Adli Bilimciler Derneği III. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi
(Bursa 23 – 25 Nisan 2016) Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Adli Bilimciler Derneği

III. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi (Bursa 23 – 25 Nisan 2016)

1. Baskı, 
Ekim 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
469
Barkod:
9789750239786
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
575,00
İndirimli (%79):
119,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Adli Bilimciler Derneği tarafından 23-25 Nisan 2016 tarihlerinde III. Sağlık Hukuku Kongre'si Bursa'da düzenlenmiştir. Kongre, yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım ile gerçekleşmiştir. Kongrede yurtdışında olduğu gibi, ülkemizde de önemi hızla artan bir konu olan sağlık hukukuna ilişkin bilgi paylaşımı ve tartışma ortamı sağlanmıştır.
Sağlık ve hukuk alanında çalışan profesyoneller ve akademisyenlerin katkıları ile konuya ilişkin sorunlar değerlendirilmiş, bilgi paylaşımının yanı sıra çözüm önerileri de getirilmiştir. Kongrede, tıbbi uygulama hataları, aydınlatılmış onam, klinik çalışmaların hukuki boyutu, organ transplantasyonu, geleneksel ve tamamlayıcı tıpta malpraktis, uluslararası sağlık hukuku, maluliyet raporları, olgun çocuk ilkesi, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarının sorumlulukları gibi pek çok konu hakkında bildiriler sunulmuştur.
III. Sağlık Hukuku Kongre'sinde, sağlık ve hukuk gibi insan hayatının temelinde yer alan iki konunun aynı platformda birleştirilmesinin önemi vurgulanmış ve önümüzdeki yıllarda da devamı planlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sağlık Hukukunun Günümüz Hukuk Sistemindeki Yeri ve Önemi, Av. Aydın Özcan
.
Maluliyet Raporlarında Yaşanan Sorunlar, Prof. Dr. Gürol Cantürk
.
Tıp Etiği Açısından Hasta Mahremiyeti, Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu
.
Kas İskelet Sistemi Tümörlerinde Evreleme ve Cerrahi Prensipler, Op. Dr. Hüseyin Bekir
.
Confilict As A Fact And Battel Time Medıcal Assistance Is A Must, Dr. Ali Rıza Dilhoş
.
Ceza Muhakemesi Kanununda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması, Prof. Dr. Med. Llm. Jur. Hasan Tahsin Keçeligil
.
Erkeğe Yönelik Şiddetin Hukuki Boyutları, Kevser Sarıca, Doç. Dr. Nergis Cantürk
.
Sağlık Personeline Karşı İşlenen Suçlar, Dt. Evin Toker
.
Psikiyatri Genetiği'nin Ceza Hukuku Uygulamalarına Etkisi, Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ak
.
Tıp Hukuku ve Sanat, Doç. Dr. Ramazan Karanfil
.
Tıbbi Yaşam Desteği Olarak Mekanik Ventilatörden Ayırma, Prof. Dr. Abdülgaffar Vural
.
Yapay Döllenmenin Soybağına Etkisi, Av. Gizem Atik
.
Sağlık Hizmetlerinde Paradigma Değişimi ve İletişim Çatışmaları, Dt. Bülent Özdoğan
.
Cerrahi Branşlarda Aydınlatılmış Onamın Genişletilmesi, Prof.Dr.T.Ahmet Serel
.
Plastik Cerrahide Malpraktis ve Uluslararası Hukuktaki Yeri, Av. Gözde Efe
.
Sağlık Hukuku'nda Arabuluculuk, Av. & Arb. Okan Dursun
.
Acil Müdahalelerde Hekim Hakları, Dr. Sevim Coşkun
.
Etik ve Hukuki Boyutlarıyla İnsan Klonlama, Av. Tansu Sayar Yrd. Doç. Dr. Sevinç Arslan Hızal
.
Türkiye'de Psikoloji Uygulamaları, Uzm.Psk. Sevgi Güney
.
İlaç Klinik Araştırmaları, Av. Bilge Aydın Temiz
.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Tıbbi Malpraktis, Dr. Bilge Geçioğlu Dr. Ersel Geçioğlu
.
TCK Madde 32'nin Adli Tıbbi Değerlendirilmesi, Uz.Dr. Serbülent Kılıç
.
Alman Sağlık Hukukuna İlişkin Önemli Yargı Kararları, Prof. Dr. Dr. H.C. Yener Ünver
.
Kan Transfüzyonlarının Yaşamsal Tehlike Açısından Değerlendirilmesi, Dr. Mehmet Sunay Yavuz, Dr. Muhammed Ziya Kır, Ydr.Dr. Tarık Uluçay, Dr. Gonca Tatar
.
Sağlık Personellerinin Tıbbi Uygulama Hataları Tutanakları ve Karşılaştıkları Zorluklar, Öğr.Gör.Dr. Sevde Aksu
.
Alman Hukuku Çerçevesinde Organ Transplantasyonu, Av. Begüm Kocamaz, Av. Müge Mülazımoğlu
.
Estetik Amaçlı Plastik Cerrahi Uygulamalarında Endikasyon Sorunu, Uzm. Dr. Aslıhan Teyin, Doç. Dr. Serkan Çınarlı, Uzm. Dr. Selçuk Sinan Çelik
.
Hastane Yönetiminin Malpraktisteki Sorumluluğu, Öğr. Gör. Ali Ünsal
.
Adulteranlar, Yrd. Dr. Tarık Uluçay, Muhammed Ziya Kır, Mehmet Sunay Yavuz
.
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Sözel Şiddet, Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman, Hilal Kutlu
.
Estetik Cerrahide Hukuki Sorumluklar ve Eser Sözleşmesi, Prof.Dr.Atilla Arıncı
.
Doğum Takibinde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Av. Çağatay Deniz Saygılı
.
Acil Servise Madde Kullanım Şüphesiyle Getirilen Olgularda Yaşanan Zorluklar, Dr. Muhammed Ziya Kır, Yalçın Gölcük, Tarık Uluçay, İlknur Kahraman, Murat Özsaraç, Dr. Mehmet Sunay Yavuz
.
Diş Hekimlerinin Tazminat Yükümlülüğü, Dt. Müge Ağır
.
Türk Hukuk Sisteminde Eksikliği Hissedilen "Olgun Çocuk İlkesi", Hukukcu Hekim Yakup Gökhan Doğramacı, Prof. Dr. Zehra Zerrin Erkol
.
Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi: Hekimler Açısından Türk Ceza Kanununun 83. Maddesine Bir Bakış, Prof. Dr. Med. Llm. Jur. Hasan Tahsin Keçeligil
.
Ebelerin Yasal Sorumlulukları, Ebe İnci Yağmur Tezbasan
.
Sağlık Çalışanlarının Adli Olgu Karşısındaki Yasal Sorumlulukları, Ebe İnci Yağmur Tezbasan
.
Tıbbi Hatalar ve Tıbbi Hata Bildirim Sistemleri, Hemşire Nasibe Kıvrak, Hemşire Tuğba Denge, Yük. Müh.Melike Özlem Bilgili
.
AİHM Kararı Işığında Cinsiyet Değişikliği Ameliyatı, Hukukçu Hekim Yakup Gökhan Doğramacı, Prof. Dr. Zehra Zerrin Erkol, Av. Deniz Bektaş
.
Kazai Rüşt(Ergin Kılınma) , Dr. Hilal Tokgöz, Dr. Fatih Sezer, Prof. Dr. Gürol Cantürk, Prof. Dr. İ. Hamit Hancı
.
Maluliyet Tayini ve Aktüerya Kursu
.
Aktüerya Kriterler ve Örnekleri, Dr. N. Nezih Anolay
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
I. OTURUM 
SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNÜMÜZ HUKUK SİSTEMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 
25
Av. Aydın ÖZCAN 
25
MALULİYET RAPORLARINDA YAŞANAN SORUNLAR 
29
Prof. Dr. Gürol CANTÜRK 
29
TIP ETİĞİ AÇISINDAN HASTA MAHREMİYETİ 
41
Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU 
41
II. OTURUM 
KAS İSKELET SİSTEMİ TÜMÖRLERİNDE EVRELEME VE CERRAHİ PRENSİPLER 
51
Op. Dr. Hüseyin BEKİR 
51
CONFILICT AS A FACT AND BATTEL TIME MEDICAL ASSISTANCE IS A MUST 
53
Dr. Ali Rıza DİLHOŞ 
53
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI 
57
Prof. Dr. med. Llm. jur. Hasan Tahsin KEÇELİGİL 
57
ERKEĞE YÖNELİK ŞİDDETİN HUKUKİ BOYUTLARI 
85
Kevser SARICA, Doç. Dr. Nergis CANTÜRK 
85
III. OTURUM 
SAĞLIK PERSONELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR 
99
Dt. Evin TOKER 
99
PSİKİYATRİ GENETİĞİ'NİN CEZA HUKUKU UYGULAMALARINA ETKİSİ 
127
Yrd. Doç. Dr. Sertaç AK 
127
TIP HUKUKU VE SANAT 
131
Doç. Dr. Ramazan KARANFİL 
131
TIBBİ YAŞAM DESTEĞİ OLARAK MEKANİK VENTİLATÖRDEN AYIRMA 
139
Prof. Dr. Abdülgaffar VURAL 
139
IV. OTURUM 
YAPAY DÖLLENMENİN SOYBAĞINA ETKİSİ 
159
Av. Gizem ATİK 
159
SAĞLIK HİZMETLERİNDE PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI 
175
Dt. Bülent ÖZDOĞAN 
175
CERRAHİ BRANŞLARDA AYDINLATILMIŞ ONAMIN GENİŞLETİLMESİ 
185
Prof.Dr.T.Ahmet SEREL 
185
V. OTURUM 
PLASTİK CERRAHİDE MALPRAKTİS VE ULUSLARARASI HUKUKTAKİ YERİ 
195
Av. Gözde EFE 
195
SAĞLIK HUKUKU’NDA ARABULUCULUK 
209
Av. & Arb. Okan DURSUN 
209
ACİL MÜDAHALELERDE HEKİM HAKLARI 
217
Dr. Sevim COŞKUN 
217
ETİK VE HUKUKİ BOYUTLARIYLA İNSAN KLONLAMA 
231
Av. Tansu SAYAR Yrd. Doç. Dr. Sevinç Arslan HIZAL 
231
VI. OTURUM 
TÜRKİYE’DE PSİKOLOJİ UYGULAMALARI 
245
Uzm.Psk. Sevgi GÜNEY 
245
İLAÇ KLİNİK ARAŞTIRMALARI 
255
Av. Bilge AYDIN TEMİZ 
255
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINDA TIBBİ MALPRAKTİS 
261
Dr. Bilge GEÇİOĞLU Dr. Ersel GEÇİOĞLU 
261
TCK MADDE 32’NİN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRİLMESİ 
269
Uz.Dr. Serbülent KILIÇ 
269
ÖZEL OTURUM 
ALMAN SAĞLIK HUKUKUNA İLİŞKİN ÖNEMLİ YARGI KARARLARI 
281
Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER 
281
VII. OTURUM 
KAN TRANSFÜZYONLARININ YAŞAMSAL TEHLİKE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
299
Dr. Mehmet Sunay YAVUZ, Dr. Muhammed Ziya KIR, Ydr.Dr. Tarık ULUÇAY, Dr. Gonca TATAR 
299
SAĞLIK PERSONELLERİNİN TIBBİ UYGULAMA HATALARI TUTANAKLARI VE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR 
305
Öğr.Gör.Dr. Sevde AKSU 
305
ALMAN HUKUKU ÇERÇEVESİNDE ORGAN TRANSPLANTASYONU 
311
Av. Begüm KOCAMAZ, Av. Müge MÜLAZIMOĞLU 
311
VIII. OTURUM 
ESTETİK AMAÇLI PLASTİK CERRAHİ UYGULAMALARINDA ENDİKASYON SORUNU 
325
Uzm. Dr. Aslıhan TEYİN, Doç. Dr. Serkan ÇINARLI, Uzm. Dr. Selçuk Sinan ÇELİK 
325
HASTANE YÖNETİMİNİN MALPRAKTİSTEKİ SORUMLULUĞU 
333
Öğr. Gör. Ali ÜNSAL 
333
ADULTERANLAR 
347
Yrd. Dr. Tarık ULUÇAY, Muhammed Ziya KIR, Mehmet Sunay YAVUZ. 
347
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SÖZEL ŞİDDET 
353
Doç. Dr. Burcu İlkay KARAMAN, Hilal KUTLU 
353
ESTETİK CERRAHİDE HUKUKİ SORUMLUKLAR VE ESER SÖZLEŞMESİ 
359
Prof.Dr.Atilla ARINCI 
359
IX. OTURUM 
DOĞUM TAKİBİNDE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
363
Av. Çağatay Deniz SAYGILI 
363
ACİL SERVİSE MADDE KULLANIM ŞÜPHESİYLE GETİRİLEN OLGULARDA YAŞANAN ZORLUKLAR 
371
Dr. Muhammed Ziya KIR, Yalçın GÖLCÜK, Tarık ULUÇAY, İlknur KAHRAMAN, Murat ÖZSARAÇ, 
Dr. Mehmet Sunay YAVUZ. 
371
DİŞ HEKİMLERİNİN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
377
Dt. Müge AĞIR 
377
TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN "OLGUN ÇOCUK İLKESİ" 
391
Hukukcu Hekim Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Prof. Dr. Zehra Zerrin ERKOL 
391
POSTER SUNUMLAR 
KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ: HEKİMLER AÇISINDAN TÜRK CEZA KANUNUNUN 83. MADDESİNE BİR BAKIŞ 
399
Prof. Dr. med. Llm. jur. Hasan Tahsin KEÇELİGİL 
399
EBELERİN YASAL SORUMLULUKLARI 
401
Ebe İnci Yağmur TEZBASAN 
401
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ADLİ OLGU KARŞISINDAKİ YASAL SORUMLULUKLARI 
411
Ebe İnci Yağmur TEZBASAN 
411
TIBBİ HATALAR VE TIBBİ HATA BİLDİRİM SİSTEMLERİ 
417
Hemşire NASİBE KIVRAK, Hemşire TUĞBA DENGE, Yük. Müh.MELİKE ÖZLEM BİLGİLİ 
417
AİHM KARARI IŞIĞINDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ AMELİYATI 
423
Hukukçu Hekim Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Prof. Dr. Zehra Zerrin ERKOL, Av. Deniz BEKTAŞ 
423
KAZAİ RÜŞT(ERGİN KILINMA) 
427
Dr. Hilal TOKGÖZ, Dr. Fatih SEZER, Prof. Dr. Gürol CANTÜRK, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI 
427
MALULİYET TAYİNİ VE AKTÜERYA KURSU 
431
AKTÜERYA KRİTERLER VE ÖRNEKLERİ 
431
Dr. N. NEZİH ANOLAY 
431
KAPANIŞ BİLDİRİLERİ 
459
Prof. Dr. Yener Ünver 
459
Prof. Dr. Zerrin Erkol 
459
Av. Aydın Özcan 
460
Prof. Dr. Gürol Cantürk 
460
Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu 
460
Dr. Hayati Başaran 
460
Op. Dr. Hüseyin Bekir 
461
Dr. Ali Rıza Dilhoş 
461
Prof. Dr. med Llm jur Hasan Tahsin Keçeligil 
461
Doç. Dr. Nergiz Cantürk 
462
Dt. Evin Toker 
462
Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ak 
462
Doç. Dr. Ramazan Karanfil 
462
Prof. Dr. Abdülgaffar Vural 
463
Dr. Aziz Aliyev 
463
Av. Gizem Atik 
463
Dt. Bülent Özdoğan 
463
Prof. Dr. Ahmet Serel 
464
Av. Gözde Efe 
464
Av. Okan Dursun 
464
Dr. Sevim Coşkun 
465
Av. Tansu Sayar 
465
Uzm. Psk. Sevgi Güney 
465
Av. Bilge Aydın Temiz 
465
Dr. Bilge. Geçioğlu 
466
Uz. Dr. Serbülent Kılıç 
466
Dr. Gonca Tatar 
466
Dr. Sevde Aksu 
467
Av. Begüm Kocamaz 
467
Doç. Dr. Serkan Çınarlı 
467
Ögr. Gör. Ali Ünsal 
467
Yrd. Doç. Dr.Tarık Uluçay 
468
Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman 
468
Prof. Dr. Atilla Arıncı 
468
Av. Çağatay Saygılı 
468
Dr. İlknur Kahraman 
469
Dt. Müge Ağır 
469
Hukukçu Hekim Yakup Gökhan Doğramacı 
469