Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu
– Ceza Hukuku Monografileri –
Eylül 2020 / 1. Baskı / 240 Syf.
Fiyatı: 63.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Toplumun adli olaylara duyduğu ilgi sonucu yazılı, görsel ve/veya işitsel medya organları adli olaylara haber bültenlerinde oldukça geniş yer ayırmaktadır. Ayrıca adli haberler sosyal medya ortamlarında da en çok konuşulan ve ilgi çeken konula-rın başında gelir. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla suç teşkil eden olaylara veya devam eden yargılamalara ilişkin kesin bir yargı kararının verilmesinden önce tanık beyanlarını, bilirkişi mütalaalarını veya verilecek hüküm ve kararları etkilemek amacıyla bazı manipülatif ve kötü niyetli yayınlar ya da yargısız infazlar yapılabil-mektedir. Günümüzde özellikle kullanımı ve etkinliği giderek artan sosyal medya ortamlarında yapılan bu tarz sorumsuz yayınlar ve açıklamalar kamuoyunun yanlış bir kanı etrafında birleşmesine sebep olmakta ve bu durum, şüpheli/sanık veya davanın taraflarının yargılamaya ilişkin menfaatlerini ihlal etmekle kalmayıp yargı organlarının bağımsız ve tarafsızlığını da tehlikeye düşürmektedir. Ancak adaletin her türlü peşin hükümden, özellikle de kolektif peşin hükümlerden uzak kalması gerekir. Mahkeme hükmü, peşin hükmün tescili anlamına gelmez.

Kanun koyucu, bu ihtiyaçlar doğrultusunda adalet mekanizmasının yansızlığını kitle iletişim araçlarının etkisinden kurtararak adliyenin düzgün ve sağlıklı olarak işleyişini sağlamak için 5237 sayılı TCK'nın 288. maddesinde "Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs" suçuna yer vermiştir.

Bu çalışmada öncelikle AİHM içtihatları doğrultusunda ifade özgürlüğü ile adil yargılanma hakkı arasındaki sınır tespit edilmeye çalışılmış, daha sonra ise suç tipine ilişkin öğretideki tüm tartışmalara eksiksiz bir şekilde yer verilerek, bu tartışmalar hakkındaki görüşler ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur.

Konu Başlıkları
Adil Yargılanma Hakkı
İfade Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırları
Adliyeye Karşı Suçların Hukuki Konusu
Önşart Olarak Görülmekte Olan Dava veya Yapılmakta Olan Soruşturma
Beyanın Şekli, Elverişliliği ve Aleniyet
Yargı Görevi Yapan, Bilirkişi ve Tanık
Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri
Suçun Benzer Suçlarla Olan İlişkisi
Barkod: 9789750262265
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 240
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM
KONU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
I. ADİL YARGILANMA HAKKI  19
A. Genel Açıklamalar  19
B. Adil Yargılanma Hakkının Kapsamı  25
C. Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçunun Adil Yargılanma Hakkı Üzerindeki Etkileri  33
1. Bağımsız ve Tarafsız Mahkeme Önünde Yargılanma Hakkı  34
a. Bağımsız Mahkeme  35
b. Tarafsız Mahkeme  40
2. Suçsuzluk Karinesi  42
II. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ  45
A. Genel Açıklamalar  45
B. İfade Özgürlüğünün Kapsamı  49
C. İfade Özgürlüğünün Sınırları  57
III. ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNA İLİŞKİN KANUNİ DÜZENLEME  71
IV. SUÇUN MADDİ KONUSU  77
V. FAİL  79
VI. SUÇUN HUKUKİ KONUSU  90
A. Adliyeye Karşı Suçların Hukuki Konusu  90
B. Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçunun Hukuki Konusu  93
VII. MAĞDUR  99
İKİNCİ BÖLÜM
SUÇUN UNSURLARI
I. SUÇUN MADDİ UNSURU  105
A. Genel Olarak  105
B. Önşart Olarak Görülmekte Olan Dava ve Yapılmakta Olan Soruşturma Kavramları  113
C. Alenen Sözlü veya Yazılı Beyanda Bulunmak  120
1. Beyanın Şekli  120
2. Beyanın Elverişliliği  123
3. Aleniyet  125
a. Aleniyetin Tanımı  125
b. Aleniyetin Hukuki Niteliği  135
D. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Bulunmaması  137
1. Genel Olarak  137
2. İddia ve Savunma Hakkı  142
3. Basının Haber Verme, Yorum ve Eleştiri Yapma Hakkı  146
4. Bilimsel Açıklama Yapma ve Yayma Hakkı  154
II. SUÇUN MANEVİ UNSURU  155
A. Genel Olarak  155
B. Yargı Görevi Yapan, Bilirkişi ve Tanık Kavramları  162
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ, YAPTIRIMI, SORUŞTURULMASI, KOVUŞTURULMASI VE BENZER SUÇLARLA OLAN İLİŞKİSİ
I. SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ  169
A. Teşebbüs  169
B. İştirak  175
C. İçtima  178
1. Zincirleme Suç  179
2. Fikri İçtima  186
II. YAPTIRIM  192
III. ZAMANAŞIMI  200
IV. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME  205
V. SUÇUN BENZER SUÇLARLA OLAN İLİŞKİSİ  206
A. Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs  206
B. Gizliliğin İhlali  212
SONUÇ  217
Kaynakça  223
Kavram Dizini  235
 


Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
294.00 TL
İndirimli: 204.90 TL (%30)
Sepete Ekle
Gökhan Taneri
Ekim 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Fahrettin Demirağ
Ekim 2020
180.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM
KONU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
I. ADİL YARGILANMA HAKKI  19
A. Genel Açıklamalar  19
B. Adil Yargılanma Hakkının Kapsamı  25
C. Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçunun Adil Yargılanma Hakkı Üzerindeki Etkileri  33
1. Bağımsız ve Tarafsız Mahkeme Önünde Yargılanma Hakkı  34
a. Bağımsız Mahkeme  35
b. Tarafsız Mahkeme  40
2. Suçsuzluk Karinesi  42
II. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ  45
A. Genel Açıklamalar  45
B. İfade Özgürlüğünün Kapsamı  49
C. İfade Özgürlüğünün Sınırları  57
III. ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNA İLİŞKİN KANUNİ DÜZENLEME  71
IV. SUÇUN MADDİ KONUSU  77
V. FAİL  79
VI. SUÇUN HUKUKİ KONUSU  90
A. Adliyeye Karşı Suçların Hukuki Konusu  90
B. Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçunun Hukuki Konusu  93
VII. MAĞDUR  99
İKİNCİ BÖLÜM
SUÇUN UNSURLARI
I. SUÇUN MADDİ UNSURU  105
A. Genel Olarak  105
B. Önşart Olarak Görülmekte Olan Dava ve Yapılmakta Olan Soruşturma Kavramları  113
C. Alenen Sözlü veya Yazılı Beyanda Bulunmak  120
1. Beyanın Şekli  120
2. Beyanın Elverişliliği  123
3. Aleniyet  125
a. Aleniyetin Tanımı  125
b. Aleniyetin Hukuki Niteliği  135
D. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Bulunmaması  137
1. Genel Olarak  137
2. İddia ve Savunma Hakkı  142
3. Basının Haber Verme, Yorum ve Eleştiri Yapma Hakkı  146
4. Bilimsel Açıklama Yapma ve Yayma Hakkı  154
II. SUÇUN MANEVİ UNSURU  155
A. Genel Olarak  155
B. Yargı Görevi Yapan, Bilirkişi ve Tanık Kavramları  162
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ, YAPTIRIMI, SORUŞTURULMASI, KOVUŞTURULMASI VE BENZER SUÇLARLA OLAN İLİŞKİSİ
I. SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ  169
A. Teşebbüs  169
B. İştirak  175
C. İçtima  178
1. Zincirleme Suç  179
2. Fikri İçtima  186
II. YAPTIRIM  192
III. ZAMANAŞIMI  200
IV. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME  205
V. SUÇUN BENZER SUÇLARLA OLAN İLİŞKİSİ  206
A. Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs  206
B. Gizliliğin İhlali  212
SONUÇ  217
Kaynakça  223
Kavram Dizini  235
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020