Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yaklaşım Dergisi Sayı: 277 Ocak 2016
(Değerleme ve Dönem Sonu İşlemleri Kitapcığı Ekiyle)
Ocak 2016 / 1. Baskı / 318 Syf.
Fiyatı: 41.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan derginin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları
Türkiye 2016 Yılına Geçici Bütçe İle Giriyor, Selahattin Tuncer
Gayrimenkul Satışlarının Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergileri Açısından Değerlendirilmesi, Enes Özkan – Serpil Ağcakaya
Özel Tüketim Vergisinin Katma Değer Vergisi Matrahına Bir Unsur Olarak Dahil Edilmesi Üzerine Bir Değerlendirme, Adil Nas
Fransa’da Mukim Bir Şirkette Çalışan Fotoğraf Sanatçısına Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi Esasları, Levent Başak
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirket Bölünmeleri–IV, Mustafa Özkara
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu) İle Sağlanan Vergisel Teşvikler, Mehmet Yücel
Emtia Envanterinde Noksan ve Fazlalık Sorunsalı, Soner Azar
Tekstil Sektöründe Katma Değer Vergisi İade Sistemi–I, Arif Bayram
Kurum ve Kuruluşlar ve Şahıslar Tarafından Verilen Kurslar Nedeniyle Yapılan Ödemelerin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu, Ramazan Cenk
İştirak Edilen İş Ortaklığının Tasfiyesi Sonucu Oluşan Zararın Vergi Matrahından İndirilip İndirilemeyeceği, Türkiye Muhasebe Standardı İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardı (UMS– TMS 28), Dursun Ali Turanlı
Kurumlar Vergisi Açısından Yurt Dışı Danışmanlık Hizmetleri, Mahir Gövercin
Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Kanunları Açısından Stok Değerlemesi, Abdullah Şahin
ÖTV İstisnası Şartlarının İhlal Edilmeden Engelli Taşıtlarının Kullanılması, Aydın Şahin
Tüm Yönleri ve Örneklerle Kurumların Yurt Dışında Ödedikleri Vergilerin Mahsubu, Fehmi Ege
Gayrimenkulde Vergilendirilmesi Gereken Kazanç mı Olmalı, Rant mı? Muhammet Bayram – Abdullatif Karabalık
Turist Rehberliği Hizmeti ve Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesi, Semih Doldur
İdare–Yargı Çatışması: Götürü Gider Sorunsalı, Samet Ulutaş
Özel Maliyet Bedeli, Özlem Ayyıldız Taylan
Yurt Dışı İnşaat İşleri, Zafer Anadolu
Bedelsiz İthalatın KDV, BA–BS Açısından Durumu ve Muhasebe Kaydı, Umut Özer
E–Tebligat Hakkında Bilinmesi Gerekenler; Son Gün: 1 Ocak 2016, Eda Kaya
Vergi Usul Kanunu’na Göre Cezalarda İndirim Müessesesi, Mehmet Bayraktar – Figen Bayraktar
İş Kazası Geçiren Sigortalının Başka Bir Nedenle Ölümü veya İş Göremezlik Oranının Artması, Serdar Günay
Belediye Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarının Sigortalılığında Püf Noktalar! Mahmut Çolak
İş Kazalarını Önlemeyi Amaçlayan Bir Teşvik, Yalçın Baştürk
Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenlik Sorunları, Mehmet Şahin
Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından İşyeri Kayıt ve Belgelerinin Zayi Olması (Kaybolma) Halinde Yapılacak İşlemler ve İdari Para Cezaları, Umut Topcu
Sosyal Güvenlik Sisteminde Rüc’u Miktarının Hesaplanması, Ersin Umdu
İşçiye Zamanında Ödenmeyen Ücretler İçin Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz Oranı Uygulanacağı Biliniyor mu? Erol Güner
Tır Şoförlerinin Sefer Primlerinin Niteliği, Cumhur Sinan Özdemir
Kamu Kurumlarında Taşeronda–Alt İşverende Çalışan İşçiler İçin Asıl İş ve Yardımcı İş Ayrımı, Raşit Ulubey
Tarımsal Kesinti İşlemlerinde İdari Para Cezası, İsmail Kayabaşıoğlu
Sosyal Güvenlik Prim Borçlarına Karşılık Fabrika Niteliğindeki İşyerlerindeki Teferruat Olarak Addedilen Menkullerin Haczedilmesi ve Teminat Sayılması, Selami Gür
Almanya İle Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 50. Yılı, Sevgi Üvedi
Ücretsiz İzinli İken Başka Bir İşyerinde Çalışmak Mümkün müdür? Fahri Mahir Dündar
5434 Sayılı Emekli Sandığı’ndan Üç Aylık Maaş Alanların Vefatı Durumunun Yargı Kararı Işığında Değerlendirilmesi, Süleyman Uzunoğlu
Özel Bina İnşaatlarında Asgari İşçilik Miktarının Müfettişe İntikal Ettirilmeden Memurlarca Hesaplanmasının İşverenlere Sağladığı Avantajlar, S. Mehmet Keleş
Muhtarlığın Sosyal Güvenliği, Berna Gökcen Ayan
Asgari Ücretin Artmasına Sevinenler Kadar da Üzülenler Var, Cemil Uzun
Sigortalının Çalışma Gücünde Azalma Olması Durumunda Malûllük Aylığından Yararlanma Şartları Nelerdir? Muzaffer Şekeroğlu
İşçilere Üretkenlik Açışından Yaklaşımlar, Hamit Tiryaki
Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Kazanılan Sigortalı Hakları Nelerdir? Eda Ayça Güler
Ticari Taksi, Dolmuş ve Minibüs Şoförlerinin Sigortalılığında Bilinmesi Gerekenler ve Bildirim Yapılmaması Halinde İdari Para Cezası, Ahmet Özcan
Kimler ve Hangi İşler Beş Puanlık Teşvik Uygulamasından Faydalanamaz? Mehmet Demirci
Altı Puan Teşvikinin Kapsamı Genişliyor Mu? Arif Türker Kızılova
Kayıt Dışı İstihdamın Yapısal Durumu ve Meslek Kodu Uygulaması Örneği, Hüseyin Erkeç
Fiili Hizmet Süresi Uygulamasına Getirilen Önemli Esneklik, Şevket Tezel
2016 Yılı Asgari Ücret Artışıyla Etkilenen Parametreler, Vedat İlki
Asgari Ücretten Yatan Sigorta Primlerinin Mahkeme Kararıyla Gerçek Ücrete Nasıl Çıkarılacağının Açıklanması, Derda Akcan
Ülkemiz Kanunlarına Tabi İşverenlerin Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalışmak Üzere Götürecekleri Türk İşçilerin Sigortalılıklarına Dair Yükümlülükleri, Muhammed Enis Yan
Fazla Çalışma Yapılmayacak İşlerde ve Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçilere Fazla Sürelerle Çalışma Yaptırılabilir (mi?), Cüneyt Özen
İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerinden İşin Durdurulması ve Yeniden Çalışma, Akın Şimşek
2016 Yılında 6331 Sayılı Kanun’a Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları, Mehmet Uğur
Şirketler Topluluğunda Güvenden Doğan Sorumluluk, Ufuk Ünlü
Orta Vadeli Program Kapsamında 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin Değerlendirilmesi, Melih Çildir
Akaryakıt Sektöründeki 10 Yıllık Bireysel Muafiyet Koşuluna İlişkin Rekabet Kurulu’nun Yeni Yaklaşımı, Murat Özeyranoğlu
Yargı Kararına Konu Yapılmış Hukuki Uyuşmazlıkların ve Ödeme Emri Aşamasındaki Uyuşmazlıkların Düzeltme Kapsamında Değerlendirilmesi, Derya Çalış
Vergileme Konusunda Bakanlar Kurulu’na Devredilen Etkide Sınır Aşımı, Ömer Faruk Batırel
Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi, Taslağı, Değişiklik Önerileri, Süleyman Yükçü
Özel Maliyet Bedelinin İtfası ve Gayrimenkul Malikine Devri İşlemlerinde Vergi Uygulamaları, Nuri Değer
Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi II, İmdat Türkay
Meslek Mensuplarının Sorumluluktan Doğan Amme Borçlarından Dolayı Mirasçılarının Sorumluluğu, Hasan Aykın
SMİYB’lerin Kullanımı ve Düzenlenecek Raporlarda Yer Verilmesi Gereken Hususlar–I, Haldun Darıcı
Tazminat Ödemelerinin Vergilendirilmesi II, Tayfun Şahin
Belediyelerin Faydalanabileceği Teşvik Uygulamaları – II, Ahmet Ozansoy
Tevsi Yatırımlardan Elde Edilen Kazancın Tespiti, Mehmet Emin Akyol
Çeşitli Teşvik Kanunlarında Ücretlere Tanınan Gelir Vergisi İstisnası Kimin Hakkıdır? Sadık Ökçün
Tahvil Faiz Gelirlerinin KDV Karşısındaki Durumu, İsmail Bingöl
OECD ve Birleşmiş Milletler Düzenlemeleri Çerçevesinde İlişkili Kişi Kavramı–I, Ceyhun Deniz
Verginin Erken Tahakkuku ve Vergi Ziyaı, Fuat Usta
Kur Farkları ve KDV İlişkisinin Değerlendirilmesi–I, Yasin Özyolcu
Kur Farkı Faturası Düzenlemelerine İlişkin Bir Öneri, Hulisi Önder
Hizmet İhracı Nedeniyle Yüklenilen KDV’nin İadesi, İlyas Meriç
Türkiye Futbol Federasyonu Tarafından Futbol Kulüplerine Kesilen Cezaların Gider Boyutu, İlyas Ünal
Son Verilen Özelgeler ve Yargı Kararları Çerçevesinde Tasfiye Nedeniyle Değersiz Hale Gelen İştirak Paylarının Gider Boyutunun Değerlendirilmesi, Hüseyin Dinçer
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Ticaret Borsaları ve İhracatçıların Zirai Ürün Alımlarında Tevkifat ve Müteselsil Sorumluluk, Altar Ömer Arpacı
Vergi Usul Kanunu’nda ve TFRS–TMS’de Vazgeçilen Alacaklar, Ferhat Fahran
Miras Yoluyla İktisap Edilen Taşınmazların Satış Geliri, Gelir Vergisine Tabi Tutulabilir mi? Sakıp Şeker
Bedelsiz Edinilen Ortaklık Paylarının Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi, Yılmaz Sezer
Süresi Belirsiz Sözleşmenin Eshinde İşçinin Yeni İş Arama İzni, Müjdat Şakar
Sağlık Hizmeti Sunucuları Kendilerine İntikal Eden İş Kazası ve Meslek Hastalığı Vakalarını Kurum’a Bildirmek Zorunda, Celal Tozan
6331 Sayılı Kanun’dan Doğan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Yükümlülüğü İle İlgili Değişiklik, Süleyman Tunçay
Şirket Müdürlerinin SGK Borçlarından Sorumluluk Sınırları, Vakkas Demir
İş Kazalarında Kaçınılmazlık Ülkesinden Ne Anlaşılmalıdır? Cengiz Büyükbirer
18 Yaşından Önce Sigortalı Olunmasının SSK’dan Emekli Olmaya Etkisi, Ekrem Taşbaşı
İşçinin Meydana Getirdiği Zarar Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi ve Zararın Tazmini, Murat Aygar
İşyerinde Uyuyan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilme Koşulları, Arif Temir – Kemal Ülker
1 Ocak 2016 Tarihi İtibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerinde Neler Değişiyor? Recep Güner
Alt İşveren İşçilerinin Ücretlerini Doğrudan Asıl İşverenin Ödemesi, Abdurrahman Çalık
Fazla Çalışma Ücretleri Artırılarak da Maliyet Avantajı Sağlanabilir, Cem Baloğlu
Bağ–Kur (4–1–B) Kapsamında İken İş Kazası Geçiren Veya Meslek Hastalığına Tutulan Sigortalıların Gelir Bağlama İşlemlerinde Bilinmesi Gereken Hususlar, Cengiz Türkcan
Gemi Adamlarının Sigortalılığı, Esra Ceyhun
SSK Sigortalılarının Askerlik Borçlanma Sürelerinin Aylığa Hak Kazanma ve Aylık Bağlama İşlemlerinde Değerlendirilmesi, Nergis Şimşek
Ölüm Aylıklarının Hak Sahiplerine Paylaştırılmasında Dikkat Edilecek Hususlar, Coşkun Bilgin
Fazla Çalışma Konusunda İspat Yükü Hangi Taraftadır? Ertuğrul Gezen
Kamuda Çalışan Tabipler İşyeri Hekimi Olarak Çalışabilir mi? Bünyamin Esen
Sigortasız İşçinin İş Kazası Geçirmesi Durumunda İşverenin Sorumluluğu Nedir? Mehmet Karakoç
İşyerini Devralan İşverenle Çalışmak İstemeyen
İşçinin Kıdem Tazminatına Hakkı Var mıdır? Osman Özbolat
Asgari İşçilik Hesaplamasında Bilinmesi Gereken Hususlar Nelerdir? Kemal Akyol
4857 Sayılı Kanun’a Göre İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenlerle Derhal Fesih Hakkı, Gökhan Bedir
Hükümlü ve Tutukluların Sigortalılığı İle İlgili Önemli Hususlar, Reşat Merttir
Süresi İçerisinde Bildirilmeyen İş Kazasının Sorumluluğu, Özer Demirdizen
İşe Başlatmama Tazminatı, İşçinin Kıdem Süresine Göre Belirlenir, Mehmet Fatih Geleri
Anonim Şirket Ortakları Belirli Konuların Denetlenmesini İsteyebilirler mi? Soner Altaş
Anonim Şirket Ortaklarının İnceleme ve Bilgi Alma Hakları, Özkan Arslan
Ticaret Sicili İşlemlerinde Ara Çözüm Olarak Geçici Tescil, Mustafa Yavuz
Limited Şirketlerde Ortakların Ayrılmasına İlişkin Düzenlemeler, Özdem Satıcı Toprak
Takdir Komisyonu Kararlarına Dayanan Tarhiyatlarda Müstekar Hale Gelen Mahkeme Kararları ve Analizi, Fatih Kaya – Emine Kahraman
Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşadığı Tespit Edilenlere Bağlanan Aylıkların Kesilme Uygulamasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı, Erdoğan Üvedi
Anayasa Mahkemesi’nden Geçici Görevli Memura Konaklama Gideriyle İlgili Önemli Karar, Oktay Çamdelen
Aynı Döneme Denk Gelen Birden Fazla Mahkeme Kararlarında İdari Para Cezası Uygulaması, Mustafa İtişken
Vergi Borcu ve İptal Davası, Nazlı Gaye Alpaslan
Barkod: 9781111165512
Yayın Tarihi: Ocak 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 318
Yayınevi: Yaklaşım Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020