Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İdari Makamların Sükutu
(İdarenin Cevap Vermemesi)
Ocak 2019 / 1. Baskı / 264 Syf.
Fiyatı: 68.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitapta, idari başvurular karşısında, idari makamların kanunlarda öngörülen süreler içinde cevap vermemesi, bir başka ifadeyle susması anlamına gelmekte olan "idari makamların sükutu" konusu ele alınmıştır. İdare hukuku sistemimizde, idari başvurular karşısında idari makamların suskunluğu, kural olarak ret anlamına gelmektedir. İdarenin, başvurular karşısında sessiz kalması, başvurulara cevap vermemesi ise yaygın görülen bir durumdur.

Günümüzde teknolojik gelişmeler sayesinde gelinen noktada, artık idari başvuruların cevaplanması için gereken bilgi ve belgelere ortak otomasyon ağları ve internet üzerinden oldukça kolay ulaşılabilmesi, zımni ret müessesesinin gerekliliğini tartışılır hale getirmiş ve karşılaştırmalı hukukta konuyla ilgili hukuki gelişmeler yaşanmasına neden olmuştur. Bu bağlamda çalışmada, idari makamların sükutu konusunda, başta Fransa olmak üzere Almanya, Belçika, İspanya, İtalya ve ABD'deki mevcut durum ele alınmış, ardından ülkemizdeki gelişim seyri incelenmiş ve konuyla ilgili karşılaşılan sorunlara ve önerilere yer verilmiştir. Farklı ülke örneklerinin ele alınması ve çalışmada Danıştay kararlarına yer verilmiş olmasının, kitabın uygulama açısından yararını arttıracağı düşünülmektedir.

Konu Başlıkları
İdari Başvurular
İdari Başvurular Karşısında İdari Makamların Sükutu
İdari Makamların Sükutu Üzerine İdari Yargıda Dava Açma Süreleri
Barkod: 9789750251894
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 264
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM:
İDARİ BAŞVURULAR
I. GENEL OLARAK İDARİ BAŞVURU  17
A. Tanımı  18
B. Unsurları  23
1. Başvuruyu Yapan  23
2. Menfaat Unsuru  24
3. Başvurulan İdari Makam  25
4. Başvurunun Konusu  27
II. İDARİ BAŞVURULARIN SINIFLANDIRILMASI  28
A. Hukuki Sonuçları Açısından İdari Başvurular  28
1. Etkisiz İdari Başvurular  28
2. Etkili İdari Başvurular  34
B. Yapıldıkları Zaman Açısından İdari Başvurular  34
1. Herhangi Bir İdari İşlem ve Eyleme Dayanmayan İdari Başvurular  35
2. Bir İşlem ve Eyleme Dayanan İdari Başvurular  36
C. Başvurulan Makama Göre İdari Başvurular  37
1. İşlemi Yapan Makama Başvuru  37
2. Üst Makama Başvuru  39
3. İdari Vesayet Makamına Başvuru  45
4. İdari Eylem Nedeniyle Yapılan Başvuru  49
5. Disiplin Hukukuna İlişkin Kurullara Yapılan Başvuru  54
D. Başvurma İradesi Açısından İdari Başvurular  63
1. İsteğe Bağlı İdari Başvuru  64
2. Zorunlu İdari Başvuru  69
a. İdari Dava Açmanın Ön Şartı Olan Zorunlu İdari Başvuru  70
aa. Zorunlu İdari İtiraz  71
ab. Ön Karar Başvurusu  76
b. Kişilerin Ödev ve Yükümlülüklerinden Kaynaklanan Ya Da Kamu Hizmetinin Bir Parçası Olarak Yapılan Zorunlu İdari Başvuru  79
E. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı ve Düzenleyici İdari İşlemin İptali Üzerine Yapılan İdari Başvurular  80
İKİNCİ BÖLÜM:
İDARİ BAŞVURULAR KARŞISINDA İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU
I. Fransa’da ve Karşılaştırmalı Hukukta İdari Makamların Sükutu  86
A. Fransa’da İdari Makamların Sükutu  86
1. 2000–321 sayılı Kanun Öncesi Dönem  87
2. 2000–321 sayılı Kanun Dönemi  90
3. Zımni Kabul Reformu  91
a. Fransız İdare Hukukunda 2013 tarihli Kanun ile Kabul Edilen Zımni Kabul Reformunun Uygulama Alanı  96
aa. Başvurulacak İdari Makam  97
ab. Başvuru ve Süresi  97
ac. Başvuran  98
ad. Üçüncü Kişilere Duyurulması  99
ae. Zımni Kabul Kararların Geri Alınması  99
b. Fransız İdare Hukukunda 2013 tarihli Kanun ile Kabul Edilen Zımni Kabul Reformunun İstisnaları  100
ba. Kanun Koyucu Tarafından Doğrudan Öngörülen İstisnalar  100
bb. Ayrıntısı Danıştay İncelemesinden Geçirilecek Kararnamelerde Belirtilmek Üzere Kanun Üstü Normlar Nedeniyle Getirilen İstisnalar  102
bba. Anayasal İlkeler Ve Özgürlüklerin Korunması  103
bbb. Kamu Düzeninin ve Milli Güvenliğin Korunması  103
bbc. Fransa’nın Uluslararası ve Avrupa Birliği Kapsamındaki Taahhütlerine Saygı  104
bc. Kanun Koyucu Tarafından İdarenin Takdirine Bırakılan İstisnalar  104
c. 12 Kasım 2013 tarihli Kanun’da Düzenlenen Değişikliklerin Yürürlüğe Girme Usulü  105
d. Zımni Kabul Reformunun Değerlendirilmesi  105
B. Karşılaştırmalı Hukukta İdari Makamların Sükutu  106
1. Almanya’da İdari Makamların Sükutu  106
a. Zımni Kabulün (Genehmigungsfiktion) Şartları  109
b. Zımni Kabul Kararının Yürürlüğe Girişi  112
c. İşlemden Etkilenen Kişilere Tebligat  113
d. Geri Alma ve İptal  113
2. Belçika’da İdari Makamların Sükutu  114
3. İspanya’da İdari Makamların Sükutu  115
a. İdari Makamların Sükutunun Ortaya Çıkışı  115
b. Kanunun Sükuta Bağladığı Sonuçlar  116
ba. İlgilinin Başvurusu Üzerine Başlatılan Prosedürler  116
bb. Zımni Kararlar ve İstisnai Bir Rejim Olarak “Çifte Sessizlik”  116
bc. Kurum Tarafından Başlatılan İdari Prosedürlere İlişkin Özel Durum  117
c. Son Reformlarla Birlikte Doğan Sonuçlar  118
4. İtalya’da İdari Makamların Sükutu  119
a. Zımni Kabul (Silenzio–assenso) Kararlarının İtalya İdare Hukukuna Girişi  119
b. Zımni Kabulün Başvuranın Talebi Üzerine Başlatılan Prosedürlere Uygulanabilir Genel Bir Kural Oluşu  120
c. Zımni Kabul Kararının İstisnaları  120
d. Zımni Kabul Kararının Şartları  121
5. ABD’de İdari Makamların Sükutu (Federal Hükümetle Sınırlı Olarak)  122
II. İdari Makamların Sükutunun Mevzuatımızda Düzenlenişi  124
A. Tarihsel Gelişim  124
1. 669 sayılı Şurayı Devlet Kanunu Dönemi  124
2. 3546 Sayılı Devlet Şurası Kanunu Dönemi  125
3. 521 sayılı Danıştay Kanunu  126
B. Bugünkü Durum  130
C. Zımni Kabul Kararları  131
D. Zımni Ret Kararları  136
E. Zımni Kabul– Zımni Ret Kararlarının Değerlendirilmesi  140
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU ÜZERİNE
İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRELERİ
I. Genel Olarak Dava Açma Süreleri  149
II. Herhangi Bir İdari İşlem ve Eyleme Dayanmayan Başvurularda Dava Açma Süresi  154
A. Aynı Taleple İdareye Tekrar Başvurulmasında Dava Açma Süresi  157
B. Zımni Ret Süresinin Hesaplanması  161
C. Zımni Ret Süresi Dolmadan Dava Açılması  167
D. Zımni Ret Süresi Dolduktan Sonra İdarenin Cevap Vermesi  169
E. Zımni Ret Kararına Karşı İYUK 11. Madde Kapsamında Başvuru Yapılması  171
F. Zımni Ret Kararına Karşı Tam Yargı Davası Açılması  173
III. İdari İşleme Dayanan Başvurularda Dava Açma Süresi  173
A. İsteğe Bağlı (İhtiyari) İdari Başvurularda Dava Açma Süresi  174
1. Genel Düzenleme Olan İYUK 11. Madde Uyarınca Dava Açma Süresi  174
a. Zımni Ret ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması  177
b. Aynı Taleple İdareye Tekrar Başvurulmasında Dava Açma Süresi  183
c. Zımni Ret Süresi Dolmadan Dava açılması  184
d. Zımni Ret Süresi ve/veya Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra İdarenin Cevap Vermesi  185
2. İYUK 12. Madde Uyarınca Dava Açma Süresi  189
B. Zorunlu İdari İtirazlarda Dava Açma Süresi  193
1. Zımni Ret Süresi  195
2. İtiraz Süresi İçinde Doğrudan Dava Açılması (İdari Merci Tecavüzü)  197
3. İtiraz Yapıldıktan Sonra Zımni Ret Süresi İçinde Dava Açılması  199
4. İtiraz Süresinin Geçirilmesinden Sonra Dava Açılması  201
IV. İdari Eyleme Dayanan Başvurularda Dava Açma Süresi  203
A. Ön Karar Başvurusu Şartları ve Süresi  204
1. Ön Karar Başvurusunda Bir Yıllık Süre  205
2. Ön Karar Başvurusunda Beş Yıllık Süre  208
3. Ön Kararın Aranmadığı Durumlar  211
B. Ön Karar Alınmadan Dava Açılması  216
C. Zımni Ret Kararına Karşı İYUK 11. Madde Kapsamında Başvuru  217
D. Zımni Ret Süresi İçinde Dava Açılması  217
E. Zımni Ret Süresi ve Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra İdarenin Cevap Vermesi  218
F. 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Yapılan Sulh Başvurularında Dava Açma Süresi  219
V. Özel Bazı Kanunlar Uyarınca Dava Açma Süresi  223
A. Kamu Denetçiliği Kurumu’na Yapılan Başvurularda Dava Açma Süresi  223
B. Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Yapılan Başvurularda Dava Açma Süresi  227
C. Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvurularda Dava Açma Süresi  230
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  235
Kaynaklar  241
Karar Dizini  253
Kavramlar Dizini  261
 


Recep Özceylan
Şubat 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
İlker Zeyrek
Şubat 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Hakkı Kasarcı
Ocak 2020
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM:
İDARİ BAŞVURULAR
I. GENEL OLARAK İDARİ BAŞVURU  17
A. Tanımı  18
B. Unsurları  23
1. Başvuruyu Yapan  23
2. Menfaat Unsuru  24
3. Başvurulan İdari Makam  25
4. Başvurunun Konusu  27
II. İDARİ BAŞVURULARIN SINIFLANDIRILMASI  28
A. Hukuki Sonuçları Açısından İdari Başvurular  28
1. Etkisiz İdari Başvurular  28
2. Etkili İdari Başvurular  34
B. Yapıldıkları Zaman Açısından İdari Başvurular  34
1. Herhangi Bir İdari İşlem ve Eyleme Dayanmayan İdari Başvurular  35
2. Bir İşlem ve Eyleme Dayanan İdari Başvurular  36
C. Başvurulan Makama Göre İdari Başvurular  37
1. İşlemi Yapan Makama Başvuru  37
2. Üst Makama Başvuru  39
3. İdari Vesayet Makamına Başvuru  45
4. İdari Eylem Nedeniyle Yapılan Başvuru  49
5. Disiplin Hukukuna İlişkin Kurullara Yapılan Başvuru  54
D. Başvurma İradesi Açısından İdari Başvurular  63
1. İsteğe Bağlı İdari Başvuru  64
2. Zorunlu İdari Başvuru  69
a. İdari Dava Açmanın Ön Şartı Olan Zorunlu İdari Başvuru  70
aa. Zorunlu İdari İtiraz  71
ab. Ön Karar Başvurusu  76
b. Kişilerin Ödev ve Yükümlülüklerinden Kaynaklanan Ya Da Kamu Hizmetinin Bir Parçası Olarak Yapılan Zorunlu İdari Başvuru  79
E. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı ve Düzenleyici İdari İşlemin İptali Üzerine Yapılan İdari Başvurular  80
İKİNCİ BÖLÜM:
İDARİ BAŞVURULAR KARŞISINDA İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU
I. Fransa’da ve Karşılaştırmalı Hukukta İdari Makamların Sükutu  86
A. Fransa’da İdari Makamların Sükutu  86
1. 2000–321 sayılı Kanun Öncesi Dönem  87
2. 2000–321 sayılı Kanun Dönemi  90
3. Zımni Kabul Reformu  91
a. Fransız İdare Hukukunda 2013 tarihli Kanun ile Kabul Edilen Zımni Kabul Reformunun Uygulama Alanı  96
aa. Başvurulacak İdari Makam  97
ab. Başvuru ve Süresi  97
ac. Başvuran  98
ad. Üçüncü Kişilere Duyurulması  99
ae. Zımni Kabul Kararların Geri Alınması  99
b. Fransız İdare Hukukunda 2013 tarihli Kanun ile Kabul Edilen Zımni Kabul Reformunun İstisnaları  100
ba. Kanun Koyucu Tarafından Doğrudan Öngörülen İstisnalar  100
bb. Ayrıntısı Danıştay İncelemesinden Geçirilecek Kararnamelerde Belirtilmek Üzere Kanun Üstü Normlar Nedeniyle Getirilen İstisnalar  102
bba. Anayasal İlkeler Ve Özgürlüklerin Korunması  103
bbb. Kamu Düzeninin ve Milli Güvenliğin Korunması  103
bbc. Fransa’nın Uluslararası ve Avrupa Birliği Kapsamındaki Taahhütlerine Saygı  104
bc. Kanun Koyucu Tarafından İdarenin Takdirine Bırakılan İstisnalar  104
c. 12 Kasım 2013 tarihli Kanun’da Düzenlenen Değişikliklerin Yürürlüğe Girme Usulü  105
d. Zımni Kabul Reformunun Değerlendirilmesi  105
B. Karşılaştırmalı Hukukta İdari Makamların Sükutu  106
1. Almanya’da İdari Makamların Sükutu  106
a. Zımni Kabulün (Genehmigungsfiktion) Şartları  109
b. Zımni Kabul Kararının Yürürlüğe Girişi  112
c. İşlemden Etkilenen Kişilere Tebligat  113
d. Geri Alma ve İptal  113
2. Belçika’da İdari Makamların Sükutu  114
3. İspanya’da İdari Makamların Sükutu  115
a. İdari Makamların Sükutunun Ortaya Çıkışı  115
b. Kanunun Sükuta Bağladığı Sonuçlar  116
ba. İlgilinin Başvurusu Üzerine Başlatılan Prosedürler  116
bb. Zımni Kararlar ve İstisnai Bir Rejim Olarak “Çifte Sessizlik”  116
bc. Kurum Tarafından Başlatılan İdari Prosedürlere İlişkin Özel Durum  117
c. Son Reformlarla Birlikte Doğan Sonuçlar  118
4. İtalya’da İdari Makamların Sükutu  119
a. Zımni Kabul (Silenzio–assenso) Kararlarının İtalya İdare Hukukuna Girişi  119
b. Zımni Kabulün Başvuranın Talebi Üzerine Başlatılan Prosedürlere Uygulanabilir Genel Bir Kural Oluşu  120
c. Zımni Kabul Kararının İstisnaları  120
d. Zımni Kabul Kararının Şartları  121
5. ABD’de İdari Makamların Sükutu (Federal Hükümetle Sınırlı Olarak)  122
II. İdari Makamların Sükutunun Mevzuatımızda Düzenlenişi  124
A. Tarihsel Gelişim  124
1. 669 sayılı Şurayı Devlet Kanunu Dönemi  124
2. 3546 Sayılı Devlet Şurası Kanunu Dönemi  125
3. 521 sayılı Danıştay Kanunu  126
B. Bugünkü Durum  130
C. Zımni Kabul Kararları  131
D. Zımni Ret Kararları  136
E. Zımni Kabul– Zımni Ret Kararlarının Değerlendirilmesi  140
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU ÜZERİNE
İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRELERİ
I. Genel Olarak Dava Açma Süreleri  149
II. Herhangi Bir İdari İşlem ve Eyleme Dayanmayan Başvurularda Dava Açma Süresi  154
A. Aynı Taleple İdareye Tekrar Başvurulmasında Dava Açma Süresi  157
B. Zımni Ret Süresinin Hesaplanması  161
C. Zımni Ret Süresi Dolmadan Dava Açılması  167
D. Zımni Ret Süresi Dolduktan Sonra İdarenin Cevap Vermesi  169
E. Zımni Ret Kararına Karşı İYUK 11. Madde Kapsamında Başvuru Yapılması  171
F. Zımni Ret Kararına Karşı Tam Yargı Davası Açılması  173
III. İdari İşleme Dayanan Başvurularda Dava Açma Süresi  173
A. İsteğe Bağlı (İhtiyari) İdari Başvurularda Dava Açma Süresi  174
1. Genel Düzenleme Olan İYUK 11. Madde Uyarınca Dava Açma Süresi  174
a. Zımni Ret ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması  177
b. Aynı Taleple İdareye Tekrar Başvurulmasında Dava Açma Süresi  183
c. Zımni Ret Süresi Dolmadan Dava açılması  184
d. Zımni Ret Süresi ve/veya Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra İdarenin Cevap Vermesi  185
2. İYUK 12. Madde Uyarınca Dava Açma Süresi  189
B. Zorunlu İdari İtirazlarda Dava Açma Süresi  193
1. Zımni Ret Süresi  195
2. İtiraz Süresi İçinde Doğrudan Dava Açılması (İdari Merci Tecavüzü)  197
3. İtiraz Yapıldıktan Sonra Zımni Ret Süresi İçinde Dava Açılması  199
4. İtiraz Süresinin Geçirilmesinden Sonra Dava Açılması  201
IV. İdari Eyleme Dayanan Başvurularda Dava Açma Süresi  203
A. Ön Karar Başvurusu Şartları ve Süresi  204
1. Ön Karar Başvurusunda Bir Yıllık Süre  205
2. Ön Karar Başvurusunda Beş Yıllık Süre  208
3. Ön Kararın Aranmadığı Durumlar  211
B. Ön Karar Alınmadan Dava Açılması  216
C. Zımni Ret Kararına Karşı İYUK 11. Madde Kapsamında Başvuru  217
D. Zımni Ret Süresi İçinde Dava Açılması  217
E. Zımni Ret Süresi ve Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra İdarenin Cevap Vermesi  218
F. 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Yapılan Sulh Başvurularında Dava Açma Süresi  219
V. Özel Bazı Kanunlar Uyarınca Dava Açma Süresi  223
A. Kamu Denetçiliği Kurumu’na Yapılan Başvurularda Dava Açma Süresi  223
B. Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Yapılan Başvurularda Dava Açma Süresi  227
C. Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvurularda Dava Açma Süresi  230
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  235
Kaynaklar  241
Karar Dizini  253
Kavramlar Dizini  261
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020