Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
SPSS Uygulamalı
Temel İstatistik Yöntemler
Olasılık – Hipotez Testleri – Regresyon Analizi
Eylül 2019 / 9. Baskı / 488 Syf.
Fiyatı: 58.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 9. baskısını yapan kitap, üniversitelerde istatistik dersini iki dönem okuyan öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Üniversitelerde birinci dönemde okutulan "İstatistik I", "İstatistiğe Giriş", "Temel İstatistik", "Betimsel İstatistik" dersleri ile ikinci dönemde okutulan "İstatistik II", "İstatistiksel Yöntemler", "İstatistiksel Çıkarım", "Tümevarımsal İstatistik" derslerine referans olacaktır.

Bu kitap bazı önemli özellikler içermektedir; bunlardan en önemlisi örneklere ilişkin SPSS çözümlerine de yer verilmesidir. Bir diğer özellik p-değerlerinin, SPSS çıktılarında yer almasının yanında, tablolar ile yaklaşık olarak bulunmasını da içermesidir. Bu nedenle öğrencilerin dışında eğitim, sağlık, ziraat, işletme vb… alanlarındaki araştırmacılar için de önemli bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Kitapta, konuların daha anlaşılması için 180'i Çözümlü, 280 Örnek Olaya da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Frekans Dağılımları
Merkezsel Eğilim ve Dağılış Ölçüleri
Olasılık
Kesikli ve Sürekli Dağılımlar
İlişki Katsayıları
Normal ve Standart Normal Dağılım
Örnekleme Dağılımları
Hipotez Testleri ve Güven Aralıkları
Varyans Analizi
Ki–kare Testi
Korelasyon
Regresyon Analizi
Bazı Parametrik Olmayan Testler
p–değerinin Bulunması
SPSS ile Çözümler
Barkod: 9789750257674
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  9
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 488
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İçindekiler  7
Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR  13
1.1. YIĞIN (KİTLE)  13
1.2. ÖRNEK (ÖRNEKLEM)  14
1.3. DEĞİŞKEN VE DEĞİŞKENLERİN ÖLÇÜLME DÜZEYLERİ  14
1.3.1. Sınıflama (Nominal) Ölçme Düzeyi  14
1.3.2. Sıralama (Ordinal) Ölçme Düzeyi  15
1.3.3. Eşit Aralıklı (Interval) Ölçme Düzeyi  16
1.3.4. Oranlama (Ratio) Ölçme Düzeyi  17
1.4. İSTATİSTİKSEL VERİ VE BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLER  18
SORULAR  19
Bölüm 2 FREKANS DAĞILIMLARI VE GRAFİKLER  21
2.1. FREKANS DAĞILIMLARI  21
2.2. GRAFİKLER  24
2.2.1. Histogram  24
2.2.2. Diyagram  26
2.2.3. Birikimli Diyagram  27
2.2.4. Daire Grafiği  29
2.2.5. Çubuk Grafiği  31
2.2.6. Kare Grafiği  33
SORULAR  34
Bölüm 3 MERKEZSEL EĞİLİM VE DAĞILIŞ ÖLÇÜLERİ  37
3.1. MERKEZSEL EĞİLİM ÖLÇÜLERİ  37
3.1.1. Aritmetik Ortalama  37
3.1.2. Medyan (Ortanca)  41
3.1.3. Mod (Tepe Değer)  44
3.1.4. Geometrik Ortalama  46
3.1.5. Harmonik Ortalama  47
3.2. DAĞILIŞ ÖLÇÜLERİ  49
3.2.1. Açıklık  49
3.2.2. Ortalama Sapma  49
8 SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler
3.2.3. Varyans ve Standart Sapma  50
3.2.4. Değişim Katsayısı  56
3.2.5. Çarpıklık Ölçüsü  59
3.2.6. Basıklık Ölçüsü  65
3.2.7. Kutu Grafiği  70
SORULAR  71
Bölüm 4 İLİŞKİ KATSAYILARI  75
4.1. İLİŞKİ KATSAYISI  75
4.2. İLİŞKİ KATSAYISI  81
4.3. İLİŞKİ KATSAYISI  84
4.4. İLİŞKİ KATSAYISI (KORELASYON KATSAYISI)  89
SORULAR  96
Bölüm 5 OLASILIK VE BAZI ÖNEMLİ OLASILIK DAĞILIMLARI  99
5.1. BAZI OLASILIK KAVRAMLARI  99
5.1.1. Olasılık Hesabı İçin Yaklaşımlar  101
5.1.1.1. Klasik yaklaşım  101
5.1.1.2. Göreli sıklık (oransal frekans) yaklaşımı  102
5.1.1.3. Subjektif (öznel) olasılık yaklaşımı  103
5.1.2. Marjinal Olasılık ve Koşullu Olasılık  104
5.1.3. Bağımsız Olaylar  104
5.1.4. Bağımlı Olaylar  105
5.1.5. Tamamlayıcı Olaylar  106
5.1.6. Olayların Arakesiti  106
5.1.7. Çarpma Kuralı  106
5.1.8. Bağımsız Olaylar İçin Çarpma Kuralı  107
5.1.9. Olayların Birleşimi ve Toplama Kuralı  108
5.2. RASTGELE DEĞİŞKEN  110
5.2.1. Kesikli Rastgele Değişkenin Olasılık Dağılımı  111
5.2.2. Kesikli Rastgele Değişkenin Beklenen Değeri ve Varyansı  112
5.3. BAZI ÖNEMLİ DAĞILIMLAR  113
5.3.1. Bazı Önemli Kesikli Dağılımlar  113
5.3.1.1. Bernoulli dağılımı  113
5.3.1.2. Binom dağılımı  114
5.3.1.3. Geometrik dağılım  119
5.3.1.4. Poisson dağılımı  120
5.3.2. Bazı Önemli Sürekli Dağılımlar  122
5.3.2.1. Normal dağılım ve standart normal dağılım  122
5.3.2.2. Normal dağılım uygulamaları  132
SORULAR  136
Bölüm 6 ÖRNEKLEME DAĞILIMI VE HİPOTEZ KAVRAMI  139
6.1. ÖRNEKLEME  139
6.2. ÖRNEKLEME DAĞILIMI VE STANDART HATA  141
6.3. MERKEZİ LİMİT KURAMI  150
6.4. ÇIKARIMSAL AMAÇLI İSTATİSTİK  152
6.5. HİPOTEZ  152
6.6. HİPOTEZ TESTİ VE HATA TİPLERİ  154
6.7. TESTİN GÜCÜ  164
SORULAR  172
Bölüm 7 HİPOTEZ TESTLERİ  175
7.1. BİR YIĞININ PARAMETRELERİ İLE İLGİLİ HİPOTEZ TESTLERİ  175
7.1.1. Ortalamaya İlişkin Hipotez Testleri  175
7.1.2. Orana İlişkin Hipotez Testleri  191
7.1.3. Varyansa İlişkin Hipotez Testleri  196
7.2. İKİ YIĞIN PARAMETRELERİYLE İLGİLİ HİPOTEZLERİN TESTLERİ  203
7.2.1. Bağımsız Örnekler ile İki Ortalama Farkına İlişkin Hipotez Testleri  205
7.2.2. Bağımlı Örnekler ile İki Ortalama Farkına İlişkin Hipotez Testleri  221
7.2.2.1. Eşleştirme (paired) tasarımı  222
7.2.2.2. İşlem öncesi–işlem sonrası tasarımı  232
7.2.3. İki Oran Farkı İçin Hipotez Testleri  235
7.2.4. İki Varyansa İlişkin Hipotez Testleri  239
SORULAR  246
Bölüm 8 TAHMİN  249
8.1. GİRİŞ  249
8.2. ORTALAMA İÇİN GÜVEN ARALIĞI  250
8.2.1. Yığın Varyansı Biliniyorken  251
8.2.2. Yığın Varyansı Bilinmiyorken  253
8.3. ORAN İÇİN GÜVEN ARALIĞI  255
8.4. VARYANS İÇİN GÜVEN ARALIĞI  258
8.5. BAĞIMSIZ ÖRNEKLER İLE İKİ ORTALAMA FARKI İÇİN GÜVEN ARALIĞI  260
8.5.1. Yığın Varyansları Biliniyorsa  261
8.5.2. Yığın Varyansları Bilinmiyorsa  262
8.6. BAĞIMLI ÖRNEKLER İLE İKİ ORTALAMA FARKI İÇİN GÜVEN ARALIĞI  267
8.7. İKİ ORAN FARKI İÇİN GÜVEN ARALIĞI  270
SORULAR  272
Bölüm 9 İLİŞKİ KATSAYILARI İÇİN HİPOTEZ TESTLERİ  275
9.1. İLE İLGİLİ HİPOTEZ TESTİ  275
9.2. İLE İLGİLİ HİPOTEZ TESTİ  288
9.3. İLE İLGİLİ HİPOTEZ TESTİ  292
9.4. İLE İLGİLİ HİPOTEZ TESTİ  298
9.4.1. Test İstatistiği Olarak t Dağılımının Kullanılması  300
9.4.2. Test İstatistiği Olarak Z Dağılımının Kullanılması  308
9.4.3. Test İstatistiği Olarak 2 Dağılımının Kullanılması  314
SORULAR  317
Bölüm 10 TEK FAKTÖRLÜ VARYANS ANALİZİ  321
10.1. GİRİŞ  321
10.2. KARELER TOPLAMLARI  322
10.3. SABİT ETKİ MODELİ  326
10.4. F TESTİ  327
10.5. ÇOKLU KARŞILAŞTIRMALAR  331
10.6. RASTGELE ETKİ MODELİ  335
SORULAR  341
Bölüm 11 İKİ FAKTÖRLÜ VARYANS ANALİZİ  343
11.1. GİRİŞ  343
11.2. KARELER TOPLAMLARI  343
11.3. SABİT ETKİ MODELİ  349
11.4. F TESTLERİ  351
11.5. ÇOKLU KARŞILAŞTIRMALAR  357
Bölüm 12 REGRESYON  363
12.1. GİRİŞ  363
12.2. VERİ İÇİN UYGUN MODEL SEÇİMİ  364
12.3. EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ  366
12.4. BELİRLEME KATSAYISI  371
12.5. HİPOTEZ TESTLERİ VE GÜVEN ARALIKLARI  375
12.6. MODELİN ANLAMLILIĞI İÇİN F TESTİ  382
12.7. REGRESYONDA MATRİSLERLE İŞLEMLER  387
12.8. TREND  394
SORULAR  397
Bölüm 13 ÇOKLU REGRESYON  399
13.1. GİRİŞ  399
13.2. EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ  400
13.3. PARAMETRELERİN TAHMİNLERİ  402
13.4. BELİRLEME KATSAYISI  403
13.5. HİPOTEZ TESTLERİ VE GÜVEN ARALIKLARI  405
13.6. MODELİN ANLAMLILIĞI İÇİN F TESTİ  409
13.7. ÇOKLU KORELASYON KATSAYISI  414
13.8. KISIM KORELASYON KATSAYISI  415
13.9. KISMİ KORELASYON KATSAYISI  421
13.10. OTOKORELASYON (ÖZİLİŞKİ)  426
SORULAR  430
Bölüm 14 BAZI PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER  433
14.1. GİRİŞ  433
14.2. WILCOXON İŞARETLİ SIRA SAYILARI TESTİ  433
14.3. MANN–WHITNEY TESTİ  439
14.4. KRUSKAL – WALLIS TESTİ  447
14.5. SPEARMAN’IN SIRA KORELASYON KATSAYISI  455
SORULAR  463
EKLER  465
T1: Z Dağılımında Bazı Birikimli Olasılıkları Sağlayan Değerler  465
T2: t Dağılımında Bazı Birikimli Olasılıkları Sağlayan Değerler  466
T3: 2 Dağılımında Bazı Birikimli Olasılıkları Sağlayan Değerler  467
T4: F Dağılımında Bazı Birikimli Olasılıkları Sağlayan Değerler  469
T5: Durbin–Watson’un d İstatistiği İçin dL ve du Değerleri  474
T6: Wilcoxon İşaretlenmiş Sıra Sayıları Testi İçin d Değerleri (’ = tek–Yanlı Test İçin
Anlamlılık Düzeyi, ”= İki Yanlı Test İçin Anlamlılık Düzeyi)  475
T7: Mann–Whitney Testi İçin WDeğerleri  477
T8: Kruskal – Wallis’in H Testi İçin Bazı Tablo Değerleri  482
T9: Spearman’ın Sıra Korelasyonu İçin Değerleri  484
Kaynaklar  485
Kavram Dizini  487
 


Cem Kadılar ...
Eylül 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Yitmen ...
Eylül 2020
38.00 TL
Sepete Ekle
Zafer Babür
Eylül 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İçindekiler  7
Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR  13
1.1. YIĞIN (KİTLE)  13
1.2. ÖRNEK (ÖRNEKLEM)  14
1.3. DEĞİŞKEN VE DEĞİŞKENLERİN ÖLÇÜLME DÜZEYLERİ  14
1.3.1. Sınıflama (Nominal) Ölçme Düzeyi  14
1.3.2. Sıralama (Ordinal) Ölçme Düzeyi  15
1.3.3. Eşit Aralıklı (Interval) Ölçme Düzeyi  16
1.3.4. Oranlama (Ratio) Ölçme Düzeyi  17
1.4. İSTATİSTİKSEL VERİ VE BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLER  18
SORULAR  19
Bölüm 2 FREKANS DAĞILIMLARI VE GRAFİKLER  21
2.1. FREKANS DAĞILIMLARI  21
2.2. GRAFİKLER  24
2.2.1. Histogram  24
2.2.2. Diyagram  26
2.2.3. Birikimli Diyagram  27
2.2.4. Daire Grafiği  29
2.2.5. Çubuk Grafiği  31
2.2.6. Kare Grafiği  33
SORULAR  34
Bölüm 3 MERKEZSEL EĞİLİM VE DAĞILIŞ ÖLÇÜLERİ  37
3.1. MERKEZSEL EĞİLİM ÖLÇÜLERİ  37
3.1.1. Aritmetik Ortalama  37
3.1.2. Medyan (Ortanca)  41
3.1.3. Mod (Tepe Değer)  44
3.1.4. Geometrik Ortalama  46
3.1.5. Harmonik Ortalama  47
3.2. DAĞILIŞ ÖLÇÜLERİ  49
3.2.1. Açıklık  49
3.2.2. Ortalama Sapma  49
8 SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler
3.2.3. Varyans ve Standart Sapma  50
3.2.4. Değişim Katsayısı  56
3.2.5. Çarpıklık Ölçüsü  59
3.2.6. Basıklık Ölçüsü  65
3.2.7. Kutu Grafiği  70
SORULAR  71
Bölüm 4 İLİŞKİ KATSAYILARI  75
4.1. İLİŞKİ KATSAYISI  75
4.2. İLİŞKİ KATSAYISI  81
4.3. İLİŞKİ KATSAYISI  84
4.4. İLİŞKİ KATSAYISI (KORELASYON KATSAYISI)  89
SORULAR  96
Bölüm 5 OLASILIK VE BAZI ÖNEMLİ OLASILIK DAĞILIMLARI  99
5.1. BAZI OLASILIK KAVRAMLARI  99
5.1.1. Olasılık Hesabı İçin Yaklaşımlar  101
5.1.1.1. Klasik yaklaşım  101
5.1.1.2. Göreli sıklık (oransal frekans) yaklaşımı  102
5.1.1.3. Subjektif (öznel) olasılık yaklaşımı  103
5.1.2. Marjinal Olasılık ve Koşullu Olasılık  104
5.1.3. Bağımsız Olaylar  104
5.1.4. Bağımlı Olaylar  105
5.1.5. Tamamlayıcı Olaylar  106
5.1.6. Olayların Arakesiti  106
5.1.7. Çarpma Kuralı  106
5.1.8. Bağımsız Olaylar İçin Çarpma Kuralı  107
5.1.9. Olayların Birleşimi ve Toplama Kuralı  108
5.2. RASTGELE DEĞİŞKEN  110
5.2.1. Kesikli Rastgele Değişkenin Olasılık Dağılımı  111
5.2.2. Kesikli Rastgele Değişkenin Beklenen Değeri ve Varyansı  112
5.3. BAZI ÖNEMLİ DAĞILIMLAR  113
5.3.1. Bazı Önemli Kesikli Dağılımlar  113
5.3.1.1. Bernoulli dağılımı  113
5.3.1.2. Binom dağılımı  114
5.3.1.3. Geometrik dağılım  119
5.3.1.4. Poisson dağılımı  120
5.3.2. Bazı Önemli Sürekli Dağılımlar  122
5.3.2.1. Normal dağılım ve standart normal dağılım  122
5.3.2.2. Normal dağılım uygulamaları  132
SORULAR  136
Bölüm 6 ÖRNEKLEME DAĞILIMI VE HİPOTEZ KAVRAMI  139
6.1. ÖRNEKLEME  139
6.2. ÖRNEKLEME DAĞILIMI VE STANDART HATA  141
6.3. MERKEZİ LİMİT KURAMI  150
6.4. ÇIKARIMSAL AMAÇLI İSTATİSTİK  152
6.5. HİPOTEZ  152
6.6. HİPOTEZ TESTİ VE HATA TİPLERİ  154
6.7. TESTİN GÜCÜ  164
SORULAR  172
Bölüm 7 HİPOTEZ TESTLERİ  175
7.1. BİR YIĞININ PARAMETRELERİ İLE İLGİLİ HİPOTEZ TESTLERİ  175
7.1.1. Ortalamaya İlişkin Hipotez Testleri  175
7.1.2. Orana İlişkin Hipotez Testleri  191
7.1.3. Varyansa İlişkin Hipotez Testleri  196
7.2. İKİ YIĞIN PARAMETRELERİYLE İLGİLİ HİPOTEZLERİN TESTLERİ  203
7.2.1. Bağımsız Örnekler ile İki Ortalama Farkına İlişkin Hipotez Testleri  205
7.2.2. Bağımlı Örnekler ile İki Ortalama Farkına İlişkin Hipotez Testleri  221
7.2.2.1. Eşleştirme (paired) tasarımı  222
7.2.2.2. İşlem öncesi–işlem sonrası tasarımı  232
7.2.3. İki Oran Farkı İçin Hipotez Testleri  235
7.2.4. İki Varyansa İlişkin Hipotez Testleri  239
SORULAR  246
Bölüm 8 TAHMİN  249
8.1. GİRİŞ  249
8.2. ORTALAMA İÇİN GÜVEN ARALIĞI  250
8.2.1. Yığın Varyansı Biliniyorken  251
8.2.2. Yığın Varyansı Bilinmiyorken  253
8.3. ORAN İÇİN GÜVEN ARALIĞI  255
8.4. VARYANS İÇİN GÜVEN ARALIĞI  258
8.5. BAĞIMSIZ ÖRNEKLER İLE İKİ ORTALAMA FARKI İÇİN GÜVEN ARALIĞI  260
8.5.1. Yığın Varyansları Biliniyorsa  261
8.5.2. Yığın Varyansları Bilinmiyorsa  262
8.6. BAĞIMLI ÖRNEKLER İLE İKİ ORTALAMA FARKI İÇİN GÜVEN ARALIĞI  267
8.7. İKİ ORAN FARKI İÇİN GÜVEN ARALIĞI  270
SORULAR  272
Bölüm 9 İLİŞKİ KATSAYILARI İÇİN HİPOTEZ TESTLERİ  275
9.1. İLE İLGİLİ HİPOTEZ TESTİ  275
9.2. İLE İLGİLİ HİPOTEZ TESTİ  288
9.3. İLE İLGİLİ HİPOTEZ TESTİ  292
9.4. İLE İLGİLİ HİPOTEZ TESTİ  298
9.4.1. Test İstatistiği Olarak t Dağılımının Kullanılması  300
9.4.2. Test İstatistiği Olarak Z Dağılımının Kullanılması  308
9.4.3. Test İstatistiği Olarak 2 Dağılımının Kullanılması  314
SORULAR  317
Bölüm 10 TEK FAKTÖRLÜ VARYANS ANALİZİ  321
10.1. GİRİŞ  321
10.2. KARELER TOPLAMLARI  322
10.3. SABİT ETKİ MODELİ  326
10.4. F TESTİ  327
10.5. ÇOKLU KARŞILAŞTIRMALAR  331
10.6. RASTGELE ETKİ MODELİ  335
SORULAR  341
Bölüm 11 İKİ FAKTÖRLÜ VARYANS ANALİZİ  343
11.1. GİRİŞ  343
11.2. KARELER TOPLAMLARI  343
11.3. SABİT ETKİ MODELİ  349
11.4. F TESTLERİ  351
11.5. ÇOKLU KARŞILAŞTIRMALAR  357
Bölüm 12 REGRESYON  363
12.1. GİRİŞ  363
12.2. VERİ İÇİN UYGUN MODEL SEÇİMİ  364
12.3. EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ  366
12.4. BELİRLEME KATSAYISI  371
12.5. HİPOTEZ TESTLERİ VE GÜVEN ARALIKLARI  375
12.6. MODELİN ANLAMLILIĞI İÇİN F TESTİ  382
12.7. REGRESYONDA MATRİSLERLE İŞLEMLER  387
12.8. TREND  394
SORULAR  397
Bölüm 13 ÇOKLU REGRESYON  399
13.1. GİRİŞ  399
13.2. EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ  400
13.3. PARAMETRELERİN TAHMİNLERİ  402
13.4. BELİRLEME KATSAYISI  403
13.5. HİPOTEZ TESTLERİ VE GÜVEN ARALIKLARI  405
13.6. MODELİN ANLAMLILIĞI İÇİN F TESTİ  409
13.7. ÇOKLU KORELASYON KATSAYISI  414
13.8. KISIM KORELASYON KATSAYISI  415
13.9. KISMİ KORELASYON KATSAYISI  421
13.10. OTOKORELASYON (ÖZİLİŞKİ)  426
SORULAR  430
Bölüm 14 BAZI PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER  433
14.1. GİRİŞ  433
14.2. WILCOXON İŞARETLİ SIRA SAYILARI TESTİ  433
14.3. MANN–WHITNEY TESTİ  439
14.4. KRUSKAL – WALLIS TESTİ  447
14.5. SPEARMAN’IN SIRA KORELASYON KATSAYISI  455
SORULAR  463
EKLER  465
T1: Z Dağılımında Bazı Birikimli Olasılıkları Sağlayan Değerler  465
T2: t Dağılımında Bazı Birikimli Olasılıkları Sağlayan Değerler  466
T3: 2 Dağılımında Bazı Birikimli Olasılıkları Sağlayan Değerler  467
T4: F Dağılımında Bazı Birikimli Olasılıkları Sağlayan Değerler  469
T5: Durbin–Watson’un d İstatistiği İçin dL ve du Değerleri  474
T6: Wilcoxon İşaretlenmiş Sıra Sayıları Testi İçin d Değerleri (’ = tek–Yanlı Test İçin
Anlamlılık Düzeyi, ”= İki Yanlı Test İçin Anlamlılık Düzeyi)  475
T7: Mann–Whitney Testi İçin WDeğerleri  477
T8: Kruskal – Wallis’in H Testi İçin Bazı Tablo Değerleri  482
T9: Spearman’ın Sıra Korelasyonu İçin Değerleri  484
Kaynaklar  485
Kavram Dizini  487
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020