Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali
Ocak 2018 / 1. Baskı / 186 Syf.
Fiyatı: 52.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitapta, uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve tartışmalı konulardan biri olan "ölüme bağlı tasarrufların iptali" konusu ele alınmıştır.

Miras bırakan henüz hayatta iken, "saklı pay" alanı dışında kalmak üzere, terekesinin mirasçılara intikali ile ilgili bazı hukuki işlemler yapabilir. Örneğin, düzenleyeceği bir vasiyetname ile bir kimseyi mirasçı atayabilir ya da belirli bir malını bıraktığını açıklayabilir. İşte bu gibi işlemler, "ölüme bağlı tasarruf" olarak ifade edilir.

Kitapta, temel inceleme konusu ölüme bağlı tasarrufların iptali olmakla birlikte, konunun sistematik olarak ele alınabilmesi amacıyla ilk bölümde, genel olarak ölüme bağlı tasarruflar incelenmiş, ikinci bölümde, ölüme bağlı tasarrufların iptali ele alınmıştır. Bu bölümde, öncelikle ölüme bağlı tasarrufların kendiliğinden hükümsüz olduğu haller üzerinde durulmuş, daha sonra ölüme bağlı tasarrufların iptali konusu etraflıca incelenmiştir. İptal müessesesinin vasiyetname ve miras sözleşmesi bakımından farklılıklar gösterdiği dikkate alınarak, konu vasiyetnameler ve miras sözleşmeleri yönünden ayrı ayrı değerlendirilmiş, uygulamadaki sorunlar tartışılmıştır. Üçüncü bölümde ise iptal davasına yer verilerek, yine uygulamadaki sorunlara değinilmiştir.

Konunun doktrinde pek az incelenmiş olması, buna karşın uygulamada, ölüme bağlı tasarrufların iptalinin konu edildiği uyuşmazlıkların ve uygulama sorunlarının sıklıkla görülmesi sebebiyle, çalışmada mümkün olduğunca uygulamadan örnek olay ve içtihatlara yer verilerek bu husustaki beklentiye de cevap verilmeye gayret edilmiştir.

Konu Başlıkları
Ölüme Bağlı Tasarruf Kavramı
Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar
Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar
Vasiyetnameler
Miras Sözleşmeleri
Ölüme Bağlı Tasarrufların Kanun Gereği Kendiliğinden Hükümsüz Olduğu Haller
Ölüme Bağlı Tasarrufların İptal Sebepleri
İptal Davası
İptal Davasında İspat Yükü
Barkod: 9789750246296
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 186
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Sunuş  9
Özet  11
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMI  21
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN ÖZELLİKLERİ  22
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ANLAMI  23
A. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  24
1. Vasiyetname  25
a. Genel Olarak  25
b. Ortak Vasiyetnamede Geçerlilik Sorunu  25
c. Türk Medeni Kanunu’nda Vasiyetname Türleri  27
aa. El Yazılı Vasiyetname  27
bb. Resmi Vasiyetname  29
cc. Sözlü Vasiyet  32
2. Miras Sözleşmesi  34
B. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  35
1. Sadece Vasiyetname Yolu İle Yapılabilecek Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  36
a. Vakıf Kurma  36
b. Evlilik Dışı Çocuğu Tanıma  40
c. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atama  40
2. Sadece Miras Sözleşmesi Yoluyla Yapılabilecek Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  43
a. Olumlu Miras Sözleşmesi  45
aa. Mirasçı Atama Sözleşmesi  45
bb. Vasiyet Sözleşmesi (Belirli Mal Bırakma)  46
cc. Üçüncü Kişi Yararına Miras Sözleşmesi  48
b. Olumsuz Miras Sözleşmesi (Mirastan Feragat Sözleşmesi)  49
3. Hem Miras Sözleşmesi Hem Vasiyetname Yoluyla Yapılabilecek Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  54
a. Koşula (Şart) ve Yüklemeye (Mükellefiyet) Bağlanmış Ölüme Bağlı Tasarruflar  54
aa. Genel Olarak  54
bb. Yüklemeye Bağlanmış Ölüme Bağlı Tasarruflar  55
cc. Koşula Bağlanmış Ölüme Bağlı Tasarruflar  57
b. Mirasçı Atanması (Nasbı)  60
c. Belirli Mal Bırakma Vasiyeti  62
d. Yedek ve Art Mirasçı Atama (İkameli Kazandırmalar)  66
aa. Genel Olarak  66
bb. Yedek Mirasçı Atama (Alelade İkame)  67
cc. Artmirasçı Atama (Fevkalade İkame)  68
İkinci Bölüm
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ
I. GENEL OLARAK HUKUKİ İŞLEMLERDE “YOKLUK” VE “GEÇERSİZLİK” YAPTIRIMLARI  71
II. GENEL OLARAK ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA “YOKLUK” VE “GEÇERSİZLİK” YAPTIRIMLARI  72
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN KANUN GEREĞİ KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ OLDUĞU HALLER  76
A. Lehine Bağışlama Yapılan Kimsenin Mirasbırakandan Önce Ölmesi veya Mirastan Yoksun Olması  76
B. Ölüme Bağlı Tasarrufun Bağlandığı Bozucu Koşulun Mirasbırakanın Ölümünden Önce Gerçekleşmesi veya Geciktirici Koşulun Gerçekleşmesinin İmkânsız Olması  78
C. Eş Lehine Yapılan Tasarrufun Boşanma İle Geçersiz Hale Gelmesi  80
D. Sözlü Vasiyette 1 Aylık Sürenin Geçmiş Olması  81
IV. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ  82
A. Genel Olarak  82
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptal Sebepleri  88
1. Ehliyetsizlik  88
a. Genel Olarak  88
b. Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyetinin Şartları  93
aa. Vasiyetname Yapma Ehliyeti  93
aaa. Ayırdetme Gücü  93
bbb. On Beş Yaşını Tamamlamış Olma  96
bb. Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti  96
aaa. Ayırdetme gücü  96
bbb. Erginlik  98
ccc. Kısıtlı Olmama  99
2. İrade Sakatlığı (Bozukluğu)  100
a. Genel Olarak İrade Beyanlarının Yorumu ve Yorum Teorileri  100
aa. İrade Teorisi  100
bb. Beyan Teorisi  101
cc. Güven Teorisi  101
b. Ölüme Bağlı Tasarruflarda İrade Beyanlarının Yorumlanmasında Uygulanan Teoriler ve İlkeler  102
aa. Vasiyetnamelerdeki Uygulama  102
bb. Miras Sözleşmelerindeki Uygulama  106
c. Ölüme Bağlı Tasarruflarda İrade Sakatlığı (Bozukluğu) Halleri  108
aa. Genel Olarak  108
bb. TMK’da Yer Verilen İrade Sakatlığı Halleri  109
aaa. Yanılma (Hata)  109
aaaa. Genel Olarak  109
bbbb. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Yanılma (Hata)  112
cccc. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Açık Yanılma (Hata) Halinin Düzeltilmesi İmkânı  115
bbb. Aldatma (Hile)  116
aaaa. Genel Olarak  116
bbbb. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Aldatma (Hile)  118
ccc. Korkutma (İkrah)  120
aaaa. Genel Olarak  120
bbbb. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Korkutma (İkrah)  123
3. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık  126
a. Genel Olarak  126
b. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Hukuka ve Ahlaka Aykırılık  128
4. Şekle Ait İptal Sebepleri  130
a. Genel Olarak  130
b. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şekle Aykırılık  131
aa. Genel olarak  131
aa. Vasiyetnamelerde Şekle Aykırılık  133
aaa. Resmi Vasiyetnamelerde Şekle Aykırılık  133
bbb. El Yazılı Vasiyetnamelerde Şekle Aykırılık  136
ccc. Sözlü Vasiyette Şekle Aykırılık  142
cc. Miras Sözleşmelerinde Şekle Aykırılık  143
5. Borçlar Hukukuna Göre Ölüme Bağlı Tasarruflarda Özel İptal Sebepleri  145
a. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Zihni Kayıt  145
b. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Latife Beyanı  146
c. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Muvazaa  147
d. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Aşırı Yararlanma (Gabin)  152
Üçüncü Bölüm
İPTAL DAVASI
I. GENEL OLARAK  157
II. İPTAL DAVASININ TARAFLARI  160
A. Davacı Sıfatı  160
B. Davalı Sıfatı  162
C. Boşanma Davasında Taraflardan Birinin Ölümü Halinde Mirasçılar Tarafından Davaya Devam Edilmesinin İptal Davasına Etkisi  162
III. İPTAL DAVASINDA İSPAT YÜKÜ  165
IV. İPTAL DAVASINI AÇMA SÜRESİ  169
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İPTALİN İLERİ SÜRÜLMESİ  172
A. Genel Olarak  172
B. Vasiyetnamelerde İptalin İleri Sürülmesi  173
C. Miras Sözleşmelerinde İptalin İleri Sürülmesi  175
Sonuç  177
Kaynakça  183
Kavramlar Dizini  185
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Sunuş  9
Özet  11
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMI  21
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN ÖZELLİKLERİ  22
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ANLAMI  23
A. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  24
1. Vasiyetname  25
a. Genel Olarak  25
b. Ortak Vasiyetnamede Geçerlilik Sorunu  25
c. Türk Medeni Kanunu’nda Vasiyetname Türleri  27
aa. El Yazılı Vasiyetname  27
bb. Resmi Vasiyetname  29
cc. Sözlü Vasiyet  32
2. Miras Sözleşmesi  34
B. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  35
1. Sadece Vasiyetname Yolu İle Yapılabilecek Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  36
a. Vakıf Kurma  36
b. Evlilik Dışı Çocuğu Tanıma  40
c. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atama  40
2. Sadece Miras Sözleşmesi Yoluyla Yapılabilecek Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  43
a. Olumlu Miras Sözleşmesi  45
aa. Mirasçı Atama Sözleşmesi  45
bb. Vasiyet Sözleşmesi (Belirli Mal Bırakma)  46
cc. Üçüncü Kişi Yararına Miras Sözleşmesi  48
b. Olumsuz Miras Sözleşmesi (Mirastan Feragat Sözleşmesi)  49
3. Hem Miras Sözleşmesi Hem Vasiyetname Yoluyla Yapılabilecek Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  54
a. Koşula (Şart) ve Yüklemeye (Mükellefiyet) Bağlanmış Ölüme Bağlı Tasarruflar  54
aa. Genel Olarak  54
bb. Yüklemeye Bağlanmış Ölüme Bağlı Tasarruflar  55
cc. Koşula Bağlanmış Ölüme Bağlı Tasarruflar  57
b. Mirasçı Atanması (Nasbı)  60
c. Belirli Mal Bırakma Vasiyeti  62
d. Yedek ve Art Mirasçı Atama (İkameli Kazandırmalar)  66
aa. Genel Olarak  66
bb. Yedek Mirasçı Atama (Alelade İkame)  67
cc. Artmirasçı Atama (Fevkalade İkame)  68
İkinci Bölüm
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ
I. GENEL OLARAK HUKUKİ İŞLEMLERDE “YOKLUK” VE “GEÇERSİZLİK” YAPTIRIMLARI  71
II. GENEL OLARAK ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA “YOKLUK” VE “GEÇERSİZLİK” YAPTIRIMLARI  72
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN KANUN GEREĞİ KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ OLDUĞU HALLER  76
A. Lehine Bağışlama Yapılan Kimsenin Mirasbırakandan Önce Ölmesi veya Mirastan Yoksun Olması  76
B. Ölüme Bağlı Tasarrufun Bağlandığı Bozucu Koşulun Mirasbırakanın Ölümünden Önce Gerçekleşmesi veya Geciktirici Koşulun Gerçekleşmesinin İmkânsız Olması  78
C. Eş Lehine Yapılan Tasarrufun Boşanma İle Geçersiz Hale Gelmesi  80
D. Sözlü Vasiyette 1 Aylık Sürenin Geçmiş Olması  81
IV. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ  82
A. Genel Olarak  82
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptal Sebepleri  88
1. Ehliyetsizlik  88
a. Genel Olarak  88
b. Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyetinin Şartları  93
aa. Vasiyetname Yapma Ehliyeti  93
aaa. Ayırdetme Gücü  93
bbb. On Beş Yaşını Tamamlamış Olma  96
bb. Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti  96
aaa. Ayırdetme gücü  96
bbb. Erginlik  98
ccc. Kısıtlı Olmama  99
2. İrade Sakatlığı (Bozukluğu)  100
a. Genel Olarak İrade Beyanlarının Yorumu ve Yorum Teorileri  100
aa. İrade Teorisi  100
bb. Beyan Teorisi  101
cc. Güven Teorisi  101
b. Ölüme Bağlı Tasarruflarda İrade Beyanlarının Yorumlanmasında Uygulanan Teoriler ve İlkeler  102
aa. Vasiyetnamelerdeki Uygulama  102
bb. Miras Sözleşmelerindeki Uygulama  106
c. Ölüme Bağlı Tasarruflarda İrade Sakatlığı (Bozukluğu) Halleri  108
aa. Genel Olarak  108
bb. TMK’da Yer Verilen İrade Sakatlığı Halleri  109
aaa. Yanılma (Hata)  109
aaaa. Genel Olarak  109
bbbb. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Yanılma (Hata)  112
cccc. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Açık Yanılma (Hata) Halinin Düzeltilmesi İmkânı  115
bbb. Aldatma (Hile)  116
aaaa. Genel Olarak  116
bbbb. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Aldatma (Hile)  118
ccc. Korkutma (İkrah)  120
aaaa. Genel Olarak  120
bbbb. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Korkutma (İkrah)  123
3. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık  126
a. Genel Olarak  126
b. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Hukuka ve Ahlaka Aykırılık  128
4. Şekle Ait İptal Sebepleri  130
a. Genel Olarak  130
b. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şekle Aykırılık  131
aa. Genel olarak  131
aa. Vasiyetnamelerde Şekle Aykırılık  133
aaa. Resmi Vasiyetnamelerde Şekle Aykırılık  133
bbb. El Yazılı Vasiyetnamelerde Şekle Aykırılık  136
ccc. Sözlü Vasiyette Şekle Aykırılık  142
cc. Miras Sözleşmelerinde Şekle Aykırılık  143
5. Borçlar Hukukuna Göre Ölüme Bağlı Tasarruflarda Özel İptal Sebepleri  145
a. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Zihni Kayıt  145
b. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Latife Beyanı  146
c. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Muvazaa  147
d. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Aşırı Yararlanma (Gabin)  152
Üçüncü Bölüm
İPTAL DAVASI
I. GENEL OLARAK  157
II. İPTAL DAVASININ TARAFLARI  160
A. Davacı Sıfatı  160
B. Davalı Sıfatı  162
C. Boşanma Davasında Taraflardan Birinin Ölümü Halinde Mirasçılar Tarafından Davaya Devam Edilmesinin İptal Davasına Etkisi  162
III. İPTAL DAVASINDA İSPAT YÜKÜ  165
IV. İPTAL DAVASINI AÇMA SÜRESİ  169
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İPTALİN İLERİ SÜRÜLMESİ  172
A. Genel Olarak  172
B. Vasiyetnamelerde İptalin İleri Sürülmesi  173
C. Miras Sözleşmelerinde İptalin İleri Sürülmesi  175
Sonuç  177
Kaynakça  183
Kavramlar Dizini  185
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018