Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Güncel
Vergi Usul Kanunu Uygulaması
3000'den Fazla Danıştay Kararı ve 2000'i Aşkın Özelge
Haziran 2016 / 6. Baskı / 991 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 6. Baskısını yapan eser, yazarın 30 yıllık mesleki tecrübe ve birikimi ile hazırlanmıştır.

Kitapta, Vergi Usul Kanunu teorik çerçevesinin ele alınmasıyla yetinilmemiş, uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek ve her türlü soruya cevap bulmak amaçlanmıştır.
Kitapta, şekli vergi hukukunun ana kaynağı ve temel metni olan Vergi Usul Kanunu (VUK), yürürlükte olan güncel maddeleri itibariyle yorumlanarak açıklanmıştır. Kitapta yer alan açıklama ve yorumlar, VUK'un madde sıralamasına sadık kalınarak yapılmış; ancak kimi bölümlerde bir bütünün parçalarını oluşturan maddeler, madde sıralamasından bağımsız olarak ele alınmıştır. Kendi içinde bütünlük oluşturan her bir konu ayrı bir bölüm olmak üzere kitap 66 bölümden oluşmuştur.

Bu bölümlendirme yapısı içinde ele alınan konular, vergi usul hukukunun kaynaklarını oluşturan VUK, madde gerekçeleri, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler, genel tebliğ, sirküler, iç genelge, yargı kararları ve özelgeler çerçevesinde açıklanmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca özelliği olan ve örnek teşkil edebilecek yargı kararlarına ve özelgelere, bölüm sonlarında yer verilmiştir. Kitapta yer alan açıklamalarda ve yorumlarda güncel uygulama esas alınmıştır.

Konu Başlıkları
VUK'un Kapsamı, Vergi Kanunlarının Yorumlanması ve İspat Sistemi
Vergi Uygulamasında Yetki
Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar
Kanuni Temsilcilerin Ödevleri
Vergi Kesenlerin Sorumluluğu
Süreler
Vergi Alacağının Tayini
İkmalen Tarhiyat
Verginin İdarece Tarhı
Verginin Ödenmesi
Vergi Hatalarını Düzeltme
Yoklama
Bilgi Toplama
Defter Tutma
Muhafaza ve İbraz
Değerleme Esasları
Gayrimenkul Değerlemesi
Değeri Düşen Mallarda Değerleme
Alacak ve Borçların Değerlenmesi
Servetleri Değerleme
Mevcutlarda Amortisman
Vergi Suç ve Cezalarında Birleşme
Genel Usulsüzlük Fiil ve Cezaları
İşyeri Kapatma Cezası
Vergi Cezasının Ödenmesi
Vergi Cezalarında İndirim
Vergi Davaları
Barkod: 9789750237959
Yayın Tarihi: Haziran 2016
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 991
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Altıncı Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  49
Birinci Bölüm  
VUK’UN KAPSAMI, VERGİ KANUNLARININ  
YORUMLANMASI VE İSPAT SİSTEMİ  
I. VUK’UN KAPSAMI  51
II. VERGİ HUKUKUNDA YORUM VE İSPAT SİSTEMİ  53
A. YORUM  53
1. Genel Olarak Yorum  53
2. Vergi Hukukunda Yorum  54
B. İSPAT SİSTEMİ  56
III. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  59
İkinci Bölüm  
VERGİ UYGULAMASINDA YETKİ  
I. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  72
Üçüncü Bölüm  
VERGİ MAHREMİYETİ VE YASAKLAR  
I. VERGİ MAHREMİYETİNİN ESASLARI  73
A. VERGİ MAHREMİYETİNE UYMAK ZORUNDA OLANLAR  73
B. SUÇUN UNSURLARI  74
C. SUÇA UYGULANACAK CEZA  75
II. MAHREMİYET ESASININ İSTİSNALARI  76
A. VERGİLERİN İLANI  76
B. KAMU GÖREVLİLERİNE BİLGİ VERİLMESİ  77
C. BANKALARA BİLGİ VERİLMESİ  78
D. SMİYB DÜZENLEYEN VEYA KULLANANLARIN BİLDİRİLMESİ  78
E. VERGİ LEVHASI  78
1. Vergi Levhası Almak Zorunda Olanlar  79
a. Vergi Levhası Almak Zorunda Olan Gelir Vergisi Mükellefleri  79
b. Vergi Levhası Almak Zorunda Olan Kurumlar Vergisi Mükellefleri  79
2. Vergi Levhalarında Bulunacak Bilgiler  79
3. Vergi Levhasının Alınması  80
4. Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi  81
5. Vergi Levhalarının Bulundurulacağı Yerler  81
6. Vergi Levhası Zorunluluğuna Uyulmamasının Yaptırımı  82
III. VERGİ UYGULAMASI İLE GÖREVLİ MEMURLARIN İŞ YAPMA YASAĞI  82
IV. VERGİ MAHREMİYETİNİN BİLGİ EDİNME KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU  83
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  84
Dördüncü Bölüm  
VERGİ MÜKELLEFİYETİ VE SORUMLULUĞU  
I. VERGİ MÜKELLEFİYETİ VE VERGİ SORUMLULUĞU  87
II. VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMI  87
A. VERGİ KİMLİK NUMARASI GEREKTİREN İŞLEMLER  88
1. Motorlu Taşıt Alım–Satımında Vergi Numarası  88
2. Gayrimenkul Alım–Satımında Vergi Numarası  88
3. Bankacılık ve Mali Hizmet İşlemleri  89
4. Her Nevi Tahvil ve Bono İşlemleri  89
5. Kredi Kartı Okuma Makinesi İşlemleri  89
6. Havale İşlemleri  89
7. Çek ve Senet İşlemleri  89
8. Sermaye Piyasası Kurumlarınca Yapılacak İşlemler  90
9. Ödünç Para Verme İşlemleri  90
10. Özel Finans Kurumlarınca Yapılacak İşlemler  90
11. Döviz Büfelerince Yapılacak İşlemler  90
12. Posta Merkezi İşlemleri  90
13. Finansal Kiralama İşlemleri  90
14. Sigortacılık İşlemleri  90
B. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  90
1. Vergi Kimlik Numarasının Tevsiki  90
2. Vergi Kimlik Numarasının Doğru Olmadığına İlişkin Şüphe  91
3. İşlemlerin Küçükler veya Kısıtlılar Adına Yapılması  91
4. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesinde Ceza  91
5. Müşterek Hesaplarda Vergi Numarası  92
6. İthalat İşlemlerinde Vergi Numarası  92
III. VERGİ EHLİYETİ  92
IV. BÖLÜME İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER  92
Beşinci Bölüm  
KANUNİ TEMSİLCİLERİN ÖDEVLERİ  
I. KÜÇÜK VE KISITLILARIN TEMSİLİNDE SORUMLULUK  93
II. TÜZEL KİŞİLERİN TEMSİLİNDE SORUMLULUK  94
A. KANUNİ TEMSİLCİLERİN BELİRLENMESİ  94
1. Anonim Şirketlerde Durum  94
2. Limited Şirketlerde Durum  95
3. Kolektif ve Komandit Şirketlerde Durum  95
4. Kooperatif, Vakıf ve Derneklerde Durum  96
5. Adi Ortaklıkta Durum  96
B. SORUMLULUĞUN KAPSAMI  96
1. Tüzel Kişilerin Tasfiyesi Halinde Sorumluluk  97
2. Tüzel Kişilerde Kanuni Temsilcilerin Değişmesi Halinde Sorumluluk Uygulaması  98
3. Kanuni Temsilcilerin Takibinde Yöntem  99
C. TÜRKİYE’DE BULUNMAYAN MÜKELLEFLERİN TEMSİLİNDE SORUMLULUK  100
III. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  100
Altıncı Bölüm  
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER İLE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU  
I. MESLEK MENSUPLARININ MALİ SORUMLULUĞU  113
A. VUK ÇERÇEVESİNDE MESLEK MENSUPLARININ MALİ SORUMLULUKLARI  114
B. 3568 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE MESLEK MENSUPLARININ MALİ SORUMLULUKLARI  114
II. MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK  115
III. MESLEK MENSUPLARININ MALİ SORUMLULUĞUNA GİDİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI  116
A. İMZALADIKLARI BEYANNAMELERDEN DOLAYI MESLEK MENSUBUNUN MALİ SORUMLULUĞUNA GİDİLEBİLMESİN ŞARTLARI VE NEDENLERİ  117
1. Beyannamelerin Mali Sorumluluğuna Gidilecek Meslek Mensubu Tarafından İmzalanmış Olması  117
2. Beyannamelerde Yer Alan Bilgilerin Defter Kayıtlarına ve Bu Kayıtların Dayanağını Teşkil Eden Belgelere Uygun Olmaması  119
3. Sorumlulukla Bağlantılı Olarak Ortaya Bir Vergi Ziyaının Çıkması  120
B. TASDİK ETTİKLERİ RAPORLARDAN DOLAYI MESLEK MENSUBUNUN MALİ SORUMLULUĞUNA GİDİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI VE NEDENLERİ  121
1. Tasdik Raporlarında Yer Alan Bilgilerin Defter Kayıtlarına ve Bu Kayıtların Dayanağını Teşkil Eden Belgelere Uygun Olmaması  122
2. Tespiti Yapılan Mali Sorumluluğun Düzenlenen Tasdik Raporunun Kapsamında Olması ve Sorumlulukla Bağlantılı Olarak Ortaya Bir Vergi Ziyaının Çıkması  125
3. YMM’lerin Tasdikten Doğan Sorumluluklarının Müstakil Rapora Bağlanması  125
IV. MALİ SORUMLULUK DOĞURAN FİİLLERİN DİSİPLİN HÜKÜMLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  126
V. MALİ SORUMLULUĞUNA GİDİLEN MESLEK MENSUPLARININ CEZAİ SORUMLULUĞU  128
VI. SONUÇ  128
VII. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  130
Yedinci Bölüm  
VERGİ KESENLERİN SORUMLULUĞU  
I. ZİRAİ KAZANÇLARDA STOPAJ UYGULAMASI  135
A. STOPAJ YAPACAK KİŞİ VE KURUMLAR  135
B. TEVKİFAT UYGULAMASINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK  136
1. Destekleme Alımı Yapan Kamu Kuruluşları İle İlgili Düzenleme  136
2. Belli Durumlarda Diğer Kamu Kuruluşları İle İlgili Düzenleme  136
3. Stopaj Sorumlusu Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler  136
4. Ticaret Borsalarının Durumu  137
5. Zirai Ürün İhracatçılarının Durumu  138
6. Köy Tüzel Kişiliği ve Vakıfların Durumu  138
7. Kiralanan Sınai İşletmede İşlenmek Üzere Ürün Alınması  139
8. Çiftçilerin ve Nihai Tüketicilerin Müteselsil Sorumluluk Kapsamındaki Durumu  139
9. Müteselsil Sorumluluğun Belirlenmesi  139
II. KDV UYGULAMASINDA SORUMLULUK  139
A. VUK’UN 11. MADDESİNİN KDVK AÇISINDAN UYGULANILABİLİRLİĞİ  140
B. KONUYA İLİŞKİN MB TARAFINDAN YAPILAN DÜZENLEMELER  142
1. İşleme Taraf Olanlar Açısından Yapılacak Uygulama  142
2. Sorumluluğun Şartları ve Sınırları  142
3. Müteselsil Sorumluluğu Sona Erdiren Haller  144
4. İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar Açısından Uygulama  145
5. Müteselsil Sorumlulukla İlgili Özellik Arz Eden Hususlar  145
a. Sorumluluk Uygulamasının Şekli  145
b. KDV İade İşlemlerinde Müteselsil Sorumluluk  146
c. Müteselsil Sorumlu Tutulan Tutar İçin 6183 Sayılı Kanun Uygulaması  146
d. Müteselsil Sorumlulukla İlgili Düzenlemelerin YMM’lerin Yapacağı İşlemlere Etkisi  146
e. KDV Tevkifatına Tabi İşlemlerde Müteselsil Sorumluluk  147
f. Müteselsil Sorumlulukla İlgili Örnekler  147
6. Genel Değerlendirme  148
III. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  150
Sekizinci Bölüm  
DİĞER SORUMLULUK UYGULAMALARI  
I. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  153
II. KARNESİZ HİZMET ERBABI ÇALIŞTIRANLARIN SORUMLULUĞU  153
III. TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU  153
IV. İFLAS İDARESİNİN SORUMLULUĞU  154
V. NOTERLERİN SORUMLULUĞU  154
VI. YED–İ EMİN TARAFINDAN İDARE EDİLEN İŞLETMELERDE SORUMLULUK  154
VII. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  155
Dokuzuncu Bölüm  
SÜRELER  
I. KANUNİ VE İDARİ SÜRELER  157
II. SÜRELERİN HESAPLANMASI  157
A. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  158
1. Birbirini İzleyen İki Süreden İlkinin Tatile Rastlaması Hali  158
2. Vergi Beyannamelerinin Sürenin Son Günü Çalışma Saatinden Sonra Verilmesi  158
3. Bakanlar Kurulunca İlan Edilen İdari İzin Günlerinin Durumu  159
III. SÜRELERİN UZAMASI  159
A. MÜCBİR SEBEP  159
1. Mücbir Sebep Halinde Sürelerin İşlememesi  162
2. Mücbir Sebebin Etkilediği Süreler  163
3. Mücbir Sebebin Sona Ermesi  164
a. Genel Karakter Taşıyan Afetlerde Mücbir Sebebin Sona Ermesi  164
b. Tek Bir Mükellefle İlgili Afetlerde Mücbir Sebebin Sona Ermesi  164
c. Hastalık Halinde Mücbir Sebebin Sona Ermesi  164
d. Tutukluluk ve Mecburi Gaybubet Halinde Mücbir Sebebin Sona Ermesi  165
4. Mücbir Sebebin Hüküm İfade Ettiği Şahıslar  165
5. Mücbir Sebebin Tarh ve Tahsil Zamanaşımı Süresini Uzatması  166
6. Mücbir Sebep Halinde Ceza Kesilmemesi  166
B. ÖLÜM HALİNDE SÜRELERİN UZAMASI  167
C. ZOR DURUM SEBEBİ İLE SÜRE UZAMASI  167
D. SÜRELERİ UZATAN DİĞER HALLER  168
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  169
Onuncu Bölüm  
VERGİ ALACAĞININ TAYİNİ  
I. VERGİYİ DOĞURAN OLAY  175
II. VERGİNİN TARHI  175
III. TEBLİĞ  175
IV. TAHAKKUK  176
V. TAHSİL  176
On Birinci Bölüm  
BEYANNAMEYE DAYANAN TARH VE  
İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN  
I. TAHAKKUK FİŞİ ESASI  177
II. İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN  178
A. İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEBİLECEK BEYANNAMELER  178
B. İHTİRAZİ KAYITLA BEYANNAME VEREBİLECEKLER  179
C. İHTİRAZİ KAYITLA BEYANNAME VERİLMESİNDE USUL  179
D. VERGİ DAİRESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER  180
E. DAVA AÇILMASI  180
F. DAVA AÇILMASININ TAHSİLATA ETKİSİ  181
G. DAVANIN SONUÇLANMASI  181
H. İHTİRAZİ KAYITLA BEYANDA GECİKME FAİZİ VE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI  182
I. İHTİRAZİ KAYITLA BEYANDA UZLAŞMA UYGULAMASI  183
J. DEĞERLENDİRME  183
III. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  184
On İkinci Bölüm  
İKMALEN TARHİYAT  
I. MATRAH FARKININ DEFTER–KAYIT VE BELGELERDEN TESPİT EDİLMİŞ OLMASI  187
II. MATRAH FARKININ KANUNİ ÖLÇÜYE GÖRE BULUNMASI  188
III. DEĞERLENDİRME  188
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  190
On Üçüncü Bölüm  
RE’SEN TARHİYAT  
I. RE’SEN TAKDİR SEBEPLERİ  191
A. VERGİ BEYANNAMELERİNİN KANUNİ SÜRESİNDE VERİLMEMESİ  191
1. VİV’de Durum  191
2. Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerde Durum  192
3. Beyannamenin İmzasız Verilmesi  192
4. Sürekli Mükellefiyette Matrah Olmaması  192
B. SÜRESİNDE VERİLMEKLE BİRLİKTE BEYANNAMEDE VERGİ MATRAHINA İLİŞKİN BİLGİLERİN GÖSTERİLMEMESİ  193
C. KANUNİ DEFTERLERİN TUTULMAMASI, TASDİKSİZ OLUŞU VEYA İBRAZ EDİLMEMESİ  193
1. Bilanço Usulü Yerine İşletme Hesabına Göre Defter Tutulması  194
2. Defterlerin Tasdik Ettirilmemesi  194
3. İşletme Hesabı Esasında Envanter Defterinin Tasdiksiz Oluşu  194
4. Defterlerin İbraz Edilmemesi  194
D. DEFTER KAYITLARI VE BELGELERİN DOĞRU BİR VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAMASINA İMKAN VERMEMESİ  195
E. DEFTER KAYITLARI VEYA BEYANNAMENİN GERÇEK DURUMU YANSITMADIĞINA DAİR DELİL BULUNMASI  195
F. 3568 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İMZA VE TASDİK ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASI  196
II. RE’SEN VE İKMALEN TARHİYAT HALİNİN BİR ARADA BULUNMASI  196
III. BEYANNAMENİN KANUNİ SÜREDEN SONRA KENDİLİĞİNDEN VERİLMESİ  196
IV. RE’SEN TARHI GEREKEN VERGİNİN İKMALEN, İKMALEN TARHI GEREKEN VERGİNİN RE’SEN TARHI  197
V. ZARAR MAHSUBUNDA TARHİYATIN TÜRÜ  197
VI. RE’SEN TARHİYATTA İSPAT KÜLFETİ  197
VII. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  198
On Dördüncü Bölüm  
VERGİNİN İDARECE TARHI  
I. KARNE ESASINDA TARHİYAT  203
II. EMLAK VERGİSİNDE TARH  203
III. İDARECE TARH EDİLEN VERGİNİN TEBLİĞ VE TAHAKKUKU  203
On Beşinci Bölüm  
ÖZELLİĞİ OLAN TARH ŞEKİLLERİ  
I. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE TARH  205
II. DÜZELTME YOLUYLA YAPILAN TARHİYATLAR  205
III. HAKSIZ OLARAK İADE EDİLEN VERGİLERİN GERİ ALINMASI  205
On Altıncı Bölüm  
İHBARNAME ESASI  
I. GENEL ESAS  207
II. DANIŞTAY KARARLARI  209
On Yedinci Bölüm TAHRİRE DAYANAN TARH  213
On Sekizinci Bölüm GÖTÜRÜ MATRAHLARIN TESPİTİ  215
On Dokuzuncu Bölüm  
ZİRAİ KAZANÇ ÖLÇÜLERİ İLE EMLAK VERGİSİNE AİT  
BEDEL VE DEĞERLERİN TESPİTİ  
I. ZİRAİ KAZANÇ ÖLÇÜLERİ  217
II. EMLAK VERGİSİNE AİT BEDEL VE DEĞERİN TESPİTİ  218
Yirminci Bölüm TAHRİR USULÜ  221
Yirmi Birinci Bölüm KOMİSYONLAR  223
I. TAKDİR KOMİSYONLARI  223
II. ZİRAİ KAZANÇLAR İL VE MERKEZ KOMİSYONLARI  224
III. DİĞER HUSUSLAR  224
Yirmi İkinci Bölüm  
TEBLİĞ ESASLARI  
I. TEBLİĞ EDİLECEK EVRAK  225
II. TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER  226
A. GERÇEK KİŞİLERE YAPILACAK TEBLİĞ  226
1. Mükellefin İkametgahında Bulunanlara veya İşyerinde Personeline Tebliğ  226
2. Kanuni Temsilcilere Tebliğ  227
3. Mükellef Vekiline Tebliğ  227
4. Mirasçılara Tebliğ  228
5. Adi Ortaklıkta Tebliğ  228
B. TÜZEL KİŞİLERE TEBLİĞ  228
III. TEBLİĞ USULLERİ  230
A. POSTA VEYA MEMUR VASITASI İLE TEBLİĞ  230
B. DAİRE VE KOMİSYONDA TEBLİĞ  232
C. İLAN YOLUYLA TEBLİĞ  232
D. ELEKTRONİK TEBLİĞ  234
1. Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler  234
2. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi  235
3. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi  235
4. İsteğe Bağlı Olarak Kendilerine Elektronik Tebligat Yapılmasını Talep Edenlerin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi  236
5. İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifresi Edinme  236
6. Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi  236
7. Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkış  237
8. Muhatabın Sorumluluğu  237
9. Ceza Hükümleri  238
10. Diğer Hususlar  238
IV. ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR  238
A. KAPIYA YAPIŞTIRMA (TALİK) SURETİYLE TEBLİĞ  238
B. VERGİNİN İDARECE TARHINDA TEBLİGAT  239
C. TEBLİĞ YERİNE GEÇEN İŞLEMLER  239
D. HATALI TEBLİĞLER  239
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  240
Yirmi Üçüncü Bölüm  
VERGİNİN ÖDENMESİ  
I. VERGİNİN ÖDENECEĞİ DAİRE  247
II. VERGİNİN ÖDEME ZAMANI  247
A. ÖDEME SÜRESİNİN MB TARAFINDAN UZATILMASI  247
B. MÜCBİR SEBEP VE ZOR DURUM NEDENİYLE ÖDEME SÜRELERİNİN UZAMASI  247
C. İKMALEN, RE’SEN VE İDARECE TARH EDİLEN VERGİLERİN ÖDENMESİ  248
D. İKMALEN, RE’SEN VE İDARECE TARH EDİLEN VERGİLERİN YARGI KARARLARI ÜZERİNE ÖDENMESİ  249
E. ÖLÜM VE MEMLEKETİ TERK HALİNDE ÖDEME  249
F. BEYANNAMENİN POSTA İLE GÖNDERİLMESİ HALİNDE ÖDEME  250
G. CEZA İNDİRİMİNDEN YARARLANMA HALİNDE ÖDEME  250
H. PİŞMANLIKLA BEYANDA ÖDEME  250
I. UZLAŞMADA ÖDEME  250
J. İHTİRAZİ KAYITLA BEYANDA ÖDEME  251
III. GECİKME FAİZİ UYGULAMASI  251
A. DAVA KONUSU YAPILMAKSIZIN KESİNLEŞEN VERGİLERDE GECİKME FAZİNİN HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ  251
B. VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI HALİNDE GECİKME FAİZİNİN HESAPLANMASI  253
C. VERGİ MAHKEMESİ KARARINA İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE GECİKME FAİZİNİN HESAPLANMASI  254
D. VERGİNİN UZLAŞMA SONUCU KESİNLEŞMESİ HALİNDE GECİKME FAİZİ HESAPLANMASI  255
E. TARHİYATIN VUK’UN 376. MADDESİ GEREĞİNCE KESİNLEŞMESİ HALİNDE GECİKME FAİZİ UYGULAMASI  255
F. GECİKME FAİZİ UYGULAMASININ ŞARTLARI  255
1. Gecikme Faizi Uygulanacak Verginin İkmalen, Re’sen veya İdarece Tarh Edilmiş Olması  255
2. Gecikme Faizi Uygulanacak Verginin Mükellef Kusuruna Bağlı Olarak Tarh Edilmiş Olması  256
G. İHTİRAZİ KAYITLA BEYANDA GECİKME FAİZİ UYGULAMASI  259
H. TAHAKKUKTAN ÖNCE ÖDEME YAPILMASI DURUMU  260
İ. VERGİ ASLININ HERHANGİ BİR NEDENLE ÖDENMİŞ OLMASI HALİNDE GECİKME FAİZİ UYGULAMASI  261
IV. VERGİ İDARESİNİN FAİZ ÖDEMESİ  262
A. FAİZ UYGULANACAK MÜKELLEF ALACAKLARININ KAPSAMI  262
B. FAİZ UYGULAMASINDA SÜRE  264
C. UYGULANACAK FAİZ ORANI  265
D. VERGİ İDARESİNCE ÖDENEN FAİZLERİN GELİR KAYDI  265
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  265
Yirmi Dördüncü Bölüm  
ZAMANAŞIMI, TERKİN VE TAHAKKUKTAN VAZGEÇME  
I. ZAMANAŞIMI  271
A. ZAMANAŞIMI SÜRESİ  271
1. Şarta Bağlı İstisna Uygulamasında Durum  272
2. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Durum  274
3. Kurumların Tasfiyesinde Durum  274
4. Damga Vergisinde Durum  274
5. VİV’de Durum  274
6. EVK’da Durum  275
7. Düzeltmede Durum  275
8. Mücbir Sebep Uygulamasında Durum  275
9. Kurum Stopajı Açısından Durum  275
10. KDV Uygulamasında Durum  276
11. Zarar Devri Halinde Zararlı Yılla İlgili Defter ve Belgelerin Muhafaza ve İbrazında Zamanaşımı  276
B. ZAMANAŞIMININ DURMASI  277
C. VERGİ CEZALARINDA ZAMANAŞIMI  278
II. VERGİNİN TERKİNİ  278
A. TERKİNE YOL AÇAN AFETLER  278
B. TERKİNDE GEREKLİ ZARAR DERECESİ  279
C. TERKİN KAPSAMINDAKİ VERGİLER  279
D. MAHSULLERİN KAYBI HALİNDE TERKİN  280
E. VERGİNİN TERKİNİNDE USUL  280
F. MARMARA DEPREMİNDEN ZARAR GÖRENLERDE TERKİN  281
III. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME  281
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  282
Yirmi Beşinci Bölüm  
VERGİ HATALARINI DÜZELTME  
I. VERGİ HATALARININ TÜRLERİ  285
A. HESAP HATALARI  285
1. Matrah Hataları  285
2. Vergi Miktarında Hatalar  286
3. Verginin Mükerrer Olması  286
B. VERGİLENDİRME HATALARI  286
1. Mükellefin Şahsında Hata  287
2. Mükellefiyette Hata  287
3. Verginin Konusunda Hata  287
4. Vergilendirme veya Muafiyet Döneminde Hata  287
II. HATALARIN DÜZELTİLMESİNDE USUL  288
III. DÜZELTME TALEBİNİN REDDİ  289
A. DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN DÜZELTME TALEBİNİN REDDİ  289
B. DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEDEN YAPILAN DÜZELTME TALEBİNİN REDDİ  291
IV. HATALARIN DÜZELTİLMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  292
A. VERGİ CEZALARINDA DÜZELTME  292
B. HATALARIN DÜZELTİLMESİNDE ZAMANAŞIMI  292
C. VERGİ YARGI ORGANLARINDAN GEÇEN İŞLEMLERDE HATA BULUNMASI  292
D. UZLAŞMA KONUSU TARHİYATLARDA VERGİ HATASI  292
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  293
Yirmi Altıncı Bölüm  
YOKLAMA  
I. YOKLAMADAN MAKSAT  301
II. YOKLAMAYA YETKİLİLER  302
III. UYGULAMA ESASLARI  302
IV. ELEKTRONİK YOKLAMA  303
1. Elektronik Yoklama Sistemi  304
2. E–Yoklama Fişi  304
3. E Yoklama Fişinin Oluşturulması ve İmzalanarak Onaylanması:  304
4. E–Yoklama Fişinin İmzalanmadan Onaylanması  305
5. E–Yoklama Fişlerinin İletilmesi  305
6. Yoklama Faaliyetinin Elektronik Ortamda Yapılamaması  305
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  306
Yirmi Yedinci Bölüm  
VERGİ İNCELEMELERİ  
I. VERGİ İNCELEMESİNDEN MAKSAT  307
II. VERGİ İNCELEMESİNE YETKİLİ OLANLAR  307
III. VERGİ İNCELEMESİNE TABİ OLANLAR  308
IV. VERGİ İNCELEMESİNİN ZAMANI  309
V. İNCELEMENİN YAPILACAĞI YER  309
VI. İNCELEMEDE UYULACAK ESASLAR  310
A. İNCELEMEYE BAŞLAMA TARİHİ VE İNCELEMEYE BAŞLAMA TUTANAĞI  310
B. İNCELEMEDE USUL VE İNCELEME TUTANAKLARI  311
C. İNCELEME SÜRESİ  312
D. RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI VE VERGİ İNCELEME RAPORLARININ MEVZUATA UYGUNLUĞU  315
VII. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  317
Yirmi Sekizinci Bölüm  
ARAMA  
I. ARAMA YAPILABİLECEK HALLER  321
II. ARAMALI İNCELEMEDE USUL  322
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  323
Yirmi Dokuzuncu Bölüm  
BİLGİ TOPLAMA  
I. BİLGİ İSTEME YETKİSİ  325
II. BİLGİ VERMEK ZORUNDA OLANLAR  325
III. BİLGİ VERMEKTEN İMTİNA EDİLEMEMESİ  326
IV. DEVAMLI BİLGİ VERME  326
V. İSTİHBARAT ARŞİVİ  326
VI. BİLGİ TOPLAMADA USUL  326
VII. BİLGİ VERMEKTEN İMTİNA HALİNDE YAPTIRIM  326
Otuzuncu Bölüm  
BİLDİRMELER  
I. BİLDİRİM YAPMAK ZORUNDA OLANLAR  329
II. BİLDİRİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR  329
A. İŞE BAŞLAMANIN BİLDİRİLMESİ  330
1. Tüccarlarda İşe Başlamanın Belirtileri  330
2. Serbest Meslek Erbabında İşe Başlamanın Belirtileri  331
B. ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ  332
C. İŞ VE İŞLETMEDE DEĞİŞİKLİĞİN BİLDİRİLMESİ  332
D. İŞİ BIRAKMANIN BİLDİRİLMESİ  332
E. MÜKELLEFİN İŞİ BIRAKMIŞ SAYILMASI VE VERGİ DAİRESİNCE MÜKELLEFİYETİN TERKİNİ  333
1. İşi Bırakma Bildiriminde Bulunmayan Bir Mükellefin İşi Bıraktığının Tespiti  334
2. Mükellefiyet Kaydının Terkin Edileceği Tarihin Belirlenmesi  336
3. Takdire Sevk İşlemleri  337
4. Takip İşlemleri  337
5. Mükellefiyet Kayıtları Terkin Edilen Mükelleflerden Faaliyetine Devam Ettiği Tespit Edilenler Hakkında Yapılacak İşlemler  337
6. Diğer Hususlar  338
7. SMİYB Düzenleyenlerde Mükellefiyetin Terkini  339
8. Mükellefiyet Kaydı Silinenlere İlişkin Bilgi Formu  341
9. Mükellefiyet Kaydı Re’sen Terk Edilen Sahte Belge Düzenleyen Mükellefler ve Meslek MensuplarındaTeminat Verme Zorunluluğu  342
III. BİLDİRMELERDE SÜRE VE ŞEKİL  347
IV. BİLDİRİM GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ  348
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  348
Otuz Birinci Bölüm  
DEFTER TUTMA  
I. VUK UYARINCA TUTULACAK DEFTERLER  351
A. DEFTER TUTMADA MAKSAT  351
B. DEFTER TUTACAK OLANLAR  351
1. Ticaret ve Sanat Erbabı  352
2. Ticaret Şirketleri  352
3. Serbest Meslek Erbabı  352
4. İktisadi Kamu Müesseseleri  353
5. Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler  353
6. Çiftçiler  353
7. Defter Tutmaları Özellik Arz Edenler  354
a. Serbest Bölgede Faaliyette Bulunanların Durumu  354
b. Dar Mükellefiyette Stopajla Yetinen Kurumların Durumu  355
C. DEFTER TUTMADA KAYIT SERBESTİSİ  356
D. DEFTER TUTULACAK HESAP DÖNEMİ  358
1. Özel Hesap Dönemi  358
2. Kıst Hesap Dönemi  359
a. Normal Hesap Dönemi– Özel Hesap Dönemine Geçişlerinde Durum  359
b. Faaliyetin Durdurulması  359
c. Adi Ortaklıkta Ortak Değişikliği  359
d. Adi Ortaklıkta Ortaklardan Birinin Hissesini Satarak Ayrılması  360
e. Bir Mükellefin Hesap Dönemi İçinde Başka Bir Faaliyete Başlaması  360
f. Kolektif ve Komandit Şirketlerde Ortak Değişikliği  360
g. Ölüm Halinde Mirasçıların İşe Devam Etmesi Durumu  360
E. DEFTER TUTMA BAKIMINDAN TÜCCARLAR  361
1. Birinci Sınıf Tüccarlar  361
a. Ticaret Şirketleri  361
b. Kurumlar Vergisine Tabi Olan Diğer Tüzel Kişiler  361
c. Yıllık Ciroya Bağlı Olarak Birinci Sınıf Tüccar Sayılanlar  361
d. İstekleri İle Bilanço Usulüne Göre Defter Tutanlar  362
2. İkinci Sınıf Tüccarlar  362
3. Sınıf Değiştirme  362
4. Tüccar Sınıflarının Tayini ile İlgili Özel Durumlar  363
a. Birden Fazla İşyeri Olanların Durumu  363
b. Eşlerin Ayrı Ticari Faaliyette Bulunması Durumu  364
c. Aynı Dönemde İşin Bırakılıp Yeniden İşe Başlanması  364
d. Kolektif Şirket Ortakları ile Komandit Şirketlerin Komandite Ortakları  364
e. Adi Ortaklıkta Durum  364
f. Ferdi İşletme Halinde Yapılan İşin Bırakılarak Adi Ortaklık Halinde İşe Başlanması  364
g. Satış Tutarının Tayininde Özel Durumlar  365
h. Milli Piyango Bileti, Loto ve Şehiriçi Otobüs Bileti, Jeton ve Benzeri Eşya Satanlarda Durum  365
ı. Tekel Maddeleri ve Bankerlikte Durum  365
j. İnşaat Onarma İşlerinde Durum  365
k. Lokanta ve Pastane Gibi İşletmelerde Durum  365
l. Birbirini İzleyen Dönemlerde Sınıf Tayini  366
F. BİLANÇO ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER  366
1. Yevmiye Defteri  366
2. Defterikebir  366
3. Envanter Defteri  367
G. İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER  368
H. SERBEST MESLEK ERBABINDA DEFTER TUTMA  369
I. ZİRAİ FAALİYETTE DEFTER TUTMA  370
J. FAALİYETİN NİTELİĞİ İTİBARİYLE TUTULACAK ÖZEL DEFTERLER  371
1. İmalat Defteri  371
2. Finans Kurumlarının Tutacakları Özel Defterler  371
3. Damga Vergisi Defteri  372
4. Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri  372
5. Ambar Defteri  372
6. Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Kayıtlar  372
K. KAYIT NİZAMI  373
1. Kayıtların Türkçe Tutulması  373
2. Defterlerin Mürekkepli Kalem veya Makine İle Tutulması  375
3. Yanlış Kayıtların Düzeltilmesi  375
4. Kayıt Zamanı  375
L. DEFTERLERİN TASDİKİ  376
1. Tasdike Tabi Defterler  376
2. Tasdik Yeri  377
3. Tasdik Zamanı  378
4. Tasdike İlişkin Diğer Hususlar  379
5. Tasdik Yaptırmamanın Sonuçları  380
II. ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER TUTMA  380
III. TTK UYARINCA TUTULACAK DEFTERLER  381
A. DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLANLAR  381
B. TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER  381
C. AÇILIŞ TASDİKİNE TABİ DEFTERLER  382
D. KAPANIŞ TASDİKİNE TABİ DEFTERLER  382
E. DEFTERLERİN TASDİK ETTİRİLMEMESİNİN DOĞURDUĞU SONUÇLAR  383
III. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  384
Otuz İkinci Bölüm  
KAYITLARIN TEVSİKİ VE VESİKALARA İLİŞKİN ESASLAR  
I. KAYITLARIN TEVSİKİ  387
A. DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLMAYANLARDA TEVSİK  387
B. TEVSİKİ ZORUNLU OLMAYAN KAYITLAR  388
II. VESİKA TÜRLERİ  388
A. FATURA  389
1. Fatura Kullanma Mecburiyeti  389
2. Faturanın Şekli  390
a. Düzenleme Tarihi ve Numarası  390
b. Faturayı Düzenleyene İlişkin Bilgiler  391
c. Müşteriye İlişkin Bilgiler  391
d. Tutar ve Miktara İlişkin Bilgiler  392
e. İrsaliyeye İlişkin Bilgiler  392
3. Fatura Nizamı  393
4. Özellik Gösteren Durumlar  395
a. Tapuda veya Noterde Yapılan Satışlar İçin Fatura Kullanma Zorunluluğu  395
b. Sabit Kıymet Satışlarında Fatura Düzenlenmesi  395
c. Açık– Kapalı Fatura Uygulaması  395
d. Yaş Meyve ve Sebze Komisyonculuğunda Belge Düzeni  396
e. Basit Usulde Vergilendirilenlerde Belge Düzeni  397
f. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Dolmuş ve Taksi İşletmelerinde Belge Düzeni  397
g. Teslim veya Hizmetin İfasından Önce Fatura Düzenlenmesi Durumu  398
h. Kıymetli Maden Alım Satımında Belge Düzeni  399
ı. Akaryakıt İstasyonlarında Belge Düzeni  401
B. SEVK İRSALİYESİ  402
1. Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesinin Genel Esasları  403
2. Özellik Gösteren Durumlar  403
a. İrsaliyeli Fatura  403
b. Alıcıların ve Alacakları Mal Miktarının Belirsiz Olduğu Durumlarda Sevk İrsaliyesi Uygulaması  404
c. Gerçek Usule Tabi Mükelleflerle Vergiden Muaf Esnaf Arasındaki Mal Hareketleri  405
d. Bazı Kuruluşlarca Düzenlenen Sevk Belgelerinin Sevk İrsaliyesi Yerine Geçmesi  405
e. Gazete ve Dergi Dağıtımında Sevk İrsaliyesi  406
f. Belli Tutarı Aşmayan Alım Satımlarda Sevk İrsaliyesinin Durumu  406
g. Hükmen Teslim, Kısa Elden Teslim veya Üçüncü Şahıslara Talimat Verilerek Mal Sevk Ettirilmesi  406
h. Sevk İrsaliyesinden Önce Fatura Düzenlenmesi Durumu  407
ı. Numune ve Fason Gönderme Durumlarında Sevk İrsaliyesi  407
j. Malın Mükellefin Kendi İşyerlerine veya Depolarına Sevki Halinde Uygulama  408
k. Bir İşyeri ve Deposu Olmaksızın Pazar Takibi veya Köy– Köy Kendi Namına Satış Yapılması  408
l. Sevk İrsaliyesi Düzenlenmemesi Halinde Ceza Uygulaması  408
m. Hizmet İşletmelerinde Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi  408
n. İşletme Demirbaşlarının Bakım Onarım ve Benzeri Nedenlerle Sevkinde Durum  408
C. PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI  408
1. Genel Olarak  408
2. Perakende Satış Fişleri  409
a. Makineli Kasaların Kayıt Ruloları  409
b. Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri  409
ba. Otobüs İşletmelerince Yolcu Bileti Düzenlenmesi  410
bb. Havayolu Taşıma İşletmelerince Yolcu Bileti Düzenlenmesi  413
bb. Elektronik Ortamda Düzenlenecek Yolcu Biletleri  413
bbb. Elektronik Ortam Dışında Düzenlenecek Yolcu Biletleri  414
bbc. Düzenlenecek Yolcu Biletlerinde KDV Uygulaması  414
cbd. Yolcu Biletlerine İlişkin Bilgi Verme  415
3. Özellik Gösteren Durumlar  415
D. GİDER PUSULASI  415
E. MÜSTAHSİL MAKBUZU  416
F. SERBEST MESLEK MAKBUZU  416
1. Genel Esas  416
2. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimler (Diş Hekimleri ile Veteriner Hekimler Dahil) Tarafından Kullanılacak Kredi Kartı Okuyucuları  417
a. Cihazların ve Belgelerin Özellikleri  418
b. POS Cihazlarında Kullanılacak Kağıt Rulolar  418
c. Uygulama Usul ve Esasları  419
d. Ceza  420
G. ÜCRET BORDROSU  420
H. TAŞIMA İRSALİYESİ  421
1. Genel Olarak  421
2. Taşıma İrsaliyesinin Nizamı  422
3. Taşıma İrsaliyesinin Niteliği  422
I. YOLCU LİSTELERİ  423
J. GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTELERİ  424
K. MUHABERE EVRAKI  424
L. DİĞER VESİKALAR  424
M. ELEKTRONİK ORTAMDA KAYIT VE BELGE DÜZENLEME  425
N. EKİM SAYIM BEYANI  425
O. VERGİ KARNESİ  426
Ö. MB TARAFINDAN BAZI İŞLETMELER İÇİN GETİRİLEN ÖZEL BELGE DÜZENLEME ZORUNLULUĞU  427
1. Döviz Alım Satımına Yetkili Kuruluşlarca Düzenlenecek Döviz Alım ve Satım Belgeleri  427
2. Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler  427
3. Sigorta Şirketleri ve Acenteleri Tarafından Düzenlenecek Belgeler  428
4. Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Düzenlenecek Belgeler  429
5. İkrazatçılar Tarafından Düzenlenecek Belgeler  429
6. Adisyon  430
7. Ambar Tesellüm Fişi  431
8. Uygunluk Belgesi  431
9. Üçlü Reçete  431
10. Orman Kooperatiflerince Düzenlenecek Belge  432
11. Milli Piyango İdaresince Oynatılan Şans Oyunlarında Belge Düzeni  432
III. VESİKALARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER  433
A. VESİKALARIN ANLAŞMALI MATBAALARA ASTIRILMASI VEYA NOTERE TASDİKİ  433
B. YURTDIŞINDAN ALINAN VE YABANCI DİLDE DÜZENLENMİŞ BELGELERİN KAYITLARA ALINMASI  434
C. BELGE DÜZENİNE UYMAMANIN CEZASI  435
D. VESİKLARIN KAYBOLMASI  435
E. MALIN İADE EDİLMESİ HALİNDE BELGE DÜZENİ  436
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  436
Otuz Üçüncü Bölüm  
MUHAFAZA VE İBRAZ  
I. DEFTER VE BELGELERİN MUHAFAZA SÜRESİ  445
A. YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE MUHAFAZA  445
B. AMORTİSMAN KAYITLARI İLE İLGİLİ MUHAFAZA SÜRESİ  445
C. GEÇMİŞ YIL ZARARLARI İLE İLGİLİ DEFTER VE BELGELER  446
D. KURUMLARIN TASFİYESİNDE DURUM  446
E. TARH ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ HALİNDE DURUM  446
F. YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DURUM  446
II. VERGİ KARNELERİNİN MUHAFAZASI  447
III. DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLMAYANLARIN MUHAFAZA ÖDEVİ  447
IV. İBRAZ ZORUNLULUĞU  447
V. DİĞER ÖDEVLER  448
VI. DEFTER VE BELGE DÜZENİ BAKIMINDAN MB'YE VERİLEN YETKİ  448
A. TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE TEVSİK ZORUNLULUĞU  448
1. Zorunluluk Kapsamında Olan Mükellefler  449
2. Zorunluluk Kapsamındaki İşlemler  449
3. Zorunluluk Kapsamında Olmayan İşlemler  451
4. Zorunluluğa Uyulmamasının Yaptırımı  452
B. ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VERİLMESİ  453
VII. MUHAFAZA VE İBRAZ ZORUNLULUĞUNA UYMAMANIN YAPTIRIMI  453
VIII. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  454
Otuz Dördüncü Bölüm  
DEĞERLEME ESASLARI  
I. MALİYET BEDELİ  457
II. BORSA RAYİCİ  458
III. TASARRUF DEĞERİ  458
IV. MUKAYYET DEĞER  458
V. İTİBARİ DEĞER  459
VI. RAYİÇ BEDEL  459
VII. EMSAL BEDELİ VE EMSAL ÜCRETİ  459
A. BİRİNCİ SIRA  459
B. İKİNCİ SIRA  460
C. ÜÇÜNCÜ SIRA  460
D. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  463
VIII. VERGİ DEĞERİ  463
IX. DİĞER DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ  463
A. ALIŞ BEDELİ  463
B. TAPU SİCİLİNE KAYITLI BEDEL  463
C. ALIŞ EMSAL BEDELİ  464
D. ORTALAMA PERAKENDE SATIŞ FİYATI  464
X. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  464
Otuz Beşinci Bölüm  
GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ  
I. GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL GİBİ DEĞERLENECEK İKTİSADİ KIYMETLER  467
II. GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN TESPİTİ  468
III. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  471
A. İKTİSADİ İŞLETMENİN VERASET SURETİYLE İNTİKALİ  471
B. İKTİSADİ BİR İŞLETMENİN BÜTÜN OLARAK SATIN ALINMASI  471
C. ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN SERMAYE ŞİRKETLERİNE DÖNÜŞMESİ  472
D. FERDİ İŞLETMENİN SERMAYE ŞİRKETİNCE DEVRALINMASI  472
E. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KVK'NIN 19. MADDESİ KAPSAMINDA DEVRİ  472
F. İLK DEFA MÜKELLEFİYETE GİRENLERDE GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ  472
G. FERDİ İŞLETMEYE GAYRİMENKULÜN DAHİL EDİLMESİ  473
H. İŞLETMEDEN ÇEKİLEN GAYRİMENKULLERİN DEĞERLENMESİ  473
I. GAYRİMENKULLERİN ŞİRKETE SERMAYE OLARAK KONULMASI  475
J. DAR MÜKELLEFİYETE TABİ OLANLARDA YURTDIŞINDAN GETİRİLEN İKTİSADİ KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  475
K. İNŞAATA TAHSİS EDİLEN ARSANIN DEĞERLEMESİ  475
1. Satın Alınan Arsa Üzerine İnşaat Yapılması  475
2. İşletmeye Dahil Arsa Üzerine İnşaat Yapılması  476
3. Kat Karşılığı Başkasının Arsası Üzerine İnşaat Yapılması  476
L. GAYRİMADDİ HAKLARIN KAPSAMI  477
IV. GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN ARTMASI  478
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  481
Otuz Altıncı Bölüm  
SATIN ALINAN EMTİANIN DEĞERLEMESİ  
I. MALİYET BEDELİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  483
A. FİİLİ MALİYET YÖNTEMİ  484
B. ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ  485
1. Basit Ortalama Maliyet Yöntemi  485
2. Basit Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi  486
3. Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi  486
C. İLK GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ (FIFO)  487
D. SON GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ (LIFO)  488
E. STANDART MALİYET YÖNTEMİ  490
II. MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİNİ SEÇME SERBESTİSİ VE MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  490
III. MALİYET BEDELİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR  492
A. PRİM VE İSKONTOLAR  492
B. VADE FARKLARI  493
C. KREDİ FAİZLERİ  494
D. KUR FARKLARI  495
IV. BAZI ÖZEL DURUMLARDA MALLARIN DEĞERLENMESİ  496
V. EMTİANIN DÜŞÜK BEDELLE DEĞERLENMESİ  497
VI. KONSİNYE EMTİANIN DEĞERLENMESİ  499
VII. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  499
Otuz Yedinci Bölüm  
İMAL EDİLEN EMTİADA DEĞERLEME  
I. MAMUL MAL MALİYETİNE GİRMESİ GEREKEN UNSURLAR  501
A. İLK MADDE VE MALZEMELER  501
B. MAMULE İSABET EDEN İŞÇİLİK  502
C. GENEL İMAL GİDERLERİ  502
D. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  503
E. AMBALAJ MALZEMESİ GİDERLERİ  503
II. ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR  504
A. MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITIMI VE GİDERLERDEN PAY VERMEDE ESAS  504
B. KIDEM TAZMİNATLARININ DURUMU  505
C. AZALAN BAKİYELER USULÜNDE AYRILAN AMORTİSMANLARIN DURUMU  505
D. STANDART MALİYET  506
E. MANİPLASYONA TABİ TUTULAN MALLARIN DURUMU  506
F. İMALAT FİRESİ, ISKARTA VE DEŞELERİN DURUMU  507
III. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  508
Otuz Sekizinci Bölüm  
DEĞERİ DÜŞEN MALLARDA DEĞERLEME  
I. EMSAL BEDELİNİN TESPİTİ  509
II. DEĞERİ DÜŞEN MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  511
III. DEĞERİ DÜŞEN MAL İÇİN TAKDİR KOMİSYONUNA  
BAŞVURULMAMASI DURUMU  512
IV. NORMAL FİRELER İLE HURDA, DÖKÜNTÜ VE ISKARTANIN DEĞERLEMESİ  513
A. NORMAL FİRELERİN DURUMU  513
B. HURDA, DÖKÜNTÜ VE İMALAT ARTIKLARININ DURUMU  513
V. ÇALINAN VEYA KAYBOLAN MALLARIN DURUMU  514
VI. DEĞERİNİ KAYBEDEN EMTİANIN SİGORTALI OLMASI DURUMU  515
VII. İŞLETME HESABI ESASINDA EMTİA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ  517
VIII. KIYMETİ DÜŞEN EMTİANIN KDVK KARŞISINDAKİ DURUMU  517
IX. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  519
Otuz Dokuzuncu Bölüm  
MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLENMESİ  
I. MENKUL KIYMETİN TANIMI  523
II. VUK’A GÖRE MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEME ÖLÇÜSÜ  523
III. MENKUL KIYMET TÜRLERİ İTİBARİYLE DEĞERLEME ESASLARI  525
A. HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLENMESİ  525
1. Hisse Senedi İktisabına Bağlı Olarak Yüklenilen Kur Farkları ve Kredi Faizlerinin Durumu  526
2. Bedelsiz Hisse Senetlerinin Değerlenmesi  526
a. Sermayeye Eklenebilecek İç Kaynaklar  527
b. Bedelsiz Hisse Senetlerinin Değerlenmesinde Esas  528
3. Hisse Senetleri Kupon Bedellerinin Durumu  529
4. Aynı Şirket Hisse Senetlerinin Farklı Fiyatlarla Alınması Durumu  529
B. HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLENMESİ  530
1. Borsada İşlem Gören Devlet Borçlanma Senetlerinin Değerlenmesi  531
2. Borsada İşlem Görmeyen Devlet Borçlanma Senetlerinin Değerlenmesi  531
3. Kuponlu Devlet Borçlanma Senetlerinin Değerlenmesi  532
4. Değişken Faizli (TÜFEX) Tahvillerin Ayrıştırılmış Kuponlarının Değerlenmesi  534
5. Eurobondların Değerlenmesi  534
C. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİNİN DEĞERLENMESİ  535
D. ÖZEL KESİM TAHVİL VE BONOLARININ DEĞERLENMESİ  535
E. YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN DEĞERLENMESİ  536
F. KAR ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ (KZOB) İLE KATILIM BANKALARINCA ÇIKARILAN KATILMA BELGELERİNİN (KB) DEĞERLENMESİ  537
G. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  538
1. Vadeli Mevduat Hesaplarının Değerlenmesi  538
2. Repo ve Ters Repo İşlemlerine Konu Menkul Kıymetlerin Değerlenmesi  538
3. Türev Ürünlerin Değerlenmesi  539
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  540
Kırkıncı Bölüm  
ALACAK VE BORÇLARIN DEĞERLENMESİ  
I. GENEL ESAS  541
II. SENEDE BAĞLI ALACAK VE BORÇLARDA REESKONT  543
A. REESKONTA TABİ TUTULABİLECEK ALACAK VE BORÇLAR  544
1. Alacak ve Borcun Senede Bağlı Olması  544
2. Senedin Vadeli Olması  545
3. Değerleme Gününde Senedin Vadesinin Gelmemiş Olması  545
4. Alacak Veya Borç Senedinin Envantere Kayıtlı Olması  545
B. REESKONT TUTARININ HESAPLANMASI  546
C. REESKONT UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  548
1. Reeskont İşleminin İhtiyariliği ve Banka, Banker ve Sigorta Şirketlerinin Durumu  548
2. Alacak Senedinin Gelir Yaratıcı veya Hasılat Unsuru Bir İşlemle İlgili Olup Olmamasının Reeskont Uygulamasına Etkisi  549
3. Yabancı Para Cinsinden Olan Alacak ve Borçlarda Reeskont Uygulaması  550
4. Geçici Vergi Uygulamasında Reeskont İşlemleri  552
5. THP’ye Göre Reeskont Uygulaması  553
6. Uzun Vadeli Satışlarda Hesaplanan Vade Farklarının Reeskont Uygulaması Karşısındaki Durumu  553
7. Şüpheli Alacaklar ile Müflisten Olan Senede Bağlı Alacaklar  554
8. Yıllara Sari İnşaat İşleri Dolayısıyla Edinilen Alacak Senetlerinin Durumu  555
III. ALACAK VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR  555
A. AVANSLARIN DEĞERLEMESİ  555
B. DEPOZİTO VE TEMİNATLARIN DEĞERLENMESİ  557
C. BANKA MEVCUDUNUN DEĞERLEMESİ  558
D. BANKA KREDİLERİNİN DEĞERLEMESİ  559
E. VADELİ MEVDUATIN VE REPO İŞLEMLERİNİN DEĞERLEMESİ  559
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  561
Kırk Birinci Bölüm  
İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ İLE  
PEŞTEMALLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE İTFASI  
I. İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ  565
A. KURULUŞ SIRASINDAKİ GİDERLER  565
B. FAALİYETİNE DEVAM EDEN KURUMLARDAKİ GİDERLER  566
C. İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİNİN AKTİFLEŞTİRİLMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  567
1. Aktifleştirmede Serbestiyet  567
2. İlk Tesis ve Taazzuv Giderlerinin İtfası  567
3. THP’ye Göre İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri  568
II. PEŞTEMALLIKLARIN DEĞERLEMESİ  568
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  569
Kırk İkinci Bölüm  
DİĞER İKTİSADİ KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  
I. DEMİRBAŞ EŞYANIN DEĞERLEMESİ  571
II. ZİRAİ MAHSULLERİN DEĞERLEMESİ  572
III. ZİRAİ İŞLETMEYE DAHİL HAYVANLARIN DEĞERLEMESİ  572
IV. İŞTİRAKLERİN DEĞERLEMESİ  573
V. KASA MEVCUDUNUN DEĞERLEMESİ  573
A. YABANCI PARA CİNSİNDEN KASA MEVCUDUNUN DEĞERLEMESİ  573
B. KASA SAYIM FAZLALARININ KAYITLARA İNTİKALİ  574
C. KASA SAYIM NOKSANLARININ KAYITLARA İNTİKALİ  575
VI. İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLERİN DEĞERLEMESİ  576
VII. AKTİF VE PASİF GEÇİCİ HESAPLARIN DEĞERLEMESİ  577
VIII. KARŞILIKLARIN DEĞERLEMESİ  579
IX. ALTIN KREDİSİ BORCUNUN DEĞERLEMESİ  580
A. Altın Kredisine İlişkin Yasal Açıklamalar  581
B. Altın Kredisi Borcunun Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu  582
X. ÖZEL HALLERDE DEĞERLEME  583
XI. SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE DEĞERLEME  584
XII. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  584
Kırk Üçüncü Bölüm  
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME  
I. UMS’YE GÖRE FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  586
II. VERGİ MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  586
1. Madde Kapsamındaki Finansal Kiralama İşlemleri  587
2. Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme Konusu Yapılacak İktisadi Kıymetler  588
a. Kiracı Tarafından Değerleme Konusu Yapılacak İktisadi Kıymetler  589
b. Kiralayan Tarafından Değerleme Konusu Yapılacak İktisadi Kıymetler  591
3. Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  591
III. FİNANSAL KİRALAMADA TEŞVİK UYGULAMASI  595
IV. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV UYGULAMASI  596
V. KUR FARKLARI VE FAİZLERİN DURUMU  597
VI. FİNANSAL KİRALAMAYA KONU İKTİSADİ KIYMETLERDE ENFLASYON DÜZELTMESİ  598
VII. FİNANSAL KİRALAMAYA KONU İKTİSADİ KIYMETLERİN DEVİR VE SATIŞI  599
VIII. FİNANSAL KİRALAMA KONUSU OLMAYAN KIYMETLER  600
IX. FİNANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLERİN NAKLİYE VE MONTAJ GİDERLERİ  600
X. DEĞERLENDİRME  600
XI. YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  602
Kırk Dördüncü Bölüm  
SERVETLERİ DEĞERLEME  
I. VİVK’E GÖRE DEĞERLEME  603
A. TİCARİ SERMAYENİN DEĞERLEMESİ  603
1. Mükellefler Tarafından Yapılacak Değerleme  603
a. Bilanço Esasında Ticari Sermaye  603
b. İşletme Hesabı Esasında Ticari Sermaye  604
2. Ticari Sermayenin Vergi İdaresince Değerlenmesi  604
B. TİCARİ SERMAYE DIŞINDAKİ SERVET UNSURLARININ DEĞERLENMESİ  604
1. Menkul Mallar ve Gemiler  605
2. Hisse Senetleri  605
3. Tahvilat  605
4. Yabancı Paralar İle Alacak ve Borçlar  605
5. Haklar  605
II. EMLAK VERGİSİNDE DEĞERLEME  606
III. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI SAHİPLERİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ  606
IV. VERGİ DEĞERLERİ  606
Kırk Beşinci Bölüm  
YENİDEN DEĞERLEME ORANI VE  
ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI  
1. ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASININ TEMEL İLKELERİ  608
2. ENFLASYON DÜZELTMESİNİN ANLAMI  609
3. ENFLASYON MUHASEBESİNE GEÇİŞ SİSTEMİ  612
4. DÜZELTMEYE TABİ TUTULACAK MALİ TABLOLAR  614
4.1. Hesap Dönemi Takvim Yılı Olanlar  614
4.2. Özel Hesap Dönemine Sahip Olanlar  614
5. ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPACAK OLANLAR  615
5.1. Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefleri  615
5.2. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Düzenlemelerine Tabi Olan İşletmeler  616
5.3. Bilanço Esasına Göre Defter Tutmayan Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefleri  616
5.4. Tasfiye, Birleşme, Devir ve Nevi Değiştirme Hallerinde Enflasyon Düzeltmesi  617
5.5. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Durumu  617
6. PARASAL VE PARASAL OLMAYAN KIYMETLER  617
7. PARASAL OLMAYAN KIYMETLERİN ENFLASYON DÜZELTMESİNDE DİKKATE ALINACAK TUTARLARI  618
7.1. Düzeltme İşleminde VUK’DA Yer Alan Değerleme Hükümlerine Göre Tespit Edilen Tutarlar Esas Alınacaktır  618
7.2. VUK’un Değerleme Hükümlerine Göre Bulunan Tutarlardan Düşülecek Değerler  619
7.2.1. Reel Olmayan Finansman Maliyetleri (ROFM)  619
7.2.1.1. ROFM’nin Tespitinde TEFE Artış Oranın Dikkate Alınması  620
7.2.1.2. ROFM’nin Hesaplanmasında Toplam Finansman Maliyetinin Esas Alınması  621
7.2.1.3. VUK’un Geçici 25. Maddesine Göre ROFM Hesaplaması  622
7.2.2. 1/1/2004 Tarihinden Önce Ayrılmış ve Sermayeye İlave Edilmiş Olan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Gibi Fonlar  624
8. UYGULANACAK DÜZELTME KATSAYILARI  625
9. STOKLARIN DÜZELTİLMESİ  627
9.1. 31.12.2003 Tarihinde Yapılacak Düzeltme  627
9.1.1. Basit Ortalama Yöntemi  627
9.1.2. Stok Devir Hızı Yöntemi  628
9.2. 1.1.2004 Tarihinden Sonraki Dönemlerde Yapılacak Düzeltme  630
9.2.1. Basit Ortalama Yöntemi  630
9.2.2. Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yöntemi  631
10. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARIN DÜZELTİLMESİ  634
11. YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE UYGULAMA  636
12. GEÇMİŞ YIL KAR VE ZARARLARI  638
13. PASİF KALEMLERE AİT ENFLASYON FARK HESABINDA YER ALAN DEĞERLERİN İŞLETMEDEN ÇEKİLMESİ  641
14. ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULAN DEĞERLERİN AMORTİSMANA TABİ TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI  642
15. GEÇMİŞ YILLAR YENİDEN DEĞERLEME FONLARININ SERMAYEYE İLAVESİ  644
16. ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAMASI VEYA HATALI YAPILMASININ YAPTIRIMI  644
17. İHTİYARİLİK HAKKINDAN YARARLANARAK ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPMAYAN MÜKELLEFLERDE 2004 YILI GEÇİCİ VERGİLENDİRME DÖNEMLERİNDE ELDEN ÇIKARILAN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET SATIŞ KAZANCININ TESPİTİ  645
18. YABANCI PARA CİNSİNDEN HİSSE SENETLERİ, İŞTİRAKLER VE AVANSLARIN DURUMU  650
19. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLARIN DÜZELTİLMESİ  651
20. EKSİK AMORTİSMAN AYRILMASI DURUMUNDA ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI  651
21. VERGİ MATRAHINI İLGİLENDİRMEYEN KARŞILIKLARDA ENFLASYON DÜZELTMESİ SORUNU  653
22. AMORTİSMAN SÜRESİ DOLMUŞ İKTİSADİ KIYMETLERDE ENFLASYON DÜZELTMESİ  653
23. BEDELSİZ ALINAN HİSSE SENETLERİNİN DURUMU  654
24. FİNANSAL KİRALAMAYA KONU İKTİSADİ KIYMETLERİN DÜZELTİLMESİ  654
25. SERBEST BÖLGELERDE ENFLASYON DÜZELTMESİ  655
26. FİYATI DEVLETÇE BELİRLENEN MALLARDA ENFLASYON DÜZELTMESİ  655
27. ALTIN VE GÜMÜŞ ALIM SATIMI VE İMALİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLERDE ENFLASYON DÜZELTMESİ  655
28. KKEG VE İSTİSNALARDA ENFLASYON DÜZELTMESİ  655
29. SABİT KIYMET YENİLEME FONLARININ DURUMU  656
30. ORTAKLAR TARAFINDAN SERMAYENİN KARŞILIKSIZ KALMAMASI AMACIYLA ŞİRKETE ÖDENEN TUTARLARIN DURUMU  656
31. ŞAHIS FİRMALARINDA SERMAYE DÜZELTMESİ  657
32. GEÇİŞ DÖNEMİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ VE KAYIT ZAMANI  657
33. GEÇMİŞ YIL KARLARI VE YEDEK AKÇELERİN DÜZELTİLMESİ  658
34. ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASININ KAYITLARA ALINMASI VE DÜZELTME ÖRNEĞİ  659
35. YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  668
Kırk Altıncı Bölüm  
MEVCUTLARDA AMORTİSMAN  
I. AMORTİSMAN UYGULAMASININ ŞARTLARI  671
A. İKTİSADİ KIYMET İŞLETMEDE KULLANILABİLİR OLMALI VE ENVANTERE ALINMIŞ OLMALIDIR  671
B. KULLANIM SÜRESİNİN BİR YILI AŞMASI GEREKLİDİR  672
C. İKTİSADİ KIYMET YIPRANMA AŞINMA VE KIYMETTEN DÜŞMEYE MARUZ BULUNMALIDIR  673
D. İKTİSADİ KIYMETİN DEĞERİ BELLİ BİR TUTARI AŞMALIDIR  673
II. ARSA VE ARAZİDE AMORTİSMAN  674
III. AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİ  675
A. NORMAL AMORTİSMAN  675
B. AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİ  676
C. MADENLERDE AMORTİSMAN  677
1. İmtiyaz Bedelinin Unsurları  678
2. Maden İşletmesinde Kullanılan İktisadi Kıymetlerin Durumu  678
a. Kuyu, Ocak ve Benzeri Tesisler İçin Yapılan Giderlerin Durumu  679
b. Madenlerin Bulunduğu Arsa ve Arazilerin Durumu  679
3. Madenlerde Amortisman Oranının Tayini  680
4. Petrol Kanunu’na Göre Amortisman  680
D. FEVKALADE EKONOMİK VE TEKNİK AMORTİSMAN  680
1. Fevkalade Amortisman Uygulaması Yapılabilecek Haller  681
a. Sabit Kıymetin Afet Yüzünden Değer Kaybına Uğraması  681
b. Teknolojik Gelişmeler Dolayısıyla Uygulanan Fevkalade Amortisman  682
c. Cebri Çalışma Dolayısıyla Fevkalade Amortisman  682
2. Fevkalade Amortismanın Genel Amortisman Uygulamasına Etkisi  683
3. Sigortadan Tazminat Alınması Hali  684
IV. AMORTİSMAN UYGULAMA ESASLARI  686
A. AMORTİSMAN HESAPLANMASINA ESAS İKTİSADİ KIYMET DEĞERİ  686
1. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Gibi Değerlenen Sabit Kıymetlerin Amortismana Esas Değeri  686
2. Kredi Faizleri ve Kur Farklarının Durumu  687
3. Gayrimenkul ve Diğer İktisadi Kıymetlere İlişkin Normal Bakım ve Tamir Giderlerinin Durumu  687
4. İktisadi Kıymetlerin Maliyet Bedelini Artıran Giderlerin Durumu  688
5. Demirbaş Eşyanın Amortismana Esas Değeri  690
6. Değerleme Ölçüsü Bulunmayan veya Değeri Bilinmeyen İktisadi Kıymetlerde Amortismana Esas Değer  690
B. AMORTİSMAN ORANI  690
C. AMORTİSMAN UYGULAMASININ BAŞLANGICI  693
D. AMORTİSMAN SÜRESİ  694
E. AMORTİSMAN USULÜNÜN SEÇİLMESİ  695
F. AMORTİSMAN KAYITLARI VE HESAPLARI  696
V. AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  697
A. FAALİYETİN DURMASI HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  697
B. ÖLÜM HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  697
C. NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  697
D. DEVİR HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  698
E. BİRLEŞME HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  698
F. YENİDEN GERÇEK USULDE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLACAK VEYA BASİT USULDEN GERÇEK USULE GEÇECEK OLANLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI  699
G. DAR MÜKELLEFLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  699
H. HESAP DÖNEMİNİN DEĞİŞMESİ HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  700
I. AMORTİSMAN SÜRESİ DOLMADAN HURDAYA AYRILAN İKTİSADİ KIYMETLERİN DURUMU  700
J. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ DURUMU  700
K. ADİ ORTAKLIKTA ORTAK DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  701
L. BİNEK OTOMOBİLİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  701
M. SERMAYEDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  702
N. GAYRİMADDİ HAKLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI  703
O. İTFASI TAMAMLANAN AMORTİSMANA TABİ KIYMETLERİN İZLENMESİ  703
P. GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA AMORTİSMAN  704
R. YABANCI ÜLKELERDEKİ FAALİYETLER NEDENİYLE BU ÜLKELERE GÖNDERİLEN İKTİSADİ KIYMETLERDE AMORTİSMAN  706
S. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLARIN DURUMU  708
T. YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  709
U. ZİRAİ İŞLETMELERDE AMORTİSMAN  709
Ü. TELEVİZYON DİZİLERİ İÇİN AMORTİSMAN UYGULAMASI  710
V. ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDA AMORTİSMAN  710
Y. ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE AMORTİSMAN  711
Z. AR–GE HARCAMALARININ DURUMU  711
VI. BÖLÜMLE İLGİLİ YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  711
Kırk Yedinci Bölüm  
DEĞERSİZ, ŞÜPHELİ VE VAZGEÇİLEN ALACAKLAR  
I. DEĞERSİZ ALACAKLAR  720
A. BİR ALACAĞIN DEĞERİZ ALACAK SAYILMASININ GENEL ŞARTLARI  720
B. ACİZ VESİKASINA BAĞLANAN ALACAKLARIN DURUMU  722
C. BORÇLUNUN İFLASI HALİNDE ALACAKLARIN DURUMU  722
D. DEĞERSİZ ALACAĞIN ZARAR YAZILACAĞI DÖNEM  722
E. DEĞERSİZ ALACAKLARIN SONRADAN TAHSİLİ  723
F. DEĞERSİZ ALACAK UYGULAMASINA İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  723
II. ŞÜPHELİ ALACAKLAR  726
A. ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASININ GENEL ŞARTLARI  726
1. Bilanço Usulüne Göre Defter Tutulması  726
2. Alacağın Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İle İlgili Olması  726
3. Alacağın Teminatsız Olması  728
4. Alacağın Dava ve İcra Safhasında Bulunması  730
B. ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  732
1. Yabancı Para Cinsinden Alacakların Durumu  732
2. Hesaplanan KDV’den Kaynaklanan Alacakların Durumu  732
3. Şüpheli Alacak Uygulamasının Muhasebeleştirilmesi  733
4. Konkordato Halinde Şüpheli Alacak Uygulaması  735
5. İflas ve İflas Erteleme Halinde Şüpheli Alacak Uygulaması  736
6. Borsa Aracı Kurumlarında Şüpheli Alacak Uygulaması  737
7. Faktoring İşlemlerinde Şüpheli Alacak Uygulaması  737
8. Barter İşlemlerinde Şüpheli Alacak Uygulaması  739
9. Borçların Karşılıklı Olması Halinde Şüpheli Alacak Uygulaması veya Şüpheli Alacak Uygulaması Yapılmasından Sonra Yeni Alacak Borç Yaratılmış Olması Durumu  739
10. Şüpheli Alacak Karşılığının Ayrılacağı Dönem  740
11. Borcun Nakli Halinde Şüpheli Alacak Uygulaması  740
12. Alacağın Temliki Halinde Şüpheli Alacak Uygulaması  741
13. Aynı Gruba Bağlı Şirketlerin Birbirlerinden Olan Alacaklarında Karşılık Uygulaması  741
14. Çalınan İktisadi Kıymete İlişkin Dava Açılması Durumu  742
C. ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI İLE İLGİLİ ÖZELGELER, YARGI KARARLARI VE HUK DANIŞMA KOMİSYONU KARARLARI  742
1. Özelgeler  742
2. Yargı Kararları  746
3. HUK Danışma Komisyonu Kararları  751
III. VAZGEÇİLEN ALACAKLAR  751
A. GENEL ESAS  751
B. VAZGEÇİLEN ALACAKLARA İLİŞKİN YARGI KARARLARI  752
IV. GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA DEĞERSİZ, ŞÜPHELİ VE VAZGEÇİLEN ALACAKLAR  753
V. DOĞAL AFET VE BENZERİ DURUMLARDA DEĞERSİZ VEYA ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI  753
Kırk Sekizinci Bölüm  
İMTİYAZLI ŞİRKETLER VE SERMAYEDE AMORTİSMAN  
I. İMTİYAZLI ŞİRKETLER  759
A. GENEL ESAS  759
B. AMORTİSMAN UYGULAMASI VE SERMAYENİN İTFA ESASLARI  761
C. İTFAYA TABİ TUTULACAK SERMAYENİN SAPTANMASI  762
II. İŞLETME HAKKI DEVİRLERİ  763
A. İŞLETME HAKKI DEVRİNİN NİTELİĞİ  764
B. VUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRME  765
1. Genel Olarak  765
2. Amortisman Uygulaması  766
3. İşletme Hakkı– İmtiyaz Hakkı Karşılaştırması  767
4. İşletme Hakkı Devri ve Kiralama İşlemlerinin Karşılaştırılması  767
III. ÜST HAKKI TESİSİNDE DURUM  768
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  769
Kırk Dokuzuncu Bölüm  
ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN DEĞERLEMESİ VE İTFASI  
I. ÖZEL MALİYET BEDELİNİN MAHİYETİ  771
II. ÖZEL MALİYET BEDELİ UYGULAMASI YAPILABİLECEK İKTİSADİ KIYMETLER  772
III. ÖZEL MALİYET BEDELİNİN İTFASI  773
A. KİRA SÜRESİNİN BELLİ OLMAMASI  773
B. KİRA SÜRESİNİN BİR YIL OLMASI  773
C. KİRA SÜRESİNİN SONRADAN DEĞİŞMESİ  773
D. UZUN SÜRELİ KİRALAMALARDA DURUM  774
IV. ÖZEL MALİYET BEDELİ VE SERMAYEDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  775
V. ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN KİRALAYANA BEDELSİZ OLARAK DEVRİ  776
VI. GAYRİMENKULÜN KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI HALİNDE ÖZEL MALİYET BEDELİNİN DURUMU  780
VII. ÖZEL MALİYET BEDELLERİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ  781
VIII. KİRALANAN ŞEYİN KİRACI TARAFINDAN BAŞKASINA KİRAYA VERİLMESİ DURUMU  781
IX. KİRALIK ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN BİNA YAPILMASI DURUMU  781
X. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  782
Ellinci Bölüm  
SABİT KIYMET SATIŞ KARININ TESPİTİ VE  
YENİLEME FONU UYGULAMASI  
I. SABİT KIYMETİN SATIŞ KARININ TESPİTİ  785
A. AMORTİSMANA TABİ TUTULMAMIŞ İKTİSADİ KIYMETLERİN SATIŞI  786
B. 1945 YILINDAN ÖNCE İKTİSAP EDİLMİŞ GAYRIMENKULLERİN SATIŞI  786
C. İLK DEFA MÜKELLEFİYETE GİRENLERDE SATIŞ KARI TESPİTİ  786
D. BASİT USULE TABİ OLANLARDA SABİT KIYMET SATIŞI  787
E. GÖTÜRÜ VEYA BASİT USULDEN GERÇEK USULE GEÇENLERDE ÖNCEKİ DÖNEMLERDEN DEVREN GELEN KIYMETLERİN SATIŞI  787
F. MESLEKİ FAALİYETTE KULLANILAN AMORTİSMAN KONUSU KIYMETLERİN SATIŞI  787
G. AMORTİSMANLARININ YARISI KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER KAYDEDİLEN KIYMETLERİN SATILMASI DURUMUNDA KAR ZARARIN TESPİTİ  788
II. AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN SİGORTA TAZMİNATI  789
III. YENİLEME FONU UYGULAMASI  790
A. BİLANÇO USULÜNE GÖRE DEFTER TUTULMASI  791
B. SATILAN KIYMETİN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET OLMASI  791
C. SATILAN KIYMETİN YENİLENMESİNİN ZORUNLU OLMASI VEYA İŞLETMEYİ İDARE EDENLERCE BU KONUDA KARAR VERİLMİŞ OLMASI  791
D. ALINAN İKTİSADİ KIYMETİN SATILAN KIYMETLE AYNI NİTELİKTE OLMASI  791
E. YABANCI PARA CİNSİNDEN SATIŞLARDA YENİLEME FONU UYGULAMASI  792
F. YENİLEME FONUNUN AKIBETİ  792
G. YENİ SATIN ALINAN KIYMETİN AMORTİSMANI  793
H. İŞİ TERK, İŞLETMENİN DEVRİ, BİRLEŞME VE TASFİYE DURUMLARINDA YENİLEME FONU UYGULAMASI  794
I. ÖLÜM HALİNDE YENİLEME FONUNUN DURUMU  794
J. DEVİR, BÖLÜNME VE NEVİ DEĞİŞTİRMELERDE YENİLEME FONU UYGULAMASI  795
K. GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA YENİLEME FONU  795
L. MÜCBİR SEBEPLERİN YENİLEME FONUNA ETKİSİ  795
M. SATIŞI YAPILAN İKTİSADİ KIYMETİN SAYISIYLA YENİLENEN KIYMETİN SAYISININ FARKLI OLDUĞU DURUMDA YENİLEME FONU  796
N. FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLMİŞ İKTİSADİ KIYMETLERİN SATIŞINDA YENİLEME FONU  796
O. “SAT, GERİ KİRALA” İŞLEMLERİNDE YENİLEME FONU  796
Ö. GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI DIŞINDA KALAN SATIŞ KARININ YENİLEME FONUNA ALINMASI  797
P. YENİ İKTİSADİ KIYMETİN FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLMİŞ OLMASI HALİNDE YENİLEME FONU  797
R. AMORTİSMANI GİDER KABUL EDİLMEYEN İKTİSADİ KIYMETLERİN SATIŞINDA YENİLEME FONU  797
IV. UYGULAMA ÖRNEĞİ VE MUHASEBE KAYITLARI  798
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  799
Elli Birinci Bölüm  
VERGİ CEZALARI VE CEZA UYGULAMASININ GENEL ESASLARI  
I. KÜÇÜK VE KISITLILARIN CEZAİ SORUMLULUĞU  804
II. TÜZEL KİŞİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU  804
III. TÜRKİYE’DE BULUNMAYAN MÜKELLEFLERİN TEMSİLİNDE SORUMLULUK  805
IV. TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU  805
V. İFLAS İDARESİNİN SORUMLULUĞU  805
VI. DAMGA VERGİSİNDE SORUMLULUK  806
Elli İkinci Bölüm  
VERGİ SUÇ VE CEZALARINDA BİRLEŞME  
I. TEK FİİL İLE ÇEŞİTLİ SUÇLARIN İŞLENMESİ  807
A. TEK FİİL İLE FARKLI VERGİLERİN ZİYAA UĞRATILMIŞ OLMASI  807
B. TEK FİİL İLE İŞLENEN SUÇUN BİRDEN ÇOK VERGİ CEZASINI GEREKTİRMESİ  807
II. AYRI FİİLLERLE AYRI SUÇLARIN İŞLENMESİ  808
III. AYRI FİİLLERLE AYNI SUÇUN TEKRAR İŞLENMESİ  808
IV. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  810
A. USULSÜZLÜK SUÇLARININ RE’SEN TAKDİRİ GEREKTİRMESİ DURUMU  810
B. BİRBİRİNİN TABİ SONUCU OLAN USULSÜZLÜKLERİN DURUMU  810
C. KAYIT NİZAMINA AİT HÜKÜMLERE UYULMAMASINDAN KAYNAKLANAN USULSÜZLÜK SUÇLARI  811
V. YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  811
Elli Üçüncü Bölüm  
VERGİ SUÇ VE CEZALARINDA TEKERRÜR  
I. TEKERRÜR UYGULAMASININ ŞARTLARI  813
A. AYNI NEVİDEN BİR VERGİ SUÇUNUN TEKRAR İŞLENMİŞ OLMASI  813
B. ÖNCEKİ CEZANIN KESİNLEŞMİŞ OLMASI  814
C. İKİNCİ SUÇUN BELLİ BİR SÜRE İÇİNDE İŞLENMİŞ OLMASI  815
II. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  817
A. USULSÜZLÜK CEZALARINDA TEKERRÜR DOLAYISIYLA KESİLECEK CEZANIN HESAPLANMASI  817
B. ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ DURUMU  818
C. ZARAR MAHSUBU HALLERİNDE DURUM  818
III. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  819
Elli Dördüncü Bölüm  
VERGİ ZİYAI CEZASI  
I. VERGİ ZİYAI CEZASI UYGULAMASINI GEREKTİREN FİİLLER  821
II. VERGİ ZİYAI CEZASININ TUTARI  821
A. CEZANIN ÜÇ KAT OLARAK UYGULANMASI  821
B. CEZANIN %50 ORANINDA UYGULANMASI  822
III. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  824
A. İŞTİRAK SUÇUNUN İŞLENMESİ HALİNDE VERGİ ZİYAI CEZASI UYGULAMASI  824
B. HAKSIZ YERE VERGİ İADESİ HALİNDE VERGİ ZİYAI CEZASI UYGULAMASI  824
C. GEÇİCİ VERGİDE CEZA UYGULAMASI  825
1. Yüzde Onluk Marjın Hesaplanacağı Baz  825
2. Geçici Vergide Ceza ve Gecikme Faizi Uygulaması  827
a. Tarh Edilecek Geçici Verginin Saptanması  828
b. Geçici Vergi Tarhiyatının Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilmesinden Önce Yapılması  829
c. Geçici Vergi Tarhiyatının Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilmesinden Sonra Yapılması  830
D. EN AZ CEZA HADDİ  830
E. BEYAN VE ÖDEME VADESİNİN FARKLILAŞTIRILMASI SONRASINDA VERGİ ZİYAI CEZASI UYGULAMASI  831
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  832
Elli Beşinci Bölüm  
GENEL USULSÜZLÜK FİİL VE CEZALARI  
I. USULSÜZLÜK FİİL VE DERECELERİ  835
A. BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER  836
1. Vergi ve Harç Beyannamelerinin Süresinde Verilmemiş Olması  836
2. VUK’a Göre Tutulması Gereken Defterlerin Herhangi Birinin Tutulmamış Olması  836
3. Defter Kayıtlarının Doğru Bir Vergi İncelemesi Yapılmasına İmkan Vermeyecek Derecede Noksan ve Usulsüz Olması  836
4. Çiftçiler Tarafından Ekim ve Sayım Beyanının Süresinde ve Usulüne Uygun Yapılmamış Olması  836
5. VUK’un Kayıt Nizamı Hükümlerine Uyulmamış Olması  836
6. İşe Başlamanın Zamanında Bildirilmemesi  837
7. Tasdiki Mecburi Olan Defterlerin Herhangi Birinin Tasdik Ettirilmemiş Olması  837
8. Diğer Ücretler Üzerinden Alınan Verginin Tarh Zamanı Geçtiği Halde Tarh Ettirilmemiş Olması.  837
9. VİV Beyannamesinin VUK’un 342/2. Maddesinde Belirtilen Süre İçinde Verilmesi  837
B. İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER  837
1. VİV Beyannamesinin VUK’un 342/1 Maddesinde Belirtilen Süre İçinde Verilmesi  837
2. Ekim ve Sayım Beyanlarının Süresi İçinde ve Doğru Bir Şekilde Yapılmamış Olması  838
3. Vergi Kanunlarında Yer Alan Bildirimlerin Zamanında Yapılmamış Olması  838
4. Vergi Karnesinin Sürenin Sonundan Başlayarak 15 Gün İçinde Alınmaması  838
5. Tasdiki Zorunlu Defterlerin Herhangi Birinin Tasdik İşleminin Süresinden İtibaren 1 Ay İçinde Yaptırılması  838
6. Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin Kanunen Belirlenmiş Şekil Şartlarına Uyulmaksızın Düzenlenmesi  838
7. Hesap ve İşlemlerin Doğruluğunu Bozmamakla Birlikte Bazı Evrak ve Vesikaların İbraz Edilmemesi  838
II. USULSÜZLÜKTE CEZA  839
III. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  839
A. USULSÜZLÜK FİİLİNİN AYNI ZAMANDA RE’SEN TAKDİRİ GEREKTİRMESİ  839
B. BİRBİRİNİN TABİ SONUCU OLAN USULSÜZLÜKLERDE CEZA UYGULAMASI  840
C. USULSÜZLÜK FİİLİNİN TEKERRÜRÜNDE CEZA UYGULAMASI  840
D. GENEL USULSÜZLÜK FİİLİNİN BAŞKA VERGİ CEZASINI DA GEREKTİRMESİ  842
E. USULSÜZLÜKTE TESPİT  843
F. KANUNİ SÜRESİ İÇİNDE VERİLMEYEN BEYANNAMELERİN PİŞMANLIKLA VEYA PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAKSIZIN VERİLMESİNDE USULSÜZLÜK UYGULAMASI  843
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  844
Elli Altıncı Bölüm  
VUK’UN 353. MADDESİ KAPSAMINDAKİ  
ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI  
I. FATURA VE BENZERİ BELGELERİN VERİLMEMESİ VEYA ALINMAMASI  847
II. PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ VE DİĞER BELGELERİN KULLANILMAMASI VEYA DÜZENLENMEMESİ  847
III. BELGE ALMAYAN TÜKETİCİLERİN DURUMU  849
IV. GÜNLÜK TUTULMASI GEREKEN DEFTERLERİN TUTULMAMASI, VERGİ LEVHASI ASMA ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASI  850
V. MUHASEBE STANDARTLARINA UYULMAMASI  850
VI. TEK VERGİ NUMARASI UYGULAMASINA BAĞLI CEZA UYGULAMASI  850
VII. BELGE BASIMI YAPAN MATBAA İŞLETMELERİNİN BİLDİRİM ZORUNLULUĞUNA UYMAMALARI  850
VIII. İŞLEMLERİNDE VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANMAK ZORUNDA OLANLARIN BİLGİ VERMEMELERİ  851
IX. ÖZEL YETKİLİLERİN İKAZINA RAĞMEN ARACI DURDURMAYANLARA UYGULANACAK CEZA  851
X. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  851
A. ÖZEL USULSÜZLÜK FİİLİ NİN VERGİ ZİYAI CEZASINI DA GEREKTİRMESİ  851
B. ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA FİİL AYRILIĞI VE TEKERRÜR UYGULAMASI  852
C. GENEL USULSÜZLÜK FİİLİNİN ÖZEL USULSÜZLÜK FİİLİ İLE BİRLEŞMESİ  852
D. ÖZEL USULSÜZLÜK CEZA TUTARLARININ ARTIRILMA SİSTEMİ  853
E. BELGELERDEKİ ŞEKLİ NOKSANLIKLAR NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ DURUMU  853
F. CEZA UYGULAMASININ SOMUT TESPİTE DAYANMASI ZORUNLULUĞU  854
XI. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  854
Elli Yedinci Bölüm  
DİĞER ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI  
I. DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI  863
II. VUK’UN MÜKERRER 355. MADDESİ KAPSAMINDAKİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASI  863
A. GENEL OLARAK UYGULANACAK CEZA TUTARI  863
B. TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE BELLİ ZORUNLULUKLARI YERİNE GETİRMEYENLERE UYGULANACAK CEZA  865
C. ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VE BİLDİRMDE BULUNMA MECBURİYETİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE UYGULANACAK CEZA  866
III. ÖZEL USULSÜZLÜK FİİLİNİN GENEL USULSÜZLÜK FİİLİ İLE BİRLEŞMESİ  867
IV. ÖZEL USULSÜZLÜK FİİLİ NİN VERGİ ZİYAI VERGİ CEZASINI DA GEREKTİRMESİ  867
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  868
Elli Sekizinci Bölüm  
VERGİ SUÇLARI  
I. KAÇAKÇILIK SUÇ VE CEZASI  871
A. ON SEKİZ AYDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASI GEREKTİREN FİİLLER  871
1. Defter ve Kayıtlarda Hesap ve Muhasebe Hilesi Yapmak  871
2. Mevhum Adlara Hesap Açmak  872
3. Çift Defter Tutmak  872
4. Defter ve Belgelerde Tahrifat Yapmak  872
5. Defter ve Belgeleri Gizlemek  872
6. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek veya Kullanmak  873
B. ÜÇ YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASI GEREKTİREN FİİLLER  875
1. Defter Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek  875
2. Sahte Belge Düzenlemek veya Kullanmak  876
C. İKİ YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASI GEREKTİREN FİİLLER  876
D. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  876
1. Kaçakçılık Suçu ile Vergi Ziyaı Suçu İlişkisi  876
2. Kaçakçılık Suçunun İşlendiği Tarihin Saptanması ve Tekerrür  878
3. Kaçakçılık Suçlarında Birleşme ve Teselsül  878
4. Pişmanlıkla Bildirimde Kaçakçılık Cezası  879
5. Cezanın Ertelenmesi  880
II. KAÇAKÇILIK SUÇUNA İŞTİRAK EDENLERİN DURUMU  880
III. VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL SUÇU  882
IV. MÜKELLEFİN ÖZEL İŞİNİ YAPAN MEMURLARA UYGULANACAK CEZA  883
V. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA UYGULAMASINDA USUL  883
VI. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER BAKIMINDAN CEZA UYGULAMASI  883
A. GERÇEK KİŞİLERDE UYGULAMA  884
B. ADİ ORTAKLIKTA UYGULAMA  884
C. TÜZEL KİŞİLERDE UYGULAMA  884
VII. ZAMANAŞIMI SÜRESİ  886
VIII. GERÇEK KİŞİLERDE ÖLÜM, TÜZEL KİŞİLERDE İNFİSAHIN CEZALANDIRMADAKİ SONUÇLARI  887
A. GERÇEK KİŞİLERDE DURUM  887
B. TÜZEL KİŞİLERDE DURUM  888
IX. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  888
Elli Dokuzuncu Bölüm  
VERGİ CEZASININ KESİLMESİ  
I. GENEL ESAS  893
II. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  894
Altmışıncı Bölüm VERGİ CEZASININ ÖDENMESİ  895
Altmış Birinci Bölüm  
YANILMA  
I. YETKİLİ MAKAMLARIN YANLIŞ İZAHAT VERMESİ DURUMUNDA YANILMA UYGULAMASI  897
A. ÖZELGE UYGULAMASI  897
1. Özelge Talebinde Bulunabilecek Olanlar  897
2. Özelge Talep Edilecek Makam  898
3. Özelge Talebi Sayılmayan Başvurular  898
4. Özelge Talebinin Değerlendirilmesi  899
5. Özelge Uygulamasının Sonuçları  899
B. SİRKÜLER UYGULAMASI  900
II. BİR HÜKMÜN UYGULANIŞ TARZINDA GÖRÜŞ VE İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE YANILMA UYGULAMASI  901
III. YANILMA NEDENİYLE KESİLMEYECEK CEZALAR  902
IV. YANILMA HALİNDE GECİKME FAİZİ UYGULAMASI  902
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  902
Altmış İkinci Bölüm  
PİŞMANLIK VE ISLAH  
I. PİŞMANLIK UYGULAMASININ GEÇERLİ OLDUĞU VERGİLER  905
II. PİŞMANLIK KAPSAMINA GİREN SUÇ VE CEZALAR  906
III. PİŞMANLIK TALEBİNİN GEÇERLİ OLMA ŞARTLARI  908
A. HABER VERME TARİHİNDEN ÖNCE İHBAR YAPILMAMIŞ OLMASI  908
B. HABER VERME TARİHİNDEN ÖNCE İNCELEMEYE BAŞLANILMAMIŞ VEYA TAKDİR KOMİSYONUNA BAŞVURULMAMIŞ OLMASI  909
C. HİÇ VERİLMEMİŞ BEYANNAMELERİN 15 GÜN İÇİNDE TEVDİ OLUNMASI  911
D. NOKSAN VE YANLIŞ BEYANIN TAMAMLANMASI  911
E. PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMEYE GÖRE HESAPLANAN VERGİNİN ÖDENMESİ  912
IV. VERGİ İDARESİNİN BANKALARDAN ALDIĞI BİLGİLERİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  912
V. VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMASINDAN VEYA TAKDİR KOMİSYONUNA SEVK EDİLMEDEN SONRA VERİLENLER HARİÇ OLMAK ÜZERE VERİLEN BEYANNAMELERDE VERGİ CEZASININ YARISININ UYGULANMASI  913
VI. PİŞMANLIK BEYANNAMELERİNİN İHTİRAZİ KAYITLA VERİLMESİ  914
VII. PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMELERDE ZARAR BİLDİRİLMESİ VEYA VERGİYE TABİ MATRAH BULUNMAMASI  914
VIII. GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA PİŞMANLIKLA BEYAN  915
A. PİŞMANLIK TALEBİNİN TAKİP EDEN GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİNDE YAPILMASI  915
B. PİŞMANLIK TALEBİNİN TAKİP EDEN VERGİLENDİRME DÖNEMİNDEN SONRAKİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YAPILMASI  916
C. PİŞMANLIK TALEBİNİN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİNDEN SONRA YAPILMASI  917
D. GEÇİCİ VERGİNİN TAKİP EDEN GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE KENDİLİĞİNDEN TELAFİ EDİLMESİ  917
IX. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  918
Altmış Üçüncü Bölüm  
VERGİ CEZASINI KALDIRAN DİĞER ÖZEL DURUMLAR  
I. ÖLÜM HALİNDE CEZALARIN KALKMASI  923
II. MÜCBİR SEBEP HALİNDE CEZANIN KALKMASI  924
III. CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI  924
IV. VERGİ CEZALARINDA YAPILAN HATALAR  925
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  925
Altmış Dördüncü Bölüm  
VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM  
I. İNDİRİMİN KAPSAMI  927
II. İNDİRİMİN ŞARTLARI  927
III. İNDİRİMİN TUTARI  927
IV. ÖDEME  928
V. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  929
A. KOLLEKTİF ŞİRKETTE CEZA İNDİRİMİ  929
B. ADİ ORTAKLIKTA CEZA İNDİRİMİ  929
C. MİRASÇILARIN CEZAYA MUHATAP OLMASI  930
D. UZLAŞMADAN VAZGEÇİP İNDİRİM TALEP EDİLMESİ  930
E. DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE DAVADAN VAZGEÇİP İNDİRİM İSTENMESİ  931
F. İNDİRİM TALEBİNDE BULUNMADAN ÖDEME  931
G. İNDİRİM TALEBİNİN GENELLİĞİ  931
VI. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  932
Altmış Beşinci Bölüm  
UZLAŞMA  
I. UZLAŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI  933
A. KONU BAKIMINDAN UZLAŞMA  933
B. VERGİ TÜRÜ BAKIMINDAN UZLAŞMA  934
C. TARHİYATIN MUHTEVASI BAKIMINDAN UZLAŞMA  935
D. TARHİYATIN MUHATABI BAKIMINDAN UZLAŞMA  935
E. UZLAŞMA KOMİSYONLARI  936
1. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Komisyonları  936
2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonları  936
F. UZLAŞMA TALEBİNİN YAPILACAĞI MAKAM  937
II. UZLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ VE KISMİ UZLAŞMA  937
III. UZLAŞMANIN KESİNLİĞİ VE UZLAŞMA KONUSU VERGİLER İÇİN DÜZELTME TALEBİ  938
IV. UZLAŞMADA USUL  939
V. UZLAŞMA VE VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA  941
VI. UZLAŞMA VE ÖDEME  943
VII. UZLAŞMA VE CEZA İNDİRİMİ  943
VIII. TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA  944
IX. DEĞERLENDİRME  947
X. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  947
Altmış Altıncı Bölüm  
VERGİ DAVALARI  
I. VERGİ UYUŞMAZLIKLARINA BAKAN YARGI ORGANLARI  953
A. VERGİ MAHKEMESİ  953
B. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ  953
C. DANIŞTAY  953
II. VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA  954
A. DAVA KONUSU  954
B. DAVA AÇMAYA YETKİLİ OLANLAR  955
C. YETKİLİ VERGİ MAHKEMESİ  956
D. DAVANIN AÇILMASI  956
E. DAVA AÇMA SÜRESİ  957
F. DAVANIN İNCELENMESİ  958
G. DAVA AÇILMASININ TAHSİLATA ETKİSİ  959
H. VERGİ MAHKEMESİ KARARININ SONUÇLARI  960
1. İstinaf Yolu  960
1.1. Tanım  960
1.2. İstinaf Yolunun İşleyiş Süreci  961
1.2.1. Başvuru  961
1.2.2. Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlemler  962
1.2.3. Karar  963
2. Temyiz Yolu  963
2.1. Tanım  963
2.2. Temyize Konu Edilecek Kararlar  964
2.3. Temyiz Yolunun İşleyiş Süreci  964
2.3.1. Başvuru  964
2.3.2. Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlemler  965
2.3.3. Temyiz İncelemesi  966
2.3.4. Karar  967
2.3.4.1. Danıştay’ ın Bölge İdare Mahkemesi Kararını Onaması  967
2.3.4.2. Danıştay’ ın Bölge İdare Mahkemesi Kararını Bozması  967
2.3.5. Temyizen verilen karar üzerine yapılacak işlem  967
2.3.5.1. Bölge İdare Mahkemesinin Danıştay Dairesinin Bozma Kararına Uyması  968
2.3.5.2. Bölge İdare Mahkemesinin Danıştay Dairesinin Bozma Kararına Uymaması  968
III. İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAY’IN GÖREVLERİ  969
A. DANIŞTAY’IN DAVAYI REDDİ  969
B. DANIŞTAY’IN DAVAYI KABULÜ  969
IV. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  970
A. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  970
B. KANUN YARARINA BOZMA  970
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  971
Kaynakça  977
Kavramlar Dizini  987
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Altıncı Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  49
Birinci Bölüm  
VUK’UN KAPSAMI, VERGİ KANUNLARININ  
YORUMLANMASI VE İSPAT SİSTEMİ  
I. VUK’UN KAPSAMI  51
II. VERGİ HUKUKUNDA YORUM VE İSPAT SİSTEMİ  53
A. YORUM  53
1. Genel Olarak Yorum  53
2. Vergi Hukukunda Yorum  54
B. İSPAT SİSTEMİ  56
III. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  59
İkinci Bölüm  
VERGİ UYGULAMASINDA YETKİ  
I. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  72
Üçüncü Bölüm  
VERGİ MAHREMİYETİ VE YASAKLAR  
I. VERGİ MAHREMİYETİNİN ESASLARI  73
A. VERGİ MAHREMİYETİNE UYMAK ZORUNDA OLANLAR  73
B. SUÇUN UNSURLARI  74
C. SUÇA UYGULANACAK CEZA  75
II. MAHREMİYET ESASININ İSTİSNALARI  76
A. VERGİLERİN İLANI  76
B. KAMU GÖREVLİLERİNE BİLGİ VERİLMESİ  77
C. BANKALARA BİLGİ VERİLMESİ  78
D. SMİYB DÜZENLEYEN VEYA KULLANANLARIN BİLDİRİLMESİ  78
E. VERGİ LEVHASI  78
1. Vergi Levhası Almak Zorunda Olanlar  79
a. Vergi Levhası Almak Zorunda Olan Gelir Vergisi Mükellefleri  79
b. Vergi Levhası Almak Zorunda Olan Kurumlar Vergisi Mükellefleri  79
2. Vergi Levhalarında Bulunacak Bilgiler  79
3. Vergi Levhasının Alınması  80
4. Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi  81
5. Vergi Levhalarının Bulundurulacağı Yerler  81
6. Vergi Levhası Zorunluluğuna Uyulmamasının Yaptırımı  82
III. VERGİ UYGULAMASI İLE GÖREVLİ MEMURLARIN İŞ YAPMA YASAĞI  82
IV. VERGİ MAHREMİYETİNİN BİLGİ EDİNME KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU  83
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  84
Dördüncü Bölüm  
VERGİ MÜKELLEFİYETİ VE SORUMLULUĞU  
I. VERGİ MÜKELLEFİYETİ VE VERGİ SORUMLULUĞU  87
II. VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMI  87
A. VERGİ KİMLİK NUMARASI GEREKTİREN İŞLEMLER  88
1. Motorlu Taşıt Alım–Satımında Vergi Numarası  88
2. Gayrimenkul Alım–Satımında Vergi Numarası  88
3. Bankacılık ve Mali Hizmet İşlemleri  89
4. Her Nevi Tahvil ve Bono İşlemleri  89
5. Kredi Kartı Okuma Makinesi İşlemleri  89
6. Havale İşlemleri  89
7. Çek ve Senet İşlemleri  89
8. Sermaye Piyasası Kurumlarınca Yapılacak İşlemler  90
9. Ödünç Para Verme İşlemleri  90
10. Özel Finans Kurumlarınca Yapılacak İşlemler  90
11. Döviz Büfelerince Yapılacak İşlemler  90
12. Posta Merkezi İşlemleri  90
13. Finansal Kiralama İşlemleri  90
14. Sigortacılık İşlemleri  90
B. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  90
1. Vergi Kimlik Numarasının Tevsiki  90
2. Vergi Kimlik Numarasının Doğru Olmadığına İlişkin Şüphe  91
3. İşlemlerin Küçükler veya Kısıtlılar Adına Yapılması  91
4. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesinde Ceza  91
5. Müşterek Hesaplarda Vergi Numarası  92
6. İthalat İşlemlerinde Vergi Numarası  92
III. VERGİ EHLİYETİ  92
IV. BÖLÜME İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER  92
Beşinci Bölüm  
KANUNİ TEMSİLCİLERİN ÖDEVLERİ  
I. KÜÇÜK VE KISITLILARIN TEMSİLİNDE SORUMLULUK  93
II. TÜZEL KİŞİLERİN TEMSİLİNDE SORUMLULUK  94
A. KANUNİ TEMSİLCİLERİN BELİRLENMESİ  94
1. Anonim Şirketlerde Durum  94
2. Limited Şirketlerde Durum  95
3. Kolektif ve Komandit Şirketlerde Durum  95
4. Kooperatif, Vakıf ve Derneklerde Durum  96
5. Adi Ortaklıkta Durum  96
B. SORUMLULUĞUN KAPSAMI  96
1. Tüzel Kişilerin Tasfiyesi Halinde Sorumluluk  97
2. Tüzel Kişilerde Kanuni Temsilcilerin Değişmesi Halinde Sorumluluk Uygulaması  98
3. Kanuni Temsilcilerin Takibinde Yöntem  99
C. TÜRKİYE’DE BULUNMAYAN MÜKELLEFLERİN TEMSİLİNDE SORUMLULUK  100
III. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  100
Altıncı Bölüm  
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER İLE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU  
I. MESLEK MENSUPLARININ MALİ SORUMLULUĞU  113
A. VUK ÇERÇEVESİNDE MESLEK MENSUPLARININ MALİ SORUMLULUKLARI  114
B. 3568 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE MESLEK MENSUPLARININ MALİ SORUMLULUKLARI  114
II. MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK  115
III. MESLEK MENSUPLARININ MALİ SORUMLULUĞUNA GİDİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI  116
A. İMZALADIKLARI BEYANNAMELERDEN DOLAYI MESLEK MENSUBUNUN MALİ SORUMLULUĞUNA GİDİLEBİLMESİN ŞARTLARI VE NEDENLERİ  117
1. Beyannamelerin Mali Sorumluluğuna Gidilecek Meslek Mensubu Tarafından İmzalanmış Olması  117
2. Beyannamelerde Yer Alan Bilgilerin Defter Kayıtlarına ve Bu Kayıtların Dayanağını Teşkil Eden Belgelere Uygun Olmaması  119
3. Sorumlulukla Bağlantılı Olarak Ortaya Bir Vergi Ziyaının Çıkması  120
B. TASDİK ETTİKLERİ RAPORLARDAN DOLAYI MESLEK MENSUBUNUN MALİ SORUMLULUĞUNA GİDİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI VE NEDENLERİ  121
1. Tasdik Raporlarında Yer Alan Bilgilerin Defter Kayıtlarına ve Bu Kayıtların Dayanağını Teşkil Eden Belgelere Uygun Olmaması  122
2. Tespiti Yapılan Mali Sorumluluğun Düzenlenen Tasdik Raporunun Kapsamında Olması ve Sorumlulukla Bağlantılı Olarak Ortaya Bir Vergi Ziyaının Çıkması  125
3. YMM’lerin Tasdikten Doğan Sorumluluklarının Müstakil Rapora Bağlanması  125
IV. MALİ SORUMLULUK DOĞURAN FİİLLERİN DİSİPLİN HÜKÜMLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  126
V. MALİ SORUMLULUĞUNA GİDİLEN MESLEK MENSUPLARININ CEZAİ SORUMLULUĞU  128
VI. SONUÇ  128
VII. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  130
Yedinci Bölüm  
VERGİ KESENLERİN SORUMLULUĞU  
I. ZİRAİ KAZANÇLARDA STOPAJ UYGULAMASI  135
A. STOPAJ YAPACAK KİŞİ VE KURUMLAR  135
B. TEVKİFAT UYGULAMASINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK  136
1. Destekleme Alımı Yapan Kamu Kuruluşları İle İlgili Düzenleme  136
2. Belli Durumlarda Diğer Kamu Kuruluşları İle İlgili Düzenleme  136
3. Stopaj Sorumlusu Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler  136
4. Ticaret Borsalarının Durumu  137
5. Zirai Ürün İhracatçılarının Durumu  138
6. Köy Tüzel Kişiliği ve Vakıfların Durumu  138
7. Kiralanan Sınai İşletmede İşlenmek Üzere Ürün Alınması  139
8. Çiftçilerin ve Nihai Tüketicilerin Müteselsil Sorumluluk Kapsamındaki Durumu  139
9. Müteselsil Sorumluluğun Belirlenmesi  139
II. KDV UYGULAMASINDA SORUMLULUK  139
A. VUK’UN 11. MADDESİNİN KDVK AÇISINDAN UYGULANILABİLİRLİĞİ  140
B. KONUYA İLİŞKİN MB TARAFINDAN YAPILAN DÜZENLEMELER  142
1. İşleme Taraf Olanlar Açısından Yapılacak Uygulama  142
2. Sorumluluğun Şartları ve Sınırları  142
3. Müteselsil Sorumluluğu Sona Erdiren Haller  144
4. İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar Açısından Uygulama  145
5. Müteselsil Sorumlulukla İlgili Özellik Arz Eden Hususlar  145
a. Sorumluluk Uygulamasının Şekli  145
b. KDV İade İşlemlerinde Müteselsil Sorumluluk  146
c. Müteselsil Sorumlu Tutulan Tutar İçin 6183 Sayılı Kanun Uygulaması  146
d. Müteselsil Sorumlulukla İlgili Düzenlemelerin YMM’lerin Yapacağı İşlemlere Etkisi  146
e. KDV Tevkifatına Tabi İşlemlerde Müteselsil Sorumluluk  147
f. Müteselsil Sorumlulukla İlgili Örnekler  147
6. Genel Değerlendirme  148
III. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  150
Sekizinci Bölüm  
DİĞER SORUMLULUK UYGULAMALARI  
I. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  153
II. KARNESİZ HİZMET ERBABI ÇALIŞTIRANLARIN SORUMLULUĞU  153
III. TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU  153
IV. İFLAS İDARESİNİN SORUMLULUĞU  154
V. NOTERLERİN SORUMLULUĞU  154
VI. YED–İ EMİN TARAFINDAN İDARE EDİLEN İŞLETMELERDE SORUMLULUK  154
VII. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  155
Dokuzuncu Bölüm  
SÜRELER  
I. KANUNİ VE İDARİ SÜRELER  157
II. SÜRELERİN HESAPLANMASI  157
A. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  158
1. Birbirini İzleyen İki Süreden İlkinin Tatile Rastlaması Hali  158
2. Vergi Beyannamelerinin Sürenin Son Günü Çalışma Saatinden Sonra Verilmesi  158
3. Bakanlar Kurulunca İlan Edilen İdari İzin Günlerinin Durumu  159
III. SÜRELERİN UZAMASI  159
A. MÜCBİR SEBEP  159
1. Mücbir Sebep Halinde Sürelerin İşlememesi  162
2. Mücbir Sebebin Etkilediği Süreler  163
3. Mücbir Sebebin Sona Ermesi  164
a. Genel Karakter Taşıyan Afetlerde Mücbir Sebebin Sona Ermesi  164
b. Tek Bir Mükellefle İlgili Afetlerde Mücbir Sebebin Sona Ermesi  164
c. Hastalık Halinde Mücbir Sebebin Sona Ermesi  164
d. Tutukluluk ve Mecburi Gaybubet Halinde Mücbir Sebebin Sona Ermesi  165
4. Mücbir Sebebin Hüküm İfade Ettiği Şahıslar  165
5. Mücbir Sebebin Tarh ve Tahsil Zamanaşımı Süresini Uzatması  166
6. Mücbir Sebep Halinde Ceza Kesilmemesi  166
B. ÖLÜM HALİNDE SÜRELERİN UZAMASI  167
C. ZOR DURUM SEBEBİ İLE SÜRE UZAMASI  167
D. SÜRELERİ UZATAN DİĞER HALLER  168
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  169
Onuncu Bölüm  
VERGİ ALACAĞININ TAYİNİ  
I. VERGİYİ DOĞURAN OLAY  175
II. VERGİNİN TARHI  175
III. TEBLİĞ  175
IV. TAHAKKUK  176
V. TAHSİL  176
On Birinci Bölüm  
BEYANNAMEYE DAYANAN TARH VE  
İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN  
I. TAHAKKUK FİŞİ ESASI  177
II. İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN  178
A. İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEBİLECEK BEYANNAMELER  178
B. İHTİRAZİ KAYITLA BEYANNAME VEREBİLECEKLER  179
C. İHTİRAZİ KAYITLA BEYANNAME VERİLMESİNDE USUL  179
D. VERGİ DAİRESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER  180
E. DAVA AÇILMASI  180
F. DAVA AÇILMASININ TAHSİLATA ETKİSİ  181
G. DAVANIN SONUÇLANMASI  181
H. İHTİRAZİ KAYITLA BEYANDA GECİKME FAİZİ VE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI  182
I. İHTİRAZİ KAYITLA BEYANDA UZLAŞMA UYGULAMASI  183
J. DEĞERLENDİRME  183
III. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  184
On İkinci Bölüm  
İKMALEN TARHİYAT  
I. MATRAH FARKININ DEFTER–KAYIT VE BELGELERDEN TESPİT EDİLMİŞ OLMASI  187
II. MATRAH FARKININ KANUNİ ÖLÇÜYE GÖRE BULUNMASI  188
III. DEĞERLENDİRME  188
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  190
On Üçüncü Bölüm  
RE’SEN TARHİYAT  
I. RE’SEN TAKDİR SEBEPLERİ  191
A. VERGİ BEYANNAMELERİNİN KANUNİ SÜRESİNDE VERİLMEMESİ  191
1. VİV’de Durum  191
2. Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerde Durum  192
3. Beyannamenin İmzasız Verilmesi  192
4. Sürekli Mükellefiyette Matrah Olmaması  192
B. SÜRESİNDE VERİLMEKLE BİRLİKTE BEYANNAMEDE VERGİ MATRAHINA İLİŞKİN BİLGİLERİN GÖSTERİLMEMESİ  193
C. KANUNİ DEFTERLERİN TUTULMAMASI, TASDİKSİZ OLUŞU VEYA İBRAZ EDİLMEMESİ  193
1. Bilanço Usulü Yerine İşletme Hesabına Göre Defter Tutulması  194
2. Defterlerin Tasdik Ettirilmemesi  194
3. İşletme Hesabı Esasında Envanter Defterinin Tasdiksiz Oluşu  194
4. Defterlerin İbraz Edilmemesi  194
D. DEFTER KAYITLARI VE BELGELERİN DOĞRU BİR VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAMASINA İMKAN VERMEMESİ  195
E. DEFTER KAYITLARI VEYA BEYANNAMENİN GERÇEK DURUMU YANSITMADIĞINA DAİR DELİL BULUNMASI  195
F. 3568 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İMZA VE TASDİK ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASI  196
II. RE’SEN VE İKMALEN TARHİYAT HALİNİN BİR ARADA BULUNMASI  196
III. BEYANNAMENİN KANUNİ SÜREDEN SONRA KENDİLİĞİNDEN VERİLMESİ  196
IV. RE’SEN TARHI GEREKEN VERGİNİN İKMALEN, İKMALEN TARHI GEREKEN VERGİNİN RE’SEN TARHI  197
V. ZARAR MAHSUBUNDA TARHİYATIN TÜRÜ  197
VI. RE’SEN TARHİYATTA İSPAT KÜLFETİ  197
VII. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  198
On Dördüncü Bölüm  
VERGİNİN İDARECE TARHI  
I. KARNE ESASINDA TARHİYAT  203
II. EMLAK VERGİSİNDE TARH  203
III. İDARECE TARH EDİLEN VERGİNİN TEBLİĞ VE TAHAKKUKU  203
On Beşinci Bölüm  
ÖZELLİĞİ OLAN TARH ŞEKİLLERİ  
I. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE TARH  205
II. DÜZELTME YOLUYLA YAPILAN TARHİYATLAR  205
III. HAKSIZ OLARAK İADE EDİLEN VERGİLERİN GERİ ALINMASI  205
On Altıncı Bölüm  
İHBARNAME ESASI  
I. GENEL ESAS  207
II. DANIŞTAY KARARLARI  209
On Yedinci Bölüm TAHRİRE DAYANAN TARH  213
On Sekizinci Bölüm GÖTÜRÜ MATRAHLARIN TESPİTİ  215
On Dokuzuncu Bölüm  
ZİRAİ KAZANÇ ÖLÇÜLERİ İLE EMLAK VERGİSİNE AİT  
BEDEL VE DEĞERLERİN TESPİTİ  
I. ZİRAİ KAZANÇ ÖLÇÜLERİ  217
II. EMLAK VERGİSİNE AİT BEDEL VE DEĞERİN TESPİTİ  218
Yirminci Bölüm TAHRİR USULÜ  221
Yirmi Birinci Bölüm KOMİSYONLAR  223
I. TAKDİR KOMİSYONLARI  223
II. ZİRAİ KAZANÇLAR İL VE MERKEZ KOMİSYONLARI  224
III. DİĞER HUSUSLAR  224
Yirmi İkinci Bölüm  
TEBLİĞ ESASLARI  
I. TEBLİĞ EDİLECEK EVRAK  225
II. TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER  226
A. GERÇEK KİŞİLERE YAPILACAK TEBLİĞ  226
1. Mükellefin İkametgahında Bulunanlara veya İşyerinde Personeline Tebliğ  226
2. Kanuni Temsilcilere Tebliğ  227
3. Mükellef Vekiline Tebliğ  227
4. Mirasçılara Tebliğ  228
5. Adi Ortaklıkta Tebliğ  228
B. TÜZEL KİŞİLERE TEBLİĞ  228
III. TEBLİĞ USULLERİ  230
A. POSTA VEYA MEMUR VASITASI İLE TEBLİĞ  230
B. DAİRE VE KOMİSYONDA TEBLİĞ  232
C. İLAN YOLUYLA TEBLİĞ  232
D. ELEKTRONİK TEBLİĞ  234
1. Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler  234
2. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi  235
3. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi  235
4. İsteğe Bağlı Olarak Kendilerine Elektronik Tebligat Yapılmasını Talep Edenlerin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi  236
5. İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifresi Edinme  236
6. Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi  236
7. Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkış  237
8. Muhatabın Sorumluluğu  237
9. Ceza Hükümleri  238
10. Diğer Hususlar  238
IV. ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR  238
A. KAPIYA YAPIŞTIRMA (TALİK) SURETİYLE TEBLİĞ  238
B. VERGİNİN İDARECE TARHINDA TEBLİGAT  239
C. TEBLİĞ YERİNE GEÇEN İŞLEMLER  239
D. HATALI TEBLİĞLER  239
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  240
Yirmi Üçüncü Bölüm  
VERGİNİN ÖDENMESİ  
I. VERGİNİN ÖDENECEĞİ DAİRE  247
II. VERGİNİN ÖDEME ZAMANI  247
A. ÖDEME SÜRESİNİN MB TARAFINDAN UZATILMASI  247
B. MÜCBİR SEBEP VE ZOR DURUM NEDENİYLE ÖDEME SÜRELERİNİN UZAMASI  247
C. İKMALEN, RE’SEN VE İDARECE TARH EDİLEN VERGİLERİN ÖDENMESİ  248
D. İKMALEN, RE’SEN VE İDARECE TARH EDİLEN VERGİLERİN YARGI KARARLARI ÜZERİNE ÖDENMESİ  249
E. ÖLÜM VE MEMLEKETİ TERK HALİNDE ÖDEME  249
F. BEYANNAMENİN POSTA İLE GÖNDERİLMESİ HALİNDE ÖDEME  250
G. CEZA İNDİRİMİNDEN YARARLANMA HALİNDE ÖDEME  250
H. PİŞMANLIKLA BEYANDA ÖDEME  250
I. UZLAŞMADA ÖDEME  250
J. İHTİRAZİ KAYITLA BEYANDA ÖDEME  251
III. GECİKME FAİZİ UYGULAMASI  251
A. DAVA KONUSU YAPILMAKSIZIN KESİNLEŞEN VERGİLERDE GECİKME FAZİNİN HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ  251
B. VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI HALİNDE GECİKME FAİZİNİN HESAPLANMASI  253
C. VERGİ MAHKEMESİ KARARINA İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE GECİKME FAİZİNİN HESAPLANMASI  254
D. VERGİNİN UZLAŞMA SONUCU KESİNLEŞMESİ HALİNDE GECİKME FAİZİ HESAPLANMASI  255
E. TARHİYATIN VUK’UN 376. MADDESİ GEREĞİNCE KESİNLEŞMESİ HALİNDE GECİKME FAİZİ UYGULAMASI  255
F. GECİKME FAİZİ UYGULAMASININ ŞARTLARI  255
1. Gecikme Faizi Uygulanacak Verginin İkmalen, Re’sen veya İdarece Tarh Edilmiş Olması  255
2. Gecikme Faizi Uygulanacak Verginin Mükellef Kusuruna Bağlı Olarak Tarh Edilmiş Olması  256
G. İHTİRAZİ KAYITLA BEYANDA GECİKME FAİZİ UYGULAMASI  259
H. TAHAKKUKTAN ÖNCE ÖDEME YAPILMASI DURUMU  260
İ. VERGİ ASLININ HERHANGİ BİR NEDENLE ÖDENMİŞ OLMASI HALİNDE GECİKME FAİZİ UYGULAMASI  261
IV. VERGİ İDARESİNİN FAİZ ÖDEMESİ  262
A. FAİZ UYGULANACAK MÜKELLEF ALACAKLARININ KAPSAMI  262
B. FAİZ UYGULAMASINDA SÜRE  264
C. UYGULANACAK FAİZ ORANI  265
D. VERGİ İDARESİNCE ÖDENEN FAİZLERİN GELİR KAYDI  265
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  265
Yirmi Dördüncü Bölüm  
ZAMANAŞIMI, TERKİN VE TAHAKKUKTAN VAZGEÇME  
I. ZAMANAŞIMI  271
A. ZAMANAŞIMI SÜRESİ  271
1. Şarta Bağlı İstisna Uygulamasında Durum  272
2. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Durum  274
3. Kurumların Tasfiyesinde Durum  274
4. Damga Vergisinde Durum  274
5. VİV’de Durum  274
6. EVK’da Durum  275
7. Düzeltmede Durum  275
8. Mücbir Sebep Uygulamasında Durum  275
9. Kurum Stopajı Açısından Durum  275
10. KDV Uygulamasında Durum  276
11. Zarar Devri Halinde Zararlı Yılla İlgili Defter ve Belgelerin Muhafaza ve İbrazında Zamanaşımı  276
B. ZAMANAŞIMININ DURMASI  277
C. VERGİ CEZALARINDA ZAMANAŞIMI  278
II. VERGİNİN TERKİNİ  278
A. TERKİNE YOL AÇAN AFETLER  278
B. TERKİNDE GEREKLİ ZARAR DERECESİ  279
C. TERKİN KAPSAMINDAKİ VERGİLER  279
D. MAHSULLERİN KAYBI HALİNDE TERKİN  280
E. VERGİNİN TERKİNİNDE USUL  280
F. MARMARA DEPREMİNDEN ZARAR GÖRENLERDE TERKİN  281
III. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME  281
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  282
Yirmi Beşinci Bölüm  
VERGİ HATALARINI DÜZELTME  
I. VERGİ HATALARININ TÜRLERİ  285
A. HESAP HATALARI  285
1. Matrah Hataları  285
2. Vergi Miktarında Hatalar  286
3. Verginin Mükerrer Olması  286
B. VERGİLENDİRME HATALARI  286
1. Mükellefin Şahsında Hata  287
2. Mükellefiyette Hata  287
3. Verginin Konusunda Hata  287
4. Vergilendirme veya Muafiyet Döneminde Hata  287
II. HATALARIN DÜZELTİLMESİNDE USUL  288
III. DÜZELTME TALEBİNİN REDDİ  289
A. DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN DÜZELTME TALEBİNİN REDDİ  289
B. DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEDEN YAPILAN DÜZELTME TALEBİNİN REDDİ  291
IV. HATALARIN DÜZELTİLMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  292
A. VERGİ CEZALARINDA DÜZELTME  292
B. HATALARIN DÜZELTİLMESİNDE ZAMANAŞIMI  292
C. VERGİ YARGI ORGANLARINDAN GEÇEN İŞLEMLERDE HATA BULUNMASI  292
D. UZLAŞMA KONUSU TARHİYATLARDA VERGİ HATASI  292
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  293
Yirmi Altıncı Bölüm  
YOKLAMA  
I. YOKLAMADAN MAKSAT  301
II. YOKLAMAYA YETKİLİLER  302
III. UYGULAMA ESASLARI  302
IV. ELEKTRONİK YOKLAMA  303
1. Elektronik Yoklama Sistemi  304
2. E–Yoklama Fişi  304
3. E Yoklama Fişinin Oluşturulması ve İmzalanarak Onaylanması:  304
4. E–Yoklama Fişinin İmzalanmadan Onaylanması  305
5. E–Yoklama Fişlerinin İletilmesi  305
6. Yoklama Faaliyetinin Elektronik Ortamda Yapılamaması  305
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  306
Yirmi Yedinci Bölüm  
VERGİ İNCELEMELERİ  
I. VERGİ İNCELEMESİNDEN MAKSAT  307
II. VERGİ İNCELEMESİNE YETKİLİ OLANLAR  307
III. VERGİ İNCELEMESİNE TABİ OLANLAR  308
IV. VERGİ İNCELEMESİNİN ZAMANI  309
V. İNCELEMENİN YAPILACAĞI YER  309
VI. İNCELEMEDE UYULACAK ESASLAR  310
A. İNCELEMEYE BAŞLAMA TARİHİ VE İNCELEMEYE BAŞLAMA TUTANAĞI  310
B. İNCELEMEDE USUL VE İNCELEME TUTANAKLARI  311
C. İNCELEME SÜRESİ  312
D. RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI VE VERGİ İNCELEME RAPORLARININ MEVZUATA UYGUNLUĞU  315
VII. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  317
Yirmi Sekizinci Bölüm  
ARAMA  
I. ARAMA YAPILABİLECEK HALLER  321
II. ARAMALI İNCELEMEDE USUL  322
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  323
Yirmi Dokuzuncu Bölüm  
BİLGİ TOPLAMA  
I. BİLGİ İSTEME YETKİSİ  325
II. BİLGİ VERMEK ZORUNDA OLANLAR  325
III. BİLGİ VERMEKTEN İMTİNA EDİLEMEMESİ  326
IV. DEVAMLI BİLGİ VERME  326
V. İSTİHBARAT ARŞİVİ  326
VI. BİLGİ TOPLAMADA USUL  326
VII. BİLGİ VERMEKTEN İMTİNA HALİNDE YAPTIRIM  326
Otuzuncu Bölüm  
BİLDİRMELER  
I. BİLDİRİM YAPMAK ZORUNDA OLANLAR  329
II. BİLDİRİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR  329
A. İŞE BAŞLAMANIN BİLDİRİLMESİ  330
1. Tüccarlarda İşe Başlamanın Belirtileri  330
2. Serbest Meslek Erbabında İşe Başlamanın Belirtileri  331
B. ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ  332
C. İŞ VE İŞLETMEDE DEĞİŞİKLİĞİN BİLDİRİLMESİ  332
D. İŞİ BIRAKMANIN BİLDİRİLMESİ  332
E. MÜKELLEFİN İŞİ BIRAKMIŞ SAYILMASI VE VERGİ DAİRESİNCE MÜKELLEFİYETİN TERKİNİ  333
1. İşi Bırakma Bildiriminde Bulunmayan Bir Mükellefin İşi Bıraktığının Tespiti  334
2. Mükellefiyet Kaydının Terkin Edileceği Tarihin Belirlenmesi  336
3. Takdire Sevk İşlemleri  337
4. Takip İşlemleri  337
5. Mükellefiyet Kayıtları Terkin Edilen Mükelleflerden Faaliyetine Devam Ettiği Tespit Edilenler Hakkında Yapılacak İşlemler  337
6. Diğer Hususlar  338
7. SMİYB Düzenleyenlerde Mükellefiyetin Terkini  339
8. Mükellefiyet Kaydı Silinenlere İlişkin Bilgi Formu  341
9. Mükellefiyet Kaydı Re’sen Terk Edilen Sahte Belge Düzenleyen Mükellefler ve Meslek MensuplarındaTeminat Verme Zorunluluğu  342
III. BİLDİRMELERDE SÜRE VE ŞEKİL  347
IV. BİLDİRİM GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ  348
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  348
Otuz Birinci Bölüm  
DEFTER TUTMA  
I. VUK UYARINCA TUTULACAK DEFTERLER  351
A. DEFTER TUTMADA MAKSAT  351
B. DEFTER TUTACAK OLANLAR  351
1. Ticaret ve Sanat Erbabı  352
2. Ticaret Şirketleri  352
3. Serbest Meslek Erbabı  352
4. İktisadi Kamu Müesseseleri  353
5. Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler  353
6. Çiftçiler  353
7. Defter Tutmaları Özellik Arz Edenler  354
a. Serbest Bölgede Faaliyette Bulunanların Durumu  354
b. Dar Mükellefiyette Stopajla Yetinen Kurumların Durumu  355
C. DEFTER TUTMADA KAYIT SERBESTİSİ  356
D. DEFTER TUTULACAK HESAP DÖNEMİ  358
1. Özel Hesap Dönemi  358
2. Kıst Hesap Dönemi  359
a. Normal Hesap Dönemi– Özel Hesap Dönemine Geçişlerinde Durum  359
b. Faaliyetin Durdurulması  359
c. Adi Ortaklıkta Ortak Değişikliği  359
d. Adi Ortaklıkta Ortaklardan Birinin Hissesini Satarak Ayrılması  360
e. Bir Mükellefin Hesap Dönemi İçinde Başka Bir Faaliyete Başlaması  360
f. Kolektif ve Komandit Şirketlerde Ortak Değişikliği  360
g. Ölüm Halinde Mirasçıların İşe Devam Etmesi Durumu  360
E. DEFTER TUTMA BAKIMINDAN TÜCCARLAR  361
1. Birinci Sınıf Tüccarlar  361
a. Ticaret Şirketleri  361
b. Kurumlar Vergisine Tabi Olan Diğer Tüzel Kişiler  361
c. Yıllık Ciroya Bağlı Olarak Birinci Sınıf Tüccar Sayılanlar  361
d. İstekleri İle Bilanço Usulüne Göre Defter Tutanlar  362
2. İkinci Sınıf Tüccarlar  362
3. Sınıf Değiştirme  362
4. Tüccar Sınıflarının Tayini ile İlgili Özel Durumlar  363
a. Birden Fazla İşyeri Olanların Durumu  363
b. Eşlerin Ayrı Ticari Faaliyette Bulunması Durumu  364
c. Aynı Dönemde İşin Bırakılıp Yeniden İşe Başlanması  364
d. Kolektif Şirket Ortakları ile Komandit Şirketlerin Komandite Ortakları  364
e. Adi Ortaklıkta Durum  364
f. Ferdi İşletme Halinde Yapılan İşin Bırakılarak Adi Ortaklık Halinde İşe Başlanması  364
g. Satış Tutarının Tayininde Özel Durumlar  365
h. Milli Piyango Bileti, Loto ve Şehiriçi Otobüs Bileti, Jeton ve Benzeri Eşya Satanlarda Durum  365
ı. Tekel Maddeleri ve Bankerlikte Durum  365
j. İnşaat Onarma İşlerinde Durum  365
k. Lokanta ve Pastane Gibi İşletmelerde Durum  365
l. Birbirini İzleyen Dönemlerde Sınıf Tayini  366
F. BİLANÇO ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER  366
1. Yevmiye Defteri  366
2. Defterikebir  366
3. Envanter Defteri  367
G. İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER  368
H. SERBEST MESLEK ERBABINDA DEFTER TUTMA  369
I. ZİRAİ FAALİYETTE DEFTER TUTMA  370
J. FAALİYETİN NİTELİĞİ İTİBARİYLE TUTULACAK ÖZEL DEFTERLER  371
1. İmalat Defteri  371
2. Finans Kurumlarının Tutacakları Özel Defterler  371
3. Damga Vergisi Defteri  372
4. Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri  372
5. Ambar Defteri  372
6. Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Kayıtlar  372
K. KAYIT NİZAMI  373
1. Kayıtların Türkçe Tutulması  373
2. Defterlerin Mürekkepli Kalem veya Makine İle Tutulması  375
3. Yanlış Kayıtların Düzeltilmesi  375
4. Kayıt Zamanı  375
L. DEFTERLERİN TASDİKİ  376
1. Tasdike Tabi Defterler  376
2. Tasdik Yeri  377
3. Tasdik Zamanı  378
4. Tasdike İlişkin Diğer Hususlar  379
5. Tasdik Yaptırmamanın Sonuçları  380
II. ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER TUTMA  380
III. TTK UYARINCA TUTULACAK DEFTERLER  381
A. DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLANLAR  381
B. TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER  381
C. AÇILIŞ TASDİKİNE TABİ DEFTERLER  382
D. KAPANIŞ TASDİKİNE TABİ DEFTERLER  382
E. DEFTERLERİN TASDİK ETTİRİLMEMESİNİN DOĞURDUĞU SONUÇLAR  383
III. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  384
Otuz İkinci Bölüm  
KAYITLARIN TEVSİKİ VE VESİKALARA İLİŞKİN ESASLAR  
I. KAYITLARIN TEVSİKİ  387
A. DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLMAYANLARDA TEVSİK  387
B. TEVSİKİ ZORUNLU OLMAYAN KAYITLAR  388
II. VESİKA TÜRLERİ  388
A. FATURA  389
1. Fatura Kullanma Mecburiyeti  389
2. Faturanın Şekli  390
a. Düzenleme Tarihi ve Numarası  390
b. Faturayı Düzenleyene İlişkin Bilgiler  391
c. Müşteriye İlişkin Bilgiler  391
d. Tutar ve Miktara İlişkin Bilgiler  392
e. İrsaliyeye İlişkin Bilgiler  392
3. Fatura Nizamı  393
4. Özellik Gösteren Durumlar  395
a. Tapuda veya Noterde Yapılan Satışlar İçin Fatura Kullanma Zorunluluğu  395
b. Sabit Kıymet Satışlarında Fatura Düzenlenmesi  395
c. Açık– Kapalı Fatura Uygulaması  395
d. Yaş Meyve ve Sebze Komisyonculuğunda Belge Düzeni  396
e. Basit Usulde Vergilendirilenlerde Belge Düzeni  397
f. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Dolmuş ve Taksi İşletmelerinde Belge Düzeni  397
g. Teslim veya Hizmetin İfasından Önce Fatura Düzenlenmesi Durumu  398
h. Kıymetli Maden Alım Satımında Belge Düzeni  399
ı. Akaryakıt İstasyonlarında Belge Düzeni  401
B. SEVK İRSALİYESİ  402
1. Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesinin Genel Esasları  403
2. Özellik Gösteren Durumlar  403
a. İrsaliyeli Fatura  403
b. Alıcıların ve Alacakları Mal Miktarının Belirsiz Olduğu Durumlarda Sevk İrsaliyesi Uygulaması  404
c. Gerçek Usule Tabi Mükelleflerle Vergiden Muaf Esnaf Arasındaki Mal Hareketleri  405
d. Bazı Kuruluşlarca Düzenlenen Sevk Belgelerinin Sevk İrsaliyesi Yerine Geçmesi  405
e. Gazete ve Dergi Dağıtımında Sevk İrsaliyesi  406
f. Belli Tutarı Aşmayan Alım Satımlarda Sevk İrsaliyesinin Durumu  406
g. Hükmen Teslim, Kısa Elden Teslim veya Üçüncü Şahıslara Talimat Verilerek Mal Sevk Ettirilmesi  406
h. Sevk İrsaliyesinden Önce Fatura Düzenlenmesi Durumu  407
ı. Numune ve Fason Gönderme Durumlarında Sevk İrsaliyesi  407
j. Malın Mükellefin Kendi İşyerlerine veya Depolarına Sevki Halinde Uygulama  408
k. Bir İşyeri ve Deposu Olmaksızın Pazar Takibi veya Köy– Köy Kendi Namına Satış Yapılması  408
l. Sevk İrsaliyesi Düzenlenmemesi Halinde Ceza Uygulaması  408
m. Hizmet İşletmelerinde Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi  408
n. İşletme Demirbaşlarının Bakım Onarım ve Benzeri Nedenlerle Sevkinde Durum  408
C. PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI  408
1. Genel Olarak  408
2. Perakende Satış Fişleri  409
a. Makineli Kasaların Kayıt Ruloları  409
b. Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri  409
ba. Otobüs İşletmelerince Yolcu Bileti Düzenlenmesi  410
bb. Havayolu Taşıma İşletmelerince Yolcu Bileti Düzenlenmesi  413
bb. Elektronik Ortamda Düzenlenecek Yolcu Biletleri  413
bbb. Elektronik Ortam Dışında Düzenlenecek Yolcu Biletleri  414
bbc. Düzenlenecek Yolcu Biletlerinde KDV Uygulaması  414
cbd. Yolcu Biletlerine İlişkin Bilgi Verme  415
3. Özellik Gösteren Durumlar  415
D. GİDER PUSULASI  415
E. MÜSTAHSİL MAKBUZU  416
F. SERBEST MESLEK MAKBUZU  416
1. Genel Esas  416
2. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimler (Diş Hekimleri ile Veteriner Hekimler Dahil) Tarafından Kullanılacak Kredi Kartı Okuyucuları  417
a. Cihazların ve Belgelerin Özellikleri  418
b. POS Cihazlarında Kullanılacak Kağıt Rulolar  418
c. Uygulama Usul ve Esasları  419
d. Ceza  420
G. ÜCRET BORDROSU  420
H. TAŞIMA İRSALİYESİ  421
1. Genel Olarak  421
2. Taşıma İrsaliyesinin Nizamı  422
3. Taşıma İrsaliyesinin Niteliği  422
I. YOLCU LİSTELERİ  423
J. GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTELERİ  424
K. MUHABERE EVRAKI  424
L. DİĞER VESİKALAR  424
M. ELEKTRONİK ORTAMDA KAYIT VE BELGE DÜZENLEME  425
N. EKİM SAYIM BEYANI  425
O. VERGİ KARNESİ  426
Ö. MB TARAFINDAN BAZI İŞLETMELER İÇİN GETİRİLEN ÖZEL BELGE DÜZENLEME ZORUNLULUĞU  427
1. Döviz Alım Satımına Yetkili Kuruluşlarca Düzenlenecek Döviz Alım ve Satım Belgeleri  427
2. Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler  427
3. Sigorta Şirketleri ve Acenteleri Tarafından Düzenlenecek Belgeler  428
4. Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Düzenlenecek Belgeler  429
5. İkrazatçılar Tarafından Düzenlenecek Belgeler  429
6. Adisyon  430
7. Ambar Tesellüm Fişi  431
8. Uygunluk Belgesi  431
9. Üçlü Reçete  431
10. Orman Kooperatiflerince Düzenlenecek Belge  432
11. Milli Piyango İdaresince Oynatılan Şans Oyunlarında Belge Düzeni  432
III. VESİKALARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER  433
A. VESİKALARIN ANLAŞMALI MATBAALARA ASTIRILMASI VEYA NOTERE TASDİKİ  433
B. YURTDIŞINDAN ALINAN VE YABANCI DİLDE DÜZENLENMİŞ BELGELERİN KAYITLARA ALINMASI  434
C. BELGE DÜZENİNE UYMAMANIN CEZASI  435
D. VESİKLARIN KAYBOLMASI  435
E. MALIN İADE EDİLMESİ HALİNDE BELGE DÜZENİ  436
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  436
Otuz Üçüncü Bölüm  
MUHAFAZA VE İBRAZ  
I. DEFTER VE BELGELERİN MUHAFAZA SÜRESİ  445
A. YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE MUHAFAZA  445
B. AMORTİSMAN KAYITLARI İLE İLGİLİ MUHAFAZA SÜRESİ  445
C. GEÇMİŞ YIL ZARARLARI İLE İLGİLİ DEFTER VE BELGELER  446
D. KURUMLARIN TASFİYESİNDE DURUM  446
E. TARH ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ HALİNDE DURUM  446
F. YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DURUM  446
II. VERGİ KARNELERİNİN MUHAFAZASI  447
III. DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLMAYANLARIN MUHAFAZA ÖDEVİ  447
IV. İBRAZ ZORUNLULUĞU  447
V. DİĞER ÖDEVLER  448
VI. DEFTER VE BELGE DÜZENİ BAKIMINDAN MB'YE VERİLEN YETKİ  448
A. TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE TEVSİK ZORUNLULUĞU  448
1. Zorunluluk Kapsamında Olan Mükellefler  449
2. Zorunluluk Kapsamındaki İşlemler  449
3. Zorunluluk Kapsamında Olmayan İşlemler  451
4. Zorunluluğa Uyulmamasının Yaptırımı  452
B. ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VERİLMESİ  453
VII. MUHAFAZA VE İBRAZ ZORUNLULUĞUNA UYMAMANIN YAPTIRIMI  453
VIII. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  454
Otuz Dördüncü Bölüm  
DEĞERLEME ESASLARI  
I. MALİYET BEDELİ  457
II. BORSA RAYİCİ  458
III. TASARRUF DEĞERİ  458
IV. MUKAYYET DEĞER  458
V. İTİBARİ DEĞER  459
VI. RAYİÇ BEDEL  459
VII. EMSAL BEDELİ VE EMSAL ÜCRETİ  459
A. BİRİNCİ SIRA  459
B. İKİNCİ SIRA  460
C. ÜÇÜNCÜ SIRA  460
D. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  463
VIII. VERGİ DEĞERİ  463
IX. DİĞER DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ  463
A. ALIŞ BEDELİ  463
B. TAPU SİCİLİNE KAYITLI BEDEL  463
C. ALIŞ EMSAL BEDELİ  464
D. ORTALAMA PERAKENDE SATIŞ FİYATI  464
X. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  464
Otuz Beşinci Bölüm  
GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ  
I. GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL GİBİ DEĞERLENECEK İKTİSADİ KIYMETLER  467
II. GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN TESPİTİ  468
III. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  471
A. İKTİSADİ İŞLETMENİN VERASET SURETİYLE İNTİKALİ  471
B. İKTİSADİ BİR İŞLETMENİN BÜTÜN OLARAK SATIN ALINMASI  471
C. ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN SERMAYE ŞİRKETLERİNE DÖNÜŞMESİ  472
D. FERDİ İŞLETMENİN SERMAYE ŞİRKETİNCE DEVRALINMASI  472
E. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KVK'NIN 19. MADDESİ KAPSAMINDA DEVRİ  472
F. İLK DEFA MÜKELLEFİYETE GİRENLERDE GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ  472
G. FERDİ İŞLETMEYE GAYRİMENKULÜN DAHİL EDİLMESİ  473
H. İŞLETMEDEN ÇEKİLEN GAYRİMENKULLERİN DEĞERLENMESİ  473
I. GAYRİMENKULLERİN ŞİRKETE SERMAYE OLARAK KONULMASI  475
J. DAR MÜKELLEFİYETE TABİ OLANLARDA YURTDIŞINDAN GETİRİLEN İKTİSADİ KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  475
K. İNŞAATA TAHSİS EDİLEN ARSANIN DEĞERLEMESİ  475
1. Satın Alınan Arsa Üzerine İnşaat Yapılması  475
2. İşletmeye Dahil Arsa Üzerine İnşaat Yapılması  476
3. Kat Karşılığı Başkasının Arsası Üzerine İnşaat Yapılması  476
L. GAYRİMADDİ HAKLARIN KAPSAMI  477
IV. GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN ARTMASI  478
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  481
Otuz Altıncı Bölüm  
SATIN ALINAN EMTİANIN DEĞERLEMESİ  
I. MALİYET BEDELİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  483
A. FİİLİ MALİYET YÖNTEMİ  484
B. ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ  485
1. Basit Ortalama Maliyet Yöntemi  485
2. Basit Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi  486
3. Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi  486
C. İLK GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ (FIFO)  487
D. SON GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ (LIFO)  488
E. STANDART MALİYET YÖNTEMİ  490
II. MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİNİ SEÇME SERBESTİSİ VE MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  490
III. MALİYET BEDELİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR  492
A. PRİM VE İSKONTOLAR  492
B. VADE FARKLARI  493
C. KREDİ FAİZLERİ  494
D. KUR FARKLARI  495
IV. BAZI ÖZEL DURUMLARDA MALLARIN DEĞERLENMESİ  496
V. EMTİANIN DÜŞÜK BEDELLE DEĞERLENMESİ  497
VI. KONSİNYE EMTİANIN DEĞERLENMESİ  499
VII. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  499
Otuz Yedinci Bölüm  
İMAL EDİLEN EMTİADA DEĞERLEME  
I. MAMUL MAL MALİYETİNE GİRMESİ GEREKEN UNSURLAR  501
A. İLK MADDE VE MALZEMELER  501
B. MAMULE İSABET EDEN İŞÇİLİK  502
C. GENEL İMAL GİDERLERİ  502
D. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  503
E. AMBALAJ MALZEMESİ GİDERLERİ  503
II. ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR  504
A. MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITIMI VE GİDERLERDEN PAY VERMEDE ESAS  504
B. KIDEM TAZMİNATLARININ DURUMU  505
C. AZALAN BAKİYELER USULÜNDE AYRILAN AMORTİSMANLARIN DURUMU  505
D. STANDART MALİYET  506
E. MANİPLASYONA TABİ TUTULAN MALLARIN DURUMU  506
F. İMALAT FİRESİ, ISKARTA VE DEŞELERİN DURUMU  507
III. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  508
Otuz Sekizinci Bölüm  
DEĞERİ DÜŞEN MALLARDA DEĞERLEME  
I. EMSAL BEDELİNİN TESPİTİ  509
II. DEĞERİ DÜŞEN MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  511
III. DEĞERİ DÜŞEN MAL İÇİN TAKDİR KOMİSYONUNA  
BAŞVURULMAMASI DURUMU  512
IV. NORMAL FİRELER İLE HURDA, DÖKÜNTÜ VE ISKARTANIN DEĞERLEMESİ  513
A. NORMAL FİRELERİN DURUMU  513
B. HURDA, DÖKÜNTÜ VE İMALAT ARTIKLARININ DURUMU  513
V. ÇALINAN VEYA KAYBOLAN MALLARIN DURUMU  514
VI. DEĞERİNİ KAYBEDEN EMTİANIN SİGORTALI OLMASI DURUMU  515
VII. İŞLETME HESABI ESASINDA EMTİA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ  517
VIII. KIYMETİ DÜŞEN EMTİANIN KDVK KARŞISINDAKİ DURUMU  517
IX. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  519
Otuz Dokuzuncu Bölüm  
MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLENMESİ  
I. MENKUL KIYMETİN TANIMI  523
II. VUK’A GÖRE MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEME ÖLÇÜSÜ  523
III. MENKUL KIYMET TÜRLERİ İTİBARİYLE DEĞERLEME ESASLARI  525
A. HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLENMESİ  525
1. Hisse Senedi İktisabına Bağlı Olarak Yüklenilen Kur Farkları ve Kredi Faizlerinin Durumu  526
2. Bedelsiz Hisse Senetlerinin Değerlenmesi  526
a. Sermayeye Eklenebilecek İç Kaynaklar  527
b. Bedelsiz Hisse Senetlerinin Değerlenmesinde Esas  528
3. Hisse Senetleri Kupon Bedellerinin Durumu  529
4. Aynı Şirket Hisse Senetlerinin Farklı Fiyatlarla Alınması Durumu  529
B. HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLENMESİ  530
1. Borsada İşlem Gören Devlet Borçlanma Senetlerinin Değerlenmesi  531
2. Borsada İşlem Görmeyen Devlet Borçlanma Senetlerinin Değerlenmesi  531
3. Kuponlu Devlet Borçlanma Senetlerinin Değerlenmesi  532
4. Değişken Faizli (TÜFEX) Tahvillerin Ayrıştırılmış Kuponlarının Değerlenmesi  534
5. Eurobondların Değerlenmesi  534
C. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİNİN DEĞERLENMESİ  535
D. ÖZEL KESİM TAHVİL VE BONOLARININ DEĞERLENMESİ  535
E. YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN DEĞERLENMESİ  536
F. KAR ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ (KZOB) İLE KATILIM BANKALARINCA ÇIKARILAN KATILMA BELGELERİNİN (KB) DEĞERLENMESİ  537
G. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  538
1. Vadeli Mevduat Hesaplarının Değerlenmesi  538
2. Repo ve Ters Repo İşlemlerine Konu Menkul Kıymetlerin Değerlenmesi  538
3. Türev Ürünlerin Değerlenmesi  539
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  540
Kırkıncı Bölüm  
ALACAK VE BORÇLARIN DEĞERLENMESİ  
I. GENEL ESAS  541
II. SENEDE BAĞLI ALACAK VE BORÇLARDA REESKONT  543
A. REESKONTA TABİ TUTULABİLECEK ALACAK VE BORÇLAR  544
1. Alacak ve Borcun Senede Bağlı Olması  544
2. Senedin Vadeli Olması  545
3. Değerleme Gününde Senedin Vadesinin Gelmemiş Olması  545
4. Alacak Veya Borç Senedinin Envantere Kayıtlı Olması  545
B. REESKONT TUTARININ HESAPLANMASI  546
C. REESKONT UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  548
1. Reeskont İşleminin İhtiyariliği ve Banka, Banker ve Sigorta Şirketlerinin Durumu  548
2. Alacak Senedinin Gelir Yaratıcı veya Hasılat Unsuru Bir İşlemle İlgili Olup Olmamasının Reeskont Uygulamasına Etkisi  549
3. Yabancı Para Cinsinden Olan Alacak ve Borçlarda Reeskont Uygulaması  550
4. Geçici Vergi Uygulamasında Reeskont İşlemleri  552
5. THP’ye Göre Reeskont Uygulaması  553
6. Uzun Vadeli Satışlarda Hesaplanan Vade Farklarının Reeskont Uygulaması Karşısındaki Durumu  553
7. Şüpheli Alacaklar ile Müflisten Olan Senede Bağlı Alacaklar  554
8. Yıllara Sari İnşaat İşleri Dolayısıyla Edinilen Alacak Senetlerinin Durumu  555
III. ALACAK VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR  555
A. AVANSLARIN DEĞERLEMESİ  555
B. DEPOZİTO VE TEMİNATLARIN DEĞERLENMESİ  557
C. BANKA MEVCUDUNUN DEĞERLEMESİ  558
D. BANKA KREDİLERİNİN DEĞERLEMESİ  559
E. VADELİ MEVDUATIN VE REPO İŞLEMLERİNİN DEĞERLEMESİ  559
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  561
Kırk Birinci Bölüm  
İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ İLE  
PEŞTEMALLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE İTFASI  
I. İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ  565
A. KURULUŞ SIRASINDAKİ GİDERLER  565
B. FAALİYETİNE DEVAM EDEN KURUMLARDAKİ GİDERLER  566
C. İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİNİN AKTİFLEŞTİRİLMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  567
1. Aktifleştirmede Serbestiyet  567
2. İlk Tesis ve Taazzuv Giderlerinin İtfası  567
3. THP’ye Göre İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri  568
II. PEŞTEMALLIKLARIN DEĞERLEMESİ  568
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  569
Kırk İkinci Bölüm  
DİĞER İKTİSADİ KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  
I. DEMİRBAŞ EŞYANIN DEĞERLEMESİ  571
II. ZİRAİ MAHSULLERİN DEĞERLEMESİ  572
III. ZİRAİ İŞLETMEYE DAHİL HAYVANLARIN DEĞERLEMESİ  572
IV. İŞTİRAKLERİN DEĞERLEMESİ  573
V. KASA MEVCUDUNUN DEĞERLEMESİ  573
A. YABANCI PARA CİNSİNDEN KASA MEVCUDUNUN DEĞERLEMESİ  573
B. KASA SAYIM FAZLALARININ KAYITLARA İNTİKALİ  574
C. KASA SAYIM NOKSANLARININ KAYITLARA İNTİKALİ  575
VI. İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLERİN DEĞERLEMESİ  576
VII. AKTİF VE PASİF GEÇİCİ HESAPLARIN DEĞERLEMESİ  577
VIII. KARŞILIKLARIN DEĞERLEMESİ  579
IX. ALTIN KREDİSİ BORCUNUN DEĞERLEMESİ  580
A. Altın Kredisine İlişkin Yasal Açıklamalar  581
B. Altın Kredisi Borcunun Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu  582
X. ÖZEL HALLERDE DEĞERLEME  583
XI. SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE DEĞERLEME  584
XII. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  584
Kırk Üçüncü Bölüm  
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME  
I. UMS’YE GÖRE FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  586
II. VERGİ MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  586
1. Madde Kapsamındaki Finansal Kiralama İşlemleri  587
2. Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme Konusu Yapılacak İktisadi Kıymetler  588
a. Kiracı Tarafından Değerleme Konusu Yapılacak İktisadi Kıymetler  589
b. Kiralayan Tarafından Değerleme Konusu Yapılacak İktisadi Kıymetler  591
3. Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  591
III. FİNANSAL KİRALAMADA TEŞVİK UYGULAMASI  595
IV. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV UYGULAMASI  596
V. KUR FARKLARI VE FAİZLERİN DURUMU  597
VI. FİNANSAL KİRALAMAYA KONU İKTİSADİ KIYMETLERDE ENFLASYON DÜZELTMESİ  598
VII. FİNANSAL KİRALAMAYA KONU İKTİSADİ KIYMETLERİN DEVİR VE SATIŞI  599
VIII. FİNANSAL KİRALAMA KONUSU OLMAYAN KIYMETLER  600
IX. FİNANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLERİN NAKLİYE VE MONTAJ GİDERLERİ  600
X. DEĞERLENDİRME  600
XI. YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  602
Kırk Dördüncü Bölüm  
SERVETLERİ DEĞERLEME  
I. VİVK’E GÖRE DEĞERLEME  603
A. TİCARİ SERMAYENİN DEĞERLEMESİ  603
1. Mükellefler Tarafından Yapılacak Değerleme  603
a. Bilanço Esasında Ticari Sermaye  603
b. İşletme Hesabı Esasında Ticari Sermaye  604
2. Ticari Sermayenin Vergi İdaresince Değerlenmesi  604
B. TİCARİ SERMAYE DIŞINDAKİ SERVET UNSURLARININ DEĞERLENMESİ  604
1. Menkul Mallar ve Gemiler  605
2. Hisse Senetleri  605
3. Tahvilat  605
4. Yabancı Paralar İle Alacak ve Borçlar  605
5. Haklar  605
II. EMLAK VERGİSİNDE DEĞERLEME  606
III. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI SAHİPLERİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ  606
IV. VERGİ DEĞERLERİ  606
Kırk Beşinci Bölüm  
YENİDEN DEĞERLEME ORANI VE  
ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI  
1. ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASININ TEMEL İLKELERİ  608
2. ENFLASYON DÜZELTMESİNİN ANLAMI  609
3. ENFLASYON MUHASEBESİNE GEÇİŞ SİSTEMİ  612
4. DÜZELTMEYE TABİ TUTULACAK MALİ TABLOLAR  614
4.1. Hesap Dönemi Takvim Yılı Olanlar  614
4.2. Özel Hesap Dönemine Sahip Olanlar  614
5. ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPACAK OLANLAR  615
5.1. Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefleri  615
5.2. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Düzenlemelerine Tabi Olan İşletmeler  616
5.3. Bilanço Esasına Göre Defter Tutmayan Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefleri  616
5.4. Tasfiye, Birleşme, Devir ve Nevi Değiştirme Hallerinde Enflasyon Düzeltmesi  617
5.5. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Durumu  617
6. PARASAL VE PARASAL OLMAYAN KIYMETLER  617
7. PARASAL OLMAYAN KIYMETLERİN ENFLASYON DÜZELTMESİNDE DİKKATE ALINACAK TUTARLARI  618
7.1. Düzeltme İşleminde VUK’DA Yer Alan Değerleme Hükümlerine Göre Tespit Edilen Tutarlar Esas Alınacaktır  618
7.2. VUK’un Değerleme Hükümlerine Göre Bulunan Tutarlardan Düşülecek Değerler  619
7.2.1. Reel Olmayan Finansman Maliyetleri (ROFM)  619
7.2.1.1. ROFM’nin Tespitinde TEFE Artış Oranın Dikkate Alınması  620
7.2.1.2. ROFM’nin Hesaplanmasında Toplam Finansman Maliyetinin Esas Alınması  621
7.2.1.3. VUK’un Geçici 25. Maddesine Göre ROFM Hesaplaması  622
7.2.2. 1/1/2004 Tarihinden Önce Ayrılmış ve Sermayeye İlave Edilmiş Olan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Gibi Fonlar  624
8. UYGULANACAK DÜZELTME KATSAYILARI  625
9. STOKLARIN DÜZELTİLMESİ  627
9.1. 31.12.2003 Tarihinde Yapılacak Düzeltme  627
9.1.1. Basit Ortalama Yöntemi  627
9.1.2. Stok Devir Hızı Yöntemi  628
9.2. 1.1.2004 Tarihinden Sonraki Dönemlerde Yapılacak Düzeltme  630
9.2.1. Basit Ortalama Yöntemi  630
9.2.2. Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yöntemi  631
10. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARIN DÜZELTİLMESİ  634
11. YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE UYGULAMA  636
12. GEÇMİŞ YIL KAR VE ZARARLARI  638
13. PASİF KALEMLERE AİT ENFLASYON FARK HESABINDA YER ALAN DEĞERLERİN İŞLETMEDEN ÇEKİLMESİ  641
14. ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULAN DEĞERLERİN AMORTİSMANA TABİ TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI  642
15. GEÇMİŞ YILLAR YENİDEN DEĞERLEME FONLARININ SERMAYEYE İLAVESİ  644
16. ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAMASI VEYA HATALI YAPILMASININ YAPTIRIMI  644
17. İHTİYARİLİK HAKKINDAN YARARLANARAK ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPMAYAN MÜKELLEFLERDE 2004 YILI GEÇİCİ VERGİLENDİRME DÖNEMLERİNDE ELDEN ÇIKARILAN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET SATIŞ KAZANCININ TESPİTİ  645
18. YABANCI PARA CİNSİNDEN HİSSE SENETLERİ, İŞTİRAKLER VE AVANSLARIN DURUMU  650
19. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLARIN DÜZELTİLMESİ  651
20. EKSİK AMORTİSMAN AYRILMASI DURUMUNDA ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI  651
21. VERGİ MATRAHINI İLGİLENDİRMEYEN KARŞILIKLARDA ENFLASYON DÜZELTMESİ SORUNU  653
22. AMORTİSMAN SÜRESİ DOLMUŞ İKTİSADİ KIYMETLERDE ENFLASYON DÜZELTMESİ  653
23. BEDELSİZ ALINAN HİSSE SENETLERİNİN DURUMU  654
24. FİNANSAL KİRALAMAYA KONU İKTİSADİ KIYMETLERİN DÜZELTİLMESİ  654
25. SERBEST BÖLGELERDE ENFLASYON DÜZELTMESİ  655
26. FİYATI DEVLETÇE BELİRLENEN MALLARDA ENFLASYON DÜZELTMESİ  655
27. ALTIN VE GÜMÜŞ ALIM SATIMI VE İMALİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLERDE ENFLASYON DÜZELTMESİ  655
28. KKEG VE İSTİSNALARDA ENFLASYON DÜZELTMESİ  655
29. SABİT KIYMET YENİLEME FONLARININ DURUMU  656
30. ORTAKLAR TARAFINDAN SERMAYENİN KARŞILIKSIZ KALMAMASI AMACIYLA ŞİRKETE ÖDENEN TUTARLARIN DURUMU  656
31. ŞAHIS FİRMALARINDA SERMAYE DÜZELTMESİ  657
32. GEÇİŞ DÖNEMİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ VE KAYIT ZAMANI  657
33. GEÇMİŞ YIL KARLARI VE YEDEK AKÇELERİN DÜZELTİLMESİ  658
34. ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASININ KAYITLARA ALINMASI VE DÜZELTME ÖRNEĞİ  659
35. YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  668
Kırk Altıncı Bölüm  
MEVCUTLARDA AMORTİSMAN  
I. AMORTİSMAN UYGULAMASININ ŞARTLARI  671
A. İKTİSADİ KIYMET İŞLETMEDE KULLANILABİLİR OLMALI VE ENVANTERE ALINMIŞ OLMALIDIR  671
B. KULLANIM SÜRESİNİN BİR YILI AŞMASI GEREKLİDİR  672
C. İKTİSADİ KIYMET YIPRANMA AŞINMA VE KIYMETTEN DÜŞMEYE MARUZ BULUNMALIDIR  673
D. İKTİSADİ KIYMETİN DEĞERİ BELLİ BİR TUTARI AŞMALIDIR  673
II. ARSA VE ARAZİDE AMORTİSMAN  674
III. AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİ  675
A. NORMAL AMORTİSMAN  675
B. AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİ  676
C. MADENLERDE AMORTİSMAN  677
1. İmtiyaz Bedelinin Unsurları  678
2. Maden İşletmesinde Kullanılan İktisadi Kıymetlerin Durumu  678
a. Kuyu, Ocak ve Benzeri Tesisler İçin Yapılan Giderlerin Durumu  679
b. Madenlerin Bulunduğu Arsa ve Arazilerin Durumu  679
3. Madenlerde Amortisman Oranının Tayini  680
4. Petrol Kanunu’na Göre Amortisman  680
D. FEVKALADE EKONOMİK VE TEKNİK AMORTİSMAN  680
1. Fevkalade Amortisman Uygulaması Yapılabilecek Haller  681
a. Sabit Kıymetin Afet Yüzünden Değer Kaybına Uğraması  681
b. Teknolojik Gelişmeler Dolayısıyla Uygulanan Fevkalade Amortisman  682
c. Cebri Çalışma Dolayısıyla Fevkalade Amortisman  682
2. Fevkalade Amortismanın Genel Amortisman Uygulamasına Etkisi  683
3. Sigortadan Tazminat Alınması Hali  684
IV. AMORTİSMAN UYGULAMA ESASLARI  686
A. AMORTİSMAN HESAPLANMASINA ESAS İKTİSADİ KIYMET DEĞERİ  686
1. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Gibi Değerlenen Sabit Kıymetlerin Amortismana Esas Değeri  686
2. Kredi Faizleri ve Kur Farklarının Durumu  687
3. Gayrimenkul ve Diğer İktisadi Kıymetlere İlişkin Normal Bakım ve Tamir Giderlerinin Durumu  687
4. İktisadi Kıymetlerin Maliyet Bedelini Artıran Giderlerin Durumu  688
5. Demirbaş Eşyanın Amortismana Esas Değeri  690
6. Değerleme Ölçüsü Bulunmayan veya Değeri Bilinmeyen İktisadi Kıymetlerde Amortismana Esas Değer  690
B. AMORTİSMAN ORANI  690
C. AMORTİSMAN UYGULAMASININ BAŞLANGICI  693
D. AMORTİSMAN SÜRESİ  694
E. AMORTİSMAN USULÜNÜN SEÇİLMESİ  695
F. AMORTİSMAN KAYITLARI VE HESAPLARI  696
V. AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  697
A. FAALİYETİN DURMASI HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  697
B. ÖLÜM HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  697
C. NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  697
D. DEVİR HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  698
E. BİRLEŞME HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  698
F. YENİDEN GERÇEK USULDE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLACAK VEYA BASİT USULDEN GERÇEK USULE GEÇECEK OLANLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI  699
G. DAR MÜKELLEFLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  699
H. HESAP DÖNEMİNİN DEĞİŞMESİ HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  700
I. AMORTİSMAN SÜRESİ DOLMADAN HURDAYA AYRILAN İKTİSADİ KIYMETLERİN DURUMU  700
J. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ DURUMU  700
K. ADİ ORTAKLIKTA ORTAK DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  701
L. BİNEK OTOMOBİLİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  701
M. SERMAYEDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  702
N. GAYRİMADDİ HAKLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI  703
O. İTFASI TAMAMLANAN AMORTİSMANA TABİ KIYMETLERİN İZLENMESİ  703
P. GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA AMORTİSMAN  704
R. YABANCI ÜLKELERDEKİ FAALİYETLER NEDENİYLE BU ÜLKELERE GÖNDERİLEN İKTİSADİ KIYMETLERDE AMORTİSMAN  706
S. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLARIN DURUMU  708
T. YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  709
U. ZİRAİ İŞLETMELERDE AMORTİSMAN  709
Ü. TELEVİZYON DİZİLERİ İÇİN AMORTİSMAN UYGULAMASI  710
V. ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDA AMORTİSMAN  710
Y. ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE AMORTİSMAN  711
Z. AR–GE HARCAMALARININ DURUMU  711
VI. BÖLÜMLE İLGİLİ YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  711
Kırk Yedinci Bölüm  
DEĞERSİZ, ŞÜPHELİ VE VAZGEÇİLEN ALACAKLAR  
I. DEĞERSİZ ALACAKLAR  720
A. BİR ALACAĞIN DEĞERİZ ALACAK SAYILMASININ GENEL ŞARTLARI  720
B. ACİZ VESİKASINA BAĞLANAN ALACAKLARIN DURUMU  722
C. BORÇLUNUN İFLASI HALİNDE ALACAKLARIN DURUMU  722
D. DEĞERSİZ ALACAĞIN ZARAR YAZILACAĞI DÖNEM  722
E. DEĞERSİZ ALACAKLARIN SONRADAN TAHSİLİ  723
F. DEĞERSİZ ALACAK UYGULAMASINA İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  723
II. ŞÜPHELİ ALACAKLAR  726
A. ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASININ GENEL ŞARTLARI  726
1. Bilanço Usulüne Göre Defter Tutulması  726
2. Alacağın Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İle İlgili Olması  726
3. Alacağın Teminatsız Olması  728
4. Alacağın Dava ve İcra Safhasında Bulunması  730
B. ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  732
1. Yabancı Para Cinsinden Alacakların Durumu  732
2. Hesaplanan KDV’den Kaynaklanan Alacakların Durumu  732
3. Şüpheli Alacak Uygulamasının Muhasebeleştirilmesi  733
4. Konkordato Halinde Şüpheli Alacak Uygulaması  735
5. İflas ve İflas Erteleme Halinde Şüpheli Alacak Uygulaması  736
6. Borsa Aracı Kurumlarında Şüpheli Alacak Uygulaması  737
7. Faktoring İşlemlerinde Şüpheli Alacak Uygulaması  737
8. Barter İşlemlerinde Şüpheli Alacak Uygulaması  739
9. Borçların Karşılıklı Olması Halinde Şüpheli Alacak Uygulaması veya Şüpheli Alacak Uygulaması Yapılmasından Sonra Yeni Alacak Borç Yaratılmış Olması Durumu  739
10. Şüpheli Alacak Karşılığının Ayrılacağı Dönem  740
11. Borcun Nakli Halinde Şüpheli Alacak Uygulaması  740
12. Alacağın Temliki Halinde Şüpheli Alacak Uygulaması  741
13. Aynı Gruba Bağlı Şirketlerin Birbirlerinden Olan Alacaklarında Karşılık Uygulaması  741
14. Çalınan İktisadi Kıymete İlişkin Dava Açılması Durumu  742
C. ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI İLE İLGİLİ ÖZELGELER, YARGI KARARLARI VE HUK DANIŞMA KOMİSYONU KARARLARI  742
1. Özelgeler  742
2. Yargı Kararları  746
3. HUK Danışma Komisyonu Kararları  751
III. VAZGEÇİLEN ALACAKLAR  751
A. GENEL ESAS  751
B. VAZGEÇİLEN ALACAKLARA İLİŞKİN YARGI KARARLARI  752
IV. GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA DEĞERSİZ, ŞÜPHELİ VE VAZGEÇİLEN ALACAKLAR  753
V. DOĞAL AFET VE BENZERİ DURUMLARDA DEĞERSİZ VEYA ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI  753
Kırk Sekizinci Bölüm  
İMTİYAZLI ŞİRKETLER VE SERMAYEDE AMORTİSMAN  
I. İMTİYAZLI ŞİRKETLER  759
A. GENEL ESAS  759
B. AMORTİSMAN UYGULAMASI VE SERMAYENİN İTFA ESASLARI  761
C. İTFAYA TABİ TUTULACAK SERMAYENİN SAPTANMASI  762
II. İŞLETME HAKKI DEVİRLERİ  763
A. İŞLETME HAKKI DEVRİNİN NİTELİĞİ  764
B. VUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRME  765
1. Genel Olarak  765
2. Amortisman Uygulaması  766
3. İşletme Hakkı– İmtiyaz Hakkı Karşılaştırması  767
4. İşletme Hakkı Devri ve Kiralama İşlemlerinin Karşılaştırılması  767
III. ÜST HAKKI TESİSİNDE DURUM  768
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  769
Kırk Dokuzuncu Bölüm  
ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN DEĞERLEMESİ VE İTFASI  
I. ÖZEL MALİYET BEDELİNİN MAHİYETİ  771
II. ÖZEL MALİYET BEDELİ UYGULAMASI YAPILABİLECEK İKTİSADİ KIYMETLER  772
III. ÖZEL MALİYET BEDELİNİN İTFASI  773
A. KİRA SÜRESİNİN BELLİ OLMAMASI  773
B. KİRA SÜRESİNİN BİR YIL OLMASI  773
C. KİRA SÜRESİNİN SONRADAN DEĞİŞMESİ  773
D. UZUN SÜRELİ KİRALAMALARDA DURUM  774
IV. ÖZEL MALİYET BEDELİ VE SERMAYEDE AMORTİSMAN UYGULAMASI  775
V. ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN KİRALAYANA BEDELSİZ OLARAK DEVRİ  776
VI. GAYRİMENKULÜN KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI HALİNDE ÖZEL MALİYET BEDELİNİN DURUMU  780
VII. ÖZEL MALİYET BEDELLERİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ  781
VIII. KİRALANAN ŞEYİN KİRACI TARAFINDAN BAŞKASINA KİRAYA VERİLMESİ DURUMU  781
IX. KİRALIK ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN BİNA YAPILMASI DURUMU  781
X. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  782
Ellinci Bölüm  
SABİT KIYMET SATIŞ KARININ TESPİTİ VE  
YENİLEME FONU UYGULAMASI  
I. SABİT KIYMETİN SATIŞ KARININ TESPİTİ  785
A. AMORTİSMANA TABİ TUTULMAMIŞ İKTİSADİ KIYMETLERİN SATIŞI  786
B. 1945 YILINDAN ÖNCE İKTİSAP EDİLMİŞ GAYRIMENKULLERİN SATIŞI  786
C. İLK DEFA MÜKELLEFİYETE GİRENLERDE SATIŞ KARI TESPİTİ  786
D. BASİT USULE TABİ OLANLARDA SABİT KIYMET SATIŞI  787
E. GÖTÜRÜ VEYA BASİT USULDEN GERÇEK USULE GEÇENLERDE ÖNCEKİ DÖNEMLERDEN DEVREN GELEN KIYMETLERİN SATIŞI  787
F. MESLEKİ FAALİYETTE KULLANILAN AMORTİSMAN KONUSU KIYMETLERİN SATIŞI  787
G. AMORTİSMANLARININ YARISI KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER KAYDEDİLEN KIYMETLERİN SATILMASI DURUMUNDA KAR ZARARIN TESPİTİ  788
II. AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN SİGORTA TAZMİNATI  789
III. YENİLEME FONU UYGULAMASI  790
A. BİLANÇO USULÜNE GÖRE DEFTER TUTULMASI  791
B. SATILAN KIYMETİN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET OLMASI  791
C. SATILAN KIYMETİN YENİLENMESİNİN ZORUNLU OLMASI VEYA İŞLETMEYİ İDARE EDENLERCE BU KONUDA KARAR VERİLMİŞ OLMASI  791
D. ALINAN İKTİSADİ KIYMETİN SATILAN KIYMETLE AYNI NİTELİKTE OLMASI  791
E. YABANCI PARA CİNSİNDEN SATIŞLARDA YENİLEME FONU UYGULAMASI  792
F. YENİLEME FONUNUN AKIBETİ  792
G. YENİ SATIN ALINAN KIYMETİN AMORTİSMANI  793
H. İŞİ TERK, İŞLETMENİN DEVRİ, BİRLEŞME VE TASFİYE DURUMLARINDA YENİLEME FONU UYGULAMASI  794
I. ÖLÜM HALİNDE YENİLEME FONUNUN DURUMU  794
J. DEVİR, BÖLÜNME VE NEVİ DEĞİŞTİRMELERDE YENİLEME FONU UYGULAMASI  795
K. GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA YENİLEME FONU  795
L. MÜCBİR SEBEPLERİN YENİLEME FONUNA ETKİSİ  795
M. SATIŞI YAPILAN İKTİSADİ KIYMETİN SAYISIYLA YENİLENEN KIYMETİN SAYISININ FARKLI OLDUĞU DURUMDA YENİLEME FONU  796
N. FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLMİŞ İKTİSADİ KIYMETLERİN SATIŞINDA YENİLEME FONU  796
O. “SAT, GERİ KİRALA” İŞLEMLERİNDE YENİLEME FONU  796
Ö. GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI DIŞINDA KALAN SATIŞ KARININ YENİLEME FONUNA ALINMASI  797
P. YENİ İKTİSADİ KIYMETİN FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLMİŞ OLMASI HALİNDE YENİLEME FONU  797
R. AMORTİSMANI GİDER KABUL EDİLMEYEN İKTİSADİ KIYMETLERİN SATIŞINDA YENİLEME FONU  797
IV. UYGULAMA ÖRNEĞİ VE MUHASEBE KAYITLARI  798
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  799
Elli Birinci Bölüm  
VERGİ CEZALARI VE CEZA UYGULAMASININ GENEL ESASLARI  
I. KÜÇÜK VE KISITLILARIN CEZAİ SORUMLULUĞU  804
II. TÜZEL KİŞİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU  804
III. TÜRKİYE’DE BULUNMAYAN MÜKELLEFLERİN TEMSİLİNDE SORUMLULUK  805
IV. TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU  805
V. İFLAS İDARESİNİN SORUMLULUĞU  805
VI. DAMGA VERGİSİNDE SORUMLULUK  806
Elli İkinci Bölüm  
VERGİ SUÇ VE CEZALARINDA BİRLEŞME  
I. TEK FİİL İLE ÇEŞİTLİ SUÇLARIN İŞLENMESİ  807
A. TEK FİİL İLE FARKLI VERGİLERİN ZİYAA UĞRATILMIŞ OLMASI  807
B. TEK FİİL İLE İŞLENEN SUÇUN BİRDEN ÇOK VERGİ CEZASINI GEREKTİRMESİ  807
II. AYRI FİİLLERLE AYRI SUÇLARIN İŞLENMESİ  808
III. AYRI FİİLLERLE AYNI SUÇUN TEKRAR İŞLENMESİ  808
IV. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  810
A. USULSÜZLÜK SUÇLARININ RE’SEN TAKDİRİ GEREKTİRMESİ DURUMU  810
B. BİRBİRİNİN TABİ SONUCU OLAN USULSÜZLÜKLERİN DURUMU  810
C. KAYIT NİZAMINA AİT HÜKÜMLERE UYULMAMASINDAN KAYNAKLANAN USULSÜZLÜK SUÇLARI  811
V. YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  811
Elli Üçüncü Bölüm  
VERGİ SUÇ VE CEZALARINDA TEKERRÜR  
I. TEKERRÜR UYGULAMASININ ŞARTLARI  813
A. AYNI NEVİDEN BİR VERGİ SUÇUNUN TEKRAR İŞLENMİŞ OLMASI  813
B. ÖNCEKİ CEZANIN KESİNLEŞMİŞ OLMASI  814
C. İKİNCİ SUÇUN BELLİ BİR SÜRE İÇİNDE İŞLENMİŞ OLMASI  815
II. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  817
A. USULSÜZLÜK CEZALARINDA TEKERRÜR DOLAYISIYLA KESİLECEK CEZANIN HESAPLANMASI  817
B. ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ DURUMU  818
C. ZARAR MAHSUBU HALLERİNDE DURUM  818
III. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  819
Elli Dördüncü Bölüm  
VERGİ ZİYAI CEZASI  
I. VERGİ ZİYAI CEZASI UYGULAMASINI GEREKTİREN FİİLLER  821
II. VERGİ ZİYAI CEZASININ TUTARI  821
A. CEZANIN ÜÇ KAT OLARAK UYGULANMASI  821
B. CEZANIN %50 ORANINDA UYGULANMASI  822
III. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  824
A. İŞTİRAK SUÇUNUN İŞLENMESİ HALİNDE VERGİ ZİYAI CEZASI UYGULAMASI  824
B. HAKSIZ YERE VERGİ İADESİ HALİNDE VERGİ ZİYAI CEZASI UYGULAMASI  824
C. GEÇİCİ VERGİDE CEZA UYGULAMASI  825
1. Yüzde Onluk Marjın Hesaplanacağı Baz  825
2. Geçici Vergide Ceza ve Gecikme Faizi Uygulaması  827
a. Tarh Edilecek Geçici Verginin Saptanması  828
b. Geçici Vergi Tarhiyatının Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilmesinden Önce Yapılması  829
c. Geçici Vergi Tarhiyatının Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilmesinden Sonra Yapılması  830
D. EN AZ CEZA HADDİ  830
E. BEYAN VE ÖDEME VADESİNİN FARKLILAŞTIRILMASI SONRASINDA VERGİ ZİYAI CEZASI UYGULAMASI  831
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  832
Elli Beşinci Bölüm  
GENEL USULSÜZLÜK FİİL VE CEZALARI  
I. USULSÜZLÜK FİİL VE DERECELERİ  835
A. BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER  836
1. Vergi ve Harç Beyannamelerinin Süresinde Verilmemiş Olması  836
2. VUK’a Göre Tutulması Gereken Defterlerin Herhangi Birinin Tutulmamış Olması  836
3. Defter Kayıtlarının Doğru Bir Vergi İncelemesi Yapılmasına İmkan Vermeyecek Derecede Noksan ve Usulsüz Olması  836
4. Çiftçiler Tarafından Ekim ve Sayım Beyanının Süresinde ve Usulüne Uygun Yapılmamış Olması  836
5. VUK’un Kayıt Nizamı Hükümlerine Uyulmamış Olması  836
6. İşe Başlamanın Zamanında Bildirilmemesi  837
7. Tasdiki Mecburi Olan Defterlerin Herhangi Birinin Tasdik Ettirilmemiş Olması  837
8. Diğer Ücretler Üzerinden Alınan Verginin Tarh Zamanı Geçtiği Halde Tarh Ettirilmemiş Olması.  837
9. VİV Beyannamesinin VUK’un 342/2. Maddesinde Belirtilen Süre İçinde Verilmesi  837
B. İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER  837
1. VİV Beyannamesinin VUK’un 342/1 Maddesinde Belirtilen Süre İçinde Verilmesi  837
2. Ekim ve Sayım Beyanlarının Süresi İçinde ve Doğru Bir Şekilde Yapılmamış Olması  838
3. Vergi Kanunlarında Yer Alan Bildirimlerin Zamanında Yapılmamış Olması  838
4. Vergi Karnesinin Sürenin Sonundan Başlayarak 15 Gün İçinde Alınmaması  838
5. Tasdiki Zorunlu Defterlerin Herhangi Birinin Tasdik İşleminin Süresinden İtibaren 1 Ay İçinde Yaptırılması  838
6. Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin Kanunen Belirlenmiş Şekil Şartlarına Uyulmaksızın Düzenlenmesi  838
7. Hesap ve İşlemlerin Doğruluğunu Bozmamakla Birlikte Bazı Evrak ve Vesikaların İbraz Edilmemesi  838
II. USULSÜZLÜKTE CEZA  839
III. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  839
A. USULSÜZLÜK FİİLİNİN AYNI ZAMANDA RE’SEN TAKDİRİ GEREKTİRMESİ  839
B. BİRBİRİNİN TABİ SONUCU OLAN USULSÜZLÜKLERDE CEZA UYGULAMASI  840
C. USULSÜZLÜK FİİLİNİN TEKERRÜRÜNDE CEZA UYGULAMASI  840
D. GENEL USULSÜZLÜK FİİLİNİN BAŞKA VERGİ CEZASINI DA GEREKTİRMESİ  842
E. USULSÜZLÜKTE TESPİT  843
F. KANUNİ SÜRESİ İÇİNDE VERİLMEYEN BEYANNAMELERİN PİŞMANLIKLA VEYA PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAKSIZIN VERİLMESİNDE USULSÜZLÜK UYGULAMASI  843
IV. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  844
Elli Altıncı Bölüm  
VUK’UN 353. MADDESİ KAPSAMINDAKİ  
ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI  
I. FATURA VE BENZERİ BELGELERİN VERİLMEMESİ VEYA ALINMAMASI  847
II. PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ VE DİĞER BELGELERİN KULLANILMAMASI VEYA DÜZENLENMEMESİ  847
III. BELGE ALMAYAN TÜKETİCİLERİN DURUMU  849
IV. GÜNLÜK TUTULMASI GEREKEN DEFTERLERİN TUTULMAMASI, VERGİ LEVHASI ASMA ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASI  850
V. MUHASEBE STANDARTLARINA UYULMAMASI  850
VI. TEK VERGİ NUMARASI UYGULAMASINA BAĞLI CEZA UYGULAMASI  850
VII. BELGE BASIMI YAPAN MATBAA İŞLETMELERİNİN BİLDİRİM ZORUNLULUĞUNA UYMAMALARI  850
VIII. İŞLEMLERİNDE VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANMAK ZORUNDA OLANLARIN BİLGİ VERMEMELERİ  851
IX. ÖZEL YETKİLİLERİN İKAZINA RAĞMEN ARACI DURDURMAYANLARA UYGULANACAK CEZA  851
X. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  851
A. ÖZEL USULSÜZLÜK FİİLİ NİN VERGİ ZİYAI CEZASINI DA GEREKTİRMESİ  851
B. ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA FİİL AYRILIĞI VE TEKERRÜR UYGULAMASI  852
C. GENEL USULSÜZLÜK FİİLİNİN ÖZEL USULSÜZLÜK FİİLİ İLE BİRLEŞMESİ  852
D. ÖZEL USULSÜZLÜK CEZA TUTARLARININ ARTIRILMA SİSTEMİ  853
E. BELGELERDEKİ ŞEKLİ NOKSANLIKLAR NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ DURUMU  853
F. CEZA UYGULAMASININ SOMUT TESPİTE DAYANMASI ZORUNLULUĞU  854
XI. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  854
Elli Yedinci Bölüm  
DİĞER ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI  
I. DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI  863
II. VUK’UN MÜKERRER 355. MADDESİ KAPSAMINDAKİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASI  863
A. GENEL OLARAK UYGULANACAK CEZA TUTARI  863
B. TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE BELLİ ZORUNLULUKLARI YERİNE GETİRMEYENLERE UYGULANACAK CEZA  865
C. ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VE BİLDİRMDE BULUNMA MECBURİYETİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE UYGULANACAK CEZA  866
III. ÖZEL USULSÜZLÜK FİİLİNİN GENEL USULSÜZLÜK FİİLİ İLE BİRLEŞMESİ  867
IV. ÖZEL USULSÜZLÜK FİİLİ NİN VERGİ ZİYAI VERGİ CEZASINI DA GEREKTİRMESİ  867
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  868
Elli Sekizinci Bölüm  
VERGİ SUÇLARI  
I. KAÇAKÇILIK SUÇ VE CEZASI  871
A. ON SEKİZ AYDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASI GEREKTİREN FİİLLER  871
1. Defter ve Kayıtlarda Hesap ve Muhasebe Hilesi Yapmak  871
2. Mevhum Adlara Hesap Açmak  872
3. Çift Defter Tutmak  872
4. Defter ve Belgelerde Tahrifat Yapmak  872
5. Defter ve Belgeleri Gizlemek  872
6. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek veya Kullanmak  873
B. ÜÇ YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASI GEREKTİREN FİİLLER  875
1. Defter Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek  875
2. Sahte Belge Düzenlemek veya Kullanmak  876
C. İKİ YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASI GEREKTİREN FİİLLER  876
D. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  876
1. Kaçakçılık Suçu ile Vergi Ziyaı Suçu İlişkisi  876
2. Kaçakçılık Suçunun İşlendiği Tarihin Saptanması ve Tekerrür  878
3. Kaçakçılık Suçlarında Birleşme ve Teselsül  878
4. Pişmanlıkla Bildirimde Kaçakçılık Cezası  879
5. Cezanın Ertelenmesi  880
II. KAÇAKÇILIK SUÇUNA İŞTİRAK EDENLERİN DURUMU  880
III. VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL SUÇU  882
IV. MÜKELLEFİN ÖZEL İŞİNİ YAPAN MEMURLARA UYGULANACAK CEZA  883
V. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA UYGULAMASINDA USUL  883
VI. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER BAKIMINDAN CEZA UYGULAMASI  883
A. GERÇEK KİŞİLERDE UYGULAMA  884
B. ADİ ORTAKLIKTA UYGULAMA  884
C. TÜZEL KİŞİLERDE UYGULAMA  884
VII. ZAMANAŞIMI SÜRESİ  886
VIII. GERÇEK KİŞİLERDE ÖLÜM, TÜZEL KİŞİLERDE İNFİSAHIN CEZALANDIRMADAKİ SONUÇLARI  887
A. GERÇEK KİŞİLERDE DURUM  887
B. TÜZEL KİŞİLERDE DURUM  888
IX. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI  888
Elli Dokuzuncu Bölüm  
VERGİ CEZASININ KESİLMESİ  
I. GENEL ESAS  893
II. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  894
Altmışıncı Bölüm VERGİ CEZASININ ÖDENMESİ  895
Altmış Birinci Bölüm  
YANILMA  
I. YETKİLİ MAKAMLARIN YANLIŞ İZAHAT VERMESİ DURUMUNDA YANILMA UYGULAMASI  897
A. ÖZELGE UYGULAMASI  897
1. Özelge Talebinde Bulunabilecek Olanlar  897
2. Özelge Talep Edilecek Makam  898
3. Özelge Talebi Sayılmayan Başvurular  898
4. Özelge Talebinin Değerlendirilmesi  899
5. Özelge Uygulamasının Sonuçları  899
B. SİRKÜLER UYGULAMASI  900
II. BİR HÜKMÜN UYGULANIŞ TARZINDA GÖRÜŞ VE İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE YANILMA UYGULAMASI  901
III. YANILMA NEDENİYLE KESİLMEYECEK CEZALAR  902
IV. YANILMA HALİNDE GECİKME FAİZİ UYGULAMASI  902
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  902
Altmış İkinci Bölüm  
PİŞMANLIK VE ISLAH  
I. PİŞMANLIK UYGULAMASININ GEÇERLİ OLDUĞU VERGİLER  905
II. PİŞMANLIK KAPSAMINA GİREN SUÇ VE CEZALAR  906
III. PİŞMANLIK TALEBİNİN GEÇERLİ OLMA ŞARTLARI  908
A. HABER VERME TARİHİNDEN ÖNCE İHBAR YAPILMAMIŞ OLMASI  908
B. HABER VERME TARİHİNDEN ÖNCE İNCELEMEYE BAŞLANILMAMIŞ VEYA TAKDİR KOMİSYONUNA BAŞVURULMAMIŞ OLMASI  909
C. HİÇ VERİLMEMİŞ BEYANNAMELERİN 15 GÜN İÇİNDE TEVDİ OLUNMASI  911
D. NOKSAN VE YANLIŞ BEYANIN TAMAMLANMASI  911
E. PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMEYE GÖRE HESAPLANAN VERGİNİN ÖDENMESİ  912
IV. VERGİ İDARESİNİN BANKALARDAN ALDIĞI BİLGİLERİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  912
V. VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMASINDAN VEYA TAKDİR KOMİSYONUNA SEVK EDİLMEDEN SONRA VERİLENLER HARİÇ OLMAK ÜZERE VERİLEN BEYANNAMELERDE VERGİ CEZASININ YARISININ UYGULANMASI  913
VI. PİŞMANLIK BEYANNAMELERİNİN İHTİRAZİ KAYITLA VERİLMESİ  914
VII. PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMELERDE ZARAR BİLDİRİLMESİ VEYA VERGİYE TABİ MATRAH BULUNMAMASI  914
VIII. GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA PİŞMANLIKLA BEYAN  915
A. PİŞMANLIK TALEBİNİN TAKİP EDEN GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİNDE YAPILMASI  915
B. PİŞMANLIK TALEBİNİN TAKİP EDEN VERGİLENDİRME DÖNEMİNDEN SONRAKİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YAPILMASI  916
C. PİŞMANLIK TALEBİNİN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİNDEN SONRA YAPILMASI  917
D. GEÇİCİ VERGİNİN TAKİP EDEN GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE KENDİLİĞİNDEN TELAFİ EDİLMESİ  917
IX. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  918
Altmış Üçüncü Bölüm  
VERGİ CEZASINI KALDIRAN DİĞER ÖZEL DURUMLAR  
I. ÖLÜM HALİNDE CEZALARIN KALKMASI  923
II. MÜCBİR SEBEP HALİNDE CEZANIN KALKMASI  924
III. CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI  924
IV. VERGİ CEZALARINDA YAPILAN HATALAR  925
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  925
Altmış Dördüncü Bölüm  
VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM  
I. İNDİRİMİN KAPSAMI  927
II. İNDİRİMİN ŞARTLARI  927
III. İNDİRİMİN TUTARI  927
IV. ÖDEME  928
V. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  929
A. KOLLEKTİF ŞİRKETTE CEZA İNDİRİMİ  929
B. ADİ ORTAKLIKTA CEZA İNDİRİMİ  929
C. MİRASÇILARIN CEZAYA MUHATAP OLMASI  930
D. UZLAŞMADAN VAZGEÇİP İNDİRİM TALEP EDİLMESİ  930
E. DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE DAVADAN VAZGEÇİP İNDİRİM İSTENMESİ  931
F. İNDİRİM TALEBİNDE BULUNMADAN ÖDEME  931
G. İNDİRİM TALEBİNİN GENELLİĞİ  931
VI. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  932
Altmış Beşinci Bölüm  
UZLAŞMA  
I. UZLAŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI  933
A. KONU BAKIMINDAN UZLAŞMA  933
B. VERGİ TÜRÜ BAKIMINDAN UZLAŞMA  934
C. TARHİYATIN MUHTEVASI BAKIMINDAN UZLAŞMA  935
D. TARHİYATIN MUHATABI BAKIMINDAN UZLAŞMA  935
E. UZLAŞMA KOMİSYONLARI  936
1. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Komisyonları  936
2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonları  936
F. UZLAŞMA TALEBİNİN YAPILACAĞI MAKAM  937
II. UZLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ VE KISMİ UZLAŞMA  937
III. UZLAŞMANIN KESİNLİĞİ VE UZLAŞMA KONUSU VERGİLER İÇİN DÜZELTME TALEBİ  938
IV. UZLAŞMADA USUL  939
V. UZLAŞMA VE VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA  941
VI. UZLAŞMA VE ÖDEME  943
VII. UZLAŞMA VE CEZA İNDİRİMİ  943
VIII. TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA  944
IX. DEĞERLENDİRME  947
X. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  947
Altmış Altıncı Bölüm  
VERGİ DAVALARI  
I. VERGİ UYUŞMAZLIKLARINA BAKAN YARGI ORGANLARI  953
A. VERGİ MAHKEMESİ  953
B. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ  953
C. DANIŞTAY  953
II. VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA  954
A. DAVA KONUSU  954
B. DAVA AÇMAYA YETKİLİ OLANLAR  955
C. YETKİLİ VERGİ MAHKEMESİ  956
D. DAVANIN AÇILMASI  956
E. DAVA AÇMA SÜRESİ  957
F. DAVANIN İNCELENMESİ  958
G. DAVA AÇILMASININ TAHSİLATA ETKİSİ  959
H. VERGİ MAHKEMESİ KARARININ SONUÇLARI  960
1. İstinaf Yolu  960
1.1. Tanım  960
1.2. İstinaf Yolunun İşleyiş Süreci  961
1.2.1. Başvuru  961
1.2.2. Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlemler  962
1.2.3. Karar  963
2. Temyiz Yolu  963
2.1. Tanım  963
2.2. Temyize Konu Edilecek Kararlar  964
2.3. Temyiz Yolunun İşleyiş Süreci  964
2.3.1. Başvuru  964
2.3.2. Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlemler  965
2.3.3. Temyiz İncelemesi  966
2.3.4. Karar  967
2.3.4.1. Danıştay’ ın Bölge İdare Mahkemesi Kararını Onaması  967
2.3.4.2. Danıştay’ ın Bölge İdare Mahkemesi Kararını Bozması  967
2.3.5. Temyizen verilen karar üzerine yapılacak işlem  967
2.3.5.1. Bölge İdare Mahkemesinin Danıştay Dairesinin Bozma Kararına Uyması  968
2.3.5.2. Bölge İdare Mahkemesinin Danıştay Dairesinin Bozma Kararına Uymaması  968
III. İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAY’IN GÖREVLERİ  969
A. DANIŞTAY’IN DAVAYI REDDİ  969
B. DANIŞTAY’IN DAVAYI KABULÜ  969
IV. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  970
A. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  970
B. KANUN YARARINA BOZMA  970
V. BÖLÜME İLİŞKİN YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER  971
Kaynakça  977
Kavramlar Dizini  987
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021