Açıklamalı – Gerekçeli  Davanın Açılması ve Aşamaları Yeni Yargıtay İçtihatları ve Dilekçe Örnekleriyle Ali Haydar Karahacıoğlu, Aynur Parlar  - Kitap
Açıklamalı – Gerekçeli

Davanın Açılması ve Aşamaları

Yeni Yargıtay İçtihatları ve Dilekçe Örnekleriyle

1. Baskı, 
Mayıs 2012
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
552
Barkod:
9786054490394
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Yayınevi:
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Kitapta “Davanın Açılması Aşamaları” konusunda, 6100 sayılı HMK’nun sistematiğine bağlı kalınarak ve konuyla ilgisi nedeniyle “Teminat, Dava Şartları ve İlk İtirazlar” da dahil edilmek suretiyle yapılan yorumlarda bilimsel ilke ve ölçülere uyulmaya özen gösterilmiş, değerli bilim adamlarının görüşlerinden de yararlanılarak, dipnotlu anlatım düzeni işlenmiştir.
Ayrıca, kanunun genel gerekçesinin ilgili bölümleri ile kanun maddelerinin izdüşümünü yansıtan gerekçeleri ve adalet komisyonu raporları, karşılaştırma tablosu ile dilekçe örnekleri ve yeni yürürlüğe giren Yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuata kitapta yer verilmiştir.
HMK’nın yürürlüğe girdiği 1.10.2011 tarihinden sonra yüksek Yargıtay’ın vermiş olduğu, konulara ışıt tutan, pek çoğu yayınlanmamış olan emsal içtihatlarına da ilgili kanun maddeleri altında yer verilerek okuyucunun yararlanmasına sunulmuş, bu yönüyle kitap uygulamaya önemli bir katkı sağlamayı amaçlamıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Davanın Açılması ve Dilekçelerin Verilmesi
.
Ön İnceleme
.
Tahkikat
.
Duruşma
.
Ön Sorun ve Bekletici Sorun
.
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
.
İsticvap
.
Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi
.
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
.
Hüküm
.
Hükmün Tashihi ve Tavzihi
.
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri (Feragat, Kabul, Sulh)
.
Teminat Dava Şartları ve İlk İtirazlar
.
HMK Yönetmeliği
.
Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
Kitapla İlgili Kategoriler