Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri Işığında
Askeri Ceza Kanunu
Ekim 2020 / 3. Baskı / 944 Syf.
Fiyatı: 180.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitabın ikinci baskısından sonra, askerlik yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün yerine getirilmesi, 2019 yılında yürürlüğe konulan 7179 sayılı AsalK ile yeni esaslara bağlanmıştır. Bu bağlamda AsCK'nın 64 üncü ve 75 inci maddelerinde ibare değişiklikleri yapılmıştır. Aynı Kanunla, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subay Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durum AsCK'da düzenlenen saklı, yoklama kaçağı, bakaya, firar ve izin / hava değişimi tecavüzü suçlarını etkilemiştir. Ayrıca 2019 ve 2020 yıllarında, 7188 ve 7242 sayılı Kanunlarla TCK'nın bazı hükümleri değiştirilmiştir.

Kitabın bu baskısında, TCK ve AsCK'da yapılan değişiklikler madde metinlerine işlenmiş, madde açıklamaları değişiklikler dikkate alınarak yeniden ele alınmıştır. İlk iki baskıda yer almayan Yargıtay ve BAM kararları, ilgili maddelere işlenmiştir. Ayrıca, askeri suçlarda ihbar ve şikayet, "Askeri Suçların Soruşturulması" başlığı altında açıklamalar bölümüne eklenmiştir.

Kitap, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; AsCK madde bazında açıklanmış, genel veya askeri suç teorisinde ileri sürülen bilimsel görüşlere ve uygulamadan örneklere yer verilmiştir. Madde açıklamasında ise suçlar, unsurları açısından ele alınmış, öğreti ve uygulamada ortaya çıkan görüşlere yer verilmiştir. İkinci bölümde; TCK'nın genel hükümleri madde bazında açıklanmış ve bu hükümlerin askeri suçlarda uygulanabilirliği üzerinde durulmuştur. Ayrıca, AsCK'nın atıfta bulunduğu TCK'nın özel hükümlerine yer verilmiştir. Madde açıklamasından sonra, o maddeyle ilgili, varsa AİHM Kararı, AYM Kararı, Yargıtay, Askeri Yargıtay, AYİM ve BAM kararları özetlenmiştir.

Bu çalışmanın, hem akademisyenler hem genel ceza hukuku ve askeri ceza hukuku uygulayıcıları için kaynak oluşturması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Askeri Ceza Kanunu
Askeri Suçlar ve Kabahatler ve Cezalar
Disiplin Cezaları
Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler
Ceza Sorumluluğunun Esasları
Yaptırımlar
Atıf Suretiyle Askeri Suç Hâline Getirilen TCK Hükümleri
Özel Hükümler
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
Barkod: 9789750263637
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 944
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskı İçin Önsöz  5
İkinci Baskı İçin Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  53
KİTAP HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR
I. METODOLOJİ  55
II. ASKERİ CEZA HUKUKU İLE GENEL CEZA HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİ  56
III. ASKERİ CEZA KANUNU GENEL HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜK SORUNU  60
1. Genel Kanun Hükümlerine Aykırılık Kavramı  60
2. Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri ve Yürürlük Kanunu Geçici Madde 1  61
3. Askerî Ceza Kanununun Genel Hükümleri ve Bu Hükümlerin Uygulanmasına Devam Edilmesine Yönelik Düzenlemeler  62
a. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  63
b. Hapis Cezasının Ertelenmesi  64
c. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  64
ç. Dava Zamanaşımı  64
d. Tekerrür  64
e. Fer'i Cezalar  65
f. Önödeme  65
4. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  65
5. Tablo  66
IV. TÜRK CEZA KANUNUNA YAPILAN ATIFLAR/YOLLAMALAR  66
1. Atıf Kavramı  66
2. AsCK'da Yer Alan Atıf Hükümleri  67
3. Yürürlük Kanununda Yer Alan Atıf Hükümleri  67
4. Atıf Hükümlerinin Yorumu  68
KARŞILAŞTIRMALI TABLO–I  71
KARŞILAŞTIRMALI TABLO–II  73
ASKERİ SUÇLARIN SORUŞTURULMASI
I. Genel Olarak  76
II. Askeri Suçlarda İhbar ve Şikayet  78
1. Asker Kişilerin Şikayet Hakkı  79
2. Asker Kişiler Tarafından Yapılacak Suç İhbar ve Şikayetlerinde Usul  80
3. Asker Olmayan Kişiler Tarafından Yapılacak İhbar ve Şikayetler  80
4. Şikayetin Niteliği  80
5. Şüpheli Ölüm İhbarları  81
III. İhbar ve Şikayet Üzerine Şüphelinin Amiri Olan Askeri Birlik Komutanı veya Askeri Kurum Amirinin Görevi  81
1. Yasal Düzenleme  81
2. Suçların Kapsamı  82
3. Suça İlişkin Belgelerin (Suç Dosyasının) Gönderileceği Merci  83
4. Suç İşlendiğini Öğrenen Askeri Birlik Komutanı Veya Askeri Kurum Amirinin Görevi  87
5. Suç Dosyasına Konulması Gereken Belgeler  87
IV. Asker Kişilerin Askere Girmeden Veya Silâh Altına Çağrılmadan Önce İşledikleri Suçlarda Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinin Geri Bırakılması  88
V. Askeri Suçlarda Basit Yargılama Usulü Uygulanabilir mi?  89
ASKERİ CEZA KANUNU
BİRİNCİ KISIM
ASKERİ SUÇLAR VE KABAHATLER VE CEZALAR
BİRİNCİ BAP
Esaslar
Madde 1 – Askerî Cürüm ve Kabahat  93
Açıklamalar  93
1. Genel Olarak  93
2. Askerî Suçun Tanımı  94
3. Askerî Suçun Türleri  94
a. Sırf Askerî Suçlar  95
b. Askerî Suç Benzerleri  96
4. Askerî Kabahatler  97
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARI  97
YARGITAY KARARLARI  97
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  98
BAM KARARLARI  99
Madde 2 – Askerlerin Askerî Olmayan Suçları  99
Açıklamalar  99
Madde 3 – Askerî Şahıslar  99
Açıklamalar  99
I. Asker Kişiler  100
1. Subaylar  100
2. Astsubaylar  101
3. Jandarma Personeli  102
4. Uzman Erbaşlar  103
5. Sözleşmeli Erbaş ve Erler  103
6. Yükümlü Erbaş ve Erler  104
7. Askerî Öğrenciler  105
8. Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kadro ve Kuruluşunda Çalışan Sivil Personel  105
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  106
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  106
Madde 4 – Yedek Askerî Şahıslar  107
Açıklamalar  107
ASKERİ YARGITAY KARARI  108
Madde 5 – Asker Kişilerin Yabancı Ülkelerde İşledikleri Askerî Suçlar  108
Açıklamalar  109
Ülke Kavramı  109
Madde 6 – Müttefik Hükümetlerin Askerî Şahıslarına Karşı Yapılan Suçlar  111
Açıklamalar  112
Madde 7 – Harp Hükümleri ve Cari Olacağı Hal ve Vakitler  112
Açıklamalar  113
1. Savaş Hali  114
2. Harp Hükümlerinin Yürürlüğe Girmesi  115
ASKERİ YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARI  116
Madde 8 – Seferberlik ve Tarifi  116
Açıklamalar  116
1. Seferberlik  117
2. Karasuları  117
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  118
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  118
Madde 9 – Düşman Karşısı  118
Açıklamalar  118
Madde 10 – Silahlı Eşkıya  119
Açıklamalar  119
Madde 11 – Silahlının Tarifi  119
Açıklamalar  119
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  120
Madde 12 – Hizmetin Tarifi  121
Açıklamalar  121
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  124
Madde 13 – Memur, Amir ve Üstün Tarifi  125
Açıklamalar  125
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  128
Madde 14 – Toplu Asker Karşısının Tarifi  129
Açıklamalar  129
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  129
Madde 15 – Nöbetçi, Karakol, Devriyenin Tarifi  130
Açıklamalar  130
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  131
Madde 16 – Ordu ve Kıtanın Tarifi  131
Açıklamalar  132
Madde 17 – İstirdat ve Tazminat Nasıl Hükmolunur  132
Açıklamalar  132
Madde 18 – 19: Maddeler 31/01/2013– 6413/m.45/3–c ile yürürlükten kaldırılmıştır.  133
İKİNCİ BAP
Cezalar Umumi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Askerî Cezalar
Madde 20 – Ölüm Cezası  133
Açıklamalar  133
Madde 21 – Şahsi Hürriyeti Tahdit Eden Cezalar  134
Açıklamalar  134
Madde 22 – Ağır Hapis ve Hapis Cezalarının Mahiyeti ve Neticeleri  134
Açıklamalar  134
Madde 23 – Kısa Hapis Cezaları  135
Açıklamalar  135
Madde 24 – Göz ve Oda Hapsi Cezalarının Mahiyeti, Neticeleri ve Yerine Getirilmesi  136
Açıklamalar  136
Madde 25 – Erbaş ve Er Hakkında Oda Hapsi Cezasının Mahiyeti ve İcrası  136
Madde 26 – 27 Maddeler, 22.03.2000 – 4551/38. md. ile yürürlükten kaldırılmıştır.  136
Madde 28 – Kısa Hapis Cezalarının Tatbiki Şartları  137
Madde 29 – Fer'i Askerî Cezalar  137
Açıklamalar  137
Madde 30 – Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma Cezası  139
Açıklamalar  139
I. TSK'den Çıkarma Cezasının Verilebileceği Asker Kişiler ve Yetkili Merciler  140
II. TSK'den Çıkarma Cezasının Türleri  140
1. Ceza Mahkûmiyetine Bağlı Zorunlu Olarak TSK'den Çıkarma  140
2. Suç Tipine Bağlı Zorunlu Olarak TSK'den Çıkarma  141
a. Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Suçlar  141
b. Yüz Kızartıcı Suçlar ile Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk  141
c. AsCK’nın Ek1. Maddesinde Yazılı Suçlar  142
3. Takdire Bağlı TSK'den Çıkarma Ferî Cezası  142
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  143
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  144
Madde 31 – Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma Cezasının Niteliği ve Sonuçları  145
Açıklamalar  145
Madde 32 – Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezası, Niteliği ve Sonuçları  146
Açıklamalar  147
1. Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Ferî Cezası, Sadece Askerî Öğrenciler Hakkında Verilir ve Uygulanır  147
2. Zorunlu Askerî öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası  147
3. Takdiri Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezası  147
Madde 33 – Madde 22.03.2000 – 4551/38. md. ile kaldırılmıştır.  147
Madde 34 – Asker Kişiler Hakkında Memuriyetten Mahrumiyet Cezasının Uygulanması  147
Açıklamalar  148
ASKERİ YARGITAY KARARI  149
Madde 35 – Rütbenin Geri Alınması Cezası, Niteliği, Sonuçları ve Yerine Getirilmesi  149
Açıklamalar  150
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  151
Madde 36 – 38 Maddeler 22.03.2000 – 4551/38. m. ile kaldırılmıştır.  152
Madde 39 – 15/8/2017–KHK–694/m. 203 ile yürürlükten kaldırılmıştır  152
İKİNCİ FASIL
Cürme Teşebbüs
Madde 40 – Teşebbüs  152
Açıklama  152
ÜÇÜNCÜ FASIL
Cürümde ve Kabahatte İştirak
Madde 41 – İştirak  153
Açıklamalar  153
DÖRDÜNCÜ FASIL
Cürümde Tekerrür
Madde 42 – Tekerrür  154
Açıklamalar  154
BEŞİNCİ FASIL
Cürüm ve Cezaların İçtimaı
Madde 43 – Cürüm ve Cezaların İçtimaı  155
Açıklamalar  155
ALTINCI FASIL
Cezaya Ehliyet Veren ve Bunu Kaldıran ve Hafifleten Sebepler
Madde 44 – Cezaya Ehliyet Veren, Kaldıran ve Hafifleten Sebepler  155
Açıklamalar  156
Madde 45 – Din ve Vicdana Göre Lazım Sayılan Hareketler Cezaya Ehliyeti ve Tesiri  156
Açıklamalar  156
AİHM KARARLARI  160
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  161
Madde 46 – Korku ve İhtiyari Sarhoşluğun Cezaya Tesiri  161
Açıklamalar  161
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  163
YEDİNCİ FASIL
Cezaların Tecili
Madde 47 – Erteleme  164
MADDE GEREKÇESİ  164
Açıklamalar  166
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  173
YARGITAY KARARLARI  173
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  173
BAM KARARLARI  173
SEKİZİNCİ FASIL
Müşterek Hükümler
Madde 48 – Askerî Suçlarda Şikâyet ve İzin  174
Açıklamalar  174
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  174
Madde 49 – Askerî Cürümlerde Dava ve Cezanın Nasıl Düşeceği  175
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  176
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  176
Madde 50 – Cezanın Nasıl Arttırılacağı  177
Açıklamalar  177
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  177
Madde 51 – Cezanın Arttırılmasını İcabeden Sebepler  178
Açıklamalar  178
1. Astının Suçuna İştirak  178
2. Silahın Kötüye Kullanılması  179
3. Resmi Nüfuz ve Yetkinin Kötüye Kullanılması  180
4. Suçun Toplu Olarak İşlenmesi  181
5. Suçun Herkesin Gözü Önünde Birlikte İşlenmesi  181
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  182
Madde 52 – Memnu Hakların Ne Suretle Geri Verileceği ve Neticeleri  183
Açıklamalar  183
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  184
Madde 53 – Şartla Salıverilme  185
Açıklamalar  186
ÜÇÜNCÜ BAP
Cürümler ve Cezaları
BİRİNCİ FASIL
Hıyanet
Madde 54 – Vatan Aleyhindeki Cürümler  186
Açıklamalar  186
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  190
Madde 55 – Harp Hıyaneti  190
Açıklamalar  190
Madde 56 – Milli Müdafaaya Hıyanet  192
Açıklamalar  193
Casusluk Suçlarına İlişkin Açıklama  197
Madde 57 – Milli Müdafaa Aleyhine Sair Hareketler  198
Açıklamalar  199
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  199
Madde 58 – Milli Mukavemeti Kırmak  200
Açıklamalar  201
1. Askerleri İtaatsizliğe Teşvik: TCK m. 319  201
2. Halkı Askerlikten Soğutma: TCK m. 318  202
3. Savaşta Yalan Haber Yayma: TCK m.323  202
Madde 59 – Milli Müdafaa Vasıtalarını Tahrip  203
Açıklamalar  203
Madde 60 – Söz Vererek Tahliye Olunan Harp Esirleri  204
Açıklamalar  205
İKİNCİ FASIL
Seferberlikte Harp Kuvvetlerini Tehlikeye Düşürmek
Madde 61 – Seferberliği Geciktirenlerin ve İhlal Edenlerin Cezası  205
Açıklamalar  206
Madde 62 – Müstahkem Bir Mevkii veya Kendi Mevkiini veya Kendisini veya Bir Gemiyi, Bir Tayyareyi Düşmana Teslim Eden Kumandanların Cezası  207
Açıklamalar  207
ÜÇÜNCÜ FASIL
Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı, Firar
Madde 63 – Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı, Firar  208
Açıklamalar  209
YARGITAY KARARLARI  222
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  222
BAM KARARLARI  223
Madde 64 – Çağrılıpta Gelmeyen Yedek Subaylarla Askerî Memurların Cezaları  225
Açıklamalar  225
Madde 65 – Vazife ve Memuriyetlerine Gitmeyenlerin Cezaları  228
Açıklamalar  228
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  231
Madde 66 – Firar ve Cezası  231
Açıklamalar  232
ASKERİ YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARI  252
YARGITAY KARARLARI  252
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  255
BAM KARARLARI  256
Madde 67 – Yabancı Memlekete Firar Edenlerin Cezaları  259
Açıklamalar  260
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  264
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  264
Madde 68 – Mehil İçinde Yakalananların Cezası  265
Açıklamalar  266
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  266
Madde 69 – Düşman Tarafına, Düşman Karşısında, Mahsur Mevkiden Kaçanların Cezası  267
Açıklamalar  267
Madde 70 – Sözleşerek Firar ve Cezası  267
Açıklamalar  268
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  269
Madde 71 – Erbaşların Rütbelerinin Geri Alınması  270
Açıklamalar  270
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  271
Madde 72 – Firar Cezalarının Sonraya Bırakılması  271
Madde 73 – Geri Gelen Kaçakların Cezalarının İndirilmesi  272
Açıklamalar  272
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  273
Madde 74 – Firara Kalkışanları Haber Vermeyenlerin Cezası  274
Açıklamalar  274
Madde 75 – Kaçaklara Yardım Edenlerin Cezaları  275
Açıklamalar  276
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  277
Madde 76 – Tutukevi veya Cezaevinden Kaçmak veya Kaçmaya Aracı Olmak  278
Açıklamalar  278
Madde 77 – Göz veya Oda Hapsi Ceza Yerinden Kaçmak, İnfaz Şartlarına Uymamak, Kaçmaya Aracı Olmak  278
Açıklamalar  279
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  281
Madde 78 – Düşman Tarafına, Yabancı Memlekete Kaçanlar Hakkında Mali ve Fer'i Cezalar  281
DÖRDÜNCÜ FASIL
Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek Ve
Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Kullanmak
Madde 79 – Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası  283
Açıklamalar  284
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  285
Madde 80 – Başkasını Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası  286
Açıklamalar  286
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  287
Madde 81 – Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapanlar  287
Açıklamalar  287
YARGITAY KARARI  290
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  292
BEŞİNCİ FASIL
Askerî İtaat ve İnkıyadı Bozan Suçlar
Madde 82 – Amir veya Üstü Tehdit  293
Açıklamalar  293
YARGITAY KARARLARI  297
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  297
Madde 83 – Madde 22.03.2000 – 4551/38 m. ile kaldırılmıştır.  298
Madde 84 – Yalan Yere Şikâyet  299
Açıklamalar  299
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  301
Madde 85 – Amir ve Üstüne Hakaret Edenlerin Cezaları  302
Açıklamalar  303
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  311
BAM KARARLARI  312
Madde 86 – Madde 22.03.2000 – 4551/38 m. ile kaldırılmıştır.  312
Madde 87 – İtaatsizlikte Israr Edenlerin Cezası  312
Açıklamalar  313
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  315
YARGITAY KARARLARI  315
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  316
Madde 88 – Toplu Asker Karşısında veya Hizmetten Savuşmak İçin veya Silahlı İken Yapılan İtaatsizliğin Cezaları  318
Açıklamalar  318
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  321
Madde 89 – Büyük Zararlar Veren İtaatsizliğin Cezaları  322
Açıklamalar  322
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  324
Madde 90 – Mukavemet ve Cezası  326
Açıklamalar  327
I. Görevi Yaptırmamak İçin Direnme  327
II. AsCK m. 90 da Düzenlenen Mukavemet Suçu  328
1. Genel Olarak  328
a. Hizmet Emrini İfa  328
b. Hizmete Müteallik Muamele  329
2. Suçla Korunan Hukuki Yarar  329
3. Fail  329
4. Suçun Mağduru  330
5. Maddi Unsur  330
6. Manevi Unsur  330
7. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  331
a. Teşebbüs  331
b. Suça İştirak  331
c. İçtima  331
8. Az Vahim Hallerde Yaptırım  331
9. İkinci fıkra  331
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  332
Madde 91 – Amire ve Üste Fiilen Taarruz Edenlerin Cezaları  333
Açıklamalar  334
1. Suçla Korunan Hukuki Yarar  334
2. Fail  335
3. Mağdur  335
4. Maddi Unsur  335
5. Manevi Unsur  337
6. Suça İştirak  338
7. İçtima  338
8. Yaptırım  338
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  339
YARGITAY KARARLARI;  339
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  339
Madde 92 – Tahrik Suretiyle Astın Yaptığı Suçlar Hakkındaki Cezaların Nasıl İndirileceği  341
Açıklamalar  341
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  343
Madde 93 – Muharrik ve Cezası  344
Açıklamalar  344
Madde 94 – İsyan Muharriki ve Cezası  346
Açıklamalar  346
Madde 95 – Hilafı Salahiyet Askerlik İşleri İçin Toplananlar ve Müzakere Yapanların Cezaları  347
Açıklamalar  348
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  353
AİHM KARARI  354
ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARI  354
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  354
Madde 96 – Askerlikten Soğutanların Cezaları  355
Maddede Yapılan Değişiklikler  355
Açıklamalar  356
Madde 97 – Fesat ve Cezası  357
Açıklamalar  357
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  358
Madde 98 – Fesadı Haber Vermeyenlerin Cezası  359
Açıklamalar  359
Madde 99 – Fesadı Haber Verenlerin Cezadan Kurtulması  359
Açıklamalar  360
Madde 100 – Askerî İsyan ve Cezası  360
Açıklamalar  360
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  363
Madde 101 – Askerî İsyanda Ön Ayak Olanların Cezaları  364
Açıklamalar  364
ASKERİ YARGITAY KARARI  365
Madde 102 – Düşman Karşısında Askerî İsyan Suçlularının Cezası  365
Açıklamalar  365
Madde 103 – Askerî İsyan ve Fesada İştirak Edenlerden Nadim Olanların Cezalarının Azaltılması  365
Açıklamalar  366
Madde 104 – Askerî Fesat ve İsyana İştirak Edenlerden Ön Ayak Sayılacak Diğer Askerler  366
Açıklamalar  366
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  367
Madde 105 – Fesat ve İsyan Suçlularının Cezalarının Azaltılması  367
Açıklamalar  367
Madde 106 – Askerî Karakol ve Nöbetçi ve Devriyeye Taarruz Edenlerin Cezaları  367
Açıklamalar  368
YARGITAY KARARLARI  369
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  369
BAM KARARLARI  370
Madde 107 – Bu Fasıldaki Cezaların Asta Tatbik Olunabilmesinin Şartı  371
Açıklamalar  371
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  372
ALTINCI FASIL
Makam ve Memuriyet Nüfuzunu Suiistimal
Madde 108 – Madde 16.6.1964– 477/53 m. delaletiyle 64 m. ile kaldırılmıştır.  372
Madde 109 – Astına Suç Yapmak İçin Emir Verenlerin Cezası  372
Açıklamalar  372
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  375
Madde 110 – Astının Şikâyetnamesini Saklayan veya Geri Aldıranların Cezası  376
Açıklamalar  376
Madde 111 – Hak Edilmemiş veya Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Verenlerin Cezası  377
Açıklamalar  377
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  380
Madde 112 – Askerî Mahkemeler Üzerinde Tesir Yapanların Cezası  381
Açıklamalar  381
Madde 113 – Askerî Şahısları Mürettep Oldukları Yerlerden Geriye Sevkedenlerin Cezası  381
Açıklamalar  381
Madde 114 – Erleri Kanuna Muhalif Olarak Hizmetçiliğe Verenlerin Cezası  382
Açıklamalar  382
1. Kanunen Emir ve Seyis Eri Almaya Hakkı Olmayanlara Emir veya Seyis Eri Vermek, Hakkı Olmadığı Halde Verilen Emir veya Seyis Erini Alıp İstihdam Etmek  383
2. Emir veya Seyis Erlerini Süfli İşlerde veya Kendi Özel İşlerinde Çalıştırmak veya Çalışmasına İzin Vermek  383
3. Askerleri Kanuna Aykırı Olarak Hizmetçiliğe Vermek  384
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  387
Madde 115 – Memuriyet Nüfuzunun Sair Suretle Kötüye Kullanılması  388
Açıklamalar  388
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  392
Madde 116–  393
Madde 117 – Astına Müessir Fiiller Yapanların Cezası  393
Açıklamalar  394
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  399
Madde 118 – Müessir Fiillerle Astının Vücudunda Tahribat Yapan veya Ölümüne Sebep Olan Üst'e Verilecek Ceza  400
AÇIKLAMA  401
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  403
Madde 119 – Üstün Cürüm Sayılmayacak Olan Fiilleri  404
Açıklamalar  405
1. Bir Astının Fiili Taarruzlarını Etkisiz Hale Getirmek, Savuşturmak (Defetmek) İçin Yapılan Müessir Fiiller (Yaralama Eylemleri)  405
2. Bir Zaruret veya Tehlike Halinde Verilen Mübrem ve Müstacel Emirlere İtaat Ettirmek Amacıyla Yapılan Cebir ve Tehditler  406
3. Savaşta veya Eşkıya İle Çatışma Sırasında, İsyan Ya Da Askerî Harekât ve Suçlu Takibi Gibi Görevler Başında, Astın Israr ve Mukavemetine Karşı Zorunlu Nedenlerle Silah Kullanması  408
4. Hizmete ve Askerliğe İlişkin Kusur ve Hatalarından Dolayı Astını Eleştirmesi (Tenkit) ve Muaheze Etmesi.  408
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  409
Madde 120 – Bu Fasıldaki Suçlarda Karakolun Vaziyeti  411
Açıklamalar  411
Madde 121 – Askerliğe Ait Vesika, Evrak, Harita ve Şekilleri Yakanlar  412
Açıklamalar  412
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  414
YEDİNCİ FASIL
Seferberlikte İnsanlar ve Mallar Aleyhine Yapılan Cürümler
Madde 122 – Ganimet Almak İçin Uzaklaşan, Ganimet Alan ve Aldığı Şeyi Teslim Etmeyenler  416
Açıklamalar  417
Madde 123 – Yağmacılığın Tarifi  419
Açıklamalar  419
Madde 124 – Yağmacılığın Cezası  422
Açıklamalar  422
Madde 125 – Bir Kimsenin Malını Tahrip veya İmha Edenlerin Cezası  422
Açıklamalar  423
Madde 126 – Zorla, Müessir Fiillere Birden Ziyade Şahısların İştirakiyle Yağmacılık ve Cezası  424
Açıklamalar  424
Madde 127 – Muharebe Meydanlarında Ölülerin, Esirlerin, Yaralıların Mallarına Tecavüz Edenler  428
Açıklamalar  429
I. Genel Olarak  429
II. Maddede Düzenlenen Suçlar  430
1. Birinci Fıkrada Suç Olarak Düzenlenen Fiiller  430
a. Ölülerin Eşya veya Parasını Almak  430
b. Hastanın, Yaralının, Harp Esirinin Bir Şeyini Almak veya Elkoymak  430
c. Kızılay veya Kızılhaç Derneklerine Ait Sağlık Kurum veya Kuruluşlarını Yağmalama veya Tahrip Etme, Bu Maksatla Emir Verme ve Bu Suça Yardım Etme  430
2. İkinci Fıkrada Suç Olarak Düzenlenen Fiiller  430
a. Yaralıya İşkence Etmek  431
Madde 128 – Kıtasından Geri Kalarak Ahaliye Taaddi Edenler  432
Açıklamalar  432
Madde 129 – Fiillerin Türk Vatandaşlarına Karşı Yapılmasının Cezası  433
Açıklamalar  433
SEKİZİNCİ FASIL
Mallara Karşı Yapılan Diğer Cürümler
Madde 130 – Hizmete Mahsus Eşyayı Tahrip ve Terk ve Kaybedenler  433
Açıklamalar  434
1. Askerî Eşyayı Terk Etmek  436
2. Askerî Eşyayı Kısmen veya Tamamen Tahrip Etmek  436
3. Askerî Eşyayı Özürsüz Kaybetmek  437
4. Askerî Eşyanın Harap Olmasına Sebebiyet Vermek  439
5. Eşyayı Özel Menfaatinde Kullanmak  439
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  440
1. Askerî Eşyayı Terk Etmek Suçuyla İlgili Kararlar  440
3. Askerî Eşyayı Özürsüz Kaybetmek Suçuna İlişkin Kararlar  442
5. Eşyayı Özel menfaatinde Kullanmak Suçuna İlişkin Kararlar  443
6. AsCK m. 130/2'nin Uygulanmasına İlişkin Kararlar  443
Madde 131– Eşyayı ve Malları Çalan, Satan, Rehine Veren ve Alanlar  444
Açıklama  444
1. Askerî Eşyayı Çalmak  445
2. Askerî Eşyayı Zimmetine Geçirmek veya İhtilas Etmek  446
3. Askerî Eşyayı Gizlemek  449
4. Askerî Eşyayı Satın Almak, Rehin Kabul Etmek  450
5. Çalınan veya Rehin Verilen Malların Geri Alınması, Yok Edilen Eşyanın Ödettirilmesine Karar Verilmesi  451
6. Az Vahim Hal  451
7. Etkin pişmanlık  451
8. Yaptırım  452
YARGITAY KARARLARI  452
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  453
Madde 132 – Üstünün, Astının veya Arkadaşının Bir Şeyini Çalanlar  456
Açıklamalar  456
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  459
Madde 133 – Bozuk Ölçü Kullananlar  460
Açıklamalar  461
ASKERİ YARGITAY KARARI  461
DOKUZUNCU FASIL
Hizmet ve Vazifenin İhlali
Madde 134 – Hakikate Muhalif Rapor Layiha Sair Evrak Tanzim ve İta Edenler  461
Açıklamalar  462
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  465
Madde 135 – Rüşvet  467
Açıklamalar  468
Madde 136 – Dikkatsizlik Edenler  468
Açıklamalar  469
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  472
Madde 137 – Tekasül Dolayısıyla Esliha ve Harp Malzemesinden Bir Şeyin Hasara Uğramasına Sebep Olanlar  473
Açıklamalar  474
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  477
BAM KARARLARI  478
Madde 138 – Askerî Mahkeme İşine Sekte Verenler  478
Açıklamalar  478
ASKERİ YARGITAY KARARI  480
Madde 139 – Suç Yapılmasına Göz Yumanlar  480
Açıklamalar  480
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  481
Madde 140 – Mahpus ve Mevkuf1arı Firar Ettirenler  482
Açıklamalar  482
Madde 141 – Erzak Tağşiş Edenler  482
Açıklamalar  482
Madde 142 – Bozuk Erzaktan Tayinat Verenler  484
Açıklamalar  484
Madde 143 – Şartnameye Aykırı Mal veya Hizmet Kabul Etmek  485
Açıklamalar  485
Madde 144 – Umumi Surette Ihmal ve Tekasül  486
ONUNCU FASIL
Askerî Disiplin Bozan Sair Fiiller
Madde 145 – Astına Nezarette İhmal Edenler, Astının Suçları Hakkında Takibatta Bulunmayanlar  487
Açıklamalar  487
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  490
Madde 146 – Başkasının Yaralanmasına ve Ölmesine Sebep Olanlar  491
Açıklamalar  491
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  496
Madde 147 – İzinsiz Evlenenler  498
Açıklamalar  498
İlgili Hükümler  499
Madde 148 – Siyasi Faaliyetlerde Bulunanlar  499
Açıklamalar  500
I. Genel Olarak  500
II. Korunan Hukuki Yarar  500
III. Fail  501
IV. Madde 148'de Yer Alan Suçlar ve Maddi Unsurlar (Cezalandırılan Fiiller)  501
1. Siyasi Bir Partiye Üye Olmak İçin Müracaat Etmek veya Herhangi Bir Suretle Siyasi Partilere Girmek  501
2. Siyasi Amaçla Toplantı Yapmak veya Aynı Amaçla Siyasi Gösterilere Katılmak  502
a. Siyasi Amaçla Toplantı Yapmak  502
b. Siyasi Gösterilere Katılmak  503
3. Siyasi Amaçla Nutuk Söylemek, Demeç Vermek, Yazı Yazmak veya Telkinde Bulunmak  503
4. Siyasi Toplantılara Resmi veya Sivil Kıyafetle Katılmak  505
5. Herhangi Bir Sebeple Yalnız veya Toplu Olarak Siyasi Mahiyette Beyanname Hazırlamak, Hazırlanmış Beyannameyi İmzalamak, İmzalatmak veya Yayın Organlarına Ulaştırmak veya Dağıtmak  505
V. Manevi unsur  505
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  506
Madde 149 – Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddelere İlişkin Suçlar  508
MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ  508
ON BİRİNCİ FASIL
Askerlik Haysiyetine ve Şerefine Dokunan Suçlar ve Cezaları
Madde 150 ve 151 – Maddeler 31/01/2013 –6413/m. 45/3– c ile, Madde 152 ise 22.03.2000 – 4551/38 m. ile yürürlükten kaldırılmıştır.  509
Madde 153 – İffetsiz Bir Kimse İle Evlenen veya Böyle Bir Kimse İle Yaşayanlar  509
Açıklamalar  509
1. Genel Olarak  509
2. İffetsiz Bir Kimse İle Evlenmek veya Yaşamak  510
3. Eşcinsel İlişki  515
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  517
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  517
Madde 154 – Talebelik Hukukunun Zıyaını Mucip Haller  519
DÖRDÜNCÜ BAP
Yalnız Harp Zamanında Askerî Kanunlara Tabi
Şahıslar Hakkındaki Hükümler
Madde 155 – Orduya Mensup Olmayanlar Hakkında Bu Kanunun Tatbiki  519
Madde 156 – Bir Kıtanın Hizmetinde Bulunanların Mukavelelerinin Dahi Askerî Mahkemelerce Feshi  519
Madde 157 – Muharip Orduda Bulunan Yabancı Subaylara Bu Kanunun Tatbiki  519
Açıklamalar  519
Madde 158 – Harp Esirleri Hakkında Bu Kanunun Tatbiki  520
Açıklamalar  520
Madde 159 – Muharebe Meydanında Hıyanet ve Muhariplerin Mallarına Tecavüz Edenler Hakkında Bu Kanunun Tatbiki  521
Madde 160 – Harekat Mıntıkasında Askere Tecavüz Edenler  522
Madde 161 – Yabancı Memlekette Türkiye Askerlerine, Memurlarına, Makamlarına Karşı Cürüm İşleyenler  522
Açıklamalar  522
İKİNCİ KISIM
DİSİPLİN CEZALARI
Madde 162 – 191– Maddeler 31/01/2013– 6413 m. 45/3–c ile yürürlükten kaldırılmıştır.  523
Madde 192 – Son Maddeler  523
Açıklamalar  523
Madde 193 – İlga Edilen (Yürürlükten Kaldırılan) Kanunlar  523
Ek Madde 1 –  524
Açıklamalar  524
Ek Madde 2 –  524
Açıklamalar  525
Ek Madde 3 –  525
Açıklamalar  525
Ek Madde 4 –  526
Açıklamalar  526
Ek Madde 5 –  527
Açıklamalar  527
Ek Madde 6 –  527
Açıklamalar  528
Ek Madde 7 –  528
Ek Madde 8 –  528
MADDE DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ  529
Açıklamalar  531
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  535
YARGITAY KARARLARI  535
ASKERİ YARGITAY KARARI  536
BAM KARARLARI  536
Ek Madde 9  537
Açıklamalar  537
Ek Madde 10 –  537
Açıklamalar  538
Geçici Madde 1 –  538
Geçici Madde 2 –  538
Madde 194 – Kanunun Meriyeti Tarihi  538
Madde 195 –  538
22.5.1930 TARİHLİ VE 1632 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  539
TÜRK CEZA KANUNU GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KİTAP
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI
BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar
Madde 1 – Ceza Kanununun Amacı  547
Açıklamalar  547
Maddenin Askerî Suçlarda Uygulanabilirliği  548
Madde 2 – Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesi  548
Açıklamalar  548
Maddenin Askerî Suçlarda Uygulanabilirliği  549
YARGITAY KARARLARI  550
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  551
Madde 3 – Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi  551
Açıklamalar  552
Maddenin Askerî Suçlarda Uygulanabilirliği  552
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  554
YARGITAY KARARLARI  554
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  555
Madde 4 – Kanunun Bağlayıcılığı  555
Açıklamalar  555
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  556
Madde 5 – Özel Kanunlarla İlişki  556
Açıklamalar  556
Maddenin Askerî Suçlarda Uygulanabilirliği  557
YARGITAY KARARLARI  558
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  558
Madde 6 – Tanımlar  558
Açıklamalar  559
Maddenin AsCK'da Yazılı Sular Bakımından Uygulanabilirliği  561
YARGITAY KARARLARI  561
1. Kamu Görevlisi Kavramı ile İlgili Kararlar  561
2. Gece Kavramı İle İlgili Kararlar  562
3. Silah Kavramı ile İlgili Kararlar  562
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  565
1. Kamu Görevlisi Kavramına İlişkin Kararlar  565
2. Silah Kavramına İlişkin Kararlar  565
İKİNCİ BÖLÜM
Kanunun Uygulama Alanı
Madde 7 – Zaman Bakımından Uygulama  566
Açıklamalar  566
YARGITAY KARARLARI  568
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  571
Madde 8 – Yer Bakımından Uygulama  573
Açıklamalar  574
Madde 9 – Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi  575
Madde 10 – Görev Suçları  575
Açıklamalar  575
Madde 11 – Vatandaş Tarafından İşlenen Suç  575
Açıklamalar  575
Madde 12 – Yabancı Tarafından İşlenen Suç  576
Açıklamalar  577
Madde 13 – Diğer Suçlar  577
Açıklamalar  578
Madde 14 – Seçimlik Cezalarda Soruşturma  579
Madde 15 – Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması  579
Madde 16 – Cezadan Mahsup  579
Açıklamalar  579
Madde 17 – Hak Yoksunlukları  580
Madde 18 – Geri Verme  580
Madde 19 – Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması  580
Açıklamalar  580
İKİNCİ KISIM
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir
Madde 20 – Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği  581
Açıklamalar  581
Anayasa Mahkemesi Kararları  582
YARGITAY KARARI  582
Madde 21 – Kast  582
Açıklamalar  583
1. Düşünme ve Öngörme Unsuru (Bilme)  584
2. İrade Unsuru (İsteme)  584
YARGITAY KARARLARI  587
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  590
Madde 22 – Taksir  590
Açıklamalar  591
YARGTAY KARARLARI  594
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  599
Madde 23 – Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  600
Açıklamalar  600
1. Gerçek Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  600
2. Görünüşte ya da Gerçek Olmayan Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  600
YARGITAY KARARLARI  601
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  602
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
Madde 24 – Kanunun Hükmü ve Amirin Emri  603
Açıklamalar  603
1. Kanunun Emrini Yerine Getirmek  603
2. Amirin Emrini İfa  604
3. Emrin Bağlayıcılığı ve Askerî Hizmete İlişkin Emir  606
4. Emrin Tanımı  607
a. Emrin Özellikleri  607
b. Emrin Unsurları  610
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  611
Madde 25 – Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali  612
Açıklamalar  613
I. Meşru Savunma  613
A. Genel Olarak  613
B. Şartları  613
1. Saldırıya İlişkin Şartlar  613
2. Savunmaya İlişkin Şartlar  614
II. Zorunluluk Hali  614
A. Tehlikeye İlişkin Koşullar  615
B. Korunmaya İlişkin Koşullar  615
YARGITAY KARARLARI  616
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  619
Madde 26 – Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası  620
Açıklamalar  620
1. Hakkın Kullanılması  620
2. Mağdurun Rızası  621
YARGITAY KARARLARI  622
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  624
Madde 27 – Sınırın Aşılması  625
Açıklamalar  625
AİHM KARARI  628
YARGITAY KARARLARI  628
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  631
Madde 28 – Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  631
Açıklamalar  631
Madde 29 – Haksız Tahrik  631
Açıklamalar  631
YARGITAY KARARLARI  634
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  635
BAM KARARLARI  636
Madde 30 – Hata  636
Açıklamalar  637
YARGITAY KARARLARI  645
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  646
Madde 31 – Yaş Küçüklüğü  648
Açıklamalar  649
1. Fiili İşlediği Zaman 12 Yaşını Bitirmemiş Olanlar  649
2. Fiili İşlediği Zaman 13 İlâ 15 Yaş Arasında Olanlar  650
3. Fiili İşlediği Zaman 16 İlâ 18 Yaş Arasında Olanlar  651
YARGITAY KARARLARI  651
Madde 32 – Akıl Hastalığı  652
Açıklamalar  652
YARGITAY KARARLARI  653
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  655
Madde 33 – Sağır ve Dilsizlik  657
Açıklamalar  657
YARGITAY KARARLARI  657
Madde 34 – Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  658
Açıklamalar  658
1. Geçici Nedenler  658
2. İrade Dışı Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma  659
3. İradi Olarak Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma  659
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  660
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs
Madde 35 – Suça Teşebbüs  661
Açıklamalar  661
1. Teşebbüs  661
2. Teşebbüsün Şartları  663
a. Bir Suçun İşlenmek İstenmesi  663
b. Suçun, Kasıtlı Suçlardan Olması  663
c. Elverişli Hareketlerle Suçun İcrasına Başlanılması  663
d. İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemiş Olması  664
e. İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesinin Failin Elinde Olmayan Nedenlerden Kaynaklanması  664
3. Teşebbüse Müsait Olmayan Askerî Suçlar  665
a. Kalkışma Suçları  665
b. Taksirle İşlenen Askerî Suçlar  666
c. Neticesi Harekete Bitişik Askerî Suçlar  666
d. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar  666
e. Cezalandırılabilme Şartı İçeren Suçlar  666
f. İhmali Suçlar  667
Yargıtay Kararları  667
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  670
Madde 36 – Gönüllü Vazgeçme  671
Açıklamalar  671
YARGITAY KARARLARI  674
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  675
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak
Madde 37 – Faillik  675
Açıklamalar  675
1. Genel Olarak Suça İştirak  675
2. İştirakin Şartları  676
3. Faillik  676
4. Dolaylı faillik  678
5. Askerî Suçlarda Müşterek Faillik  678
6. Askerî Suçlarda Dolaylı Faillik  679
YARGITAY KARARLARI  679
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  682
Madde 38 – Azmettirme  682
Açıklamalar  683
YARGITAY KARARLARI  684
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  684
Madde 39 – Yardım Etme  685
Açıklamalar  686
I. Genel Olarak  686
II. Yardım Etmenin Türleri  686
1. Maddi Yardım Etme  687
2. Manevi Yardım Etme  688
a. Suç İşlemeye Teşvik Etmek  688
b. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirme  688
c. Suçun İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  688
d. Suçun Nasıl İşleneceği Konusunda Yol Göstermek  689
YARGITAY KARARLARI  689
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  690
Madde 40 – Bağlılık Kuralı  691
Açıklamalar  691
1. Bağlılık Kuralı ve Özgü Suça İştirak  691
2. Bağlılık Kuralı ve Askerî Suça İştirak  692
YARGITAY KARARLARI  694
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  694
Madde 41 – İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  695
Açıklamalar  695
BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçların İçtimaı
Madde 42 – Bileşik Suç  696
1. Genel Olarak Suçların İçtimaı  696
2. Cezalandırılamayan Sonraki Hareketler  697
3. 42’nci Maddeye İlişkin Açıklama– (Bileşik Suç)  697
YARGITAY KARARLARI  698
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  699
Madde 43 – Zincirleme Suç  700
Açıklamalar  700
YARGITAY KARARLARI  702
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  708
Madde 44 – Fikri İçtima  709
Açıklamalar  709
1. Fiilin Tek Olması  709
2. Kanunun Çeşitli Hükümlerinin İhlal Edilmesi  709
YARGITAY KARARLARI  710
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  712
ÜÇÜNCÜ KISIM
YAPTIRIMLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar
Madde 45 – Cezalar  713
Açıklamalar  714
Madde 46 – Hapis Cezaları  714
Madde 47 – Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  714
Madde 48 – Müebbet Hapis Cezası  714
Madde 49 – Süreli Hapis Cezası  715
YARGITAY KARARLARI  715
Madde 50 – Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  715
Açıklamalar  716
I. Genel Olarak  716
II. Seçenek Yaptırımların Hukuki Mahiyeti  717
III. Şartları  718
1. Objektif Koşul: Hükmolunan Hapis Cezası Bir Yıl ve Daha Az Süreli Olmalıdır  718
2. Sübjektif Koşul  718
IV. Seçenek Yaptırımlar ve Tedbirler  719
1. Adli Para Cezasına Çevirme  719
3. Eğitim Kurumuna Devam Etme  720
4. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  720
5. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  721
YARGITAY KARARLARI  722
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  725
Madde 51 – Hapis Cezasının Ertelenmesi  726
Açıklamalar  728
I. Genel Olarak  728
II. Ertelemenin Şartları  729
YARGITAY KARARLARI  730
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  731
Madde 52 – Adlî Para Cezası  732
Açıklamalar  733
YARGITAY KARARLARI  735
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  736
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri
Madde 53 – Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  736
Açıklamalar  738
1. Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Süren Hak Yoksunlukları  740
2. Cezanın İnfazından Sonra Uygulanacak Hak Yoksunlukları  741
3. Meslek ve Sanattan Yasaklanma ve Sürücü Belgesinin Geri Alınması  741
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  741
YARGITAY KARARLARI  742
Madde 54 – Eşya Müsaderesi  745
Açıklamalar  746
YARGITAY KARARLARI  748
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  751
Madde 55 – Kazanç Müsaderesi  751
Açıklamalar  751
YARGITAY KARARLARI  753
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  753
Madde 56 – Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  754
Açıklamalar  754
YARGITAY KARARI  755
Madde 57 – Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  755
Açıklamalar  756
YARGITAY KARARLARI  757
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  757
Madde 58 – Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  758
Açıklamalar  759
YARGITAY KARARLARI  761
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  764
BAM KARARLARI  765
Madde 59 – Sınır Dışı Edilme  765
Açıklamalar  765
Madde 60 – Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  768
Açıklamalar  768
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Madde 61 – Cezanın Belirlenmesi  769
Açıklamalar  770
I. Maddede Yapılan Değişiklikler  770
II. Cezanın Belirlenmesi  771
1. Ceza Türünün Seçilmesi  771
2. Hapis Cezasının Belirlenmesi  772
3. Adli Para Cezasının Belirlenmesi  773
4. Temel Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kriterler  774
a. Suçun İşleniş Biçimi  774
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  775
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  775
d. Suçun Konusunun Önem ve Değeri  775
e. Meydana Gelen Zarar veya Tehlikenin Ağırlığı  775
f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  776
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saik  776
5. Suçun Olası Kast veya Taksirle İşlenmiş Olması  777
6. Nitelikli Haller  777
7. Sonuç Cezanın Belirlenmesi  777
YARGITAY KARARLARI  778
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  783
Madde 62 – Takdiri İndirim Nedenleri  786
Açıklamalar  786
YARGITAY KARARLARI  787
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  789
Madde 63 – Mahsup  790
Açıklamalar  790
YARGITAY KARARLARI  791
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  792
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
Madde 64 – Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  792
Açıklamalar  793
YARGITAY KARARLARI  793
Madde 65 – Af  793
Açıklamalar  794
1. Genel Af  794
2. Özel Af  794
Madde 66 – Dava Zamanaşımı  795
Açıklamalar  796
YARGITAY KARARLARI  798
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  800
Madde 67 – Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi  801
Açıklamalar  802
YARGITAY KARARLARI  805
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  805
Madde 68 – Ceza Zamanaşımı  807
Açıklamalar  807
YARGITAY KARARLARI  808
Madde 69 – Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  808
Madde 70 – Müsaderede Zamanaşımı  809
Açıklamalar  809
Madde 71 – Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  809
Açıklamalar  809
Madde 72 – Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  809
Açıklamalar  810
Madde 73 – Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar  810
Açıklamalar  810
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  813
YARGITAY KARARLARI  813
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  814
Madde 74 – Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi  815
Açıklamalar  815
Madde 75 – Önödeme  816
Açıklamalar  817
ATIF SURETİYLE ASKERİ SUÇ HÂLİNE GETİRİLEN
TCK HÜKÜMLERİ
İKİNCİ KİTAP
ÖZEL HÜKÜMLER
İKİNCİ KISIM
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Hayata Karşı Suçlar
Madde 85 – Taksirle Öldürme  823
İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
Madde 89 – Taksirle Yaralama  824
Açıklamalar  825
ÜÇÜNCÜ KISIM
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
Madde 190 – Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma  825
MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:  826
Açıklama  826
Madde 191 – Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak Ya Da Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanmak  830
MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  832
Açıklamalar  832
YARGITAY KARARLARI  835
Açıklamalar  837
YARGITAY KARARLARI  838
DÖRDÜNCÜ KISIM
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
Madde 525 – Rüşvet  839
Rüşvet Suçuna İlişkin Açıklama  841
1. Yapılması veya Yapılmaması Gereken İşin Kamu Görevlisinin (Asker Kişinin) Görev ve Yetkisine Girmesi  845
2. Rüşvet Vermek  846
3. Rüşvet Almak  846
4. Rüşvet Anlaşması  846
5. Yarar Sağlanması veya Rüşvet Konusunda Anlaşmaya Varılması  848
6. Manevi Unsur  849
7. Rüşvete Aracılık Etmek  849
8. Teşebbüs  850
9. İçtima  851
YARGITAY KARARLARI  852
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  852
Madde 253 – Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  853
Madde 254 – Etkin Pişmanlık  853
Açıklamalar  854
Madde 257 – Görevi Kötüye Kullanma  855
Açıklamalar  855
Maddi Unsur  856
İhmali Hareketle Görevi Kötüye Kullanma  859
YARGITAY KARARLARI  861
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  862
İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar
Madde 292 – Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması  864
Açıklamalar  864
Madde 293 – Etkin Pişmanlık  865
Madde 294 – Kaçmaya İmkan Sağlama  865
Madde 295 – Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması  866
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  867
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
Madde 302 – Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak  868
YARGITAY KARARLARI  868
Madde 303 – Düşmanla İşbirliği Yapmak  868
Madde 304 – Devlete Karşı Savaşa Tahrik  869
Madde 305 – Temel Millî Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama  869
Açıklamalar  870
Madde 306 – Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama  870
Madde 307 – Askerî Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma  870
Açıklamalar  871
Madde 308 – Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım  871
Açıklama  872
ALTINCI BÖLÜM
Milli Savunmaya Karşı Suçlar
Madde 317 – Askerî Komutanlıkların Gasbı  872
Madde 318 – Halkı Askerlikten Soğutma  872
Açıklamalar  872
AİHM KARARI  873
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  874
Madde 319 – Askerleri İtaatsizliğe Teşvik  877
Açıklamalar  878
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  878
Madde 320 – Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma  878
Açıklamalar  879
Madde 321 – Savaş Zamanında Emirlere Uymama  879
Açıklamalar  879
Madde 322 – Savaş Zamanında Yükümlülükler  879
Açıklamalar  880
Madde 323 – Savaşta Yalan Haber Yayma  880
Açıklamalar  881
Madde 324 – Seferberlikle İlgili Görevin İhmali  881
Açıklamalar  881
Madde 325 – Düşmandan Unvan ve Benzeri Payeler Kabulü  882
Açıklamalar  882
YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
Madde 326 – Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler  882
Madde Gerekçesi  882
Açıklamalar  884
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  884
Madde 327 – Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme  884
Madde Gerekçesi  884
Açıklama  885
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  885
Madde 328 – Siyasal veya Askerî Casusluk  886
Açıklama  887
Madde 329 – Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama  887
Madde Gerekçesi  887
Açıklamalar  887
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  888
Madde 330 – Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama  891
Açıklamalar  891
Madde 331 – Uluslararası Casusluk  891
Açıklamalar  892
Madde 332 – Askerî Yasak Bölgelere Girme  892
Açıklamalar  892
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  892
Madde 333 – Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik  892
Açıklamalar  893
Madde 334 – Yasaklanan Bilgileri Temin  893
Açıklamalar  893
Madde 335 – Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini  893
Açıklamalar  893
Madde 336 – Yasaklanan Bilgileri Açıklama  894
Madde Gerekçesi  894
Açıklamalar  894
ASKERİ YARGITAY KARARI  894
Madde 337 – Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama  895
Açıklamalar  895
Madde 338 – Taksir Sonucu Casusluk Fiierinin İşlenmesi  895
Açıklamalar  895
Madde 339 – Devlet Güvenliği ile Ilgili Belgeleri Elinde Bulundurma  895
Açıklamalar  896
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  896
353 SAYILI ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE
YARGILAMA USULÜ HAKKINDA KANUN
Ek Madde 4 – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  897
Açıklama  897
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  899
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  899
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
Madde 231–  901
Açıklama  903
YARGITAY KARARLARI  929
BAM KARARLARI  932
Kaynaklar  933
Kavram Dizini  937
 


Murat Perçin
Kasım 2020
52.00 TL
Sepete Ekle
Kemal Gözler
Eylül 2020
24.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskı İçin Önsöz  5
İkinci Baskı İçin Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  53
KİTAP HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR
I. METODOLOJİ  55
II. ASKERİ CEZA HUKUKU İLE GENEL CEZA HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİ  56
III. ASKERİ CEZA KANUNU GENEL HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜK SORUNU  60
1. Genel Kanun Hükümlerine Aykırılık Kavramı  60
2. Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri ve Yürürlük Kanunu Geçici Madde 1  61
3. Askerî Ceza Kanununun Genel Hükümleri ve Bu Hükümlerin Uygulanmasına Devam Edilmesine Yönelik Düzenlemeler  62
a. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  63
b. Hapis Cezasının Ertelenmesi  64
c. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  64
ç. Dava Zamanaşımı  64
d. Tekerrür  64
e. Fer'i Cezalar  65
f. Önödeme  65
4. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  65
5. Tablo  66
IV. TÜRK CEZA KANUNUNA YAPILAN ATIFLAR/YOLLAMALAR  66
1. Atıf Kavramı  66
2. AsCK'da Yer Alan Atıf Hükümleri  67
3. Yürürlük Kanununda Yer Alan Atıf Hükümleri  67
4. Atıf Hükümlerinin Yorumu  68
KARŞILAŞTIRMALI TABLO–I  71
KARŞILAŞTIRMALI TABLO–II  73
ASKERİ SUÇLARIN SORUŞTURULMASI
I. Genel Olarak  76
II. Askeri Suçlarda İhbar ve Şikayet  78
1. Asker Kişilerin Şikayet Hakkı  79
2. Asker Kişiler Tarafından Yapılacak Suç İhbar ve Şikayetlerinde Usul  80
3. Asker Olmayan Kişiler Tarafından Yapılacak İhbar ve Şikayetler  80
4. Şikayetin Niteliği  80
5. Şüpheli Ölüm İhbarları  81
III. İhbar ve Şikayet Üzerine Şüphelinin Amiri Olan Askeri Birlik Komutanı veya Askeri Kurum Amirinin Görevi  81
1. Yasal Düzenleme  81
2. Suçların Kapsamı  82
3. Suça İlişkin Belgelerin (Suç Dosyasının) Gönderileceği Merci  83
4. Suç İşlendiğini Öğrenen Askeri Birlik Komutanı Veya Askeri Kurum Amirinin Görevi  87
5. Suç Dosyasına Konulması Gereken Belgeler  87
IV. Asker Kişilerin Askere Girmeden Veya Silâh Altına Çağrılmadan Önce İşledikleri Suçlarda Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinin Geri Bırakılması  88
V. Askeri Suçlarda Basit Yargılama Usulü Uygulanabilir mi?  89
ASKERİ CEZA KANUNU
BİRİNCİ KISIM
ASKERİ SUÇLAR VE KABAHATLER VE CEZALAR
BİRİNCİ BAP
Esaslar
Madde 1 – Askerî Cürüm ve Kabahat  93
Açıklamalar  93
1. Genel Olarak  93
2. Askerî Suçun Tanımı  94
3. Askerî Suçun Türleri  94
a. Sırf Askerî Suçlar  95
b. Askerî Suç Benzerleri  96
4. Askerî Kabahatler  97
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARI  97
YARGITAY KARARLARI  97
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  98
BAM KARARLARI  99
Madde 2 – Askerlerin Askerî Olmayan Suçları  99
Açıklamalar  99
Madde 3 – Askerî Şahıslar  99
Açıklamalar  99
I. Asker Kişiler  100
1. Subaylar  100
2. Astsubaylar  101
3. Jandarma Personeli  102
4. Uzman Erbaşlar  103
5. Sözleşmeli Erbaş ve Erler  103
6. Yükümlü Erbaş ve Erler  104
7. Askerî Öğrenciler  105
8. Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kadro ve Kuruluşunda Çalışan Sivil Personel  105
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  106
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  106
Madde 4 – Yedek Askerî Şahıslar  107
Açıklamalar  107
ASKERİ YARGITAY KARARI  108
Madde 5 – Asker Kişilerin Yabancı Ülkelerde İşledikleri Askerî Suçlar  108
Açıklamalar  109
Ülke Kavramı  109
Madde 6 – Müttefik Hükümetlerin Askerî Şahıslarına Karşı Yapılan Suçlar  111
Açıklamalar  112
Madde 7 – Harp Hükümleri ve Cari Olacağı Hal ve Vakitler  112
Açıklamalar  113
1. Savaş Hali  114
2. Harp Hükümlerinin Yürürlüğe Girmesi  115
ASKERİ YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARI  116
Madde 8 – Seferberlik ve Tarifi  116
Açıklamalar  116
1. Seferberlik  117
2. Karasuları  117
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  118
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  118
Madde 9 – Düşman Karşısı  118
Açıklamalar  118
Madde 10 – Silahlı Eşkıya  119
Açıklamalar  119
Madde 11 – Silahlının Tarifi  119
Açıklamalar  119
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  120
Madde 12 – Hizmetin Tarifi  121
Açıklamalar  121
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  124
Madde 13 – Memur, Amir ve Üstün Tarifi  125
Açıklamalar  125
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  128
Madde 14 – Toplu Asker Karşısının Tarifi  129
Açıklamalar  129
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  129
Madde 15 – Nöbetçi, Karakol, Devriyenin Tarifi  130
Açıklamalar  130
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  131
Madde 16 – Ordu ve Kıtanın Tarifi  131
Açıklamalar  132
Madde 17 – İstirdat ve Tazminat Nasıl Hükmolunur  132
Açıklamalar  132
Madde 18 – 19: Maddeler 31/01/2013– 6413/m.45/3–c ile yürürlükten kaldırılmıştır.  133
İKİNCİ BAP
Cezalar Umumi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Askerî Cezalar
Madde 20 – Ölüm Cezası  133
Açıklamalar  133
Madde 21 – Şahsi Hürriyeti Tahdit Eden Cezalar  134
Açıklamalar  134
Madde 22 – Ağır Hapis ve Hapis Cezalarının Mahiyeti ve Neticeleri  134
Açıklamalar  134
Madde 23 – Kısa Hapis Cezaları  135
Açıklamalar  135
Madde 24 – Göz ve Oda Hapsi Cezalarının Mahiyeti, Neticeleri ve Yerine Getirilmesi  136
Açıklamalar  136
Madde 25 – Erbaş ve Er Hakkında Oda Hapsi Cezasının Mahiyeti ve İcrası  136
Madde 26 – 27 Maddeler, 22.03.2000 – 4551/38. md. ile yürürlükten kaldırılmıştır.  136
Madde 28 – Kısa Hapis Cezalarının Tatbiki Şartları  137
Madde 29 – Fer'i Askerî Cezalar  137
Açıklamalar  137
Madde 30 – Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma Cezası  139
Açıklamalar  139
I. TSK'den Çıkarma Cezasının Verilebileceği Asker Kişiler ve Yetkili Merciler  140
II. TSK'den Çıkarma Cezasının Türleri  140
1. Ceza Mahkûmiyetine Bağlı Zorunlu Olarak TSK'den Çıkarma  140
2. Suç Tipine Bağlı Zorunlu Olarak TSK'den Çıkarma  141
a. Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Suçlar  141
b. Yüz Kızartıcı Suçlar ile Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk  141
c. AsCK’nın Ek1. Maddesinde Yazılı Suçlar  142
3. Takdire Bağlı TSK'den Çıkarma Ferî Cezası  142
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  143
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  144
Madde 31 – Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma Cezasının Niteliği ve Sonuçları  145
Açıklamalar  145
Madde 32 – Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezası, Niteliği ve Sonuçları  146
Açıklamalar  147
1. Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Ferî Cezası, Sadece Askerî Öğrenciler Hakkında Verilir ve Uygulanır  147
2. Zorunlu Askerî öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası  147
3. Takdiri Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezası  147
Madde 33 – Madde 22.03.2000 – 4551/38. md. ile kaldırılmıştır.  147
Madde 34 – Asker Kişiler Hakkında Memuriyetten Mahrumiyet Cezasının Uygulanması  147
Açıklamalar  148
ASKERİ YARGITAY KARARI  149
Madde 35 – Rütbenin Geri Alınması Cezası, Niteliği, Sonuçları ve Yerine Getirilmesi  149
Açıklamalar  150
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  151
Madde 36 – 38 Maddeler 22.03.2000 – 4551/38. m. ile kaldırılmıştır.  152
Madde 39 – 15/8/2017–KHK–694/m. 203 ile yürürlükten kaldırılmıştır  152
İKİNCİ FASIL
Cürme Teşebbüs
Madde 40 – Teşebbüs  152
Açıklama  152
ÜÇÜNCÜ FASIL
Cürümde ve Kabahatte İştirak
Madde 41 – İştirak  153
Açıklamalar  153
DÖRDÜNCÜ FASIL
Cürümde Tekerrür
Madde 42 – Tekerrür  154
Açıklamalar  154
BEŞİNCİ FASIL
Cürüm ve Cezaların İçtimaı
Madde 43 – Cürüm ve Cezaların İçtimaı  155
Açıklamalar  155
ALTINCI FASIL
Cezaya Ehliyet Veren ve Bunu Kaldıran ve Hafifleten Sebepler
Madde 44 – Cezaya Ehliyet Veren, Kaldıran ve Hafifleten Sebepler  155
Açıklamalar  156
Madde 45 – Din ve Vicdana Göre Lazım Sayılan Hareketler Cezaya Ehliyeti ve Tesiri  156
Açıklamalar  156
AİHM KARARLARI  160
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  161
Madde 46 – Korku ve İhtiyari Sarhoşluğun Cezaya Tesiri  161
Açıklamalar  161
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  163
YEDİNCİ FASIL
Cezaların Tecili
Madde 47 – Erteleme  164
MADDE GEREKÇESİ  164
Açıklamalar  166
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  173
YARGITAY KARARLARI  173
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  173
BAM KARARLARI  173
SEKİZİNCİ FASIL
Müşterek Hükümler
Madde 48 – Askerî Suçlarda Şikâyet ve İzin  174
Açıklamalar  174
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  174
Madde 49 – Askerî Cürümlerde Dava ve Cezanın Nasıl Düşeceği  175
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  176
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  176
Madde 50 – Cezanın Nasıl Arttırılacağı  177
Açıklamalar  177
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  177
Madde 51 – Cezanın Arttırılmasını İcabeden Sebepler  178
Açıklamalar  178
1. Astının Suçuna İştirak  178
2. Silahın Kötüye Kullanılması  179
3. Resmi Nüfuz ve Yetkinin Kötüye Kullanılması  180
4. Suçun Toplu Olarak İşlenmesi  181
5. Suçun Herkesin Gözü Önünde Birlikte İşlenmesi  181
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  182
Madde 52 – Memnu Hakların Ne Suretle Geri Verileceği ve Neticeleri  183
Açıklamalar  183
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  184
Madde 53 – Şartla Salıverilme  185
Açıklamalar  186
ÜÇÜNCÜ BAP
Cürümler ve Cezaları
BİRİNCİ FASIL
Hıyanet
Madde 54 – Vatan Aleyhindeki Cürümler  186
Açıklamalar  186
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  190
Madde 55 – Harp Hıyaneti  190
Açıklamalar  190
Madde 56 – Milli Müdafaaya Hıyanet  192
Açıklamalar  193
Casusluk Suçlarına İlişkin Açıklama  197
Madde 57 – Milli Müdafaa Aleyhine Sair Hareketler  198
Açıklamalar  199
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  199
Madde 58 – Milli Mukavemeti Kırmak  200
Açıklamalar  201
1. Askerleri İtaatsizliğe Teşvik: TCK m. 319  201
2. Halkı Askerlikten Soğutma: TCK m. 318  202
3. Savaşta Yalan Haber Yayma: TCK m.323  202
Madde 59 – Milli Müdafaa Vasıtalarını Tahrip  203
Açıklamalar  203
Madde 60 – Söz Vererek Tahliye Olunan Harp Esirleri  204
Açıklamalar  205
İKİNCİ FASIL
Seferberlikte Harp Kuvvetlerini Tehlikeye Düşürmek
Madde 61 – Seferberliği Geciktirenlerin ve İhlal Edenlerin Cezası  205
Açıklamalar  206
Madde 62 – Müstahkem Bir Mevkii veya Kendi Mevkiini veya Kendisini veya Bir Gemiyi, Bir Tayyareyi Düşmana Teslim Eden Kumandanların Cezası  207
Açıklamalar  207
ÜÇÜNCÜ FASIL
Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı, Firar
Madde 63 – Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı, Firar  208
Açıklamalar  209
YARGITAY KARARLARI  222
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  222
BAM KARARLARI  223
Madde 64 – Çağrılıpta Gelmeyen Yedek Subaylarla Askerî Memurların Cezaları  225
Açıklamalar  225
Madde 65 – Vazife ve Memuriyetlerine Gitmeyenlerin Cezaları  228
Açıklamalar  228
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  231
Madde 66 – Firar ve Cezası  231
Açıklamalar  232
ASKERİ YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARI  252
YARGITAY KARARLARI  252
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  255
BAM KARARLARI  256
Madde 67 – Yabancı Memlekete Firar Edenlerin Cezaları  259
Açıklamalar  260
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  264
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  264
Madde 68 – Mehil İçinde Yakalananların Cezası  265
Açıklamalar  266
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  266
Madde 69 – Düşman Tarafına, Düşman Karşısında, Mahsur Mevkiden Kaçanların Cezası  267
Açıklamalar  267
Madde 70 – Sözleşerek Firar ve Cezası  267
Açıklamalar  268
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  269
Madde 71 – Erbaşların Rütbelerinin Geri Alınması  270
Açıklamalar  270
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  271
Madde 72 – Firar Cezalarının Sonraya Bırakılması  271
Madde 73 – Geri Gelen Kaçakların Cezalarının İndirilmesi  272
Açıklamalar  272
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  273
Madde 74 – Firara Kalkışanları Haber Vermeyenlerin Cezası  274
Açıklamalar  274
Madde 75 – Kaçaklara Yardım Edenlerin Cezaları  275
Açıklamalar  276
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  277
Madde 76 – Tutukevi veya Cezaevinden Kaçmak veya Kaçmaya Aracı Olmak  278
Açıklamalar  278
Madde 77 – Göz veya Oda Hapsi Ceza Yerinden Kaçmak, İnfaz Şartlarına Uymamak, Kaçmaya Aracı Olmak  278
Açıklamalar  279
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  281
Madde 78 – Düşman Tarafına, Yabancı Memlekete Kaçanlar Hakkında Mali ve Fer'i Cezalar  281
DÖRDÜNCÜ FASIL
Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek Ve
Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Kullanmak
Madde 79 – Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası  283
Açıklamalar  284
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  285
Madde 80 – Başkasını Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası  286
Açıklamalar  286
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  287
Madde 81 – Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapanlar  287
Açıklamalar  287
YARGITAY KARARI  290
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  292
BEŞİNCİ FASIL
Askerî İtaat ve İnkıyadı Bozan Suçlar
Madde 82 – Amir veya Üstü Tehdit  293
Açıklamalar  293
YARGITAY KARARLARI  297
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  297
Madde 83 – Madde 22.03.2000 – 4551/38 m. ile kaldırılmıştır.  298
Madde 84 – Yalan Yere Şikâyet  299
Açıklamalar  299
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  301
Madde 85 – Amir ve Üstüne Hakaret Edenlerin Cezaları  302
Açıklamalar  303
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  311
BAM KARARLARI  312
Madde 86 – Madde 22.03.2000 – 4551/38 m. ile kaldırılmıştır.  312
Madde 87 – İtaatsizlikte Israr Edenlerin Cezası  312
Açıklamalar  313
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  315
YARGITAY KARARLARI  315
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  316
Madde 88 – Toplu Asker Karşısında veya Hizmetten Savuşmak İçin veya Silahlı İken Yapılan İtaatsizliğin Cezaları  318
Açıklamalar  318
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  321
Madde 89 – Büyük Zararlar Veren İtaatsizliğin Cezaları  322
Açıklamalar  322
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  324
Madde 90 – Mukavemet ve Cezası  326
Açıklamalar  327
I. Görevi Yaptırmamak İçin Direnme  327
II. AsCK m. 90 da Düzenlenen Mukavemet Suçu  328
1. Genel Olarak  328
a. Hizmet Emrini İfa  328
b. Hizmete Müteallik Muamele  329
2. Suçla Korunan Hukuki Yarar  329
3. Fail  329
4. Suçun Mağduru  330
5. Maddi Unsur  330
6. Manevi Unsur  330
7. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  331
a. Teşebbüs  331
b. Suça İştirak  331
c. İçtima  331
8. Az Vahim Hallerde Yaptırım  331
9. İkinci fıkra  331
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  332
Madde 91 – Amire ve Üste Fiilen Taarruz Edenlerin Cezaları  333
Açıklamalar  334
1. Suçla Korunan Hukuki Yarar  334
2. Fail  335
3. Mağdur  335
4. Maddi Unsur  335
5. Manevi Unsur  337
6. Suça İştirak  338
7. İçtima  338
8. Yaptırım  338
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  339
YARGITAY KARARLARI;  339
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  339
Madde 92 – Tahrik Suretiyle Astın Yaptığı Suçlar Hakkındaki Cezaların Nasıl İndirileceği  341
Açıklamalar  341
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  343
Madde 93 – Muharrik ve Cezası  344
Açıklamalar  344
Madde 94 – İsyan Muharriki ve Cezası  346
Açıklamalar  346
Madde 95 – Hilafı Salahiyet Askerlik İşleri İçin Toplananlar ve Müzakere Yapanların Cezaları  347
Açıklamalar  348
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  353
AİHM KARARI  354
ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARI  354
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  354
Madde 96 – Askerlikten Soğutanların Cezaları  355
Maddede Yapılan Değişiklikler  355
Açıklamalar  356
Madde 97 – Fesat ve Cezası  357
Açıklamalar  357
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  358
Madde 98 – Fesadı Haber Vermeyenlerin Cezası  359
Açıklamalar  359
Madde 99 – Fesadı Haber Verenlerin Cezadan Kurtulması  359
Açıklamalar  360
Madde 100 – Askerî İsyan ve Cezası  360
Açıklamalar  360
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  363
Madde 101 – Askerî İsyanda Ön Ayak Olanların Cezaları  364
Açıklamalar  364
ASKERİ YARGITAY KARARI  365
Madde 102 – Düşman Karşısında Askerî İsyan Suçlularının Cezası  365
Açıklamalar  365
Madde 103 – Askerî İsyan ve Fesada İştirak Edenlerden Nadim Olanların Cezalarının Azaltılması  365
Açıklamalar  366
Madde 104 – Askerî Fesat ve İsyana İştirak Edenlerden Ön Ayak Sayılacak Diğer Askerler  366
Açıklamalar  366
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  367
Madde 105 – Fesat ve İsyan Suçlularının Cezalarının Azaltılması  367
Açıklamalar  367
Madde 106 – Askerî Karakol ve Nöbetçi ve Devriyeye Taarruz Edenlerin Cezaları  367
Açıklamalar  368
YARGITAY KARARLARI  369
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  369
BAM KARARLARI  370
Madde 107 – Bu Fasıldaki Cezaların Asta Tatbik Olunabilmesinin Şartı  371
Açıklamalar  371
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  372
ALTINCI FASIL
Makam ve Memuriyet Nüfuzunu Suiistimal
Madde 108 – Madde 16.6.1964– 477/53 m. delaletiyle 64 m. ile kaldırılmıştır.  372
Madde 109 – Astına Suç Yapmak İçin Emir Verenlerin Cezası  372
Açıklamalar  372
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  375
Madde 110 – Astının Şikâyetnamesini Saklayan veya Geri Aldıranların Cezası  376
Açıklamalar  376
Madde 111 – Hak Edilmemiş veya Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Verenlerin Cezası  377
Açıklamalar  377
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  380
Madde 112 – Askerî Mahkemeler Üzerinde Tesir Yapanların Cezası  381
Açıklamalar  381
Madde 113 – Askerî Şahısları Mürettep Oldukları Yerlerden Geriye Sevkedenlerin Cezası  381
Açıklamalar  381
Madde 114 – Erleri Kanuna Muhalif Olarak Hizmetçiliğe Verenlerin Cezası  382
Açıklamalar  382
1. Kanunen Emir ve Seyis Eri Almaya Hakkı Olmayanlara Emir veya Seyis Eri Vermek, Hakkı Olmadığı Halde Verilen Emir veya Seyis Erini Alıp İstihdam Etmek  383
2. Emir veya Seyis Erlerini Süfli İşlerde veya Kendi Özel İşlerinde Çalıştırmak veya Çalışmasına İzin Vermek  383
3. Askerleri Kanuna Aykırı Olarak Hizmetçiliğe Vermek  384
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  387
Madde 115 – Memuriyet Nüfuzunun Sair Suretle Kötüye Kullanılması  388
Açıklamalar  388
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  392
Madde 116–  393
Madde 117 – Astına Müessir Fiiller Yapanların Cezası  393
Açıklamalar  394
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  399
Madde 118 – Müessir Fiillerle Astının Vücudunda Tahribat Yapan veya Ölümüne Sebep Olan Üst'e Verilecek Ceza  400
AÇIKLAMA  401
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  403
Madde 119 – Üstün Cürüm Sayılmayacak Olan Fiilleri  404
Açıklamalar  405
1. Bir Astının Fiili Taarruzlarını Etkisiz Hale Getirmek, Savuşturmak (Defetmek) İçin Yapılan Müessir Fiiller (Yaralama Eylemleri)  405
2. Bir Zaruret veya Tehlike Halinde Verilen Mübrem ve Müstacel Emirlere İtaat Ettirmek Amacıyla Yapılan Cebir ve Tehditler  406
3. Savaşta veya Eşkıya İle Çatışma Sırasında, İsyan Ya Da Askerî Harekât ve Suçlu Takibi Gibi Görevler Başında, Astın Israr ve Mukavemetine Karşı Zorunlu Nedenlerle Silah Kullanması  408
4. Hizmete ve Askerliğe İlişkin Kusur ve Hatalarından Dolayı Astını Eleştirmesi (Tenkit) ve Muaheze Etmesi.  408
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  409
Madde 120 – Bu Fasıldaki Suçlarda Karakolun Vaziyeti  411
Açıklamalar  411
Madde 121 – Askerliğe Ait Vesika, Evrak, Harita ve Şekilleri Yakanlar  412
Açıklamalar  412
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  414
YEDİNCİ FASIL
Seferberlikte İnsanlar ve Mallar Aleyhine Yapılan Cürümler
Madde 122 – Ganimet Almak İçin Uzaklaşan, Ganimet Alan ve Aldığı Şeyi Teslim Etmeyenler  416
Açıklamalar  417
Madde 123 – Yağmacılığın Tarifi  419
Açıklamalar  419
Madde 124 – Yağmacılığın Cezası  422
Açıklamalar  422
Madde 125 – Bir Kimsenin Malını Tahrip veya İmha Edenlerin Cezası  422
Açıklamalar  423
Madde 126 – Zorla, Müessir Fiillere Birden Ziyade Şahısların İştirakiyle Yağmacılık ve Cezası  424
Açıklamalar  424
Madde 127 – Muharebe Meydanlarında Ölülerin, Esirlerin, Yaralıların Mallarına Tecavüz Edenler  428
Açıklamalar  429
I. Genel Olarak  429
II. Maddede Düzenlenen Suçlar  430
1. Birinci Fıkrada Suç Olarak Düzenlenen Fiiller  430
a. Ölülerin Eşya veya Parasını Almak  430
b. Hastanın, Yaralının, Harp Esirinin Bir Şeyini Almak veya Elkoymak  430
c. Kızılay veya Kızılhaç Derneklerine Ait Sağlık Kurum veya Kuruluşlarını Yağmalama veya Tahrip Etme, Bu Maksatla Emir Verme ve Bu Suça Yardım Etme  430
2. İkinci Fıkrada Suç Olarak Düzenlenen Fiiller  430
a. Yaralıya İşkence Etmek  431
Madde 128 – Kıtasından Geri Kalarak Ahaliye Taaddi Edenler  432
Açıklamalar  432
Madde 129 – Fiillerin Türk Vatandaşlarına Karşı Yapılmasının Cezası  433
Açıklamalar  433
SEKİZİNCİ FASIL
Mallara Karşı Yapılan Diğer Cürümler
Madde 130 – Hizmete Mahsus Eşyayı Tahrip ve Terk ve Kaybedenler  433
Açıklamalar  434
1. Askerî Eşyayı Terk Etmek  436
2. Askerî Eşyayı Kısmen veya Tamamen Tahrip Etmek  436
3. Askerî Eşyayı Özürsüz Kaybetmek  437
4. Askerî Eşyanın Harap Olmasına Sebebiyet Vermek  439
5. Eşyayı Özel Menfaatinde Kullanmak  439
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  440
1. Askerî Eşyayı Terk Etmek Suçuyla İlgili Kararlar  440
3. Askerî Eşyayı Özürsüz Kaybetmek Suçuna İlişkin Kararlar  442
5. Eşyayı Özel menfaatinde Kullanmak Suçuna İlişkin Kararlar  443
6. AsCK m. 130/2'nin Uygulanmasına İlişkin Kararlar  443
Madde 131– Eşyayı ve Malları Çalan, Satan, Rehine Veren ve Alanlar  444
Açıklama  444
1. Askerî Eşyayı Çalmak  445
2. Askerî Eşyayı Zimmetine Geçirmek veya İhtilas Etmek  446
3. Askerî Eşyayı Gizlemek  449
4. Askerî Eşyayı Satın Almak, Rehin Kabul Etmek  450
5. Çalınan veya Rehin Verilen Malların Geri Alınması, Yok Edilen Eşyanın Ödettirilmesine Karar Verilmesi  451
6. Az Vahim Hal  451
7. Etkin pişmanlık  451
8. Yaptırım  452
YARGITAY KARARLARI  452
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  453
Madde 132 – Üstünün, Astının veya Arkadaşının Bir Şeyini Çalanlar  456
Açıklamalar  456
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  459
Madde 133 – Bozuk Ölçü Kullananlar  460
Açıklamalar  461
ASKERİ YARGITAY KARARI  461
DOKUZUNCU FASIL
Hizmet ve Vazifenin İhlali
Madde 134 – Hakikate Muhalif Rapor Layiha Sair Evrak Tanzim ve İta Edenler  461
Açıklamalar  462
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  465
Madde 135 – Rüşvet  467
Açıklamalar  468
Madde 136 – Dikkatsizlik Edenler  468
Açıklamalar  469
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  472
Madde 137 – Tekasül Dolayısıyla Esliha ve Harp Malzemesinden Bir Şeyin Hasara Uğramasına Sebep Olanlar  473
Açıklamalar  474
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  477
BAM KARARLARI  478
Madde 138 – Askerî Mahkeme İşine Sekte Verenler  478
Açıklamalar  478
ASKERİ YARGITAY KARARI  480
Madde 139 – Suç Yapılmasına Göz Yumanlar  480
Açıklamalar  480
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  481
Madde 140 – Mahpus ve Mevkuf1arı Firar Ettirenler  482
Açıklamalar  482
Madde 141 – Erzak Tağşiş Edenler  482
Açıklamalar  482
Madde 142 – Bozuk Erzaktan Tayinat Verenler  484
Açıklamalar  484
Madde 143 – Şartnameye Aykırı Mal veya Hizmet Kabul Etmek  485
Açıklamalar  485
Madde 144 – Umumi Surette Ihmal ve Tekasül  486
ONUNCU FASIL
Askerî Disiplin Bozan Sair Fiiller
Madde 145 – Astına Nezarette İhmal Edenler, Astının Suçları Hakkında Takibatta Bulunmayanlar  487
Açıklamalar  487
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  490
Madde 146 – Başkasının Yaralanmasına ve Ölmesine Sebep Olanlar  491
Açıklamalar  491
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  496
Madde 147 – İzinsiz Evlenenler  498
Açıklamalar  498
İlgili Hükümler  499
Madde 148 – Siyasi Faaliyetlerde Bulunanlar  499
Açıklamalar  500
I. Genel Olarak  500
II. Korunan Hukuki Yarar  500
III. Fail  501
IV. Madde 148'de Yer Alan Suçlar ve Maddi Unsurlar (Cezalandırılan Fiiller)  501
1. Siyasi Bir Partiye Üye Olmak İçin Müracaat Etmek veya Herhangi Bir Suretle Siyasi Partilere Girmek  501
2. Siyasi Amaçla Toplantı Yapmak veya Aynı Amaçla Siyasi Gösterilere Katılmak  502
a. Siyasi Amaçla Toplantı Yapmak  502
b. Siyasi Gösterilere Katılmak  503
3. Siyasi Amaçla Nutuk Söylemek, Demeç Vermek, Yazı Yazmak veya Telkinde Bulunmak  503
4. Siyasi Toplantılara Resmi veya Sivil Kıyafetle Katılmak  505
5. Herhangi Bir Sebeple Yalnız veya Toplu Olarak Siyasi Mahiyette Beyanname Hazırlamak, Hazırlanmış Beyannameyi İmzalamak, İmzalatmak veya Yayın Organlarına Ulaştırmak veya Dağıtmak  505
V. Manevi unsur  505
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  506
Madde 149 – Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddelere İlişkin Suçlar  508
MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ  508
ON BİRİNCİ FASIL
Askerlik Haysiyetine ve Şerefine Dokunan Suçlar ve Cezaları
Madde 150 ve 151 – Maddeler 31/01/2013 –6413/m. 45/3– c ile, Madde 152 ise 22.03.2000 – 4551/38 m. ile yürürlükten kaldırılmıştır.  509
Madde 153 – İffetsiz Bir Kimse İle Evlenen veya Böyle Bir Kimse İle Yaşayanlar  509
Açıklamalar  509
1. Genel Olarak  509
2. İffetsiz Bir Kimse İle Evlenmek veya Yaşamak  510
3. Eşcinsel İlişki  515
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  517
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  517
Madde 154 – Talebelik Hukukunun Zıyaını Mucip Haller  519
DÖRDÜNCÜ BAP
Yalnız Harp Zamanında Askerî Kanunlara Tabi
Şahıslar Hakkındaki Hükümler
Madde 155 – Orduya Mensup Olmayanlar Hakkında Bu Kanunun Tatbiki  519
Madde 156 – Bir Kıtanın Hizmetinde Bulunanların Mukavelelerinin Dahi Askerî Mahkemelerce Feshi  519
Madde 157 – Muharip Orduda Bulunan Yabancı Subaylara Bu Kanunun Tatbiki  519
Açıklamalar  519
Madde 158 – Harp Esirleri Hakkında Bu Kanunun Tatbiki  520
Açıklamalar  520
Madde 159 – Muharebe Meydanında Hıyanet ve Muhariplerin Mallarına Tecavüz Edenler Hakkında Bu Kanunun Tatbiki  521
Madde 160 – Harekat Mıntıkasında Askere Tecavüz Edenler  522
Madde 161 – Yabancı Memlekette Türkiye Askerlerine, Memurlarına, Makamlarına Karşı Cürüm İşleyenler  522
Açıklamalar  522
İKİNCİ KISIM
DİSİPLİN CEZALARI
Madde 162 – 191– Maddeler 31/01/2013– 6413 m. 45/3–c ile yürürlükten kaldırılmıştır.  523
Madde 192 – Son Maddeler  523
Açıklamalar  523
Madde 193 – İlga Edilen (Yürürlükten Kaldırılan) Kanunlar  523
Ek Madde 1 –  524
Açıklamalar  524
Ek Madde 2 –  524
Açıklamalar  525
Ek Madde 3 –  525
Açıklamalar  525
Ek Madde 4 –  526
Açıklamalar  526
Ek Madde 5 –  527
Açıklamalar  527
Ek Madde 6 –  527
Açıklamalar  528
Ek Madde 7 –  528
Ek Madde 8 –  528
MADDE DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ  529
Açıklamalar  531
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  535
YARGITAY KARARLARI  535
ASKERİ YARGITAY KARARI  536
BAM KARARLARI  536
Ek Madde 9  537
Açıklamalar  537
Ek Madde 10 –  537
Açıklamalar  538
Geçici Madde 1 –  538
Geçici Madde 2 –  538
Madde 194 – Kanunun Meriyeti Tarihi  538
Madde 195 –  538
22.5.1930 TARİHLİ VE 1632 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  539
TÜRK CEZA KANUNU GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KİTAP
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI
BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar
Madde 1 – Ceza Kanununun Amacı  547
Açıklamalar  547
Maddenin Askerî Suçlarda Uygulanabilirliği  548
Madde 2 – Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesi  548
Açıklamalar  548
Maddenin Askerî Suçlarda Uygulanabilirliği  549
YARGITAY KARARLARI  550
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  551
Madde 3 – Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi  551
Açıklamalar  552
Maddenin Askerî Suçlarda Uygulanabilirliği  552
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  554
YARGITAY KARARLARI  554
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  555
Madde 4 – Kanunun Bağlayıcılığı  555
Açıklamalar  555
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  556
Madde 5 – Özel Kanunlarla İlişki  556
Açıklamalar  556
Maddenin Askerî Suçlarda Uygulanabilirliği  557
YARGITAY KARARLARI  558
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  558
Madde 6 – Tanımlar  558
Açıklamalar  559
Maddenin AsCK'da Yazılı Sular Bakımından Uygulanabilirliği  561
YARGITAY KARARLARI  561
1. Kamu Görevlisi Kavramı ile İlgili Kararlar  561
2. Gece Kavramı İle İlgili Kararlar  562
3. Silah Kavramı ile İlgili Kararlar  562
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  565
1. Kamu Görevlisi Kavramına İlişkin Kararlar  565
2. Silah Kavramına İlişkin Kararlar  565
İKİNCİ BÖLÜM
Kanunun Uygulama Alanı
Madde 7 – Zaman Bakımından Uygulama  566
Açıklamalar  566
YARGITAY KARARLARI  568
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  571
Madde 8 – Yer Bakımından Uygulama  573
Açıklamalar  574
Madde 9 – Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi  575
Madde 10 – Görev Suçları  575
Açıklamalar  575
Madde 11 – Vatandaş Tarafından İşlenen Suç  575
Açıklamalar  575
Madde 12 – Yabancı Tarafından İşlenen Suç  576
Açıklamalar  577
Madde 13 – Diğer Suçlar  577
Açıklamalar  578
Madde 14 – Seçimlik Cezalarda Soruşturma  579
Madde 15 – Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması  579
Madde 16 – Cezadan Mahsup  579
Açıklamalar  579
Madde 17 – Hak Yoksunlukları  580
Madde 18 – Geri Verme  580
Madde 19 – Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması  580
Açıklamalar  580
İKİNCİ KISIM
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir
Madde 20 – Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği  581
Açıklamalar  581
Anayasa Mahkemesi Kararları  582
YARGITAY KARARI  582
Madde 21 – Kast  582
Açıklamalar  583
1. Düşünme ve Öngörme Unsuru (Bilme)  584
2. İrade Unsuru (İsteme)  584
YARGITAY KARARLARI  587
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  590
Madde 22 – Taksir  590
Açıklamalar  591
YARGTAY KARARLARI  594
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  599
Madde 23 – Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  600
Açıklamalar  600
1. Gerçek Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  600
2. Görünüşte ya da Gerçek Olmayan Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  600
YARGITAY KARARLARI  601
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  602
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
Madde 24 – Kanunun Hükmü ve Amirin Emri  603
Açıklamalar  603
1. Kanunun Emrini Yerine Getirmek  603
2. Amirin Emrini İfa  604
3. Emrin Bağlayıcılığı ve Askerî Hizmete İlişkin Emir  606
4. Emrin Tanımı  607
a. Emrin Özellikleri  607
b. Emrin Unsurları  610
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  611
Madde 25 – Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali  612
Açıklamalar  613
I. Meşru Savunma  613
A. Genel Olarak  613
B. Şartları  613
1. Saldırıya İlişkin Şartlar  613
2. Savunmaya İlişkin Şartlar  614
II. Zorunluluk Hali  614
A. Tehlikeye İlişkin Koşullar  615
B. Korunmaya İlişkin Koşullar  615
YARGITAY KARARLARI  616
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  619
Madde 26 – Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası  620
Açıklamalar  620
1. Hakkın Kullanılması  620
2. Mağdurun Rızası  621
YARGITAY KARARLARI  622
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  624
Madde 27 – Sınırın Aşılması  625
Açıklamalar  625
AİHM KARARI  628
YARGITAY KARARLARI  628
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  631
Madde 28 – Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  631
Açıklamalar  631
Madde 29 – Haksız Tahrik  631
Açıklamalar  631
YARGITAY KARARLARI  634
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  635
BAM KARARLARI  636
Madde 30 – Hata  636
Açıklamalar  637
YARGITAY KARARLARI  645
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  646
Madde 31 – Yaş Küçüklüğü  648
Açıklamalar  649
1. Fiili İşlediği Zaman 12 Yaşını Bitirmemiş Olanlar  649
2. Fiili İşlediği Zaman 13 İlâ 15 Yaş Arasında Olanlar  650
3. Fiili İşlediği Zaman 16 İlâ 18 Yaş Arasında Olanlar  651
YARGITAY KARARLARI  651
Madde 32 – Akıl Hastalığı  652
Açıklamalar  652
YARGITAY KARARLARI  653
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  655
Madde 33 – Sağır ve Dilsizlik  657
Açıklamalar  657
YARGITAY KARARLARI  657
Madde 34 – Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  658
Açıklamalar  658
1. Geçici Nedenler  658
2. İrade Dışı Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma  659
3. İradi Olarak Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma  659
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  660
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs
Madde 35 – Suça Teşebbüs  661
Açıklamalar  661
1. Teşebbüs  661
2. Teşebbüsün Şartları  663
a. Bir Suçun İşlenmek İstenmesi  663
b. Suçun, Kasıtlı Suçlardan Olması  663
c. Elverişli Hareketlerle Suçun İcrasına Başlanılması  663
d. İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemiş Olması  664
e. İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesinin Failin Elinde Olmayan Nedenlerden Kaynaklanması  664
3. Teşebbüse Müsait Olmayan Askerî Suçlar  665
a. Kalkışma Suçları  665
b. Taksirle İşlenen Askerî Suçlar  666
c. Neticesi Harekete Bitişik Askerî Suçlar  666
d. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar  666
e. Cezalandırılabilme Şartı İçeren Suçlar  666
f. İhmali Suçlar  667
Yargıtay Kararları  667
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  670
Madde 36 – Gönüllü Vazgeçme  671
Açıklamalar  671
YARGITAY KARARLARI  674
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  675
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak
Madde 37 – Faillik  675
Açıklamalar  675
1. Genel Olarak Suça İştirak  675
2. İştirakin Şartları  676
3. Faillik  676
4. Dolaylı faillik  678
5. Askerî Suçlarda Müşterek Faillik  678
6. Askerî Suçlarda Dolaylı Faillik  679
YARGITAY KARARLARI  679
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  682
Madde 38 – Azmettirme  682
Açıklamalar  683
YARGITAY KARARLARI  684
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  684
Madde 39 – Yardım Etme  685
Açıklamalar  686
I. Genel Olarak  686
II. Yardım Etmenin Türleri  686
1. Maddi Yardım Etme  687
2. Manevi Yardım Etme  688
a. Suç İşlemeye Teşvik Etmek  688
b. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirme  688
c. Suçun İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  688
d. Suçun Nasıl İşleneceği Konusunda Yol Göstermek  689
YARGITAY KARARLARI  689
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  690
Madde 40 – Bağlılık Kuralı  691
Açıklamalar  691
1. Bağlılık Kuralı ve Özgü Suça İştirak  691
2. Bağlılık Kuralı ve Askerî Suça İştirak  692
YARGITAY KARARLARI  694
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  694
Madde 41 – İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  695
Açıklamalar  695
BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçların İçtimaı
Madde 42 – Bileşik Suç  696
1. Genel Olarak Suçların İçtimaı  696
2. Cezalandırılamayan Sonraki Hareketler  697
3. 42’nci Maddeye İlişkin Açıklama– (Bileşik Suç)  697
YARGITAY KARARLARI  698
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  699
Madde 43 – Zincirleme Suç  700
Açıklamalar  700
YARGITAY KARARLARI  702
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  708
Madde 44 – Fikri İçtima  709
Açıklamalar  709
1. Fiilin Tek Olması  709
2. Kanunun Çeşitli Hükümlerinin İhlal Edilmesi  709
YARGITAY KARARLARI  710
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  712
ÜÇÜNCÜ KISIM
YAPTIRIMLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar
Madde 45 – Cezalar  713
Açıklamalar  714
Madde 46 – Hapis Cezaları  714
Madde 47 – Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  714
Madde 48 – Müebbet Hapis Cezası  714
Madde 49 – Süreli Hapis Cezası  715
YARGITAY KARARLARI  715
Madde 50 – Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  715
Açıklamalar  716
I. Genel Olarak  716
II. Seçenek Yaptırımların Hukuki Mahiyeti  717
III. Şartları  718
1. Objektif Koşul: Hükmolunan Hapis Cezası Bir Yıl ve Daha Az Süreli Olmalıdır  718
2. Sübjektif Koşul  718
IV. Seçenek Yaptırımlar ve Tedbirler  719
1. Adli Para Cezasına Çevirme  719
3. Eğitim Kurumuna Devam Etme  720
4. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  720
5. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  721
YARGITAY KARARLARI  722
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  725
Madde 51 – Hapis Cezasının Ertelenmesi  726
Açıklamalar  728
I. Genel Olarak  728
II. Ertelemenin Şartları  729
YARGITAY KARARLARI  730
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  731
Madde 52 – Adlî Para Cezası  732
Açıklamalar  733
YARGITAY KARARLARI  735
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  736
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri
Madde 53 – Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  736
Açıklamalar  738
1. Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Süren Hak Yoksunlukları  740
2. Cezanın İnfazından Sonra Uygulanacak Hak Yoksunlukları  741
3. Meslek ve Sanattan Yasaklanma ve Sürücü Belgesinin Geri Alınması  741
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  741
YARGITAY KARARLARI  742
Madde 54 – Eşya Müsaderesi  745
Açıklamalar  746
YARGITAY KARARLARI  748
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  751
Madde 55 – Kazanç Müsaderesi  751
Açıklamalar  751
YARGITAY KARARLARI  753
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  753
Madde 56 – Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  754
Açıklamalar  754
YARGITAY KARARI  755
Madde 57 – Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  755
Açıklamalar  756
YARGITAY KARARLARI  757
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  757
Madde 58 – Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  758
Açıklamalar  759
YARGITAY KARARLARI  761
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  764
BAM KARARLARI  765
Madde 59 – Sınır Dışı Edilme  765
Açıklamalar  765
Madde 60 – Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  768
Açıklamalar  768
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Madde 61 – Cezanın Belirlenmesi  769
Açıklamalar  770
I. Maddede Yapılan Değişiklikler  770
II. Cezanın Belirlenmesi  771
1. Ceza Türünün Seçilmesi  771
2. Hapis Cezasının Belirlenmesi  772
3. Adli Para Cezasının Belirlenmesi  773
4. Temel Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kriterler  774
a. Suçun İşleniş Biçimi  774
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  775
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  775
d. Suçun Konusunun Önem ve Değeri  775
e. Meydana Gelen Zarar veya Tehlikenin Ağırlığı  775
f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  776
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saik  776
5. Suçun Olası Kast veya Taksirle İşlenmiş Olması  777
6. Nitelikli Haller  777
7. Sonuç Cezanın Belirlenmesi  777
YARGITAY KARARLARI  778
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  783
Madde 62 – Takdiri İndirim Nedenleri  786
Açıklamalar  786
YARGITAY KARARLARI  787
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  789
Madde 63 – Mahsup  790
Açıklamalar  790
YARGITAY KARARLARI  791
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  792
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
Madde 64 – Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  792
Açıklamalar  793
YARGITAY KARARLARI  793
Madde 65 – Af  793
Açıklamalar  794
1. Genel Af  794
2. Özel Af  794
Madde 66 – Dava Zamanaşımı  795
Açıklamalar  796
YARGITAY KARARLARI  798
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  800
Madde 67 – Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi  801
Açıklamalar  802
YARGITAY KARARLARI  805
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  805
Madde 68 – Ceza Zamanaşımı  807
Açıklamalar  807
YARGITAY KARARLARI  808
Madde 69 – Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  808
Madde 70 – Müsaderede Zamanaşımı  809
Açıklamalar  809
Madde 71 – Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  809
Açıklamalar  809
Madde 72 – Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  809
Açıklamalar  810
Madde 73 – Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar  810
Açıklamalar  810
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  813
YARGITAY KARARLARI  813
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  814
Madde 74 – Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi  815
Açıklamalar  815
Madde 75 – Önödeme  816
Açıklamalar  817
ATIF SURETİYLE ASKERİ SUÇ HÂLİNE GETİRİLEN
TCK HÜKÜMLERİ
İKİNCİ KİTAP
ÖZEL HÜKÜMLER
İKİNCİ KISIM
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Hayata Karşı Suçlar
Madde 85 – Taksirle Öldürme  823
İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
Madde 89 – Taksirle Yaralama  824
Açıklamalar  825
ÜÇÜNCÜ KISIM
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
Madde 190 – Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma  825
MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:  826
Açıklama  826
Madde 191 – Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak Ya Da Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanmak  830
MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  832
Açıklamalar  832
YARGITAY KARARLARI  835
Açıklamalar  837
YARGITAY KARARLARI  838
DÖRDÜNCÜ KISIM
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
Madde 525 – Rüşvet  839
Rüşvet Suçuna İlişkin Açıklama  841
1. Yapılması veya Yapılmaması Gereken İşin Kamu Görevlisinin (Asker Kişinin) Görev ve Yetkisine Girmesi  845
2. Rüşvet Vermek  846
3. Rüşvet Almak  846
4. Rüşvet Anlaşması  846
5. Yarar Sağlanması veya Rüşvet Konusunda Anlaşmaya Varılması  848
6. Manevi Unsur  849
7. Rüşvete Aracılık Etmek  849
8. Teşebbüs  850
9. İçtima  851
YARGITAY KARARLARI  852
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  852
Madde 253 – Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  853
Madde 254 – Etkin Pişmanlık  853
Açıklamalar  854
Madde 257 – Görevi Kötüye Kullanma  855
Açıklamalar  855
Maddi Unsur  856
İhmali Hareketle Görevi Kötüye Kullanma  859
YARGITAY KARARLARI  861
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  862
İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar
Madde 292 – Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması  864
Açıklamalar  864
Madde 293 – Etkin Pişmanlık  865
Madde 294 – Kaçmaya İmkan Sağlama  865
Madde 295 – Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması  866
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  867
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
Madde 302 – Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak  868
YARGITAY KARARLARI  868
Madde 303 – Düşmanla İşbirliği Yapmak  868
Madde 304 – Devlete Karşı Savaşa Tahrik  869
Madde 305 – Temel Millî Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama  869
Açıklamalar  870
Madde 306 – Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama  870
Madde 307 – Askerî Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma  870
Açıklamalar  871
Madde 308 – Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım  871
Açıklama  872
ALTINCI BÖLÜM
Milli Savunmaya Karşı Suçlar
Madde 317 – Askerî Komutanlıkların Gasbı  872
Madde 318 – Halkı Askerlikten Soğutma  872
Açıklamalar  872
AİHM KARARI  873
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  874
Madde 319 – Askerleri İtaatsizliğe Teşvik  877
Açıklamalar  878
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  878
Madde 320 – Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma  878
Açıklamalar  879
Madde 321 – Savaş Zamanında Emirlere Uymama  879
Açıklamalar  879
Madde 322 – Savaş Zamanında Yükümlülükler  879
Açıklamalar  880
Madde 323 – Savaşta Yalan Haber Yayma  880
Açıklamalar  881
Madde 324 – Seferberlikle İlgili Görevin İhmali  881
Açıklamalar  881
Madde 325 – Düşmandan Unvan ve Benzeri Payeler Kabulü  882
Açıklamalar  882
YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
Madde 326 – Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler  882
Madde Gerekçesi  882
Açıklamalar  884
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  884
Madde 327 – Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme  884
Madde Gerekçesi  884
Açıklama  885
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  885
Madde 328 – Siyasal veya Askerî Casusluk  886
Açıklama  887
Madde 329 – Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama  887
Madde Gerekçesi  887
Açıklamalar  887
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  888
Madde 330 – Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama  891
Açıklamalar  891
Madde 331 – Uluslararası Casusluk  891
Açıklamalar  892
Madde 332 – Askerî Yasak Bölgelere Girme  892
Açıklamalar  892
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  892
Madde 333 – Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik  892
Açıklamalar  893
Madde 334 – Yasaklanan Bilgileri Temin  893
Açıklamalar  893
Madde 335 – Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini  893
Açıklamalar  893
Madde 336 – Yasaklanan Bilgileri Açıklama  894
Madde Gerekçesi  894
Açıklamalar  894
ASKERİ YARGITAY KARARI  894
Madde 337 – Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama  895
Açıklamalar  895
Madde 338 – Taksir Sonucu Casusluk Fiierinin İşlenmesi  895
Açıklamalar  895
Madde 339 – Devlet Güvenliği ile Ilgili Belgeleri Elinde Bulundurma  895
Açıklamalar  896
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  896
353 SAYILI ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE
YARGILAMA USULÜ HAKKINDA KANUN
Ek Madde 4 – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  897
Açıklama  897
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  899
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  899
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
Madde 231–  901
Açıklama  903
YARGITAY KARARLARI  929
BAM KARARLARI  932
Kaynaklar  933
Kavram Dizini  937
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020