Alman ve Türk Hukukuna İlişkin Araştırmalar Ceza Hukukunda Yaptırım Sistemine İlişkin Temel Sorunlar ve Güncel Zorluklar Cilt: 7 Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Alman ve Türk Hukukuna İlişkin Araştırmalar

Ceza Hukukunda Yaptırım Sistemine İlişkin Temel Sorunlar ve Güncel Zorluklar

Cilt: 7

1. Baskı, 
Eylül 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
240
Barkod:
9789750260810
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
350,00
İndirimli (%83):
58,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
„Suç ve Ceza" (ve Alman literatüründe „Kusur ve Kefaret" olarak tercüme edilen eser), sadece Dostojewski'nin başarılı romanındaki karakter Raskolnikow'un hikâyesi değildir. Bu iki kavram aynı zamanda ceza hukukunun, birbiri ile bağlantılı karakteristik özelliklerindendir. Ceza hukukunun temel bir kavramı olan ve işlenen bir haksızlığın yaptırımı olarak karşımıza çıkan ceza, sosyal-etik bir haksızlık yargısı içerir. Bu bağlamda sadece mağdurların tatminini, yani kefareti amaçlamaz. Aynı zamanda ceza hukukunun önleme düşüncesinin bir yansımasıdır da. Bunun yanı sıra ceza, kamu güvenliğine hizmet eden güvenlik tedbirleri yanında, ceza hukuku yaptırımlarından sadece bir tanesidir.
Yaptırım hukuku hem hukuk eğitiminde hem de ceza hukuku teorisinde uygulamayı ilgilendiren bir yan dal olarak çoğu zaman arka planda kalır. Halbuki ceza hukukunun kavranabilmesi bakımından büyük önem taşır. Çünkü yaptırıma ve ceza tayinine ilişkin sorunlar, kusurun ölçütü ve failin motivasyonu ve saikleri, yükümlülüğe aykırılığın ağırlığı veya failin suç sonrası davranışları ile yakından ilgilidir. Bu bağlamda yaptırım hukuku temelde, ceza hukukundaki genel mevzuların anlaşılmasına da katkı sağlar.
Türk ve Alman yaptırım hukukunda iki izli bir yaptırım sistemi bulun-maktadır ve özellikle teorik açıdan birçok husus da örtüşür. Ancak özellikle güncel tartışmalar kapsamında ve uygulamada ilginç farklar söz konusudur. Bu bağlamda, karşılaştırmalı hukuk, bu yan hukuk dalında birçok ilginç konunun tartışılması bakımından fırsatlar sunar. Bu tartışmalar Aralık 2018 tarihinde Göttingen Georg-August-Üniversitesi'nde düzenlenen Alman-Türk ceza hukuku seminerinin konusu olmuştur. Bu tartışmalar, yaptırım hukukunun ve bununla bağlantılı olan güncel hukuki sorunların, ne denli cezalandıran devlete, toplumsal ve siyasal şartlara bağlı olduğunu da ortaya koymuştur.
Bu seride bulunan uzman ve öğrenci çalışmaları artık geleneksel hale gelmiş olan Alman-Türk hukuku sempozyumunun meyveleridir. Bu sempozyum, İstanbul Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Göttingen Georg-August-Üniversitesi Suç Bilimleri Ensti-tüsü'nün uzun yıllara dayanan iş birliğine dayanmaktadır.
(Önsözden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Tayininde Eşitlik Sorunsalı, Prof. Dr. Bernd–Dieter Meier
.
Türk Hukukunda Cezayı Azaltıcı Takdiri İndirim Nedenleri, Dr. Jur. Hasan DURSUN
.
Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik, Asist. Şölen ÇAKIROĞLU
.
Alman Ceza Kanunu paragraf 44'teki Sürüş Yasağının Yeniden Düzenlenmesi, Prof. Dr. Gereon WOLTERS
.
Türk Hukukunda Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazına Erken Son Verme Halleri, Dr. jur. R. Barış ATLADI, LL.M. (Bayreuth)
.
Müebbet Hapis Cezasına İlişkin Güncel Sorunlar, PD Dr. Christine MORGENSTERN
.
Kusurun Ağırlığı Hükmünün (Alm. CK prg. 57a) Somut Olarak Belirlenmesi Sorunu, Prof. Dr. Gunnar DUTTGE
.
Failin Yargılama Sırasındaki Pişmanlığı ve Bunun Cezasının Belirlenmesine Etkisi, Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
.
Türk ve Alman Ceza Hukukunda Kastrasyon, Dipl.–Jur. Zehra BAŞER–DOĞAN
.
Bir Ceza Hukuku Yaptırımı Olarak Velayet Hakkından Mahrumiyete İlişkin Medeni Hukuk Açısından Bir Değerlendirme, Asist. Kerem ÖZ
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Vorwort 
5
Önsöz 
7
Die Frage der Gleichheit in der Strafzumessung
Ceza Tayininde Eşitlik Sorunsalı
Prof. Dr. Bernd–Dieter Meier 
11
The Discretionary Matters of Mitigation in Turkish Law
Türk Hukukunda Cezayı Azaltıcı Takdiri İndirim Nedenleri
Dr. Jur. Hasan DURSUN 
29
Die Ungerechtfertigte Provokation im Türkischen Strafrecht
Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik
Asist. Şölen ÇAKIROĞLU 
59
Die Neufassung des Fahrverbots nach § 44 des deutschen Strafgesetzbuchs
Alman Ceza Kanunu paragraf 44’teki Sürüş Yasağının Yeniden Düzenlenmesi
Prof. Dr. Gereon WOLTERS 
77
Vorzeitige Beendigung des Vollzugs von Freiheitsstrafen im türkischen Recht
Türk Hukukunda Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazına Erken Son Verme Halleri
Dr. jur. R. Barış ATLADI, LL.M. (Bayreuth) 
97
Aktuelle Probleme der lebenslangen Freiheitsstrafe
Müebbet Hapis Cezasına İlişkin Güncel Sorunlar
PD Dr. Christine MORGENSTERN 
111
Das Bemessungsproblem bei der Operationalisierung der Schuldschwereklausel (§ 57a StGB)
Kusurun Ağırlığı Hükmünün (Alm. CK prg. 57a) Somut Olarak Belirlenmesi Sorunu
Prof. Dr. Gunnar DUTTGE 
149
Die Reue des Täters während des Verfahrens und deren Wirkung auf die Bestimmung der Strafe
Failin Yargılama Sırasındaki Pişmanlığı ve Bunun Cezasının Belirlenmesine Etkisi
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER 
173
Kastration im Türkischen und Deutschen Strafrecht
Türk ve Alman Ceza Hukukunda Kastrasyon
Dipl.–Jur. Zehra BAŞER–DOĞAN 
191
Ein zivilrechtlicher Überblick über die Sorgerechtsentziehung als eine strafrechtliche Sanktion
Bir Ceza Hukuku Yaptırımı Olarak Velayet Hakkından Mahrumiyete İlişkin Medeni Hukuk Açısından Bir Değerlendirme
Asist. Kerem ÖZ 
231