Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Mühendis, Teknoloji, Fen ve Biyoloji için
Kuantum Mekaniği
Eylül 2017 / 1. Baskı / 399 Syf.
Fiyatı: 41.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitap, uzun yıllar Lisans ve Lisans Üstü öğrencilerine "Kuantum Mekaniği" derslerini anlatan yazarların notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencile-rinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, daha önce yayınladıkları kitaplardan edindikleri deneyimleri de bu kitaba aktarmışlardır.

Kuantum mekaniği son otuz yıl içinde hem mühendislik, hem teknoloji, hem de fen bilimleri alanında gittikçe daha önemli olmuştur. Üniversite öğretimimiz ise, bu konuda giderek artan bir mesafe kat etse de hiçbir biçimde yeterli olamamıştır. Örneğin, kuantum tünelleme ve dalga-parçacık ikilemi; mühendislik, teknoloji ve doğa bilimciler için yeterince açıklanamamıştır. Oysa, bugün elektron mikroskopları (geçişli ya da taramalı) ve atomik kuvvet mikroskobu, kuantum tünelleme ve dalga-parçacık ikilemi kullanılarak yapılmıştır. Bu sebeple kuantum, kitap içerisinde pek çok ayrıntı göz önüne alınarak çalışılmış ve açıklanmıştır.

Kitapta, anlatılan konuların daha iyi anlaşılması için 131 çözümlü alıştırma, 126 şekil ve 18 tabloya yer verilmiştir. Kitap, kuantum mekaniğini hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen herkese hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Küçük Boyutlu Parçacıklar ve Kuantum Kuramı
Dalga–Parçacık İkilemi
Kuantum Mekaniğinin Genel Biçimlenmesi
Bazı Basit Kuantum Sistemleri (Kuantum Sınırlaması )
Bir Boyutlu Sonlu Potansiyeller, Tünelleme ve Harmonik Titreşken
Halka Üzerinde Dönme Hareketi
Tek ve İki Elektronlu Atomlar
Çok Elektronlu Atomlar ve Atomlar Arası Bağlar
Moleküler Yörüngemsi Kuramı
Moleküler Simetri
Moleküler Spektroskopi
Kuantum Mekaniğinin Yorumlanması ve Ölçme
Alıştırmaların Çözümleri
Barkod: 9789750244100
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 399
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Şekiller ve Tablolar Listesi  17
Bölüm 1
Küçük Boyutlu Parçacıklar ve Kuantum Kuramı
1. Giriş  23
1.1. Küçük Boyutlu Parçacıklar  23
1.2. Elektromanyetik Dalgalar ve Maxwell Denklemleri  24
1.3. Klâsik Fiziğin Çöküşünün Üç Örneği ve Kuantum Fiziği  26
1.3.1. Siyah Cismin Işıması  26
1.3.2. Fotoelektrik Olay  30
1.3.3. Spektrumların Çizgi Biçimi  31
1.4. Siyah Cisim Işıması ve Fotoelektrik olayın Uygulamaları  32
1.4.1. Siyah Cismin Işıması Uygulamaları  32
1.4.2. Fotoelektrik Olayı Teknolojisi  33
Alıştırmalar  35
Bölüm 2
Dalga–Parçacık İkilemi
2. Giriş  37
2.1. İki Yarıklı Young Deneyi  37
2.1.1. Dalga–Parçacık İkileminin Uygulamaları  39
2.2. Schrödinger Denklemi  42
2.3. Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi  44
2.4. Bohr’un Tamamlayıcılık İlkesi  47
2.5. Bohr’un Karşılık Gelme İlkesi  48
Alıştırmalar  50
Bölüm 3
Kuantum Mekaniğinin Genel Biçimlenmesi
3. Giriş  51
3.1. Doğrusal Vektör Uzayı  51
3.2. Doğrusal İşlemciler  52
3.3. Özfonksiyonlar ve Özdeğerler  54
3.4. Hermitien İşlemciler  54
3.4.1. Bir Hermitien İşlemcinin Özdeğerleri Gerçeldir  55
3.4.2. Bir Hermitien A ̂İşlemcisinin Farklı Özdeğerlerine Karşılık Gelen Herhangi İki Özfonksiyonu Birbirine Diktir.  55
3.5. Kuantum Mekaniğinin Önermeleri  55
3.6. Gözlemcilerin Aynı Zamanda Ölçülebilirliği  60
3.7. Dirac Gösterimi  61
3.8. İki Yarıklı Deneyde Dalga Fonksiyonları ve Olasılıklar  62
3.9. Kuantum Mekaniği ve Biyoloji  65
Alıştırmalar  67
Bölüm 4
Bazı Basit Kuantum Sistemleri (Kuantum Sınırlaması)
4. Giriş  69
4.1. Serbest Parçacık  69
4.2. Kutuya Kısıtlanmış (Hapsedilmiş) Parçacık  70
4.3. Serbest Elektron Modeli (Hapsedilmiş π Elektronları)  74
4.4. Üç Boyutlu Kutuya Hapsedilmiş Parçacık  76
Alıştırmalar  80
Bölüm 5
Bir Boyutlu Sonlu Potansiyeller, Tünelleme ve Harmonik Titreşken
5. Giriş  83
5.1. Potansiyel Engeli (Basamağı)  83
5.2. Dikdörtgensel Engel (Tünelleme)  88
5.3. Alfa (α) Yayınlanması  95
5.4. Sonlu Karesel Kuyu (Dikdörtgensel) Çekici Potansiyel  98
5.5. Doğrusal Titreşken (Schrödinger Yöntemi)  102
5.6. Doğrusal Titreşkenin İşlemcilerle İncelenmesi  108
Alıştırmalar  117
Bölüm 6
Halka Üzerinde Dönme Hareketi
6. Giriş  119
6.1. Üç Boyutta Dönme  121
6.2. Açısal Momentum ve Elektronun spini  125
6.3. Açısal Momentumların Toplanması  128
Alıştırmalar  130
Bölüm 7
Tek ve İki Elektronlu Atomlar
7. Giriş  133
7.1. Tek Elektronlu Atomun Kuantum Mekaniği  135
7.2. İki Elektronlu Atom (Helyum Atomu)  143
7.3. Schrödinger Denklemi ve Değiştirme yöntemi Hesaplamaları  144
7.4. Spin Yörüngemsiler ve Pauli İlkesi  146
7.5. Helyumun Uyarılmış Durumları  148
Alıştırmalar  151
Bölüm 8
Çok Elektronlu Atomlar ve Atomlar Arası Bağlar
8. Giriş  153
8.1. Atomik Yerleşimler ve Terim Gösterimleri  156
8.2. Atomik Özelliklerin Periyodikliği  157
8.3. Görecelilik Etkileri  158
8.4. Hartree Öz Uyumlu Alan Kuramı  161
8.5. Atomlar Arası Bağlanma  163
8.5.1. Hidrojen Molekülü  163
8.6. Değerlik Bağı Kuramı  165
8.7. Melez Yörüngemsiler ve Moleküler Geometri  167
8.8. Aşırı Değerli Bileşikler  168
8.9. Değerlik–Tabaka Modeli  169
8.10. Geçiş Metal Kompleksleri  172
8.11. Hidrojen Bağı  176
Alıştırmalar  180
Bölüm 9
Moleküler Yörüngemsi Kuramı
9. Giriş  183
9.1. Hidrojen Molekül İyonu, H_2^+  183
9.2. Farklı Atomları Olan İki Atomlu Moleküller  188
9.3. Elektronegatiflik  189
9.4. Hückel Moleküler Yörüngemsi Kuramı  190
9.5. Yörüngemsi Simetrisinin Korunması Woodward–Hoffmann Kuralları  198
9.6. Metallerin Band Kuramı ve Yarıiletkenler  201
9.7. AB Başlangıçlı Kimyasal Hesaplamalar  208
9.8. Yoğunluk Fonksiyonsal Kuram  211
Alıştırmalar  215
Bölüm 10
Moleküler Simetri
10. Giriş  217
10.1. Simetri Ekseni Etrafında Dönme  218
10.2. Düzleme Göre Yansıma, σ (Ayna Düzlemi)  219
10.3. Grubun Çarpım Tablosu  221
10.4. Moleküler Nokta Grupları  222
10.5. Simetri İşlemcilerinin Matris Temsili  225
10.6. İndirgenebilir ve İndirgenemez Temsiller  227
10.7. Büyük Diklik Teoremi  227
10.8. C_2v ve C_3v Nokta Gruplarının Karakter Tablosu  228
10.8.1. C_2vNokta Grubu  228
10.8.2. C_3vNokta Grubu  229
10.9. Kırmızı Altı Aktiflik (Etkinlik)  231
10.10. Raman Aktifliği (Etkinliği)  232
10.11. Simetri ve Optiksel Aktiflik (Etkinlik)  233
10.12. İntegralin Sıfır olması  233
10.13. Dipol Moment  234
Alıştırmalar  235
Bölüm 11
Moleküler Spektroskopi
11. Giriş  237
11.1. İki Atomlu Sert Bir Molekülün Dönme Spektrumu  237
11.2. Dönme Çizgilerinin Şiddeti  240
11.3. Doğrusal Çok Atomlu Moleküllerin Dönmesi  240
11.4. Titreşim Spektroskopisi (IR, Kırmızı Altı)  243
11.4.1. İki Atomlu Bir Molekülün Titreşim Enerjisi  243
12.4.2. Çok Atomlu Moleküllerin Titreşimi  246
12.4.3. Dönme – Titreşim Spektrumları  248
11.4.4. Spektroskopiden Elde Edilen Nicelikler  250
11.5. Elektronik Uyarılmalar  251
11.6. Lazerler  254
11.6.1. Lazerlerin Önemli Özellikleri  255
11.6.2. Işınımların Madde İle Etkileşmesi  255
11.7. Einstein Katsayıları Arasındaki Bağıntı  257
11.7.1. Nüfus Terslenmesi ve Pompalama  258
11.7.2. Üç ve Dört Düzeyli Lazerler  259
11.7.3. Lazerin Temel Bileşenleri ve Rubi (〖Al〗_2 O_3+Cr^(+++)) Lazeri  261
11.7.3.1. Katıhal Lazeri (〖Al〗_2 O_3+Cr^(+++) Lazeri)  261
11.7.3.2. Gazlı Lazer (He – Ne Lazer) Çeşitleri  262
11.7.3.3. Yarıiletken Lazer  265
11.7.3.4. Lazerlerin Uygulamaları  267
11.8. Raman Spektroskopisi  269
11.9. Çekirdek Manyetik Rezonans  274
11.9.1. Kimyasal Kayma  277
11.9.2. Spin – Spin Bağlaşımı  280
11.9.3. Spin – Spin Etkileşmesinin Mekanizması  283
11.9.4. Mıknatıslanma ve Durulma Süreçleri  285
11.9.5. Puls (Atım) Teknikleri ve Fourier Dönüşümü  286
11.9.6. İki Boyutlu ÇMR (NMR)  289
11.9.7. Manyetik Rezonans Görüntüleme (ÇMRG veya MRI)  291
11.10. Kuantum Mekaniği, Nanobilim ve Nanoteknoloji  293
11.11. Nanoölçekte Kuantum Sınırlaması  296
11.11.1. C_60 Molekülleri (Buckyballs)  296
11.11.2. Karbon Nanotüpleri  299
11.11.3. Nanokristaller  300
11.11.4. Kuantum Noktaları (Quantum Dots)  300
11.11.5. Nanoyapıların Kuantum Mekaniği  301
11.12. Kuantum Biyoloji  303
11.12.1. Yaşamın Dört Temel Nanoyapısı  305
11.12.2. Moleküler Biyolojinin Merkezi Dogması  309
11.12.3. Biyolojik Parçacıkların Büyüklükleri  310
11.12.4. Hücreye Kuantum Mekaniği ile İnce Bakış  310
11.12.4.1. Koku Alma Kuantum Mekanikseldir  313
11.12.4.2. Serbest Radikallerin Katekinle Kuantumsal Yok Edilmesi  313
11.12.4.3. Ümitsiz Enzimler İçin Kuantum Ümiti  314
11.12.4.4. Beyin Bir Kuantum Makinesi midir?  314
Alıştırmalar  318
Bölüm 12
Kuantum Mekaniğinin Yorumlanması ve Ölçme
12. Giriş  321
12.1. Kopenhag Yorumu  322
12.2. Üst Üste Koyma  322
12.3. Schrödinger’in Kedisi  325
12.4. Einstein – Podolsky – Rosen (EPR) Deneyi  326
12.5. Bell Teoremi  329
12.6. Fotonlarla Bell Teoremi  333
12.7. Karışma (Entaglement)  336
12.8. Kuantum Kopyalama (Klonlama)  336
12.9. Kuantum Kopyalama (Klonlama) Yapılamaması  337
12.10. Kuantum Tele Taşınma (Teleportation)  337
12.11. Kuantum Kriptografi (Kuantum Şifreleme)  338
12.12. Kuantum Bilgisayarlar  340
12.13. Kuantum Ölçme Problemi  342
12.14. Uyumluluğun Bozulması (Dekoherens)  344
12.15. Kuantum Mekaniği ve Yaşam  345
12.16. Kuantum Mekaniği aklın Bir Başarısıdır  346
ALIŞTIRMALARIN Çözümleri
Bölüm 1  349
Bölüm 2  351
Bölüm 3  353
Bölüm 4  356
Bölüm 5  358
Bölüm 6  361
Bölüm 7  365
Bölüm 8  368
Bölüm 9  371
Bölüm 10  373
Bölüm 11  375
Ekler
E. 1. Uzunluk, Kütle ve Kuvvet  381
E. 2. Zaman, Basınç  381
E. 3. Enerji ve Sıcaklık  382
E. 4. Elektromanyetizma  382
E. 5. Sabitler  383
E. 6. Bazı Yararlı Materyal Özellikleri  383
E. 7. Bazı Yararlı Matematik  383
E. 8. Temel Sabitler  384
E. 9. Enerji Dönüşüm Çarpanları  385
E. 10. Relatif İzotopik Kütleler  385
E. 11. Yararlı Formüller  385
E. 12 Elektromanyetik Spektrum  391
Kaynakça  393
Kavramlar Dizini  395
Özgeçmiş  400
 


Mustafa Dikici
Eylül 2020
67.00 TL
Sepete Ekle
Richard P. Feynman
Ağustos 2018
54.00 TL
Sepete Ekle
Leonard Susskind ...
Temmuz 2018
42.00 TL
Sepete Ekle
Bekir Karaoğlu
Ocak 2008
33.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Şekiller ve Tablolar Listesi  17
Bölüm 1
Küçük Boyutlu Parçacıklar ve Kuantum Kuramı
1. Giriş  23
1.1. Küçük Boyutlu Parçacıklar  23
1.2. Elektromanyetik Dalgalar ve Maxwell Denklemleri  24
1.3. Klâsik Fiziğin Çöküşünün Üç Örneği ve Kuantum Fiziği  26
1.3.1. Siyah Cismin Işıması  26
1.3.2. Fotoelektrik Olay  30
1.3.3. Spektrumların Çizgi Biçimi  31
1.4. Siyah Cisim Işıması ve Fotoelektrik olayın Uygulamaları  32
1.4.1. Siyah Cismin Işıması Uygulamaları  32
1.4.2. Fotoelektrik Olayı Teknolojisi  33
Alıştırmalar  35
Bölüm 2
Dalga–Parçacık İkilemi
2. Giriş  37
2.1. İki Yarıklı Young Deneyi  37
2.1.1. Dalga–Parçacık İkileminin Uygulamaları  39
2.2. Schrödinger Denklemi  42
2.3. Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi  44
2.4. Bohr’un Tamamlayıcılık İlkesi  47
2.5. Bohr’un Karşılık Gelme İlkesi  48
Alıştırmalar  50
Bölüm 3
Kuantum Mekaniğinin Genel Biçimlenmesi
3. Giriş  51
3.1. Doğrusal Vektör Uzayı  51
3.2. Doğrusal İşlemciler  52
3.3. Özfonksiyonlar ve Özdeğerler  54
3.4. Hermitien İşlemciler  54
3.4.1. Bir Hermitien İşlemcinin Özdeğerleri Gerçeldir  55
3.4.2. Bir Hermitien A ̂İşlemcisinin Farklı Özdeğerlerine Karşılık Gelen Herhangi İki Özfonksiyonu Birbirine Diktir.  55
3.5. Kuantum Mekaniğinin Önermeleri  55
3.6. Gözlemcilerin Aynı Zamanda Ölçülebilirliği  60
3.7. Dirac Gösterimi  61
3.8. İki Yarıklı Deneyde Dalga Fonksiyonları ve Olasılıklar  62
3.9. Kuantum Mekaniği ve Biyoloji  65
Alıştırmalar  67
Bölüm 4
Bazı Basit Kuantum Sistemleri (Kuantum Sınırlaması)
4. Giriş  69
4.1. Serbest Parçacık  69
4.2. Kutuya Kısıtlanmış (Hapsedilmiş) Parçacık  70
4.3. Serbest Elektron Modeli (Hapsedilmiş π Elektronları)  74
4.4. Üç Boyutlu Kutuya Hapsedilmiş Parçacık  76
Alıştırmalar  80
Bölüm 5
Bir Boyutlu Sonlu Potansiyeller, Tünelleme ve Harmonik Titreşken
5. Giriş  83
5.1. Potansiyel Engeli (Basamağı)  83
5.2. Dikdörtgensel Engel (Tünelleme)  88
5.3. Alfa (α) Yayınlanması  95
5.4. Sonlu Karesel Kuyu (Dikdörtgensel) Çekici Potansiyel  98
5.5. Doğrusal Titreşken (Schrödinger Yöntemi)  102
5.6. Doğrusal Titreşkenin İşlemcilerle İncelenmesi  108
Alıştırmalar  117
Bölüm 6
Halka Üzerinde Dönme Hareketi
6. Giriş  119
6.1. Üç Boyutta Dönme  121
6.2. Açısal Momentum ve Elektronun spini  125
6.3. Açısal Momentumların Toplanması  128
Alıştırmalar  130
Bölüm 7
Tek ve İki Elektronlu Atomlar
7. Giriş  133
7.1. Tek Elektronlu Atomun Kuantum Mekaniği  135
7.2. İki Elektronlu Atom (Helyum Atomu)  143
7.3. Schrödinger Denklemi ve Değiştirme yöntemi Hesaplamaları  144
7.4. Spin Yörüngemsiler ve Pauli İlkesi  146
7.5. Helyumun Uyarılmış Durumları  148
Alıştırmalar  151
Bölüm 8
Çok Elektronlu Atomlar ve Atomlar Arası Bağlar
8. Giriş  153
8.1. Atomik Yerleşimler ve Terim Gösterimleri  156
8.2. Atomik Özelliklerin Periyodikliği  157
8.3. Görecelilik Etkileri  158
8.4. Hartree Öz Uyumlu Alan Kuramı  161
8.5. Atomlar Arası Bağlanma  163
8.5.1. Hidrojen Molekülü  163
8.6. Değerlik Bağı Kuramı  165
8.7. Melez Yörüngemsiler ve Moleküler Geometri  167
8.8. Aşırı Değerli Bileşikler  168
8.9. Değerlik–Tabaka Modeli  169
8.10. Geçiş Metal Kompleksleri  172
8.11. Hidrojen Bağı  176
Alıştırmalar  180
Bölüm 9
Moleküler Yörüngemsi Kuramı
9. Giriş  183
9.1. Hidrojen Molekül İyonu, H_2^+  183
9.2. Farklı Atomları Olan İki Atomlu Moleküller  188
9.3. Elektronegatiflik  189
9.4. Hückel Moleküler Yörüngemsi Kuramı  190
9.5. Yörüngemsi Simetrisinin Korunması Woodward–Hoffmann Kuralları  198
9.6. Metallerin Band Kuramı ve Yarıiletkenler  201
9.7. AB Başlangıçlı Kimyasal Hesaplamalar  208
9.8. Yoğunluk Fonksiyonsal Kuram  211
Alıştırmalar  215
Bölüm 10
Moleküler Simetri
10. Giriş  217
10.1. Simetri Ekseni Etrafında Dönme  218
10.2. Düzleme Göre Yansıma, σ (Ayna Düzlemi)  219
10.3. Grubun Çarpım Tablosu  221
10.4. Moleküler Nokta Grupları  222
10.5. Simetri İşlemcilerinin Matris Temsili  225
10.6. İndirgenebilir ve İndirgenemez Temsiller  227
10.7. Büyük Diklik Teoremi  227
10.8. C_2v ve C_3v Nokta Gruplarının Karakter Tablosu  228
10.8.1. C_2vNokta Grubu  228
10.8.2. C_3vNokta Grubu  229
10.9. Kırmızı Altı Aktiflik (Etkinlik)  231
10.10. Raman Aktifliği (Etkinliği)  232
10.11. Simetri ve Optiksel Aktiflik (Etkinlik)  233
10.12. İntegralin Sıfır olması  233
10.13. Dipol Moment  234
Alıştırmalar  235
Bölüm 11
Moleküler Spektroskopi
11. Giriş  237
11.1. İki Atomlu Sert Bir Molekülün Dönme Spektrumu  237
11.2. Dönme Çizgilerinin Şiddeti  240
11.3. Doğrusal Çok Atomlu Moleküllerin Dönmesi  240
11.4. Titreşim Spektroskopisi (IR, Kırmızı Altı)  243
11.4.1. İki Atomlu Bir Molekülün Titreşim Enerjisi  243
12.4.2. Çok Atomlu Moleküllerin Titreşimi  246
12.4.3. Dönme – Titreşim Spektrumları  248
11.4.4. Spektroskopiden Elde Edilen Nicelikler  250
11.5. Elektronik Uyarılmalar  251
11.6. Lazerler  254
11.6.1. Lazerlerin Önemli Özellikleri  255
11.6.2. Işınımların Madde İle Etkileşmesi  255
11.7. Einstein Katsayıları Arasındaki Bağıntı  257
11.7.1. Nüfus Terslenmesi ve Pompalama  258
11.7.2. Üç ve Dört Düzeyli Lazerler  259
11.7.3. Lazerin Temel Bileşenleri ve Rubi (〖Al〗_2 O_3+Cr^(+++)) Lazeri  261
11.7.3.1. Katıhal Lazeri (〖Al〗_2 O_3+Cr^(+++) Lazeri)  261
11.7.3.2. Gazlı Lazer (He – Ne Lazer) Çeşitleri  262
11.7.3.3. Yarıiletken Lazer  265
11.7.3.4. Lazerlerin Uygulamaları  267
11.8. Raman Spektroskopisi  269
11.9. Çekirdek Manyetik Rezonans  274
11.9.1. Kimyasal Kayma  277
11.9.2. Spin – Spin Bağlaşımı  280
11.9.3. Spin – Spin Etkileşmesinin Mekanizması  283
11.9.4. Mıknatıslanma ve Durulma Süreçleri  285
11.9.5. Puls (Atım) Teknikleri ve Fourier Dönüşümü  286
11.9.6. İki Boyutlu ÇMR (NMR)  289
11.9.7. Manyetik Rezonans Görüntüleme (ÇMRG veya MRI)  291
11.10. Kuantum Mekaniği, Nanobilim ve Nanoteknoloji  293
11.11. Nanoölçekte Kuantum Sınırlaması  296
11.11.1. C_60 Molekülleri (Buckyballs)  296
11.11.2. Karbon Nanotüpleri  299
11.11.3. Nanokristaller  300
11.11.4. Kuantum Noktaları (Quantum Dots)  300
11.11.5. Nanoyapıların Kuantum Mekaniği  301
11.12. Kuantum Biyoloji  303
11.12.1. Yaşamın Dört Temel Nanoyapısı  305
11.12.2. Moleküler Biyolojinin Merkezi Dogması  309
11.12.3. Biyolojik Parçacıkların Büyüklükleri  310
11.12.4. Hücreye Kuantum Mekaniği ile İnce Bakış  310
11.12.4.1. Koku Alma Kuantum Mekanikseldir  313
11.12.4.2. Serbest Radikallerin Katekinle Kuantumsal Yok Edilmesi  313
11.12.4.3. Ümitsiz Enzimler İçin Kuantum Ümiti  314
11.12.4.4. Beyin Bir Kuantum Makinesi midir?  314
Alıştırmalar  318
Bölüm 12
Kuantum Mekaniğinin Yorumlanması ve Ölçme
12. Giriş  321
12.1. Kopenhag Yorumu  322
12.2. Üst Üste Koyma  322
12.3. Schrödinger’in Kedisi  325
12.4. Einstein – Podolsky – Rosen (EPR) Deneyi  326
12.5. Bell Teoremi  329
12.6. Fotonlarla Bell Teoremi  333
12.7. Karışma (Entaglement)  336
12.8. Kuantum Kopyalama (Klonlama)  336
12.9. Kuantum Kopyalama (Klonlama) Yapılamaması  337
12.10. Kuantum Tele Taşınma (Teleportation)  337
12.11. Kuantum Kriptografi (Kuantum Şifreleme)  338
12.12. Kuantum Bilgisayarlar  340
12.13. Kuantum Ölçme Problemi  342
12.14. Uyumluluğun Bozulması (Dekoherens)  344
12.15. Kuantum Mekaniği ve Yaşam  345
12.16. Kuantum Mekaniği aklın Bir Başarısıdır  346
ALIŞTIRMALARIN Çözümleri
Bölüm 1  349
Bölüm 2  351
Bölüm 3  353
Bölüm 4  356
Bölüm 5  358
Bölüm 6  361
Bölüm 7  365
Bölüm 8  368
Bölüm 9  371
Bölüm 10  373
Bölüm 11  375
Ekler
E. 1. Uzunluk, Kütle ve Kuvvet  381
E. 2. Zaman, Basınç  381
E. 3. Enerji ve Sıcaklık  382
E. 4. Elektromanyetizma  382
E. 5. Sabitler  383
E. 6. Bazı Yararlı Materyal Özellikleri  383
E. 7. Bazı Yararlı Matematik  383
E. 8. Temel Sabitler  384
E. 9. Enerji Dönüşüm Çarpanları  385
E. 10. Relatif İzotopik Kütleler  385
E. 11. Yararlı Formüller  385
E. 12 Elektromanyetik Spektrum  391
Kaynakça  393
Kavramlar Dizini  395
Özgeçmiş  400
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021