Açıklamalı – İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu Şerhi Yılmaz Çağlayan  - Kitap
Açıklamalı – İçtihatlı

Türk Borçlar Kanunu Şerhi

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1112
Barkod:
9789750292712
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.320,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitapta; Kanun metnine sadık kalınarak, her maddeye güncel haliyle yer verilmiş, maddenin bu güne kadar geçirdiği değişiklikler belirtilmiştir. Sonrasında "Açıklamalar" başlığı altında ilgili Kanun maddesine ilişkin açıklamalar yapılmış ve "İçtihatlar" başlığı altında da örnek Yargıtay içtihatları sıralanmıştır.
Açıklamalar, hap bilgiler diye tabir edebilecek şekilde kısa kısa, madde madde yapılmıştır. Bu doğrultuda konuyu uzatmadan, tekrara girmeden ve akılda kalması açısından; tanım, özellikler, şartlar, kural-istisna, süre gibi kavramlar sıkça kullanılmış, Kanun maddesine ilişkin bilinmesi gereken esaslı unsurlara değinilmiştir.
Kitapta amaçlanan en önemli husus; hukukçunun merak ettiği Kanun maddesine ilişkin edinebileceği bilgilerin önemli kısmına birkaç dakikalık kısa bir süre içinde ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu amaçla kitabın, hakim-savcı ve avukatlar başta olmak üzere, aynı zamanda hukuk fakültesi öğrencilerinin, konuya ilişkin ilk başvurabileceği kaynak eserlerden biri olmasına gayret gösterilmiştir.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
GENEL AÇIKLAMALAR 
29
Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
Birinci Ayırım
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
Madde 1 
45
Madde 2 
50
Madde 3 
52
Madde 4 
55
Madde 5 
56
Madde 6 
57
Madde 7 
59
Madde 8 
60
Madde 9 
61
Madde 10 
62
Madde 11 
63
Madde 12 
64
Madde 13 
66
Madde 14 
69
Madde 15 
70
Madde 16 
72
Madde 17 
73
Madde 18 
74
Madde 19 
76
Madde 20 
99
Madde 21 
106
Madde 22 
107
Madde 23 
108
Madde 24 
109
Madde 25 
109
Madde 26 
110
Madde 27 
111
Madde 28 
117
Madde 29 
121
Madde 30 
123
Madde 31 
124
Madde 32 
126
Madde 33 
127
Madde 34 
128
Madde 35 
128
Madde 36 
130
Madde 37 
136
Madde 38 
139
Madde 39 
140
Madde 40 
142
Madde 41 
146
Madde 42 
148
Madde 43 
150
Madde 44 
152
Madde 45 
153
Madde 46 
153
Madde 47 
154
Madde 48 
155
İkinci Ayırım
HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
Madde 49 
155
Madde 50 
164
Madde 51 
168
Madde 52 
173
Madde 53 
178
Madde 54 
194
Madde 55 
205
Madde 56 
209
Madde 57 
213
Madde 58 
214
Madde 59 
225
Madde 60 
225
Madde 61 
227
Madde 62 
232
Madde 63 
233
Madde 64 
236
Madde 65 
240
Madde 66 
246
Madde 67 
253
Madde 68 
256
Madde 69 
257
Madde 70 
264
Madde 71 
265
Madde 72 
276
Madde 73 
280
Madde 74 
282
Madde 75 
287
Madde 76 
289
Üçüncü Ayırım
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
Madde 77 
291
Madde 78 
295
Madde 79 
297
Madde 80 
300
Madde 81 
301
Madde 82 
303
İkinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
Birinci Ayırım
BORÇLARIN İFASI
Madde 83 
304
Madde 84 
306
Madde 85 
307
Madde 86 
307
Madde 87 
308
Madde 88 
310
Madde 89 
310
Madde 90 
312
Madde 91 
313
Madde 92 
314
Madde 93 
315
Madde 94 
316
Madde 95 
317
Madde 96 
317
Madde 97 
319
Madde 98 
323
Madde 99 
325
Madde 100 
330
Madde 101 
331
Madde 102 
331
Madde 103 
332
Madde 104 
333
Madde 105 
334
Madde 106 
335
Madde 107 
337
Madde 108 
338
Madde 109 
339
Madde 110 
340
Madde 111 
341
İkinci Ayırım
BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI
Madde 112 
341
Madde 113 
349
Madde 114 
355
Madde 115 
358
Madde 116 
360
Madde 117 
365
Madde 118 
371
Madde 119 
373
Madde 120 
374
Madde 121 
381
Madde 122 
382
Madde 123 
383
Madde 124 
385
Madde 125 
386
Madde 126 
393
Üçüncü Ayırım
BORÇ İLİŞKİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
Madde 127 
395
Madde 128 
397
Madde 129 
400
Madde 130 
403
Üçüncü Bölüm
BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI
Birinci Ayırım
SONA ERME HÂLLERİ
Madde 131 
403
Madde 132 
407
Madde 133 
411
Madde 134 
415
Madde 135 
417
Madde 136 
418
Madde 137 
421
Madde 138 
421
Madde 139 
425
Madde 140 
430
Madde 141 
430
Madde 142 
431
Madde 143 
431
Madde 144 
433
Madde 145 
434
İkinci Ayırım
ZAMANAŞIMI
Madde 146 
434
Madde 147 
436
Madde 148 
438
Madde 149 
438
Madde 150 
439
Madde 151 
440
Madde 152 
440
Madde 153 
440
Madde 154 
442
Madde 155 
444
Madde 156 
445
Madde 157 
445
Madde 158 
446
Madde 159 
447
Madde 160 
447
Madde 161 
448
Dördüncü Bölüm
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
Birinci Ayırım
TESELSÜL
Madde 162 
449
Madde 163 
452
Madde 164 
452
Madde 165 
454
Madde 166 
455
Madde 167 
456
Madde 168 
457
Madde 169 
458
İkinci Ayırım
KOŞULLAR
Madde 170 
460
Madde 171 
462
Madde 172 
464
Madde 173 
464
Madde 174 
465
Madde 175 
465
Madde 176 
466
Üçüncü Ayırım
BAĞLANMA PARASI, CAYMA PARASI VE CEZA KOŞULU
Madde 177 
467
Madde 178 
468
Madde 179 
469
Madde 180 
473
Madde 181 
474
Madde 182 
475
Beşinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ
Birinci Ayırım
ALACAĞIN DEVRİ
Madde 183 
477
Madde 184 
480
Madde 185 
482
Madde 186 
482
Madde 187 
483
Madde 188 
484
Madde 189 
485
Madde 190 
486
Madde 191 
486
Madde 192 
487
Madde 193 
487
Madde 194 
488
İkinci Ayırım
BORCUN ÜSTLENİLMESİ
Madde 195 
489
Madde 196 
492
Madde 197 
493
Madde 198 
493
Madde 199 
494
Madde 200 
495
Madde 201 
496
Madde 202 
497
Madde 203 
500
Madde 204 
501
Üçüncü Ayırım
SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KATILMA
Madde 205 
501
Madde 206 
503
İkinci Kısım
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
Birinci Bölüm
SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Birinci Ayırım
GENEL HÜKÜMLER
Madde 207 
505
Madde 208 
511
İkinci Ayırım
TAŞINIR SATIŞI
Madde 209 
513
Madde 210 
516
Madde 211 
517
Madde 212 
518
Madde 213 
521
Madde 214 
522
Madde 215 
526
Madde 216 
527
Madde 217 
528
Madde 218 
531
Madde 219 
532
Madde 220 
537
Madde 221 
537
Madde 222 
538
Madde 223 
540
Madde 224 
546
Madde 225 
546
Madde 226 
547
Madde 227 
550
Madde 228 
555
Madde 229 
556
Madde 230 
558
Madde 231 
559
Madde 232 
561
Madde 233 
563
Madde 234 
564
Madde 235 
564
Madde 236 
566
Üçüncü Ayırım
TAŞINMAZ SATIŞI VE SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR
Madde 237 
567
Madde 238 
576
Madde 239 
584
Madde 240 
584
Madde 241 
584
Madde 242 
585
Madde 243 
586
Madde 244 
588
Madde 245 
590
Madde 246 
591
Dördüncü Ayırım
BAZI SATIŞ TÜRLERİ
Madde 247 
591
Madde 248 
592
Madde 249 
593
Madde 250 
593
Madde 251 
594
Madde 252 
595
Madde 253 
595
Madde 254 
598
Madde 255 
598
Madde 256 
599
Madde 257 
600
Madde 258 
601
Madde 259 
602
Madde 260 
604
Madde 261 
606
Madde 262 
607
Madde 263 
608
Madde 264 
609
Madde 265 
611
Madde 266 
611
Madde 267 
612
Madde 268 
612
Madde 269 
613
Madde 270 
613
Madde 271 
614
Madde 272 
615
Madde 273 
615
Madde 274 
616
Madde 275 
618
Madde 276 
618
Madde 277 
619
Madde 278 
620
Madde 279 
620
Madde 280 
622
Madde 281 
623
İkinci Bölüm
MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ
Madde 282 
626
Madde 283 
627
Madde 284 
628
Üçüncü Bölüm
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ
Madde 285 
629
Madde 286 
632
Madde 287 
633
Madde 288 
634
Madde 289 
635
Madde 290 
635
Madde 291 
636
Madde 292 
638
Madde 293 
638
Madde 294 
639
Madde 295 
640
Madde 296 
643
Madde 297 
643
Madde 298 
644
Dördüncü Bölüm
KİRA SÖZLEŞMESİ
Birinci Ayırım
GENEL HÜKÜMLER
Madde 299 
645
Madde 300 
649
Madde 301 
651
Madde 302 
652
Madde 303 
653
Madde 304 
654
Madde 305 
659
Madde 306 
660
Madde 307 
661
Madde 308 
661
Madde 309 
661
Madde 310 
663
Madde 311 
664
Madde 312 
664
Madde 313 
665
Madde 314 
668
Madde 315 
669
Madde 316 
675
Madde 317 
678
Madde 318 
678
Madde 319 
679
Madde 320 
679
Madde 321 
680
Madde 322 
681
Madde 323 
684
Madde 324 
685
Madde 325 
686
Madde 326 
688
Madde 327 
688
Madde 328 
690
Madde 329 
692
Madde 330 
693
Madde 331 
694
Madde 332 
696
Madde 333 
697
Madde 334 
698
Madde 335 
700
Madde 336 
701
Madde 337 
704
Madde 338 
705
İkinci Ayırım
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI
Madde 339 
706
Madde 340 
711
Madde 341 
712
Madde 342 
713
Madde 343 
715
Madde 344 
716
Madde 345 
719
Madde 346 
722
Madde 347 
723
Madde 348 
728
Madde 349 
728
Madde 350 
729
Madde 351 
741
Madde 352 
742
Madde 353 
751
Madde 354 
752
Madde 355 
753
Madde 356 
755
Üçüncü Ayırım
ÜRÜN KİRASI
Madde 357 
756
Madde 358 
758
Madde 359 
759
Madde 360 
759
Madde 361 
760
Madde 362 
761
Madde 363 
762
Madde 364 
763
Madde 365 
763
Madde 366 
764
Madde 367 
764
Madde 368 
765
Madde 369 
766
Madde 370 
766
Madde 371 
767
Madde 372 
767
Madde 373 
768
Madde 374 
768
Madde 375 
768
Madde 376 
769
Madde 377 
769
Madde 378 
770
Beşinci Bölüm
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ
Birinci Ayırım
KULLANIM ÖDÜNCÜ
Madde 379 
771
Madde 380 
774
Madde 381 
775
Madde 382 
775
Madde 383 
775
Madde 384 
777
Madde 385 
777
İkinci Ayırım
TÜKETİM ÖDÜNCÜ
Madde 386 
777
Madde 387 
782
Madde 388 
783
Madde 389 
784
Madde 390 
785
Madde 391 
785
Madde 392 
786
Altıncı Bölüm
HİZMET SÖZLEŞMELERİ
Birinci Ayırım
GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ
Madde 393 
787
Madde 394 
790
Madde 395 
791
Madde 396 
791
Madde 397 
792
Madde 398 
792
Madde 399 
794
Madde 400 
795
Madde 401 
796
Madde 402 
797
Madde 403 
798
Madde 404 
798
Madde 405 
799
Madde 406 
799
Madde 407 
801
Madde 408 
802
Madde 409 
803
Madde 410 
804
Madde 411 
805
Madde 412 
806
Madde 413 
806
Madde 414 
806
Madde 415 
807
Madde 416 
807
Madde 417 
807
Madde 418 
821
Madde 419 
821
Madde 420 
822
Madde 421 
828
Madde 422 
828
Madde 423 
829
Madde 424 
829
Madde 425 
830
Madde 426 
830
Madde 427 
831
Madde 428 
831
Madde 429 
832
Madde 430 
832
Madde 431 
833
Madde 432 
834
Madde 433 
835
Madde 434 
836
Madde 435 
836
Madde 436 
837
Madde 437 
838
Madde 438 
838
Madde 439 
839
Madde 440 
840
Madde 441 
841
Madde 442 
842
Madde 443 
842
Madde 444 
842
Madde 445 
845
Madde 446 
846
Madde 447 
847
İkinci Ayırım
PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ
Madde 448 
848
Madde 449 
850
Madde 450 
850
Madde 451 
851
Madde 452 
851
Madde 453 
851
Madde 454 
852
Madde 455 
852
Madde 456 
852
Madde 457 
853
Madde 458 
853
Madde 459 
854
Madde 460 
854
Üçüncü Ayırım
EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ
Madde 461 
854
Madde 462 
855
Madde 463 
855
Madde 464 
856
Madde 465 
856
Madde 466 
857
Madde 467 
857
Madde 468 
857
Madde 469 
857
Yedinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİ
Madde 470 
857
Madde 471 
873
Madde 472 
882
Madde 473 
883
Madde 474 
887
Madde 475 
892
Madde 476 
896
Madde 477 
897
Madde 478 
898
Madde 479 
899
Madde 480 
902
Madde 481 
906
Madde 482 
907
Madde 483 
909
Madde 484 
912
Madde 485 
914
Madde 486 
916
Sekizinci Bölüm
YAYIM SÖZLEŞMESİ
Madde 487 
917
Madde 488 
919
Madde 489 
919
Madde 490 
920
Madde 491 
920
Madde 492 
921
Madde 493 
921
Madde 494 
921
Madde 495 
922
Madde 496 
922
Madde 497 
922
Madde 498 
923
Madde 499 
923
Madde 500 
923
Madde 501 
924
Dokuzuncu Bölüm
VEKÂLET İLİŞKİLERİ
Birinci Ayırım
VEKÂLET SÖZLEŞMESİ
Madde 502 
924
Madde 503 
929
Madde 504 
929
Madde 505 
933
Madde 506 
934
Madde 507 
941
Madde 508 
942
Madde 509 
945
Madde 510 
946
Madde 511 
947
Madde 512 
948
Madde 513 
952
Madde 514 
953
İkinci Ayırım
KREDİ MEKTUBU VE KREDİ EMRİ
Madde 515 
954
Madde 516 
956
Madde 517 
957
Madde 518 
957
Madde 519 
958
Üçüncü Ayırım
SİMSARLIK SÖZLEŞMESİ
Madde 520 
958
Madde 521 
959
Madde 522 
960
Madde 523 
961
Madde 524 
962
Madde 525 
962
Onuncu Bölüm
VEKÂLETSİZ İŞGÖRME
Madde 526 
962
Madde 527 
964
Madde 528 
965
Madde 529 
965
Madde 530 
966
Madde 531 
968
Onbirinci Bölüm
KOMİSYON SÖZLEŞMESİ
Madde 532 
969
Madde 533 
970
Madde 534 
970
Madde 535 
970
Madde 536 
971
Madde 537 
971
Madde 538 
971
Madde 539 
972
Madde 540 
973
Madde 541 
973
Madde 542 
973
Madde 543 
974
Madde 544 
974
Madde 545 
974
Madde 546 
974
Onikinci Bölüm
TİCARİ TEMSİLCİLER, TİCARİ VEKİLLER VE DİĞER TACİR YARDIMCILARI
Madde 547 
975
Madde 548 
978
Madde 549 
979
Madde 550 
980
Madde 551 
980
Madde 552 
982
Madde 553 
982
Madde 554 
983
Onüçüncü Bölüm
HAVALE
Madde 555 
984
Madde 556 
986
Madde 557 
986
Madde 558 
987
Madde 559 
987
Madde 560 
988
Ondördüncü Bölüm
SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ
Madde 561 
988
Madde 562 
990
Madde 563 
991
Madde 564 
991
Madde 565 
992
Madde 566 
992
Madde 567 
993
Madde 568 
993
Madde 569 
994
Madde 570 
994
Madde 571 
995
Madde 572 
996
Madde 573 
997
Madde 574 
997
Madde 575 
999
Madde 576 
999
Madde 577 
1000
Madde 578 
1001
Madde 579 
1002
Madde 580 
1004
Onbeşinci Bölüm
KEFALET SÖZLEŞMESİ
Madde 581 
1005
Madde 582 
1009
Madde 583 
1011
Madde 584 
1014
Madde 585 
1018
Madde 586 
1020
Madde 587 
1025
Madde 588 
1027
Madde 589 
1028
Madde 590 
1031
Madde 591 
1032
Madde 592 
1033
Madde 593 
1034
Madde 594 
1035
Madde 595 
1036
Madde 596 
1037
Madde 597 
1039
Madde 598 
1039
Madde 599 
1041
Madde 600 
1042
Madde 601 
1042
Madde 602 
1043
Madde 603 
1044
Onaltıncı Bölüm
KUMAR VE BAHİS
Madde 604 
1044
Madde 605 
1046
Madde 606 
1046
Onyedinci Bölüm
ÖMÜR BOYU GELİR VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİ
Birinci Ayırım
ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİ
Madde 607 
1047
Madde 608 
1048
Madde 609 
1049
Madde 610 
1049
İkinci Ayırım
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ
Madde 611 
1050
Madde 612 
1052
Madde 613 
1053
Madde 614 
1054
Madde 615 
1054
Madde 616 
1058
Madde 617 
1059
Madde 618 
1060
Madde 619 
1061
Onsekizinci Bölüm
ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ
Madde 620 
1062
Madde 621 
1067
Madde 622 
1068
Madde 623 
1068
Madde 624 
1069
Madde 625 
1070
Madde 626 
1071
Madde 627 
1072
Madde 628 
1073
Madde 629 
1074
Madde 630 
1074
Madde 631 
1075
Madde 632 
1076
Madde 633 
1077
Madde 634 
1078
Madde 635 
1079
Madde 636 
1079
Madde 637 
1079
Madde 638 
1082
Madde 639 
1086
Madde 640 
1088
Madde 641 
1089
Madde 642 
1089
Madde 643 
1094
Madde 644 
1094
Madde 645 
1095
Madde 646 
1095
Madde 647 
1095
Madde 648 
1096
Madde 649 
1096
Kavram Dizini 
1097