– Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu ve Görevleri 
79
7– Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu Yargılaması 
80
8– Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Talimatında Düzenlenen
Disiplin Suçları 
81
9– Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Talimatına Göre Ceza
Sorumluluğunu Etkileyen Nedenler 
82
10– Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Talimatında Düzenlenen
Disiplin Cezaları 
83
11– Türkiye Basketbol Federasyonu Faaliyetleri Dışında Kalan Basketbol
Faaliyetleri Sistematiği ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Disiplin
Yargılaması Sistemi 
83
12– Spor Yargısının Yargıtay’ı: Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu 
84
Kaynaklar 
85
BASKETBOL HUKUKUNA DAİR
İKİ SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS)
KARAR ÖZETLERİ
Av. M. Hakan Tüfekçi
– Arbitration CAS 2004/A/605 Pamesa Valencia v. Euroleague Basketball 
87
– Arbitration CAS 2013/A/3099 Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği v.
Allen Iverson 
90
BİR SPOR FEDERASYONU OLARAK
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONUNUN
TÜZEL KİŞİLİĞİNİN NİTELİĞİ
Arş. Gör. Yusuf Sinan Canatar
Giriş 
93
1. Türk Hukukunda Spor Federasyonlarının ve Türkiye Basketbol
Federasyonu’nun Kuruluşuna İlişkin Hükümler 
94
2. Spor Federasyonlarının Tüzel Kişiliğinin Niteliğine İlişkin Yaklaşımlar 
97
2.1. Tüzel Kişilik Kavramı ve Kamu Tüzel Kişiliği 
97
2.1.1. Genel Olarak 
97
2.1.2. Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı 
99
2.2. Doktrin ve Yargı Kararlarında Spor Federasyonlarının Tüzel
Kişiliğinin Niteliği Meselesi 
102
2.2.1. Doktrin Görüşleri 
102
2.2.2. Yargı Kararlarından Örnekler 
105
3. Türkiye Basketbol Federasyonunun Tüzel Kişiliğine İlişkin
Değerlendirmeler 
108
Kaynakça 
116
RUSYA–UKRAYNA SAVAŞININ
AVRUPA BASKETBOLUNDAKİ
OYUNCU SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ
Arş. Gör. M. Emirhan Havan
Özet 
119
Giriş 
119
1. Basketbolcu Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği 
122
2. Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk 
123
3. Rusya–Ukrayna Savaşının Mücbir Sebep Olarak Değerlendirilmesi 
128
3.1. Basketbol Uyuşmazlıklarında Mücbir Sebep Kavramı 
128
3.2. BAT Kararlarında Mücbir Sebep Olarak Rusya–Ukrayna Savaşı 
131
4. Sözleşmenin Haklı Nedenle Feshi Sebebi Olarak Rusya–Ukrayna Savaşı 
135
4.1. Oyuncu İçin Haklı Nedenle Fesih Sebebi Oluşturması 
135
4.2. Kulüp İçin Haklı Nedenle Fesih Sebebi Oluşturur Mu? 
139
Sonuç 
143
7258 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN SUÇLARDA ELKOYMA ve
TAŞINMAZLARA, HAK ve ALACAKLARA
ELKOYMA KORUMA TEDBİRLERİ
Arş. Gör. Ömer Özmen Baştürk
Özet 
145
Abstract 
145
Giriş 
146
I. Basketbol Kavramı 
146
A. Tanımı 
146
B. Tarihçesi 
148
1. Dünyada Basketbolun Tarihi 
148
2. Türkiye’de Basketbolun Tarihi 
148
II. 7258 Sayılı Kanun’da Düzenlenen Suçlar 
149
A. Spor Müsabakalarına İlişkin Yurt İçinde Düzenlenen Bahisleri
Yetkisiz Olarak Oynatma, Bu Oyunlara Yer veya İmkan Sağlama
Suçu 
149
B. Spor Müsabakalarına İlişkin Yurt İçinde Düzenlenen Bahisleri
Yetkisiz Olarak Oynatma, Bu Oyunlara Yer veya İmkan Sağlama
Suçu 
150
C. Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli veya Müşterek Bahis
ya da Şans Oyunlarıyla Bağlantılı Olarak Para Nakline Aracılık
Etme Suçu 
150
D. Kişileri Reklam Vermek ve Sair Surette Spor Müsabakalarına
Dayalı Sabit İhtimalli veya Müşterek Bahis ya da Şans Oyunlarını
Oynamaya Teşvik Etme Suçu 
151
III. 7258 Sayılı Kanun’da Elkoyma ve Taşınmazlara Hak ve Alacaklara
Elkoyma Koruma Tedbirleri 
151
A. Genel Olarak 
151
B. 7258 Sayılı Kanun’da Elkoyma Koruma Tedbiri 
152
C. 7258 Sayılı Kanun’da Taşınmazlara Hak ve Alacaklara Elkoyma
Koruma Tedbiri 
157
Sonuç 
160
Kaynakça 
161
SPOR ALANLARINA YASAK MADDE SOKULMASI VE
MÜSABAKA DÜZENİNİN BOZULMASI SUÇLARI
Arş. Gör. Emre Oğuz Meriç
– Özet 
163
– Abstract 
163
– Giriş 
164
– 6222 Sayılı Kanunun Amacı 
165
– Müsabaka Düzeninin Korunması ve Güvenliğin Sağlanması İçin
Öngörülen Düzenlemeler 
168
– Temel Kavramlar 
169
– Önleme Araması 
170
– Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması ve Müsabaka Düzeninin
Bozulması Suçları 
172
– Korunan Hukuki Değer 
173
– Konu 
173
– Fiil 
176
– Fail ve Mağdur 
179
– Manevi Unsur 
180
– Hukuka Aykırılık 
182
– Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
182
– Muhakeme ve Yaptırım 
184
– Sonuç 
185
– Kaynakça 
186
BASKETBOL TAHKİM MAHKEMESİ
Arş. Gör. Muhammet B. Akyüz
Özet 
189
Abstract 
189
I. Giriş 
190
II. Kuruluşu ve Yapısı 
191
III. Tahkim Yargılaması ve Usulü 
193
A. Tahkim Anlaşmasıyla Basketbol Tahkim Mahkemesi’nin
Yetkisinin Kabulü 
193
B. Basketbol Tahkim Kuralları 
194
C. BAT Yargılamasında Hakem 
194
D. Tahkim Yargılamasında Uygulanacak Kurallar ve Yargılamanın
Başlaması 
195
E. Geçici Önlemler ve Koruyucu Tedbirler 
198
F. Esasa Uygulanacak Hukuk 
199
IV. BAT Yargılamasında Karar ve Kanun Yolu 
200
V. BAT Kararlarına Uyulmaması Halinde Uygulanacak Olan FIBA
Yaptırımları 
203
VI. Sonuç 
205
Kaynakça 
206