Arabuluculuk ve Tahkim Elif Eren  - Kitap

Arabuluculuk ve Tahkim

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
216
Barkod:
9786256533493
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında 2012 yılından itibaren uygulanan arabuluculuk kurumunun özellikleri ve esasları, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve Arabuluculuk Etik Kurallar ile birlikte ele alınarak açıklanmıştır. Doktrin görüşleri ışığında, güncel kanun değişiklikleri ile beraber uygulamaya yönelik çeşitli Yargıtay kararları eklenmiştir.
Arabuluculuk yöntemi ile birlikte tahkim yargılaması, milli tahkimi içeren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 407. - 444. maddeleri arasında bulunan düzenlemeler ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ele alınarak özellikleri, esasları ve uygulamaya yönelik Yargıtay kararlarına atıfta bulunarak incelenmiştir. Bu iki uygulamanın ortak özellikleri ve çeşitli farklılıklarının açıklanması amacıyla yapılan çalışmada son bölüm olarak, arabuluculuk yöntemi ile tahkim yargılamasının ortak özellikleri ve farklılık oluşturan yönleri belirtilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
.
Arabuluculuk
.
Arabuluculuk ve Tahkim Yargılaması Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
ÖNSÖZ5 
ÖZET.7 
ABSTRACT8 
İÇİNDEKİLER.9 
KISALTMALAR15 
GİRİŞ.17 
BİRİNCİ BÖLÜM 
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ21 
Yargı Yolu İle Uyuşmazlık Çözümü21 
Yargı Yolu Dışı Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi 21 
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM 
YÖNTEMLERİ26 
Özel Hukuk Alternatif Çözüm Yöntemleri 28 
1.1. Arabuluculuk.28 
1.2. Arabuluculuk–Tahkim (Mediation–Arbitration)30 
1.3. Müzakere.31 
1.4. Tarafsız Ön Değerlendirme.32 
1.5. Vakıaların Tespiti33 
1.6. Avukatlık Kanunu 35/A Maddesine Göre Uzlaşma 
Sağlama 34 
1.7. Kısa Duruşma36 
Kamu Hukuku Alternatif Çözüm Yöntemleri37 
2.1. Ombudsmanlık 37 
2.2. Uzlaştırma .40 
2.3. İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Sulh Olma 41 
İKİNCİ BÖLÜM 
ARABULUCULUK47 
Arabuluculuğa Elverişlilik .49 
Arabuluculuğun İlkeleri .50 
2.1. İradilik İlkesi.50 
2.2. Gizlilik İlkesi.53 
2.3. Eşitlik/Tarafsızlık İlkesi:.56 
Arabuluculuk Sözleşmesi– Arabulucu Sözleşmesi 59 
3.1. Arabuluculuk Sözleşmesi59 
3.2. Arabulucu Sözleşmesi.61 
Arabuluculuk Süreci 63 
4.1. Arabulucuya Başvuru ve Seçimi.64 
4.2. Taraflarla İlk Görüşmenin Sağlanması .66 
4.3. Uyuşmazlık Hakkında Bilgi Toplanması68 
4.4. Anlaşmazlığın Tarihçesi .69 
4.5. Uyuşmazlık İçin Yol Haritası .71 
4.6. İlk Toplantıda Arabulucunun Dikkat Etmesi Gereken 
Hususlar .73 
4.7. Müzakere Aşaması75 
Rolü77 
4.8.1. Taraf Vekilinin Arabuluculuk Süreci 
4.8.2. Arabuluculuk Sürecinde Taraf Vekilinin Rolü 79 
Dava Şartı Arabuluculuk84 
5.1. Ticari Davalarda Dava Şartı Arabuluculuk.88 
5.2. Tüketici Davalarında Dava Şartı Arabuluculuk94 
5.3. İş Davalarında Dava Şartı Arabuluculuk 97 
5.4. Bazı Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk 99 
Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesi 101 
6.1. Tarafların Anlaşmaya Varması .103 
6.2. Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin İcrası105 
6.2.1. İlam Niteliğinde Belge Olması.105 
6.2.2. İcra Edilebilirlik Şerhi109 
6.2.3. Singapur Konvansiyonu .113 
6.3. Tarafların Anlaşmaya Varamaması Durumu 115 
Arabulucunun Hukuki Sorumluluğu 116 
Arabulucu Ücreti– Masraflar120 
TAHKİM YARGILAMASI .122 
Tahkim Tanımı.122 
1.1. Tahkim Yargılamasının İlkeleri 123 
1.1.1. Gönüllülük123 
1.1.2. Gizlilik124 
1.1.3. Tarafsızlık.125 
1.2. Tahkimin Uygulama Alanı (Tahkime Elverişlilik).128 
1.3. Tahkim Türleri 131 
1.3.1. Milletlerarası Tahkim (MTK) 131 
1.3.2. Yabancılık Unsuru135 
1.3.3. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (İç/Milli Tahkim)136 
1.4. Tahkimde Uygulanacak Kurallar 138 
1.5. Tahkim Sözleşmesi .140 
1.5.1. Tahkim Sözleşmesinin Niteliği 143 
1.5.2. Tahkim Sözleşmesinin Şekli 146 
Tahkim Süreci 148 
2.1. Tahkim Talebi .148 
2.2. Görev Belgesi– Usuli Zaman Çizelgesi.150 
2.3. Tahkim Yargılamasında Dava ve Cevap Dilekçesi 153 
2.4. Tahkimde Delil Sunma– Bilirkişi ve Uzman GörüşüTanık Delili 156 
Tahkim Sürecinin Sonlanması .161 
Hakem Kararlarının İcrası164 
4.1. HMK Açısından Hakem Kararlarının İcra Edilmesi.164 
4.2. MTK Açısından Hakem Kararlarının İcra Edilmesi.165 
4.3. Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi ve New York 
Konvansiyonu 166 
Hakem Kararlarının İptali 169 
5.1. İptal Davasında Yargılama Usulü, Görevli ve Yetkili 
Mahkeme173 
5.2. İptal Davası Açılmasının Hakem Kararının İcrasına 
Etkisi 175 
5.3. İptal Davasında Verilen Kararın Temyiz Edilmesi.178 
Hakemin Hukuki Sorumluluğu 182 
Hakem Ücreti– Yargılama Giderleri 183 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ARABULUCULUK VE TAHKİM YARGILAMASI 
ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR187 
İKİ KURUMUN BENZER YÖNLERİ 187 
Kanuni Düzenlemeler 187 
Sürece Katılımın Gönüllü Olması187 
Sürecin Gizlilik İçerisinde Olması.188 
Arabulucunun/Hakemin Tarafsız Olması 189 
Yabancılık Unsuru .190 
Sürecin Sona Erme Sebepleri.191 
İKİ KURUMUN FARKLI YÖNLERİ192 
Arabulucu/ Hakem Seçimi .192 
Elverişlilik 193 
Uyuşmazlığın Çözüm Süresi194 
Bilirkişi, Tanık ve Keşif Delilleri.195 
Süreç Sonunda Ortaya Çıkan Kararın Niteliği ve İcrası 196 
Arabulucunun/Hakemin Ücreti ve Masraflar.197 
Arabuluculuk Sözleşmesi / Tahkim Sözleşmesi 198 
Arabulucunun / Hakemin Hukuki Sorumluluğu 199 
SONUÇ201 
KAYNAKÇA 205