Alman ve Türk Ceza Hukukuna İlişkin Araştırmalar Ceza Hukuku ve Modern Teknolojiler Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Alman ve Türk Ceza Hukukuna İlişkin Araştırmalar

Ceza Hukuku ve Modern Teknolojiler

1. Baskı, 
Mart 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
272
Barkod:
9789750247613
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
380,00
İndirimli (%50):
190,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Modern teknolojilerin getirdiği yenilikler ceza ve ceza muhakemesi hukukunda yeni imkanlar sunduğu gibi aynı zamanda bir takım güçlükler de getirmektedir.
İnternetin işlenen suçlarda bir araç olarak kullanıldığı, internet ortamındaki yorumların nefret söylemi, hakaret suçu oluşturabildiği görülmektedir. Özellikle internette işlenen neticeli suçlarda yer bakımından hangi normların uygulanması gerektiği konusu gündeme gelmektedir.
Modern teknolojilerin terör örgütlerince kullanılması sorununun yanı sıra, bu teknolojiler sayesinde gün geçtikçe hayatın her alanına giren robotların verdikleri zararlardan taksir sorumluluğunun bulunup bulunmadığı tartışma konusudur. Ayrıca, mağdur veya failin vücudundaki yapay bir organın niteliğinin tespiti de suç tipinin belirlenmesi bakımından kaçınılmazdır.
Genetik şifrenin deşifre edilmesi gibi bilimsel gelişmeler "normatif kusur", "irade özgürlüğü" gibi kavramların tespit edilmesine hizmet etmektedir.
Bu çalışmada, Türk ceza muhakemesinde bilgisayarlarda aramanın, teknik araçlarla izleme yoluyla gizli delil toplama yönteminin uygulanmasının koşulları ve anayasal haklara uygunluğu ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra, İsviçre ceza muhakemesinde internet ortamında gizli aramanın, Alman ceza muhakemesinde iletişimin denetlenmesi tedbirinin, online araştırmaların, sanal gizli soruşturmacı kullanılmasının koşulları ve bu koruma tedbirleri ile ilgili tartışmalı hususlar ele alınmaktadır. DNA-Kitle-Testi ile delil elde edilmesi, muhakemede poligraf kullanılmak suretiyle olayın aydınlatılmaya çalışılması konularına da yer verilmiştir.
Bu çalışmada, yaptırım sistemleri kapsamında infaz kurumundaki hükümlülerin nöro doping ile tedavi edilip topluma kazandırılma yolları da ele alınmıştır.
Kitapta yer alan makaleler, Türkçe özetli, Almanca (ağırlıklı) ve İngilizce olarak yer almaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Toplum, Küreselleşme ve Modern Teknolojilerin Getirdiği Güçlükler
.
Modern Terörizmin Değişen Doğası ve Teknolojinin Geleceği, Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN
.
Suç Teşkil Eden Beyanlar ve Yeni Medya Araçları – Sınırları Yok Eden Etkiler ve Sınırın Tekrar Oluşması, Prof. Dr. Andreas POPP.
.
Ceza Hukuku Açısından Modern Nöro Bilimleri, Prof. Dr. Gunnar DUTTGE
.
Maddi Ceza Hukuku
.
Sosyal Ağlarda Ceza Hukuku Sorumluluğu, Sinem DOGAN
.
Zorlayıcı Nöro–Enhancement ("Nöro–Doping") İle Yaralama, Melisa ZENGIN
.
Robot Çağında Taksirden Doğan Ceza Hukuku Sorumluluğu, Ramona PORMETTER
.
Cyborg–Ceza Hukuku – Günümüzdeki Ceza Hukuku Modern bir Yorumlamaya Açık Mıdır? Vera KOTHE
.
Ceza Muhakemesi Hukuku
.
Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Teknik Araçlarla İzleme, Doç. Dr. Erdal YERDELEN
.
Kapalı Chat Odalarında Önleme Amaçlı Araştırmalar, Dr. iur. Julian MAUSBACH
.
Alman CMK § 100 a, § 100 b Uyarınca Telekomünikasyona Yapılan Gizli Ceza Muhakemesi Müdahalelerinin Yolları ve Sınırları, Theresa Sophia WESKA
.
Alman CMK § 110 III, § 100 j Maddelerindeki Yetkilerin "Cloud–Computing" ve "Cloud–Storage" Bakımından Uygulanabilirliği ve Kapsamı, Irina DIZ
.
CMK m. 134 Kapsamında Bilgisayarlarda Arama, Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
.
Sanal Gizli Soruşturmacıların Sosyal Ağlarda Kullanılması Bakımından Ceza Muhakemesindeki Hususlar, Gamze Diler KULAKSIZ
.
DNA–Kitle Testlerinde Özgür İrade Sorunu ve Verilerin Kullanılabilirliği, Patricia MATULEWICZ
.
Nöro Poligrafların Ceza Muhakemesinde Hukuken Kabul Edilebilirliği Sorunu, Leyla CENGER
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Vorwort 
5
Önsöz 
7
I. Herausforderungen durch Gesellschaft, Globalisierung und
moderne Technologien
 
Changing Nature of Modern Terrorism and the Future of Technology
(Modern Terörizmin Değişen Doğası ve Teknolojinin Geleceği)
Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN 
15
 
Strafbare Äußerungen und Neue Medien – Deterritorialisierende Effekte und die Wiederkehr der Grenze
(Suç Teşkil Eden Beyanlar ve Yeni Medya Araçları – Sınırları Yok Eden Etkiler ve Sınırın Tekrar Oluşması)
Prof. Dr. Andreas POPP. 
49
 
Strafrechtliche Implikationen der modernen Neurowissenschaften
(Ceza Hukuku Açısından Modern Nöro Bilimleri)
Prof. Dr. Gunnar DUTTGE 
63
II. Materielles Strafrecht
Maddi Ceza Hukuku
 
Strafrechtliche Verantwortlichkeit in sozialen Netzwerken
(Sosyal Ağlarda Ceza Hukuku Sorumluluğu)
Sinem DOGAN 
75
 
Körperverletzung durch zwangsweises Neuro–Enhancement (“Neuro–Doping”)
(Zorlayıcı Nöro–Enhancement ("Nöro–Doping") İle Yaralama)
Melisa ZENGIN 
89
 
Fahrlässigkeitsstrafbarkeit im Zeitalter der Robotik
(Robot Çağında Taksirden Doğan Ceza Hukuku Sorumluluğu)
Ramona PORMETTER 
105
 
Cyborg–Strafrecht – Ist das heutige Strafrecht einer modernen Auslegung zugänglich?
(Cyborg–Ceza Hukuku – Günümüzdeki Ceza Hukuku Modern bir Yorumlamaya Açık Mıdır?)
Vera KOTHE 
119
III. Strafverfahrensrecht
Ceza Muhakemesi Hukuku
 
Überwachung mit technischen Mitteln‏ im türkischen Strafverfahrensrecht
(Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Teknik Araçlarla İzleme)
Doz. Dr. Erdal YERDELEN 
135
 
Präventive Ermittlungen in geschlossenen Chaträumen
(Kapalı Chat Odalarında Önleme Amaçlı Araştırmalar)
Dr. iur. Julian MAUSBACH 
149
 
Möglichkeiten und Grenzen heimlicher strafprozessualer Eingriffe in die Telekommunikation nach §§ 100 a, 100 b StPO
(Alman CMK § 100 a, § 100 b Uyarınca Telekomünikasyona Yapılan Gizli Ceza Muhakemesi Müdahalelerinin Yolları ve Sınırları)
Theresa Sophia WESKA 
169
 
Anwendbarkeit und Reichweite der Befugnisse gem. §§ 110 III, 100 j StPO im Hinblick auf “Cloud–Computing” und “Cloud–Storage”
Irina DIZ 
183
 
Durchsuchung des Computers im Rahmen des Art. 134 tStPO
(CMK m. 134 Kapsamında Bilgisayarlarda Arama)
Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER 
197
 
Strafprozessuale Aspekte zum Einsatz virtueller verdeckter Ermittler in sozialen Netzwerken
Gamze Diler KULAKSIZ 
227
 
Die Problematik der Freiwilligkeit der DNA–Reihenuntersuchung und der Verwertbarkeit der Daten
(DNA–Kitle Testlerinde Özgür İrade Sorunu ve Verilerin Kullanılabilirliği)
Patricia MATULEWICZ 
241
 
Zur fraglichen Zulässigkeit von Neuro–Polygraphen im Strafprozess
(Nöro Poligrafların Ceza Muhakemesinde Hukuken Kabul Edilebilirliği Sorunu)
Leyla CENGER 
257
Kavramlar Dizini 
269