Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılan Sorumluluk Davasında Tahkim Beyza Gül Gözen  - Kitap

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılan Sorumluluk Davasında Tahkim

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
162
Barkod:
9789750292477
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
279,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Anonim şirketin yönetim kurulunda yer alan üyelerin, temsil ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirirken kanundan ve esas sözleşmeden doğan birtakım yükümlülüklerine uygun davranması gerekmektedir. Aksi halde yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu gündeme gelebilmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu gündeme geldiğinde bu uyuşmazlık TTK m. 561 uyarınca devlet mahkemeleri aracılığıyla çözüme kavuşturulmakta ise de bilindiği üzere uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri önünde çözülmesi yerine alternatif ve ihtiyari bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan tahkim aracılığıyla da çözüme kavuşturulabilmesi mümkündür.
Bu çalışmanın amacı da anonim şirket yönetim kurulu üyelerine karşı açılan sorumluluk davasının tahkime elverişli olup olmadığının incelenmesi ve sorumluluk davasının tahkimde görülmesi esnasında karşılaşılabilecek önemli sorunların ele alınmasıdır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Davasının Temel Nitelikleri
.
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılan Sorumluluk Davasının Tahkime Elverişliliği ve Esas Sözleşmesel Tahkim Şartının Geçerliliği
.
Sorumluluk Davasının Tahkimde Görülmesine İlişkin Önemli Sorunlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar Listesi 
11
Giriş 
13
Birinci Bölüm
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU DAVASININ TEMEL NİTELİKLERİ
I. GENEL OLARAK 
17
II. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ DAYANAĞI 
20
A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Karşı Sorumluluğu Halinde 
21
1. Vekalet Sözleşmesi Görüşü 
22
2. Hizmet Sözleşmesi Görüşü 
23
3. Sui Generis Sözleşme Görüşü 
24
4. Çift Katmanlı Hukuki İlişki Görüşü 
25
5. Değerlendirmeler 
25
B. Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahipleri ve Şirket Alacaklılarına Karşı Sorumluluğu Halinde 
27
1. Doğrudan Zarar Halinde 
27
2. Dolaylı Zarar Halinde 
28
III. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE KARŞI AÇILAN SORUMLULUK DAVASININ TARAFLARI 
30
A. Davacı 
30
1. Doğrudan Zarar Davasında 
31
a. Şirket 
31
b. Pay Sahipleri ve Alacaklılar 
32
2. Dolaylı Zarar Davasında 
33
3. Şirketin İflası Halinde 
38
B. Davalı 
39
IV. SORUMLULUK DAVASININ DEVLET MAHKEMELERİNDE GÖRÜLMESİNE İLİŞKİN USUL KURALLARI 
40
A. Dava Öncesi Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu 
40
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
42
C. Dava Açma Süresi 
45
D. Yargılama Usulü 
46
V. SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ 
47
A. İbra 
47
B. Sulh 
51
C. Zamanaşımı 
53
İkinci Bölüm
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE KARŞI AÇILAN SORUMLULUK DAVASININ TAHKİME ELVERİŞLİLİĞİ VE ESAS SÖZLEŞMESEL TAHKİM ŞARTININ GEÇERLİLİĞİ
I. TAHKİM VE TAHKİME ELVERİŞLİLİK SORUNU 
55
A. Tahkime Elverişliliğe Uygulanacak Hukuk 
57
1. Tahkime Elverişlilik Meselesinin Hakem Heyeti Tarafından İncelenmesi 
58
2. Tahkime Elverişlilik Meselesinin Devlet Mahkemeleri Tarafından İncelenmesi 
60
a. Hakem Kararı Verilmeden Önce Mahkemelere Başvurulması Halinde 
61
b. Hakem Kararının İptali Aşamasında Mahkemelere Başvurulması Halinde 
61
c. Hakem Kararının Tenfizi Aşamasında Mahkemelere Başvurulması Halinde 
62
B. HMK m. 408 ve MTK m. 1/IV Hükümleri Anlamında Değerlendirme 
63
C. Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği 
65
D. Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılan Sorumluluk Davalarının Tahkime Elverişliliği 
74
E. İsviçre Hukukundaki Durum 
78
II. ESAS SÖZLEŞMEDE DÜZENLENEN TAHKİM ŞARTININ GEÇERLİLİĞİ 
80
A. Tahkim İradesi 
81
1. Tahkim İradesinin Varlığı Hakkında Genel Açıklamalar 
81
2. Tahkim Şartının Düzenlendiği Yerin Önemi ve Sonuçları 
83
a. Ortaklık Düzeni Dışında Akdedilen Tahkim Sözleşmesi 
84
b. Esas Sözleşmede Yer Alan Tahkim Şartı 
86
c. Esas Sözleşmesel Tahkim Şartının Bağlayıcılığı 
88
3. Tarafların Tahkim İradesinin Araştırılması 
93
a. Şirketin Tahkim İradesi 
94
b. Pay Sahiplerinin ve Alacaklıların Tahkim İradesi 
96
c. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şahsi Tahkim İradesinin Varlığının Gerekliliği 
98
B. Yazılılık Şartı 
103
Üçüncü Bölüm
SORUMLULUK DAVASININ TAHKİMDE GÖRÜLMESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ SORUNLAR
I. ESAS SÖZLEŞMEDE YER ALAN TAHKİM ŞARTININ UYGULANMASI 
108
A. Esas Sözleşmede Yer Alan Tahkim Şartının Konu Bakımından Uygulanması 
109
B. Esas Sözleşmede Yer Alan Tahkim Şartının Zaman Bakımından Uygulanması 
110
II. TAHKİMDE UYGULANACAK USUL KURALLARI 
113
A. Uygulanacak Usul Kurallarının Belirlenmesi 
114
B. Yargılamadan Önce veya Yargılama Esnasında İhtiyati Tedbir veya İhtiyati Haciz Talep Edilmesi 
117
C. Sorumluluk Davalarının Tahkimde Görülmesi Esnasında Davaların Birleştirilmesi Meselesi 
125
D. Tahkim Yargılaması Esnasında Davaya Müdahale ve Davanın İhbarı 
129
III. TAHKİMDE TÜRK USUL HUKUKU KURALLARININ UYGULANMASINDA KARŞILAŞILACAK BAZI PROBLEMLER 
137
A. Sorumluluk Davasının Tahkimde Görülmesi Halinde Arabuluculuğa Başvuru Şartının Aranıp Aranmayacağı 
138
B. Dava Giderlerine İlişkin TTK Hükümlerinin Tahkim Yargılamasında Uygulanıp Uygulanmayacağı 
140
Sonuç 
145
Kaynakça 
153
Kavram Dizini 
163