Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İnfaz Hukuku
Şubat 2018 / 10. Baskı / 455 Syf.
Fiyatı: 50.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%41)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 11. Şubat 2019 57.50 TL -     Sepete Ekle
 9. Şubat 2017 44.50 TL 24.90 TL (%45)Sepete Ekle
 7. Ekim 2015 35.00 TL 14.90 TL (%58)Sepete Ekle
 5. Eylül 2014 31.50 TL 9.90 TL (%69)Sepete Ekle
 4. Nisan 2014 29.00 TL 4.90 TL (%84)Sepete Ekle
   

Artık bağımsız bir hukuk dalı haline gelen infaz hukukunun, Türkiye'de ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku ile karşılaştırıldığında yeterince gelişmediği ve özellikle suç politikasına ilişkin bilimsel tartışmalarda hep ikinci planda kaldığı görülmektedir. Bu durumu infaz hukuku alanındaki bilimsel eserlerin yetersizliğinde görmek mümkündür. TCK ve CMK şüpheli ve sanık için hangi önemi taşıyorsa CGTİHK tutuklu ve hükümlü için aynı önemi taşımaktadır. Bu yönüyle tutuklu ve hükümlü haklarının infaz hukukunun önemli sorunlarından biri olduğu başta CGTİHK olmak üzere infaz hukuku mevzuatının tutuklu ve hükümlülerin "Magna Carta"sı niteliği taşıdığı söylenmelidir. İşte bu nedenle, onuncu baskısı yapılan İnfaz Hukuku kitabımız bu alandaki ilgisizlikten kaynaklanan ve uygulamada oluşan sorunlara bir nebze de olsa karşılık verme çabası içinde kaleme alınmış olup, modern infaz hukuku yaklaşımlarının ışığında tutuklu ve hükümlüyü "unutulan bir obje" olmaktan çıkararak yeniden bu sistemin en önemli süjelerinden biri haline getirmek amacıyla güncellenmiştir. Bu baskıda 20/7/2017 tarih ve 7035 sayılı Kanun (RG. 05.08.2017-30145 Mükerrer), 15/8/2017 tarihli 694 sayılı KHK (RG. 25.08.2017-30165) ve 20/11/2017 tarih ve 696 sayılı KHK (RG. 24.12.2017-30280) ile CGTİHK'da yapılan değişiklikler ilgili yerlerde ele alınmıştır. Bununla birlikte daha önceki baskılarımız da olduğu gibi yerli ve yabancı literatür taranmış, gerek öğreti gerekse uygulama için önemli görülen tartışmalar çözüm önerileriyle birlikte incelenmiştir. Ayrıca Yüksek Mahkeme kararları da sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları
İnfaz Hukukunun Temel Kavramları
İnfaz Hukukunun Amacı
Yeni Bir Topluma Kazandırma Modeli: Denetimli Serbestlik
İnfazın Konusu, Koşulu ve İnfaz Sistemleri
İnfaz Kurumuna Kabul, İnfazın Planlanması ve Hükümlülerin Gruplandırılması
İnfaz Kurumunun Hükümlü Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Hükümlünün Hakları ve Yükümlülükleri
İnfaz Kurumlarında Uygulanan Rejim
İnfazın Gevşetilmesi, Tahliye Hazırlığı ve İnfaz Sonrası
İnfaz Kurumları, Kurumların İdaresi ve İnfaz Personeli
Ceza İnfazına Ara Verilmesi ve İnfazı Engelleyen Nedenler
İnfaz Muhakemesi
Özel İnfaz Şekilleri
İnfazın Denetlenmesi
Barkod: 9789750246883
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  10
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 455
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
10. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  25
BİRİNCİ BÖLÜM:
İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI  27
§ 2. TARİHSEL GELİŞİMİ  29
I. Genel Olarak  29
II. Hapis Cezalarının (Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalar) ve Hapishanelerin (Cezaevlerinin) Tarihsel Gelişimi  30
A. Batı’da  30
1. Hapishanelerin Doğuşundan Önceki Dönem  30
2. Hapishanelerin Doğuşu ve Gelişimi  33
a. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  33
b. Aydınlanma Çağından 20. yy.’a Kadarki Dönem  35
c. Yirminci Yüzyıl  36
B. Türk Hukukunda  37
§ 3. AMACI  39
I. Genel Olarak  39
II. Önleme Amacı  41
III. Yeniden Topluma Kazandırma Amacı  42
A. Kavram  42
B. Yeniden Topluma Kazandırmanın Anayasal Esasları  45
C. İyileştirmek Suretiyle Topluma Kazandırma  46
D. Yeni Bir Topluma Kazandırma Modeli: Denetimli Serbestlik  47
1. Kavram  47
2. Denetimli Serbestliğe Hakim Olan İlkeler  50
3. Denetimli Serbestlik Kurumunun Amacı ve Yararları  50
4. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme  51
E. Yeniden Topluma Kazandırma Kurumuna Yöneltilen Eleştiriler  55
1. Süre  55
2. Denetimli Serbestlik  56
3. Cezaevilileşme ve Topluma Yeniden Kazandırma İlişkisi  56
4. Tehlikeli Suçlular  56
5. F Tipi Cezaevleri  57
6. Çalışma Zorunluluğu  57
§ 4. İNFAZ HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  57
§ 5. İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ, İNFAZA İLİŞKİN İLKELER VE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNA GÖRE HAPİS CEZALARININ İNFAZINDA GÖZETİLECEK İLKELER  60
I. İnfaz Hukukunun Temel İlkeleri  60
A. Hukuk Devleti İlkesi  60
B. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi  60
C. Eşitlik İlkesi  62
D. Sosyal Devlet İlkesi  63
II. İnfaza İlişkin İlkeler  64
A. İnfazın Kanuniliği İlkesi  64
B. İnfazın Kesintisizliği İlkesi  65
C. Gizlilikten Kaçınma İlkesi  65
D. İnsanca İnfaz İlkesi  66
E. İnfazın Bireyselleştirilmesi İlkesi  66
III. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Göre Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler  67
§ 6. İNFAZ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ VE DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ  68
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  68
II. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  69
A. Anayasa Hukuku ve İnfaz Hukuku  69
B. İdare Hukuku ve İnfaz Hukuku  69
C. Maddi Ceza Hukuku ve İnfaz Hukuku  69
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  70
§ 7. ULUSLARARASI HUKUK  70
İKİNCİ BÖLÜM:
İNFAZIN KONUSU VE KOŞULU, İLAMLARIN İNFAZINDA YETKİLİ MERCİ, ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA İLAMLARININ İNFAZI VE İNFAZ SİSTEMLERİ
§ 1. İNFAZIN KONUSU VE KOŞULU  73
I. İnfazın Konusu  73
II. İnfazın Koşulu  74
A. Kesin Hüküm Kavramı  74
1. İstinaf Açısından  75
2. Temyiz Açısından  75
B. Kesinleşen İlamlara Karşı Olağanüstü Kanun Yolları  76
1. Olağanüstü İtiraz (CMK m.308)  77
2. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) (CMK m.310)  77
3. Yargılamanın Yenilenmesi (m.311 vd.)  78
§ 2. İLAMLARIN İNFAZINDA YETKİLİ MERCİ, ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA İLAMLARININ İNFAZI VE MÜDDETNAME  79
I. İlamların İnfazında Yetkili Merci  79
II. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı  79
A. Kendiliğinden Başvurma  80
B. Davetiye ile Celp  80
C. Yakalama Emri  80
III. Müddetname  80
§ 3. İNFAZ SİSTEMLERİ  81
I. Topluluk Sistemi  81
II. Hücre Sistemi  82
A. Pensilvanya Sistemi  82
B. Auburn Sistemi  83
III. Kademeli Serbesti Sistemi  84
IV. Değerlendirme  85
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZI
§ 1. CEZA KAVRAMI  87
I. Cezanın Tanımı  87
II. Cezanın Amaçları  87
A. Mutlak Teori: Ceza Hukukunun Ödetme (Kefaret) Amacı  87
B. Önleyici Teori: Cezanın Önleyici (Önleme) Amacı  88
1. Özel Önleme  89
2. Genel Önleme  89
C. Karma Teori  90
§ 2. CEZANIN NİTELİKLERİ  92
§ 3. CEZANIN TÜRLERİ VE İNFAZI  92
I. Cezanın Türleri  92
II. TCK’nın Yaptırım Sistemi ve TCK’da Cezalar  93
A. TCK’nın Yaptırım Sistemi  93
B. TCK’da Cezalar  95
1. Hapis Cezaları  95
a. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  95
aa. Kavram  95
bb. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı  95
b. Müebbet Hapis Cezası  97
c. Süreli Hapis Cezası  98
aa. Genel Olarak  98
bb. Kısa Süreli Hapis Cezası  98
aaa. Genel olarak  98
bbb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımların İnfazı  99
ccc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri  108
2. Adli Para Cezası  116
a. Tanım–Kavram  116
b. Para Cezasına İlişkin Sistemler  116
c. TCK’da Para Cezası  117
d. Adli Para Cezasının İnfazı  118
aa. Adli Para Cezasının İnfaz Şekli  118
bb. Adli Para Cezasının İnfaz Usulü  119
cc. Adli Para Cezasının Ödenmemesi  120
dd. Çevirme Yasağı  123
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI
§ 1. İNFAZ KURUMUNA KABUL  125
I. Kuruma Alınma ve Kayıt İşlemleri  125
II. Hükümlüler İle Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi  126
§ 2. İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI  127
I. Hükümlülerin Gözlemi  127
A. Gözlem ve Sınıflandırmada Hükümlü Açısından Ele Alınacak Hususlar  127
B. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezlerinde Bulunması Gereken Görevliler  128
C. Gözlemin Şekli  128
D. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis ve Müebbet Hapis Cezalarına veya İki Yıldan Fazla Süreli Hapis Cezasına Mahkûm Olanların Gözlemi  129
E. Gözleme Tabi Tutulmayacak Hükümlü  129
II. Hükümlülerin Gruplandırılması  129
BEŞİNCİ BÖLÜM:
İNFAZ KURUMUNUN HÜKÜMLÜ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
§ 1. CEZAEVİ ALT–KÜLTÜRÜ VE CEZAEVİLİLEŞME  131
§ 2. İNFAZIN HÜKÜMLÜNÜN PSİKOLOJİK DURUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  133
I. Kavram  133
II. Uzun Süreli Hükümlülük  136
§ 3. BESLENME, MUAYENE VE TEDAVİNİN REDDİ  138
I. Beslenmenin Reddi  138
A. Açlık ve Beslenme Kavramları ve Açlık Grevi  138
1. Açlık ve Beslenme Kavramları  138
2. Açlık Grevi  139
B. Beslenmenin Reddi Halleri  141
1. Beslenmenin Protesto Amaçlı Reddi  141
2. Beslenmenin İntihar Amaçlı Reddi  142
C. Beslenmenin Reddi Halinde Alınacak Tedbir  143
II. Muayene ve Tedavinin Reddi  146
§ 4. İNTİHAR  146
§ 5. KADIN HÜKÜMLÜLER  149
ALTINCI BÖLÜM:
HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 1. HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI  151
I. Savunma Hakkı (CGTİHK m.59; Tüzük m.84)  151
II. Özel Hayat ve Kişilik Hakları  153
III. Keyfi–Kötü Muamele ve İşkence Görmeme Hakkı  154
IV. Haberleşme ve İletişim Kurma Hakkı  155
A. Telefondan Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.66; Tüzük m.88)  156
B. Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.67; Tüzük m.90)  161
C. Mektup, Faks ve Telgraf Gönderme ve Alma Hakkı (CGTİHK m.68; Tüzük m.91)  162
V. Ayrımcılık Yasağı  167
VI. Hediye Kabul Etme Hakkı (CGTİHK m.69; Tüzük m.92)  167
VII. İbadet Hakkı (CGTİHK m.70)  169
VIII. Dış Dünya ile Bağlantı Kurma Hakkı (CGTİHK m.83–86)  169
IX. Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü(CGTİHK m.60)  169
X. Kütüphaneden Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.61)  169
XI. Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.62; Tüzük m.87)  170
XII. Barınma Hakkı (CGTİHK m.63, m.65)  171
XIII. Giyim Yardımı Alma Hakkı (CGTİHK m.64)  172
XIV. Beslenme Hakkı (CGTİHK m.72)  172
XV. Muayene ve Tedavi Edilme Hakkı  172
XVI. Bilgilendirilme Hakkı (CGTİHK m.22)  173
§ 2. HÜKÜMLÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  174
I. Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma (CGTİHK m.26)  174
II. Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma (CGTİHK m.27)  174
III. Bina ve Eşyanın Korunması (CGTİHK m.28)  175
IV. Hükümlülerin Çalıştırılması  175
A. Genel Olarak  175
B. Çocukların Çalıştırılması  175
C. Kurum Hizmetinde Çalıştırma  176
D. Kurum Dışında Çalıştırma (Tüzük m.97)  176
E. Kurum İçinde ve Kurum Dışında Çalıştırmada Uygulanacak İlkeler  176
F. Ücret ve Sosyal Haklar  177
YEDİNCİ BÖLÜM:
İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM, CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK, NAKİL, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE İNFAZ SONRASI
§ 1. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM  179
I. Genel Olarak  179
II. İnfaz Rejimi  179
III. Yeniden Topluma Kazandırma  181
A. Kavram  181
B. Yeniden Topluma Kazandırmanın Unsurları  183
1. Terapi ve Danışma  183
2. Eğitim–Öğretim  184
3. Meslek Kazandırma  184
C. Uluslararası Hukukta Yeniden Topluma Kazandırma  185
D. Türk İnfaz Hukukunda Yeniden Topluma Kazandırma  186
1. Bireyselleştirme (m.73–74)  187
2. Eğitim  188
a. Genel Olarak  188
b. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğündeki Hükümlü ve Tutukluların Eğitimi ile İlgili Çalışmalar  188
3. Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler  189
4. Dışarıyla İlişkiler (Ziyaret)  190
a. Genel Olarak  190
b. Ziyaret şekilleri: Kapalı ve Açık görüş  194
aa. Kapalı Görüş  194
aaa. Tanım  194
bbb. Görüş Yeri  194
ccc. Ziyaret Edebilecek Kişiler  194
ddd. Ziyaret Gün ve Saatleri  195
eee. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Ziyaretçileri  195
fff. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Görüş Usulü  196
bb. Açık Görüş  196
aaa. Tanım  196
bbb. Açık Görüş Yapabilecek Kişiler  196
ccc. Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş  197
ddd. Açık Görüş Yapılacak Yer  197
eee. Görüş Süresi ve Saatleri  197
fff. Açık Görüşe İlişkin Diğer Konular  197
c. Yabancıların, Mülteci ve Vatansız Hükümlülerin Ziyareti  198
d. Adalet Bakanlığının Ziyaret İzni Verme Yetkisi (m.85)  198
e. Avukatların Ziyareti  199
aa. Genel Olarak  199
bb. Müdafiin Aranabilip Aranamayacağı Sorunu  199
cc. Tutuklunun Avukatla Görüşmesi (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.19)  200
dd. Hükümlünün Avukatla Görüşmesi (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.20)  200
aaa. Genel Kural  200
bbb. İstisna: Yazışmaların Denetlenmesi  200
ee. Ziyaret Yasağı  201
aaa. Genel Olarak  201
bbb. Yasağın Kapsamı  201
ccc. Muhakemesi  202
ddd. Süresi  202
ff. Stajyer Avukatın Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşmesi  202
gg. Birden Çok Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşme  202
hh. Yabancı Uyruklu Avukatın Görüşmesi  202
f. Uzlaştırmacı ve Arabulucunun Ziyareti  203
g.Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar (CGTİHK m.86)  203
h. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslara Uymamanın Sonuçları (m.86/son)  205
5. Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri  205
F. Yeniden Topluma Kazandırmada Ortaya Çıkan Sorunlar  206
§ 2. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK  207
I. Genel Olarak  207
II. İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşyalar  208
A. Mutfak Teşkilatı Olan Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Gıda Maddeleri  208
B. Mutfak Teşkilatı Olmayan Ceza İnfaz Kurumlarındaki Gıda Maddeleri ve Kullanılacak Malzemeler  208
C. Yeme ve İçmede Kullanılan Araç ve Gereçler  209
D. Giyim Eşyaları  209
E. Süreli veya Süresiz Yayınlar İle Kitaplar  209
F. Elektrikli Eşyalar  210
G. Müzik Aletleri  210
H. Dinî İhtiyaçlar  211
I. Sağlık  211
J. Temizlik  211
K. El İşi Faaliyetleri  211
L. Bulundurulabilecek Hayvanlar ile Diğer Eşyalar (m.15)  211
1. Hayvanlar  211
2. Eğitim ve Kültürel Çalışmalarda Kullanılabilecek Malzemeler  212
3. Diğer Eşyalar  212
M. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Çocuk Eğitimevlerinde Bulunacak Eşyalar  213
III. İnfaz Kurumlarında Arama  213
A. Oda ve Eklentileri ile Üst ve Eşyada Arama  213
B. Çıplak Olarak veya Beden Çukurlarında Arama  213
IV. Güvenlik Tatbikatı ve Sayım  214
V. Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme  215
A. Genel Olarak  215
B. Disiplin Cezaları ve Tedbirleri  216
1. Çocuklar Haricindeki Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  216
a. Kınama  216
b. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  217
c. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma  219
d. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama  220
e. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma  222
f. Hücreye Koyma  223
2. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Yaptırımları  230
a. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri  230
b. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  230
aa. Uyarma  230
bb. Kınama  231
cc. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme  231
dd. Harcamalarına Sınır Koyma  232
ee. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  232
ff. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma  232
gg. İznin Ertelenmesi  232
hh. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade  233
ıı. Odaya Kapatma Cezası  234
C. Kanunilik İlkesi ve Disiplin Cezaları  234
D. Disiplin Soruşturması: Disiplin Soruşturması Yapma Yetkisi ve Usulü  235
E. Disiplin Soruşturması Sırasında Alınabilecek Tedbirler  236
F. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı  237
G. Disiplin Cezalarının İnfazı (CGTİHK m.48/3)  238
H. Disiplin Cezalarının Kaldırılması (CGTİHK m.48/4–5–6)  240
I. Disiplin Ceza ve Tedbirlerine İtiraz ve Şikayet  241
J. Kurum İçinde Zorlayıcı Araçların Kullanılması  243
K. Ödüllendirme  243
§ 3. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ  245
I. Kavram  245
II. Çeşitleri  246
A. Kendi İsteği ile Nakil (CGTİHK m.54)  246
B. Disiplin Nedeniyle Nakil (CGTİHK m.55)  246
C. Zorunlu Nedenlerle Nakil (CGTİHK m.56)  247
D. Hastalık Nedeniyle Nakil (CGTİHK m.57)  247
III. Nakillerde Alınacak Tedbirler (CGTİHK m.58)  247
IV. Milletlerarası Nakil  248
A. Genel Olarak  248
B. Nakil Prosedürünün Başlaması  249
1. Bir Anlaşmanın Varlığı  249
2. Talep  249
C. Naklin Koşulları  249
1. Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesine Göre  249
2. 3002 Sayılı Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanun’a Göre  249
D. Talebin İncelenmesi, Muhakeme ve Yerine Getirme  251
1. Talebin İncelenmesi  251
2. Muhakeme  251
a. Karar  251
b. Koruma Tedbiri  252
c. Kanun Yolu  252
d. Yerine Getirme  252
E. Nakil İşlemleri  252
§ 4. İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE İNFAZ SONRASI  253
I. İnfazın Gevşetilmesi  253
A. İnfazın Gevşetilmesi Kavramı  253
B. İzin  253
1. Mazeret İzni  254
a. Belli Bir Sürenin İyi Halle Geçirilmiş Olması  254
b. İnfaz Kurumunda Geçirilen Süreye Bakılmaksızın Verilen Mazeret İzni  254
2. Özel İzin  256
3. İş Arama İzni  257
4. İzinden Dönmeme, Geç Dönme  257
II. Salıverilme Hazırlığı ve İnfaz Sonrası  257
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
İNFAZ KURUMLARI, İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ
§ 1. İNFAZ KURUMLARI  259
I. İnfaz Kurumu Kavramı  259
II. İnfaz Kurumunun Unsurları  259
III. Çeşitleri  260
A. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  260
1. Kavram  260
2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Modelleri  260
3. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Çeşitleri  260
a. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  261
b. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  262
c. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  262
ç. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  262
B. Açık Ceza İnfaz Kurumları  263
1. Kavram  263
2. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma  265
a. Ayrılma Şekli  265
aa. Doğrudan Açık Kuruma Alınacak Hükümlüler (Yön. m.5)  265
bb. Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayrılacak Hükümlüler (Yön. m.6)  266
cc. Çocuk Eğitimevinden Açık Kuruma Ayrılacak Hükümlüler (Yön. m.7)  267
b. Açık İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler (Yön. m.8)  267
c. Açık Kuruma Gönderme veya Ayırma Kararları  268
aa. Doğrudan Açık Kuruma Gönderme Kararı (Yön. m.9)  268
bb. Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayırma Kararı (Yön. m.10)  270
cc. Açık Kurumlar Arası Nakil Kararı (Yön. m.11)  271
d. Kapalı Kuruma İade (Yön.m.12)  272
e. Yeniden Açık Kuruma Ayrılma (Yön. m.13)  274
C. Çocuk Eğitimevleri  274
IV. Ülkemizde Bulunan İnfaz Kurumları  274
V. İNFAZ KURUMLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ SORUNU  303
A. Kavram  303
B. Özelleştirmeden Elde Edilebilecek Faydalar  305
§ 2. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ  306
I. İnfaz Kurumlarının İdaresi ve İnfaz Personeli  306
A. Müdürün Görevleri (Tüzük m.19)  307
B. İkinci Müdürün Görevleri (Tüzük m.20)  308
C. Yönetim Servisi (Tüzük m.21)  308
Ç. Güvenlik ve Gözetim Servisi (Tüzük m.22)  309
D. Teknik Servis (Tüzük m.23)  311
E. Psiko–Sosyal Yardım Servisi (Tüzük m.24)  311
F. Sağlık Servisi (Tüzük m.25)  312
G. Eğitim ve Öğretim Servisi (Tüzük m.26)  313
H. İşyurdu Servisi (Tüzük m.27)  314
I. Yardımcı Hizmetler Servisi (Tüzük m.28)  315
II. Personelin Yükümlülükleri ve Yasaklar  315
A. Yükümlülükler  315
B. Yasak Tutum ve Davranışlar (Tüzük m.31)  316
C. Yükümlülük ve Yasaklara Aykırılık (Tüzük m.33)  316
III. Personelin Eğitimi  316
IV. Kurulların Oluşumu ve Çalışması  317
A. Kurulların Çeşitleri ve Oluşumu  317
1. İdare ve Gözlem Kurulu (Tüzük m.34)  317
2. İşyurdu Yönetim Kurulu (Tüzük m.35)  317
3. Disiplin Kurulu (Tüzük m.36)  317
4. Eğitim Kurulu (Tüzük m.37)  317
B.Kurulların Çalışması  317
1. Kurulların Toplanması (Tüzük m.38)  317
2. Kararların Deftere Geçirilmesi (Tüzük m.39)  318
3. İdare ve Gözlem Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük m.40)  318
4. İşyurdu Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük m.41)  319
5. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük m.42)  319
6. Eğitim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük m.43)  320
DOKUZUNCU BÖLÜM:
CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ VE İNFAZI ENGELLEYEN NEDENLER
I. Kavram–Terim  321
A. Hastalık Nedeniyle Geri Bırakma (Erteleme) (CGTİHK m.16)  322
1. Geri Bırakmanın (Ertelemenin) Konusu  322
2. Geri Bırakma (Erteleme) Usulü  323
3. İnfaza Ara Verme  324
B. Hükümlünün İstemiyle Geri Bırakma (Erteleme) (CGTİHK m.17)  324
1. Cezanın İnfazına Ara Verme (CGTİHK m.17/4)  326
2. Ertelemenin Güvence veya Diğer Bir Koşula Bağlanması  326
3. Ertelemenin Mümkün Olmadığı Haller  326
III. Erteleme  327
A. Tanım–Kavram  327
B. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik  328
1. Denetim Süresi  329
2. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  330
3. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri  331
4. Yükümlülüklerin İnfazı  332
C. Ertelemenin Sonucu  333
D. Ertelemenin Düşmesi  333
IV. Koşullu Salıverilme  334
A. Tanım–Kavram  334
B. Koşulları  335
1. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması  335
2. İyi Hal  337
C. Koşullu Salıverilmeye Karar Verecek Mahkeme  339
D. Koşullu Salıverilme Yasağı  339
E. Denetim Süresi–Denetimli Serbestlik  341
1. Uzman Kişi Görevlendirme  342
2. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler ve İnfazı  342
F. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  344
1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller  344
2. Geri Alınmanın Sonucu  345
3. Geri Almaya Karar Verecek Makam  345
G. Koşullu Salıverilmenin Sonucu  346
V. Cezanın Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazı  346
A. Koşulları  346
1. Koşullu Salıverilmesine Bir Yıl veya Daha Az Süre Kalan İyi Hâlli Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.1)  346
2. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Şartları Oluşmasına Karşın, İradesi Dışındaki Bir Nedenle Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayan veya Bu Nedenle Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Geri Gönderilen İyi Hâlli Hükümlüler
(CGTİHK m.105/A f.2)  350
3. Sıfır–Altı Yaş Grubunda Çocuğu Bulunan ve Koşullu Salıverilmesine İki Yıl veya Daha Az Süre Kalan Kadın Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.3 bent a)  351
4. Maruz Kaldıkları Ağır Bir Hastalık, Sakatlık veya Kocama Nedeniyle Hayatlarını Yalnız İdame Ettiremeyen Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.3. bent b)  351
5. Adli Para Cezasının Ödenmemesi Nedeniyle Cezası Hapse Çevrilen Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.4)  351
B. Denetimli Serbestliğin Kapsamı (CGTİHK m.105/A f.5)  351
C. Denetimli Serbestliğin Sona Ermesi (CGTİHK m.105/A f.6)  352
D. Denetimli Serbestliğin Düşmesi (CGTİHK m.105/A f.7)  353
E. Koşullu salıverilme  354
§ 2. İNFAZI ENGELLEYEN NEDENLER  354
I. Ceza Zamanaşımı  354
A. Genel Olarak  354
B. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  355
C. Zamanaşımı Süreleri  355
D. Ceza Zamanaşımının Başlaması  355
1. Hükmün Kesinleşmesi  355
2. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi  357
E. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  357
1. Kavram  357
2. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri  357
a. Hükmün İnfazı İçin Tebligat Yapılması  358
b. Hükmün İnfazı Amacıyla Yakalama Yapılması  358
c. Hükümlünün Yeni Bir Suç İşlemesi  359
II. Hükümlünün Ölümü  359
III. Af  360
A. Genel Olarak  360
B. Affın Çeşitleri  361
1. Genel Af  361
2. Özel Af  362
3. Cumhurbaşkanınca Af  363
ONUNCU BÖLÜM:
İNFAZLA İLGİLİ KARARLAR: İNFAZ MUHAKEMESİ
§ 1. MAHKÛMİYET HÜKMÜNÜN YORUMUNDA VEYA ÇEKTİRİLECEK CEZANIN HESABINDA DURAKSAMA  365
§ 2. BİRDEN FAZLA HÜKÜMDEKİ CEZALARIN TOPLANMASI  366
§ 3. HASTANEDE GEÇEN SÜRENİN CEZADAN İNDİRİLMESİ  369
§ 4. İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLARIN MERCİİ VE USULÜ  369
ONBİRİNCİ BÖLÜM:
ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ
§ 1. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI  371
I. Kavram–Tanım  371
II. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Amaç  371
III. TCK’da Yeralan Güvenlik Tedbirleri  374
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  374
B. İnfazı  383
C. Müsadere  383
1. Genel Olarak  383
2. Tanım–Kavram  384
3. Müsaderenin Çeşitleri  385
4. Müsadere Kararlarının İnfazı  386
IV. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  387
A. Kavram  387
B. Tedbir Kararı  389
C. İnfazı  389
V. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  397
VI. Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bağımlısı Kişilere Özgü Güvenlik Tedbirleri (TCK m.57/7)  397
VII. Suçta Tekerrür  402
A. Kavram  402
B. Koşulları  403
1. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması  403
2. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  404
C. Tekerrürde Süre  405
D. Tekerrürün Sonuçları  406
E. Mükerrirler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Kararının İnfazı  408
VIII. Özel Tehlikeli Suçlular  409
A. Tehlikeli Suçlu Kavramı  409
B. Tehlikeli Suçlularda Yeniden Topluma Kazandırma Sorunu  411
C. Türk Ceza Kanununda Özel Tehlikeli Suçlu Kavramı ve Özel Tehlikeli Suçlulara Özgü İnfaz Rejimi  411
IX. Sınır dışı edilme (TCK m.59)  415
A. Kavram  415
B. Koşulları  416
C. İnfazı (Tüzük m.62)  416
X. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri (m.60)  417
A. Kavram 69321  417
B. Çeşitleri  417
1. İznin İptali  417
2. Müsadere  418
C. İnfazı (Tüzük m.63)  418
§ 2. TUTUKLULUĞUN İNFAZI  419
I. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  419
A. Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar  419
B. Tutukevine Kabulün Koşulu  420
C. Tutukluların Barındırılması  420
II. Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler  420
A. Tutukluların Hakları  420
B. Kısıtlayıcı Önlemler  422
III. Tutukluların Yükümlülükleri  422
§ 3. ADLİ KONTROL KARARLARININ İNFAZI  423
I. Genel Olarak  423
II. Uygulama Koşulları  424
III. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler  426
IV. Adli Kontrol Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi (DSHY m.57)  427
§ 4. ASKER EDİLEN KİŞİLERİN CEZALARININ İNFAZI  428
I. Cezanın Kesinleşmesinden Sonra Asker Edilen Kişiler  428
II. Askere Alınmadan Önce ve Askerlikleri Sırasında İşlenen Suçlar
(CGTİHK m.118)  428
ONİKİNCİ BÖLÜM:
İNFAZIN DENETLENMESİ
§ 1. İNFAZ HÂKİMLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİM  429
I. Genel Olarak  429
II. Kuruluşu  430
III. İnfaz Hâkimliklerinin Görevleri (İHK m.4)  430
IV. İnfaz Hâkimliğine Şikâyet ve Usulü  431
A. Şikayet Edebilecek Kişiler  431
B. Şikayet Süresi ve Şekli  431
C. Şikayet Mercii  432
D. Şikayetin Etkisi  432
E. Şikayetin İncelenmesi  432
1. Öninceleme: Esasa Girmeden Ret veya İlgili Yargı Merciine Gönderme (İnf.Hak.K. m.6/1)  432
2. Esasın İncelenmesi ve Karar  433
3. Kanun Yolu  433
§ 2. İZLEME KURULLARI TARAFINDAN YAPILAN DENETİM  434
I. İzleme Kurullarının Kurulması  434
II. İzleme Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler  435
III. İzleme Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Ant İçmesi  435
IV. İzleme Kurullarının Görevleri  436
V. İzleme Kurullarının Çalışma Yöntemi  436
VI. İzleme Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  437
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ
ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ  439
Kaynakça  445
Kavram Dizini  453
 


Veli Özer Özbek
Şubat 2019
57.50 TL
Sepete Ekle
İzzet Özgenç ...
Eylül 2018
15.50 TL
Sepete Ekle
Timur Demirbaş
Ekim 2017
67.50 TL
Sepete Ekle
Abdulkadir Akın
Ekim 2016
120.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
10. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  25
BİRİNCİ BÖLÜM:
İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI  27
§ 2. TARİHSEL GELİŞİMİ  29
I. Genel Olarak  29
II. Hapis Cezalarının (Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalar) ve Hapishanelerin (Cezaevlerinin) Tarihsel Gelişimi  30
A. Batı’da  30
1. Hapishanelerin Doğuşundan Önceki Dönem  30
2. Hapishanelerin Doğuşu ve Gelişimi  33
a. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  33
b. Aydınlanma Çağından 20. yy.’a Kadarki Dönem  35
c. Yirminci Yüzyıl  36
B. Türk Hukukunda  37
§ 3. AMACI  39
I. Genel Olarak  39
II. Önleme Amacı  41
III. Yeniden Topluma Kazandırma Amacı  42
A. Kavram  42
B. Yeniden Topluma Kazandırmanın Anayasal Esasları  45
C. İyileştirmek Suretiyle Topluma Kazandırma  46
D. Yeni Bir Topluma Kazandırma Modeli: Denetimli Serbestlik  47
1. Kavram  47
2. Denetimli Serbestliğe Hakim Olan İlkeler  50
3. Denetimli Serbestlik Kurumunun Amacı ve Yararları  50
4. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme  51
E. Yeniden Topluma Kazandırma Kurumuna Yöneltilen Eleştiriler  55
1. Süre  55
2. Denetimli Serbestlik  56
3. Cezaevilileşme ve Topluma Yeniden Kazandırma İlişkisi  56
4. Tehlikeli Suçlular  56
5. F Tipi Cezaevleri  57
6. Çalışma Zorunluluğu  57
§ 4. İNFAZ HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  57
§ 5. İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ, İNFAZA İLİŞKİN İLKELER VE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNA GÖRE HAPİS CEZALARININ İNFAZINDA GÖZETİLECEK İLKELER  60
I. İnfaz Hukukunun Temel İlkeleri  60
A. Hukuk Devleti İlkesi  60
B. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi  60
C. Eşitlik İlkesi  62
D. Sosyal Devlet İlkesi  63
II. İnfaza İlişkin İlkeler  64
A. İnfazın Kanuniliği İlkesi  64
B. İnfazın Kesintisizliği İlkesi  65
C. Gizlilikten Kaçınma İlkesi  65
D. İnsanca İnfaz İlkesi  66
E. İnfazın Bireyselleştirilmesi İlkesi  66
III. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Göre Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler  67
§ 6. İNFAZ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ VE DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ  68
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  68
II. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  69
A. Anayasa Hukuku ve İnfaz Hukuku  69
B. İdare Hukuku ve İnfaz Hukuku  69
C. Maddi Ceza Hukuku ve İnfaz Hukuku  69
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  70
§ 7. ULUSLARARASI HUKUK  70
İKİNCİ BÖLÜM:
İNFAZIN KONUSU VE KOŞULU, İLAMLARIN İNFAZINDA YETKİLİ MERCİ, ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA İLAMLARININ İNFAZI VE İNFAZ SİSTEMLERİ
§ 1. İNFAZIN KONUSU VE KOŞULU  73
I. İnfazın Konusu  73
II. İnfazın Koşulu  74
A. Kesin Hüküm Kavramı  74
1. İstinaf Açısından  75
2. Temyiz Açısından  75
B. Kesinleşen İlamlara Karşı Olağanüstü Kanun Yolları  76
1. Olağanüstü İtiraz (CMK m.308)  77
2. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) (CMK m.310)  77
3. Yargılamanın Yenilenmesi (m.311 vd.)  78
§ 2. İLAMLARIN İNFAZINDA YETKİLİ MERCİ, ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA İLAMLARININ İNFAZI VE MÜDDETNAME  79
I. İlamların İnfazında Yetkili Merci  79
II. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı  79
A. Kendiliğinden Başvurma  80
B. Davetiye ile Celp  80
C. Yakalama Emri  80
III. Müddetname  80
§ 3. İNFAZ SİSTEMLERİ  81
I. Topluluk Sistemi  81
II. Hücre Sistemi  82
A. Pensilvanya Sistemi  82
B. Auburn Sistemi  83
III. Kademeli Serbesti Sistemi  84
IV. Değerlendirme  85
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZI
§ 1. CEZA KAVRAMI  87
I. Cezanın Tanımı  87
II. Cezanın Amaçları  87
A. Mutlak Teori: Ceza Hukukunun Ödetme (Kefaret) Amacı  87
B. Önleyici Teori: Cezanın Önleyici (Önleme) Amacı  88
1. Özel Önleme  89
2. Genel Önleme  89
C. Karma Teori  90
§ 2. CEZANIN NİTELİKLERİ  92
§ 3. CEZANIN TÜRLERİ VE İNFAZI  92
I. Cezanın Türleri  92
II. TCK’nın Yaptırım Sistemi ve TCK’da Cezalar  93
A. TCK’nın Yaptırım Sistemi  93
B. TCK’da Cezalar  95
1. Hapis Cezaları  95
a. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  95
aa. Kavram  95
bb. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı  95
b. Müebbet Hapis Cezası  97
c. Süreli Hapis Cezası  98
aa. Genel Olarak  98
bb. Kısa Süreli Hapis Cezası  98
aaa. Genel olarak  98
bbb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımların İnfazı  99
ccc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri  108
2. Adli Para Cezası  116
a. Tanım–Kavram  116
b. Para Cezasına İlişkin Sistemler  116
c. TCK’da Para Cezası  117
d. Adli Para Cezasının İnfazı  118
aa. Adli Para Cezasının İnfaz Şekli  118
bb. Adli Para Cezasının İnfaz Usulü  119
cc. Adli Para Cezasının Ödenmemesi  120
dd. Çevirme Yasağı  123
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI
§ 1. İNFAZ KURUMUNA KABUL  125
I. Kuruma Alınma ve Kayıt İşlemleri  125
II. Hükümlüler İle Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi  126
§ 2. İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI  127
I. Hükümlülerin Gözlemi  127
A. Gözlem ve Sınıflandırmada Hükümlü Açısından Ele Alınacak Hususlar  127
B. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezlerinde Bulunması Gereken Görevliler  128
C. Gözlemin Şekli  128
D. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis ve Müebbet Hapis Cezalarına veya İki Yıldan Fazla Süreli Hapis Cezasına Mahkûm Olanların Gözlemi  129
E. Gözleme Tabi Tutulmayacak Hükümlü  129
II. Hükümlülerin Gruplandırılması  129
BEŞİNCİ BÖLÜM:
İNFAZ KURUMUNUN HÜKÜMLÜ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
§ 1. CEZAEVİ ALT–KÜLTÜRÜ VE CEZAEVİLİLEŞME  131
§ 2. İNFAZIN HÜKÜMLÜNÜN PSİKOLOJİK DURUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  133
I. Kavram  133
II. Uzun Süreli Hükümlülük  136
§ 3. BESLENME, MUAYENE VE TEDAVİNİN REDDİ  138
I. Beslenmenin Reddi  138
A. Açlık ve Beslenme Kavramları ve Açlık Grevi  138
1. Açlık ve Beslenme Kavramları  138
2. Açlık Grevi  139
B. Beslenmenin Reddi Halleri  141
1. Beslenmenin Protesto Amaçlı Reddi  141
2. Beslenmenin İntihar Amaçlı Reddi  142
C. Beslenmenin Reddi Halinde Alınacak Tedbir  143
II. Muayene ve Tedavinin Reddi  146
§ 4. İNTİHAR  146
§ 5. KADIN HÜKÜMLÜLER  149
ALTINCI BÖLÜM:
HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 1. HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI  151
I. Savunma Hakkı (CGTİHK m.59; Tüzük m.84)  151
II. Özel Hayat ve Kişilik Hakları  153
III. Keyfi–Kötü Muamele ve İşkence Görmeme Hakkı  154
IV. Haberleşme ve İletişim Kurma Hakkı  155
A. Telefondan Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.66; Tüzük m.88)  156
B. Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.67; Tüzük m.90)  161
C. Mektup, Faks ve Telgraf Gönderme ve Alma Hakkı (CGTİHK m.68; Tüzük m.91)  162
V. Ayrımcılık Yasağı  167
VI. Hediye Kabul Etme Hakkı (CGTİHK m.69; Tüzük m.92)  167
VII. İbadet Hakkı (CGTİHK m.70)  169
VIII. Dış Dünya ile Bağlantı Kurma Hakkı (CGTİHK m.83–86)  169
IX. Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü(CGTİHK m.60)  169
X. Kütüphaneden Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.61)  169
XI. Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.62; Tüzük m.87)  170
XII. Barınma Hakkı (CGTİHK m.63, m.65)  171
XIII. Giyim Yardımı Alma Hakkı (CGTİHK m.64)  172
XIV. Beslenme Hakkı (CGTİHK m.72)  172
XV. Muayene ve Tedavi Edilme Hakkı  172
XVI. Bilgilendirilme Hakkı (CGTİHK m.22)  173
§ 2. HÜKÜMLÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  174
I. Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma (CGTİHK m.26)  174
II. Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma (CGTİHK m.27)  174
III. Bina ve Eşyanın Korunması (CGTİHK m.28)  175
IV. Hükümlülerin Çalıştırılması  175
A. Genel Olarak  175
B. Çocukların Çalıştırılması  175
C. Kurum Hizmetinde Çalıştırma  176
D. Kurum Dışında Çalıştırma (Tüzük m.97)  176
E. Kurum İçinde ve Kurum Dışında Çalıştırmada Uygulanacak İlkeler  176
F. Ücret ve Sosyal Haklar  177
YEDİNCİ BÖLÜM:
İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM, CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK, NAKİL, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE İNFAZ SONRASI
§ 1. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM  179
I. Genel Olarak  179
II. İnfaz Rejimi  179
III. Yeniden Topluma Kazandırma  181
A. Kavram  181
B. Yeniden Topluma Kazandırmanın Unsurları  183
1. Terapi ve Danışma  183
2. Eğitim–Öğretim  184
3. Meslek Kazandırma  184
C. Uluslararası Hukukta Yeniden Topluma Kazandırma  185
D. Türk İnfaz Hukukunda Yeniden Topluma Kazandırma  186
1. Bireyselleştirme (m.73–74)  187
2. Eğitim  188
a. Genel Olarak  188
b. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğündeki Hükümlü ve Tutukluların Eğitimi ile İlgili Çalışmalar  188
3. Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler  189
4. Dışarıyla İlişkiler (Ziyaret)  190
a. Genel Olarak  190
b. Ziyaret şekilleri: Kapalı ve Açık görüş  194
aa. Kapalı Görüş  194
aaa. Tanım  194
bbb. Görüş Yeri  194
ccc. Ziyaret Edebilecek Kişiler  194
ddd. Ziyaret Gün ve Saatleri  195
eee. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Ziyaretçileri  195
fff. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Görüş Usulü  196
bb. Açık Görüş  196
aaa. Tanım  196
bbb. Açık Görüş Yapabilecek Kişiler  196
ccc. Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş  197
ddd. Açık Görüş Yapılacak Yer  197
eee. Görüş Süresi ve Saatleri  197
fff. Açık Görüşe İlişkin Diğer Konular  197
c. Yabancıların, Mülteci ve Vatansız Hükümlülerin Ziyareti  198
d. Adalet Bakanlığının Ziyaret İzni Verme Yetkisi (m.85)  198
e. Avukatların Ziyareti  199
aa. Genel Olarak  199
bb. Müdafiin Aranabilip Aranamayacağı Sorunu  199
cc. Tutuklunun Avukatla Görüşmesi (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.19)  200
dd. Hükümlünün Avukatla Görüşmesi (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.20)  200
aaa. Genel Kural  200
bbb. İstisna: Yazışmaların Denetlenmesi  200
ee. Ziyaret Yasağı  201
aaa. Genel Olarak  201
bbb. Yasağın Kapsamı  201
ccc. Muhakemesi  202
ddd. Süresi  202
ff. Stajyer Avukatın Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşmesi  202
gg. Birden Çok Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşme  202
hh. Yabancı Uyruklu Avukatın Görüşmesi  202
f. Uzlaştırmacı ve Arabulucunun Ziyareti  203
g.Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar (CGTİHK m.86)  203
h. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslara Uymamanın Sonuçları (m.86/son)  205
5. Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri  205
F. Yeniden Topluma Kazandırmada Ortaya Çıkan Sorunlar  206
§ 2. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK  207
I. Genel Olarak  207
II. İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşyalar  208
A. Mutfak Teşkilatı Olan Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Gıda Maddeleri  208
B. Mutfak Teşkilatı Olmayan Ceza İnfaz Kurumlarındaki Gıda Maddeleri ve Kullanılacak Malzemeler  208
C. Yeme ve İçmede Kullanılan Araç ve Gereçler  209
D. Giyim Eşyaları  209
E. Süreli veya Süresiz Yayınlar İle Kitaplar  209
F. Elektrikli Eşyalar  210
G. Müzik Aletleri  210
H. Dinî İhtiyaçlar  211
I. Sağlık  211
J. Temizlik  211
K. El İşi Faaliyetleri  211
L. Bulundurulabilecek Hayvanlar ile Diğer Eşyalar (m.15)  211
1. Hayvanlar  211
2. Eğitim ve Kültürel Çalışmalarda Kullanılabilecek Malzemeler  212
3. Diğer Eşyalar  212
M. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Çocuk Eğitimevlerinde Bulunacak Eşyalar  213
III. İnfaz Kurumlarında Arama  213
A. Oda ve Eklentileri ile Üst ve Eşyada Arama  213
B. Çıplak Olarak veya Beden Çukurlarında Arama  213
IV. Güvenlik Tatbikatı ve Sayım  214
V. Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme  215
A. Genel Olarak  215
B. Disiplin Cezaları ve Tedbirleri  216
1. Çocuklar Haricindeki Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  216
a. Kınama  216
b. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  217
c. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma  219
d. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama  220
e. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma  222
f. Hücreye Koyma  223
2. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Yaptırımları  230
a. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri  230
b. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  230
aa. Uyarma  230
bb. Kınama  231
cc. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme  231
dd. Harcamalarına Sınır Koyma  232
ee. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  232
ff. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma  232
gg. İznin Ertelenmesi  232
hh. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade  233
ıı. Odaya Kapatma Cezası  234
C. Kanunilik İlkesi ve Disiplin Cezaları  234
D. Disiplin Soruşturması: Disiplin Soruşturması Yapma Yetkisi ve Usulü  235
E. Disiplin Soruşturması Sırasında Alınabilecek Tedbirler  236
F. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı  237
G. Disiplin Cezalarının İnfazı (CGTİHK m.48/3)  238
H. Disiplin Cezalarının Kaldırılması (CGTİHK m.48/4–5–6)  240
I. Disiplin Ceza ve Tedbirlerine İtiraz ve Şikayet  241
J. Kurum İçinde Zorlayıcı Araçların Kullanılması  243
K. Ödüllendirme  243
§ 3. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ  245
I. Kavram  245
II. Çeşitleri  246
A. Kendi İsteği ile Nakil (CGTİHK m.54)  246
B. Disiplin Nedeniyle Nakil (CGTİHK m.55)  246
C. Zorunlu Nedenlerle Nakil (CGTİHK m.56)  247
D. Hastalık Nedeniyle Nakil (CGTİHK m.57)  247
III. Nakillerde Alınacak Tedbirler (CGTİHK m.58)  247
IV. Milletlerarası Nakil  248
A. Genel Olarak  248
B. Nakil Prosedürünün Başlaması  249
1. Bir Anlaşmanın Varlığı  249
2. Talep  249
C. Naklin Koşulları  249
1. Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesine Göre  249
2. 3002 Sayılı Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanun’a Göre  249
D. Talebin İncelenmesi, Muhakeme ve Yerine Getirme  251
1. Talebin İncelenmesi  251
2. Muhakeme  251
a. Karar  251
b. Koruma Tedbiri  252
c. Kanun Yolu  252
d. Yerine Getirme  252
E. Nakil İşlemleri  252
§ 4. İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE İNFAZ SONRASI  253
I. İnfazın Gevşetilmesi  253
A. İnfazın Gevşetilmesi Kavramı  253
B. İzin  253
1. Mazeret İzni  254
a. Belli Bir Sürenin İyi Halle Geçirilmiş Olması  254
b. İnfaz Kurumunda Geçirilen Süreye Bakılmaksızın Verilen Mazeret İzni  254
2. Özel İzin  256
3. İş Arama İzni  257
4. İzinden Dönmeme, Geç Dönme  257
II. Salıverilme Hazırlığı ve İnfaz Sonrası  257
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
İNFAZ KURUMLARI, İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ
§ 1. İNFAZ KURUMLARI  259
I. İnfaz Kurumu Kavramı  259
II. İnfaz Kurumunun Unsurları  259
III. Çeşitleri  260
A. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  260
1. Kavram  260
2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Modelleri  260
3. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Çeşitleri  260
a. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  261
b. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  262
c. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  262
ç. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  262
B. Açık Ceza İnfaz Kurumları  263
1. Kavram  263
2. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma  265
a. Ayrılma Şekli  265
aa. Doğrudan Açık Kuruma Alınacak Hükümlüler (Yön. m.5)  265
bb. Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayrılacak Hükümlüler (Yön. m.6)  266
cc. Çocuk Eğitimevinden Açık Kuruma Ayrılacak Hükümlüler (Yön. m.7)  267
b. Açık İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler (Yön. m.8)  267
c. Açık Kuruma Gönderme veya Ayırma Kararları  268
aa. Doğrudan Açık Kuruma Gönderme Kararı (Yön. m.9)  268
bb. Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayırma Kararı (Yön. m.10)  270
cc. Açık Kurumlar Arası Nakil Kararı (Yön. m.11)  271
d. Kapalı Kuruma İade (Yön.m.12)  272
e. Yeniden Açık Kuruma Ayrılma (Yön. m.13)  274
C. Çocuk Eğitimevleri  274
IV. Ülkemizde Bulunan İnfaz Kurumları  274
V. İNFAZ KURUMLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ SORUNU  303
A. Kavram  303
B. Özelleştirmeden Elde Edilebilecek Faydalar  305
§ 2. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ  306
I. İnfaz Kurumlarının İdaresi ve İnfaz Personeli  306
A. Müdürün Görevleri (Tüzük m.19)  307
B. İkinci Müdürün Görevleri (Tüzük m.20)  308
C. Yönetim Servisi (Tüzük m.21)  308
Ç. Güvenlik ve Gözetim Servisi (Tüzük m.22)  309
D. Teknik Servis (Tüzük m.23)  311
E. Psiko–Sosyal Yardım Servisi (Tüzük m.24)  311
F. Sağlık Servisi (Tüzük m.25)  312
G. Eğitim ve Öğretim Servisi (Tüzük m.26)  313
H. İşyurdu Servisi (Tüzük m.27)  314
I. Yardımcı Hizmetler Servisi (Tüzük m.28)  315
II. Personelin Yükümlülükleri ve Yasaklar  315
A. Yükümlülükler  315
B. Yasak Tutum ve Davranışlar (Tüzük m.31)  316
C. Yükümlülük ve Yasaklara Aykırılık (Tüzük m.33)  316
III. Personelin Eğitimi  316
IV. Kurulların Oluşumu ve Çalışması  317
A. Kurulların Çeşitleri ve Oluşumu  317
1. İdare ve Gözlem Kurulu (Tüzük m.34)  317
2. İşyurdu Yönetim Kurulu (Tüzük m.35)  317
3. Disiplin Kurulu (Tüzük m.36)  317
4. Eğitim Kurulu (Tüzük m.37)  317
B.Kurulların Çalışması  317
1. Kurulların Toplanması (Tüzük m.38)  317
2. Kararların Deftere Geçirilmesi (Tüzük m.39)  318
3. İdare ve Gözlem Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük m.40)  318
4. İşyurdu Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük m.41)  319
5. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük m.42)  319
6. Eğitim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük m.43)  320
DOKUZUNCU BÖLÜM:
CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ VE İNFAZI ENGELLEYEN NEDENLER
I. Kavram–Terim  321
A. Hastalık Nedeniyle Geri Bırakma (Erteleme) (CGTİHK m.16)  322
1. Geri Bırakmanın (Ertelemenin) Konusu  322
2. Geri Bırakma (Erteleme) Usulü  323
3. İnfaza Ara Verme  324
B. Hükümlünün İstemiyle Geri Bırakma (Erteleme) (CGTİHK m.17)  324
1. Cezanın İnfazına Ara Verme (CGTİHK m.17/4)  326
2. Ertelemenin Güvence veya Diğer Bir Koşula Bağlanması  326
3. Ertelemenin Mümkün Olmadığı Haller  326
III. Erteleme  327
A. Tanım–Kavram  327
B. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik  328
1. Denetim Süresi  329
2. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  330
3. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri  331
4. Yükümlülüklerin İnfazı  332
C. Ertelemenin Sonucu  333
D. Ertelemenin Düşmesi  333
IV. Koşullu Salıverilme  334
A. Tanım–Kavram  334
B. Koşulları  335
1. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması  335
2. İyi Hal  337
C. Koşullu Salıverilmeye Karar Verecek Mahkeme  339
D. Koşullu Salıverilme Yasağı  339
E. Denetim Süresi–Denetimli Serbestlik  341
1. Uzman Kişi Görevlendirme  342
2. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler ve İnfazı  342
F. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  344
1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller  344
2. Geri Alınmanın Sonucu  345
3. Geri Almaya Karar Verecek Makam  345
G. Koşullu Salıverilmenin Sonucu  346
V. Cezanın Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazı  346
A. Koşulları  346
1. Koşullu Salıverilmesine Bir Yıl veya Daha Az Süre Kalan İyi Hâlli Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.1)  346
2. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Şartları Oluşmasına Karşın, İradesi Dışındaki Bir Nedenle Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayan veya Bu Nedenle Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Geri Gönderilen İyi Hâlli Hükümlüler
(CGTİHK m.105/A f.2)  350
3. Sıfır–Altı Yaş Grubunda Çocuğu Bulunan ve Koşullu Salıverilmesine İki Yıl veya Daha Az Süre Kalan Kadın Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.3 bent a)  351
4. Maruz Kaldıkları Ağır Bir Hastalık, Sakatlık veya Kocama Nedeniyle Hayatlarını Yalnız İdame Ettiremeyen Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.3. bent b)  351
5. Adli Para Cezasının Ödenmemesi Nedeniyle Cezası Hapse Çevrilen Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.4)  351
B. Denetimli Serbestliğin Kapsamı (CGTİHK m.105/A f.5)  351
C. Denetimli Serbestliğin Sona Ermesi (CGTİHK m.105/A f.6)  352
D. Denetimli Serbestliğin Düşmesi (CGTİHK m.105/A f.7)  353
E. Koşullu salıverilme  354
§ 2. İNFAZI ENGELLEYEN NEDENLER  354
I. Ceza Zamanaşımı  354
A. Genel Olarak  354
B. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  355
C. Zamanaşımı Süreleri  355
D. Ceza Zamanaşımının Başlaması  355
1. Hükmün Kesinleşmesi  355
2. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi  357
E. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  357
1. Kavram  357
2. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri  357
a. Hükmün İnfazı İçin Tebligat Yapılması  358
b. Hükmün İnfazı Amacıyla Yakalama Yapılması  358
c. Hükümlünün Yeni Bir Suç İşlemesi  359
II. Hükümlünün Ölümü  359
III. Af  360
A. Genel Olarak  360
B. Affın Çeşitleri  361
1. Genel Af  361
2. Özel Af  362
3. Cumhurbaşkanınca Af  363
ONUNCU BÖLÜM:
İNFAZLA İLGİLİ KARARLAR: İNFAZ MUHAKEMESİ
§ 1. MAHKÛMİYET HÜKMÜNÜN YORUMUNDA VEYA ÇEKTİRİLECEK CEZANIN HESABINDA DURAKSAMA  365
§ 2. BİRDEN FAZLA HÜKÜMDEKİ CEZALARIN TOPLANMASI  366
§ 3. HASTANEDE GEÇEN SÜRENİN CEZADAN İNDİRİLMESİ  369
§ 4. İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLARIN MERCİİ VE USULÜ  369
ONBİRİNCİ BÖLÜM:
ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ
§ 1. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI  371
I. Kavram–Tanım  371
II. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Amaç  371
III. TCK’da Yeralan Güvenlik Tedbirleri  374
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  374
B. İnfazı  383
C. Müsadere  383
1. Genel Olarak  383
2. Tanım–Kavram  384
3. Müsaderenin Çeşitleri  385
4. Müsadere Kararlarının İnfazı  386
IV. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  387
A. Kavram  387
B. Tedbir Kararı  389
C. İnfazı  389
V. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  397
VI. Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bağımlısı Kişilere Özgü Güvenlik Tedbirleri (TCK m.57/7)  397
VII. Suçta Tekerrür  402
A. Kavram  402
B. Koşulları  403
1. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması  403
2. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  404
C. Tekerrürde Süre  405
D. Tekerrürün Sonuçları  406
E. Mükerrirler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Kararının İnfazı  408
VIII. Özel Tehlikeli Suçlular  409
A. Tehlikeli Suçlu Kavramı  409
B. Tehlikeli Suçlularda Yeniden Topluma Kazandırma Sorunu  411
C. Türk Ceza Kanununda Özel Tehlikeli Suçlu Kavramı ve Özel Tehlikeli Suçlulara Özgü İnfaz Rejimi  411
IX. Sınır dışı edilme (TCK m.59)  415
A. Kavram  415
B. Koşulları  416
C. İnfazı (Tüzük m.62)  416
X. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri (m.60)  417
A. Kavram 69321  417
B. Çeşitleri  417
1. İznin İptali  417
2. Müsadere  418
C. İnfazı (Tüzük m.63)  418
§ 2. TUTUKLULUĞUN İNFAZI  419
I. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  419
A. Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar  419
B. Tutukevine Kabulün Koşulu  420
C. Tutukluların Barındırılması  420
II. Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler  420
A. Tutukluların Hakları  420
B. Kısıtlayıcı Önlemler  422
III. Tutukluların Yükümlülükleri  422
§ 3. ADLİ KONTROL KARARLARININ İNFAZI  423
I. Genel Olarak  423
II. Uygulama Koşulları  424
III. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler  426
IV. Adli Kontrol Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi (DSHY m.57)  427
§ 4. ASKER EDİLEN KİŞİLERİN CEZALARININ İNFAZI  428
I. Cezanın Kesinleşmesinden Sonra Asker Edilen Kişiler  428
II. Askere Alınmadan Önce ve Askerlikleri Sırasında İşlenen Suçlar
(CGTİHK m.118)  428
ONİKİNCİ BÖLÜM:
İNFAZIN DENETLENMESİ
§ 1. İNFAZ HÂKİMLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİM  429
I. Genel Olarak  429
II. Kuruluşu  430
III. İnfaz Hâkimliklerinin Görevleri (İHK m.4)  430
IV. İnfaz Hâkimliğine Şikâyet ve Usulü  431
A. Şikayet Edebilecek Kişiler  431
B. Şikayet Süresi ve Şekli  431
C. Şikayet Mercii  432
D. Şikayetin Etkisi  432
E. Şikayetin İncelenmesi  432
1. Öninceleme: Esasa Girmeden Ret veya İlgili Yargı Merciine Gönderme (İnf.Hak.K. m.6/1)  432
2. Esasın İncelenmesi ve Karar  433
3. Kanun Yolu  433
§ 2. İZLEME KURULLARI TARAFINDAN YAPILAN DENETİM  434
I. İzleme Kurullarının Kurulması  434
II. İzleme Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler  435
III. İzleme Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Ant İçmesi  435
IV. İzleme Kurullarının Görevleri  436
V. İzleme Kurullarının Çalışma Yöntemi  436
VI. İzleme Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  437
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ
ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ  439
Kaynakça  445
Kavram Dizini  453
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019