Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş (Akış Diyagramlarıyla Birlikte 6 Ayrı Programlama Dilinde (C, C++, C#, Java, MATLAB Ve Python) Çözülmüş Problemler Prof. Dr. Fahri Vatansever  - Kitap

Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş

(Akış Diyagramlarıyla Birlikte 6 Ayrı Programlama Dilinde (C, C++, C#, Java, MATLAB Ve Python) Çözülmüş Problemler

15. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
576
Barkod:
9789750288159
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
530,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
14. baskı
Mart 2020
330,00
225,00 (%32)
Kitabın Açıklaması
Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş 15. baskısını yapan kitap daha önce programlama ile ilgili bilgisi bulunmayan okuyucuları da kapsayacak şekilde başlangıç seviyesinden ileri seviyelere kadar, adım adım "Algoritma Geliştirme" ve "Programlama Teknikleri"ni anlatmaktadır.
Kitapta farklı alanlara ait çok sayıda örnek problemin çözümüne ilişkin akış diyagramları çizilerek altı ayrı programlama dilinde (C, C++, C#, Java, MATLAB ve Python) kodlanmıştır. Okuyucuların "algoritma" ve "programlama" bilgilerini geliştirmeleri için konular çok sayıda çözümlü örnekler ve bölüm sonu soruları ile desteklenmiştir (492'si Çözümlü, 933 Örnek/Problem).
Kitaptaki konuları, sırası ile okuyup uygulayan okuyucuya "algoritma geliştirme" ve "program yazma" tekniklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Programlamaya Giriş
.
Algoritma
.
Akış Diyagramı
.
Programlama Dilleri (C, C++, C#, Java, MATLAB, Python)
.
Akış Diyagramından Kodlamaya Geçiş
.
Genel Uygulamalar
.
Bir Boyutlu Dizi Uygulamaları
.
İki–Çok Boyutlu Dizi Uygulamaları
.
Grafik Uygulamaları
.
Dosyalama Uygulamaları
.
Özel Sayılar ve Şekiller
.
Sıralama Algoritmaları
.
Arama Algoritmaları
.
Kodlama
.
Şifreleme Uygulamaları
.
Sayısal Analiz Uygulamaları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Bölüm 1
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
I. GİRİŞ 
15
II. PROGRAMLAMA DİLLERİ 
22
III. İŞLEMLER 
26
A. Matematiksel İşlemler 
26
B. Karşılaştırma İşlemleri 
40
C. Mantıksal İşlemler 
42
SORULAR 
50
Bölüm 2
ALGORİTMA
I. GİRİŞ 
55
II. ALGORİTMALARDA KULLANILAN OPERATÖRLER 
58
III. ALGORİTMALARDA KULLANILAN TERİMLER 
59
A. Veri 
59
B. Tanımlayıcı 
60
C. Değişken 
61
D. Sabit 
63
E. Atama/aktarma 
63
F. Sayaç 
65
G. Döngü 
65
H. Ardışık Toplama/Çarpma 
66
IV. ALGORİTMA HAZIRLAMA 
67
V. ALGORİTMA ANALİZİ 
72
SORULAR 
74
Bölüm 3
AKIŞ DİYAGRAMI
I. GİRİŞ 
77
II. AKIŞ DİYAGRAMINDA KULLANILAN ŞEKİLLER 
77
A. Başla/Dur 
77
B. Veri Girişi 
77
C. İşlem 
77
D. Yazdırma/Çıktı 
78
E. Döngü 
79
F. Karar (Karşılaştırma) 
83
G. Önceden Tanımlı İşlem 
85
H. Bağlantı 
85
I. İşlem Akış Yönleri 
85
SORULAR 
90
Bölüm 4
PROGRAMLAMA DİLLERİ
I. GİRİŞ 
93
II. PROGRAMLAMA DİLLERİNDEKİ VERİ TİPLERİ 
93
III. PROGRAMLAMA DİLLERİNİN GENEL YAPILARI 
94
A. C Dilinin Yapısı 
94
1. Program Başlığı 
95
2. Tanımlama ve Bildirimler Bölümü 
95
a. include 
95
b. define 
95
c. undef 
96
d. Özel Veri Tipi Tanımlama 
96
e. Veri Alanı Tanımlama 
96
f. Değişken Bildirme 
97
g. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme 
97
3. Alt Programlar Bölümü 
97
4. Ana Program Bölümü 
98
B. C++ Dilinin Yapısı 
99
1. Program Başlığı 
100
2. Tanımlama ve Bildirimler Bölümü 
100
a. include 
100
b. define 
101
c. undef 
101
d. Özel Veri Tipi Tanımlama 
101
e. Veri Alanı Tanımlama 
101
f. Sıralama Tipleri Tanımlama 
101
g. Değişken Bildirme 
102
h. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme 
102
3. Alt Programlar Bölümü 
102
4. Ana Program Bölümü 
103
C. C# Dilinin Yapısı 
103
1. Program Başlığı veya Açıklamalar 
104
2. using 
104
3. namespace 
104
4. class 
105
5. struct 
105
6. enum 
106
7. Değişken ve Sabit Bildirimleri 
106
8. Ana Program 
106
D. Java Dilinin Yapısı 
106
1. Program Başlığı 
107
2. Sınıf Çağırma Bölümü 
107
3. Sınıflar 
108
a. Sınıf Tanımlama 
108
b. Değişken Bildirme 
108
c. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme 
108
E. MATLAB Dilinin Yapısı 
108
1. Program Başlığı 
109
2. Bildirimler/Tanımlamalar 
109
a. Değişken Bildirme 
109
b. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme 
109
c. Yapı Tanımlama 
110
d. Sınıf Tanımlama 
110
3. Fonksiyonlar 
110
F. Python Dilinin Yapısı 
111
1. Program Başlığı 
112
2. Bildirimler/Tanımlamalar 
112
a. Değişken/Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme 
112
b. Sınıf Tanımlama 
112
c. Modül Çağırma 
112
3. Fonksiyonlar 
112
SORULAR 
118
Bölüm 5
AKIŞ DİYAGRAMINDAN KODLAMAYA GEÇİŞ
I. GİRİŞ 
121
II. VERİ GİRİŞ KOMUTLARI – “Al/Oku/Gir” 
123
A. C’deki Veri Giriş Komutları 
124
B. C++’daki Veri Giriş Komutları 
125
C. C#’daki Veri Giriş Komutları 
126
D. Java’daki Veri Giriş Komutları 
127
E. MATLAB’daki Veri Giriş Komutları 
128
F. Python’daki Veri Giriş Komutları 
128
III. VERİ ÇIKIŞ KOMUTLARI – “Yaz” 
129
A. C’deki Veri Çıkış Komutları 
129
B. C++’daki Veri Çıkış Komutları 
131
C. C#’daki Veri Çıkış Komutları 
133
D. Java’daki Veri Çıkış Komutları 
134
E. MATLAB’daki Veri Çıkış Komutları 
135
F. Python’daki Veri Çıkış Komutları 
137
IV. DÖNGÜ (ÇEVRİM) KOMUTLARI 
140
A. C/C++/C#/Java’daki Döngü Komutları 
140
1. for 
141
2. while 
142
3. do – while 
143
4. foreach 
144
B. MATLAB’daki Döngü Komutları 
145
1. for 
145
2. while 
145
C. Python’daki Döngü Komutları 
146
1. for 
146
2. while 
147
V. KARAR (KARŞILAŞTIRMA) KOMUTLARI – "Eğer" 
148
A. C/C++/C#/Java’daki Karar Komutları 
148
1. if–else if–else 
148
2. switch 
150
3. ? 
151
B. MATLAB’daki Karar Komutları 
152
1. if–elseif–else 
152
2. switch 
153
C. Python'daki Karar Komutları 
154
1. if–elif–else 
154
VI. DİĞER BAZI KOMUTLAR 
155
A. Ekran Komutları 
155
B. Matematiksel İşlem Komutları 
156
C. Alfasayısal İşlem Komutları 
158
D. Diğer Komutlar 
158
SORULAR 
160
Bölüm 6
GENEL UYGULAMALAR
I. TEMEL UYGULAMALAR 
163
II. DENEMELİ ÇÖZÜMLER 
206
III. YİNELEMELİ ÇÖZÜMLER 
212
IV. SERİ AÇILIMLARI 
218
V. RASTGELE SAYILAR 
222
VI. ÖZEL SAYI VE ŞEKİLLER 
224
VII. KARMA UYGULAMALAR 
257
SORULAR 
288
Bölüm 7
BİR BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI
I. TEMEL İŞLEMLER 
306
II. ALFASAYISAL İŞLEMLER 
325
III. SIRALAMA ALGORİTMALARI 
348
IV. ARAMA ALGORİTMALARI 
383
V. TABAN/KOD DÖNÜŞÜMLERİ 
391
A. Taban Dönüşümleri 
391
B. Roma (Romen) rakamları 
396
C. Sayısal Kodlar 
400
D. Alfasayısal Kodlar 
410
E. Renk Kodlamaları 
422
VI. ŞİFRELEME ALGORİTMALARI 
427
VII. KARMA UYGULAMALAR 
437
SORULAR 
462
Bölüm 8
ÇOK BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI
I. TEMEL İŞLEMLER 
472
II. METİN EKRANI UYGULAMALARI 
509
III. GÖRÜNTÜ İŞLEME UYGULAMALARI 
516
IV. KARMA UYGULAMALAR 
528
SORULAR 
543
Bölüm 9
GRAFİK UYGULAMALARI
I. GİRİŞ 
551
II. GRAFİK KOMUTLARI 
551
A. Grafik Ekranına Geçiş Komutları 
552
B. Çizgi 
552
C. Daire 
553
D. Dikdörtgen 
553
E. Nokta Koy 
553
F. Diğer Bazı Grafik Ekranı Komutları 
554
SORULAR 
561
Bölüm 10
DOSYALAMA UYGULAMALARI
I. GİRİŞ 
565
II. DOSYALAMA KOMUTLARI 
566
A. Dosya Aç 
566
B. Dosya Kapat 
566
SORULAR 
570
EK – A: ASCII Kodları 
571
Kaynaklar 
573
Dizin 
574