Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:14 Sayı:175 – 176 Mart – Nisan 2019 Doç. Dr. Burak Huysal

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:14 Sayı:175 – 176 Mart – Nisan 2019

1. Baskı, 
Nisan 2019
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
688
Barkod:
1304794919036
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
89,90
Temin süresi 2-3 gündür.
Ürün Açıklaması
Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan "Hukuk Fakültesi Dergisi" yılda altı kez okuyucuyla buluşuyor. Farklı konularda çok sayıda makaleye yer veren derginin bu ay ki sayısında aşağıdaki makalelere ulaşabilirsiniz.
Ürün Konu Başlıkları
.
Hakemli Makaleler
.
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72–5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi, Mustafa ERKAN
.
Bilerek Evli Kişiyle Birlikte Olan Üçüncü Kişiden Manevi Tazminat İstenemeyeceği Hakkındaki Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına İlişkin Değerlendirme, Aslı AÇIKGÖZ
.
Göçmen Kaçakçılığı Suçu, Asuman AYTEKİN İNCEOĞLU
.
TTK m.7–2 Bağlamında Ticari Borca Kefalet Sözleşmesinin Özellikleri– Kefilin Sorumluluğu ve Takibi, Sevgi BOZKURT YAŞAR
.
Askerî Ceza Kanununda Firar ve İzin Tecavüzü Suçları (AsCK m.66), Gökhan Yaşar DURAN
.
Heller Kararı Üzerine Düşünceler: Silahlanma (Anayasal) Bir Hak mıdır? Ümit GÜVEYİ
.
Türk–İsviçre ve Alman Hukukunda Eser ve Eser Teslim Sözleşmeleri: Tarihsel Gelişim, Kavram, Unsurlar ve Benzer Sözleşme Tiplerinden Ayırt Edilmesi, Sinan OKUR
.
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 4. Maddesinin Değerlendirilmesi, Cenk ŞAHİN
.
Mirası Ret Hakkının Düşmesine Sebep Olan Haller, Müge ÜREM
.
Kredi Alanın Ekonomik Durumuna İlişkin Yanlış Bilgi Vermesi Nakdi Kredi Sözleşmesinin Banka Tarafından Feshi İçin Haklı Sebep Teşkil Eder mi? Şeyda DURSUN KARAAHMETOĞLU
.
Hannah Arendt'e Göre Anayasal Kuruluş, O. Vahdet İŞSEVENLER
.
"Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi" ve Bu Kapsamda 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçları İçin Öngörülen Cezaların Değerlendirilmesi, Gizem DURSUN
.
Öncelenmiş Borca Aykırılık Kavramı ve Alacağı Tehlikeye Düşen Alacaklının Diğer Hukuki İmkânları ile Karşılaştırılması, Yasemin KABAKLIOĞLU ARSLANYÜREK
.
Türk İdari Teşkilatında Devlet Denetleme Kurulunun Görev Alanı ve Fonksiyonları Üzerine Bir Değerlendirme, Onur KAPLAN – Eyüp Kaan DEMİRKIRAN
.
Civil Law (Mainly Turkish and Swiss Law) Approaches to the Prohibition of Pactum Commissorium and a Brief Overview to Implementation of the Pactum Commissorium under Common Law, Yaman GÜRSEL
.
Hakemsiz Çeviri
.
2018 Tarihli Polonya Deniz Ticareti Kanunu Taslağı'ndaki Navlun Sözleşmesi Hükümlerinin Çevirisi, Çev.: Güneş Karol IŞIKLAR
Yorumlar