THEMIS – Ceza Hukuku Genel Hükümler Konu Kitabı İsmail Ercan  - Kitap

THEMIS – Ceza Hukuku Genel Hükümler

Konu Kitabı

20. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
248
Barkod:
9789750292118
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
282,00
İndirimli (%20):
225,60
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
19. baskı
Haziran 2023
280,00
75,00 (%73)
18. baskı
Mart 2022
145,00
45,00 (%69)
17. baskı
Nisan 2021
140,00
25,00 (%82)
16. baskı
Ağustos 2020
135,00
55,00 (%59)
Kitabın Açıklaması
"Ceza Hukuku Genel Hükümler" adlı bu yapıtımız zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve örneklerden oluşan bir çalışma kitabı niteliğindedir. Kitapta ne yüzeysel geçilen bir konu ne de labirente dönüştürülen anlam açmazları bulunmaktadır. Amacımız ceza hukuku öğrenmek isteyenlere dolambaçtan uzak, yaşayan hukuku anlatan kesin ve net bilgiler verebilmektir.
Bu basıda 8. Yargı paketi ile yapılan değişiklikler kitaba işlenmiş ve bazı konulardaki anlatımlar daha yalınlaştırılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Hukukuna Giriş
.
Suç Hukuku
.
Yaptırım Hukuku
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
VII
1. Kısım
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ
1. Bölüm
CEZA HUKUKU VE İŞLEVİ
I. CEZA HUKUKU 
1
II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 
1
III. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
2
IV. CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 
2
A. Yasallık (Kanunilik) İlkesi 
2
B. Kusursuz Ceza Olmaz İlkesi 
4
C. Cezaların Kişiselliği İlkesi 
5
D. Ümanizm İlkesi 
5
E. Hukuk Devleti İlkesi 
5
V. CEZA NORMU 
5
A. Genel Olarak 
5
B. Ceza Normunun Yorumu 
6
C. Ceza Normunun Uygulanma Alanı 
7
1. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı 
7
2. Kişi Bakımından Uygulanma Alanı 
12
3. Yer Bakımından Uygulanma Alanı 
24
2. Bölüm
GERİ VERME
I. KAVRAM 
33
II. KAYNAKLARI 
33
III. KOŞULLARI 
34
A. Olumlu Koşullar 
34
B. Olumsuz Koşullar 
36
IV. ÖZEL DURUMLAR 
39
A. Ölüm Cezası Gerektiren Suçlarda Geri Verme Sorunu 
39
B. Mali Suçlarda Geri Verme Sorunu 
39
C. Diğer Özel Durumlarda Geri Verme Sorunu 
39
V. USUL 
39
A. İstem 
39
B. Koruma Tedbirleri 
40
C. Yargılama 
41
D. Teslim 
42
E. Transit Geçiş Kararı 
42
VI. RIZAYA DAYALI GERİ VERME 
43
VII. TÜRKİYE’NİN GERİ VERME İSTEMLERİ 
43
VIII. ÖZELLİK (HUSUSİLİK) KURALI 
44
2. Kısım
SUÇ HUKUKU
1. Bölüm
SUÇUN UNSURLARI
1. Ayrım
TİPE UYGUNLUK UNSURU
I. GENEL OLARAK 
49
A. Kavram 
49
B. Sözde Suç 
50
1. Genel Olarak 
50
2. Türleri 
50
3. Sonucu 
52
II. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI 
52
A. Fail 
52
B. Suçun Mağduru 
53
C. Suçun Maddi Konusu 
54
D. Eylem (Fiil) 
55
1. Hareket 
55
2. Sonuç 
60
3. Nedensellik Bağı 
63
E. Suçun Nitelikli Şekilleri 
67
III. TİPİKLİĞİN MANEVİ UNSURLARI 
68
A. Genel Olarak 
68
B. Kast 
68
1. Genel Olarak 
68
2. Türleri 
70
3. Kastın Belirlenmesi 
75
4. Amaç ve Saik 
75
C. Taksir 
75
1. Kavram 
75
2. Taksirin Unsurları 
76
3. Taksir Türleri 
78
4. Taksirli Suçlarda Sorumluluk 
83
5. Taksir Kalıpları 
85
D. Sonucu Nedeniyle Ağırlaşmış Suçlar 
85
E. Basın Suçlarında Cezai Sorumluluk 
87
2. Ayrım
HUKUKA AYKIRILIK UNSURU
I. GENEL OLARAK 
89
II. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 
90
A. Niteliği 
91
B. Özellikleri 
91
C. Türleri 
92
1. Meşru Savunma 
92
2. Görevin İfası 
95
3. İlgilinin Rızası 
96
4. Hakkın Kullanılması 
98
D. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması 
100
1. Genel Olarak 
100
2. Sınırın Mazur Görülebilecek Bir Heyecan, Korku veya Telaştan Dolayı Aşılması 
100
2. Bölüm
SUÇUN UNSURLARI DIŞINDA KALAN OLGULAR
I. SUÇUN UNSURU SAYILMAYAN OLGULAR 
103
A. Ön Koşullar 
103
B. Cezalandırabilme Koşulları 
103
C. Kişisel Cezasızlık Nedenleri 
104
D. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Kişisel Nedenler 
105
E. Ceza Muhakemesi Koşulları 
105
II. SUÇ OLUŞTURMAYAN HUKUKA AYKIRI EYLEMLER 
106
A. Suç ve Haksız Eylem (Fiil) 
106
B. Suç ve İdari Yaptırım Gerektiren Eylemler 
106
1. Suçların Kabahatlerden Ayırt Edilmesi 
107
2. Suçların Disiplin Suçlarından Ayırt Edilmesi 
108
3. Bölüm
CEZA SORUMLULUĞU (KUSURLULUK)
I. GENEL OLARAK 
109
II. KUSUR YETENEĞİ 
109
A. Kavram 
109
B. Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman 
110
1. Genel Olarak 
110
2. Nedeninde Serbest Hareketler Kuramı (Actiones Liberae in Causa, ALIC Kuralı) 
110
C. Kusur Yeteneğini Etkileyen Durumlar 
110
1. Yaş Küçüklüğü 
110
2. Sağır ve Dilsizlik 
111
3. Akıl Hastalığı 
112
4. Geçici Nedenler 
114
5. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
114
III. KUSURLULUĞU KALDIRAN NEDENLER 
115
A. Zorunluluk Durumu (Iztırar Hali) 
115
1. Genel Olarak 
115
2. Koşulları 
115
3. Üçüncü Kişi Yararına Zorunluluk Durumu 
116
4. Zorunluluk Durumuna Benzeyen Kurumlar 
116
5. Sonuçları 
117
B. Amirin Emrini İfa 
117
1. Genel Olarak 
117
2. Koşulları 
118
3. Konusu Hukuka Aykırı Olup Suç Oluşturmayan Emirler 
118
4. Konusu Suç Oluşturan Emir 
119
C. Beklenmeyen Durumlar (Kaza ve Tesadüf) 
119
D. Zorlayıcı Nedenler (Mücbir Sebepler) 
119
E. Maddi ve Manevi Zorlama (Cebir, Tehdit ve Korkutma) 
120
F. Yanılma 
121
1. Hukuksal Yanılma 
121
2. Kastı Kaldıran Yanılma 
122
3. Kusurluluğu Etkileyen Yanılma 
125
G. Sapma 
127
IV. HAKSIZ TAHRİK 
127
A. Genel Olarak 
127
B. Hukuksal Niteliği 
127
C. Koşulları 
128
D. Haksız Tahrikin Aynı Olayda Diğer Kurumlarla Uygulanabilirliği 
130
E. Sonuçları 
131
4. Bölüm
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ
I. TEŞEBBÜS (KALKIŞMA) 
133
A. Kavram ve Hukuksal Niteliği 
133
B. Koşulları 
134
C. İşlenemez Suç (Elverişsiz Teşebbüs) 
136
D. Teşebbüste Özel Durumlar 
137
E. Gönüllü Vazgeçme 
138
F. Etkin Pişmanlık 
139
G. Kalkışma (Teşebbüs) Suçları 
141
H. Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlarda Cezanın Belirlenmesi 
141
II. İŞTİRAK 
141
A. Kavram ve Hukuksal Niteliği 
141
B. Koşulları 
142
C. Türleri 
144
1. Faillik 
144
2. Şeriklik 
146
D. Suç Ortaklarının Kararlaştırılandan Farklı Bir Suç İşlemeleri 
149
E. Suçun Nitelikli Şekillerinin Ortaklara Geçişi 
150
F. Kışkırtıcı Ajanın Ceza Sorumluluğu 
150
G. Özel Durumlar 
151
1. Özgü Suçlara İştirak 
151
2. Çok Failli Suçlara İştirak 
151
3. Taksirli Suçlara İştirak 
153
H. Sonucu 
153
III. İÇTİMA 
153
A. Genel Olarak 
153
B. Suçun Tekliği ve Çokluğu 
153
C. Türk Ceza Yasası’nda Düzenlenen İçtima Türleri 
155
1. Bileşik Suç 
155
2. Zincirleme Suç 
157
3. Fikri İçtima 
162
D. Sapmanın İçtima Yönünden Değerlendirilmesi 
170
1. Hedefte Sapma 
171
2. Suçta Sapma 
174
3. Nedensellik Bağında Sapma 
175
E. Diğer İçtima Türleri 
176
1. Karma (Muhtelit) Suç 
176
2. Geçitli (Müterakki) Suç 
176
F. Yasaların İçtimaı (Görünüşte İçtima) 
177
1. Genel Olarak 
177
2. Türleri 
177
3. Kısım
YAPTIRIM HUKUKU
I. GİRİŞ 
181
A. Genel Olarak 
181
B. Türleri 
181
1. Cezalar 
181
2. Güvenlik Tedbirleri 
194
II. ERTELEME 
206
A. Tanımı ve Koşulları 
206
B. Denetim Süresi 
208
C. Ertelemenin Düşmesi 
208
D. Sonuçları 
209
III. KOŞULLU SALIVERİLME 
209
A. Tanımı ve Koşulları 
209
B. Denetim Süresi 
211
C. Karar 
211
D. Kararın Geri Alınması 
211
IV. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK CEZANIN İNFAZI 
212
A. Tanımı ve Koşulları 
212
B. Yükümlülüğe Tabi Tutulma ve Buna Uyulmaması 
213
V. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN NEDENLER 
213
A. Genel Olarak 
213
B. Türleri 
214
1. Sanığın ve Hükümlünün Ölümü 
214
2. Af 
214
3. Zamanaşımı 
218
4. Şikâyetten Vazgeçme 
222
5. Uzlaşma 
223
6. Ön Ödeme 
224
VI. ADLİ SİCİL 
227
A. Genel Olarak 
227
B. Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler 
227
C. Kayıtların Silinmesi 
228
VII. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ 
229
Kaynakça 
231