Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Silahlı Kuvvetleri
Disiplin Kanunu Şerhi
Temmuz 2017 / 3. Baskı / 651 Syf.
Fiyatı: 134.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Mayıs2014 102.00 TL 59.90 TL (%42) Sepete Ekle
 1. Temmuz2013 67.00 TL 43.50 TL (%36) Sepete Ekle
   

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile askeri disiplin hukukunda bir paradigma değişikliği gerçekleşmiştir. Yeni Kanunda her bir disiplin cezasını gerektiren eylemler açık bir şekilde tanımlanmıştır. Her ne kadar disiplin amirlerine kıyas yetkisi verilmişse de, getirilen düzenleme ile disiplinsizliklerde kanunilik ilkesinin kısmen gerçekleştirildiği söylenebilir. Yeni kanun, disiplin amirinin disiplin cezasına ilişkin kararlarının gerekçeli olmasını zorunlu hale getirmiştir.

Disiplin amirinin takdir hakkını kullanırken göz önünde bulunduracağı nedenlere bakıldığında, TCK'nın 61 ve 62'nci maddelerinin aynen iktibas edilmiş olduğunu görürüz. Bu durum ise disiplin amirleri tarafından disiplin cezası verilirken yapılan muhakeme ile ceza hâkiminin cezayı belirlerken yapmış olduğu muhakemenin birbirine benzer olmasını gerektirmiştir.

Bu çalışma, yazarların askeri yükseköğretim kurumlarında askeri ceza ve disiplin hukukuna ilişkin verdiği derslerden edinmiş olduğu tecrübelerin bir oluşumudur. Çalışma ile öncelikle disiplin amirlerine yol gösterici olmak hedeflenmiştir. Bu amaçla TSK Disiplin Kanunu'nun her bir maddesi açıklanmış, diğer maddeler ile bağlantıları belirtilmiş, aynı zamanda suç olan disiplinsizliklere ayrı bir özen gösterilerek disiplin amirlerinin Kanunun uygulamasında hataya düşmeleri önlenmek istenmiştir.

Çalışma sadece uygulayıcıya yol göstermeyi amaçlamamaktadır. Bunun yanında, akademik çalışmaların eksikliğinin hissedildiği askeri disiplin hukuku alanında çalışan sınırlı sayıda akademisyen, araştırmacı ve yargı mensuplarına da katkı sağlaması hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirme niyetiyle yüksek mahkemelerin kararları tetkik edilmiş ve bilimsel öğretinin ışığı altında okuyucuya sunulmuştur.

Çalışmanın bu baskısında da, özellikle olağanüstü KHK'ler ile yapılan değişiklikler ele alınmış ve çalışma genel olarak gözden geçirilmiştir.

Konu Başlıkları
TSK Disiplin Kanunu'nun Genel Değerlendirmesi
Karşılaştırmalı Askerî Disiplin Hukuku
TSK Disiplin Kanunu Genel Gerekçesi
Milli Savunma Komisyonu Raporu
Madde Açıklamaları ve İlgili Yüksek Mahkeme Kararları
Son Değişiklikleri İşlenmiş Askerî Ceza Kanunu Metni
Son Değişiklikleri İşlenmiş İç Hizmet Kanunu Metni
Son Değişiklikleri İşlenmiş Disiplin Mahkemeleri Kanunu Metni
Barkod: 9789750243691
Yayın Tarihi: Temmuz 2017
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 651
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Teşekkür Yazısı  13
Kısaltmalar Cetveli  23
TSK DİSİPLİN KANUNUNUN GENEL DEĞERLENDİRMESİ  25
KARŞILAŞTIRMALI ASKERÎ DİSİPLİN HUKUKU  31
Genel Açıklamalar  31
Uygulanan Disiplin Yaptırımları  33
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU  43
TSK Disiplin Kanunu Genel Gerekçesi  45
Milli Savunma Komisyonu Raporu  51
Birinci Bölüm
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1: AMAÇ  57
MADDE GEREKÇESİ  57
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  58
İLGİLİ KARARLAR  73
Madde 2: KAPSAM  76
MADDE GEREKÇESİ  76
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  77
İLGİLİ KARARLAR  83
Madde 3: TANIMLAR  83
MADDE GEREKÇESİ  84
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  87
İLGİLİ KARARLAR  99
İkinci Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
Madde 4: DİSİPLİNSİZLİĞİN OLUŞMASI VE DİSİPLİN CEZALARININ NİTELİĞİ  103
MADDE GEREKÇESİ  103
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  105
İLGİLİ KARARLAR  109
Madde 5: DİSİPLİN SORUŞTURMASI VEYA TAHKİKATIN ADLİ SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMADAN BAĞIMSIZLIĞI  109
MADDE GEREKÇESİ  109
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  110
İLGİLİ KARARLAR  116
Madde 6: TAKDİR HAKKININ KULLANIMI  117
MADDE GEREKÇESİ  118
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  119
İLGİLİ KARARLAR  128
Üçüncü Bölüm
DİSİPLİN AMİRLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 7: DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE YETKİLER  133
MADDE GEREKÇESİ  133
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  135
İLGİLİ KARARLAR  146
Madde 8: DİSİPLİN AMİRİNİN DİSİPLİN CEZASI VERME YETKİSİ  146
MADDE GEREKÇESİ  147
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  149
Madde 9: ÜST DİSİPLİN AMİRLERİNİN DİSİPLİN CEZASI VEREBİLECEĞİ HÂLLER  161
MADDE GEREKÇESİ  161
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  163
Madde 10: DİSİPLİN AMİRLERİNİN İKAZ VE DİSİPLİN EĞİTİMİNE ALMA YETKİSİ  164
MADDE GEREKÇESİ  165
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  166
İLGİLİ KARARLAR  167
Dördüncü Bölüm
SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN ERBAŞLAR İLE SÖZLEŞMELİ
ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZALAR VE
CEZALANDIRMAYI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER
Madde 11: DİSİPLİN CEZALARI  169
MADDE GEREKÇESİ  169
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  170
Madde 12: DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ  173
MADDE GEREKÇESİ  174
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  176
İLGİLİ KARARLAR  182
Madde 13: SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASI  182
MADDE GEREKÇESİ  184
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  186
İLGİLİ KARARLAR  198
Madde 14: CEZANIN AĞIRLAŞTIRILMASI VE DİSİPLİN AMİRLERİNİN TAKDİR HAKKI  202
MADDE GEREKÇESİ  203
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  204
İLGİLİ KARARLAR  210
Madde 15: UYARMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER  210
MADDE GEREKÇESİ  212
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  212
Madde 16: KINAMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER  246
MADDE GEREKÇESİ  247
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  247
Madde 17: HİZMETE KISMİ SÜRELİ DEVAM CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER  257
MADDE GEREKÇESİ  257
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  257
İLGİLİ KARARLAR  260
Madde 18: AYLIKTAN KESME CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER  265
MADDE GEREKÇESİ  266
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  266
İLGİLİ KARARLAR  266
İLGİLİ KARARLAR  276
Madde 19: HİZMET YERİNİ TERK ETMEME CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER  281
MADDE GEREKÇESİ  283
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  283
İLGİLİ KARARLAR  284
İLGİLİ KARARLAR  295
İLGİLİ KARARLAR  308
İLGİLİ KARARLAR  312
İLGİLİ KARARLAR  323
İLGİLİ KARARLAR  328
Madde 20: SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER  333
MADDE GEREKÇESİ  334
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  334
İLGİLİ KARARLAR  335
İLGİLİ KARARLAR  346
İLGİLİ KARARLAR  355
İLGİLİ KARARLAR  359
Madde 21: DİSİPLİN CEZA PUANINA BAĞLI OLARAK AYIRMA CEZASI VERİLMESİ  360
MADDE GEREKÇESİ  361
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  361
Beşinci Bölüm
ASKERÎ ÖĞRENCİLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZALAR VE
CEZALANDIRMAYI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER
Madde 22: ASKERÎ ÖĞRENCİLER HAKKINDA VERİLEBİLECEK CEZALAR  365
MADDE GEREKÇESİ  365
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  366
İLGİLİ KARARLAR  367
Madde 23: ASKERÎ ÖĞRENCİLERE CEZA VERİLMESİNİ GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİK HÂLLERİ  375
MADDE GEREKÇESİ  376
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  376
İLGİLİ KARARLAR  377
Madde 24: ASKERÎ ÖĞRENCİLER HAKKINDAKİ ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ  378
MADDE GEREKÇESİ  378
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  378
İLGİLİ KARARLAR  379
Altıncı Bölüm
ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZALAR VE CEZALANDIRMAYI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER
Madde 25: ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA VERİLEBİLECEK CEZALAR  381
MADDE GEREKÇESİ  381
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  382
Madde 26: DİSİPLİN AMİRLERİNCE VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ  382
MADDE GEREKÇESİ  383
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  385
Madde 27: DİSİPLİN AMİRLERİNCE CEZALANDIRILABİLECEK DİSİPLİNSİZLİKLER VE DİSİPLİN AMİRLERİNİN TAKDİR HAKKI  388
MADDE GEREKÇESİ  388
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  389
Yedinci Bölüm
DİSİPLİN CEZALARI DIŞINDAKİ İDARİ YAPTIRIMLAR VE
DİSİPLİN CEZALARININ ETKİLERİ
Madde 28: GEÇİCİ OLARAK KONTROL ALTINA ALMA TEDBİRİ  391
MADDE GEREKÇESİ  391
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  393
Madde 29: GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE GÖREV YERİNİ DEĞİŞTİRME TEDBİRİ  398
MADDE GEREKÇESİ  399
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  401
Madde 30: DİSİPLİN CEZALARININ İDARİ İŞLEMLERE ETKİSİ  403
MADDE GEREKÇESİ  403
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  404
Madde 31: DİSİPLİN KURULLARI TARAFINDAN VERİLEN CEZALARIN İDARİ ETKİLERİ  404
MADDE GEREKÇESİ  405
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  405
Sekizinci Bölüm
DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN SUBAYI
Madde 32: KURULUŞ  407
MADDE GEREKÇESİ  407
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  407
Madde 33: DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞUMU  408
MADDE GEREKÇESİ  409
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  410
İLGİLİ KARARLAR  412
Madde 34: DİSİPLİN KURULLARININ RÜTBE YÖNÜNDEN YETKİSİ  412
MADDE GEREKÇESİ  412
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  412
Madde 35: DİSİPLİN SUBAYI, NİTELİĞİ VE GÖREVLERİ  413
MADDE GEREKÇESİ  414
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  416
Madde 36: DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ  418
MADDE GEREKÇESİ  418
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  419
Madde 37: YAPILACAK TAHKİKAT USULÜ  420
MADDE GEREKÇESİ  421
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  422
Madde 38: TAHKİKAT SONUCU VERİLECEK KARAR  424
MADDE GEREKÇESİ  424
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  425
Dokuzuncu Bölüm
ZAMANAŞIMI, SAVUNMA HAKKI,
DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ, İDARİ VE
YARGISAL DENETİM İLE CEZANIN YERİNE GETİRİLMESİ
Madde 39: ZAMANAŞIMI  427
MADDE GEREKÇESİ  428
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  430
İLGİLİ KARARLAR  433
Madde 40: SAVUNMA HAKKI  436
MADDE GEREKÇESİ  436
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  437
İLGİLİ KARARLAR  446
Madde 41: DİSİPLİN AMİRLERİ TARAFINDAN VERİLEN CEZALARA İTİRAZ VE CEZANIN KESİNLEŞMESİ  455
MADDE GEREKÇESİ  456
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  457
İLGİLİ KARARLAR  458
Madde 42: DİSİPLİN KURULU KARARLARINA KARŞI İTİRAZ VE CEZANIN KESİNLEŞMESİ  459
MADDE GEREKÇESİ  459
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  460
Madde 43: YARGI DENETİMİ  462
MADDE GEREKÇESİ  462
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  463
Madde 44: CEZANIN YERİNE GETİRİLME ZAMANI  463
MADDE GEREKÇESİ  463
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  464
Onuncu Bölüm
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 45: DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER  467
MADDE GEREKÇESİ  471
Madde 46  473
Madde 47  474
MADDE GEREKÇESİ  474
Madde 48: DİĞER KANUNLARDAKİ HÜKÜMLER  474
MADDE GEREKÇESİ  474
Madde 49: YÖNETMELİK  475
MADDE GEREKÇESİ  475
Geçici Madde 1: GEÇİŞ DÖNEMİ  475
MADDE GEREKÇESİ  476
İLGİLİ KARARLAR  477
Geçici Madde 2: SUBAY, ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA, UZMAN ERBAŞLAR İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA DAHA ÖNCEDEN VERİLMİŞ CEZALARIN DEĞİŞMESİ VE YERİNE GETİRİLMESİ  478
MADDE GEREKÇESİ  478
Geçici Madde 3: ASKERİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA DAHA ÖNCEDEN VERİLMİŞ CEZALARIN DEĞİŞMESİ VE YERİNE GETİRİLMESİ  479
MADDE GEREKÇESİ  479
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  480
Geçici Madde 4: ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA DAHA ÖNCEDEN VERİLMİŞ CEZALARIN DEĞİŞMESİ, YERİNE GETİRİLMESİ VE YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNE ETKİLERİ  480
MADDE GEREKÇESİ  480
Geçici Madde 5: DİSİPLİN CEZALARININ ETKİSİ  480
MADDE GEREKÇESİ  481
Madde 50: YÜRÜRLÜK  481
Madde 51: YÜRÜTME  482
EKLER  485
Kaynakça  641
Kavramlar Dizini  653
Özgeçmişler  656
 


Kurtuluş Tayanç Çalışır ...
Ocak 2021
55.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Kaya
Ocak 2021
125.00 TL
Sepete Ekle
Ali Tezcan
Ocak 2021
35.00 TL
Sepete Ekle
Canan Ruhi ...
Ocak 2021
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Teşekkür Yazısı  13
Kısaltmalar Cetveli  23
TSK DİSİPLİN KANUNUNUN GENEL DEĞERLENDİRMESİ  25
KARŞILAŞTIRMALI ASKERÎ DİSİPLİN HUKUKU  31
Genel Açıklamalar  31
Uygulanan Disiplin Yaptırımları  33
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU  43
TSK Disiplin Kanunu Genel Gerekçesi  45
Milli Savunma Komisyonu Raporu  51
Birinci Bölüm
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1: AMAÇ  57
MADDE GEREKÇESİ  57
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  58
İLGİLİ KARARLAR  73
Madde 2: KAPSAM  76
MADDE GEREKÇESİ  76
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  77
İLGİLİ KARARLAR  83
Madde 3: TANIMLAR  83
MADDE GEREKÇESİ  84
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  87
İLGİLİ KARARLAR  99
İkinci Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
Madde 4: DİSİPLİNSİZLİĞİN OLUŞMASI VE DİSİPLİN CEZALARININ NİTELİĞİ  103
MADDE GEREKÇESİ  103
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  105
İLGİLİ KARARLAR  109
Madde 5: DİSİPLİN SORUŞTURMASI VEYA TAHKİKATIN ADLİ SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMADAN BAĞIMSIZLIĞI  109
MADDE GEREKÇESİ  109
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  110
İLGİLİ KARARLAR  116
Madde 6: TAKDİR HAKKININ KULLANIMI  117
MADDE GEREKÇESİ  118
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  119
İLGİLİ KARARLAR  128
Üçüncü Bölüm
DİSİPLİN AMİRLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 7: DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE YETKİLER  133
MADDE GEREKÇESİ  133
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  135
İLGİLİ KARARLAR  146
Madde 8: DİSİPLİN AMİRİNİN DİSİPLİN CEZASI VERME YETKİSİ  146
MADDE GEREKÇESİ  147
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  149
Madde 9: ÜST DİSİPLİN AMİRLERİNİN DİSİPLİN CEZASI VEREBİLECEĞİ HÂLLER  161
MADDE GEREKÇESİ  161
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  163
Madde 10: DİSİPLİN AMİRLERİNİN İKAZ VE DİSİPLİN EĞİTİMİNE ALMA YETKİSİ  164
MADDE GEREKÇESİ  165
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  166
İLGİLİ KARARLAR  167
Dördüncü Bölüm
SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN ERBAŞLAR İLE SÖZLEŞMELİ
ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZALAR VE
CEZALANDIRMAYI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER
Madde 11: DİSİPLİN CEZALARI  169
MADDE GEREKÇESİ  169
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  170
Madde 12: DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ  173
MADDE GEREKÇESİ  174
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  176
İLGİLİ KARARLAR  182
Madde 13: SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASI  182
MADDE GEREKÇESİ  184
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  186
İLGİLİ KARARLAR  198
Madde 14: CEZANIN AĞIRLAŞTIRILMASI VE DİSİPLİN AMİRLERİNİN TAKDİR HAKKI  202
MADDE GEREKÇESİ  203
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  204
İLGİLİ KARARLAR  210
Madde 15: UYARMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER  210
MADDE GEREKÇESİ  212
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  212
Madde 16: KINAMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER  246
MADDE GEREKÇESİ  247
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  247
Madde 17: HİZMETE KISMİ SÜRELİ DEVAM CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER  257
MADDE GEREKÇESİ  257
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  257
İLGİLİ KARARLAR  260
Madde 18: AYLIKTAN KESME CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER  265
MADDE GEREKÇESİ  266
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  266
İLGİLİ KARARLAR  266
İLGİLİ KARARLAR  276
Madde 19: HİZMET YERİNİ TERK ETMEME CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER  281
MADDE GEREKÇESİ  283
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  283
İLGİLİ KARARLAR  284
İLGİLİ KARARLAR  295
İLGİLİ KARARLAR  308
İLGİLİ KARARLAR  312
İLGİLİ KARARLAR  323
İLGİLİ KARARLAR  328
Madde 20: SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER  333
MADDE GEREKÇESİ  334
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  334
İLGİLİ KARARLAR  335
İLGİLİ KARARLAR  346
İLGİLİ KARARLAR  355
İLGİLİ KARARLAR  359
Madde 21: DİSİPLİN CEZA PUANINA BAĞLI OLARAK AYIRMA CEZASI VERİLMESİ  360
MADDE GEREKÇESİ  361
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  361
Beşinci Bölüm
ASKERÎ ÖĞRENCİLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZALAR VE
CEZALANDIRMAYI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER
Madde 22: ASKERÎ ÖĞRENCİLER HAKKINDA VERİLEBİLECEK CEZALAR  365
MADDE GEREKÇESİ  365
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  366
İLGİLİ KARARLAR  367
Madde 23: ASKERÎ ÖĞRENCİLERE CEZA VERİLMESİNİ GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİK HÂLLERİ  375
MADDE GEREKÇESİ  376
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  376
İLGİLİ KARARLAR  377
Madde 24: ASKERÎ ÖĞRENCİLER HAKKINDAKİ ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ  378
MADDE GEREKÇESİ  378
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  378
İLGİLİ KARARLAR  379
Altıncı Bölüm
ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZALAR VE CEZALANDIRMAYI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER
Madde 25: ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA VERİLEBİLECEK CEZALAR  381
MADDE GEREKÇESİ  381
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  382
Madde 26: DİSİPLİN AMİRLERİNCE VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ  382
MADDE GEREKÇESİ  383
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  385
Madde 27: DİSİPLİN AMİRLERİNCE CEZALANDIRILABİLECEK DİSİPLİNSİZLİKLER VE DİSİPLİN AMİRLERİNİN TAKDİR HAKKI  388
MADDE GEREKÇESİ  388
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  389
Yedinci Bölüm
DİSİPLİN CEZALARI DIŞINDAKİ İDARİ YAPTIRIMLAR VE
DİSİPLİN CEZALARININ ETKİLERİ
Madde 28: GEÇİCİ OLARAK KONTROL ALTINA ALMA TEDBİRİ  391
MADDE GEREKÇESİ  391
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  393
Madde 29: GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE GÖREV YERİNİ DEĞİŞTİRME TEDBİRİ  398
MADDE GEREKÇESİ  399
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  401
Madde 30: DİSİPLİN CEZALARININ İDARİ İŞLEMLERE ETKİSİ  403
MADDE GEREKÇESİ  403
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  404
Madde 31: DİSİPLİN KURULLARI TARAFINDAN VERİLEN CEZALARIN İDARİ ETKİLERİ  404
MADDE GEREKÇESİ  405
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  405
Sekizinci Bölüm
DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN SUBAYI
Madde 32: KURULUŞ  407
MADDE GEREKÇESİ  407
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  407
Madde 33: DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞUMU  408
MADDE GEREKÇESİ  409
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  410
İLGİLİ KARARLAR  412
Madde 34: DİSİPLİN KURULLARININ RÜTBE YÖNÜNDEN YETKİSİ  412
MADDE GEREKÇESİ  412
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  412
Madde 35: DİSİPLİN SUBAYI, NİTELİĞİ VE GÖREVLERİ  413
MADDE GEREKÇESİ  414
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  416
Madde 36: DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ  418
MADDE GEREKÇESİ  418
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  419
Madde 37: YAPILACAK TAHKİKAT USULÜ  420
MADDE GEREKÇESİ  421
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  422
Madde 38: TAHKİKAT SONUCU VERİLECEK KARAR  424
MADDE GEREKÇESİ  424
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  425
Dokuzuncu Bölüm
ZAMANAŞIMI, SAVUNMA HAKKI,
DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ, İDARİ VE
YARGISAL DENETİM İLE CEZANIN YERİNE GETİRİLMESİ
Madde 39: ZAMANAŞIMI  427
MADDE GEREKÇESİ  428
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  430
İLGİLİ KARARLAR  433
Madde 40: SAVUNMA HAKKI  436
MADDE GEREKÇESİ  436
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  437
İLGİLİ KARARLAR  446
Madde 41: DİSİPLİN AMİRLERİ TARAFINDAN VERİLEN CEZALARA İTİRAZ VE CEZANIN KESİNLEŞMESİ  455
MADDE GEREKÇESİ  456
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  457
İLGİLİ KARARLAR  458
Madde 42: DİSİPLİN KURULU KARARLARINA KARŞI İTİRAZ VE CEZANIN KESİNLEŞMESİ  459
MADDE GEREKÇESİ  459
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  460
Madde 43: YARGI DENETİMİ  462
MADDE GEREKÇESİ  462
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  463
Madde 44: CEZANIN YERİNE GETİRİLME ZAMANI  463
MADDE GEREKÇESİ  463
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  464
Onuncu Bölüm
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 45: DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER  467
MADDE GEREKÇESİ  471
Madde 46  473
Madde 47  474
MADDE GEREKÇESİ  474
Madde 48: DİĞER KANUNLARDAKİ HÜKÜMLER  474
MADDE GEREKÇESİ  474
Madde 49: YÖNETMELİK  475
MADDE GEREKÇESİ  475
Geçici Madde 1: GEÇİŞ DÖNEMİ  475
MADDE GEREKÇESİ  476
İLGİLİ KARARLAR  477
Geçici Madde 2: SUBAY, ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA, UZMAN ERBAŞLAR İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA DAHA ÖNCEDEN VERİLMİŞ CEZALARIN DEĞİŞMESİ VE YERİNE GETİRİLMESİ  478
MADDE GEREKÇESİ  478
Geçici Madde 3: ASKERİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA DAHA ÖNCEDEN VERİLMİŞ CEZALARIN DEĞİŞMESİ VE YERİNE GETİRİLMESİ  479
MADDE GEREKÇESİ  479
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  480
Geçici Madde 4: ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA DAHA ÖNCEDEN VERİLMİŞ CEZALARIN DEĞİŞMESİ, YERİNE GETİRİLMESİ VE YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNE ETKİLERİ  480
MADDE GEREKÇESİ  480
Geçici Madde 5: DİSİPLİN CEZALARININ ETKİSİ  480
MADDE GEREKÇESİ  481
Madde 50: YÜRÜRLÜK  481
Madde 51: YÜRÜTME  482
EKLER  485
Kaynakça  641
Kavramlar Dizini  653
Özgeçmişler  656
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021