Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Borçlar Kanunu Işığında
Akreditif Hukuku
Eylül 2017 / 1. Baskı / 184 Syf.
Fiyatı: 51.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%22)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Akreditif hukukuna ilişkin yeknesak kurallar, Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) tarafından belli periyotlarla güncellenmektedir. Son güncelleme 2007 yılında 600 sayılı broşür hükümleri ile yapılmış ve bu kurallar halen yürürlükte bulunmaktadır.

Akreditife ilişkin uluslararası yeknesak kurallar, mahiyetleri itibariyle sözleşme nitelikli kurallardır. Bu nitelikleriyle, ülkemizde bulundukları halleriyle uygulanmaları mümkün olmayıp, Türk sözleşme hukukunun emredici kuralları çerçevesi dahilinde uygulanabileceklerdir. Özellikle, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun genel işlem koşullarına ilişkin hükümleri, bu kuralların uygulanmasında son derece etkin olacaktır. Akreditif Hukukuna ilişkin yeknesak kuralların, salt bankalar lehine olan tek taraflı hükümleri, Türk Borçlar Kanunu'nun 20-25. maddelerindeki kısıtlayıcı hükümler nedeniyle, ülkemizde uygulama alanı bulamayacaktır.

Bu kitap, akreditif hukukuna ilişkin Milletlerarası Ticaret Odası tarafından güncellenen hükümler, 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve mevcut gelişmeler göz önünde bulundurularak yargı mercilerine ve uygulamacılara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Akreditif İşleminin Tanımı
Akreditif İşleminin Pratikteki İşleyişi
Akreditif Kurallarında Tanımlamalar
İbrazın Karşılanması (Honour)
Akreditif Türleri
Vesaikin İbraz Süresi
Teyitli Akreditif
Bazı Özel Akreditif Türleri
Akreditif İşleminin Süjeleri
Teyit Bankası
İştira Bankası
Poliçeyi Kabul Bankası, Ödeme Bankası ve Vadeli Ödeme Bankası
İhbar Bankası
Lehdar
Temel Sözleşme–Akreditif Küşat Mektubu İlişkisi
Lehdar ve Amir Banka İlişkisi
Lehdarla Akreditif Amiri Arasındaki İlişki
Lehdarla Teyit Bankası ve Diğer Görevlendirilmiş Bankalar Arasındaki Hukuksal İlişki
Akreditife İlişkin Uluslar Arası Yeknesak Kuralların Hukuki Mahiyeti
Türk Borçlar Yasasının Genel İşlem Koşullarına İlişkin Hükümleri
600 Sayılı Broşürün Türk Borçlar Yasasının Emredici Kurallarına Aykırı Bulunan Hükümleri
Akreditif Hukukunda Sebepsiz Zenginleşme
Akreditif Hukukunda İhtiyati Tedbir ve Haciz
Amir Bankanın İflası Halinde, Akreditif Bedelinin İflas Masasına Girip, Giremeyeceği Sorunu
Barkod: 9799750244178
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 184
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
TARİHÇE  13
AKREDİTİF İŞLEMİNİN TANIMI  13
AKREDİTİF İŞLEMİNİN PRATİKTEKİ İŞLEYİŞİ  13
AKREDİTİF KURALLARINDA TANIMLAMALAR  16
İBRAZIN KARŞILANMASI (HONOUR)  18
AKREDİTİF TÜRLERİ  19
Dönülemez Akreditif  20
VESAİKİN İBRAZ SÜRESİ  22
TEYİTLİ AKREDİTİF  22
BAZI ÖZEL AKREDİTİF TÜRLERİ  28
A. Yenilenebilir Akreditif (Revolving)  28
B. Devredilebilir Akreditif (Transferable Credit)  29
C. Back to Back Akreditif  29
D. Red Clause Akreditif  30
E. Green Clause Akreditif  30
AKREDİTİF İŞLEMİNİN SÜJELERİ  30
A. Akreditif Amiri (Applicant–Donneur d’ordre)  30
B. Amir Banka  32
TEYİT BANKASI  35
İŞTİRA BANKASI  36
POLİÇEYİ KABUL BANKASI, ÖDEME BANKASI VE VADELİ ÖDEME BANKASI  37
İHBAR BANKASI  37
LEHDAR  38
TEMEL SÖZLEŞME–AKREDİTİF KÜŞAT MEKTUBU İLİŞKİSİ  39
LEHDAR VE AMİR BANKA İLİŞKİSİ  44
LEHDARLA AKREDİTİF AMİRİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  45
LEHDARLA TEYİT BANKASI VE DİĞER GÖREVLENDİRİLMİŞ BANKALAR ARASINDAKİ HUKUKSAL İLİŞKİ  46
AKREDİTİFE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI YEKNESAK KURALLARIN HUKUKİ MAHİYETİ  49
TÜRK BORÇLAR YASASININ GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ  52
600 SAYILI BROŞÜRÜN TÜRK BORÇLAR YASASININ EMREDİCİ KURALLARINA AYKIRI BULUNAN HÜKÜMLERİ  55
A. 600 Sayılı Broşür md.5  55
B. 600 Sayılı Broşür md.14  56
C. 600 Sayılı Broşür md.34  56
D. 600 Sayılı Broşür madde 35  57
E. 600 Sayılı Broşür madde 37  58
AKREDİTİF HUKUKUNDA SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  58
AKREDİTİF HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİR VE HACİZ  61
AMİR BANKANIN İFLASI HALİNDE, AKREDİTİF BEDELİNİN İFLAS MASASINA GİRİP, GİREMEYECEĞİ SORUNU  65
Ekler  93
Ek – I  93
Ek – II  168
Kavramlar Dizini  183
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
TARİHÇE  13
AKREDİTİF İŞLEMİNİN TANIMI  13
AKREDİTİF İŞLEMİNİN PRATİKTEKİ İŞLEYİŞİ  13
AKREDİTİF KURALLARINDA TANIMLAMALAR  16
İBRAZIN KARŞILANMASI (HONOUR)  18
AKREDİTİF TÜRLERİ  19
Dönülemez Akreditif  20
VESAİKİN İBRAZ SÜRESİ  22
TEYİTLİ AKREDİTİF  22
BAZI ÖZEL AKREDİTİF TÜRLERİ  28
A. Yenilenebilir Akreditif (Revolving)  28
B. Devredilebilir Akreditif (Transferable Credit)  29
C. Back to Back Akreditif  29
D. Red Clause Akreditif  30
E. Green Clause Akreditif  30
AKREDİTİF İŞLEMİNİN SÜJELERİ  30
A. Akreditif Amiri (Applicant–Donneur d’ordre)  30
B. Amir Banka  32
TEYİT BANKASI  35
İŞTİRA BANKASI  36
POLİÇEYİ KABUL BANKASI, ÖDEME BANKASI VE VADELİ ÖDEME BANKASI  37
İHBAR BANKASI  37
LEHDAR  38
TEMEL SÖZLEŞME–AKREDİTİF KÜŞAT MEKTUBU İLİŞKİSİ  39
LEHDAR VE AMİR BANKA İLİŞKİSİ  44
LEHDARLA AKREDİTİF AMİRİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  45
LEHDARLA TEYİT BANKASI VE DİĞER GÖREVLENDİRİLMİŞ BANKALAR ARASINDAKİ HUKUKSAL İLİŞKİ  46
AKREDİTİFE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI YEKNESAK KURALLARIN HUKUKİ MAHİYETİ  49
TÜRK BORÇLAR YASASININ GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ  52
600 SAYILI BROŞÜRÜN TÜRK BORÇLAR YASASININ EMREDİCİ KURALLARINA AYKIRI BULUNAN HÜKÜMLERİ  55
A. 600 Sayılı Broşür md.5  55
B. 600 Sayılı Broşür md.14  56
C. 600 Sayılı Broşür md.34  56
D. 600 Sayılı Broşür madde 35  57
E. 600 Sayılı Broşür madde 37  58
AKREDİTİF HUKUKUNDA SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  58
AKREDİTİF HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİR VE HACİZ  61
AMİR BANKANIN İFLASI HALİNDE, AKREDİTİF BEDELİNİN İFLAS MASASINA GİRİP, GİREMEYECEĞİ SORUNU  65
Ekler  93
Ek – I  93
Ek – II  168
Kavramlar Dizini  183
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021