Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Finansal Yönetim ve Portföy Yönetim Teorisi
Teorik Yaklaşımlar ve Çözümlü Örneklerle
Ocak 2018 / 1. Baskı / 440 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Günümüzde sermaye piyasaları, araçları ve kurumları ile birlikte hızlı bir değişim göstermektedir. Bununla birlikte uluslararası finansal piyasalarda yaşanan krizler ve uluslararası politikalarda yaşanan gelişmeler menkul kıymet borsalarının volatilitesini yükseltirken, yatırımcılar açısından finansal okuryazarlığın ve portföy yönetimi konularının önemini de arttırmıştır.

Bu kaynak kitap, finansal yönetim ve portföy yönetimine ilişkin kavramsal çerçeveyi ayrıntılı bir şekilde aktarmanın yanısıra, konuları ayrıntılı sayısal örneklerle somutlaştırarak okura sunmayı amaçlamaktadır.

Eser; Lisans ve lisans üstü öğrencileri ile piyasa uzmanlarının da faydalanabileceği nitelikte editörlü bir eser olarak Türkiye'nin farklı üniversitelerinden birçok akademisyenin katkıları ile hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
İşletmelerde Finans ve Finansal Yönetimin Kapsamı, Dr. Tevfik ALTINOK
İşletmelerde Finansal Planlama ve Denetim, Yrd. Doç. Dr. Burcu KİNEŞ
Paranın Zaman Değeri, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Maşuk FİDAN
İşletmelerde Dönen Varlık Yönetimi, Doç. Dr. Murat AZALTUN
Finansal Tablolar ve Mali Analiz, Yrd. Doç. Dr. Turgay MÜNYAS
Finansman Yöntemleri ve Kaynakları, Yrd. Doç. Dr. Ufuk ALKAN
Menkul Kıymet Değerlemesi, Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZARSLAN SAYDAR
İşletmelerde Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısını Etkileyen Unsurlar, Yrd. Doç. Dr. Onur AKPINAR
İşletmelerde Sermaye Maliyeti, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Maşuk FİDAN
Sabit Varlık Yatırımları, Sermaye Bütçelemesi, Yrd. Doç. Dr. Turgay MÜNYAS
Türev Araçlar, piyasalar ve Risk Yönetimi, Doç. Dr. Mert URAL
Getiri, Risk ve Risk Çeşitleri, Prof. Dr. Mert URAL
Portföylerde Getiri ve Risk Hesapları, Yrd. Doç. Dr. Onur AKPINAR
Modern Portföy Teorisi, Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZARSLAN SAYDAR
Arbitraj Fiyatlama Modeli, Doç. Dr. Erhan DEMİRELİ
Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli, Doç. Dr. Erhan DEMİRELİ
Portföy Performans Ölçüm Modelleri, Yrd. Doç. Dr. Turgay MÜNYAS
Halka Açık Şirketlerde Sermayenin Sahiplik Yapısı, Prof. Dr. Güner GÜRSOY, Doç. Dr. Gonca ATICI
Barkod: 9789750246241
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 440
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar ve Şekiller Listesi  19
BİRİNCİ BÖLÜM:
İŞLETMELERDE FİNANS VE FİNANSAL YÖNETİMİN KAPSAMI
1.1. İŞLETME, FİNANS VE FİNANSAL YÖNETİM SÖZCÜKLERİNİN ANLAMI  22
1.2. TARİHSEL SÜREÇ  25
1.3. İŞLETMELERDE FİNANS VE FİNANSAL YÖNETİMİN KAPSAMI  28
1.3.1. Genelde Ekonomi İle Bağlantı  28
1.3.1.1. Dünya ve Ülke Ekonomisi  28
1.3.1.2. Uluslararası ve Ulusal Finansal Piyasalar  29
1.3.1.3. Finansal Piyasaların İşleme Mekanizması  30
1.3.2. Özelde İşletme İşlevleri İle Bağlantı  32
1.3.2.1. Finans Departmanının Örgütsel Yapısı ve İşlevleri  32
1.3.2.2. Muhasebe  33
1.3.2.2.1. Muhasebe Kayıtları  33
1.3.2.2.2. Kaynak İhtiyacının Tespiti–Fon Akım Tablosu  35
1.3.2.2.2.1. Kaynak İhtiyacının Karşılanması  35
1.3.2.2.2.2. Kaynak Fazlasının Değerlendirilmesi  36
1.3.2.2.3. Nakit Yönetimi – Nakit Akım Tablosu  36
1.3.2.3. Finansal Analiz  37
1.3.2.4. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)  38
1.3.2.5. Yatırımların Finansmanı  39
1.3.2.5.1. Portföy Yatırımlarının Finansmanı  39
1.3.2.5.2. Doğrudan Yatırım Finansmanı – Proje Değerleme  39
1.3.2.6. Maliyet ve Fiyatlandırma  40
1.3.2.7. Bütçeleme ve Finansal Planlama  41
1.3.2.8. Denetim  43
1.4. İŞLETMEDE FİNANSMAN İLE İŞLETME İŞLEVLERİ İLİŞKİSİ  44
Kaynakça  45
İKİNCİ BÖLÜM:
İŞLETMELERDE FİNANSAL PLANLAMA VE DENETİM
2.1. FİNANSAL PLANLAMA TANIMI  47
2.2. FINANSAL PLANLAMANIN BÖLÜMLERİ  48
2.3. FİNANSAL PLANLAMANIN İLKELERİ  48
2.4. FINANSAL PLANLAMA AŞAMALARI  49
2.5. FİNANSAL PLANLAMA YÖNTEMLERİ  51
2.5.1. Hesaplama Bazında Finansal Planlama Yöntemleri  51
2.5.2. Zamanlama Bazında Fınansal Planlama Yöntemleri  52
2.6. FİNANSAL PLANLAMADA ÖNEMLİ HUSUSLAR  54
2.7. FİZİBİLİTE RAPORLARININ VE PROFORMA TABLOLARIN HAZIRLANMA AŞAMASINDAKI ZORLUKLAR  56
2.8. FİNANSAL DENETİM  56
2.8.1. Finansal Denetim Tanımı  56
2.8.2. Finansal Denetim Yöntemi  57
2.9. SONUÇ  59
Kaynakça  61
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
PARANIN ZAMAN DEĞERİ
3.1. FAİZ KAVRAMI  63
3.2. FAİZ ORANLARI VE ENFLASYON  63
3.3. FAİZ ORANININ BELİRLEYİCİLERİ  65
3.4. FAİZ TÜRLERİ  66
3.4.1. Faizin Anaparaya İlave Edilip Edilmediği Kriterine Göre Faiz Çeşitleri  66
3.4.1.1. Basit Faiz  66
3.4.1.1.1. Basit Gelecek Değer  67
3.4.1.1.2. Basit Bugünkü Değer  67
3.4.1.1.3. Dönemin Bir Yıldan Daha Kısa Olması Halinde Basit Bugünkü Değer Hesaplamaları  68
3.4.1.1.4. Dönemin Bir Yıldan Daha Kısa Olması Halinde Basit Gelecek Değer Hesaplaması  69
3.4.1.1.5. Döneme İlişkin Basit Faiz Tutarının Hesaplanması  70
3.4.1.2. Bileşik Faiz  71
3.4.1.2.1. Bileşik faizde Gelecek Değer Hesaplamaları  71
3.4.1.2.2. Bileşik faizde Bugünkü Değer Hesaplamaları  73
3.5. ÖDEME SERİLERİ  74
3.5.1. Sonsuz Düzenli Ödemeler Serisinin Bugünkü Değeri  74
3.5.2. Sonsuz Düzenli Büyüyen Ödemeler Serisinin Bugünkü Değeri  75
3.5.3. Süreli Düzenli Ödemeler Serileri/Anuite  76
3.5.4. Ertelenmiş Süreli Düzenli Ödemeler Serileri/Delayedanuity  77
3.5.5. Peşin Düzenli Ödemeler Serileri / Delayedanuity / Müaccelanuite  78
Kaynaklar  80
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İŞLETMELERDE DÖNEN VARLIK YÖNETİMİ
4.1. ÇALIŞMA SERMAYESİ  81
4.2. NAKİT YÖNETİMİ  84
4.2.1. Nakite Dönüşüm Süresi  85
4.2.2. Nakit Hareketlerinin Planlanması  87
4.2.3. Nakit Yönetiminde Etkinliği Artırıcı Önlemler  89
4.3. ALACAK YÖNETİMİ  89
4.3.1. Alacak Yönetiminin Bileşenleri  90
4.3.1.1. Kredi Politikası ve Satış Koşulları  91
4.3.1.2. Kredi Analizi  93
4.3.3. Tahsilat Politikası  98
4.3.3.1. Tahsilat Yöntem ve Araçları  98
4.3.3.2. Nakit İskontosu  100
4.3.2. Alacak Yönetiminde Etkinlik Sağlanması  101
4.4. STOK YÖNETİMİ  105
4.4.1. Stok Türleri  106
4.4.2. Stoklarla İlgili Maliyetler  106
4.4.2.1. Stok Bulundurma Maliyetleri  106
4.4.2.2. Sipariş Maliyetleri  107
4.4.3. Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli  108
4.4.4. Stok Kontrol Yöntemleri  110
4.4.5. Stok Yönetiminde Etkinlik Sağlanması  112
Kaynaklar  116
BEŞİNCİ BÖLÜM:
FİNANSAL TABLOLAR VE RASYO ANALİZİ
5.1. FİNANSAL ANALİZ TÜRLERİ  120
5.2. FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN TABLOLAR  121
5.3. FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ  122
5.3.1. Finansal Rasyo Analizleri  122
5.3.1.1. Likidite Oranları  124
5.3.1.2. Faaliyetlerin Ekinliğini Ölçmede kullanılan Oranlar  127
5.3.1.3. Karlılığın Ölçülmesinde Kullanılan Oranlar  135
5.3.1.4. Mali Yapı (Finansal Yapı) Oranları  140
5.3.2. Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Analizi  145
5.3.3. Dikey (Yüzde) Analiz Tekniği  146
5.3.4. Eğilim (Trend) Yüzdeleri Yöntemi  147
5.4. PİYASA DEĞERİ ORANLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ (DU PONT) RASYO ANALİZİ  148
5.4.1 Piyasa Değeri Oranları  148
5.4.2. Birleştirilmiş (Du Pont) Rasyo Analizi  150
Kaynaklar  154
ALTINCI BÖLÜM:
FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YÖNTEMLERİ
6.1. FİNANSMAN KAYNAKLARI  157
6.1.1. Özkaynaklardan Finansman  158
6.1.2. Finansal Kurumlardan Finansman  159
6.1.3. Sermaye Piyasalarından Finansman  159
6.2. BORÇLA FİNANSMAN YÖNTEMLERİ  161
6.2.1. Kısa Dönemli Finansman  163
6.2.2. Orta Dönemli Finansman  169
6.2.3. Uzun Dönemli Finansman  173
Kaynaklar  179
YEDİNCİ BÖLÜM:
MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ
7.1. HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLEMESİ  184
7.1.1. Hisse Senedi Türleri  184
7.1.2. Hisse Senedinde Değer Tanımları  185
7.1.3. Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri  185
7.1.3.1. İskonto Edilmiş Nakit Akımları Yöntemi  185
7.1.3.2. Firma Çarpanları Yöntemi  189
7.1.4. Hisse Senedi Verimi  192
7.2. TAHVİLLER  192
7.2.1. Tahvil Türleri  192
7.2.2. Tahvilin Piyasa Değerinin Hesaplanması  193
7.3. BONOLAR  195
7.3.1. Hazine Bonosu  195
7.3.2. Finansman Bonosu  196
7.3.2.1. Finansman Bonolarının Değerlemesi  196
7.3.3. Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar  197
7.4. GERİ SATIN ALMA ANLAŞMALARI (REPO)  197
7.4.1. Repo İşlemlerinde Değerleme  197
7.5. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (GOS)  199
7.6. GELİRE ENDEKSLİ SENETLER (GES)  201
7.7. VARLIĞA VE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER  202
Kaynaklar  203
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISI TEORİLERİ
8.1. TEMEL KAVRAMLAR  205
8.2. SERMAYE YAPISI TEORİLERİ  212
8.2.1. Klasik Yaklaşımlar  213
8.2.2.1. Net Gelir Yaklaşımı  213
8.2.2.2. Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı  216
8.2.2.3. Geleneksel Yaklaşım  218
8.2.2. Modern Yaklaşımlar  221
8.2.2.1. Modigliani&Miller (MM) Yaklaşımları  222
8.2.2.1.1. MM1 Yaklaşımı (Vergisiz Durum)  222
8.2.2.1.2. MM2 Yaklaşımı (Vergili Durum)  223
8.2.2.2. Dengeleme Yaklaşımı  226
8.2.2.3. Finansman Hiyerarşisi Yaklaşımı  227
8.3. SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER  228
Kaynaklar  231
DOKUZUNCU BÖLÜM:
İŞLETMELERDE SERMAYE MALİYETİ
9.1. SERMAYE MALİYETİNİN UNSURLARI  234
9.1.1. Borcun Maliyeti  234
9.1.1.1. Satıcı Kredileri  234
9.1.1.2. Banka Kredileri  235
9.1.1.2.1. Spot Krediler  236
9.1.1.2.2. Rotatif /Borçlu Cari Krediler  237
9.1.1.2.3. Taksitli Krediler  237
9.1.1.2.4. Orta ve Uzun Vadeli Nakdi Krediler  237
9.2.1.3. Tahvillerin Maliyeti  242
9.2.1.4. Özkaynak Maliyeti  244
9.2.1.4.1. Finansal Varlıkları Değerleme Modeline Dayalı Yöntem  244
9.2.1.4.2. Kar Payı İndirgeme Modeli  245
9.2.1.4.2.1. Temettü Gelirlerinin Sabit Olması Halinde Hisse Senedi Maliyetleri  245
9.2.1.4.2.2. Temettü Gelirlerinin Belli Oranda Büyümesi Halinde Hisse Senedi Maliyeti  246
9.2.1.4.2.3. Kar Payı İndirgeme Modeline İlişkin Özellikler  247
9.3. SERMAYENİN MALİYETİNİN BELİRLENMESİ  248
Kaynaklar  251
ONUNCU BÖLÜM:
YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
10.1. YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE  253
10.2. YATIRIM PROJELERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ  257
10.2.1. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Statik Yöntemler  258
10.2.1.1. Ortalama Getiri Oranı Yöntemi  259
10.2.1.2. Denetim Yoluyla Sıralama  260
10.2.1.3. Geri Ödeme Süresi Yöntemi  261
10.2.1.4. Ortalama Muhasebe Getirisi Yöntemi  265
10.2.2. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Dinamik Yöntemler  266
10.2.2.1. Dinamik (İskonto) Geri Ödeme Süresi Yöntemi  267
10.2.2.2. Net Bugünkü Değer Yöntemi  269
10.2.2.3. İç Verim Oranı Yöntemi  273
10.2.2.4. Karlılık Endeksi (Fayda – Maliyet Oranı) Yöntemi  277
Kaynaklar  283
ONBİRİNCİ BÖLÜM:
TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ
11.1. TÜREV ARAÇLAR  285
11.1.1. Forward Sözleşmeler  286
11.1.1.1. Forward Döviz Sözleşmeleri  287
11.1.1.2. Forward Faiz Sözleşmeleri  288
11.1.2. Futures Sözleşmeleri  289
11.1.2.1. Futures Sözleşmelerinde Takas ve Teminatlar  291
11.1.2.2. Futures Sözleşmelerinde Teminatların Kaldıraç Etkisi  292
11.1.3. Opsiyon Sözleşmeleri  293
11.1.3.1. Alım Opsiyonu (Call Option)  295
11.1.3.2. Satım Opsiyonu (Put Option)  296
11.1.3.3. Opsiyon Sözleşmelerinin Vade Sonunda Alabileceği Durumlar  297
11.1.4. Swap Sözleşmeleri  297
11.1.4.1. Döviz Swap Sözleşmeleri  299
11.1.4.2. Faiz Oranı Swap Sözleşmeleri  299
11.2. TÜREV PİYASALAR  300
11.3. TÜREV PİYASALARIN GELİŞİMİ  302
11.3.1. Türev Piyasaların Türkiye’deki Gelişimi  307
11.4. TÜREV PİYASALARDA RİSK YÖNETİMİ  312
Kaynaklar  314
ONİKİNCİ BÖLÜM:
GETİRİ, RİSK VE RİSK ÇEŞİTLERİ
12.1. GETİRİ KAVRAMI  317
12.2. RİSK KAVRAMI VE RİSK ÇEŞİTLERİ  320
12.2.1. Sistematik Riskler  321
12.2.1.1. Piyasa Riski  321
12.2.1.2. Faiz Oranı Riski  322
12.2.1.3. Döviz Kuru Riski  322
12.2.1.4. Politik Risk  322
12.2.1.5. Enflasyon Riski  322
12.2.2. Sistematik Olmayan Riskler  323
12.2.2.1. Finansal Risk  323
12.2.2.2. Yönetim Riski  323
12.2.2.3. İş ve Sektör Riski  324
Kaynaklar  325
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
PORTFÖYLERDE GETİRİ VE RİSK
13.1. YATIRIM GETİRİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ  327
13.1.1. Tek Dönemlik Getiri Oranı  328
13.1.2. Çok Dönemlik Getiri Oranı  329
13.1.2.1. Yıllıklandırılmış (Efektif) Getiri Oranı  329
13.1.2.2. Para Ağırlıklı Getiri Oranı  330
13.1.2.3. Zaman Ağırlıklı Getiri Oranı  332
13.1.2.4. Ortalama Getiri Oranı  333
13.1.3. Beklenen Getiri Oranı  334
13.1.3.1. Tarihsel Verilerle Beklenen Getiri Oranının Hesaplanması  334
13.1.3.2. Olasılık Dağılımı ile Beklenen Getiri Oranının Hesaplanması  335
13.2. YATIRIM RİSKİNİN SINIFLANDIRILMASI VE ÖLÇÜLMESİ  336
13.2.1. Risklerin Sınıflandırılması  337
13.2.2. Riskin Ölçülmesi  340
13.3. PORTFÖYLERDE GETİRİ VE RİSK HESAPLAMALARI  343
13.3.1. Portföyün Beklenen Getiri Oranı  343
13.3.2. Portföy Riski  344
ALIŞTIRMA SORULARI  348
Kaynaklar  350
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
MODERN PORTFÖY TEORİSİ
14.1. PORTFÖY KAVRAMI  351
14.1.1. Portföy Tanımı  351
14.1.2. Portföy Yönetimi Kavramı  352
14.2. PORTFÖY YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  352
14.2.1. Geleneksel Portföy Kuramı  352
14.2.1. Modern Portföy Kuramı  353
14.2.2.1. Modern Portföy Kuramı'nın Varsayımları  354
14.3. MODERN PORTFÖY KURAMINA GÖRE PORTFÖY SEÇİM MODELLERİ  355
14.3.1. Markowıtz (Ortalama Varyans) Modeli  355
14.3.1.1. Ortalama Varyans Modeli'nin Varsayımları  355
14.3.1.2. Beklenen Verim ve Risk Kavramları  355
14.3.1.3. Markowitz Modeli'ne Göre Portföy Seçimi  361
14.3.2. Endeks Modeller  372
14.3.2.1. Tek Endeks Modeli (Single Index Model)  372
14.3.2.2. Çok Endeksli Model (Multi Index Model)  374
14.3.3. Finansal Varlık Değerleme Modeli (FVDM) (Capital Asset Pricing Model– CAPM)  376
14.3.4. Arbitraj Fiyatlama Modeli (AFM) (Arbitrage Pricing Theory–APT)  381
Kaynaklar  385
ONBEŞİNCİ BÖLÜM:
ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ
15.1. GİRİŞ  387
15.2. ARBİTRAJ OLGUSU VE ARBİTRAJ FİYATLAMA TEORİSİ  387
15.3. ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİNİN VARSAYIMLARI  391
15.4. ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  392
Kaynaklar  394
ONALTINCI BÖLÜM:
MENKUL KIYMET PAZAR DOĞRUSU VE
SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİ
16.1. GİRİŞ  395
16.2. BETA KATSAYISI  396
16.3. SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİ  397
16.4. SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLAMA MODELİNİN BİLEŞENLERİ  399
16.5. SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİ’NİN VARSAYIMLARI  399
16.6. SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİ’NİN AVANTAJLARI  400
Kaynaklar  401
ONYEDİNCİ BÖLÜM:
PORTFÖY PERFORMANS ÖLÇÜM MODELLERİ
17.1. PERFORMANS ÖLÇÜM MODELLERİ  405
17.1. 1. Toplam Riske Göre Performans Ölçüm Modelleri  405
17.1.1.1. Sharpe Rasyosu  406
17.1.1.2. M2 Performans Oranları  408
17.1.1.3. Sortino Oranı  409
17.1.2. Sistematik Riske Göre Performans Ölçen Modeller  410
17.1.2.1. Trayner Ölçütü  410
17.1.2.2. T2 Performans Oranları  412
17.1.2.3. Jensen Alfa Ölçütü  412
17.1.2.4. Değerleme Oranı  415
17.1.3. Piyasa Zamanlama Ölçütüne Göre Performans Ölçüm Modelleri  416
17.1.3.1. Fama Ölçütü  417
17.1.3.2. Kuadratik Regresyon Modeli  418
17.1.3.3. Kukla Değişkenli Regresyon Modeli  419
Kaynaklar  421
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM:
HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE SERMAYENİN
SAHİPLİK YAPISI
18.1. ŞİRKET FİNANSMANI VE ÖZ KAYNAK KULLANIMI  423
18.2. TÜRK ŞİRKETLERİN HALKA AÇILMALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ  424
18.3. SERMAYENİN SAHİPLİK YAPISINDA YOĞUNLAŞMA  427
18.4. TÜRK SERMAYEDARLARIN KATEGORİK DAĞILIMI  430
18.5. SERMAYENİN DEMOKTARİKLEŞMESİNİN FAYDALARI  432
Kaynaklar  434
Kavram Dizini  435
 


Aysel Gündoğdu
Ağustos 2018
41.50 TL
Sepete Ekle
Beyhan Yaslıdağ
Nisan 2018
26.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar ve Şekiller Listesi  19
BİRİNCİ BÖLÜM:
İŞLETMELERDE FİNANS VE FİNANSAL YÖNETİMİN KAPSAMI
1.1. İŞLETME, FİNANS VE FİNANSAL YÖNETİM SÖZCÜKLERİNİN ANLAMI  22
1.2. TARİHSEL SÜREÇ  25
1.3. İŞLETMELERDE FİNANS VE FİNANSAL YÖNETİMİN KAPSAMI  28
1.3.1. Genelde Ekonomi İle Bağlantı  28
1.3.1.1. Dünya ve Ülke Ekonomisi  28
1.3.1.2. Uluslararası ve Ulusal Finansal Piyasalar  29
1.3.1.3. Finansal Piyasaların İşleme Mekanizması  30
1.3.2. Özelde İşletme İşlevleri İle Bağlantı  32
1.3.2.1. Finans Departmanının Örgütsel Yapısı ve İşlevleri  32
1.3.2.2. Muhasebe  33
1.3.2.2.1. Muhasebe Kayıtları  33
1.3.2.2.2. Kaynak İhtiyacının Tespiti–Fon Akım Tablosu  35
1.3.2.2.2.1. Kaynak İhtiyacının Karşılanması  35
1.3.2.2.2.2. Kaynak Fazlasının Değerlendirilmesi  36
1.3.2.2.3. Nakit Yönetimi – Nakit Akım Tablosu  36
1.3.2.3. Finansal Analiz  37
1.3.2.4. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)  38
1.3.2.5. Yatırımların Finansmanı  39
1.3.2.5.1. Portföy Yatırımlarının Finansmanı  39
1.3.2.5.2. Doğrudan Yatırım Finansmanı – Proje Değerleme  39
1.3.2.6. Maliyet ve Fiyatlandırma  40
1.3.2.7. Bütçeleme ve Finansal Planlama  41
1.3.2.8. Denetim  43
1.4. İŞLETMEDE FİNANSMAN İLE İŞLETME İŞLEVLERİ İLİŞKİSİ  44
Kaynakça  45
İKİNCİ BÖLÜM:
İŞLETMELERDE FİNANSAL PLANLAMA VE DENETİM
2.1. FİNANSAL PLANLAMA TANIMI  47
2.2. FINANSAL PLANLAMANIN BÖLÜMLERİ  48
2.3. FİNANSAL PLANLAMANIN İLKELERİ  48
2.4. FINANSAL PLANLAMA AŞAMALARI  49
2.5. FİNANSAL PLANLAMA YÖNTEMLERİ  51
2.5.1. Hesaplama Bazında Finansal Planlama Yöntemleri  51
2.5.2. Zamanlama Bazında Fınansal Planlama Yöntemleri  52
2.6. FİNANSAL PLANLAMADA ÖNEMLİ HUSUSLAR  54
2.7. FİZİBİLİTE RAPORLARININ VE PROFORMA TABLOLARIN HAZIRLANMA AŞAMASINDAKI ZORLUKLAR  56
2.8. FİNANSAL DENETİM  56
2.8.1. Finansal Denetim Tanımı  56
2.8.2. Finansal Denetim Yöntemi  57
2.9. SONUÇ  59
Kaynakça  61
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
PARANIN ZAMAN DEĞERİ
3.1. FAİZ KAVRAMI  63
3.2. FAİZ ORANLARI VE ENFLASYON  63
3.3. FAİZ ORANININ BELİRLEYİCİLERİ  65
3.4. FAİZ TÜRLERİ  66
3.4.1. Faizin Anaparaya İlave Edilip Edilmediği Kriterine Göre Faiz Çeşitleri  66
3.4.1.1. Basit Faiz  66
3.4.1.1.1. Basit Gelecek Değer  67
3.4.1.1.2. Basit Bugünkü Değer  67
3.4.1.1.3. Dönemin Bir Yıldan Daha Kısa Olması Halinde Basit Bugünkü Değer Hesaplamaları  68
3.4.1.1.4. Dönemin Bir Yıldan Daha Kısa Olması Halinde Basit Gelecek Değer Hesaplaması  69
3.4.1.1.5. Döneme İlişkin Basit Faiz Tutarının Hesaplanması  70
3.4.1.2. Bileşik Faiz  71
3.4.1.2.1. Bileşik faizde Gelecek Değer Hesaplamaları  71
3.4.1.2.2. Bileşik faizde Bugünkü Değer Hesaplamaları  73
3.5. ÖDEME SERİLERİ  74
3.5.1. Sonsuz Düzenli Ödemeler Serisinin Bugünkü Değeri  74
3.5.2. Sonsuz Düzenli Büyüyen Ödemeler Serisinin Bugünkü Değeri  75
3.5.3. Süreli Düzenli Ödemeler Serileri/Anuite  76
3.5.4. Ertelenmiş Süreli Düzenli Ödemeler Serileri/Delayedanuity  77
3.5.5. Peşin Düzenli Ödemeler Serileri / Delayedanuity / Müaccelanuite  78
Kaynaklar  80
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İŞLETMELERDE DÖNEN VARLIK YÖNETİMİ
4.1. ÇALIŞMA SERMAYESİ  81
4.2. NAKİT YÖNETİMİ  84
4.2.1. Nakite Dönüşüm Süresi  85
4.2.2. Nakit Hareketlerinin Planlanması  87
4.2.3. Nakit Yönetiminde Etkinliği Artırıcı Önlemler  89
4.3. ALACAK YÖNETİMİ  89
4.3.1. Alacak Yönetiminin Bileşenleri  90
4.3.1.1. Kredi Politikası ve Satış Koşulları  91
4.3.1.2. Kredi Analizi  93
4.3.3. Tahsilat Politikası  98
4.3.3.1. Tahsilat Yöntem ve Araçları  98
4.3.3.2. Nakit İskontosu  100
4.3.2. Alacak Yönetiminde Etkinlik Sağlanması  101
4.4. STOK YÖNETİMİ  105
4.4.1. Stok Türleri  106
4.4.2. Stoklarla İlgili Maliyetler  106
4.4.2.1. Stok Bulundurma Maliyetleri  106
4.4.2.2. Sipariş Maliyetleri  107
4.4.3. Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli  108
4.4.4. Stok Kontrol Yöntemleri  110
4.4.5. Stok Yönetiminde Etkinlik Sağlanması  112
Kaynaklar  116
BEŞİNCİ BÖLÜM:
FİNANSAL TABLOLAR VE RASYO ANALİZİ
5.1. FİNANSAL ANALİZ TÜRLERİ  120
5.2. FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN TABLOLAR  121
5.3. FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ  122
5.3.1. Finansal Rasyo Analizleri  122
5.3.1.1. Likidite Oranları  124
5.3.1.2. Faaliyetlerin Ekinliğini Ölçmede kullanılan Oranlar  127
5.3.1.3. Karlılığın Ölçülmesinde Kullanılan Oranlar  135
5.3.1.4. Mali Yapı (Finansal Yapı) Oranları  140
5.3.2. Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Analizi  145
5.3.3. Dikey (Yüzde) Analiz Tekniği  146
5.3.4. Eğilim (Trend) Yüzdeleri Yöntemi  147
5.4. PİYASA DEĞERİ ORANLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ (DU PONT) RASYO ANALİZİ  148
5.4.1 Piyasa Değeri Oranları  148
5.4.2. Birleştirilmiş (Du Pont) Rasyo Analizi  150
Kaynaklar  154
ALTINCI BÖLÜM:
FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YÖNTEMLERİ
6.1. FİNANSMAN KAYNAKLARI  157
6.1.1. Özkaynaklardan Finansman  158
6.1.2. Finansal Kurumlardan Finansman  159
6.1.3. Sermaye Piyasalarından Finansman  159
6.2. BORÇLA FİNANSMAN YÖNTEMLERİ  161
6.2.1. Kısa Dönemli Finansman  163
6.2.2. Orta Dönemli Finansman  169
6.2.3. Uzun Dönemli Finansman  173
Kaynaklar  179
YEDİNCİ BÖLÜM:
MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ
7.1. HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLEMESİ  184
7.1.1. Hisse Senedi Türleri  184
7.1.2. Hisse Senedinde Değer Tanımları  185
7.1.3. Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri  185
7.1.3.1. İskonto Edilmiş Nakit Akımları Yöntemi  185
7.1.3.2. Firma Çarpanları Yöntemi  189
7.1.4. Hisse Senedi Verimi  192
7.2. TAHVİLLER  192
7.2.1. Tahvil Türleri  192
7.2.2. Tahvilin Piyasa Değerinin Hesaplanması  193
7.3. BONOLAR  195
7.3.1. Hazine Bonosu  195
7.3.2. Finansman Bonosu  196
7.3.2.1. Finansman Bonolarının Değerlemesi  196
7.3.3. Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar  197
7.4. GERİ SATIN ALMA ANLAŞMALARI (REPO)  197
7.4.1. Repo İşlemlerinde Değerleme  197
7.5. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (GOS)  199
7.6. GELİRE ENDEKSLİ SENETLER (GES)  201
7.7. VARLIĞA VE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER  202
Kaynaklar  203
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISI TEORİLERİ
8.1. TEMEL KAVRAMLAR  205
8.2. SERMAYE YAPISI TEORİLERİ  212
8.2.1. Klasik Yaklaşımlar  213
8.2.2.1. Net Gelir Yaklaşımı  213
8.2.2.2. Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı  216
8.2.2.3. Geleneksel Yaklaşım  218
8.2.2. Modern Yaklaşımlar  221
8.2.2.1. Modigliani&Miller (MM) Yaklaşımları  222
8.2.2.1.1. MM1 Yaklaşımı (Vergisiz Durum)  222
8.2.2.1.2. MM2 Yaklaşımı (Vergili Durum)  223
8.2.2.2. Dengeleme Yaklaşımı  226
8.2.2.3. Finansman Hiyerarşisi Yaklaşımı  227
8.3. SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER  228
Kaynaklar  231
DOKUZUNCU BÖLÜM:
İŞLETMELERDE SERMAYE MALİYETİ
9.1. SERMAYE MALİYETİNİN UNSURLARI  234
9.1.1. Borcun Maliyeti  234
9.1.1.1. Satıcı Kredileri  234
9.1.1.2. Banka Kredileri  235
9.1.1.2.1. Spot Krediler  236
9.1.1.2.2. Rotatif /Borçlu Cari Krediler  237
9.1.1.2.3. Taksitli Krediler  237
9.1.1.2.4. Orta ve Uzun Vadeli Nakdi Krediler  237
9.2.1.3. Tahvillerin Maliyeti  242
9.2.1.4. Özkaynak Maliyeti  244
9.2.1.4.1. Finansal Varlıkları Değerleme Modeline Dayalı Yöntem  244
9.2.1.4.2. Kar Payı İndirgeme Modeli  245
9.2.1.4.2.1. Temettü Gelirlerinin Sabit Olması Halinde Hisse Senedi Maliyetleri  245
9.2.1.4.2.2. Temettü Gelirlerinin Belli Oranda Büyümesi Halinde Hisse Senedi Maliyeti  246
9.2.1.4.2.3. Kar Payı İndirgeme Modeline İlişkin Özellikler  247
9.3. SERMAYENİN MALİYETİNİN BELİRLENMESİ  248
Kaynaklar  251
ONUNCU BÖLÜM:
YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
10.1. YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE  253
10.2. YATIRIM PROJELERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ  257
10.2.1. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Statik Yöntemler  258
10.2.1.1. Ortalama Getiri Oranı Yöntemi  259
10.2.1.2. Denetim Yoluyla Sıralama  260
10.2.1.3. Geri Ödeme Süresi Yöntemi  261
10.2.1.4. Ortalama Muhasebe Getirisi Yöntemi  265
10.2.2. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Dinamik Yöntemler  266
10.2.2.1. Dinamik (İskonto) Geri Ödeme Süresi Yöntemi  267
10.2.2.2. Net Bugünkü Değer Yöntemi  269
10.2.2.3. İç Verim Oranı Yöntemi  273
10.2.2.4. Karlılık Endeksi (Fayda – Maliyet Oranı) Yöntemi  277
Kaynaklar  283
ONBİRİNCİ BÖLÜM:
TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ
11.1. TÜREV ARAÇLAR  285
11.1.1. Forward Sözleşmeler  286
11.1.1.1. Forward Döviz Sözleşmeleri  287
11.1.1.2. Forward Faiz Sözleşmeleri  288
11.1.2. Futures Sözleşmeleri  289
11.1.2.1. Futures Sözleşmelerinde Takas ve Teminatlar  291
11.1.2.2. Futures Sözleşmelerinde Teminatların Kaldıraç Etkisi  292
11.1.3. Opsiyon Sözleşmeleri  293
11.1.3.1. Alım Opsiyonu (Call Option)  295
11.1.3.2. Satım Opsiyonu (Put Option)  296
11.1.3.3. Opsiyon Sözleşmelerinin Vade Sonunda Alabileceği Durumlar  297
11.1.4. Swap Sözleşmeleri  297
11.1.4.1. Döviz Swap Sözleşmeleri  299
11.1.4.2. Faiz Oranı Swap Sözleşmeleri  299
11.2. TÜREV PİYASALAR  300
11.3. TÜREV PİYASALARIN GELİŞİMİ  302
11.3.1. Türev Piyasaların Türkiye’deki Gelişimi  307
11.4. TÜREV PİYASALARDA RİSK YÖNETİMİ  312
Kaynaklar  314
ONİKİNCİ BÖLÜM:
GETİRİ, RİSK VE RİSK ÇEŞİTLERİ
12.1. GETİRİ KAVRAMI  317
12.2. RİSK KAVRAMI VE RİSK ÇEŞİTLERİ  320
12.2.1. Sistematik Riskler  321
12.2.1.1. Piyasa Riski  321
12.2.1.2. Faiz Oranı Riski  322
12.2.1.3. Döviz Kuru Riski  322
12.2.1.4. Politik Risk  322
12.2.1.5. Enflasyon Riski  322
12.2.2. Sistematik Olmayan Riskler  323
12.2.2.1. Finansal Risk  323
12.2.2.2. Yönetim Riski  323
12.2.2.3. İş ve Sektör Riski  324
Kaynaklar  325
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
PORTFÖYLERDE GETİRİ VE RİSK
13.1. YATIRIM GETİRİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ  327
13.1.1. Tek Dönemlik Getiri Oranı  328
13.1.2. Çok Dönemlik Getiri Oranı  329
13.1.2.1. Yıllıklandırılmış (Efektif) Getiri Oranı  329
13.1.2.2. Para Ağırlıklı Getiri Oranı  330
13.1.2.3. Zaman Ağırlıklı Getiri Oranı  332
13.1.2.4. Ortalama Getiri Oranı  333
13.1.3. Beklenen Getiri Oranı  334
13.1.3.1. Tarihsel Verilerle Beklenen Getiri Oranının Hesaplanması  334
13.1.3.2. Olasılık Dağılımı ile Beklenen Getiri Oranının Hesaplanması  335
13.2. YATIRIM RİSKİNİN SINIFLANDIRILMASI VE ÖLÇÜLMESİ  336
13.2.1. Risklerin Sınıflandırılması  337
13.2.2. Riskin Ölçülmesi  340
13.3. PORTFÖYLERDE GETİRİ VE RİSK HESAPLAMALARI  343
13.3.1. Portföyün Beklenen Getiri Oranı  343
13.3.2. Portföy Riski  344
ALIŞTIRMA SORULARI  348
Kaynaklar  350
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
MODERN PORTFÖY TEORİSİ
14.1. PORTFÖY KAVRAMI  351
14.1.1. Portföy Tanımı  351
14.1.2. Portföy Yönetimi Kavramı  352
14.2. PORTFÖY YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  352
14.2.1. Geleneksel Portföy Kuramı  352
14.2.1. Modern Portföy Kuramı  353
14.2.2.1. Modern Portföy Kuramı'nın Varsayımları  354
14.3. MODERN PORTFÖY KURAMINA GÖRE PORTFÖY SEÇİM MODELLERİ  355
14.3.1. Markowıtz (Ortalama Varyans) Modeli  355
14.3.1.1. Ortalama Varyans Modeli'nin Varsayımları  355
14.3.1.2. Beklenen Verim ve Risk Kavramları  355
14.3.1.3. Markowitz Modeli'ne Göre Portföy Seçimi  361
14.3.2. Endeks Modeller  372
14.3.2.1. Tek Endeks Modeli (Single Index Model)  372
14.3.2.2. Çok Endeksli Model (Multi Index Model)  374
14.3.3. Finansal Varlık Değerleme Modeli (FVDM) (Capital Asset Pricing Model– CAPM)  376
14.3.4. Arbitraj Fiyatlama Modeli (AFM) (Arbitrage Pricing Theory–APT)  381
Kaynaklar  385
ONBEŞİNCİ BÖLÜM:
ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ
15.1. GİRİŞ  387
15.2. ARBİTRAJ OLGUSU VE ARBİTRAJ FİYATLAMA TEORİSİ  387
15.3. ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİNİN VARSAYIMLARI  391
15.4. ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  392
Kaynaklar  394
ONALTINCI BÖLÜM:
MENKUL KIYMET PAZAR DOĞRUSU VE
SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİ
16.1. GİRİŞ  395
16.2. BETA KATSAYISI  396
16.3. SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİ  397
16.4. SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLAMA MODELİNİN BİLEŞENLERİ  399
16.5. SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİ’NİN VARSAYIMLARI  399
16.6. SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİ’NİN AVANTAJLARI  400
Kaynaklar  401
ONYEDİNCİ BÖLÜM:
PORTFÖY PERFORMANS ÖLÇÜM MODELLERİ
17.1. PERFORMANS ÖLÇÜM MODELLERİ  405
17.1. 1. Toplam Riske Göre Performans Ölçüm Modelleri  405
17.1.1.1. Sharpe Rasyosu  406
17.1.1.2. M2 Performans Oranları  408
17.1.1.3. Sortino Oranı  409
17.1.2. Sistematik Riske Göre Performans Ölçen Modeller  410
17.1.2.1. Trayner Ölçütü  410
17.1.2.2. T2 Performans Oranları  412
17.1.2.3. Jensen Alfa Ölçütü  412
17.1.2.4. Değerleme Oranı  415
17.1.3. Piyasa Zamanlama Ölçütüne Göre Performans Ölçüm Modelleri  416
17.1.3.1. Fama Ölçütü  417
17.1.3.2. Kuadratik Regresyon Modeli  418
17.1.3.3. Kukla Değişkenli Regresyon Modeli  419
Kaynaklar  421
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM:
HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE SERMAYENİN
SAHİPLİK YAPISI
18.1. ŞİRKET FİNANSMANI VE ÖZ KAYNAK KULLANIMI  423
18.2. TÜRK ŞİRKETLERİN HALKA AÇILMALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ  424
18.3. SERMAYENİN SAHİPLİK YAPISINDA YOĞUNLAŞMA  427
18.4. TÜRK SERMAYEDARLARIN KATEGORİK DAĞILIMI  430
18.5. SERMAYENİN DEMOKTARİKLEŞMESİNİN FAYDALARI  432
Kaynaklar  434
Kavram Dizini  435
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020