Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
21. Yüzyılda Latin Amerika
Siyaset– Ekonomi– Toplum
Eylül 2019 / 1. Baskı / 608 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Yüzyıllarca Avrupalı güçler tarafından sömürülen Latin Amerika, 19. yüzyılda başlayan bağımsızlık sürecinin ardından bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyası altına girmiştir. Sömürge döneminden kalan ekonomik, siyasi ve toplumsal yapının varlığını sürdürdüğü bölgede ülkelerin temel sorunları yoksulluk, kötü yönetim ve sık sık ABD'nin askeri ve siyasi müdahalelerine hedef olmalarıdır. Böylesine köklü ve karmaşık bir tarihe sahip olan Latin Amerika ülkeleri 2000'li yıllardan itibaren gelişen ekonomileri, bölgesel entegrasyon hareketleri ve Amerikan politikalarına alternatif arayışları ile dünya gündeminde daha çok yer almaya başlamıştır.

Ülkemize uzak bir coğrafya olması nedeniyle Latin Amerika hakkında çok sayıda akademik çalışma bulunmamakla birlikte son yıllarda gelişen ikili ilişkiler bölgeye olan ilgiyi arttırmıştır. Bu çerçevede titizlikle hazırlanan 21. Yüzyılda Latin Amerika kitabı çeşitlenen uluslararası aktörler; derinleşen ekonomik, politik, sosyal ve ekolojik krizlere karşı tepkiler, yeni meydan okumalarla gelen çatışma ve işbirliği olasılıkları bağlamında kıtadaki güncel gelişmeleri multidisipliner bir bakış açısıyla ele almaktadır.

21. Yüzyılda Latin Amerika kitabı bölgeye ve bölge ülkelerine ilişkin sosyo-politik, ekonomik, kültürel incelemeleri, devletlararası ikili ve çok taraflı ilişkileri, küresel sistem içinde bölgenin yerini irdeleyen çalışmalara yer vermektedir. Latin Amerika'daki sorun ve fırsatların kökenlerini tarihsel süreçte ele alan, güncel değişim ve dönüşümleri tartışan yazıların yanında, daha az işlenen konulara ve geleceğe yönelik perspektiflere de yer verilmektedir. 21. Yüzyılda Latin Amerika kitabı ile bir yandan bölge çalışmalarına kapsamlı bir giriş sunmak, küresel politikaların bölgesel yansımalarına yer vermek; diğer yandan farklı yerel dinamiklerin oluşum ve işleyişi ile ilgili makaleleri okuyucu ile buluşturarak bölgenin daha yakından tanınmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Latin Amerika'da Siyasal Yapı
Latin Amerika Ülkelerinde Başkanlık Sisteminin İşleyişi, Kadriye Okudan Dernek– Alpay Günal
Latin Amerika'da Demokratikleşme, Müge Aknur – Fulya Akgül Durakçay
21. Yüzyıl Penceresinden Latin Amerika'da Askeri Kültür ve Sivil–Asker İlişkileri, Hakkı Göker Önen
Latin Amerika'da Futbol ve Siyaset İlişkisi, Arda Dilmaç
Uluslararası Aktörler ve Latin Amerika
NAFTA'dan Duvara: Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD–Latin Amerika Ekonomik İlişkileri, Segâh Tekin
Soğuk Savaş Sonrası ABD– Latin Amerika Güvenlik İlişkileri, Mustafa Çakır
Rusya'nın Latin Amerika Politikaları, Buket Önal – Dilara Mehmetoğlu
Çin: Latin Amerika İçin Eşsiz Bir Fırsat mı?, Ramazan İzol
Latin Amerika'nın Ekonomik Yapısı
Geçmişten Günümüze Ekonomi Politikaları, Beyhan Akay
Bölgesel Bütünleşme Hareketleri, Tuğcan Durmuşlar –Alper Arısoy
Latin Amerika'nın Seçilmiş Ülkelerinde Gelir Dağılımı, Mehmet Zanbak
Latin Amerika'da Meydan Okumalar ve Fırsatlar
Zorunlu Göç, Sanem Özer
Gıda Güvenliği, B. Esra Çayhan
Ekolojik Sorunlar ve Çevre Hareketleri, Senem Atvur
Uzayı Düşleyenler: Latin Amerika'da Uzay Faaliyetleri, Itır Toksöz
Latin Amerika'da Toplumsal Dinamikler
Kapitalizme Buğz Etmek: Latin Amerika'da Kurtuluş Teolojisi, Barış Aydın
Kadının Siyasal ve Toplumsal Hayattaki Rolü, A. Gün Güneş Gülal
Farklı Dünyaların İnşası: Zapatista Otonomi Deneyimi, Mümtaz Murat Kök
"İyi" ve "Kötü"nün Aktarımında Sinema: Hollywood'da Latin ve Meksikalı İmgesi, Fatih Fuat Tuncer
Yükseköğretim, Diego Rodriguez–Emine Nur Sezek
Ülke İncelemeleri
Meksika, Güneş Ersoy– Laura A. Cantu Garza
Küba, Emrah Kaya
Kolombiya, Aybüke İnan Şimşek
Venezuela, Canan Kışlalıoğlu
Bolivya, Ceren Uysal Oğuz
Şili, Taylan Seyirci
Arjantin, Bilge Hamarat
Brezilya, Yusuf Kenan Polat
Barkod: 9789750257162
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 608
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  17
LATİN AMERİKA’DA SİYASAL YAPI
LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ  23
  Dr. Öğr. Üyesi Kadriye OKUDAN DERNEK, Dr. Öğr. Üyesi Alpay GÜNAL
1. Giriş  23
2. Başkanlık Sistemine Etki Eden Tarihsel, Ekonomik ve Sosyal Yapı  24
3. Başkanlık Sisteminin Kurumsal Yapısı  29
A. Başkanlık Sisteminin Tanımlayıcı Özellikleri  29
B. Başkanlık Sisteminin Latin Amerika Ülkelerinde Uygulanması  30
C. Latin Amerika Ülkelerinde Başkanların Önemli Anayasal Yetkileri  36
4. Sonuç  40
LATİN AMERİKA’DA DEMOKRATİKLEŞME  45
  Doç.Dr. Müge AKNUR, Arş.Gör. Fulya AKGÜL DURAKÇAY
1. Giriş  45
2. Demokrasi, Demokratikleşme ve Demokrasinin Yerleşmesi Kavramları  47
3. Latin Amerika Ülkelerinde Demokratikleşme Tarihi  50
4. Günümüzde Latin Amerika’da Demokratikleşme  54
A. Şili  57
B. Arjantin  59
C. Brezilya  61
D. Meksika  62
E. Venezuela  65
5. Latin Amerika Ülkelerinde Demokratikleşmeyi Zorlaştıran Faktörler  66
A. Siyasi Kültür ve Siyasi Gelenek  67
B. Ekonomik Krizler, Yoksulluk ve Gelir Dağılımındaki Eşitsizlik  68
C. Sivil–asker İlişkileri, ABD’nin Etkisi ve Kirli Savaşlar:  69
D. Hükümet etme Krizleri: Ekonomik krizler, Otoriter Yönetimler, ABD Etkisi ve Yolsuzluk  71
6. Sonuç  73
21. YÜZYIL PENCERESİNDEN LATİN AMERİKA’DA ASKERİ KÜLTÜR VE SİVİL–ASKER İLİŞKİLERİ  81
  Dr.Öğr. Üyesi Hakkı Göker ÖNEN
1. Giriş  81
2. Teorik Altyapı: Askeri Kültür, Profesyonelleşme ve Asker–Sivil İlişkileri  82
3. Latin Amerika’da Asker Sivil İlişkileri ve Askeri kültür  84
A. Askeri kültürün Kökleri: Tarihsel Arka plan  85
i. Kolonileşme Sonrası Statükoculuk  85
ii. İkinci Dünya Savaşının Etkisi ve Devrimci Subaylar  87
iii. Soğuk Savaş ve Statükoya Dönüş  87
B. Sivil–asker İlişkileri: Güncel Meseleler  88
i. Genel Durum: Teorik Değerlendirme  88
ii. İç Güvenlikte Son Gelişmeler  90
iii. Dış Güvenlik ve Profesyonelleşme  91
iv. Daha Demokratik bir Model?  92
4. Sonuç  94
LATİN AMERİKA'DA FUTBOL – SİYASET İLİŞKİSİ  99
  Arş.Gör. Arda DİLMAÇ
1. Giriş  99
2. Futbolun Tarihsel Arka Planı  100
3. Politika Aracı Olarak Futbol  101
4. Latin Amerika’da Futbol  104
5. Ulusal Güç Mücadelesi Aracı Olarak Futbol  105
6. Uluslararası Mücadele Aracı Olarak Futbol  109
7. Siyasete Atılan Futbolcular  112
8. Sonuç  114
ULUSLARARASI AKTÖRLER VE LATİN AMERİKA
NAFTA’DAN DUVARA: SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ABD–LATİN AMERİKA EKONOMİK İLİŞKİLERİ  121
  Dr. Öğr. Üyesi Segâh TEKİN
1. Giriş  121
2. Amerikalar İçin Girişim  122
3. NAFTA  125
4. Alaska’dan Patagonya’ya: Amerikalar Serbest Ticaret Alanı Kurulması Önerisi  127
5. Obama Döneminde ABD’nin Latin Amerika Politikası  130
6. Trump Dönemi ve Koruma Duvarlarının Yükselişi  133
7. Sonuç ve Geleceğe Bakış  135
SOĞUK SAVAŞ SONRASI ABD–LATİN AMERİKA GÜVENLİK İLİŞKİLERİ  143
  Arş.Gör. Mustafa ÇAKIR
1. Giriş  143
2. ABD–Latin Amerika Güvenlik İlişkilerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  146
A. 1823 Monroe Doktrini – İkinci Dünya Savaşı Dönemi  146
B. İkinci Dünya Savaşı – Soğuk Savaş Sonu Dönemi  148
i. Soğuk Savaş Sonrası Dönem  151
ii. 11 Eylül Saldırıları Sonrası Dönem  153
3. Sonuç  155
RUSYA’NIN LATİN AMERİKA POLİTİKALARI  159
  Doç.Dr. Buket ÖNAL, Arş.Gör. Dilara MEHMETOĞLU
1. Giriş  159
2. Rusya–Latin Amerika İlişkilerinin Başlangıcı  161
3. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)–Latin Amerika İlişkileri  162
A. Küba ile İlişkiler  165
B. Arjantin ile İlişkiler  167
C. Brezilya ile İlişkiler  167
D. Meksika ile İlişkiler  168
E. Nikaragua ile İlişkiler  169
F. Peru ile İlişkiler  170
G. Şili ile İlişkiler  171
H. Uruguay ile İlişkiler  172
4. Rusya Federasyonu (RF)–Latin Amerika İlişkileri  173
A. Venezuela ile İlişkiler  174
B. Küba ile İlişkiler  176
C. Nikaragua ile İlişkiler  177
D. Bolivya ile İlişkiler  178
E. Brezilya ile İlişkiler  178
F. Meksika ile İlişkiler  180
G. Arjantin ile İlişkiler  181
H. Paraguay ile İlişkiler  181
İ. Peru ile İlişkiler  182
J. Şili ile İlişkiler  183
K. Uruguay ile İlişkiler  183
L. Kolombiya ile İlişkiler  184
5. Askeri İlişkiler  185
6. Sonuç  187
ÇİN: LATİN AMERİKA İÇİN EŞSİZ BİR FIRSAT MI?  193
  Dr.Öğr.Üyesi Ramazan İZOL
1. Giriş  193
2. Tarihsel Perspektiften Latin Amerika Gerçeği  195
3. Çin Dış Politikasında Yeni Bir İşbirliği Alanı Olarak Latin Amerika  198
4. Çin – Latin Amerika Yakınlaşmasını Bekleyen Fırsatlar ve Riskler  203
5. Sonuç  206
LATİN AMERİKA’NIN EKONOMİK YAPISI
LATİN AMERİKA’DA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİ POLİTİKALARI  213
  Dr.Öğr.Gör. A. Beyhan AKAY
1. Giriş  213
2. İhracata Dayalı Büyüme Dönemi  213
3. İthal İkameci Sanayileşme Dönemi  215
4. Neoliberal Ekonomi Politikaları ve Washington Konsensüsü  219
5. Artan Dış Borçlar ve Borç Krizleri  221
6. Latin Amerika’da Neoliberalizm Sonrası Dönem  223
7. Sonuç  223
LATİN AMERİKA’DA BÖLGESEL BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ  227
  Arş.Gör. Tuğcan DURMUŞLAR, Doç.Dr. İbrahim Alper ARISOY
1. Giriş  227
2. Latin Amerika ve Bölgesel Bütünleşme  228
3. Amerikan Devletleri Örgütü (Organization of American States – OAS)  230
4. And Ülkeleri Topluluğu (Comunidad Andina – CAN / Andean Community)  231
5. Karayip Topluluğu (Caribbean Community – CARICOM)  232
6. Latin Amerika Ekonomik Sistemi (Sistema Económico Latinoamericano – SELA/ Latin American Economic System)  233
7. Latin Amerika Bütünleşme Topluluğu (Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI / Latin American Integration Association – LAIA)  234
8. Doğu Karayip Devletleri Örgütü (Organization of Eastern Caribbean States – OECS)  236
9. Güney Amerika Ortak Pazarı (El Mercado Común del Sur – MERCOSUR / Southern Cone Common Market)  237
10. Orta Amerika Bütünleşme Sistemi (Sistema de la Integración Centroamericana – SICA / Central American Integration System)  238
11. Karayip Devletleri Birliği (Association of Caribbean States – ACS / Asociación de Estados del Caribe – AEC)  240
12. Amerikalar Serbest Ticaret Bölgesi (Free Trade Area of the Americas – FTAA / Comercio de las Américas – ALCA)  240
13. Latin Amerika ve Karayipler İçin Bolivarcı Alternatif ve Halkların Ticaret Antlaşması (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos – ALBA – TCP / Bolivarian Alternative for the People of Our America – People’s Trade Treaty)  242
14. Güney Amerika Uluslar Birliği (Unión de Naciones Suramericanas Nations – UNASUR / Union of South American Nations)  243
15. Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC / Community of Latin American and Caribbean States)  245
16. Pasifik İttifakı (Pacific Alliance – PA / Alianza del Pacífico)  246
17. Sonuç  247
LATİN AMERİKA’NIN SEÇİLMİŞ ÜLKELERİNDE GELİR DAĞILIMI  255
  Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ZANBAK
1. Giriş  255
2. Gelir Dağılımı ve Ölçütleri  256
A. Gelir Dağılımı Kavramı ve Kapsamı  256
B. Gelir Dağılımı Ölçütleri  258
i. Lorenz Eğrisi  258
ii. Gini Katsayısı  259
iii. Yüzde Paylar Analizi  260
3. Demografik ve Makroekonomik Görünüm  261
4. Latin Amerika’nın Seçilmiş Ülkelerinde Gelir Dağılımı  262
A. Gini Katsayısına Göre Gelir Dağılımı  263
B. Yüzde Paylar Analizine Göre Gelir Dağılımı  266
5. Sonuç  267
LATİN AMERİKA’DA
MEYDAN OKUMALAR VE FIRSATLAR
LATİN AMERİKA’DA ZORUNLU GÖÇ  273
  Dr. Öğr. Üyesi Sanem ÖZER
1. Giriş  273
2. Latin Amerika’da Şiddet ve Zorunlu Göç İlişkisi  275
3. Bölgelere Göre Latin Amerika’da Zorunlu Göç  278
A. Güney Amerika ve Yerinden Edilme  279
B. Orta Amerika ve Yerinden Edilme  282
4. ABD Göç Politikası ve Bölgeye Etkileri  284
5. Sonuç  287
LATİN AMERİKA’DA GIDA GÜVENLİĞİ  293
  Prof. Dr. B.Esra ÇAYHAN
1. Giriş  293
2. Küresel Gıda Güvenliği Endeksi Kapsamında Latin Amerika Ülkelerinin Değerlendirilmesi  295
3. Brezilya ve Arjantin: GDO’lu Ürün Tarımının Latin Amerika’daki Öncüleri  299
4. Sonuç  302
LATİN AMERİKA’DA EKOLOJİK SORUNLAR VE ÇEVRE HAREKETLERİ  307
  Dr.Öğr.Üyesi Senem ATVUR
1. Giriş  307
2. Latin Amerika’da Ekolojik Sorunlar  307
A. Ormansızlaşma  308
B. Su Kaynaklarının Bozulması  310
C. Biyolojik Çeşitliliğin Azalması  312
D. İklim Değişikliği  313
3. Latin Amerika’da Ekolojik Hareketler  315
A. Ormanları Koruma Mücadelesi  316
B. Endüstriyel Tarım Karşıtı Hareketler  317
C. Su Mücadeleleri  319
D. Maden Karşıtı Direnişler  320
4. Ekolojik Politikalar ve Yasal Düzenlemeler  323
5. Sonuç  325
UZAYI DÜŞLEYENLER: LATİN AMERİKA’DA UZAY FAALİYETLERİ  331
  Dr. Öğr. Üyesi Itır TOKSÖZ
1. Giriş  331
2. Latin Amerika ve Uzay Aktörleri  332
3. Brezilya  337
4. Sonuç  342
LATİN AMERİKA’DA
TOPLUMSAL DİNAMİKLER
KAPİTALİZME BUĞZ ETMEK: LATİN AMERİKA’DA KURTULUŞ TEOLOJİSİ  351
  Barış AYDIN
1. Giriş  351
2. Latin Amerika’nın Kesik Damarları’nın Tarihsel Serencamı  352
3. İspanyol Katolik Kilisesi’nin Kurulu Düzene Katkıları  356
4. Teorik ve Pratik İçeriğiyle Kurtuluş teolojisi  359
5. Kurtuluş teolojisi: Tepkiler, Pratikler, Yollar, Esinler ve Ufuklar  365
6. Sonuç  370
LATİN AMERİKA’DA KADININ SİYASAL VE TOPLUMSAL HAYATTAKİ ROLÜ  375
  Dr. A. Gün GÜNEŞ GÜLAL
1. Giriş  375
2. Kadınlık – Erkeklik Mitleri ve Kadınların Mücadelesi  376
3. Kadınların Siyasal Kazanımları  378
A. Kota Uygulaması  380
B. Kadına Yönelik Şiddet ve Kürtaj Hakkı  382
C. Kadınların Ekonomik Kazanımları  384
D. LGBT’lerin Durumu  386
4. Sonuç  387
FARKLI DÜNYALARIN İNŞASI: ZAPATİSTA OTONOMİ HAREKETİ  391
  Mümtaz Murat KÖK
1. Giriş  391
2. Zapatista Otonomi Hareketi ve Siyaset  395
3. Zapatista Otonomi Hareketi ve Ekonomi  404
4. Zapatista Otonomi Hareketi ve Kültür  410
5. Sonuç Yerine  413
‘İYİ’ VE ‘KÖTÜ’NÜN AKTARIMINDA SİNEMA: HOLLYWOOD’DA LATİN VE MEKSİKALI İMGESİ  419
  Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat TUNCER
1. Giriş  419
2. İmgeler, Öteki ve Sinema  420
3. Hollywood’dan Dünyaya Yansıyan Latin İmgesi  423
4. Gringolar ve Zihnimizdeki Meksika Sınırı: Babel ve Traffic’i Anlayabilmek  424
5. Sonuç  428
LATİN AMERİKA’DA YÜKSEKÖĞRETİM  431
  Diego RODRÍGUEZ, Emine Nur SEZEK
1. Giriş  431
2. Arjantin  432
3. Kolombiya  433
4. Meksika  433
5. Şili  434
6. Ülkelerin Karşılaştırılması  435
7. Sonuç  436
ÜLKE İNCELEMELERİ
MEKSİKA  441
  Güneş ERSOY, Laura A. CANTU GARZA
1. Giriş  441
2. Meksika Tarihi  442
3. Ekonomik Dönüşüm ve Liberalleşme Süreci  446
4. Meksika’nın Amerika Kıtasındaki Rolü  447
A. NAFTA’nın Meksika’ya ve Kuzey Amerika ile İlişkilere Etkisi  447
B. Diğer Latin Amerika Ülkeleri ile Ekonomik İlişkiler  449
5. Güncel Konular  450
A. Yasa Dışı Göç Sorunu  450
B. Uyuşturucu Savaşı  452
C. 2018 Seçimleri ve Solun Yükselişi  454
6. Sonuç Yerine  457
KÜBA  463
  Emrah KAYA
1. Giriş  463
2. Genel Bilgiler ve Küba Tarihi  464
A. Genel Bilgiler  464
B. Küba Tarihi  465
C. Devrimin Kazanımları  471
D. Fidel’den Raul’e ve Yeni Yönetim  473
3. Küba Devrimi’nin Latin Amerika’daki Etkisi  476
4. Küba Dış Politikası  479
5. Venezuela ile İlişkiler  482
6. ABD ile İlişkiler  484
A. Obama Döneminde Atılan Adımlar  487
B. Trump Dönemi  488
7. Günümüzdeki Sorunlar  490
8. Sonuç  492
KOLOMBİYA  501
Arş. Gör. Aybüke İNAN ŞİMŞEK
1. Giriş  501
2. Bağımsızlık Sonrası ve 1940’lı Yıllar Arası Dönemde Yaşanan Siyasi Gelişmeler  502
3. La Violencia ve İsyancı Grupların Doğuşu  506
4. FARC’ın Ortaya Çıkışı  507
5. 1980–2000 Yılları Arasında Yaşanan Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler  509
6. 2000 ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler  511
7. FARC ve Kolombiya Hükümeti Arasında Barış Süreci  513
8. Sonuç  515
VENEZUELA  521
Canan KIŞLALIOĞLU
1. Giriş  521
2. Kıtanın Tarihinden Bakarak: Venezuela  521
3. Venezuela Demokrasi Tarihi  524
4. Chavez ve Kıtada Değişim Süreci  526
5. 21. Yüzyıl Sosyalizmi  530
6. Chavez’in Ardından  532
7. Sonuç  535
BOLİVYA  539
Dr.Öğr. Üyesi Ceren UYSAL OĞUZ
1. Giriş  539
2. Kolomb Öncesi Uygarlıklardan Bağımsızlığa Bolivya Tarihi  539
3. Kaybedilen Savaşlar, Değişen Sınırlar  541
4. Devrimden Darbeye  542
5. Demokrasiye Geçiş  544
6. Neoliberalizme Tepkiler ve ‘Sosyalizme Doğru Hareket’  546
7. Evo Morales Dönemi  547
8. 2009 Anayasası  548
9. Sonuç  549
ŞİLİ  553
  Arş.Gör. Taylan SEYİRCİ
1. Giriş  553
2. Şili’de Devletin Yapısı  554
3. Siyasi Tarih  555
4. Askeri Hükümet Dönemi  559
5. Demokrasiye Geçiş  560
6. Sonuç  564
ARJANTİN  567
  Arş.Gör. Dr. Bilge HAMARAT
1. Giriş  567
2. Arjantin Hakkında Genel Bilgi  567
3. Peronist İdeoloji ve Darbeler  568
4. Sonuç Olarak  577
BREZİLYA  581
  Arş.Gör. Yusuf Kenan POLAT
1. Giriş  581
2. Sosyo–Ekonomik Koşullar  582
3. Sömürgeden Bağımsızlığa Siyasi Tarih  583
4. Vargas Dönemi ve ‘Yeni Devlet’  586
5. Askeri Yönetim  587
6. Sivil Yönetime Geçiş  588
7. Collor de Mello ve Brezilya’da Özelleştirmeler Dönemi  589
8. Fernando Cardoso Dönemi: Real Planı ve Ekonomik Reformlar  590
9. Lula da Silva Dönemi: Brezilya İçin Yeni Bir Sayfa  592
10. Dilma Rousseff Dönemi: Rüyanın Sonu  597
11. Jair Bolsonaro Dönemi: Öngörülemezliğin Yeniden Tesisi  599
12. Sonuç  601
Kavram Dizini  605
 


Akgün Bilgin
Şubat 2021
115.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Göksel İşyar
Ocak 2021
42.00 TL
Sepete Ekle
Cahit İstikbal
Kasım 2020
73.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  17
LATİN AMERİKA’DA SİYASAL YAPI
LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ  23
  Dr. Öğr. Üyesi Kadriye OKUDAN DERNEK, Dr. Öğr. Üyesi Alpay GÜNAL
1. Giriş  23
2. Başkanlık Sistemine Etki Eden Tarihsel, Ekonomik ve Sosyal Yapı  24
3. Başkanlık Sisteminin Kurumsal Yapısı  29
A. Başkanlık Sisteminin Tanımlayıcı Özellikleri  29
B. Başkanlık Sisteminin Latin Amerika Ülkelerinde Uygulanması  30
C. Latin Amerika Ülkelerinde Başkanların Önemli Anayasal Yetkileri  36
4. Sonuç  40
LATİN AMERİKA’DA DEMOKRATİKLEŞME  45
  Doç.Dr. Müge AKNUR, Arş.Gör. Fulya AKGÜL DURAKÇAY
1. Giriş  45
2. Demokrasi, Demokratikleşme ve Demokrasinin Yerleşmesi Kavramları  47
3. Latin Amerika Ülkelerinde Demokratikleşme Tarihi  50
4. Günümüzde Latin Amerika’da Demokratikleşme  54
A. Şili  57
B. Arjantin  59
C. Brezilya  61
D. Meksika  62
E. Venezuela  65
5. Latin Amerika Ülkelerinde Demokratikleşmeyi Zorlaştıran Faktörler  66
A. Siyasi Kültür ve Siyasi Gelenek  67
B. Ekonomik Krizler, Yoksulluk ve Gelir Dağılımındaki Eşitsizlik  68
C. Sivil–asker İlişkileri, ABD’nin Etkisi ve Kirli Savaşlar:  69
D. Hükümet etme Krizleri: Ekonomik krizler, Otoriter Yönetimler, ABD Etkisi ve Yolsuzluk  71
6. Sonuç  73
21. YÜZYIL PENCERESİNDEN LATİN AMERİKA’DA ASKERİ KÜLTÜR VE SİVİL–ASKER İLİŞKİLERİ  81
  Dr.Öğr. Üyesi Hakkı Göker ÖNEN
1. Giriş  81
2. Teorik Altyapı: Askeri Kültür, Profesyonelleşme ve Asker–Sivil İlişkileri  82
3. Latin Amerika’da Asker Sivil İlişkileri ve Askeri kültür  84
A. Askeri kültürün Kökleri: Tarihsel Arka plan  85
i. Kolonileşme Sonrası Statükoculuk  85
ii. İkinci Dünya Savaşının Etkisi ve Devrimci Subaylar  87
iii. Soğuk Savaş ve Statükoya Dönüş  87
B. Sivil–asker İlişkileri: Güncel Meseleler  88
i. Genel Durum: Teorik Değerlendirme  88
ii. İç Güvenlikte Son Gelişmeler  90
iii. Dış Güvenlik ve Profesyonelleşme  91
iv. Daha Demokratik bir Model?  92
4. Sonuç  94
LATİN AMERİKA'DA FUTBOL – SİYASET İLİŞKİSİ  99
  Arş.Gör. Arda DİLMAÇ
1. Giriş  99
2. Futbolun Tarihsel Arka Planı  100
3. Politika Aracı Olarak Futbol  101
4. Latin Amerika’da Futbol  104
5. Ulusal Güç Mücadelesi Aracı Olarak Futbol  105
6. Uluslararası Mücadele Aracı Olarak Futbol  109
7. Siyasete Atılan Futbolcular  112
8. Sonuç  114
ULUSLARARASI AKTÖRLER VE LATİN AMERİKA
NAFTA’DAN DUVARA: SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ABD–LATİN AMERİKA EKONOMİK İLİŞKİLERİ  121
  Dr. Öğr. Üyesi Segâh TEKİN
1. Giriş  121
2. Amerikalar İçin Girişim  122
3. NAFTA  125
4. Alaska’dan Patagonya’ya: Amerikalar Serbest Ticaret Alanı Kurulması Önerisi  127
5. Obama Döneminde ABD’nin Latin Amerika Politikası  130
6. Trump Dönemi ve Koruma Duvarlarının Yükselişi  133
7. Sonuç ve Geleceğe Bakış  135
SOĞUK SAVAŞ SONRASI ABD–LATİN AMERİKA GÜVENLİK İLİŞKİLERİ  143
  Arş.Gör. Mustafa ÇAKIR
1. Giriş  143
2. ABD–Latin Amerika Güvenlik İlişkilerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  146
A. 1823 Monroe Doktrini – İkinci Dünya Savaşı Dönemi  146
B. İkinci Dünya Savaşı – Soğuk Savaş Sonu Dönemi  148
i. Soğuk Savaş Sonrası Dönem  151
ii. 11 Eylül Saldırıları Sonrası Dönem  153
3. Sonuç  155
RUSYA’NIN LATİN AMERİKA POLİTİKALARI  159
  Doç.Dr. Buket ÖNAL, Arş.Gör. Dilara MEHMETOĞLU
1. Giriş  159
2. Rusya–Latin Amerika İlişkilerinin Başlangıcı  161
3. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)–Latin Amerika İlişkileri  162
A. Küba ile İlişkiler  165
B. Arjantin ile İlişkiler  167
C. Brezilya ile İlişkiler  167
D. Meksika ile İlişkiler  168
E. Nikaragua ile İlişkiler  169
F. Peru ile İlişkiler  170
G. Şili ile İlişkiler  171
H. Uruguay ile İlişkiler  172
4. Rusya Federasyonu (RF)–Latin Amerika İlişkileri  173
A. Venezuela ile İlişkiler  174
B. Küba ile İlişkiler  176
C. Nikaragua ile İlişkiler  177
D. Bolivya ile İlişkiler  178
E. Brezilya ile İlişkiler  178
F. Meksika ile İlişkiler  180
G. Arjantin ile İlişkiler  181
H. Paraguay ile İlişkiler  181
İ. Peru ile İlişkiler  182
J. Şili ile İlişkiler  183
K. Uruguay ile İlişkiler  183
L. Kolombiya ile İlişkiler  184
5. Askeri İlişkiler  185
6. Sonuç  187
ÇİN: LATİN AMERİKA İÇİN EŞSİZ BİR FIRSAT MI?  193
  Dr.Öğr.Üyesi Ramazan İZOL
1. Giriş  193
2. Tarihsel Perspektiften Latin Amerika Gerçeği  195
3. Çin Dış Politikasında Yeni Bir İşbirliği Alanı Olarak Latin Amerika  198
4. Çin – Latin Amerika Yakınlaşmasını Bekleyen Fırsatlar ve Riskler  203
5. Sonuç  206
LATİN AMERİKA’NIN EKONOMİK YAPISI
LATİN AMERİKA’DA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİ POLİTİKALARI  213
  Dr.Öğr.Gör. A. Beyhan AKAY
1. Giriş  213
2. İhracata Dayalı Büyüme Dönemi  213
3. İthal İkameci Sanayileşme Dönemi  215
4. Neoliberal Ekonomi Politikaları ve Washington Konsensüsü  219
5. Artan Dış Borçlar ve Borç Krizleri  221
6. Latin Amerika’da Neoliberalizm Sonrası Dönem  223
7. Sonuç  223
LATİN AMERİKA’DA BÖLGESEL BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ  227
  Arş.Gör. Tuğcan DURMUŞLAR, Doç.Dr. İbrahim Alper ARISOY
1. Giriş  227
2. Latin Amerika ve Bölgesel Bütünleşme  228
3. Amerikan Devletleri Örgütü (Organization of American States – OAS)  230
4. And Ülkeleri Topluluğu (Comunidad Andina – CAN / Andean Community)  231
5. Karayip Topluluğu (Caribbean Community – CARICOM)  232
6. Latin Amerika Ekonomik Sistemi (Sistema Económico Latinoamericano – SELA/ Latin American Economic System)  233
7. Latin Amerika Bütünleşme Topluluğu (Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI / Latin American Integration Association – LAIA)  234
8. Doğu Karayip Devletleri Örgütü (Organization of Eastern Caribbean States – OECS)  236
9. Güney Amerika Ortak Pazarı (El Mercado Común del Sur – MERCOSUR / Southern Cone Common Market)  237
10. Orta Amerika Bütünleşme Sistemi (Sistema de la Integración Centroamericana – SICA / Central American Integration System)  238
11. Karayip Devletleri Birliği (Association of Caribbean States – ACS / Asociación de Estados del Caribe – AEC)  240
12. Amerikalar Serbest Ticaret Bölgesi (Free Trade Area of the Americas – FTAA / Comercio de las Américas – ALCA)  240
13. Latin Amerika ve Karayipler İçin Bolivarcı Alternatif ve Halkların Ticaret Antlaşması (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos – ALBA – TCP / Bolivarian Alternative for the People of Our America – People’s Trade Treaty)  242
14. Güney Amerika Uluslar Birliği (Unión de Naciones Suramericanas Nations – UNASUR / Union of South American Nations)  243
15. Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC / Community of Latin American and Caribbean States)  245
16. Pasifik İttifakı (Pacific Alliance – PA / Alianza del Pacífico)  246
17. Sonuç  247
LATİN AMERİKA’NIN SEÇİLMİŞ ÜLKELERİNDE GELİR DAĞILIMI  255
  Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ZANBAK
1. Giriş  255
2. Gelir Dağılımı ve Ölçütleri  256
A. Gelir Dağılımı Kavramı ve Kapsamı  256
B. Gelir Dağılımı Ölçütleri  258
i. Lorenz Eğrisi  258
ii. Gini Katsayısı  259
iii. Yüzde Paylar Analizi  260
3. Demografik ve Makroekonomik Görünüm  261
4. Latin Amerika’nın Seçilmiş Ülkelerinde Gelir Dağılımı  262
A. Gini Katsayısına Göre Gelir Dağılımı  263
B. Yüzde Paylar Analizine Göre Gelir Dağılımı  266
5. Sonuç  267
LATİN AMERİKA’DA
MEYDAN OKUMALAR VE FIRSATLAR
LATİN AMERİKA’DA ZORUNLU GÖÇ  273
  Dr. Öğr. Üyesi Sanem ÖZER
1. Giriş  273
2. Latin Amerika’da Şiddet ve Zorunlu Göç İlişkisi  275
3. Bölgelere Göre Latin Amerika’da Zorunlu Göç  278
A. Güney Amerika ve Yerinden Edilme  279
B. Orta Amerika ve Yerinden Edilme  282
4. ABD Göç Politikası ve Bölgeye Etkileri  284
5. Sonuç  287
LATİN AMERİKA’DA GIDA GÜVENLİĞİ  293
  Prof. Dr. B.Esra ÇAYHAN
1. Giriş  293
2. Küresel Gıda Güvenliği Endeksi Kapsamında Latin Amerika Ülkelerinin Değerlendirilmesi  295
3. Brezilya ve Arjantin: GDO’lu Ürün Tarımının Latin Amerika’daki Öncüleri  299
4. Sonuç  302
LATİN AMERİKA’DA EKOLOJİK SORUNLAR VE ÇEVRE HAREKETLERİ  307
  Dr.Öğr.Üyesi Senem ATVUR
1. Giriş  307
2. Latin Amerika’da Ekolojik Sorunlar  307
A. Ormansızlaşma  308
B. Su Kaynaklarının Bozulması  310
C. Biyolojik Çeşitliliğin Azalması  312
D. İklim Değişikliği  313
3. Latin Amerika’da Ekolojik Hareketler  315
A. Ormanları Koruma Mücadelesi  316
B. Endüstriyel Tarım Karşıtı Hareketler  317
C. Su Mücadeleleri  319
D. Maden Karşıtı Direnişler  320
4. Ekolojik Politikalar ve Yasal Düzenlemeler  323
5. Sonuç  325
UZAYI DÜŞLEYENLER: LATİN AMERİKA’DA UZAY FAALİYETLERİ  331
  Dr. Öğr. Üyesi Itır TOKSÖZ
1. Giriş  331
2. Latin Amerika ve Uzay Aktörleri  332
3. Brezilya  337
4. Sonuç  342
LATİN AMERİKA’DA
TOPLUMSAL DİNAMİKLER
KAPİTALİZME BUĞZ ETMEK: LATİN AMERİKA’DA KURTULUŞ TEOLOJİSİ  351
  Barış AYDIN
1. Giriş  351
2. Latin Amerika’nın Kesik Damarları’nın Tarihsel Serencamı  352
3. İspanyol Katolik Kilisesi’nin Kurulu Düzene Katkıları  356
4. Teorik ve Pratik İçeriğiyle Kurtuluş teolojisi  359
5. Kurtuluş teolojisi: Tepkiler, Pratikler, Yollar, Esinler ve Ufuklar  365
6. Sonuç  370
LATİN AMERİKA’DA KADININ SİYASAL VE TOPLUMSAL HAYATTAKİ ROLÜ  375
  Dr. A. Gün GÜNEŞ GÜLAL
1. Giriş  375
2. Kadınlık – Erkeklik Mitleri ve Kadınların Mücadelesi  376
3. Kadınların Siyasal Kazanımları  378
A. Kota Uygulaması  380
B. Kadına Yönelik Şiddet ve Kürtaj Hakkı  382
C. Kadınların Ekonomik Kazanımları  384
D. LGBT’lerin Durumu  386
4. Sonuç  387
FARKLI DÜNYALARIN İNŞASI: ZAPATİSTA OTONOMİ HAREKETİ  391
  Mümtaz Murat KÖK
1. Giriş  391
2. Zapatista Otonomi Hareketi ve Siyaset  395
3. Zapatista Otonomi Hareketi ve Ekonomi  404
4. Zapatista Otonomi Hareketi ve Kültür  410
5. Sonuç Yerine  413
‘İYİ’ VE ‘KÖTÜ’NÜN AKTARIMINDA SİNEMA: HOLLYWOOD’DA LATİN VE MEKSİKALI İMGESİ  419
  Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat TUNCER
1. Giriş  419
2. İmgeler, Öteki ve Sinema  420
3. Hollywood’dan Dünyaya Yansıyan Latin İmgesi  423
4. Gringolar ve Zihnimizdeki Meksika Sınırı: Babel ve Traffic’i Anlayabilmek  424
5. Sonuç  428
LATİN AMERİKA’DA YÜKSEKÖĞRETİM  431
  Diego RODRÍGUEZ, Emine Nur SEZEK
1. Giriş  431
2. Arjantin  432
3. Kolombiya  433
4. Meksika  433
5. Şili  434
6. Ülkelerin Karşılaştırılması  435
7. Sonuç  436
ÜLKE İNCELEMELERİ
MEKSİKA  441
  Güneş ERSOY, Laura A. CANTU GARZA
1. Giriş  441
2. Meksika Tarihi  442
3. Ekonomik Dönüşüm ve Liberalleşme Süreci  446
4. Meksika’nın Amerika Kıtasındaki Rolü  447
A. NAFTA’nın Meksika’ya ve Kuzey Amerika ile İlişkilere Etkisi  447
B. Diğer Latin Amerika Ülkeleri ile Ekonomik İlişkiler  449
5. Güncel Konular  450
A. Yasa Dışı Göç Sorunu  450
B. Uyuşturucu Savaşı  452
C. 2018 Seçimleri ve Solun Yükselişi  454
6. Sonuç Yerine  457
KÜBA  463
  Emrah KAYA
1. Giriş  463
2. Genel Bilgiler ve Küba Tarihi  464
A. Genel Bilgiler  464
B. Küba Tarihi  465
C. Devrimin Kazanımları  471
D. Fidel’den Raul’e ve Yeni Yönetim  473
3. Küba Devrimi’nin Latin Amerika’daki Etkisi  476
4. Küba Dış Politikası  479
5. Venezuela ile İlişkiler  482
6. ABD ile İlişkiler  484
A. Obama Döneminde Atılan Adımlar  487
B. Trump Dönemi  488
7. Günümüzdeki Sorunlar  490
8. Sonuç  492
KOLOMBİYA  501
Arş. Gör. Aybüke İNAN ŞİMŞEK
1. Giriş  501
2. Bağımsızlık Sonrası ve 1940’lı Yıllar Arası Dönemde Yaşanan Siyasi Gelişmeler  502
3. La Violencia ve İsyancı Grupların Doğuşu  506
4. FARC’ın Ortaya Çıkışı  507
5. 1980–2000 Yılları Arasında Yaşanan Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler  509
6. 2000 ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler  511
7. FARC ve Kolombiya Hükümeti Arasında Barış Süreci  513
8. Sonuç  515
VENEZUELA  521
Canan KIŞLALIOĞLU
1. Giriş  521
2. Kıtanın Tarihinden Bakarak: Venezuela  521
3. Venezuela Demokrasi Tarihi  524
4. Chavez ve Kıtada Değişim Süreci  526
5. 21. Yüzyıl Sosyalizmi  530
6. Chavez’in Ardından  532
7. Sonuç  535
BOLİVYA  539
Dr.Öğr. Üyesi Ceren UYSAL OĞUZ
1. Giriş  539
2. Kolomb Öncesi Uygarlıklardan Bağımsızlığa Bolivya Tarihi  539
3. Kaybedilen Savaşlar, Değişen Sınırlar  541
4. Devrimden Darbeye  542
5. Demokrasiye Geçiş  544
6. Neoliberalizme Tepkiler ve ‘Sosyalizme Doğru Hareket’  546
7. Evo Morales Dönemi  547
8. 2009 Anayasası  548
9. Sonuç  549
ŞİLİ  553
  Arş.Gör. Taylan SEYİRCİ
1. Giriş  553
2. Şili’de Devletin Yapısı  554
3. Siyasi Tarih  555
4. Askeri Hükümet Dönemi  559
5. Demokrasiye Geçiş  560
6. Sonuç  564
ARJANTİN  567
  Arş.Gör. Dr. Bilge HAMARAT
1. Giriş  567
2. Arjantin Hakkında Genel Bilgi  567
3. Peronist İdeoloji ve Darbeler  568
4. Sonuç Olarak  577
BREZİLYA  581
  Arş.Gör. Yusuf Kenan POLAT
1. Giriş  581
2. Sosyo–Ekonomik Koşullar  582
3. Sömürgeden Bağımsızlığa Siyasi Tarih  583
4. Vargas Dönemi ve ‘Yeni Devlet’  586
5. Askeri Yönetim  587
6. Sivil Yönetime Geçiş  588
7. Collor de Mello ve Brezilya’da Özelleştirmeler Dönemi  589
8. Fernando Cardoso Dönemi: Real Planı ve Ekonomik Reformlar  590
9. Lula da Silva Dönemi: Brezilya İçin Yeni Bir Sayfa  592
10. Dilma Rousseff Dönemi: Rüyanın Sonu  597
11. Jair Bolsonaro Dönemi: Öngörülemezliğin Yeniden Tesisi  599
12. Sonuç  601
Kavram Dizini  605
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021