Gemi İnşa Sözleşmeleri Taşıma ve Sigorta Hukuku Serisi – IV Hikmet Cem Congar  - Kitap

Gemi İnşa Sözleşmeleri

Taşıma ve Sigorta Hukuku Serisi – IV

2. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
340
Barkod:
9789750293320
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
450,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Ocak 2023
445,00
285,00 (%36)
Kitabın Açıklaması
Taşıma ve Sigorta Hukuku Serisi'nin dördüncü kitabı olan "Gemi İnşa Sözleşmeleri" isimli eserde; sözleşmenin kurulması, tarafların hak ve yükümlülükleri, sözleşmenin sona ermesi konuları ele alınmıştır.
Denizcilik ve gemi inşa alanlarında uzmanlaşmak isteyen herkesin yararlanabileceği ve farklı açılımlar yakalayabilecekleri temel bir kaynak olacağı inancıyla hazırlanan eserde; denizciliğin uluslararası niteliği nedeniyle, tüm alanlardan öğrenci ve profesyonellerin rahatlıkla faydalanabilmesi amacıyla sade bir dil kullanılmasına özen gösterilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sözleşmenin Kurulması
.
Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
.
Sözleşmenin Sona Ermesi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
I. Bölüm
GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, ÇEŞİTLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. GEMİ KAVRAMININ TANIMI 
19
A. Gemi Çeşitleri 
22
B. Tonajlarına Göre Gemi Çeşitleri 
24
II. GEMİ İNŞA SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI, UNSURLARI, TARAFLARI VE ÇEŞİTLERİ 
27
A. Tanımı 
27
B. Gemi İnşa Sözleşmesinin Tarafları 
30
1. Tersaneci–Müteahhit 
30
2. İş Sahibi 
33
C. Gemi İnşa Sözleşmesinin Unsurları 
34
1. Geminin İnşası 
34
2. Gemi İnşa Bedelinin Ödenmesi 
39
D. Gemi İnşa Sözleşmesi Çeşitleri 
40
1. Gemi İnşa Tip Sözleşmelerinin İçeriği 
43
2. Gemi İnşa Tip Sözleşmelerinin Genel İşlem Şartı 
44
III. GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
48
A. İngiliz Hukuku Açısından 
48
B. Türk Hukuku Açısından 
51
1. Gemi İnşa Sözleşmesinin İstisna– Eser Sözleşmesi Özelliği 
53
2. Gemi İnşa Sözleşmesinin Satış Sözleşmesinden Farkı 
56
IV. GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 
59
A. Sözleşmenin Kurulmasını Düzenleyen Şartlar 
62
B. Türk Hukuku Bakımından Şart Kavramı 
64
V. GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HUKUK NORMU 
66
II. Bölüm
YÜKLENİCİNİN GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. GEMİ İNŞA ETME İŞİNİ BİZZAT KENDİ YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BU YÜKÜMLÜLÜĞÜN İSTİSNALARI 
69
A. Yüklenicinin İfa Yardımcılarından Yararlanması İstisnası 
72
B. Yüklenicinin Alt Yüklenici Vasıtasıyla Gemi İnşa Etmesi İstisnası 
74
II. SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILMIŞ OLAN ÖZELLİK, CİNS VE NİTELİKTE BİR GEMİ İNŞA ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
80
III. YÜKLENİCİNİN GEMİ İNŞASI İÇİN GEREKLİ OLAN ARAÇ, GEREÇ VE MALZEME SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İSTİSNALARI 
86
IV. YÜKLENİCİNİN İŞE ZAMANINDA BAŞLAMA VE DEVAM ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
95
V. GEMİ İNŞA İŞİNİ ÖZEN VE SADAKATLE YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
101
VI. YÜKLENİCİNİN GEMİ İNŞASINA DAİR PLAN VE ÇİZİMLER İLE GÖZETİM VE DENETİME DAİR YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
107
A. Gemi İnşa Plan ve Çizimlerini İş Sahibinin İnceleme ve Onaylamasına İzin Vermesi Yükümlülüğü 
107
B. İş Sahibinin Temsilcisinin Denetim ve Gözetimine İzin Verme Yükümlülüğü 
110
VII. YÜKLENİCİNİN KLAS KURULUŞUNUN ÜCRETİNİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
114
VIII. GEMİ İNŞA YAPISINI SİGORTA ETTİRME VE GEREKLİ PRİMLERİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
115
IX. GEMİ İNŞASI NEDENİYLE TAHAKKUK EDECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE DİĞER MASRAFLARI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
118
X. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN PATENT, MARKA, TELİF HAKLARINDAN KAYNAKLANABİLECEK TALEPLERİNE KARŞI YÜKLENİCİNİN GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
119
XI. GEMİNİN İNŞASININ TAMAMLANMASI SONRASINDA GEREKLİ TESTLERE VE DENEME YOLCULUĞUNA KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
120
XII. İNŞA EDİLEN GEMİYİ SÖZLEŞMEDE BELİRLENMİŞ OLAN ZAMANDA TESLİM ETME VE MÜLKİYETİ DEVRETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE BU YÜKÜMLÜLÜĞÜN İSTİSNALARI 
126
A. Geminin Teslimi 
126
B. Geminin Tesliminde Temerrüt 
133
C. Yüklenicinin Gemi Mülkiyetini Devretme Yükümlülüğü ve İstisnaları 
138
1. Mülkiyeti Devir Yükümlülüğünün İfası 
141
2. Gemi Mülkiyetinin Kapsamı 
144
XIII. SÖZLEŞME İLE BELİRLENMİŞ OLAN TAZMİNAT VEYA CEZAİ ŞART BEDELİNİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
147
XIV. BAZI BELGELERİ İMZALAMA VE İŞ SAHİBİNE İBRAZ ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
151
XV. YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL VE GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
153
A. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ve Unsurları 
153
1. Geminin Ayıplı Şekilde İnşa Edilmiş Olması 
156
2. Muayene ve İhbar Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi 
158
3. Geminin Tamamlanarak Teslim Edilmiş Olması 
162
B. Yüklenicinin Garanti Yükümlülüğü 
163
1. Garanti Yükümlülüğünün Unsurları 
165
a. Gemide Garanti Kapsamında Bir Ayıbın Ortaya Çıkmış Olması 
165
b. Gemideki Ayıbın Teslim Sonrasında Ortaya Çıkmış Olması 
167
c. Ayıbın İhbar Edilmiş Olması 
168
XVI. GEMİNİN İNŞASI SIRASINDA ÇEVRENİN KİRLENMESİ HALİNDE İDARİ ORGANLARCA GEMİ ALEYHİNE KESİLEN CEZAYI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
169
III. Bölüm
İŞ SAHİBİNİN GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. GEMİ SÖZLEŞMESİNDE KARARLAŞTIRILMIŞ OLAN GEMİ İNŞA BEDELİNİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
173
A. Götürü Bedel 
173
B. Sözleşme Bedelinin İfa Zamanı ve Yeri 
184
C. Tip Sözleşmelere Göre İş Sahibinin Gemi İnşa Bedeli Ödeme Borcu 
190
II. GEMİ İNŞASI İÇİN MALZEME TEMİN EDİLMESİNİN İŞ SAHİBİNE BIRAKILDIĞI DURUMLARDA AYIPSIZ MALZEMEYİ SÜRESİ İÇİNDE TEMİN VE YÜKLENİCİYE TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
192
III. GEMİ İNŞASINA DAİR ÇİZİM VE PLANLARI ONAYLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE TALİMAT VERMEDE ÖZEN GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
198
IV. SÖZLEŞMEYE UYGUN ŞEKİLDE YÜKLENİCİ TARAFINDAN İNŞA EDİLMİŞ OLAN GEMİYİ KABUL VE TERSANEDEN ÇEKME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
200
A. İş Sahibinin Gemiyi Teslimdeki Temerrüdü 
204
1. Yüklenicinin Gemiyi İş Sahibine Gereği Gibi Önermiş Olması 
204
2. İş Sahibinin Haklı Bir Gerekçe Olmadan Teslimden Kaçınması 
205
B. İş Sahibinin Temerrüdü Halinde Yüklenicinin Borçtan Kurtulma İmkanları 
208
V. GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BAŞKACA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE KANUNDAN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMASI İÇİN UYMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
211
IV. Bölüm
GEMİYİ SÖZLEŞMEYE UYGUN ŞEKİLDE İNŞA EDEN YÜKLENİCİNİN KANUNDAN DOĞAN REHİN HAKKI
I. GEMİ İNŞASINDA YÜKLENİCİNİN KANUNDAN DOĞAN REHİN HAKKININ TANIMI VE NİTELİĞİ 
215
A. Kanuni Rehin Hakkının Tanımı 
215
B. Kanuni Rehin Hakkının Hukuki Niteliği 
231
C. Kanuni İpotek Hakkının Borçluları 
235
II. İPOTEK HAKKININ DOĞUMU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 
237
III. YÜKLENİCİNİN İPOTEK HAKKININ KURULMASI 
243
A. İpotek Hakkının Tescili Talep Süresi 
245
B. Alacağın Kabul Edilmiş veya Hüküm Altına Alınmış Olması 
246
C. İş Sahibi Tarafından Alacaklıya Yeterli Teminat Verilmemesi 
248
IV. İPOTEK HAKKININ TESCİL EDİLMESİ 
249
V. YÜKLENİCİNİN KANUNİ İPOTEK HAKKININ SIRASI 
250
VI. 6102 SAYILI TTK HÜKÜMLERİ VE YARGITAY KARARLARI UYARINCA GEMİ İPOTEĞİ HAKKI 
253
VII. YÜKLENİCİNİN GEMİ ÜZERİNDEKİ İPOTEK HAKKININ SONA ERMESİ 
257
A. Alacağın Sona Ermesi 
257
B. Feragat 
259
C. İpoteğin Süresinin Dolması 
260
D. Alacaklı ve Malik Sıfatlarının Birleşmesi 
260
E. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 
260
F. Zamanaşımı ile İpoteğin Düşmesi 
261
G. Tarafların Anlaşması 
261
H. Mahkeme Kararı ile İpoteğin Düşmesi 
261
I. Geminin Kurtarılamayacak Şekilde Batması 
262
V. Bölüm
GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. TEMERRÜT VE İFA ETMEME SEBEBİYLE TARAFLARIN FESİH HAKKI 
266
A. Yüklenicinin Yükümlülük Sahasında Meydana Gelen Sözleşmeye Aykırılıklar veya Yüklenicinin İflası Sebebiyle İş Sahibinin Sözleşmeyi Fesih Hakkı 
266
B. Yüklenicinin Borç Ödemede Acze Düşmesi veya İflası Nedeniyle İş Sahibinin Fesih Hakkı 
270
II. İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜK ALANINDA MEYDANA GELEN SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKLAR VEYA AKSAKLIKLAR SEBEBİYLE YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI 
276
A. İş Sahibinin Sözleşmeye Aykırılığı Nedeniyle Yüklenicinin Fesih Hakkı 
276
B. İş Sahibinin Acze Düşmesi veya İflası Sebebiyle Yüklenicinin Fesih Hakkı 
277
III. KUSURSUZ İFA İMKÂNSIZLIĞI SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
281
A. Geminin Kullanılamaz Hale Gelmesi Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi 
281
B. İş Sahibinin Şahsını ve Riziko Alanını İlgilendiren İmkânsızlık veya Sözleşmeye Devamın Kendisinden Beklenememesi Halinde Sözleşmenin Sona Ermesi 
282
C. Sözleşmenin Devam Etmesinin Yükleniciden Kaynaklanan Bir Sebepten Ötürü Fiilen İmkânsız Hale Gelmesi Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi 
288
IV. İŞ SAHİBİNİN YÜKLENİCİNİN ZARARINI TAMAMEN TAZMİN ETMESİ YOLUYLA SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ 
293
V. GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARININ KARŞILIKLI ANLAŞMALARI İLE SONA ERMESİ 
304
VI. TİP SÖZLEŞMELERDE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
304
A. Tip Sözleşmelere Göre Gemi İnşa Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri 
304
B. Tip Sözleşmelere Göre Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları 
306
1. İş Sahibi Tarafından Sözleşmenin Sona Erdirilmesinin Sonuçları 
306
2. Yüklenici Tarafından Sözleşmenin Sona Erdirilmesinin Sonuçları 
308
Sonuç 
311
Kaynakça 
327
Kavramlar Dizini 
339