Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hukuki El Atma
(Kamulaştırmasız El Atmada Yeni Dönem)
Mayıs 2019 / 3. Baskı / 288 Syf.
Fiyatı: 71.90 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Haziran2016 50.00 TL 24.90 TL (%51) Sepete Ekle
   

Mülkiyet hakkı; tüm hukuk sistemi ve üst uluslararası normlarda güvence altına alınmıştır.

Buna karşın uygulamalarda idareler; kamulaştırma işlemlerini tamamlamadan vatandaşın rızası olmadan mülkiyet hakkına el atmaktadır.

Fiili el atmalardan sonra; imar planlarında yapılan kısıtlamalar ile de hukuki el atma kavramı gündemimize gelmiştir. İmar planlarında yapılan fonksiyon değişiklikleri ile vatandaşın taşınmazı kamunun kullanımına açılmakta ancak kamulaştırma işlemleri çok uzun seneler yapılamamakta ve vatandaş bu şekilde mağdur edilmektedir. Vatandaşın mülkü donatı alanına (MEB'NA BAĞLI İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI, YOL, MEYDAN, PARK, OTOPARK, ÇOCUK BAHÇESİ, YEŞİL SAHA, İBADET YERİ, KARAKOL, PAZAR YERİ, TOPLU TAŞIMA YERİ, SU YOLU, ERİŞME KONTROLLÜ OTOYOL) ayrılarak kısıtlanmakta, faydalanması imkânsız hale getirilmektedir.

3. baskısı yapılan kitapta vatandaşın imar planları nedeni ile uğradıkları zararlar ve bunlara yönelik olarak kullanabilecekleri hakları en son yasal değerlendirmeler ile sunmaktayım.

Konu Başlıkları
Mülkiyet Hakkı
Kamulaştırmasız El Koyma
Hukuki El Atma Müessesi
Yüksek Yargı Organlarının Hukuki El Atma Müessesesine Bakışları
Kamulaştırmasız El Atma Davalarındaki Yasal Sürecin Tarihçesi
Kamulaştırmasız El Koyma Kavramının İstisnaları
Tasarrufu Kısıtlanan Taşınmazların Emlak Vergisi
Barkod: 9789750255038
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
1. Baskıya Önsöz  11
Giriş  17
1.
MÜLKİYET HAKKI
1.1. TANIMI; NİTELİĞİ; UNSURLARI  21
1.2. MÜLKİYETE İLİŞKİN DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER  26
2.
KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA
2.1. TANIM  31
2.2. YARGITAY’A GÖRE KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMA KAVRAMI VE NİTELİĞİ  32
2.3. UNSURLAR  36
2.3.1. İdare Tarafından Özel Mülkiyete Konu Bir Taşınmaza Kamulaştırma Yapılmaksızın Fiilen El Atılması ya da Mülkiyet Hakkının Verdiği Yetkilerin Aşırı Derecede Sınırlandırılmış Olması  36
2.3.2. El Atmanın Kamulaştırma Yetkisine Sahip İdare Tarafından Görev Alanına Giren Konular İçin Kamu Yararı Amacı ile Yapılması ve İdarenin Kamulaştırma Yükümlüğünü Yerine Getirmemesi  36
2.3.3. El Atmanın ya da Getirilen Kısıtlamanın Hukuka Aykırı Olması  37
3.
HUKUKİ EL ATMA MÜESSESİ
3.1. İMAR PLANI – TANIMI; NİTELİĞİ; UNSURLARI  42
3.1.1. İmar Planı  42
3.1.1.1. Bölge Planları  46
3.1.1.2. Çevre Düzeni Planı  49
3.1.1.3. İmar Planları  54
3.1.1.3.1. Nazım İmar Planı  54
3.1.1.3.2. Uygulama İmar Planı  62
3.1.1.4. İmar Planlarının Hukuk Kuralları Arasındaki Yeri, İmar Planlarına Hâkim Olan İlkeler ve Doğurduğu Hukuki Sonuçlar  67
3.2. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ  69
3.2.1. Revizyon İmar Planı  70
3.2.2. İlave İmar Planı  71
3.2.3. Mevzii İmar Planı  73
3.3. İMAR PLANLARI VE MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANMASI KONUSU  74
3.4. HANGİ İMAR PLANINA KARŞI DAVA AÇILIR?  75
3.5. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA HUSUMETİN (DAVALI – DAVACI TARAF) BELİRLENMESİ  75
3.6. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA YETKİLİ – GÖREVLİ MAHKEME  77
3.7. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA UZLAŞMA ŞARTI  80
3.8. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ  81
4.
YÜKSEK YARGI ORGANLARININ
HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE BAKIŞLARI
4.1. HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BAKIŞI  83
4.2. HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE DANIŞTAY’IN BAKIŞI  85
4.2.1. Usule İlişkin Danıştay Kararlarının Özetleri  90
4.2.2. 6745 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikten Önceki Dönemde Esasa İlişkin Danıştay Kararlarının Özetleri  91
4.2.3. 6745 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikten Sonraki Dönemde Esasa İlişkin Danıştay Kararlarının Özetleri  95
4.3. HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE YARGITAY’IN BAKIŞI  96
4.4. HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ’NİN BAKIŞI  99
4.5. HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE AİHM’NİN BAKIŞI  106
4.5.1. 1 No.lu Ek Protokol'ün 1. Maddesinin İhlal Edildiği İddiası Hakkında  106
4.5.2. AİHS'nin 46. Maddesinin İhlal Edildiği İddiası Hakkında  108
4.5.3. AİHS'nin 41. Maddesinin Uygulanması Hakkında  110
4.5.4. Konuya İlişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Düzenlemeleri ve Kararları  110
5.
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDAKİ
YASAL SÜRECİN TARİHÇESİ
5.1. 16.05.1956 GÜN VE 1/6 K. SAYILI YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  115
5.1.1. 16.05.1956 Gün ve 1956/1 E. – 6 K. sayılı YİBK  115
5.1.2. 16.05.1956 Gün ve 1954/1 E. – 1956/7 K. sayılı YİBK  115
5.2. 6830 SAYILI İSTİMLÂK KANUNU DÖNEMİ  116
5.3. 221 SAYILI AMME HÜKMİ ŞAHISLAR VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDAKİ KANUN’UN UYGULANMASI  116
5.4. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU VE SONRASI  117
5.5. 5999 SAYILI YASA DÖNEMİ  118
5.6. 6487 SAYILI YASA DÖNEMİ  119
6.
KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA
KAVRAMININ İSTİSNALARI
6.1. 221 SAYILI YASA BAKIMINDAN  131
6.2. 3194 SAYILI İMAR KANUNU BAKIMINDAN  131
6.3. İMAR PLANLARINDA TAŞINMAZIN TAMAMININ VEYA BİR KISMININ KAMU HİZMETLERİ İÇİN AYRILMASI  132
6.4. TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDINA KAMULAŞTIRMA ŞERHİ KONULMASI  132
6.5. KAMULAŞTIRMA KANUNU’NUN 35. MADDESİ  132
7.
TASARRUFU KISITLANAN TAŞINMAZLARIN
EMLAK VERGİSİ
7.1. TASARRUFU KISITLANAN BİNA, ARSA VE ARAZİ HAKKINDA YÖNETMELİK  135
7.2. 2960 SAYILI BOĞAZİÇİ KANUNU  137
7.3. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU  137
7.4. 6415 SAYILI TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN  137
7.5. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU  138
Sonuç  141
EKLER
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu E. 1954/1 – K. 1956/7 – T. 16.5.1956  145
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu E. 1956/1 – K. 1956/6 – T. 16.5.1956  147
T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2010/5–662 – K. 2010/651 – T. 15.12.2010  150
T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2013/5–2435 – K. 2014/708 – T. 23.5.2014  168
2002/112 E – 2003/33 K Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı  174
2013/95 E – 2014/176 K Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı  180
Kaynakça  281
Kavram Dizini  283
Yazarın Özgeçmişi  288
 


Prof. Dr. Tayfun Akgüner
Ocak 2021
130.00 TL
Sepete Ekle
Zehra Karakuş Işık
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Ocak 2021
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
1. Baskıya Önsöz  11
Giriş  17
1.
MÜLKİYET HAKKI
1.1. TANIMI; NİTELİĞİ; UNSURLARI  21
1.2. MÜLKİYETE İLİŞKİN DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER  26
2.
KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA
2.1. TANIM  31
2.2. YARGITAY’A GÖRE KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMA KAVRAMI VE NİTELİĞİ  32
2.3. UNSURLAR  36
2.3.1. İdare Tarafından Özel Mülkiyete Konu Bir Taşınmaza Kamulaştırma Yapılmaksızın Fiilen El Atılması ya da Mülkiyet Hakkının Verdiği Yetkilerin Aşırı Derecede Sınırlandırılmış Olması  36
2.3.2. El Atmanın Kamulaştırma Yetkisine Sahip İdare Tarafından Görev Alanına Giren Konular İçin Kamu Yararı Amacı ile Yapılması ve İdarenin Kamulaştırma Yükümlüğünü Yerine Getirmemesi  36
2.3.3. El Atmanın ya da Getirilen Kısıtlamanın Hukuka Aykırı Olması  37
3.
HUKUKİ EL ATMA MÜESSESİ
3.1. İMAR PLANI – TANIMI; NİTELİĞİ; UNSURLARI  42
3.1.1. İmar Planı  42
3.1.1.1. Bölge Planları  46
3.1.1.2. Çevre Düzeni Planı  49
3.1.1.3. İmar Planları  54
3.1.1.3.1. Nazım İmar Planı  54
3.1.1.3.2. Uygulama İmar Planı  62
3.1.1.4. İmar Planlarının Hukuk Kuralları Arasındaki Yeri, İmar Planlarına Hâkim Olan İlkeler ve Doğurduğu Hukuki Sonuçlar  67
3.2. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ  69
3.2.1. Revizyon İmar Planı  70
3.2.2. İlave İmar Planı  71
3.2.3. Mevzii İmar Planı  73
3.3. İMAR PLANLARI VE MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANMASI KONUSU  74
3.4. HANGİ İMAR PLANINA KARŞI DAVA AÇILIR?  75
3.5. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA HUSUMETİN (DAVALI – DAVACI TARAF) BELİRLENMESİ  75
3.6. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA YETKİLİ – GÖREVLİ MAHKEME  77
3.7. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA UZLAŞMA ŞARTI  80
3.8. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ  81
4.
YÜKSEK YARGI ORGANLARININ
HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE BAKIŞLARI
4.1. HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BAKIŞI  83
4.2. HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE DANIŞTAY’IN BAKIŞI  85
4.2.1. Usule İlişkin Danıştay Kararlarının Özetleri  90
4.2.2. 6745 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikten Önceki Dönemde Esasa İlişkin Danıştay Kararlarının Özetleri  91
4.2.3. 6745 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikten Sonraki Dönemde Esasa İlişkin Danıştay Kararlarının Özetleri  95
4.3. HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE YARGITAY’IN BAKIŞI  96
4.4. HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ’NİN BAKIŞI  99
4.5. HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE AİHM’NİN BAKIŞI  106
4.5.1. 1 No.lu Ek Protokol'ün 1. Maddesinin İhlal Edildiği İddiası Hakkında  106
4.5.2. AİHS'nin 46. Maddesinin İhlal Edildiği İddiası Hakkında  108
4.5.3. AİHS'nin 41. Maddesinin Uygulanması Hakkında  110
4.5.4. Konuya İlişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Düzenlemeleri ve Kararları  110
5.
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDAKİ
YASAL SÜRECİN TARİHÇESİ
5.1. 16.05.1956 GÜN VE 1/6 K. SAYILI YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  115
5.1.1. 16.05.1956 Gün ve 1956/1 E. – 6 K. sayılı YİBK  115
5.1.2. 16.05.1956 Gün ve 1954/1 E. – 1956/7 K. sayılı YİBK  115
5.2. 6830 SAYILI İSTİMLÂK KANUNU DÖNEMİ  116
5.3. 221 SAYILI AMME HÜKMİ ŞAHISLAR VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDAKİ KANUN’UN UYGULANMASI  116
5.4. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU VE SONRASI  117
5.5. 5999 SAYILI YASA DÖNEMİ  118
5.6. 6487 SAYILI YASA DÖNEMİ  119
6.
KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA
KAVRAMININ İSTİSNALARI
6.1. 221 SAYILI YASA BAKIMINDAN  131
6.2. 3194 SAYILI İMAR KANUNU BAKIMINDAN  131
6.3. İMAR PLANLARINDA TAŞINMAZIN TAMAMININ VEYA BİR KISMININ KAMU HİZMETLERİ İÇİN AYRILMASI  132
6.4. TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDINA KAMULAŞTIRMA ŞERHİ KONULMASI  132
6.5. KAMULAŞTIRMA KANUNU’NUN 35. MADDESİ  132
7.
TASARRUFU KISITLANAN TAŞINMAZLARIN
EMLAK VERGİSİ
7.1. TASARRUFU KISITLANAN BİNA, ARSA VE ARAZİ HAKKINDA YÖNETMELİK  135
7.2. 2960 SAYILI BOĞAZİÇİ KANUNU  137
7.3. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU  137
7.4. 6415 SAYILI TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN  137
7.5. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU  138
Sonuç  141
EKLER
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu E. 1954/1 – K. 1956/7 – T. 16.5.1956  145
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu E. 1956/1 – K. 1956/6 – T. 16.5.1956  147
T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2010/5–662 – K. 2010/651 – T. 15.12.2010  150
T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2013/5–2435 – K. 2014/708 – T. 23.5.2014  168
2002/112 E – 2003/33 K Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı  174
2013/95 E – 2014/176 K Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı  180
Kaynakça  281
Kavram Dizini  283
Yazarın Özgeçmişi  288
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021