Altın Seri Medeni Usul Hukuku Hocasından Ders Notları Ebru Çorbacıoğlu  - Kitap
Altın Seri

Medeni Usul Hukuku

Hocasından Ders Notları

5. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
24x16
Sayfa:
256
Barkod:
9786256805170
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
170,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
"Hocasından Notlar" seti içerisinde bulunan, Medeni Usul Hukuku dersinin not formatında işlendiği bu kitabımızın amacı; halen eğitimine devam eden öğrenci arkadaşlarımızın çok uzun içerikli kitaplar ve ders notları arasında yorulmasının önüne geçmek, aşırı bilgi yığınından uzak tutarak olabildiğince sadeleştirilmiş konular ile bu dersi kolaylıkla anlamalarını sağlamak iken; mezun arkadaşlarımız için ise, KPSS, HMGS, Hakimlik ve Savcılık sınavları, İcra Müdürlüğü sınavları, yurt dışında okuyan hukukçu arkadaşlarımız için STS sınavı ve tüm kurum sınavlarında kısa ve öz bilgilere ulaşarak sınavlarda başarılı olmalarının önünü açmaktır.
Kitabımız tüm konulara özet olarak değinmekle kalmayıp her konu sonrasında özgün sorular ile dersin pekişmesini sağlamaktadır. Bu arada 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer alan süreler ve Temmuz 2020 değişiklikleri de tablo halinde karşılaştırmalı olarak, kitabımızın sonuna eklenmiştir. Yine örnek Mülakat soruları da kitabımızın sonunda yer almaktadır.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Birinci Bölüm 
I. Yargılama Faaliyeti 
II. Çekişmesiz Yargı 
İkinci Bölüm 
Medeni Usul Hukukuna Hakim Olan İlkeler 
Üçüncü Bölüm 
I. Yargı Örgütü 
Dördüncü Bölüm 
I. Hakimin Bağımsızlığı 
II. Hakimin Hukuki Sorumluluğu (M.46–49) 
III. Hakimin Yasaklılığı (M.34) 
IV. Hakimin Reddi (M.36) 
Beşinci Bölüm 
I. Yargı Yerinin Belirtilmesi (M. 21) 
Altıncı Bölüm 
I. Yetki (M.5–19) 
Yedinci Bölüm 
I. İstinabe 
Sekizinci Bölüm 
I. Görev (M.1–4) 
Dokuzuncu Bölüm 
I. Süreler (M.90–94) 
Onuncu Bölüm 
Adli Tatil (M. 102–104) 
Onbirinci Bölüm 
Eski Hale Getirme (M.95–101) 
Onikinci Bölüm 
I. Taraf Ehliyeti 
II. Dava Ehliyeti 
III. Taraf Sıfatı 
Onüçüncü Bölüm 
I. Davaya Vekalet 
II. Vekilin İstifası Ve Azli 
Ondördüncü Bölüm 
I. Dava Arkadaşlığı 
I. Fer’i Müdahale 
Onaltıncı Bölüm 
I. Davanın İhbarı 
Onyedinci Bölüm 
I. Asli Müdahale 
Onsekizinci Bölüm 
Teminat 
Ondokuzuncu Bölüm 
Dava Çeşitleri (M.105–113) 
Dava Çeşitleri 
Yirminci Bölüm 
Dava Şartları (M.114–115) 
Yirmibirinci Bölüm 
İlk İtirazlar (M.116–117) 
Yirmiikinci Bölüm 
Cevap Dilekçesi 
Yirmiüçüncü Bölüm 
Karşılık Dava (M.132–135) 
Yirmidördüncü Bölüm 
Cevaba Cevap Ve İkinci Cevap Dilekçesi 
Yirmibeşinci Bölüm 
Ön İnceleme Aşaması (M.137–142) 
Yirmialtıncı Bölüm 
I. Tahkikat Aşaması 
II. Sözlü Yargılama Aşaması (M.186) 
Yirmiyedinci Bölüm 
Davaların Birleştirilmesi Ve Ayrılması (M.166–168) 
Yirmisekizinci Bölüm 
İsticvap (M.169–175) 
Yirmidokuzuncu Bölüm 
I. Islah (M.176–182) 
II. Ön Sorun Ve Bekletici Sorun 
Otuzuncu Bölüm 
I. İspat Ve Deliller 
II. İkrar 
III. Belge Ve Senet (M.199–224) 
IV. Yemin (M.225–239) 
V. Tanık (M.240–265) 
VI. Bilirkişi (M.266–287) 
VII. Keşif (M.288–292) 
VIII. Uzman Görüşü (M.293) 
Otuzuncu Bölüm 
I. Hükümı 
Otuzbirinci Bölüm 
I. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri (M.307–315) 
Otuzikinci Bölüm 
Basit Yargılama Usulü (M.316–322) 
Otuzüçüncü Bölüm 
I. Yargılama Giderleri 
Otuzdördüncü Bölüm 
Adli Yardım (M.334–340) 
Otuzbeşinci Bölüm 
Kanun Yolları 
I. İstinaf (M.341–360) 
II. Temyiz 
III. Direnme Kararı 
IV. Aleyhe Bozma Ve Hüküm Verme Yasağı 
Otuzaltıncı Bölüm 
Yargılamanın Yenilenmesi (M.374–381) 
Otuzyedinci Bölüm 
İhtiyati Tedbir (M.389–399) 
Otuzsekizinci Bölüm 
Delil Tespiti (M.400–406) 
Otuzdokuzuncu Bölüm 
Tahkim (M.407–444) 
Kırkıncı Bölüm 
Hmk’da Süreler 
Çıkmış Mülakat Sorularından Örnekler 
Konu İle İlgili Çıkmış Sorular