Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Terörizmin Finansmanı Suçu
Haziran 2017 / 1. Baskı / 471 Syf.
Fiyatı: 92.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Terör ve terörizm, insanlığın karşılaştığı en önemli sorunların başında gelmektedir. Çünkü terör, masum sivilleri kapsayıcı biçimde halkın ve giderek daha geniş anlamda uluslararası toplumun bütününde yoğun bir korku ve yılgınlık hissi meydana getirerek dinsel, mezhepsel, bölgesel, etnik ve nihayet ideolojik taleplerin elde edilmesi amacıyla şiddetin her türünü kullanmayı meşru görmekte; terörizm ise bu şiddet hareketlerinin temelinde yer alan ideolojiyi sistematikleştirmeye ve organize etmeye çalışmaktadır.

Terörizmin gayrimeşru ideolojisini hayata geçirmeye çalışan teröristlerin, terör örgütlerinin ve bunlar tarafından amaca erişmek üzere başvurulması zorunlu görülen terör eylemlerinin yaşam kaynağını para ve diğer fonlar, kısacası finansal kaynaklar oluşturmaktadır. Mali kaynaklardan yoksun olan teröristlerin ve terör örgütlerinin varlığını sürdürmesi, istikrarlı, planlı ve sansasyonel eylemler gerçekleştirmesi ve en önemlisi hukuk düzenine aykırı marjinal hedeflerini realize etmesi mümkün değildir. Öyleyse terörle mücadelenin güvenlik ve sosyolojik boyutlarının yanı sıra ve hatta bunlardan önce mali ve hukuki enstrümanlarının dikkate alınması, dolayısıyla terörle etkin mücadele için öncelikle terörizmin finansmanının suç haline getirilmesi, faillerinin yaptırıma maruz bırakılması, terörün her türden finans kaynaklarının kurutulması ve böylece teröristin yaşam kaynağının elinden alınması gerekmektedir.

Bahsi edilen düşüncelerden hareketle hazırlanan bu çalışmanın amacı, terörizmin finansmanı suçunu önleyici ve özellikle cezalandırıcı boyutlarıyla önce kavramsal açıdan, sonra sırasıyla uluslararası hukuk ve Türk hukuku bakımından ele alarak incelemektir.

Konu Başlıkları
Terörizmin Finansmanı Kavramı
Ulusal Mevzuatta Terörizmin Finansmanı
Uluslararası Mevzuatta Terörizmin Finansmanı
Terörizmin Finansmanıyla Bağlantılı Kavramlar
Türk Ceza Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu
Karşılaştırmalı Ceza Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu
Evrensel Yargı Kuruluşları Bağlamında Terörizmin Finansmanı Suçu
Barkod: 9789750243271
Yayın Tarihi: Haziran 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 471
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Teşekkür  9
Kısaltmalar  19
Giriş  23
Birinci Bölüm
TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE BAĞLANTILI KAVRAMLAR
I. GENEL OLARAK TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE  27
II. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ TERMİNOLOJİK KÖKENİ  29
A. Terör  29
1. Terör Kavramı  29
2. Terörün Unsurları  32
3. Ulusal Mevzuatta Terör  34
4. Terör ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi  34
B. Terörizm  36
1. Terörizm Kavramı  36
2. Terörizmin Unsurları  40
3. Ulusal Mevzuatta Terörizm  43
4. Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi  44
C. Terörist  45
1. Terörist Kavramı  45
2. Teröristin Kişisel Nitelikleri  46
3. Ulusal Mevzuatta Terörist  47
4. Terörist ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi  50
III. KAVRAMSAL BOYUTU İLE TERÖRİZMİN FİNANSMANI  51
A. Terörizmin Finansmanı Kavramı  51
B. Terörizmin Finansman Kaynakları  55
1. Yasa Dışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar  57
2. Yasal Görünümlü Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar  59
a. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Kullanılması  59
b. Ticari İşletmelerin Kullanılması  60
c. Görsel ve Basılı Yayın Organlarının Kullanılması  60
d. Diğer Yasal Görünümlü Gelirler  60
3. Diğer Ülkelerce Sağlanan Kaynaklar  61
C. Terörizmin Finansmanının Unsurları  61
D. Ulusal Mevzuatta Terörizmin Finansmanı  63
IV. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ TERÖR BENZERİ ŞİDDET HAREKETLERİ İLE İLİŞKİSİ  64
A. Organize Suçluluk  64
1. Organize Suçluluk Kavramı  64
2. Organize Suçlulukla Bağlantılı Kavramlar  66
3. Organize Suçluluğun Unsurları  68
4. Ulusal Mevzuatta Organize Suçluluk  69
5. Organize Suçluluk, Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi  70
B. Siyasal Suç  73
1. Siyasal Suç Kavramı  73
2. Siyasal Suçun Unsurları  77
3. Ulusal Mevzuatta Siyasal Suç  78
4. Siyasal Suç, Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi  79
C. Siyasal Şiddet  83
1. Siyasal Şiddet Kavramı  83
2. Siyasal Şiddetin Unsurları  85
3. Ulusal Mevzuatta Siyasal Şiddet  85
4. Siyasal Şiddet, Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi  87
V. EKONOMİK BOYUTU İLE TERÖRİZMİN FİNANSMANI  89
A. Karapara Aklama (Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması)  89
1. Karapara Aklama Kavramı  89
2. Karapara Aklamanın Unsurları  93
3. Ulusal Mevzuatta Karapara Aklama  94
4. Karapara Aklama, Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi  96
B.Finansman ve Fon Sağlama  100
1. Finansman Kavramı  100
2. Fon Kavramı  101
3. Ulusal Mevzuatta Finansman ve Fon Sağlama  102
VI. MÜSADERE BOYUTU İLE TERÖRİZMİN FİNANSMANI  104
A. Müsadere Kavramı  104
B. Müsaderenin Türleri  105
1. Eşya Müsaderesi  105
2. Kazanç Müsaderesi  106
3. Eşdeğer Müsadere ve Kaim Değer Müsaderesi  106
C. Müsaderenin Unsurları  107
D. Ulusal Mevzuatta Müsadere  109
E. Müsadere, Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi  110
İkinci Bölüm
ULUSLARARASI HUKUKTA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU
I. ULUSLARARASI HUKUKTA TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ANLAMI  115
II. ULUSLARARASI MEVZUATTA TERÖRİZMİN FİNANSMANI  118
A. Uluslararası Sözleşmeler  118
1. Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi  118
2. Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme  121
3. Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi, El Konulması ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi  135
4. Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi  138
B. Diğer Uluslararası Düzenlemeler  142
1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları  142
a. 15 Ekim 1999 Tarihli ve 1267 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı  144
b. 28 Eylül 2001 Tarihli ve 1373 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı  150
2. Mali Eylem Görev Gücü ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Dokuz Özel Tavsiye Kararı  153
a. Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force)  153
b. Dokuz Özel Tavsiye Kararı  155
ba. Birleşmiş Milletler Belgelerinin Onaylanması ve Yürürlüğe Konulması (SR I)  156
bb. Terörizmin, Terörist Eylemlerin ve Terör Örgütlerinin Finansmanının Suç Haline Getirilmesi (SR II)  156
bc. Terörist Malvarlıklarının Dondurulması ve Müsaderesi (SR III)  158
bd. Terörizmle İlgili Şüpheli İşlemlerin Bildirimi (SR IV)  158
be. Uluslararası İşbirliği (SR V)  159
bf. Alternatif Havale Yöntemleri (SR VI)  159
bg. Elektronik Transferler (SR VII)  159
bı. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar (SR VIII)  160
bi. Kuryeler Aracılığıyla Para Nakli (SR IX)  160
3. Terörizmle Mücadeleye İlişkin 2002/475/JHA Sayılı Konsey Çerçeve Kararı  161
4. Finansal Sistemin Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine İlişkin 2005/60/EC Sayılı Avrupa Birliği Direktifi  162
5. Karapara Aklamayla Mücadele Tedbirlerinin ve Terörizmin Finansmanının Değerlendirilmesine İlişkin Uzmanlar Komitesi (MONEYVAL) ve Faaliyetleri  164
III. KARŞILAŞTIRMALI CEZA HUKUKUNDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  165
A. Amerika Birleşik Devletleri  167
1. Amerikan Hukukunda Terörizmin Finansmanının Anlamı  167
2. Amerikan Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu  169
a. 18 USC 2339A (1994)  169
b. 18 USC 2339B (1996)  170
c. Terörizmle Mücadele ve Etkili Ölüm Cezası Kanunu (1996)  171
d. Amerika Birleşik Devletleri Vatanseverlik Kanunu (Patriot Act) (2001)  172
e.18 USC 2339C (2006)  174
B. İngiltere  175
1. İngiliz Hukukunda Terörizmin Finansmanının Anlamı  175
2. İngiliz Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu  177
a. Terörizmin Önlenmesi Kanunu (Prevention of Terrorism Act) (1984)  177
b. Terörizmin Önlenmesi (Geçici Hükümler) Kanunu [Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act] (1989)  177
c. Terörizm Kanunu (Terrorism Act) (2000)  178
d. Anti–Terörizm, Suç ve Güvenlik Kanunu (Anti–Terrorism, Crime and Security Act) (2001)  179
C. Almanya  180
1. Alman Hukukunda Terörizmin Finansmanının Anlamı  180
2. Alman Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu  181
a. Alman Ceza Kanunu 129a Maddesi (StGB § 129a)  182
b. Alman Ceza Kanunu 129b Maddesi (StGB § 129b)  183
c. Karapara Aklama Kanunu (Geldwäschegesetz)  184
d. Alman Ceza Kanunu 89a Maddesi (StGB § 89a)  185
D. Mali Eylem Görev Gücü’ne Üye Bazı Ülkelerde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu  186
1. Arjantin  187
2. Avustralya  188
3. Avusturya  191
4. Belçika  192
5. Brezilya  194
6. Çin  196
7. Fransa  198
8. İspanya  199
9. Japonya  202
10. Kanada  204
11. Norveç  207
12. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  209
IV. EVRENSEL YARGI KURULUŞLARI BAĞLAMINDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  211
A. Evrensel Yargı Kuruluşları  211
B. Uluslararası Adalet Divanı  211
1. Genel Olarak Yargı Yetkisi  211
2. Terörizmin Finansmanı Suçu Açısından Yargı Yetkisi  213
C. Uluslararası Ceza Mahkemesi  219
1. Genel Olarak Yargı Yetkisi  219
2. Terörizmin Finansmanı Suçu Açısından Yargı Yetkisi  221
D. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  228
1. Genel Olarak Yargı Yetkisi  228
2. Terörizmin Finansmanı Suçu Açısından Yargı Yetkisi  230
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU
I. TÜRK HUKUKUNDA TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ANLAMI  239
II. TÜRK ULUSAL MEVZUATINDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  243
A. Kanunlar  244
1. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu (5532 Sayılı Kanun Öncesi)  244
2. 4738 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  246
3. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu  247
4. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu  254
5. 5532 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  256
6. 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun  262
7. 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun  266
B. Yönetmelikler  272
1. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik  272
2. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  274
3. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik  276
C. İdari Düzenleyici İşlemler  277
1. Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği  277
2. Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğleri  278
3. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Genelge  280
4. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları Hakkında Genelge  281
D. Diğer Ulusal Mevzuat Hükümleri  282
1. 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu  282
2. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu  282
3. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu  283
4. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu  284
5. 5941 Sayılı Çek Kanunu  284
6. Borsa İstanbul A. Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar İle İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği  287
7. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  288
III. SUÇ TEORİSİ BAĞLAMINDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  288
A. Suçla Korunan Hukuksal Değer  288
B. Suçun Maddi Unsurları  290
1. Hareket  290
2. Netice  296
3. Nedensellik Bağı  300
4. Suçun Sujeleri ve Konusu  301
a. Fail  301
b. Mağdur  305
c. Konu  306
D. Suçun Manevi Unsurları  310
1. Kast  310
a. Doğrudan Kast  310
b. Olası Kast  313
2. Taksir  316
3. Kast – Taksir Kombinasyonu (Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç)  317
4. Maksat ve Saik  317
E. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  320
F. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler (Mazeret Nedenleri)  321
G. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  323
1. Teşebbüs  323
2. İştirak  324
3. İçtima  328
H. Cezayı Etkileyen Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık  334
IV. YAPTIRIM TEORİSİ BAĞLAMINDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  337
A. Yaptırım  337
1. Ceza  338
2. Güvenlik Tedbirleri  341
a. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  341
b. Eşya Müsaderesi  342
c. Kazanç Müsaderesi  344
d. Tüzel Kişilere Özgü Güvenlik Tedbirleri  345
B. Nitelikli Hal  350
C. Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler  351
1. Af  351
2. Dava Zamanaşımı  353
3. Ceza Zamanaşımı  355
V. MUHAKEME HUKUKU BAĞLAMINDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  357
A. Muhakeme Usulü  357
1. 6526 Sayılı Kanun Öncesi  357
2. 6526 Sayılı Kanun Sonrası  359
B. Muhakeme Şartları  361
C. Muhakeme Evreleri  366
1. Soruşturma Evresi  367
a. Genel Özellikler  367
aa. 6526 Sayılı Kanun Öncesi  367
ab. 6526 Sayılı Kanun Sonrası  369
b. Koruma Tedbirleri  373
ba. Yakalama ve Gözaltı  374
bb. Tutuklama  379
bc. Adli Kontrol  382
bd. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  383
be. Arama ve Elkoyma  384
bf. Diğer Koruma Tedbirleri  388
c. Malvarlığının Dondurulması Tedbiri  391
2. Kovuşturma Evresi  411
a. Genel Özellikler  411
aa. 6526 sayılı Kanun Öncesi  411
ab. 6526 Sayılı Kanun Sonrası  412
b. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi  419
c. Kanun Yolları  420
3. İnfaz Evresi  422
a. Genel Özellikler  422
b. Koşullu Salıverilme  425
c. Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi  426
d. Müsadereye Özgü İnfaz Rejimi  426
e. Ceza İnfaz Kurumuna İlişkin Hükümler  427
Sonuç  429
Bibliyografya  437
Kavramlar Dizini  467
 


Ersan Şen
Nisan 2019
1137.40 TL
İndirimli: 799.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Nisan 2019
99.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Teşekkür  9
Kısaltmalar  19
Giriş  23
Birinci Bölüm
TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE BAĞLANTILI KAVRAMLAR
I. GENEL OLARAK TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE  27
II. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ TERMİNOLOJİK KÖKENİ  29
A. Terör  29
1. Terör Kavramı  29
2. Terörün Unsurları  32
3. Ulusal Mevzuatta Terör  34
4. Terör ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi  34
B. Terörizm  36
1. Terörizm Kavramı  36
2. Terörizmin Unsurları  40
3. Ulusal Mevzuatta Terörizm  43
4. Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi  44
C. Terörist  45
1. Terörist Kavramı  45
2. Teröristin Kişisel Nitelikleri  46
3. Ulusal Mevzuatta Terörist  47
4. Terörist ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi  50
III. KAVRAMSAL BOYUTU İLE TERÖRİZMİN FİNANSMANI  51
A. Terörizmin Finansmanı Kavramı  51
B. Terörizmin Finansman Kaynakları  55
1. Yasa Dışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar  57
2. Yasal Görünümlü Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar  59
a. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Kullanılması  59
b. Ticari İşletmelerin Kullanılması  60
c. Görsel ve Basılı Yayın Organlarının Kullanılması  60
d. Diğer Yasal Görünümlü Gelirler  60
3. Diğer Ülkelerce Sağlanan Kaynaklar  61
C. Terörizmin Finansmanının Unsurları  61
D. Ulusal Mevzuatta Terörizmin Finansmanı  63
IV. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ TERÖR BENZERİ ŞİDDET HAREKETLERİ İLE İLİŞKİSİ  64
A. Organize Suçluluk  64
1. Organize Suçluluk Kavramı  64
2. Organize Suçlulukla Bağlantılı Kavramlar  66
3. Organize Suçluluğun Unsurları  68
4. Ulusal Mevzuatta Organize Suçluluk  69
5. Organize Suçluluk, Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi  70
B. Siyasal Suç  73
1. Siyasal Suç Kavramı  73
2. Siyasal Suçun Unsurları  77
3. Ulusal Mevzuatta Siyasal Suç  78
4. Siyasal Suç, Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi  79
C. Siyasal Şiddet  83
1. Siyasal Şiddet Kavramı  83
2. Siyasal Şiddetin Unsurları  85
3. Ulusal Mevzuatta Siyasal Şiddet  85
4. Siyasal Şiddet, Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi  87
V. EKONOMİK BOYUTU İLE TERÖRİZMİN FİNANSMANI  89
A. Karapara Aklama (Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması)  89
1. Karapara Aklama Kavramı  89
2. Karapara Aklamanın Unsurları  93
3. Ulusal Mevzuatta Karapara Aklama  94
4. Karapara Aklama, Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi  96
B.Finansman ve Fon Sağlama  100
1. Finansman Kavramı  100
2. Fon Kavramı  101
3. Ulusal Mevzuatta Finansman ve Fon Sağlama  102
VI. MÜSADERE BOYUTU İLE TERÖRİZMİN FİNANSMANI  104
A. Müsadere Kavramı  104
B. Müsaderenin Türleri  105
1. Eşya Müsaderesi  105
2. Kazanç Müsaderesi  106
3. Eşdeğer Müsadere ve Kaim Değer Müsaderesi  106
C. Müsaderenin Unsurları  107
D. Ulusal Mevzuatta Müsadere  109
E. Müsadere, Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi  110
İkinci Bölüm
ULUSLARARASI HUKUKTA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU
I. ULUSLARARASI HUKUKTA TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ANLAMI  115
II. ULUSLARARASI MEVZUATTA TERÖRİZMİN FİNANSMANI  118
A. Uluslararası Sözleşmeler  118
1. Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi  118
2. Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme  121
3. Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi, El Konulması ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi  135
4. Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi  138
B. Diğer Uluslararası Düzenlemeler  142
1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları  142
a. 15 Ekim 1999 Tarihli ve 1267 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı  144
b. 28 Eylül 2001 Tarihli ve 1373 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı  150
2. Mali Eylem Görev Gücü ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Dokuz Özel Tavsiye Kararı  153
a. Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force)  153
b. Dokuz Özel Tavsiye Kararı  155
ba. Birleşmiş Milletler Belgelerinin Onaylanması ve Yürürlüğe Konulması (SR I)  156
bb. Terörizmin, Terörist Eylemlerin ve Terör Örgütlerinin Finansmanının Suç Haline Getirilmesi (SR II)  156
bc. Terörist Malvarlıklarının Dondurulması ve Müsaderesi (SR III)  158
bd. Terörizmle İlgili Şüpheli İşlemlerin Bildirimi (SR IV)  158
be. Uluslararası İşbirliği (SR V)  159
bf. Alternatif Havale Yöntemleri (SR VI)  159
bg. Elektronik Transferler (SR VII)  159
bı. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar (SR VIII)  160
bi. Kuryeler Aracılığıyla Para Nakli (SR IX)  160
3. Terörizmle Mücadeleye İlişkin 2002/475/JHA Sayılı Konsey Çerçeve Kararı  161
4. Finansal Sistemin Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine İlişkin 2005/60/EC Sayılı Avrupa Birliği Direktifi  162
5. Karapara Aklamayla Mücadele Tedbirlerinin ve Terörizmin Finansmanının Değerlendirilmesine İlişkin Uzmanlar Komitesi (MONEYVAL) ve Faaliyetleri  164
III. KARŞILAŞTIRMALI CEZA HUKUKUNDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  165
A. Amerika Birleşik Devletleri  167
1. Amerikan Hukukunda Terörizmin Finansmanının Anlamı  167
2. Amerikan Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu  169
a. 18 USC 2339A (1994)  169
b. 18 USC 2339B (1996)  170
c. Terörizmle Mücadele ve Etkili Ölüm Cezası Kanunu (1996)  171
d. Amerika Birleşik Devletleri Vatanseverlik Kanunu (Patriot Act) (2001)  172
e.18 USC 2339C (2006)  174
B. İngiltere  175
1. İngiliz Hukukunda Terörizmin Finansmanının Anlamı  175
2. İngiliz Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu  177
a. Terörizmin Önlenmesi Kanunu (Prevention of Terrorism Act) (1984)  177
b. Terörizmin Önlenmesi (Geçici Hükümler) Kanunu [Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act] (1989)  177
c. Terörizm Kanunu (Terrorism Act) (2000)  178
d. Anti–Terörizm, Suç ve Güvenlik Kanunu (Anti–Terrorism, Crime and Security Act) (2001)  179
C. Almanya  180
1. Alman Hukukunda Terörizmin Finansmanının Anlamı  180
2. Alman Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu  181
a. Alman Ceza Kanunu 129a Maddesi (StGB § 129a)  182
b. Alman Ceza Kanunu 129b Maddesi (StGB § 129b)  183
c. Karapara Aklama Kanunu (Geldwäschegesetz)  184
d. Alman Ceza Kanunu 89a Maddesi (StGB § 89a)  185
D. Mali Eylem Görev Gücü’ne Üye Bazı Ülkelerde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu  186
1. Arjantin  187
2. Avustralya  188
3. Avusturya  191
4. Belçika  192
5. Brezilya  194
6. Çin  196
7. Fransa  198
8. İspanya  199
9. Japonya  202
10. Kanada  204
11. Norveç  207
12. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  209
IV. EVRENSEL YARGI KURULUŞLARI BAĞLAMINDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  211
A. Evrensel Yargı Kuruluşları  211
B. Uluslararası Adalet Divanı  211
1. Genel Olarak Yargı Yetkisi  211
2. Terörizmin Finansmanı Suçu Açısından Yargı Yetkisi  213
C. Uluslararası Ceza Mahkemesi  219
1. Genel Olarak Yargı Yetkisi  219
2. Terörizmin Finansmanı Suçu Açısından Yargı Yetkisi  221
D. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  228
1. Genel Olarak Yargı Yetkisi  228
2. Terörizmin Finansmanı Suçu Açısından Yargı Yetkisi  230
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU
I. TÜRK HUKUKUNDA TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ANLAMI  239
II. TÜRK ULUSAL MEVZUATINDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  243
A. Kanunlar  244
1. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu (5532 Sayılı Kanun Öncesi)  244
2. 4738 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  246
3. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu  247
4. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu  254
5. 5532 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  256
6. 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun  262
7. 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun  266
B. Yönetmelikler  272
1. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik  272
2. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  274
3. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik  276
C. İdari Düzenleyici İşlemler  277
1. Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği  277
2. Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğleri  278
3. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Genelge  280
4. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları Hakkında Genelge  281
D. Diğer Ulusal Mevzuat Hükümleri  282
1. 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu  282
2. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu  282
3. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu  283
4. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu  284
5. 5941 Sayılı Çek Kanunu  284
6. Borsa İstanbul A. Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar İle İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği  287
7. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  288
III. SUÇ TEORİSİ BAĞLAMINDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  288
A. Suçla Korunan Hukuksal Değer  288
B. Suçun Maddi Unsurları  290
1. Hareket  290
2. Netice  296
3. Nedensellik Bağı  300
4. Suçun Sujeleri ve Konusu  301
a. Fail  301
b. Mağdur  305
c. Konu  306
D. Suçun Manevi Unsurları  310
1. Kast  310
a. Doğrudan Kast  310
b. Olası Kast  313
2. Taksir  316
3. Kast – Taksir Kombinasyonu (Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç)  317
4. Maksat ve Saik  317
E. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  320
F. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler (Mazeret Nedenleri)  321
G. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  323
1. Teşebbüs  323
2. İştirak  324
3. İçtima  328
H. Cezayı Etkileyen Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık  334
IV. YAPTIRIM TEORİSİ BAĞLAMINDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  337
A. Yaptırım  337
1. Ceza  338
2. Güvenlik Tedbirleri  341
a. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  341
b. Eşya Müsaderesi  342
c. Kazanç Müsaderesi  344
d. Tüzel Kişilere Özgü Güvenlik Tedbirleri  345
B. Nitelikli Hal  350
C. Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler  351
1. Af  351
2. Dava Zamanaşımı  353
3. Ceza Zamanaşımı  355
V. MUHAKEME HUKUKU BAĞLAMINDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  357
A. Muhakeme Usulü  357
1. 6526 Sayılı Kanun Öncesi  357
2. 6526 Sayılı Kanun Sonrası  359
B. Muhakeme Şartları  361
C. Muhakeme Evreleri  366
1. Soruşturma Evresi  367
a. Genel Özellikler  367
aa. 6526 Sayılı Kanun Öncesi  367
ab. 6526 Sayılı Kanun Sonrası  369
b. Koruma Tedbirleri  373
ba. Yakalama ve Gözaltı  374
bb. Tutuklama  379
bc. Adli Kontrol  382
bd. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  383
be. Arama ve Elkoyma  384
bf. Diğer Koruma Tedbirleri  388
c. Malvarlığının Dondurulması Tedbiri  391
2. Kovuşturma Evresi  411
a. Genel Özellikler  411
aa. 6526 sayılı Kanun Öncesi  411
ab. 6526 Sayılı Kanun Sonrası  412
b. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi  419
c. Kanun Yolları  420
3. İnfaz Evresi  422
a. Genel Özellikler  422
b. Koşullu Salıverilme  425
c. Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi  426
d. Müsadereye Özgü İnfaz Rejimi  426
e. Ceza İnfaz Kurumuna İlişkin Hükümler  427
Sonuç  429
Bibliyografya  437
Kavramlar Dizini  467
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019