Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yaklaşım Dergisi Sayı: 284 Ağustos 2016
Ağustos 2016 / 1. Baskı / 302 Syf.
Fiyatı: 41.00 TL
2 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan derginin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları
Vergi Yasaları İle İlgili Anayasa Mahkemesi'ne Sayıştay'ca Somut Norm Denetimi Başvurusu Yapılabilirliği, S.TUNAHAN BAYKARA
İrtibat Bürolarında Çalışan Hizmet Erbabına Ödenen Ücret ve Gider Karşılıklarının Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Yönünden İncelenmesi, ERKAN KAYMAZLAR
Türkiye'de Belediyelerin Vergilendirme Yetkisi ve Belediye Gelirlerinin Analizi, BURCU ZERNİŞAN ÖCAL ÇİFCİ
Barter Sistemi ve Muhasebe Kayıtları, ORHAN SÖZGÜN
Genel Sağlık Sigortası Uygulamasında Primler ve Prime Esas Kazançların Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar, AHMET ARAS
Hastalık Halinin Kıdem Tazminatına Etkisi, MAHMUT ÇOLAK
Aile Bakanlığı'ndan la Giden Çocuk Parası (ŞNT) Alma Şartlarının Açıklanması, VAKKAS DEMİR
Ek 10. Madde Kapsamındaki Doktorlardan İşsizlik Sigortası Primi Kesilir mi? SEVGİ ÜVEDİ
Burs Hakkı Sona Eren Yabancı Uyruklu Öğrenciler 3 Ay İçinde Başvururlarsa Genel Sağlık Sigortalısı Olabilecek, İSMAİL KAYABAŞIOĞLU
Memurların Özel ve Kamuda Geçen Çalışmalarının Kazanılmış Hak Aylık Derecesi Bakımından Değerlendirilmesi, SALİH KAN
Özel Sektör İşverenlerinin Birbirlerine Kârlı Üstlenmiş Olduğu Yıkım İşlerinde Asgari İşçilik Uygulaması Nasıldır? HAKAN HASTÜRK
Asgari İşçilik Uygulamasında Bildirim Yükümlülükleri, BERNA GÖKCEN AYAN
Türkiye'de makta Olan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları Nelerdir? MUZAFFER ŞEKEROĞLU
Malûliyet Sevk İşlemlerinde Masrafların Karşılanması, ÖMER ŞEKERCİOĞLU
Ücret Dışı Ödemelerin SPEK'e Dahil Edilmesi, SERDAR ADAY
Hizmet Akdine Tabi Çalışan Emekliler, Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Hangi Durumlarda Alabilir? AHMET ÖZCAN
Kapıcılık ve Büro Gibi Az Tehlikeli Bütün İşyerleri İçin Doktor ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğu Mutlaka Kaldırılmalıdır, AHMET AĞAR
SGK İcra Ödeme Emriyle İlgili Bilinmesi Gerekli Hususlar–II, DERDA AKCAN
Aylık ve Gelir Ödemelerinde Ek Ödeme Kavramı, VEDAT İLKİ
Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Desteklenen Projelerde Görevli Bursiyerlerin Sigortalılığı ve SGK Bildirimleri, ALİ TERZİOĞLU, YAHYA KEMAL KOÇ
Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Maktu Ücret (Aylık Ücret) ve Diğer Ücretle Çalışan İşçilerin Ücretinden Mahsup Edilmesi ve Sosyal Güvenliği, RAMAZAN GÜÇLÜ
İşverenin e–Postaları İnceleme Yetkisi: Çalışanların Özel Hayatına Saygı ve Haberleşmenin Gizliliği, HAMİT TİRYAKİ
Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan İşçilere Fazla Sürelerle Çalışma Yaptırılması Esasları, SALİM DEMİREL
Doğum Yapan ve Evlat Edinen İşçilere Getirilen Yarım Çalışma İzni ve Yarım Çalışma Ödeneği Hakkı, ÖZER DEMİRDİZEN
Tüzel Kişilere Uygulanan İdari Para Cezalarından Ortaklar Sorumlu Tutulabilir mi? OSMAN ÖZBOLAT
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) Görev, Yetki, Sorumluluk İle Denetim Usul ve Esasları, ENGİN UZUNER
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Şirketlere Getirdiği Kolaylıklar, SÜLEYMAN RUHİ AYDEMİR
İç Denetimde Bağımsızlık ve Objektiflik, SERTAÇ İNCEKLİ
İş Hukuku ve Mobbing, EMRAH ÜSTÜNDAĞ
Teknoloji ve İhtisas Teknoloji Bölgelerinde KDV Uygulamaları–II, NURİ DEĞER
Akaryakıt Satışlarında Belgelendirme, Vergi Kayıpları ve Kayıtdışılık İlişkisi, MUSTAFA ÇOLAK (DOÇ.DR.)
Vergi ve Diğer Kanunlarımızda "Gayrimenkul" Kavramının Anlamı, MURAT BATI
İdarenin Yanlış Görüş İçeren Özelgesi Vergi Tarhiyatına da Engel midir? Konuya İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Bir Analiz, HASAN AYKIN
Gayrimenkullerde Maliyet Bedelinin Artması ve Bu Artışa İlişkin Amortisman Uygulaması, MEHMET EMİN AKYOL
Taahhüt İşleri ve Örtülü Sermaye, FUAT USTA
Ticaret Sicilinden Kaydı Silinen Şirket Nezdinde Vergi İncelemesi Yapılamaz mı? TARIK SELCİK
Çok Uluslu Şirketlerde Masraf Paylaşımı, CİHAN DELİGÖZ
Örtülü Sermaye Uygulamasında Ortak Tabiri, İLYAS MERİÇ
İflas Ertelemesi Kararı Halinde Mahkeme Tarafından Atanan Kayyımların Görev ve Sorumlulukları NEVZAT ŞENSES
Genel Hatlarıyla Götürü Gider Müessesesi, ALTAR ÖMER ARPACI
Taşıtlara Yapılan Tadilat ve Ek İmalatların Özel Tüketim Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi, YUSUF AKDAĞ
Emsal Bedel Uygulamasında Çifte Standart, MUSTAFA SEFA KARA
Re'sen Terkin, YILMAZ SEZER
Genel Müdür Konumunda Çalışan İşçinin İş Hukuku Bakımından Durumu, MÜJDAT ŞAKAR
SSK ve Bağ–Kur Emeklilerinin 2016 Yılı Zammı (Ocak – Temmuz Ayı Zammı), ERDOĞAN ÜVEDİ
Hatalı Hafta Tatili Uygulamaları İşçiyi ve İşvereni Mağdur Etmektedir, CELAL TOZAN
Sigortalının Kayıtdışı Çalıştırılması Halinde Meydana Gelen İş Kazası Bildirim Süresi İçinde Olsa Bile İşverene Rücu Edilebilecek, SÜLEYMAN TUNÇAY
İş Sözleşmelerinde Cezai Şart ve Rekabet Yasağına İlişkin Maddelerin Geçerliliği Sorunu, UMUT TOPCU
İş Koşullarında Esaslı Değişiklik Nedeniyle İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi, EKREM TAŞBAŞI
Ar–Ge veya Tasarım Merkezlerinde İstihdam Edilen Öğretim Elemanlarının Sosyal Güvenliği Nasıl Sağlanacak? DAVUT ULUÖZ
İş Sözleşmesinin Yıllık İzinde Feshedilmesinin Sonuçları, EROL GÜNER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İletişim Merkezine(Alo 170'e) Başvuruların Yapılması ve Değerlendirilmesi, ARİF TEMİR
Gazetecinin Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Halinde Kıdem Tazminatı Hakkı, MURAT AYGAR
İşçiler Arife Günleri Yarım Gün Yıllık Ücretli İzin Kullanabilir (mi?) CÜNEYT ÖZEN
İşyerlerinde İlkyardımcı Görevlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, ABDURRAHMAN AKMAN
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler Neler Getiriyor? RECEP GÜNER
4–1–a Kapsamında Gelir–Aylık Almakta İken Çalışmaya Başlayan Sigortalı ve Hak Sahipleri Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar, CENGİZ TÜRKCAN
Apartmanlarda Görev Yapan Kapıcıların ve Temizlik İşlerini Yapanların Sosyal Güvenlik ve Kayıtdışı İstihdam Açısından Değerlendirilmesi, FAHRİ MAHİR DÜNDAR
18 Yaşını Dolduran Hak Sahibi Çocuklardan Tahsis Talep Belgesi İstenme Şartı Kaldırıldı, Artık Aylıklar Durdurulmayacak, SÜLEYMAN UZUNOĞLU
Hak Sahibi Malûl Çocukların Malûliyet Tespit İşlemleri İle Ölüm Geliri
Aylığı Bağlama Koşulları, REŞAT MERTTİR
SGK'dan Öğrencilere Sağlanan Yeni Kolaylıklar, CEMİL UZUN
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Sürelerinin Aşılması Halinde Hangi Oranda İdari Para Cezası Uygulanmaktadır? KEMAL AKYOL
İşyerinin Devri Halinde Kıdem Tazminatında Sorumluluk ve Bazı Ayrıksı Durumlar, ERTUĞRUL GEZEN
Çalışanların Ücretlerinin Banka Aracılığıyla Ödenmesinde Kapsam Genişledi, MEHMET UĞUR
Yargı Kararı İle 04.10.2000 Öncesine Bağ–Kur (4–b) Hizmeti Kazanılabilir mi? SAMİ ÖNER
10'dan Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli İşyerlerinde, İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Nasıl Sağlanır? MEHMET KARAKOÇ
Hizmet Tespit Davalarında Hak Düşürücü Süreye Dair İstisnai Durumlar, MURAT ARAZ
İşverenlere Yeni Bir Sigorta Prim Teşviki İmkanı Getirildi, GÖKHAN BEDİR
Geçici İş İlişkisi ve Süreleri, MEHMET FATİH GELERİ
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı ve Azatlımı, UFUK ÜNLÜ
Hangi Şirketler Bağlılık Raporu Düzenlemek Zorundadır? SONER ALTAŞ
Anonim ve Limited Şirketlerde Ek Tasfiye, ÖZDEM SATICI TOPRAK
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararlarının Geçerlilik Şartları, MUSTAFA YAVUZ
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Otomotiv Sektörüne İlişkin Cezai Hükümler–I, SERBAY MORAY
Anonim Şirketlerde Halka Arz Usulü ve Şirket Paylarına İmtiyaz Tanınması, SALİH ÇALAL
Taşeron İşçinin Ücretini Zamanında Ödeyen İşverenin Eşit Teklif Değerlendirmesinde Avantajı Sona Erdi, AKIN ŞİMŞEK
Anayasa Mahkemesi'nin Bireysel Başvuru Kapsamında Vergi Hukukuna İlişkin Önemli Bir Kararı–I, TAHİR ERDEM
Geçmişe Yönelik Olarak Re'sen Tesis Ettirilen Vergi Mükellefiyetinden Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıklar ve Çözüm Önerileri–I, VOLKAN ERDOĞDU
Vergide İstinaf Ne Zaman, Neden ve Nasıl? ERSİN NAZALI, BEGÜM SOLAK EKLER
Vergi Borcundan Dolayı Haczedilen Malların Satışı, NAZLI GAYE ALPASLAN
OECD– BEPS – Matrah Aşındırma (Base Erosıon) ve Kâr Aktarma (Profıt Shıftıng) Eylem Planının Türkiye'de Hukuki ve Kanuni Yansımaları, MİKAİL ÇİMEN
Barkod: 9781111166212
Yayın Tarihi: Ağustos 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 302
Yayınevi: Yaklaşım Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.