6100 sayılı HMK'ya göre İlk Derece Mahkemeleri için Ara Kararlar El Kitabı Güncel AYM, Yargıtay ve BAM Kararlarıyla Servet Kaya  - Kitap
6100 sayılı HMK'ya göre İlk Derece Mahkemeleri için

Ara Kararlar El Kitabı

Güncel AYM, Yargıtay ve BAM Kararlarıyla

2. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1067
Barkod:
9786052647936
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.190,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Eserde, uygulamada gözden kaçan hususların en aza indirilmesi ve zamandan tasarruf amacıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun duruşmalarda, gerekçeli kararlarda ve ek kararlarda uygulaması bulunduğu değerlendirilen maddeler dikkate alınarak; ara karar şablonlarının, usulî işlem şablonlarının, usulî karar şablonlarının ve usulî gerekçe şablonlarının hazır örnekleri, HMK sistematiğine göre sıralanarak yer almıştır.
Eserde yer alan şablonlar ile tam bir şekilde karar veya ara karar kurulabilmesine, usulî işlemin eksiksiz icrasına yardımcı olunması, dayanak kanun hükmü ve dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğuna hazır bir şekilde ulaşılabilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla eser, özellikle mesleğe yeni başlayan hâkimler, avukatlar ve kalem personeli gibi hukuk uygulayıcıların yararlanmasına sunulmuştur.
Eserde gereksiz metin kalabalığına neden olunmaması amacıyla, her bölüm sonunda yer alan emsal içtihatların yalnızca öz kısımları belirtilmiştir. Her bir emsal karar tek tek özenle seçilmiş yerleşik kararlar olup, yalnızca ilgili emsal kararda koyultulmuş şekilde yazılan öz kısımların gözden geçirilmesinin dahi, uygulayıcı açısından çok yararlı olacağı kanaatindeyiz.
Eser, uygulayıcıların hizmetine, yardımcı kaynak olarak sunulmuştur. Eserdeki şablonların, yüzde yüz doğru, eksiksiz, genel geçer, kesin ve değişmez nitelikte olduğu iddiası bulunmamaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Usuli İşlemler
.
Usuli Kararlar
.
Usuli Gerekçeler
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 
9
SORUMSUZLUK METNİ 
11
İÇİNDEKİLER 
13
YARGI HAKKI
1. Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunmaması (Gerekçe ve Karar Şablonu) 
43
Emsal İçtihat Özetleri 
44
YARGI YOLU
1. Yargı Yolunun Caiz Olmaması (Gerekçe ve Karar Şablonu) 
47
2. Olumsuz Yargı Yolu Uyuşmazlığı (Gerekçe ve Karar Şablonu) 
48
3. Olumsuz Yargı Yolu Uyuşmazlığı Kararıyla Birlikte Tedbirin Devamı Kararı 
50
4. Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarma Talebinin Reddi 
51
Emsal İçtihat Özetleri 
51
GÖREVSİZLİK
1. Görevsizlik Kararı (Karar Miktar İtibariyle Verildiği Anda Kesin İse) 
59
2. Görevsizlik Kararı (Kanun Yolu Açık İse) 
59
3. Görevsizlik Kararıyla Birlikte Tedbirin Devamı Kararı ve Gerekçe Şablonu 
60
4. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı 
61
5. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu 
61
6. Sulh Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu 
62
7. Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu 
63
8. Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu 
66
9. İş Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu 
67
10. Aile Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu 
68
11. Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu 
69
12. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu 
71
13. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu (Tazminat Davasında) 
73
Emsal İçtihat Özetleri 
75
YETKİSİZLİK
1. Kesin Olmayan Yetki Halinde Yetkisizlik Kararı (Kanun Yolu Açık İse) 
105
2. Kesin Yetki Halinde Yetkisizlik Kararı (Kanun Yolu Açık İse) 
108
3. Yetkinin Kesin Olduğu Hâllerde Yetkisizlik Kararı (Kanun Yolu Bakımından Karar Verildiği Anda Kesin İse) 
110
4. Yetkinin Kesin Olmadığı Hâllerde Yetkisizlik Kararı (Kanun Yolu Bakımından Karar Verildiği Anda Kesin İse) 
110
5. Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı (Kesin Yetki Halinde) 
111
6. Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı (Kesin Olmayan Yetki Halinde) 
111
7. Yetkisizlik Kararıyla Birlikte Tedbirin Devamı Kararı (Gerekçe Şablonu) 
112
Emsal İçtihat Özetleri 
113
GÖNDERME
1. Ticaret İhtisas Mahkemesine Gönderme Kararı 
137
2. Ticaret İhtisas Mahkemesine (Yersiz) Gönderilen Dosyanın İadesi Kararı 
140
3. Tüketici İhtisas Mahkemesine Gönderme Kararı 
143
4. Tüketici İhtisas Mahkemesine (Yersiz) Gönderilen Dosyanın İadesi Kararı 
146
5. Kamulaştırma İhtisas Mahkemesine Gönderme Kararı 
149
6. Kamulaştırma İhtisas Mahkemesine (Yersiz) Gönderilen Dosyanın İadesi Kararı 
152
7. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk İhtisas Mahkemesine Gönderme Kararı 
155
8. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk İhtisas Mahkemesine (Yersiz) Gönderilen Dosyanın İadesi Kararı 
159
Emsal İçtihat Özetleri 
163
YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER
1. Gizlilik Kararı – Kapalı Duruşma (Kabul) 
185
2. Gizlilik Kararı – Kapalı Duruşma (Red) 
185
3. Uygunsuz Dilekçenin Yeniden Düzenlenmesi İçin Kesin Süre İhtarı 
186
Emsal İçtihat Özetleri 
186
HÂKİMİN ÇEKİNMESİ, ÇEKİLMESİ VE REDDİ
1. Hâkimin Yasaklılık Nedeniyle Çekinmesi ve Gerekçe Şablonu 
195
2. Hâkimin Ret Sebepleri Bulunması Nedeniyle Çekilmesi – Ara Kararı ve Gerekçe Şablonu 
195
3. Hâkimin Reddi Talebin Üzerine Yapılacak İşlemler Ara Kararı 
196
4. Hâkimin Reddi Talebinin Merciince İncelenmesi – Kabul Kararı ve Gerekçe Şablonu 
196
5. Hakimin Reddi Talebinin Merciince İncelenmesi – Ret Kararı ve Gerekçe Şablonu 
197
6. Hâkimin Reddi Talebinin Geri Çevrilmesi (Kötüniyetli Red) 
198
Emsal İçtihat Özetleri 
198
TARAF EHLİYETİ
1. Dava Açılmasına İlişkin Vesayet Makamı İzni İçin Kesin Süre 
209
2. Davadan Feragate İlişkin Vesayet Makamı İzni İçin Kesin Süre 
209
3. Davalıyı Temsile ve Cevap Dilekçesine İlişkin Vesayet Makamı İzni İçin Kesin Süre 
209
4. Dava Sırasında Davacının Ölümü 
210
5. Dava Sırasında Davalının Ölümü 
211
6. Davalının En Yakın Mirasçıların Mirası Reddetmesi 
212
7. Davalı Şirketin Ticaret Sicilden Terkin Edilmiş Olması 
213
8. Davacı Şirketin Davadan Önce İflasına Karar Verilmiş Olması 
213
9. Davacı Şirketin Davadan Sonra İflasına Karar Verilmiş Olması 
214
10. Davalı Şirketin Davadan Önce İflasına Karar Verilmiş Olması (Asliye Ticaret Mahkemesine Görevsizlik Gerekçe Şablonu) 
214
11. Davalı Şirketin Davadan Sonra İflasına Karar Verilmiş Olması 
216
12. Vesayet Makamına İhbarda Bulunulması (Davacı Yönünden) 
216
13. Vesayet Makamına İhbarda Bulunulması (Davalı Yönünden) 
216
14. Mental Gerilik Nedeniyle Yasal Danışman Tanınması İçin Vesayet Makamına İhbarda Bulunulması 
217
15. Kayyım Atanmasına İlişkin Yetki ve Kesin Süre Verilmesi 
217
16. Tarafın Davasını Takip Edebilecek Yeterlilikte Olmaması 
218
Emsal İçtihat Özetleri 
218
DAVANIN İHBARI VE DAVAYA MÜDAHALE
1. Davanın Üçüncü Kişiye İhbarı 
247
2. Davanın Üçüncü Kişiye İhbarı (Red) 
247
3. Üçüncü Kişinin Davaya Müdahale Talebinin Açıklattırılması 
247
4. Davaya Fer’i Müdahale Talebi (Tarafların Dinlenilmek Üzere Davet Edilmesi) 
248
5. Davaya Fer’i Müdahale Talebinin Hukuki Yarar Yokluğu Nedeniyle Reddi – Duruşmalı 
248
6. Davaya Fer’i Müdahale Talebinin Reddi (Süreden) 
249
7. Davaya Fer’i Müdahale Talebinin Kabulü (Taraflar Dinlenilmeksizin) 
249
8. Asli Müdahale Talep Sonucunun Açıklanması ve Harç Tamamlanması ve Gider Avansı Yatırılması İçin Süre Verilmesi 
249
Emsal İçtihat Özetleri 
250
DAVAYA VEKÂLET
1. Vekâletnamede Özel Yetkinin Bulunmaması (Özel Yetki Gereken Usulî İşlemler) 
259
2. Vekâletnamede Özel Yetkinin Bulunmaması (Dava Şartı – Boşanma Davası) 
259
3. Vekâletnamede Özel Yetkinin Bulunmaması (Dava Şartı – Mirasın Reddi Davası) 
260
4. Avukatın Vekâletnamesiz Dava Açması (Zarar Doğuracak Hal Var ise) 
260
5. Avukatın Vekâletnamesiz Dava Açması (Zarar Doğuracak Hal Yok ise) 
260
6. Avukatın Vekâletnamesiz Cevap Dilekçesi Vermesi 
261
7. Avukatın Vekâletnamesiz Duruşmaya Katılması (Zarar Doğuracak Hal Yok ise) 
261
8. Vekâletname Eksikliğinin Verilen Süre İçerisinde Giderilmemesi (Celse Harcı ve Diğer Yargılama Giderlerinden Sorumluluk) 
261
9. Vekâletname Eksikliğinin Verilen Süre İçerisinde Kötüniyetli Olarak Giderilmemesi (CBS ve Baro İhbarı) 
262
10. Tarafın Avukat Tutmak İçin Süre Talebi 
262
11. Avukatın Dosya İncelemek İçin Süre İstemesi (Red) 
262
12. Avukatın Geçerli Bir Özürle Dosya İncelemek İçin Süre İstemesi (Kabul) 
262
13. Vekillikten Çekilen Davacı Vekilinin Davayı Takip Etmemesi 
263
14. Avukatın – Vekilin Duruşmada Disiplinsiz Hareketlerde Bulunması 
263
15. Avukatın Azlinden Sonra Vekâlet Verenin Davayı Takip Etmemesi 
263
16. Avukatın İş Yapamaz Duruma Gelmesi Halinde Ara Karar 
264
17. Vekaletnamede Suret Harcı Eksikliği (Davacı Vekili Yönünden) 
265
18. Vekâletnamede Suret Harcı Eksikliği (Davalı Vekili Yönünden) 
265
19. Vekâletnamede Baro Pulu Eksikliği 
265
20. Yetki Belgesinde Baro Pulu Eksikliği 
266
Emsal İçtihat Özetleri 
266
TEMİNAT (Zorunlu Teminat Halleri)
1. Mutad Meskenin Bulunmayan Türk Vatandaşının Dava Açması İçin Teminat Yatırma Zorunluluğu 
277
2. Mutad Meskenin Bulunmayan Türk Vatandaşının Davacı Yanında Davaya Müdahil Olması İçin Teminat Yatırma Zorunluluğu 
277
3. Mutad Meskenin Bulunmayan Türk Vatandaşının Takip Yapması İçin Teminat Yatırma Zorunluluğu 
278
4. Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Davacının Teminat Yatırma Zorunluluğu 
278
5. Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Müdahale Talebinde Bulunanın Teminat Yatırma Zorunluluğu 
279
6. Yabancının Dava Açması İçin Teminat Yatırma Zorunluluğu 
280
7. Yabancının Takip Yapması İçin Teminat Yatırma Zorunluluğu 
280
8. Davacının Adli Yardımdan Yararlanması Nedeniyle Teminat Yatırılması Talebinin Reddi Kararı 
281
9. Davacının, Yurt İçinde Yeterli Taşınmazının Bulunması Nedeniyle Teminat Yatırılması Talebinin Reddi Kararı 
281
10. Davacının, Ayni teminatla Güvence Altına Alınmış Alacağının Bulunması Nedeniyle Teminat Yatırılması Talebinin Reddi Kararı 
281
11. Davanın, Sırf Küçüğün Menfaatlerini Korumaya Yönelik Olarak Açılmış Olması Nedeniyle Teminat Yatırılması Talebinin Reddi Kararı 
282
12. İlama Bağlı Alacak İçin İlamlı İcra Takibi Yapılmış Olması Nedeniyle Teminat Yatırılması Talebinin Reddi Kararı 
282
Emsal İçtihat Özetleri 
282
SÜRELER
1. Hâkim Tarafından Verilen Süre İçin Haklı Nedenle Ek Süre İstenmesi (Kabul) 
285
2. Hâkim Tarafından Verilen Süre İçin Ek Süre İstenmesi (Red) 
285
3. Kanunda Belirtilen Süre İçin Ek Süre İstenmesi 
285
Emsal İçtihat Özetleri 
285
ESKİ HALE GETİRME
1. Kesin Süreden Sonra Eski Hale Getirme Talebi Hakkında Ara Karar (Kabul) 
293
2. Kesin Süreden Sonra Eski Hale Getirme Talebi (Red) 
293
Emsal İçtihat Özetleri 
294
DAVA ŞARTLARI
1. Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Usulden Ret Kararı 
297
Emsal İçtihat Özetleri 
297
İLK İTİRAZLAR
1. İlk İtirazlar Hakkında Karar 
315
Emsal İçtihat Özetleri 
315
DAVANIN AÇILMASI 
319
1. Davanın Açılma Tarihinin Tespiti 
319
3. Eksik Başvuru Harcının Tamamlanması İhtarı – Tensipte 
319
4. Eksik Başvuru Harcının Tamamlanması İhtarı – Duruşmada 
320
5. Eksik Peşin Harcın Tamamlanması İhtarı – Tensipte 
320
6. Eksik Peşin Harcın Tamamlanması İhtarı – Duruşmada 
320
7. Eksik Gider Avansının Tamamlanması İhtarı – Tensipte 
321
8. Eksik Gider Avansının Tamamlanması İhtarı – Duruşmada Tefhim 
321
9. Suçüstü Ödeneğinden Giderlerin Karşılanması 
321
10. Davanın Geri Alınması, Davadan Vazgeçilmesi ve Davanın Atiye Bırakılması (Red) 
322
11. Davanın Geri Alınması 
323
12. Davadan Vazgeçilmesi 
323
13. Davanın Atiye Bırakılması (Atiye Terki) 
324
14. Taraf Değişikliği Talebi (Ret) 
324
15. Taraf Değişikliği Talebi (Kabul) 
324
16. Taraf Değişikliği Nedeniyle davanın tarafı olmaktan çıkarılan Lehine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti 
325
17. Dava Konusunun Devri Nedeniyle Davacıya Tercihin Sorulması 
325
Emsal İçtihat Özetleri 
325
CEVAP DİLEKÇESİ
1. Ek Cevap Süresi Verilmesi (Yazılı Yargılama) 
351
2. Ek Cevap Süresi Verilmesi (Basit Yargılama) 
351
3. Cevap Dilekçesinin Süresinde Verilmemesi 
352
5. Karşı Davanın Asıl Dava ile takas mahsup ilişkisinin ve Bağlantının Bulunmaması 
352
6. Karşı Davanın Süresinde Açılmamış Olması 
353
Emsal İçtihat Özetleri 
353
CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ
1. Duruşmada Cevap dilekçesinin Tebliğ Edilmesi (Yazılı Yargılama) 
359
2. Duruşmada Cevaba Cevap Tebliğ Edilmesi (Yazılı Yargılama) 
359
3. Duruşmada Cevap dilekçesinin Tebliğ Edilmesi (Basit Yargılama) 
360
Emsal İçtihat Özetleri 
361
ÖN İNCELEME
1. Uyuşmazlık Konusunun Belirlenmesi (Yazılı Yargılama) 
363
2. Uyuşmazlık Konusunun Belirlenmesi (Basit Yargılama) 
363
3. Sulh ve Arabuluculuğa Teşvik, Esasları, Süreci ve Hukuki Sonuçlarının Hatırlatılması 
364
4. Sulh ve Arabuluculuğa Teşvik, Esasları, Süreci ve Hukuki Sonuçlarının Hatırlatılması (Basit Yargılama) 
364
5. Ön İnceleme Duruşmasına Davet Tutanağı (Yazılı Yargılama) 
365
6. İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Yasağı (Yazılı Yargılama) 
365
7. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere İlişkin İtiraz (Davanın Reddi) 
366
8. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere İlişkin İtiraz (İtirazın Reddi) 
366
Emsal İçtihat Özetleri 
366
TAHKİKAT
1. HMK'nın 139'uncu Maddesi İhtarına Rağmen Delillerin Sunulmaması veya Getirilmesi İçin Gerekli Açıklamanın Yapılmaması 
373
2. Tahkikat Aşamasına Geçiş 
373
3. Tahkikatın Sona Erdiği Duruşmada Sözlü Yargılamaya Geçileceği İhtarı 
373
4. İnceleme Sırasının Belirlenmesi (Davacı İddialarının Öncelikli İncelenmesi) 
373
5. İnceleme Sırasının Belirlenmesi (Davalı Savunmasının Öncelikli İncelenmesi) 
373
6. Tarafların Dinlenilmesi İçin Duruşmaya Davet 
374
7. Davanın Yeterli Derecede Aydınlanması Nedeniyle Tahkikatın Bitirilmesi 
374
Emsal İçtihat Özetleri 
374
DURUŞMA
1. Resmi Tatil veya Çalışma Saati Dışında Keşif veya Duruşma Yapılması 
379
2. Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma Yapılması 
379
3. Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Tanığın, Bilirkişinin, Tarafın Dinlenilmesi 
379
4. Tarafların Duruşmaya Gelmemesi – Dosyanın İşlemden Kaldırılması 
380
5. Masraf Bulunmaması Nedeniyle Mazeretin Reddi ve Dosyanın İşlemden Kaldırılması 
380
6. Dosyanın Süresi İçerisinde Yenilenmemesi Nedeniyle Açılmamış Sayılması 
382
7. Dosyanın Üçüncü Kez Takipsiz Bırakılması Nedeniyle Açılmamış Sayılması (Yazılı Yargılama) 
382
8. Dosyanın İkinci Kez Takipsiz Bırakılması Nedeniyle Açılmamış Sayılması (Basit Yargılama) 
383
9. Duruşma Düzenine İlişki İhtar (Taraf Hakkında) 
384
10. Duruşma Düzenine İlişkin İhtara Rağmen Uygunsuz Hareketlerin Devam Etmesi (Taraf Hakkında) 
384
11. İhtara Rağmen Duruşma Düzeninin Bozmaya Devam Edilmesi (Disiplin Hapsi) 
384
12. Duruşma Sırasında Suç Teşkil Eden Eylemde Bulunmak (Disiplin Cezası ve Tutuklama Kararı) 
385
13. Duruşma Sırasında Görüntü ve Ses Kaydı Yapılması (İhtar) 
385
14. İhtara Rağmen Duruşma Sırasında Görüntü ve Ses Kaydı Yapılması 
386
15. Beyanların Birebir Duruşma Zaptına Geçirilmesi Talebinin Reddi 
386
16. Beyanların Doğrudan Tutanağa Geçirilmesi Talebi (Kabul) 
387
17. Zabıt Katibinin Görev Yapamayacak Durumda Olması Nedeniyle Başka Kişinin Görevlendirilmesi 
387
Emsal İçtihat Özetleri 
387
ÖN SORUN – BEKLETİCİ MESELE
1. Ön Sorunun incelenmesi 
397
2. Bekletici Mesele Kararı 
397
3. Bekletici Mesele Talebinin Reddi 
397
4. Veraset İlamı İçin Yetki ve Kesin Süre Verilmesi ile Neticesinin Beklenilmesi 
398
Emsal İçtihat Özetleri 
398
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI
1. Davaların Birleştirilmesi (Aynı Yargı Çevresinde) 
401
2. Davaların Birleştirilmesi (Ayrı Yargı Çevresinde) 
401
3. Davaların Birleştirilmesi Talebinin Reddi (Aynı Yargı Çevresinde) 
402
4. Davaların Birleştirilmesi Talebinin Reddi (Ayrı Yargı Çevresinde) 
402
5. Davaların Ayrılması 
403
Emsal İçtihat Özetleri 
404
İSTİCVAP
1. Tarafların İsticvabı 
409
2. İstinabe yoluyla Tarafların İsticvabı 
409
3. Aynı Anda Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla İsticvap 
409
4. Gelemeyecek Durumda Olan Kişinin Bulunduğu Yerde İsticvap Olunması 
410
5. Tarafların İsticvaben Dinlenmesi 
410
6. İsticvaptan Çekinme – Sır Nedeniyle – (Hatırlatma Zorunluluğu Yok) 
411
7. İsticvaptan Çekinme – Menfaat Tehlikesi Nedeniyle (Hatırlatma
Zorunluluğu Yok) 
411
Emsal İçtihat Özetleri 
412
ISLAH
1. Islahın Karşı Tarafa Tebliği 
417
2. Islaha Karşı Beyan İçin Süre Verilmesi 
417
3. Tahkikattan Sonra Islah 
417
4. İkinci Kez Islah 
417
5. Bozmadan veya Kaldırma Kararından Sonra Islah (Tahkikata İlişkin İşlem Yapılmış İse) 
418
6. Bozmadan veya Kaldırma Kararından Sonra Islah (Tahkikata İlişkin İşlem Yapılmamış İse) 
418
7. Davanın Tamamen Islahında Yeni Bir Dava Dilekçesi Sunmak Üzere Verilmesi 
418
8. Davanın Tam Islahında Geçersiz İşlemler Nedeniyle Teminat 
419
9. Kötüniyetli Islah 
419
Emsal İçtihat Özetleri 
420
MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ
1. Mahkemenin Maddi Hatalarının Düzeltilmesi 
445
2. Tarafların Maddi Hatalarının Düzeltilmesi 
445
Emsal İçtihat Özetleri 
445
TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMAYA
GEÇİŞ (YAZILI YARGILAMA USULÜNDE)
1. Tahkikatın Sona Ermesinden Önce Taraflara Verilen Söz (Yazılı Yargılama) 
449
2. Tahkikatın Sona Erdirilmesi ve Sözlü Yargılamaya Geçiş (Yazılı Yargılama – HMK 147 İhtarı Varsa) 
449
3. Tahkikatın Sona Erdirilmesi ve Sözlü Yargılamaya Geçiş (Yazılı Yargılama – HMK 147 İhtarı Bulunmakla Birlikte Süre Talebi Varsa) 
449
4. Tahkikatın Sona Erdirilmesi ve Sözlü Yargılamaya Geçiş (Yazılı Yargılama – HMK 147 İhtarı Bulunmamakla Birlikte, Karar İçin Gün Talebi Olmadığı Açıkça Belirtilirse) 
450
5. Tahkikatın Sona Erdirilmesi ve Sözlü Yargılamaya Geçiş (Yazılı Yargılama – HMK 147 İhtarı Yoksa, Karar İçin Gün Talebi Varsa) 
450
9. Toplu Mahkemede Tahkikat Hâkimi Görevlendirilmesi 
451
10. Toplu Mahkemede Naip Hâkim Görevlendirilmesi 
451
11. Toplu Mahkemede Tahkikatın Sona Ermesinden Önce Dosyanın Mahkeme Başkanına Verilmesi, 
451
12. Toplu Mahkemede Kurulun Tahkikatı Genişletmesi 
452
13. Toplu Mahkemede Tahkikatın Sona Ermesi 
452
Emsal İçtihat Özetleri 
452
İSPAT VE DELİLLER
1. Uyuşmazlığın Çözümünde Etkili Olmayan Vakıa İçin Delil Toplanması Talebi 
455
2. Herkesçe Bilinen Vakıa İçin Delil Toplanması Talebi 
455
Emsal İçtihat Özetleri 
455
3. İkrar Edilmiş Vakıa İçin Delil Toplanması Talebi 
457
4. İkrardan Dönülmesi Talebi 
458
5. Sulh Görüşmeleri Sırasındaki İkrara İlişkin Talebinin Reddi Kararı 
458
Emsal İçtihat Özetleri 
458
6. Süresinden Sonra Bildirilen Delil (Red) 
460
7. Sonradan Delil Gösterilmesi; HMK 145 – Yargılamayı Geciktirme Amacı Yoksa (Kabul) 
460
8. Sonradan Delil Gösterilmesi; HMK 145 – Tarafın Kurusundan
Kaynaklanmıyorsa (Kabul) 
460
9. Sonradan Delil Gösterilmesi; HMK 145 (Red) 
461
Emsal İçtihat Özetleri 
461
10. Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Delil (Red) 
462
Emsal İçtihat Özetleri 
463
11. Kanunun Belirli Delillerle İspatını Emrettiği Hususlara İlişkin Başka Delil (Red) 
463
Emsal İçtihat Özetleri 
464
12. Yazılı Belge İle İspatı Gereken Hususta Tanık Dinlenmesi Talebi 
465
Emsal İçtihat Özetleri 
465
13. İspat Yükünün Hangi Tarafa Ait Olduğu Hususu (Genel Kural) 
466
Emsal İçtihat Özetleri 
466
14. İspat Yükünün Hangi Tarafa Ait Olduğu Hususu (Karineye Dayanılması) 
467
Emsal İçtihat Özetleri 
468
15. İspat Yükünün Hangi Tarafa Ait Olduğu Hususu (Delil Sözleşmesi) 
469
Emsal İçtihat Özetleri 
470
16. İspat Yükünün Hangi Tarafa Ait Olduğu Hususu (Geçersiz Delil Sözleşmesinin) 
471
Emsal İçtihat Özetleri 
471
17. Vakıaları İspata Elverişli Şekilde Somutlaştırma İhtarı 
471
Emsal İçtihat Özetleri 
472
18. Delillerin Hangi Vakıanın İspatı İçin Gösterildiğini Açıklanması İhtarı 
472
Emsal İçtihat Özetleri 
472
19. Başka Yerdeki Delilin Bulunduğu Yerde İncelenmesi 
473
20. Delilden Vazgeçilmesi (Karşı Tarafın Açık İzni Yoksa) 
473
Emsal İçtihat Özetleri 
473
21. Delilden Vazgeçilmesi (Karşı Tarafın Açık İzni Varsa) 
474
22. Delillerin İncelenmesinin Ertelenmesi 
474
23. İstinabe Yoluyla Delillerin İncelenmesi 
474
Emsal İçtihat Özetleri 
474
24. İstinabe İşlemlerine Katılma Hakkının Hatırlatılması 
475
Emsal İçtihat Özetleri 
475
Emsal İçtihat Özetleri 
476
26. Belge Aslının İlgilisine İadesi (Dava Sonuçlanmamış İse) 
477
27. Belge Aslının İlgilisine İadesi (Hüküm Kesinleşmiş İse) 
477
Emsal İçtihat Özetleri 
478
28. Miktar İtibariyle Senetle İspat Zorunluluğu – Tanık Dinlenmesi Talebinin Reddi 
478
Emsal İçtihat Özetleri 
478
29. Miktarın Azalması Halinde Senetle İspat Zorunluluğu – Tanık Dinlenmesi Talebinin Reddi 
480
30. HMK'nın 200/1'in Hatırlatılması ve Karşı Tarafın Açık Muvafakati Halinde Tanık Dinlenmesi 
480
Emsal İçtihat Özetleri 
481
32. Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı 
482
Emsal İçtihat Özetleri 
482
33. Delil Başlangıcı– Senetle İspat Zorunluluğu İstisnası 
482
Emsal İçtihat Özetleri 
483
34. İlamlara Karşı Tanık Dinlenmesi Talebinin Reddi Kararı 
484
Emsal İçtihat Özetleri 
484
35. Düzenleme Şeklinde Noter Senetlerine Karşı Tanık Dinlenmesi Talebinin Reddi Kararı 
485
Emsal İçtihat Özetleri 
485
36. Onaylama Şeklinde Noter Senetlerinin Delil Niteliği (Gerekçe Şablonu) 
486
Emsal İçtihat Özetleri 
486
37. Resmi Belgelerin Delil Niteliği (Gerekçe Şablonu) 
487
Emsal İçtihat Özetleri 
487
38. Resmi Belge İle İlgili Şüphe Varsa Kurumdan Açıklama İstenmesi 
488
Emsal İçtihat Özetleri 
488
39. Mahkeme Huzurunda İkrar Edilen Adi Senetlerin İspat Gücü 
489
Emsal İçtihat Özetleri 
489
40. Elektronik İmza ile Oluşturulmuş Belgenin Delil Niteliği (Gerekçe Şablonu) 
491
41. Elektronik İmza İle Oluşturulmuş Belgenin İncelenmesi 
491
42. İmza Atamayanların Mühür, Alet veya Parmak İzi Kullanarak Düzenledikleri Senetlerin Delil Niteliği (Gerekçe Şablonu) 
492
Emsal İçtihat Özetleri 
492
43. Hesap Defteri veya Cüzdanla İş Yapan Kuruluşlardaki İmza Atamayanların İşlemler (Gerekçe Şablonu) 
492
Emsal İçtihat Özetleri 
492
44. Senette Çıkıntı Kazıntı Silinti – Kısmen Hükümsüz Sayılması (Gerekçe Şablonu) 
493
Emsal İçtihat Özetleri 
493
45. Senette Çıkıntı Kazıntı Silinti – Tamamen Hükümsüz Sayılması (Gerekçe Şablonu) 
494
Emsal İçtihat Özetleri 
494
46. Yazı veya İmzanın Süresi İçerisinde İnkâr Edilmemiş Olması (Gerekçe Şablonu) 
494
Emsal İçtihat Özetleri 
495
47. Sahteliği İddia Edilen Belgenin İstenmesi ve Kasaya Alınması 
495
48. Resmi Belgenin Sahteliğinin Tespiti İçin Dava Açmak Üzere Süre Verilmesi (Gerekçe Şablonu) 
495
Emsal İçtihat Özetleri 
496
49. Adi Senetteki Yazı veya İmzanın İnkar Edilmesi Halinde İşleme Esas Alınamaması 
496
Emsal İçtihat Özetleri 
496
50. Resmi Senetteki Yazı veya İmzanın İnkâr Edilmesi Halinde İşleme Esas Alınamaması 
497
Emsal İçtihat Özetleri 
497
51. Yazı veya İmza İnkarının Tedbirlere Etkisi (Tedbire İtirazın Reddi) 
498
Emsal İçtihat Özetleri 
498
52. Güvenli Elektronik İmzalı Belgenin İnkarı Halinde Bilirkişi İncelemesi 
499
53. Sahtecilik İncelemesi İsticvap Ara Kararı 
499
Emsal İçtihat Özetleri 
499
54. Sahtecilik İncelemesi İsticvap Sonrası Re'sen Kanaat 
500
Emsal İçtihat Özetleri 
500
55. Sahtecilik İncelemesi İsticvap Sonrası Bilirkişi İncelemesi (Uzman Bilirkişi) 
501
56. Sahtecilik İncelemesi İsticvap Sonrası Bilirkişi İncelemesi (Adli Tıp Kurumu) 
502
57. Sahtecilik İncelemesi Raporlar Arası Çelişkinin Giderilmesi (ATK Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu) 
504
58. Sahtecilik İncelemesi Raporlar Arası Çelişkinin Giderilmesi (Bilirkişi Heyeti) 
505
58. Sahtecilik İncelemesi İstiktap Formlar 
505
Emsal İçtihat Özetleri 
506
59. Sahte Adi Senedin İptalinde Hüküm (Sahtecilik Davasında veya Ön Sorun Olarak İncelenen Davada) 
509
60. Sahte Resmi Senedin İptalinde Hüküm (Sahtecilik Davasında) 
509
61. Haksız Yere Sahtecilik İddiası Adi Senette (Celse Harcı ve Tazminat) 
509
62. Haksız Yere Sahtecilik İddiası Resmi Senette (Celse Harcı ve Tazminat) 
509
Emsal İçtihat Özetleri 
510
63. Bilirkişi Ara Kararından Önce Sahtelik İddiasından Vazgeçme Halinde Tazminattan İndirim Kararı 
510
64. Bilirkişi Ara Kararından Önce Sahtelik İddiasından Vazgeçme Halinde Tazminata Yer Olmadığı Kararı 
511
65. Hukuk Mahkemesince Verilen Belgenin Sahte Olmadığı Kararının Ceza Mahkemesini Bağlayıcılığı Nedeniyle Bekletici Mesele Talebinin Reddi 
511
66. Ceza Mahkemesince Sahtecilik Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığı veya Beraat Kararının Bağlayıcı Olmadığı 
511
Emsal İçtihat Özetleri 
512
67. Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması (Gerekçe Şablonu) 
512
Emsal İçtihat Özetleri 
512
70. Belge Aslının İbraz Edene Verilmesi (Sahtecilik İddiası Yok iken) 
514
71. Belge Aslının İbraz Edene Verilmesi (Talep Halinde) 
514
72. Belge Aslının İbrazı Usulü (Yetki Çevresi Dışındaki Mahkemeye Gönderme İçin) 
514
Emsal İçtihat Özetleri 
514
73. Bilirkişiye Yerinde İnceleme Yetkisi Verme Talebinin Reddi 
515
Emsal İçtihat Özetleri 
515
74. Bilirkişiye Aracılığıyla Yerinde İnceleme (Hakim Gözetiminde Keşif Suretiyle) 
515
Emsal İçtihat Özetleri 
516
Emsal İçtihat Özetleri 
517
76. Belgenin Elinde Bulunduğunu İnkar Edilmesi Veya Belgeyi Bulamadığını Beyan Etmesi Halinde İhtar (Yemin Teklifi) 
521
Emsal İçtihat Özetleri 
522
77. Mahkemece Belge Aslının Dava Dışı Resmi Makamlardan İstenmesi 
524
78. Mahkemece Belge Aslının Dava Dışı Özel Kişiden İstenmesi 
524
Emsal İçtihat Özetleri 
524
79. Üçüncü Kişinin İbraz Etmediği Belge İçin Tanık Olarak Dinlenmesi 
527
Emsal İçtihat Özetleri 
527
80. Yabancı Dilde Yazılmış Belgenin Tercümesinin İbrazı 
527
Emsal İçtihat Özetleri 
527
81. Yabancı Dildeki Belgenin Resmi Tercümesi (Re'sen) 
528
82. Yabancı Dildeki Belgenin Resmi Tercümesi (Talep Üzerine) 
528
83. Yabancı Dildeki Belgelerde Yetkili Merci veya Konsolos Onayı/Tasdiki İhtarı 
529
Emsal İçtihat Özetleri 
529
84. Yabancı Dildeki Vekaletnamede Yetkili Merci veya Konsolos Onayı/Tasdiki İhtarı 
531
Emsal İçtihat Özetleri 
531
85. Tasdik Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine Taraf Ülke İçin Tasdik Ara Kararında Dönülmesi 
532
Emsal İçtihat Özetleri 
533
Anayasa Mahkemesi Karar Özetleri (İspat ve Deliller Hakkında) 
534
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararı Özetleri (İspat ve Deliller Hakkında) 
542
TİCARİ DEFTERLER
1. Ticari Defterlerin İbrazı – Ticari Davalarda Re'sen (Münhasıran Deftere Dayanma Yoksa) 
545
2. Ticari Defterlerin İbrazı – Ticari Olmayan Davada – Tarafların Talebi Üzerine (Yalnızca Bir Taraf Tacir İse) 
545
3. Ticari Davalarda Usulüne Uygun Tutulmayan Ticari Defterler (Gerekçe Şablonu) 
545
4. Ticari Davalarda Usulüne Uygun Tutulan Ticari Defterlerin Delil Niteliği (Red Gerekçe Şablonu) 
545
5. Defterlerdeki Sahibi Lehine ve Aleyhine Olan Kayıtların Birbirinden Ayrılamaması (Gerekçe Şablonu) 
546
6. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması (Gerekçe Şablonu) 
546
7. Münhasıran Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanma 
546
8. Ticari Defterlerin Bilirkişi Tarafından Hangi Hususlarda İnceleneceğinin Belirtilmesi 
546
Emsal İçtihat Özetleri 
547
YEMİN
1. Yemin Teklifi Hakkının Hatırlatılması – Yemine Davet – Yemin Etmemenin Sonucunun İhtarı 
555
2. Tüzel Kişiler Hakkında Yemine Davet – (Duruşmada Hazır Değilse) 
556
3. Yemine Davet – Taraf Duruşmada Hazır İse (Yemin Metni İçin Süre Talebi Varsa) 
557
4. Yemine Davet Taraf Duruşmada Hazır İse (Yemin Metni İçin Süre Talebi Yoksa) 
558
5. Yemin Şekli ve İcrası 
558
6. Yeminin Konusu Nedeniyle Soru Talebinin Reddi 
559
7. Yeminin Konusu Olamayacak Vakıalar Hakkında Yemin Teklifi Talebinin Reddi 
559
8. İade Edilen Yemine Davet 
560
9. Yeminin İade Talebinin Yemin Teklif Edilen Tarafın Şahsından
Kaynaklanması Nedeniyle Reddi 
560
10. Ölüm veya Fiil Ehliyetinin Kaybı Halinde Yemin 
560
11. İlgisiz Kişiye Yemin Teklifinin Reddi 
561
12. Ergin Olmayanlar veya Kısıtlılara İlişkin Yemine Davet 
561
13. Yemin Konusunun Yeterli Açıklıkta Olmadığı Hususunda İtiraz Reddi 
562
14. Yemin Konusunun Yeterli Açıklıkta Olmadığı Hususunda İtirazın Kabulü 
562
15. Sağır ve Dilsiz Yemini – Okuma Yazma Bilen – El Yazılı Yemin 
562
16. Okuma Yazma Bilen Sağır ve Dilsizler İçin Duruşma Tutanağından Ayrı Tutulacak El Yazılı Yemin Tutanağı 
563
17. Sağır ve Dilsiz Yemini – Okuma Yazma Bilmeyenler İçin İşaret Dili ile Yemin 
564
18. Mahkeme Dışında Yemin – Hasta ve Engelliler İçin Yemin 
565
19. İstinabe Yoluyla Yemin (Yemin Talimatı) 
565
20. Ses ve Görüntü Nakli Yoluyla Yemin (Yemin Talimatı) 
566
21. Yemin Sırasında Davanın Aydınlanması İçin Soru Sorulması 
566
22. Yeminli Beyanın Tutanağa Geçirilmesi ve Yemin Edene Okunması 
567
23. Yalan Yere Yemin Şikâyetinin Bekletici Mesele Yapılması Talebinin Reddi 
567
Emsal İçtihat Özetleri 
567
TANIK
1. Tanık Bildirilmesi İçin Süre Verilmesi 
579
2. Ölen Tanık Yerine Tanık Bildirilmesi İçin Süre Verilmesi 
579
3. Tanığın Davet Edilmesi – Çıkarılacak Davetiye 
580
4. Tanığın Telefon, Faks, E–Posta Gibi Araçlarla Davet Edilmesi 
581
5. Geri Kalan Tanıkların Dinlenilmesinden Vazgeçilmesi 
581
6. Tanık Verilen Süresinde Bildirilmemiş ise (Duruşmada Da Hazır Değilse) 
581
7. Tanık Adresi Bildirilmesi İçin Kesin Süre Verilmesi 
581
8. Tanık Adresi Yanlış İse Yeni Adres İçin Kesin Süre 
582
9. Tanık Zorla Getirme ve Para Cezası 
582
10. Tanıklığın İzne Bağlı Olduğu Haller – (Görev Gereği Sır) 
582
11. Tanığa Soru Kağıdı Gönderilmesi 
582
12. Tanıklıktan Çekinme Hakkının Hatırlatılması – Kişisel Neden (Bağ) Varsa 
583
13. Tanıklıktan Çekinme – Sır Nedeniyle – (Hatırlatma Zorunluluğu Yok) 
584
14. Tanıklıktan Çekinme – Menfaat Tehlikesi Nedeniyle (Hatırlatma Zorunluluğu Yok) 
584
15. Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnası Nedeniyle Çekinme Talebinin Reddi 
585
16. Tanıklıktan Çekinme Talebinin Delil Gösterilmemesi Nedeniyle Reddi 
586
17. Sebepsiz Yere Tanıklık Yapmamak – Para Cezası ve Duruşmanın Ertelenmesi 
587
18. Sebepsiz Yere Tanıklıktan Yapmamakta Direnme – Disiplin Hapis Cezası Verilmesi 
587
19. Tanıkların Beyanlarının Kuşkulu Olması Diğer Tanık Beyanlarına İtibar Edilmesi (Gerekçe Şablonu) 
588
20. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma – (Dinlenmeden Önce) 
588
21. Tanık Yemini 
588
22. Tanığın Yeminsiz Dinlenilmesi 
589
23. Tanığın Keşifte Dinlenilmesi 
589
24. Tanığın Keşifte Dinlenilmesi Talebinin Reddi 
589
25. Hasta veya Engelli Tanığın Bulunduğu Yerde Dinlenilmesi 
589
26. Tanığın İstinabe Yoluyla Dinlenilmesi 
590
27. Tanığın İstinabe Yoluyla Dinlenilmesi İçin Talimat Müzekkeresi Şablonu 
590
28. Tanığın İstinabe Yoluyla Dinlenilmesi Talebinin Reddi 
592
29. Tanığın Tercümanla Dinlenilmesi – (Türkçe Bilmeyen Tanık Hakkında) 
592
30. Tanığın Dinlenilmesi – Sağır ve Dilsiz Olup, Okuma Yazma Bilmeyen Tanık Hakkında 
593
31. Tanığın Dinlenilmesi – Sağır ve Dilsiz Olup, Okuma Yazma Bilen Tanık Hakkında 
593
32. Sağır ve Dilsiz Olup, Okuma Yazma Bilen Tanığa İlişkin Yazılı Tutanak 
594
33. Yalan Tanıklık Hakkında Suç İhbarında Bulunulması 
596
34. Yalan Tanıklık Hakkında Suç İhbarı (Tutuklamalı) 
597
35. Tanığa Ücret Ödenmesi 
597
36. Tanığa Ücret Ödenmesi – Yol, Konaklama, Beslenme Dahil 
597
37. Tanık Beyanının Alınması – (Duruşma Genel Şablonu) 
598
Emsal İçtihat Özetleri 
599
BİLİRKİŞİ
1. Bilirkişi Görevlendirilmesi – Tek Bilirkişi 
613
2. Bilirkişi Görevlendirilmesi – Bilirkişi Heyeti 
614
3. Bilirkişiye Ek Ücret Takdiri (Gerekçeli Ara Karar) 
615
4. Bilirkişinin Süresinde Rapor Vermemesi – İhtar 
615
5. Bilirkişinin Rapor Vermemesi – Para Cezası Verilmesi ve Disiplin Cezası İhtarı 
615
6. Bilirkişinin Rapor Vermemekte Direnmesi – Disiplin Hapsi 
616
7. Bilirkişilik Görevi Kabul Zorunluluğu – Para Cezası Verilmesi ve Disiplin Cezası İhtari (Bilirkişi Listesinde Yer Almayan Kişi veya Kuruluşlar Dahil) 
616
8. Bilirkişilik Görevi Kabul Zorunluluğu – Disiplin Cezası (Bilirkişi listesinde yer almayan kişi veya kuruluşlar dahil) 
617
9. Bilirkişiye Dosya Teslimi ve Yeminin Hatırlatılması (Tek Bilirkişi) 
617
10. Bilirkişiye Dosya Teslimi ve Yeminin Hatırlatılması (Bilirkişi Heyeti) 
618
11. Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi (Listede Yer Almayan Bilirkişi) 
619
12. Bilirkişinin Yasaklılığı Nedeniyle Görevden Alınması 
620
13. Bilirkişinin Reddi Nedeniyle Görevden Alınması 
621
14. Bilirkişinin Reddi Talebinin Reddi 
622
15. Bilirkişiye Verilen Sürenin Uzatılması 
622
16. Süresinde Rapor Sunulmaması Nedeniyle Yeni Bilirkişi Görevlendirilmesi 
623
17. Bilirkişi Raporuna İtiraz İçin Ek Süre Verilmesi 
623
18. Bilirkişiden Ek Rapor Alınması 
623
19. Yeni Bilirkişiden Yeni Rapor Alınması 
624
20. Bilirkişinin Görevi Kabulden Kaçınma (Çekilme) Talebinin Kabulü (Gerekçe Şablonu) 
624
21. Bilirkişi Raporu Değerlendirme (Gerekçe Şablonu) 
625
22. Adli Tıp Kurumundan Rapor İstenmesi (Gerekçeli Ara Karar) 
625
23. Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Heyetinden Rapor İstenmesi (Gerekçeli Ara Karar) 
625
Emsal İçtihat Özetleri 
626
KEŞİF
1. Keşif Kararı 
643
2. Keşif Kararı – İstinabe 
644
3. Temsili Uygulama 
644
Emsal İçtihat Özetleri 
645
SOYBAĞININ TESPİTİ İÇİN İNCELEME
1. Soybağının Tespiti İçin Kan Örneği Alınması 
649
2. Soybağının Tespiti İçin Kan Örneği Alınması – Talimat Yoluyla 
650
3. Rapor Masrafı Taraflarca Yatırılmamış İse (Masrafın Hazineden
Karşılanması) 
650
Emsal İçtihat Özetleri 
651
UZMAN GÖRÜŞÜ
1. Uzman Görüşü Sunmak Üzere Ek Süre Talebinin Reddi 
653
2. Uzman Görüşü Sunan Kişinin Duruşmaya Çağrılması 
653
Emsal İçtihat Özetleri 
653
HÜKÜM, HÜKMÜN VERİLMESİ VE TEFHİMİ
1. Hüküm, Hükmün Verilmesi ve Tefhimi 
659
2. 6100 sayılı HMK'ya göre Gerekçeli Karar Şablonu 
659
Emsal İçtihat Özetleri 
660
TASHİH
1. Tashih Şerhi – Hüküm Tebliğ Edilmiş İse Duruşmaya Davet Ara kararı 
673
2. Tashih Şerhi – Duruşmalı İncelemede Duruşma İcrası 
673
3. Tashih Şerhi – Hüküm Tebliğ Edilmemiş İse Re'sen Tashih Ek Kararı 
674
Emsal İçtihat Özetleri 
674
TAVZİH
1. Tavzih Talebine İlişkin Dosya Üzerinden İnceleme Ara Kararı 
685
2. Tavzih Talebine İlişkin Duruşmalı İnceleme Ara Kararı 
685
3. Tavzih Talebi – Duruşmalı İncelemede Duruşma İcrası 
686
4. Tavzih Kararı – Dosya Üzerinden Ek Karar 
686
5. Tavzih Talebinin Reddi – Dosya Üzerinden Ek Karar 
687
Emsal İçtihat Özetleri 
687
HÜKMÜN TAMAMLANMASI
1. Hükmün Tamamlanması Talebi – Dosya Üzerinden İnceleme Ara Kararı 
695
2. Hükmün Tamamlanması Talebine İlişkin Duruşmalı İnceleme Ara Kararı 
695
3. Hükmün Tamamlanması Talebi – Duruşmalı İncelemede Duruşma İcrası 
696
4. Hükmün Tamamlanması Kararı – Dosya Üzerinden Ek Karar 
696
Emsal İçtihat Özetleri 
697
FERAGAT
1. Feragat Nedeniyle Davanın Reddi (Gerekçe Şablonu) 
701
2. Feragat Nedeniyle Davanın Reddi (Nihai Karardan Sonra Ek Karar) 
702
Emsal İçtihat Özetleri 
703
KABUL
1. Kabul Nedeniyle Davanın Kabulü (Gerekçe Şablonu) 
711
2. Kabul Nedeniyle Davanın Kabulü (Nihai Karardan Sonra Ek Karar) 
712
3. Kabul Halinde Yargılama Giderinin Davalıya Yüklenmemesi (Gerekçe Şablonu) 
713
Emsal İçtihat Özetleri 
714
SULH
1. Sulh Nedeniyle Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı – Duruşma İcrası 
721
2. Sulh Nedeniyle Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı – Gerekçe Şablonu 
722
3. Sulh Nedeniyle Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı (Nihai Karardan Sonra Ek Karar) – Gerekçe Şablonu 
722
4. Sulh Nedeniyle Esas Hakkında Karar Verilmesi – Duruşma İcrası 
723
5. Sulh Nedeniyle Esas Hakkında Karar Verilmesi – Gerekçe Şablonu 
724
6. Sulh Nedeniyle Esas Hakkında Karar Verilmesi (Sulhe Göre Esas Hakkında Karar) – (Nihai Karardan Sonra Ek Karar) – Gerekçe Şablonu 
725
Emsal İçtihat Özetleri 
727
TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM (BASİT YARGILAMA USULÜNDE)
1. Tahkikatın Sona Ermesinden Önce Taraflara Verilen Söz (Basit Yargılama) 
733
2. Tahkikatın Sona Erdirilmesi ve Sözlü Yargılamaya Geçiş (Basit Yargılama) 
733
3. Sözlü Yargılamada Esasa İlişkin Beyan İçin Gün Talebinin Reddi (Basit Yargılama) 
733
Emsal İçtihat Özetleri 
734
DELİL AVANSI
1. Delil İkamesi İçin Avans İhtarı 
743
2. Delil İkamesi İçin Avans İhtarı (Yarı Oranında Delil Avansından Sorumluluk) 
743
3. Tarafların Tasarrufunda Olmayan İşlerde Delil İkamesi İçin Avansın Hazineden Ödenmesi 
743
Emsal İçtihat Özetleri 
743
YARGILAMA GİDERİ
1. Yargılama Giderinden Aleyhine Hüküm Verilenin Tam Sorumluluğu – Gerekçe Şablonu 
757
2. Yargılama Giderinden Haklılık Oranına Göre Sorumluluk – Gerekçe Şablonu 
757
3. Yargılama Giderinden, Arabuluculuk İlk Toplantısına Mazeretsiz Katılmama Nedeniyle Lehine Karar Verilene Yüklenmesi – Gerekçe ve Hüküm Şablonu 
758
4. Yargılama Giderinin Aleyhine Hüküm Verilen İhtiyari Dava Arkadaşları Arasında Paylaştırılması – Gerekçe Şablonu 
758
5. Yargılama Giderinin Aleyhine Hüküm Verilen Zorunlu Dava Arkadaşlarından Müteselsilen Tahsili– Gerekçe Şablonu 
758
6. Davanın Uzamasına veya Yargılama Gideri Yapılmasına Sebebiyet Verenin Yargılama Giderlerinden Sorumluluğu – Gerekçe Şablonu 
759
7. Taraf Sıfatında Yanıltma Nedeniyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk – Gerekçe Şablonu 
759
8. Fer’i Müdahil Aleyhine Feri Müdahale Gideri – Gerekçe Şablonu 
759
9. Fer’i Müdahil Lehine Feri Müdahale Gideri – Gerekçe Şablonu 
759
10. Feri Müdahilin Davaya Katılmasına Davalının Sebebiyet Vermiş Olması – Gerekçe Şablonu 
759
11. Kötüniyetli Davalının Akdi Vekalet Ücretinden Sorumluluğu ve Disiplin Para Cezası – Gerekçe ve Hüküm Şablonu 
759
12. Açıkça Haksız Olan Davacının Akdi Vekalet Ücretinden Sorumluluğu ve Disiplin Para Cezası – Gerekçe ve Hüküm Şablonu 
760
13. Davanın Konusuz Kalması Halinde Yargılama Gideri – Gerekçe ve Hüküm Şablonu
 
761
14. Görevsizlik – Yetkisizlik Halinde Yargılama Gideri – Gerekçe Şablonu 
762
15. Görevsizlik – Yetkisizlik Kararından Sonra Davaya Devam Edilmemiş İse Yargılama Gideri – Gerekçe ve Hüküm Şablonu 
762
16. Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Halinde Yargılama Gideri – Gerekçe ve Hüküm Şablonu 
762
17. Hükümden Sonraki Yargılama Giderleri Pusulasının Hüküm Altında Gösterilmesi – Gerekçe ve Hüküm Şablonu 
763
18. Bakiye Avansın İadesi – Hüküm Şablonu 
763
19. Bakiye Peşin Harç İadesi – Hüküm Şablonu 
763
Emsal İçtihat Özetleri 
764
ADLİ YARDIM
1. Adli Yardım Kararı – Kabul Şablonu 
775
2. Adli Yardım Kararı – Kabul Şablonu (Doğal Afete Maruz Kalanların Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıklara İlişkin İstemleri) 
775
3. Adli Yardım Kararı – Ret Şablonu 
776
4. Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıflar Hakkında Adli Yardım Kararı – Kabul Şablonu 
777
5. Yabancılar Hakkında Adli Yardım Kararı – Karşılıklılık Nedeniyle Red 
777
6. Adli Yardım Kararının Kaldırılması 
778
7. Adli Yardımla Tahsili Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili – Gerekçe ve Hüküm Şablonu 
778
8. Adli Yardımla Tahsili Ertelenen Yargılama Giderlerinden Muafiyet Kararı – Gerekçe ve Hüküm Şablonu 
779
9. Adli Yardım Kararına İtiraz Mercii Kararı – İtiraz Kabul Şablonu 
779
10. Adli Yardım Kararına İtiraz Mercii Kararı – İtiraz Red Şablonu 
781
Emsal İçtihat Özetleri 
783
YARGILAMANIN İADESİ
1. Aynı Dava Dosyası Üzerinden (Ayrı Dava Açmaksızın) İstenen Yargılamanın İadesi Talebi Hakkında KVYO Kararı ve Gerekçe Şablonu 
797
2. Yargılamanın İadesi Talebinin Kararın Kesinleşmemiş Olması Nedeniyle Reddi – Gerekçe Şablonu 
797
3. Yargılamanın İadesi Talebinin Süre Nedeniyle Reddi 
798
4. Yargılamanın İadesi Talebinin, Sebeplerin Bulunmaması Nedeniyle Reddi – Gerekçe Şablonu 
798
5. Yargılamanın İadesi Talebi – Teminat Ara Kararı Şablonu 
799
6. Yargılamanın İadesi – Ön İnceleme Tutanağı Şablonu 
799
7. Yeniden Yargılama Sonunda Kararın Onanması – Gerekçe ve Hüküm Şablonu 
800
8. Muvazaa Nedeniyle Üçüncü Kişiler Yönünden Hükmün İptali – Gerekçe Şablonu 
801
9. Yeniden Yargılama Sonunda Kararın Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesi – Gerekçe ve Hüküm Şablonu 
802
10. Temsil Eksikliği Nedeniyle Hükmün İptali – Gerekçe ve Hüküm Şablonu 
803
11. Tarafları, Konusu ve Sebebi Aynı İkinci Davada Öncekine Aykırı Hüküm Verilmiş Olması Nedeniyle Hükmün İptali – Gerekçe ve Hüküm Şablonu 
804
12. Yargılamanın İadesi Davası Nedeniyle Önceki Hükmün İcrasının Durdurulması (Teminatlı) 
805
13. Yargılamanın İadesi Davası Nedeniyle Önceki Hükmün İcrasının Durdurulması (Teminatsız) 
806
14. Tahkim Dosyasına İlişkin Yargılamanın Yenilenmesi (İptal Kararı – Gerekçe Şablonu) 
806
Emsal İçtihat Özetleri 
807
İHTİYATİ TEDBİR
1. İhtiyati Tedbir Talebi – Maktu Başvuru ile Maktu Karar ve İlam Harcının Yatırılmamış Olması 
817
2. İhtiyati Tedbir Talebinin Kabul Kararı (Esas Davada) 
817
3. İhtiyati Tedbir Talebinin Teminatsız Kabul Kararı (Esas Davada) 
818
4. İhtiyati Tedbir Talebinin Kabul Kararı (Değişik İş Dosyasında) 
819
5. İcra Dosyası Hakkında İhtiyati Tedbir Talebinin Kabul Kararı (Esas Davada) 
820
6. İcra Dosyası Hakkında İhtiyati Tedbir Talebinin Kabul Kararı (Değişik İş Dosyasında) 
821
7. İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Kararı 
822
8. Dava Konusu Olmayan Menkul veya Taşınmaz Hakkında İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Kararı 
823
9. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Değerlendirme Günü Belirlenmesi 
823
10. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Değerlendirme Duruşması 
824
11. İhtiyati Tedbir Kararına İtirazın Reddi– Gerekçe Şablonu 
824
12. İhtiyati Tedbir Kararına İtirazın Reddi– Gerekçe Şablonu (Teminatsız Tedbir Kararı) 
825
13. İhtiyati Tedbir Kararına İtirazın Kabulü – Gerekçe Şablonu 
826
14. İhtiyati Tedbir Kararına İlişkin Alınan Teminatın İadesi Talebi Hakkında Ara Karar 
826
15. İhtiyati Tedbir Kararına İlişkin Alınan Teminatın İadesi 
827
16. İhtiyati Tedbir Kararına İlişkin Alınan Teminatın İadesi Talebinin Reddi 
828
17. Tedbir Kararının Uygulanmasına İlişkin Zor Kullanma Yetkisi İhtarı 
828
18. Davalıdır Şerhi Talebinin Kabulü Kararı 
828
19. Davalıdır Şerhi Talebinin Reddi Kararı 
829
20. Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi Kararı 
830
21. Teminat Karşılığı Tedbirin Kaldırılması Kararı 
830
22. Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi Kararı 
831
23. Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Kaldırılması Kararı 
831
24. Hüküm Verilmiş Olması Nedenine Dayalı Tedbirin Kaldırılması Talebinin Reddi 
832
25. Tedbire Muhalefet – Şikâyet – Duruşmaya Davet Ara Kararı 
832
26. Tedbire Muhalefet Şikâyeti – Duruşma İcrası – Disiplin Hapsi Cezası 
832
27. Tedbire Muhalefet Şikâyeti – Duruşma İcrası – Şikâyetin Reddi Kararı 
834
28. Tedbire Muhalefet Nedeniyle Yapılan Şikâyet Hakkında Verilen Şikâyetin Reddi Kararına İtiraz Üzerine Merci İnceleme – Disiplin Hapsi Kararı 
835
29. Tedbire Muhalefet Nedeniyle Verilen Disiplin Cezası Kararına İtiraz Üzerine Merci İnceleme – Şikâyetin Reddi Kararı 
836
30. Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat Davası – Gerekçe ve Hüküm Şablonu 
837
Emsal İçtihat Özetleri 
838
İHTİYATİ HACİZ
1. İhtiyati Haciz Talebi – Maktu Başvuru ile Maktu Karar ve İlam Harcının Yatırılmamış Olması 
853
2. İhtiyati Haciz Kabul Kararı – (Değişik İş Dosyası Üzerinden) 
853
3. İhtiyati Haciz Kabul Kararı – (Esas Dosya Üzerinden) 
856
4. İhtiyati Hacze İtiraz – Duruşma günü verilmesi Ara Kararı 
858
5. İhtiyati Hacze İtiraz – Duruşma İcrası (Yetkisizlik Nedeniyle İhtiyati Haczin Kaldırılması) 
859
6. Yetkisizlik Nedeniyle İhtiyati Haczin Kaldırılması – (Gerekçeli Karar Şablonu) 
859
7. Ticaret Mahkemesinin Görevli Olması Nedeniyle İhtiyati Haciz Talebinin Reddi – (Görevsizlik Nedeniyle – Gerekçeli Karar Şablonu) 
861
8. İş Mahkemesinin Görevli Olması Nedeniyle İhtiyati Haciz Talebinin Reddi – (Görevsizlik Nedeniyle – Gerekçeli Karar Şablonu) 
862
9. Taşkın İhtiyati Haciz İtirazı – Tarafların Dinlenilmek Üzere Duruşmaya Davet Edilmeleri 
863
10. Taşkın İhtiyati Haciz İtirazı – Duruşma İcrası 
863
11. Taşkın İhtiyati Haciz Nedeniyle Haczin Kaldırılması Kararı 
864
12. İhtiyati Hacizden Feragat Halinde Teminatın İadesi Talebi Hakkında Ara Karar Şablonu 
864
13. İhtiyati Hacizden Haricen Tahsil Halinde Teminatın İadesi Talebi Hakkında Ara Karar Şablonu 
865
14. İhtiyati Hacizden İnfazen Tahsil Halinde Teminatın İadesi Talebi Hakkında Ara Karar Şablonu 
866
15. Teminatın İadesi Talebi Hakkında Karar Şablonu (Karşı Tarafa Verilen Sürenin Geçmesinden Sonra) 
866
16. Teminatın İadesi Talebi Hakkında Karar Şablonu (Takibin Kesinleşmesi Nedeniyle) 
867
Emsal İçtihat Özetleri 
867
DELİL TESPİTİ 
883
1. İleride Açılacak Dava İçin Delil Tespiti Kararı (Karşı Tarafa Bildirim Yapılmaksızın) 
883
2. İleride Açılacak Dava İçin Delil Tespiti Kararı (Karşı Tarafa Bildirim Yapılarak) 
884
3. İleride Açılacak Dava İçin Delil Tespiti Talebinin Reddi Kararı 
884
4. Görülmekte Olan Davada Delil Tespiti Kararı (Karşı Tarafa Bildirim Yapılmaksızın) 
886
5. Görülmekte Olan Davada Delil Tespiti Kararı (Karşı Tarafa Bildirim Yapılarak) 
887
6. İleride Açılacak Dava İçin Keşif Suretiyle Delil Tespiti Kararı (Karşı Tarafa Bildirim Yapılmaksızın) 
888
7. İleride Açılacak Dava İçin Bilirkişi İncelemesi Suretiyle Delil Tespiti Kararı (Karşı Tarafa Bildirim Yapılarak) 
889
8. İleride Açılacak Dava İçin Araç İncelemesi Suretiyle Delil Tespiti Kararı (Karşı Tarafa Bildirim Yapılarak) 
890
9. Esas Hakkında Açılan Davada Yetkisizlik İtirazının Reddi Kararı 
891
10. Esas Hakkında Açılan Davada Görevsizlik İtirazının Reddi Kararı 
892
11. Delil Tespiti Talebinin Dilekçede Eksiklik Bulunması Nedeniyle Reddi Kararı 
892
12. Delil Tespiti Talebinin Hukuki Yarar Yokluğu Nedeniyle Reddi Kararı 
892
Emsal İçtihat Özetleri 
893
ÇEKİŞMESİZ YARGIDA DEFTER TUTMA VE MÜHÜRLEME 
901
1. Defter Tutulması Talebinin Kabul Kararı 
901
2. Mühürleme Talebinin Kabul Kararı (Taşınır Mallar) 
902
3. Mühürleme Talebinin Kabul Kararı (Taşınmazlara Giriş Çıkışın Önlenmesi) 
902
4. Mühürleme Talebinin Kabul Kararı (Taşınmazda Belirli Faaliyetin Önlenmesi) 
903
FAİZE İLİŞKİN HÜKÜM VE GEREKÇE ŞABLONLARI
 
905
1. Yasal Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu (Sözleşmede Faiz Hükmü Yoksa) 
905
2. Akdi Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu (Sözleşmede Faiz Hükmü Varsa) 
905
3. Ticari İşlerde Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu 
905
4. Ticari İşlerde Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu (Davacının Tacir Olması) 
906
5. Ticari İşlerde Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu (Davalının Tacir Olması) 
906
6. Ticari Faiz Yerine en Yüksek Mevduat Faizi Talep Edilmiş Olması Durumunda Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu 
906
7. Ticari İşlerde Faturaya Dayalı Alacaklarda Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu 
907
8. Avans Faizi Yerine Reeskont Faizi Talep Edilmiş Olması Durumunda Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu 
907
9. Yabancı Para Borcunda Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu 
907
10. İtirazın İptali Davalarında Yabancı Para Borcu Üzerinden Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu 
908
Emsal İçtihat Özetleri 
909
VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİNE İLİŞKİN KARARLAR 
925
1. PARA İLE ÖLÇÜLEMEYEN DAVALAR 
925
a. Para İle Ölçülemeyen Davalarda – Davanın Kabulü Halinde 
925
b. Para İle Ölçülemeyen Davalarda – Davanın Reddi Halinde 
925
2. PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN DAVALAR 
925
a. Para İle Ölçülebilen Davalar – Davanın Kabulü Halinde 
925
b. Para İle Ölçülebilen Davalar – Kabul Edilen Miktarın Maktu Bedelden Aşağı Olması Halinde 
926
c. Para İle Ölçülebilen Davalar – Kabul Edilen Miktarın Maktu Bedelden Aşağı Olmaması Halinde 
926
d. Para İle Ölçülebilen Davalar – Davanın Esastan Reddi Halinde 
926
e. Para İle Ölçülebilen Davalar – Reddedilen Miktarın Maktu Bedelden Aşağı Olması Halinde 
926
f. Para İle Ölçülebilen Davalar – Reddedilen Miktarın Maktu Bedelden Aşağı Olmaması Halinde 
927
g. Para İle Ölçülebilen Davalar – Davalılar Arasında Farklı Sebepten Davanın Reddi Halinde 
927
h. Para İle Ölçülebilen Davalar – Davalılar Arasında Aynı Sebepten Ancak Farklı Miktarlarla Davanın Kısmen Kabulü ve Reddi Halinde 
927
3. MADDİ TAZMİNATA İLİŞKİN DAVALAR 
928
a. Maddi Tazminata İlişkin Davalar – Davanın Kabulü Halinde 
928
b. Maddi Tazminata İlişkin Davalar – Davanın Reddi Halinde 
928
c. Maddi Tazminata İlişkin Davalar – Davanın Kısmen Kabulü Kısmen Reddi Halinde 
928
4. MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN DAVALAR 
929
a. Manevi Tazminata İlişkin Davalar – Davanın Kabulü Halinde 
929
b. Manevi Tazminata İlişkin Davalar – Davanın Reddi Halinde 
929
c. Manevi Tazminata İlişkin Davalar – Davanın Kısmen Kabulü Kısmen Reddi Halinde 
929
d. Manevi Tazminata İlişkin Davalar – Davalılar Yönünden Farklı Miktarla Davanın Kabulü Halinde 
930
e. Manevi Tazminata İlişkin Davalar – Davalılar Yönünden Farklı Miktarla Davanın Kabulü ve Bir Kısım Davalı Yönünden Farklı Sebeple Davanın Reddi Halinde 
930
5. ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI DAVALARDA VEKALET ÜCRETİ 
931
a. Tüketici Hakem Heyetlerinin Tüketici Lehine Verdiği Kararlara Karşı Açılan İtiraz Davalarında, Kararın İptali Halinde (2022 Tarifesi için Yüzde 16) 
931
b. Tasarrufun İptali Cebri İcra Yetkisi Verilmesi Halinde 
931
c. Tasarrufun İptali Davasında Tazminen Hüküm Verilmesi Halinde 
932
d. İhtiyari Dava Arkadaşlığında Vekalet Ücreti 
932
6. USULDEN RET KARARLARINDA VEKALET ÜCRETİ 
932
a. Davanın Konusuz Kalması – Feragat – Kabul – Sulh Halinde (Ön İnceleme Tutanağı İmzalanmasından Önce) 
932
b. Davanın Konusuz Kalması – Feragat – Kabul – Sulh Halinde (Ön İnceleme Tutanağı İmzalanmasından Sonra) 
933
c. Davanın Açılmamış Sayılması Halinde (Para İle Ölçülebilen Davalar) 
933
d. Davanın Açılmamış Sayılması Halinde (Para İle Ölçülemeyen Davalar) 
933
e. Dava Şartı Yokluğu Halinde (Para İle Ölçülebilen Davalar) 
934
e. Dava Şartı Yokluğu Halinde (Para İle Ölçülemeyen Davalar) 
934
f. Görevsizlik veya Yetkisizlik Halinde (Para ile Ölçülebilen Davalar) 
934
g Görevsizlik veya Yetkisizlik Halinde (Para ile Ölçülemeyen Davalar) 
935
h. Husumet Yokluğu Halinde (Para ile Ölçülebilen Davalar) 
935
i. Husumet Yokluğu Halinde (Para ile Ölçülemeyen Davalar) 
935
j. Maddi Hata Nedeniyle Taraf Olmaktan Çıkarma Halinde 
936
k. Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalının Sorumsuzluğu (Gerekçe Şablonu) 
936
Emsal İçtihat Özetleri 
936
KANUN YOLUNUN BELİRTİLMESİ
1. İstinaf Talebinin Süresinde Yapılmaması nedeniyle İlk Derece
Mahkemesince İstinaf Dilekçesinin Reddi Kararı 
953
2. Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin İstinaf Yolu Açık Kararlar (Miktara Bakılmaksızın) 
953
3. Miktar İtibarı İle Kesin Kararlar (İstinaf Sınırı Nedeniyle) 
954
4. Miktar İtibarı İle Kesin Kararlar (Temyiz Sınırı Nedeniyle) 
954
5. İstinaf Yolu Açık Kararlar 
954
6. Kısmi Dava Nedeniyle İstinaf Yolu Açık Kararlar 
954
7. Reddedilen Kısım Yönünden Kesin, Kabul edilen Kısım Yönünden İstinaf Yolu Açık Kararlar 
955
8. Ticaret Mahkemesince İflas Talepli Davalar Hakkında Verilecek Kararlara ilişkin İstinaf Yolu 
955
9. Ticaret Mahkemesince İflâs Kararı Verilmeyen Borçlunun Konkordato Talebinin Reddine Karar Verilmesi Halinde İstinaf Yolu 
955
10. Ticaret Mahkemesince Kesin Mühlet Talebinin Kabulü İle Mühletin Kaldırılması Talebinin Reddine İlişkin Kararlara Karşı Kanun Yolu 
956
11. Ticaret Mahkemesince Konkordato Talebinin Reddiyle Birlikte Borçlunun İflâsına da Karar Verilmesi Halinde İstinaf Yolu 
956
12. Kadastro Mahkemesi İstinaf Yolu 
956
13. Kadastro Öncesi Nedene Dayalı Davalarda Genel Mahkeme İstinaf Yolu 
957
14. Orman Kadastrosuna İlişkin Davalarda İstinaf Yolu 
957
15. Temyiz Yolu Açık Kararlar (Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlar) 
957
16. Kısmi Dava Nedeniyle Temyiz Yolu Açık Kararlar (Bölge Adliye
Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlar) 
958
17. Reddedilen Kısım Yönünden Kesin, Kabul edilen Kısım Yönünden Temyiz Yolu Açık Kararlar (Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlar) 
958
18. Temyiz Yolu Açık Kararlar (Yargıtay’ın Bozma Kararı Üzerine İlk Derece Mahkemesince Bozmaya Uygun Olarak Verilen Kararlar) 
958
19. Temyiz Yolu Açık Kararlar (Yargıtay’ın Bozma Kararı Üzerine İlk Derece Mahkemesince Önceki Kararda Direnilerek Verilen Kararlar) 
959
20. Temyiz Yolu Açık Kararlar (Esastan Ret veya Kabulü İçeren Bozmaya Uyularak Tesis Olunan Kararın Önceki Bozmayı Ortadan Kaldıracak Şekilde Yeniden Bozulması Üzerine Verilen Kararlar) 
959
Emsal İçtihat Özetleri 
959
HARÇ
1. Davanın Kabulü Halinde Hükümde Harç Belirtilmesi 
971
2. Davanın Kabulü Halinde Hükümde Harç Belirtilmesi (Alınması Gereken Miktardan Fazla Harç Yatırılmış İse) 
971
3. Davanın Reddi Halinde Hükümde Harç Belirtilmesi 
971
4. Davanın Kısmen Kabul Kısmen Reddi Halinde Hükümde Harç Belirtilmesi 
971
5. Davanın Kısmen Kabul Kısmen Reddi Halinde Hükümde Harç Belirtilmesi (Alınması Gereken Miktardan Fazla Harç Yatırılmış İse) 
972
6. Davalının Harçtan Muaf Olması Halinde Hükümde Harç Belirtilmesi 
972
7. Tüketici Mahkemesinde Tüketici Aleyhine Karar Verilmesi Halinde Hükümde Harç Belirtilmesi 
972
8. Feragat – Kabul – Sulh (esas hakkında verilmesi talebi olmayan sulh) Halinde Hükümde Harç Belirtilmesi (ilk celse veya Öncesinde ise 1/3) 
972
9. Feragat – Kabul – Sulh (esas hakkında verilmesi talebi olmayan sulh) Halinde Hükümde Harç Belirtilmesi (ilk celseden sonra ise 2/3) 
973
Emsal İçtihat Özetleri 
973
ARABULUCULUK
1. Arabulucu Sarf Kararının İstenmesi 
979
2. Arabuluculuk Son Tutanağının Sunulması İhtarı 
979
3. Ticari Uyuşmazlıklara Zorunlu Arabuluculuk Son Tutanağının Süresi İçerisinde Sunulmaması 
979
4. İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Son Tutanağının Süresi İçerisinde Sunulmaması 
981
5. Tüketici Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Son Tutanağının Süresi İçerisinde Sunulmaması 
982
6. Bazı Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Son Tutanağının Süresi İçerisinde Sunulmaması 
983
7. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yoluna Başvurma Zorunluluğunun Bulunduğu Hallerde Arabuluculuk Bürosuna Başvuru Nedeniyle Hazinece Karşılanan Arabuluculuk Ücretinin Davacıya Yüklenmesi 
985
8. Tahkim Yoluna Başvurma Zorunluluğunun Bulunduğu Hallerde Arabuluculuk Bürosuna Başvuru Nedeniyle Hazinece Karşılanan Arabuluculuk Ücretinin Davacıya Yüklenmesi 
985
9. Arabuluculuk Bürosunun Yetkisine İtiraz Halinde Sulh Hukuk Mahkemesince Verilecek Yetki İtirazı Hakkında Karar (Kabul Kararı) 
986
10. Arabuluculuk Bürosunun Yetkisine İtiraz Halinde Sulh Hukuk Mahkemesince Verilecek Yetki İtirazı Hakkında Karar (Red Kararı) 
987
11. Davacının Geçerli Bir Mazeret Göstermeksizin İlk Toplantıya Katılmaması Sebebiyle Yargılama Giderinden Sorumlu Tutulması (Gerekçe ve Hüküm Şablonu) 
989
12. Davalının Geçerli Bir Mazeret Göstermeksizin İlk Toplantıya Katılmaması Sebebiyle Yargılama Giderinden Sorumlu Tutulması (Gerekçe ve Hüküm Şablonu) 
990
13. Her İki Tarafın Geçerli Bir Mazeret Göstermeksizin İlk Toplantıya Katılmaması Sebebiyle Yargılama Giderinden Sorumlu Tutulması (Gerekçe ve Hüküm Şablonu) 
991
14. Her İki Tarafın Toplantıya Katılmış Olması Halinde Arabuluculuk Ücretinin Aleyhine Hüküm Verilen Tarafa Yüklenmesi (Gerekçe Şablonu) 
992
15. Her İki Tarafın Toplantıya Katılmış Olması Halinde Arabuluculuk Ücretinin Haklılık Oranına Göre Taraflara Yüklenmesi (Kısmen Kabul Halinde Gerekçe Şablonu) 
992
16. Arabuluculuk Bürosu Tarafından Yapılan Zaruri Giderlerin Taraflara Yüklenmesi (Gerekçe Şablonu) 
992
17. Arabuluculuk Bürosu Tarafından Yapılan Zaruri Giderlerin Taraflara Yüklenmesi (Kısmen Kabul Halinde Gerekçe Şablonu) 
993
18. Zamanaşımı Def’i ve Hak Düşürücü Süre İtirazının Arabuluculuğa Başvuru Nedeniyle Durma Süresi Dikkate Alınarak Reddi Kararı 
993
19. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Süresinde Esas Hakkında Dava Açılmadığı İtirazının Arabuluculuğa Başvuru Nedeniyle Durma Süresi Dikkate Alınarak Reddi Kararı 
994
19. İhtiyati Haciz Kararına Karşı Süresinde Esas Hakkında Dava Açılmadığı İtirazının Arabuluculuğa Başvuru Nedeniyle Durma Süresi Dikkate Alınarak Reddi Kararı 
994
Emsal İçtihat Özetleri 
995
TEBLİGAT
1. Elektronik Tebligat Adresi Bulunan Gerçek veya Tüzel Kişiye Tebligatın Doğrudan Elektronik Yolla Yapılması 
1003
2. Elektronik Tebligatın Usulsüzlüğüne İlişkin İtirazın Reddi Ara Kararı 
1003
3. Elektronik Tebligatın Usulsüzlüğüne İlişkin İtirazın Kabulü Ara Kararı 
1003
4. Gerçek Kişinin Dava Dilekçesinde Bildirilen Adresine Çıkarılan Tebligatın İade Dönmesi Halinde (Bilinen Başka Adres Varsa) 
1003
5. Gerçek Kişinin Dava Dilekçesinde Bildirilen Adresine Çıkarılan Tebligatın İade Dönmesi Halinde (Bilinen Başka Adres Yoksa ve MERNİS Adresi Varsa) 
1004
6. Gerçek Kişinin Daha Önce Tebligat Yapılmış Adresinden Tebligatın İade Dönmesi Halinde (Mernis Adresi de Yoksa) 
1004
7. Gerçek Kişinin Adresinin Bulunmaması veya Bilinen Adrese Tebligat Yapılamaması ve Mernis Adresinin de Bulunmaması Halinde (Adres Araştırması) 
1004
8. Tebligat Kontrol Formu 
1005
9. Tüzel Kişinin Dava Dilekçesinde Bildirilen Adresine Çıkarılan Tebligatın İade Dönmesi Halinde (Bilinen Başka Adres Varsa) 
1006
10. Tüzel Kişinin Dava Dilekçesinde Bildirilen Adresine Çıkarılan Tebligatın İade Dönmesi Halinde (Bilinen Başka Adres Yoksa) 
1006
11. Yurtdışı Tebligat Ara kararı – Dava Dilekçesi (Türk Vatandaşı) 
1006
12. Yurtdışı Tebligat Ara kararı – Diğer Evraklar – Daha Önce Tebligat Yapılmış Yurtdışı Adresten Tebligatın İade Dönmesi Halinde (Türk Vatandaşı) 
1006
13. Yabancıya Yurtdışı Tebligat Ara kararı – Dava Dilekçesi (veya Türk Vatandaşlığından Çıkmış Kişiye) 
1007
14. Yabancıya Yurtdışı Tebligat Ara kararı – Diğer Evraklar (veya Türk Vatandaşlığından Çıkmış Kişiye) 
1007
15. İlanen Tebligat Ara kararı 
1008
16. Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılacak Tebligat Ara kararı 
1008
Emsal İçtihat Özetleri 
1009
GENEL TENSİP ÖRNEKLERİ
1. Yazılı Yargılama Usulünde Genel Tensip Örneği 
1027
2. Yazılı Yargılama Usulünde Ön İnceleme Tensip Tutanağı ve Duruşmaya Davet Kağıdı 
1031
3. Basit Yargılama Usulünde Genel Tensip Örneği 
1032
4. Basit Yargılama Usulünde Dosya Üzerinden İnceleme Tensip Örneği (Duruşmasız Yargılama) 
1035
5. Basit Yargılama Usulünde Ön İnceleme Tensip Tutanağı ve Duruşmaya Davet Kağıdı 
1038
6. Çekişmesiz Yargı İşinde Genel Tensip Örneği – Duruşmasız 
1038
7. Çekişmesiz Yargı İşinde Genel Tensip Örneği – Duruşmalı 
1039
Emsal İçtihat Özetleri 
1040
ALFABETİK FİHRİST 
1043