Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Avrupa Birliği’nde Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği
Eylül 2014 / 1. Baskı / 184 Syf.
Fiyatı: 41.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%28)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Yeni TTK düzenlemeleri Avrupa Şirketler Hukuku müktesebatına uyumu da hedeflemekte, Avrupa Şirketler Hukukunun merkezinde ise “Şirketlerin sınıraşan hareketliliği” konusu bulunmaktadır. Bu eserle de konunun gelişim safhaları açıklanarak hem Avrupa Şirketler Hukukunda ki yeri ve önemi, hem de üye ülke şirketler hukuku üzerinde etkileri ortaya konulmaktadır. Dahası, bu yapılırken konuya yabancı kalan veya konuyu kavrayamayan ülkelerin, şirketler hukuku mevzuatlarının nasıl devre dışı kalabildiği ve nasıl kendi ülkesinin şirketler hukuku yerine, bir başka ülkenin şirketler hukukunu takip edip uygulamak zorunda kaldıkları gösterilmektedir. Böylelikle de çalışma, yeni TTK düzenlemelerine ışık tutmaktadır. Bunun yanında, bizatihi TTK genel gerekçesinde konunun incelenmesine yönelik açık çağrı da çalışmayı, yeni TTK için elzem kılmaktadır.

Bu bağlamda, örneğin, yabancı şirketlerin şube veya irtibat bürosuyla işlerini Türkiye’de sürdürmesi, merkezi yurtdışında bulunan hakim şirket ile yavru şirket ilişkisi, yönetim kurulu üyesi olma, temsilci atama, Türk şirketlerinin bir başka ülkenin tabiiyetine geçebilme seçenekleri, açıklama yükümlülükleri gibi ve benzeri hükümler “Şirketlerin sınıraşan hareketliliği” konusu çerçevesinde şekillenmektedir.

Açıktır ki açıklama yükümlülüklerinin şirketler hukuku açısından önemi, “şirketlerin sınıraşan hareketliliği” konusu açısından ise hayatiyet teşkil etmekte; bu anlamda eser, o dönem itibariyle karşılık bulamasa da, “Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda” değişiklik yapan 6335 sayılı kanuna karşı yapılan itirazların değerinin anlaşılmasına hizmet etmektedir.

Konu Başlıkları
Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği ve Bu Hareketliliğe Bağlı Teorik İhtilaflar
Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği
ABAD Kararlarının Hukuk Sistemleri Üzerinde Etkisi
Barkod: 9789750229626
Yayın Tarihi: Eylül 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 184
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Özet  13
Giriş  15
I. Konunun Takdimi  15
II. İnceleme Planı ve Konunun Sınırlandırılması  18
Birinci Bölüm
ŞİRKETLERİN SINIRAŞAN HAREKETLİLİĞİ VE
BU HAREKETLİLİĞE BAĞLI TEORİK İHTİLAFLAR
I. GENEL OLARAK ŞİRKETLERİN SINIRAŞAN HAREKETLİLİĞİ  23
II. TEORİK İHTİLAFLAR VE MEVCUT TEORİLER ÇERÇEVESİNDE ŞİRKETLERİN SINIRAŞAN HAREKETLİLİĞİNİN GÖRÜNÜMLERİ  25
A. Teorik İhtilaflar  25
1. İdare Merkezi Teorisi (Real Seat Theory)  26
2. Kuruluş Yeri Teorisi (The Incorporation Theory)  30
B. Her İki Teori Çerçevesinde Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliğinin Görünümleri  33
1. Dışarıya Göçler (Emigration)  33
a. İdare Merkezinin Muhafaza Edilerek Sicil (Tescil) Yerinin Taşınması  34
b. Sicil (Tescil) Yerinin Muhafaza Edilerek İdare Merkezinin Taşınması  34
2. İçeriye Göçler (İmmigration)  35
a. İdare Merkezinin Muhafaza Edilerek Sicil (Tescil) Yerinin Taşınması  35
b. Sicil (Tescil) Yerini Muhafaza Edilerek İdare Merkezinin Taşınması  36
III. AB HUKUKUNDA ŞİRKETLERİN SINIRAŞAN HAREKETLİLİĞİ  37
A. Birincil Mevzuat (Kurucu Anlaşmalar)  39
1. Avrupa Birliği’nde Şirketlerin Yerleşme Özgürlüğü (Freedom of Establishment)  41
a. Yerleşme Özgürlüğünün Kapsamı  41
aa. Kişi Bakımından  42
bb. Konu Bakımından  43
b. Yerleşme Özgürlüğünün Tipleri  44
aa. Birincil Yerleşme Özgürlüğü (Primary Establishment)  45
bb. İkincil Yerleşme Özgürlüğü (Secondary Establishment)  46
B. İkincil Mevzuat  48
1. Avrupa Anonim Şirketi (Societas Europaea)  49
a. Genel Olarak  49
b. SE’nin Genel Yapısı  52
aa. Şirketin Kurulması  53
aaa. Birleşme Yoluyla  54
bbb. Avrupa Holding Şirketi Yoluyla  55
ccc. Bağlı Kuruluş Yoluyla  56
ddd. Mevcut Bir Anonim Şirketin Avrupa Şirketine Dönüştürülmesi Yoluyla  57
bb. SE’nin Organları  57
aaa. Genel Kurul  57
bbb. İkili veya Tekli Yönetim Sistemi  58
aaaa. İkili Yönetim Sistemi  59
bbbb. Tekli (Monist) Yönetim Sistemi  60
cccc. Müşterek Hükümler  61
ccc. İşçilerin Yönetime Katılımı  62
c. SE’nin Sicil Yeri ve Tabi Olduğu Hukuk  63
d. SE’nin İdare Merkezinin ya da Sicil Yerinin Bir Başka Üye Ülkeye Taşınması  65
2. Sınırötesi Birleşme Yönergesi (Cross Border Merger Directive)  67
a. Genel Olarak  67
b. Kapsamı ve Uygulaması  69
c. Birleşme Tipleri ve Sonuçları  69
d. Birleşme Prosedürü  71
e. İşçilerin Yönetime Katılması  74
f. Sicil Yeri ve İdare Merkezinin Taşınması  74
İkinci Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARINDA
ŞİRKETLERİN SINIRAŞAN HAREKETLİLİĞİ
I. AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI  77
A. Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği Konusunda Kilometre Taşı Olan Kararlar  79
1. Daily Mail Kararı  79
a. Maddi Vakıalar  79
b. Mahkemenin Kararı  81
c. Kararın Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği Üzerindeki Etkileri  84
2. Centros Kararı  88
a. Maddi Vakıalar  88
b. Mahkemenin Kararı  91
c. Kararın Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği Üzerindeki Etkileri  94
aa. Genel Olarak  94
bb. Centros ve İdare Merkezi Teorisinin Çöktüğü İddiası  96
cc. Gebhard Testi: Posta Kutusu Şirketler  98
3. Überseering Kararı  100
a. Maddi Vakıalar  100
b. Mahkemenin Kararı  101
c. Kararın Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği Üzerindeki Etkileri  106
aa. Genel Olarak  106
bb. Sınıraşan Faaliyetlerde Bulunan Şirketlerin Tanınması  107
cc. Gebhard Testi: Kamu Yararı Ağır Basan Ulusal Düzenlemeler  109
4. Inspire Art Kararı  110
a. Maddi Vakıalar  110
b. Mahkemenin Kararı  112
c. Kararın Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği Üzerindeki Etkileri  117
aa. Genel Olarak  117
bb. Yerleşme Özgürlüğünün Kapsamını Genişletmesi Açısından  118
cc. Gebhard Testi: Maddi Şirketler Hukuku  120
5. Sevic Kararı  121
a. Maddi Vakıalar  121
b. Mahkemenin Kararı  122
c. Kararın Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği Üzerindeki Etkileri  124
aa. Genel Olarak  124
bb. Yerleşme Özgürlüğü Bakımından  125
cc. Sınırötesi Birleşme Yönergesi ve Sınırötesi İşlemlere Etkisi  127
6. Cartesio Kararı  129
a. Maddi Vakıalar  129
b. Mahkemenin Kararı  131
c. Kararın Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği Üzerindeki Etkileri  134
aa. Genel Olarak  134
bb. Dışa Göçler Açısından  135
Üçüncü Bölüm
ABAD KARARLARININ HUKUK SİSTEMLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ
I. ABAD KARARLARININ BİRLİK HUKUKUNA ETKİSİ  141
A. İkincil Mevzuat Açısından  141
B. İçe Göçler ve Dışa Göçler Açısından  141
1. İçe Göçler Açısından  142
2. Dışa Göçler Açısından  143
C. ABAD Kararları Anlamında Avrupa Şirketi  144
II. ABAD KARARLARININ HUKUK SİSTEMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  145
A. Şirketler Hukuku Yarışı (Regulatory Competition)  146
1. ABD Örneğinde Delaware Hukuku Etkisi  147
2. Yaşanan Gelişmelerin Avrupa’da Yol Açtığı Sonuçlar ve Hukuk Sistemlerinde Esas Alınan Yaklaşımın İlgisi  149
a. İdare Merkezi Teorisini Benimseyen Hukuk Sistemleri ve Almanya  150
aa. Genel Olarak  150
bb. Alman Limited Şirketlerinin Modernleştirilmesi ve İhlallerle Mücadele Kanunu (MoMİG)  151
aaa. MoMİG’le Birlikte İngiliz Şirketlerine Karşı Oluşturulan mini-GmbH’ler  151
bbb. MoMİG ile Birlikte İdare Merkezi Teorisinin Terkedilmesi  153
b. Kuruluş Yeri Teorisini Benimseyen Hukuk Sistemleri ve Avrupa’nın Delaware’si Olarak Görülen İngiltere  155
aa. Genel Olarak  155
bb. Avrupa’da İngiliz Şirketlerinin Tercih Edilme Nedenleri  156
cc. Company Act 2006  157
Sonuç  161
Yararlanılan Kaynaklar  169
Kavramlar Dizini  183
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Özet  13
Giriş  15
I. Konunun Takdimi  15
II. İnceleme Planı ve Konunun Sınırlandırılması  18
Birinci Bölüm
ŞİRKETLERİN SINIRAŞAN HAREKETLİLİĞİ VE
BU HAREKETLİLİĞE BAĞLI TEORİK İHTİLAFLAR
I. GENEL OLARAK ŞİRKETLERİN SINIRAŞAN HAREKETLİLİĞİ  23
II. TEORİK İHTİLAFLAR VE MEVCUT TEORİLER ÇERÇEVESİNDE ŞİRKETLERİN SINIRAŞAN HAREKETLİLİĞİNİN GÖRÜNÜMLERİ  25
A. Teorik İhtilaflar  25
1. İdare Merkezi Teorisi (Real Seat Theory)  26
2. Kuruluş Yeri Teorisi (The Incorporation Theory)  30
B. Her İki Teori Çerçevesinde Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliğinin Görünümleri  33
1. Dışarıya Göçler (Emigration)  33
a. İdare Merkezinin Muhafaza Edilerek Sicil (Tescil) Yerinin Taşınması  34
b. Sicil (Tescil) Yerinin Muhafaza Edilerek İdare Merkezinin Taşınması  34
2. İçeriye Göçler (İmmigration)  35
a. İdare Merkezinin Muhafaza Edilerek Sicil (Tescil) Yerinin Taşınması  35
b. Sicil (Tescil) Yerini Muhafaza Edilerek İdare Merkezinin Taşınması  36
III. AB HUKUKUNDA ŞİRKETLERİN SINIRAŞAN HAREKETLİLİĞİ  37
A. Birincil Mevzuat (Kurucu Anlaşmalar)  39
1. Avrupa Birliği’nde Şirketlerin Yerleşme Özgürlüğü (Freedom of Establishment)  41
a. Yerleşme Özgürlüğünün Kapsamı  41
aa. Kişi Bakımından  42
bb. Konu Bakımından  43
b. Yerleşme Özgürlüğünün Tipleri  44
aa. Birincil Yerleşme Özgürlüğü (Primary Establishment)  45
bb. İkincil Yerleşme Özgürlüğü (Secondary Establishment)  46
B. İkincil Mevzuat  48
1. Avrupa Anonim Şirketi (Societas Europaea)  49
a. Genel Olarak  49
b. SE’nin Genel Yapısı  52
aa. Şirketin Kurulması  53
aaa. Birleşme Yoluyla  54
bbb. Avrupa Holding Şirketi Yoluyla  55
ccc. Bağlı Kuruluş Yoluyla  56
ddd. Mevcut Bir Anonim Şirketin Avrupa Şirketine Dönüştürülmesi Yoluyla  57
bb. SE’nin Organları  57
aaa. Genel Kurul  57
bbb. İkili veya Tekli Yönetim Sistemi  58
aaaa. İkili Yönetim Sistemi  59
bbbb. Tekli (Monist) Yönetim Sistemi  60
cccc. Müşterek Hükümler  61
ccc. İşçilerin Yönetime Katılımı  62
c. SE’nin Sicil Yeri ve Tabi Olduğu Hukuk  63
d. SE’nin İdare Merkezinin ya da Sicil Yerinin Bir Başka Üye Ülkeye Taşınması  65
2. Sınırötesi Birleşme Yönergesi (Cross Border Merger Directive)  67
a. Genel Olarak  67
b. Kapsamı ve Uygulaması  69
c. Birleşme Tipleri ve Sonuçları  69
d. Birleşme Prosedürü  71
e. İşçilerin Yönetime Katılması  74
f. Sicil Yeri ve İdare Merkezinin Taşınması  74
İkinci Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARINDA
ŞİRKETLERİN SINIRAŞAN HAREKETLİLİĞİ
I. AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI  77
A. Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği Konusunda Kilometre Taşı Olan Kararlar  79
1. Daily Mail Kararı  79
a. Maddi Vakıalar  79
b. Mahkemenin Kararı  81
c. Kararın Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği Üzerindeki Etkileri  84
2. Centros Kararı  88
a. Maddi Vakıalar  88
b. Mahkemenin Kararı  91
c. Kararın Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği Üzerindeki Etkileri  94
aa. Genel Olarak  94
bb. Centros ve İdare Merkezi Teorisinin Çöktüğü İddiası  96
cc. Gebhard Testi: Posta Kutusu Şirketler  98
3. Überseering Kararı  100
a. Maddi Vakıalar  100
b. Mahkemenin Kararı  101
c. Kararın Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği Üzerindeki Etkileri  106
aa. Genel Olarak  106
bb. Sınıraşan Faaliyetlerde Bulunan Şirketlerin Tanınması  107
cc. Gebhard Testi: Kamu Yararı Ağır Basan Ulusal Düzenlemeler  109
4. Inspire Art Kararı  110
a. Maddi Vakıalar  110
b. Mahkemenin Kararı  112
c. Kararın Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği Üzerindeki Etkileri  117
aa. Genel Olarak  117
bb. Yerleşme Özgürlüğünün Kapsamını Genişletmesi Açısından  118
cc. Gebhard Testi: Maddi Şirketler Hukuku  120
5. Sevic Kararı  121
a. Maddi Vakıalar  121
b. Mahkemenin Kararı  122
c. Kararın Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği Üzerindeki Etkileri  124
aa. Genel Olarak  124
bb. Yerleşme Özgürlüğü Bakımından  125
cc. Sınırötesi Birleşme Yönergesi ve Sınırötesi İşlemlere Etkisi  127
6. Cartesio Kararı  129
a. Maddi Vakıalar  129
b. Mahkemenin Kararı  131
c. Kararın Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği Üzerindeki Etkileri  134
aa. Genel Olarak  134
bb. Dışa Göçler Açısından  135
Üçüncü Bölüm
ABAD KARARLARININ HUKUK SİSTEMLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ
I. ABAD KARARLARININ BİRLİK HUKUKUNA ETKİSİ  141
A. İkincil Mevzuat Açısından  141
B. İçe Göçler ve Dışa Göçler Açısından  141
1. İçe Göçler Açısından  142
2. Dışa Göçler Açısından  143
C. ABAD Kararları Anlamında Avrupa Şirketi  144
II. ABAD KARARLARININ HUKUK SİSTEMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  145
A. Şirketler Hukuku Yarışı (Regulatory Competition)  146
1. ABD Örneğinde Delaware Hukuku Etkisi  147
2. Yaşanan Gelişmelerin Avrupa’da Yol Açtığı Sonuçlar ve Hukuk Sistemlerinde Esas Alınan Yaklaşımın İlgisi  149
a. İdare Merkezi Teorisini Benimseyen Hukuk Sistemleri ve Almanya  150
aa. Genel Olarak  150
bb. Alman Limited Şirketlerinin Modernleştirilmesi ve İhlallerle Mücadele Kanunu (MoMİG)  151
aaa. MoMİG’le Birlikte İngiliz Şirketlerine Karşı Oluşturulan mini-GmbH’ler  151
bbb. MoMİG ile Birlikte İdare Merkezi Teorisinin Terkedilmesi  153
b. Kuruluş Yeri Teorisini Benimseyen Hukuk Sistemleri ve Avrupa’nın Delaware’si Olarak Görülen İngiltere  155
aa. Genel Olarak  155
bb. Avrupa’da İngiliz Şirketlerinin Tercih Edilme Nedenleri  156
cc. Company Act 2006  157
Sonuç  161
Yararlanılan Kaynaklar  169
Kavramlar Dizini  183
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019