MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C:2 S:1 Haziran 2023 Prof. Dr. Ayfer Uyanık, Prof. Dr. Ozan Erözden, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Beril Özcanlı

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C:2 S:1

Haziran 2023

1. Baskı, 
Haziran 2023
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
144
Barkod:
2822326823068
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
125,00
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Alanında uzman akademisyenlerin kaleme aldığı, birbirinden değerli makaleleri, derlemeleri ve tebliğleri sizlerle yılda iki kere buluşturan MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinin bu ilk sayısında yer alan konular şu şekildedir;
Ürün Konu Başlıkları
.
Hakemli Makaleler
.
Genele Yönelik Öneri Karinesi Getiren TBK m. 8–. 2 ile Satıcı İçin Sözleşme Yapma Zorunluluğu Getiren TKHK m. 6–f. 1'in Uygulanma Alanlarının Karşılaştırılması, Prof. Dr. Burak ÖZEN
.
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 17–B Maddesinin İkinci Fıkrasında Tapu Siciline Düşülebileceği Öngörülen Şerhin Hukuki Niteliği ve Meydana Getireceği Etkiler Üzerine Değerlendirmeler, Doç. Dr. K. Berk KAPANCI
.
Vesayet ve Denetim Makamlarının Onayına Muhtaç İşlemler (TMK m. 462–463), Doç. Dr. Ekrem KURT
.
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları Işığında Bankaların İflâsında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Düzenlenen Sıra Cetveline İtiraz Davasının Görüleceği Yargı Yolu, Arş. Gör. Dr. Derya Belgin GÜNEŞ
.
Hukuk Devleti Kavramı ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Yaklaşımı: Kavram ve Uygulamasına İlişkin Bir Analiz, Av. Dr. Abdülkadir KARAARSLAN