Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Muhakemesi Hukukunda Moleküler Genetik İncelemeler
Eylül 2020 / 1. Baskı / 224 Syf.
Fiyatı: 65.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Ceza Muhakemesi Hukukunda maddi gerçeğe ulaşmada önemli bir yere sahip olan moleküler genetik incelemeler bu eserin konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışma ile moleküler genetik incelemelerin ceza muhakemesi hukukundaki yerinin anlaşılması ve elde edilen moleküler genetik verilerin akıbetinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Eserde; moleküler genetik verinin delil değeri, elde edilmesi, elde edilmesi sırasında kullanılan teknikler ve meydana gelebilecek hukuka aykırılıklar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Ardından elde edilmiş olan moleküler genetik verinin kişisel veri niteliği, nerede ve hangi koşullarda saklandığı ve saklanması gerektiği mukayeseli hukuk ve ülkemiz uygulaması bakımından incelenmiştir. Son olarak DNA verisinin elde edilmesi ve sonrasında meydana gelebilecek ihlaller temel hak ve özgürlükler bağlamında tartışılmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları
Moleküler Genetik İncelemelerin Delil Değeri
Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma
Moleküler Genetik Analiz Yöntemleri
DNA Verisinin Kişisel Veri Niteliği
Elde Edilen Verilerin Akıbeti
Adli DNA Veri Bankası
Barkod: 9789750260803
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 224
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ
Ceza Muhakemesi Hukukunda Delillerin Yeri  13
Bilimsel–Tıbbi Deliller  17
Moleküler Genetik Alandaki Gelişmelerin Ceza Hukukuna Yansıması  18
Ceza Muhakemesi Hukukunda Moleküler Genetik İncelemelerin Delil Değeri  27
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA
MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELERİN YERİ
I. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELERİN AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  31
A. Kavram–Tanım  31
B. Moleküler Genetik İncelemelerin Amacı  36
C. Moleküler Genetik İncelemelerin Hukuki Niteliği  40
1. Keşif  40
2. Olay Yeri İnceleme  41
3. Bilirkişi İncelemesi  42
4. Koruma Tedbiri  48
5. Değerlendirme  51
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELERE KONU VERİLER  51
A. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma Yoluyla Örnek Elde Edilmesi  52
1. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma  53
a. Amacı  56
b. Hukuki Nitelik  57
c. Tedbirinin Uygulanacağı Kişiler  58
2. Tedbirin Uygulanma Şartları  62
a. Kişinin Sağlığına Zarar Vermeme  63
b. Tabip veya Sağlık Mesleği Mensubu Kişi Olma  65
c. Suça İlişkin Şartları  70
3. Tanıklıktan Çekinme  71
4. Kararı Verecek Makam  74
5. İtiraz  76
6. Rıza  77
a. Genel Olarak Tıbbi Müdahaleye Rıza  77
b. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Almada Rıza  82
c. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Almaya Kendiliğinden Rıza Gösterilmesi Hali  90
B. Olay Yeri İnceleme Yoluyla Materyal Elde Edilmesi  92
1. Olay Yerinden Materyal Elde Edilmesi  94
2. Olay Yerinden Elde Edilen Materyallerin Belgelenmesi, Toplanması, Korunması ve Paketlenmesi  96
C. Moleküler Genetik İncelemelerde Yöntem  98
III. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELERİN ŞARTLARI  106
A. Şüphe  106
B. Kişi  112
C. Suç  115
D. Karar  116
E. Kanun Yolu  124
IV. HUKUKA AYKIRI MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER  125
A. Genel Olarak  125
B. Hukuka Aykırı Olarak Gerçekleştirilen Moleküler Genetik İncelemeler  134
İkinci Bölüm
ELDE EDİLEN MOLEKÜLER GENETİK VERİLERİN
AKIBETİ VE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER BAĞLAMINDA MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. ELDE EDİLEN MOLEKÜLER GENETİK VERİLERİN AKIBETİ  137
A. Moleküler Genetik İnceleme Sonuçlarının Niteliği  137
B. Elde Edilen Verilerin Akıbeti  143
C. Adli Amaçlı DNA Veri Bankaları  152
1. Adli DNA Veri Bankaları Konusunda Uluslararası Düzenlemeler  154
2. Ülkemizdeki Durum  165
3. Değerlendirme  168
II. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER YOLUYLA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLAL EDİLMESİ SORUNU  172
A. Vücuttan Biyolojik Örnek Alınması Suretiyle Temel Hak İhlali  173
1. Vücut Dokunulmazlığı/Beden Bütünlüğü Hakkı  173
2. Sağlık Hakkı  176
3. Kendi Aleyhine Delil Göstermeme Hakkı  178
B. Adli DNA Analizi Yapılması Suretiyle Temel Hak İhlali  183
1. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı Hakkı  183
2. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı  188
3. Kişisel Verilerin Korunması Hakkı  192
Sonuç  203
Kaynakça  207
Kavramlar Dizini  221
Özgeçmiş  223
 


Battal Yılmaz
Ocak 2021
78.00 TL
Sepete Ekle
Zehra Karakuş Işık
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle
Tunay Köksal
Ocak 2021
100.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ
Ceza Muhakemesi Hukukunda Delillerin Yeri  13
Bilimsel–Tıbbi Deliller  17
Moleküler Genetik Alandaki Gelişmelerin Ceza Hukukuna Yansıması  18
Ceza Muhakemesi Hukukunda Moleküler Genetik İncelemelerin Delil Değeri  27
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA
MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELERİN YERİ
I. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELERİN AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  31
A. Kavram–Tanım  31
B. Moleküler Genetik İncelemelerin Amacı  36
C. Moleküler Genetik İncelemelerin Hukuki Niteliği  40
1. Keşif  40
2. Olay Yeri İnceleme  41
3. Bilirkişi İncelemesi  42
4. Koruma Tedbiri  48
5. Değerlendirme  51
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELERE KONU VERİLER  51
A. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma Yoluyla Örnek Elde Edilmesi  52
1. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma  53
a. Amacı  56
b. Hukuki Nitelik  57
c. Tedbirinin Uygulanacağı Kişiler  58
2. Tedbirin Uygulanma Şartları  62
a. Kişinin Sağlığına Zarar Vermeme  63
b. Tabip veya Sağlık Mesleği Mensubu Kişi Olma  65
c. Suça İlişkin Şartları  70
3. Tanıklıktan Çekinme  71
4. Kararı Verecek Makam  74
5. İtiraz  76
6. Rıza  77
a. Genel Olarak Tıbbi Müdahaleye Rıza  77
b. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Almada Rıza  82
c. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Almaya Kendiliğinden Rıza Gösterilmesi Hali  90
B. Olay Yeri İnceleme Yoluyla Materyal Elde Edilmesi  92
1. Olay Yerinden Materyal Elde Edilmesi  94
2. Olay Yerinden Elde Edilen Materyallerin Belgelenmesi, Toplanması, Korunması ve Paketlenmesi  96
C. Moleküler Genetik İncelemelerde Yöntem  98
III. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELERİN ŞARTLARI  106
A. Şüphe  106
B. Kişi  112
C. Suç  115
D. Karar  116
E. Kanun Yolu  124
IV. HUKUKA AYKIRI MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER  125
A. Genel Olarak  125
B. Hukuka Aykırı Olarak Gerçekleştirilen Moleküler Genetik İncelemeler  134
İkinci Bölüm
ELDE EDİLEN MOLEKÜLER GENETİK VERİLERİN
AKIBETİ VE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER BAĞLAMINDA MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. ELDE EDİLEN MOLEKÜLER GENETİK VERİLERİN AKIBETİ  137
A. Moleküler Genetik İnceleme Sonuçlarının Niteliği  137
B. Elde Edilen Verilerin Akıbeti  143
C. Adli Amaçlı DNA Veri Bankaları  152
1. Adli DNA Veri Bankaları Konusunda Uluslararası Düzenlemeler  154
2. Ülkemizdeki Durum  165
3. Değerlendirme  168
II. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER YOLUYLA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLAL EDİLMESİ SORUNU  172
A. Vücuttan Biyolojik Örnek Alınması Suretiyle Temel Hak İhlali  173
1. Vücut Dokunulmazlığı/Beden Bütünlüğü Hakkı  173
2. Sağlık Hakkı  176
3. Kendi Aleyhine Delil Göstermeme Hakkı  178
B. Adli DNA Analizi Yapılması Suretiyle Temel Hak İhlali  183
1. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı Hakkı  183
2. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı  188
3. Kişisel Verilerin Korunması Hakkı  192
Sonuç  203
Kaynakça  207
Kavramlar Dizini  221
Özgeçmiş  223
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021