Endüstriyel Renk Fiziği ve Tekstil Uygulamaları Prof. Dr. Behçet Becerir  - Kitap

Endüstriyel Renk Fiziği ve Tekstil Uygulamaları

1. Baskı, 
Şubat 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
308
Barkod:
9786057201423
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Yayınevi:
Fiyatı:
240,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitabın amacı endüstriyel renk fiziği hakkında temel bilgi vermek ve öncelikle tekstil endüstrisinde renk fiziği kullanımını açıklamaktır. Renk fiziğinin temel kavramları ve bunların tekstil endüstrisinde uygulamaları sunulmaya çalışılmıştır.
Bu kitapta renk terminolojisi ve renk ölçümü ile ilgili temel bilgilerden sonra özellikle tekstil boyama teknolojisine yönelik olarak renk fiziğinin kullanımı üzerinde durulmuştur. Konu ile ilgili daha ileri bilgiler özellikle renk ölçüm cihazları ve renk ölçüm ve reçete tahminleme programları üreten firmalar tarafından spesifik uygulamalar için sağlanabilir. Kitabın öncelikle tekstil sanayinde gerekli olan temel renk fiziği konularını içermesi yanında rengin dijitalleşmesi konusunda da bilgi sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Görme ve Renk
.
Işığın Yapısı ve Aydınlatma
.
Işığın Madde İle Olan İlişkisi
.
Kolorimetri ve CIE Sistemi
.
Renk Sınıflandırma Sistemleri ve Renk Uzayı Kavramı
.
CIELAB Uzayında Renk Farkı ve Anlamı
.
Beyazlık ve Sarılık İndeksleri
.
Opak ve Geçirgen Cisimlerin Renk Ölçümünde Kullanılan Cihazlar
.
Bilgisayarlı Renk Eşleştirmede Veri Tabanı Hazırlanması
.
Bilgisayarlı Renk Eşleştirmenin Uygulanması
.
Boyama Laboratuvarından İşletmeye Geçiş ve Uyumun Sağlanması
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 
IX
1. GÖRME VE RENK 
1
1.1 Renk Fiziği ve Tekstil 
1
1.2 Görünüm ve Renk 
3
1.3 Görme ve Renk <. 
4
1.4 Rengin Görsel Algısında Renk Bileşenleri 
11
2. IŞIĞIN YAPISI VE AYDINLATMA 
13
2.1 Elektromanyetik Radyasyonun Yapısı 
13
2.2 Işığın Dalga Teorisi (Modeli) 
14
2.3 Parçacık (Tanecik) (Korpuskular) Teorisi (Modeli) 
17
2.4 Dalga–Parçacık İkiliği (Teorisi) (Modeli) 
18
2.5 Elektromanyetik Spektrum Özellikleri ve Kullanımı 
19
2.6 Görünür Işık ve Görünür Bölge Özellikleri 
21
2.7 Işığın Bazı Optik Özellikleri 
23
2.8 Işık Kaynakları ve Aydınlatma 
25
2.9 Işık Kaynaklarının Özellikleri 
38
3. IŞIĞIN MADDE İLE OLAN İLİŞKİSİ 
49
3.1 Işığın Yüzey ve Çözeltilerdeki İlişkileri ve Özellikleri 
49
3.2 Işığın Kırılması 
50
3.3 Işığın Yüzeyden Yansıması 
51
3.4 Işığın Absorbsiyonu 
55
3.5 Işığın Saçılması 
58
3.6 Kubelka–Munk Analizi ve Renk Kuvveti 
59
3.7 Tekstil Sabstrat Yüzeyinden olan Reflektans ile Boyama Konsantrasyonu İlişkisi 
63
3.8 Reflektans Ölçümleri ve Renk Kuvveti 
68
3.9 Absorbans/Transmitans Ölçümleri ile Renk Kuvveti 
69
3.10 Yapılan Boyamaların Çekim, Fiksasyon ve Fikse Verimi Hesaplamaları 
73
3.11 Spektrofotometrik Eğriler ve Bunların Görünen Renk ile İlişkisi 
75
3.12 Reflektans 
86
3.13 Yüzde Reflektans ve Kumaş Konstrüksiyon İlişkisi 
90
4. KOLORİMETRİ VE CIE SİSTEMİ 
95
4.1 Kolorimetri 
95
4.2 Rengin Yeniden Elde Edilmesi 
97
4.3 Aditif ve Subtraktif Karışım 
99
4.4 Işığın Aditif Karışımlarının Özellikleri 
102
4.5 Renk Belirleme Sistemi 
104
4.6 Standart Gözlemci–Renk Eşleştirme Fonksiyonları 
108
4.7 Ölçülen Reflektans Değerlerinden Tristimulus Değerlerinin Hesaplanması 
109
4.8 1931 CIE Sistemi 
114
4.9 CIE Sistemine Olan Ekler 
120
5. RENK SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİ VE RENK UZAYI KAVRAMI 
123
5.1 Renk Modeli, Renk Sınıflandırma Sistemi ve Renk Atlası 
128
5.2 Munsell Renk Sınıflandırma Sistemi (Munsell Renk Uzayı/Atlası) 
130
5.3 RAL Standartları 
133
5.4 Pantone Eşleştirme Sistemi 
133
5.5 Tek–Boyutlu Renk Cetvelleri 
135
5.6 Renk Uzayları 
136
6. CIELAB UZAYINDA RENK FARKI ve ANLAMI 
155
6.1 Renk Uzayı Kavramı ve Renk Farkı 
155
6.2 İki Boyutlu Renk Diyagramlarında Renk Farkı 
155
6.3 Renk Farklılıklarının Nicel İfadesi 
156
6.4 CIELAB Renk Uzayı ve Renk Farkı 
160
6.5 Metamerizma 
183
6.6 Renk Sürekliliği (Süreksizliği) (Sabitliği) ve Kromatik Adaptasyon 
190
7. BEYAZLIK VE SARILIK İNDEKSLERİ 
195
7.3 Parlaklık (Cila) 
204
7.4 Opakhk (Opasite) 
205
8. OPAK VE GEÇİRGEN CİSİMLERİN RENK ÖLÇÜMÜNDE
KULLANILAN CİHAZLAR 
207
8.1 Sınıflandırma 
207
8.2 Göz – Son Karar Verici 
209
8.3 İlk Kolorimetreler 
209
8.4 Spektrofotometrinin Prensipleri 
211
8.5 Reflektans Spektrofotometreleri ve Kolorimetreler 
216
8.6 Macbeth CE3000 Reflektans Spektrofotometresi 
228
8.7 El ile Taşınan Portatif Reflektans Spektrofotometreleri 
233
8.8 Trikromatik (Tristimulus) Kolorimetreler 
235
8.9 Işık Kabinleri 
236
8.10 Rengin Dijitalleşmesi ve Dijital Renk Ölçümü 
238
8.11 Aynı anda (On–Line) Renk Ölçüm Cihazları 
239
9. BİLGİSAYARLI RENK EŞLEŞTİRMEDE VERİ TABANI
HAZIRLANMASI 
241
9.1 Kalibrasyon Boyamaları 
242
9.2 Kalibrasyon Boyamalarının Hazırlanması 
248
9.3 Kalibrasyon Boyamaları Verilerinin Depolanması 
250
9.4 Renk Ölçüm Cihazları 
251
9.5 Ölçüm, Veriler ve Uygulama 
252
10. BİLGİSAYARLI RENK EŞLEŞTİRMENİN UYGULANMASI 
257
10.1 Görsel ve Bilgisayarlı Renk Eşleştirme 
257
10.2 Kalibrasyon Boyamalarının Renklendirme Özelliklerinin Belirlenmesi 
261
11. BOYAMA LABORATUVARIDAN İŞLETMEYE GEÇİŞ VE
UYUMUN SAĞLANMASI 
269
11.1 Laboratuvar ve Boyahane 
269
11.2 Üretimde Hataların Oluşumu 
270
11.3 Laboratuvar ve Boyahanede Hatalar 
272
11.4 Laboratuvar Dispensing Cihazları 
274
11.5 Laboratuvardan İşletmeye Geçiş 
276
11.6 Laboratuvar ve İşletme Boyamalarının Uyumluluğu ve Tekrarlanabilirliği 
280
11.7 Renk Toleransları ve Geçer/Kalır Değerlendirmeleri 
283
KAYNAKLAR 
287
DİZİN 
291