Almanya'da Şirket Türleri ve Girişimci Şirket Burak Saldıroğlu  - Kitap

Almanya'da Şirket Türleri ve Girişimci Şirket

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
152
Barkod:
9789750290701
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
280,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Almanya'da şirket türleri Şahıs Şirketleri ve Sermaye Şirketleri olarak ikiye ayrılır. Şahıs şirketleri Adi Şirket, Kolektif Şirket ve Komandit Şirkettir. Sermaye Şirketleri ise Limited Şirket ve Anonim Şirkettir. Girişimci Şirket ise limited şirketin bir türüdür. Şahıs şirketlerinde kişisel katılım ön plandadır. Bunun bir yansıması olarak ortak sayısı genellikle sermaye şirketlerine göre daha azdır. Şahıs şirketlerinde sermaye sınırı koyulmamıştır. Buna göre ortakların asgari sermaye taahhüt etmesi gerekmez. Asgari sermaye sınırı koyulmamış olmasının sebebi ise ortakların şirketin borçlarından kendi malvarlığı ile sorumlu olmasıdır. Şahıs şirketlerinde şirketin tüzel kişiliği yoktur. Şahıs şirketlerinde kişisel sorumluluk esastır. Sermaye şirketleri Anonim Şirket ve Limited Şirkettir. Bu şirket türleri kendi isimlerinde düzenlenmiş olan kanunlarda tanımlanmıştır. Sermaye şirketlerinde sermaye ortaklığı esastır. Dolayısıyla ortak sayısı şahıs şirketlerine göre daha yüksektir. Limited Şirket'in özel bir görünümü olarak §5a GmbHG'de düzenlenen Girişimci Şirket, Limited Şirket'ten farklı birtakım özellikler barındırır. Bu şirket türü için daha kolay kuruluş imkânı ve esas sermaye açısından kolaylık tanınmıştır. Bunun bir sonucu olarak şirketin işlem yapacağı üçüncü kişileri korumak adına da sorumluluk açısından bu şirket türüne has bazı sorumluluklar düzenlenmiştir. Bu çalışmada şirket türleri ve bu türlerin kuruluş aşamaları incelenmiştir. Bununla birlikte Türkçe ve Almanca olarak sözleşme örnekleri ve BGH kararı çevirileri eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Almanya'da Şirket Kuruluşu
.
Şahıs ve Sermaye Şirketlerinin Özellikleri
.
Türkçe ve Almanca Şirket Sözleşmesi Örnekleri
.
Almanya'da Şirket Türleri Hakkında BGH Kararları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
GİRİŞ 
13
I. BÖLÜM
ALMANYA’DA ŞİRKET TÜRLERİ
I. ŞAHIS ŞİRKETLERİ 
15
A. Adi Şirket (GbR) 
16
1. GbR Tanımı 
16
2. Şirket Kuruluşu 
18
3. Şirket Yönetimi ve Temsil 
19
4. Sorumluluk 
19
5. Vergiler 
20
6. Sona Erme 
20
7. GbR Şeması 
20
a. GbR ile İlgili BGH Kararları 
21
8. Şirket Sözleşmesi Örneği 
22
B. Kolektif Şirket (oHG) 
27
1. OHG Tanımı 
27
2. Şirket Kuruluşu 
28
3. Şirket Yönetimi ve Temsil 
31
4. Sorumluluk 
31
5. Şirket Sözleşmesi 
32
6. Vergiler 
32
7. Sona Erme 
32
8. OHG Şeması 
33
9. OHG ile İlgili BGH Kararları 
35
10. Şirket Sözleşmesi Örneği 
39
C. Komandit Şirket (KG) 
41
1. KG Tanımı 
41
2. Şirket Kuruluşu 
43
3. Şirket Yönetimi ve Temsil 
45
4. Sorumluluk 
45
5. Şirket Sözleşmesi 
47
6. Vergiler 
47
7. Şirketin Sona Ermesi 
48
8. KG Şeması 
48
9. KG ile İlgili BGH Kararları 
50
10. Şirket Sözleşmesi Örneği 
55
D. Şahıs Şirketleri Karşılaştırma Tablosu 
59
II. SERMAYE ŞİRKETLERİ 
59
A. LİMİTED ŞİRKET (GESELLSCHAFT MİT BESCHRÄNKTE HAFTUNG) 
60
1. GmBH Tanımı 
60
2. Şirket Kuruluşu 
62
3. Şirket Organları 
64
a. Yönetim Kurulu/ Müdür 
65
b. Genel Kurul 
69
c. Denetleme Kurulu 
70
4. Sorumluluk 
71
5. Şirket Sözleşmesi 
73
6. Vergiler 
75
7. Sona Erme 
76
8. GmBH Şeması 
76
9. GmBH ile İlgili BGH Kararları 
77
10. Şirket Sözleşmesi Örneği 
82
B. Anonim Şirket (Aktiengesellschaft) 
85
1. AG Tanımı 
85
2. Şirket Kuruluşu 
86
3. Şirket Organları 
88
a. Genel Kurul 
88
b. Yönetim Kurulu 
90
c. Denetim Kurulu 
92
4. Sorumluluk 
93
5. Esas Sözleşmesi 
96
6. Sona Erme 
97
7. AG Şeması 
97
8. AG ile İlgili BGH Kararları 
98
9. Şirket Sözleşmesi Örneği 
106
10. Sermaye Şirketleri Karşılaştırma Tablosu 
115
II. BÖLÜM
GİRİŞİMCİ ŞİRKET
I. GİRİŞİMCİ ŞİRKETİN NİTELİĞİ 
117
II. GİRİŞİMCİ ŞİRKET’İN ÖZELLİKLERİ 
118
A. Girişimci Şirket’in Klasik Limited Şirket’ten Farklılığı Belirten Ticaret Unvanı Kullanma Zorunluluğu 
118
B. GmbH Ekinin Kullanılması Durumunda Sorumluluk 
119
C. Nakdi Sermaye Konulması Zorunluluğu 
119
D. Kuruluşta Esas Sermayenin Tamamını Ödeme Zorunluluğu 
120
E. Kar Payının %25’inin Yedek Akçelere Ayrılması 
120
III. GİRİŞİMCİ ŞİRKET’TE SORUMLULUK 
121
A. Ortakların Sorumluluğu 
121
B. Müdürün Sorumluluğu 
121
IV. GİRİŞİMCİ ŞİRKET’TE SORUMLULUK İLE İLGİLİ BGH KARARI 
122
V. ŞİRKET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 
126
VI. TÜRK HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMA 
142
Sonuç 
145
Kaynakça 
147
Kavram Dizini 
151