Aşırı Yararlanma (Gabin) Davaları Eraslan Özkaya  - Kitap

Aşırı Yararlanma (Gabin) Davaları

5. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
196
Barkod:
9789750292293
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
305,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
4. baskı
Eylül 2020
305,00
175,00 (%43)
Kitabın Açıklaması
Yürürlükten kalkmış olan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun "Gabin" ile ilgili 21. maddesini karşılayan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 28. maddesinde, metin dilinin arılaştırılması dışında, aşırı yararlanmanın (gabinin) hüküm ve sonuçlarında değişiklik yapıldığı gibi, tabi olduğu süreler yönünden de önemli yeni hükümler getirilmiştir.
Aşırı yararlanma (gabin) hakkında yapılan değişiklik üzerine, müessesenin yeni baştan incelenmesi zorunluluğu hasıl olmuş, eser beşinci baskıya hazırlanırken yeniden titizlikle gözden geçirilmiş, bazı konular daha derinleştirilip, genişletilmiş, uygulamadaki bazı duraksamalara açıklık getirilmiştir. Yazarın iştirak etmediği bazı kararlar hakkındaki görüşleri de dipnot olarak açıklanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Aşırı Yararlanma "Gabin"
.
Kavram ve Tanım
.
Aşırı Yararlanmanın "Gabin'in" Unsurları
.
Aşırı Yararlanmanın "Gabin'in" Hüküm ve Sonuçları
.
İçtihatlar
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Beşinci Baskının Önsözü 
7
Dördüncü Baskının Önsözü 
9
Üçüncü Baskının Önsözü 
11
İkinci Baskının Önsözü 
13
Önsöz 
15
Kısaltmalar 
19
AŞIRI YARARLANMA (GABİN) DAVALARI
I. AŞIRI YARARLANMA “GABİN” 
21
A. Genel Olarak 
21
II. KAVRAM VE TANIM 
22
III. AŞIRI YARARLANMANIN “GABİN’İN” UNSURLARI 
30
A. Genel Olarak 
30
B. Objektif Unsur 
31
1. Karşılıklı Edimlerin Kıymetlerinin Takdir Zamanı 
34
2. Oransızlığın Tespit ve Takdiri 
34
a. Edimlerin Kıymetlerinin Tespiti 
34
aa. Edimin Para Olması 
35
bb. Edimin Altın Ziynet Eşyası Kıymetli Evrak Olması 
35
cc. Edimin Taşınır veya Taşınmaz Mal Olması 
35
dd. Edimin Hizmet Olması 
36
b. Açık Oransızlığın Takdiri 
36
3. Sübjektif Unsur 
37
a. Zor Durumda Kalma “Muzayaka” Halinin İstismarı 
39
b. Düşüncesizliğin “Hiffetin” İstismarı 
41
c. Deneyimsizliğin “Tecrübesizliğin” İstismarı 
43
IV. AŞIRI YARARLANMANIN “GABİN’İN” HÜKÜM VE SONUÇLARI 
44
A. Genel Olarak 
44
B. Sözleşme ile Bağlı Olmama Bildirimi ve Şekli 
46
C. Edimler Arasındaki Oransızlığın Giderilmesinin İstenilmesi 
48
D. Aşırı Yararlanma da “Gabinde” Uygulanacak Süreler 
50
1. Bir Yıllık Süre 
51
2. Beş Yıllık Süre 
51
3. Alınanların Geri Verilmesi 
52
E. Zarar Görenin Zararının Tazmini 
53
V. İÇTİHATLAR 
55
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
55
B. Daire Kararları 
83
C. Federal Mahkeme Kararları 
183
Kaynakça 
185
Kavramlar Dizini 
189
Yazarın Diğer Eserleri 
193