Finansal Yönetim ve Portföy Yönetim Teorisi Teorik Yaklaşımlar ve Çözümlü Örneklerle Yrd. Doç. Dr. Turgay Münyas  - Kitap

Finansal Yönetim ve Portföy Yönetim Teorisi

Teorik Yaklaşımlar ve Çözümlü Örneklerle

1. Baskı, 
Ocak 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
440
Barkod:
9789750246241
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
410,00
İndirimli (%65):
145,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Günümüzde sermaye piyasaları, araçları ve kurumları ile birlikte hızlı bir değişim göstermektedir. Bununla birlikte uluslararası finansal piyasalarda yaşanan krizler ve uluslararası politikalarda yaşanan gelişmeler menkul kıymet borsalarının volatilitesini yükseltirken, yatırımcılar açısından finansal okuryazarlığın ve portföy yönetimi konularının önemini de arttırmıştır.
Bu kaynak kitap, finansal yönetim ve portföy yönetimine ilişkin kavramsal çerçeveyi ayrıntılı bir şekilde aktarmanın yanısıra, konuları ayrıntılı sayısal örneklerle somutlaştırarak okura sunmayı amaçlamaktadır.
Eser; Lisans ve lisans üstü öğrencileri ile piyasa uzmanlarının da faydalanabileceği nitelikte editörlü bir eser olarak Türkiye'nin farklı üniversitelerinden birçok akademisyenin katkıları ile hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İşletmelerde Finans ve Finansal Yönetimin Kapsamı, Dr. Tevfik ALTINOK
.
İşletmelerde Finansal Planlama ve Denetim, Yrd. Doç. Dr. Burcu KİNEŞ
.
Paranın Zaman Değeri, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Maşuk FİDAN
.
İşletmelerde Dönen Varlık Yönetimi, Doç. Dr. Murat AZALTUN
.
Finansal Tablolar ve Mali Analiz, Yrd. Doç. Dr. Turgay MÜNYAS
.
Finansman Yöntemleri ve Kaynakları, Yrd. Doç. Dr. Ufuk ALKAN
.
Menkul Kıymet Değerlemesi, Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZARSLAN SAYDAR
.
İşletmelerde Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısını Etkileyen Unsurlar, Yrd. Doç. Dr. Onur AKPINAR
.
İşletmelerde Sermaye Maliyeti, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Maşuk FİDAN
.
Sabit Varlık Yatırımları, Sermaye Bütçelemesi, Yrd. Doç. Dr. Turgay MÜNYAS
.
Türev Araçlar, piyasalar ve Risk Yönetimi, Doç. Dr. Mert URAL
.
Getiri, Risk ve Risk Çeşitleri, Prof. Dr. Mert URAL
.
Portföylerde Getiri ve Risk Hesapları, Yrd. Doç. Dr. Onur AKPINAR
.
Modern Portföy Teorisi, Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZARSLAN SAYDAR
.
Arbitraj Fiyatlama Modeli, Doç. Dr. Erhan DEMİRELİ
.
Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli, Doç. Dr. Erhan DEMİRELİ
.
Portföy Performans Ölçüm Modelleri, Yrd. Doç. Dr. Turgay MÜNYAS
.
Halka Açık Şirketlerde Sermayenin Sahiplik Yapısı, Prof. Dr. Güner GÜRSOY, Doç. Dr. Gonca ATICI
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Tablolar ve Şekiller Listesi 
19
BİRİNCİ BÖLÜM:
İŞLETMELERDE FİNANS VE FİNANSAL YÖNETİMİN KAPSAMI
1.1. İŞLETME, FİNANS VE FİNANSAL YÖNETİM SÖZCÜKLERİNİN ANLAMI 
22
1.2. TARİHSEL SÜREÇ 
25
1.3. İŞLETMELERDE FİNANS VE FİNANSAL YÖNETİMİN KAPSAMI 
28
1.3.1. Genelde Ekonomi İle Bağlantı 
28
1.3.1.1. Dünya ve Ülke Ekonomisi 
28
1.3.1.2. Uluslararası ve Ulusal Finansal Piyasalar 
29
1.3.1.3. Finansal Piyasaların İşleme Mekanizması 
30
1.3.2. Özelde İşletme İşlevleri İle Bağlantı 
32
1.3.2.1. Finans Departmanının Örgütsel Yapısı ve İşlevleri 
32
1.3.2.2. Muhasebe 
33
1.3.2.2.1. Muhasebe Kayıtları 
33
1.3.2.2.2. Kaynak İhtiyacının Tespiti–Fon Akım Tablosu 
35
1.3.2.2.2.1. Kaynak İhtiyacının Karşılanması 
35
1.3.2.2.2.2. Kaynak Fazlasının Değerlendirilmesi 
36
1.3.2.2.3. Nakit Yönetimi – Nakit Akım Tablosu 
36
1.3.2.3. Finansal Analiz 
37
1.3.2.4. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) 
38
1.3.2.5. Yatırımların Finansmanı 
39
1.3.2.5.1. Portföy Yatırımlarının Finansmanı 
39
1.3.2.5.2. Doğrudan Yatırım Finansmanı – Proje Değerleme 
39
1.3.2.6. Maliyet ve Fiyatlandırma 
40
1.3.2.7. Bütçeleme ve Finansal Planlama 
41
1.3.2.8. Denetim 
43
1.4. İŞLETMEDE FİNANSMAN İLE İŞLETME İŞLEVLERİ İLİŞKİSİ 
44
Kaynakça 
45
İKİNCİ BÖLÜM:
İŞLETMELERDE FİNANSAL PLANLAMA VE DENETİM
2.1. FİNANSAL PLANLAMA TANIMI 
47
2.2. FINANSAL PLANLAMANIN BÖLÜMLERİ 
48
2.3. FİNANSAL PLANLAMANIN İLKELERİ 
48
2.4. FINANSAL PLANLAMA AŞAMALARI 
49
2.5. FİNANSAL PLANLAMA YÖNTEMLERİ 
51
2.5.1. Hesaplama Bazında Finansal Planlama Yöntemleri 
51
2.5.2. Zamanlama Bazında Fınansal Planlama Yöntemleri 
52
2.6. FİNANSAL PLANLAMADA ÖNEMLİ HUSUSLAR 
54
2.7. FİZİBİLİTE RAPORLARININ VE PROFORMA TABLOLARIN HAZIRLANMA AŞAMASINDAKI ZORLUKLAR 
56
2.8. FİNANSAL DENETİM 
56
2.8.1. Finansal Denetim Tanımı 
56
2.8.2. Finansal Denetim Yöntemi 
57
2.9. SONUÇ 
59
Kaynakça 
61
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
PARANIN ZAMAN DEĞERİ
3.1. FAİZ KAVRAMI 
63
3.2. FAİZ ORANLARI VE ENFLASYON 
63
3.3. FAİZ ORANININ BELİRLEYİCİLERİ 
65
3.4. FAİZ TÜRLERİ 
66
3.4.1. Faizin Anaparaya İlave Edilip Edilmediği Kriterine Göre Faiz Çeşitleri 
66
3.4.1.1. Basit Faiz 
66
3.4.1.1.1. Basit Gelecek Değer 
67
3.4.1.1.2. Basit Bugünkü Değer 
67
3.4.1.1.3. Dönemin Bir Yıldan Daha Kısa Olması Halinde Basit Bugünkü Değer Hesaplamaları 
68
3.4.1.1.4. Dönemin Bir Yıldan Daha Kısa Olması Halinde Basit Gelecek Değer Hesaplaması 
69
3.4.1.1.5. Döneme İlişkin Basit Faiz Tutarının Hesaplanması 
70
3.4.1.2. Bileşik Faiz 
71
3.4.1.2.1. Bileşik faizde Gelecek Değer Hesaplamaları 
71
3.4.1.2.2. Bileşik faizde Bugünkü Değer Hesaplamaları 
73
3.5. ÖDEME SERİLERİ 
74
3.5.1. Sonsuz Düzenli Ödemeler Serisinin Bugünkü Değeri 
74
3.5.2. Sonsuz Düzenli Büyüyen Ödemeler Serisinin Bugünkü Değeri 
75
3.5.3. Süreli Düzenli Ödemeler Serileri/Anuite 
76
3.5.4. Ertelenmiş Süreli Düzenli Ödemeler Serileri/Delayedanuity 
77
3.5.5. Peşin Düzenli Ödemeler Serileri / Delayedanuity / Müaccelanuite 
78
Kaynaklar 
80
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İŞLETMELERDE DÖNEN VARLIK YÖNETİMİ
4.1. ÇALIŞMA SERMAYESİ 
81
4.2. NAKİT YÖNETİMİ 
84
4.2.1. Nakite Dönüşüm Süresi 
85
4.2.2. Nakit Hareketlerinin Planlanması 
87
4.2.3. Nakit Yönetiminde Etkinliği Artırıcı Önlemler 
89
4.3. ALACAK YÖNETİMİ 
89
4.3.1. Alacak Yönetiminin Bileşenleri 
90
4.3.1.1. Kredi Politikası ve Satış Koşulları 
91
4.3.1.2. Kredi Analizi 
93
4.3.3. Tahsilat Politikası 
98
4.3.3.1. Tahsilat Yöntem ve Araçları 
98
4.3.3.2. Nakit İskontosu 
100
4.3.2. Alacak Yönetiminde Etkinlik Sağlanması 
101
4.4. STOK YÖNETİMİ 
105
4.4.1. Stok Türleri 
106
4.4.2. Stoklarla İlgili Maliyetler 
106
4.4.2.1. Stok Bulundurma Maliyetleri 
106
4.4.2.2. Sipariş Maliyetleri 
107
4.4.3. Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli 
108
4.4.4. Stok Kontrol Yöntemleri 
110
4.4.5. Stok Yönetiminde Etkinlik Sağlanması 
112
Kaynaklar 
116
BEŞİNCİ BÖLÜM:
FİNANSAL TABLOLAR VE RASYO ANALİZİ
5.1. FİNANSAL ANALİZ TÜRLERİ 
120
5.2. FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN TABLOLAR 
121
5.3. FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ 
122
5.3.1. Finansal Rasyo Analizleri 
122
5.3.1.1. Likidite Oranları 
124
5.3.1.2. Faaliyetlerin Ekinliğini Ölçmede kullanılan Oranlar 
127
5.3.1.3. Karlılığın Ölçülmesinde Kullanılan Oranlar 
135
5.3.1.4. Mali Yapı (Finansal Yapı) Oranları 
140
5.3.2. Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Analizi 
145
5.3.3. Dikey (Yüzde) Analiz Tekniği 
146
5.3.4. Eğilim (Trend) Yüzdeleri Yöntemi 
147
5.4. PİYASA DEĞERİ ORANLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ (DU PONT) RASYO ANALİZİ 
148
5.4.1 Piyasa Değeri Oranları 
148
5.4.2. Birleştirilmiş (Du Pont) Rasyo Analizi 
150
Kaynaklar 
154
ALTINCI BÖLÜM:
FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YÖNTEMLERİ
6.1. FİNANSMAN KAYNAKLARI 
157
6.1.1. Özkaynaklardan Finansman 
158
6.1.2. Finansal Kurumlardan Finansman 
159
6.1.3. Sermaye Piyasalarından Finansman 
159
6.2. BORÇLA FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 
161
6.2.1. Kısa Dönemli Finansman 
163
6.2.2. Orta Dönemli Finansman 
169
6.2.3. Uzun Dönemli Finansman 
173
Kaynaklar 
179
YEDİNCİ BÖLÜM:
MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ
7.1. HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLEMESİ 
184
7.1.1. Hisse Senedi Türleri 
184
7.1.2. Hisse Senedinde Değer Tanımları 
185
7.1.3. Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri 
185
7.1.3.1. İskonto Edilmiş Nakit Akımları Yöntemi 
185
7.1.3.2. Firma Çarpanları Yöntemi 
189
7.1.4. Hisse Senedi Verimi 
192
7.2. TAHVİLLER 
192
7.2.1. Tahvil Türleri 
192
7.2.2. Tahvilin Piyasa Değerinin Hesaplanması 
193
7.3. BONOLAR 
195
7.3.1. Hazine Bonosu 
195
7.3.2. Finansman Bonosu 
196
7.3.2.1. Finansman Bonolarının Değerlemesi 
196
7.3.3. Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar 
197
7.4. GERİ SATIN ALMA ANLAŞMALARI (REPO) 
197
7.4.1. Repo İşlemlerinde Değerleme 
197
7.5. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (GOS) 
199
7.6. GELİRE ENDEKSLİ SENETLER (GES) 
201
7.7. VARLIĞA VE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER 
202
Kaynaklar 
203
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISI TEORİLERİ
8.1. TEMEL KAVRAMLAR 
205
8.2. SERMAYE YAPISI TEORİLERİ 
212
8.2.1. Klasik Yaklaşımlar 
213
8.2.2.1. Net Gelir Yaklaşımı 
213
8.2.2.2. Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı 
216
8.2.2.3. Geleneksel Yaklaşım 
218
8.2.2. Modern Yaklaşımlar 
221
8.2.2.1. Modigliani&Miller (MM) Yaklaşımları 
222
8.2.2.1.1. MM1 Yaklaşımı (Vergisiz Durum) 
222
8.2.2.1.2. MM2 Yaklaşımı (Vergili Durum) 
223
8.2.2.2. Dengeleme Yaklaşımı 
226
8.2.2.3. Finansman Hiyerarşisi Yaklaşımı 
227
8.3. SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
228
Kaynaklar 
231
DOKUZUNCU BÖLÜM:
İŞLETMELERDE SERMAYE MALİYETİ
9.1. SERMAYE MALİYETİNİN UNSURLARI 
234
9.1.1. Borcun Maliyeti 
234
9.1.1.1. Satıcı Kredileri 
234
9.1.1.2. Banka Kredileri 
235
9.1.1.2.1. Spot Krediler 
236
9.1.1.2.2. Rotatif /Borçlu Cari Krediler 
237
9.1.1.2.3. Taksitli Krediler 
237
9.1.1.2.4. Orta ve Uzun Vadeli Nakdi Krediler 
237
9.2.1.3. Tahvillerin Maliyeti 
242
9.2.1.4. Özkaynak Maliyeti 
244
9.2.1.4.1. Finansal Varlıkları Değerleme Modeline Dayalı Yöntem 
244
9.2.1.4.2. Kar Payı İndirgeme Modeli 
245
9.2.1.4.2.1. Temettü Gelirlerinin Sabit Olması Halinde Hisse Senedi Maliyetleri 
245
9.2.1.4.2.2. Temettü Gelirlerinin Belli Oranda Büyümesi Halinde Hisse Senedi Maliyeti 
246
9.2.1.4.2.3. Kar Payı İndirgeme Modeline İlişkin Özellikler 
247
9.3. SERMAYENİN MALİYETİNİN BELİRLENMESİ 
248
Kaynaklar 
251
ONUNCU BÖLÜM:
YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
10.1. YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
253
10.2. YATIRIM PROJELERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 
257
10.2.1. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Statik Yöntemler 
258
10.2.1.1. Ortalama Getiri Oranı Yöntemi 
259
10.2.1.2. Denetim Yoluyla Sıralama 
260
10.2.1.3. Geri Ödeme Süresi Yöntemi 
261
10.2.1.4. Ortalama Muhasebe Getirisi Yöntemi 
265
10.2.2. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Dinamik Yöntemler 
266
10.2.2.1. Dinamik (İskonto) Geri Ödeme Süresi Yöntemi 
267
10.2.2.2. Net Bugünkü Değer Yöntemi 
269
10.2.2.3. İç Verim Oranı Yöntemi 
273
Kaynaklar 
283
ONBİRİNCİ BÖLÜM:
TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ
11.1. TÜREV ARAÇLAR 
285
11.1.1. Forward Sözleşmeler 
286
11.1.1.1. Forward Döviz Sözleşmeleri 
287
11.1.1.2. Forward Faiz Sözleşmeleri 
288
11.1.2. Futures Sözleşmeleri 
289
11.1.2.1. Futures Sözleşmelerinde Takas ve Teminatlar 
291
11.1.2.2. Futures Sözleşmelerinde Teminatların Kaldıraç Etkisi 
292
11.1.3. Opsiyon Sözleşmeleri 
293
11.1.3.1. Alım Opsiyonu (Call Option) 
295
11.1.3.2. Satım Opsiyonu (Put Option) 
296
11.1.3.3. Opsiyon Sözleşmelerinin Vade Sonunda Alabileceği Durumlar 
297
11.1.4. Swap Sözleşmeleri 
297
11.1.4.1. Döviz Swap Sözleşmeleri 
299
11.1.4.2. Faiz Oranı Swap Sözleşmeleri 
299
11.2. TÜREV PİYASALAR 
300
11.3. TÜREV PİYASALARIN GELİŞİMİ 
302
11.3.1. Türev Piyasaların Türkiye’deki Gelişimi 
307
11.4. TÜREV PİYASALARDA RİSK YÖNETİMİ 
312
Kaynaklar 
314
ONİKİNCİ BÖLÜM:
GETİRİ, RİSK VE RİSK ÇEŞİTLERİ
12.1. GETİRİ KAVRAMI 
317
12.2. RİSK KAVRAMI VE RİSK ÇEŞİTLERİ 
320
12.2.1. Sistematik Riskler 
321
12.2.1.1. Piyasa Riski 
321
12.2.1.2. Faiz Oranı Riski 
322
12.2.1.3. Döviz Kuru Riski 
322
12.2.1.4. Politik Risk 
322
12.2.1.5. Enflasyon Riski 
322
12.2.2. Sistematik Olmayan Riskler 
323
12.2.2.1. Finansal Risk 
323
12.2.2.2. Yönetim Riski 
323
12.2.2.3. İş ve Sektör Riski 
324
Kaynaklar 
325
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
PORTFÖYLERDE GETİRİ VE RİSK
13.1. YATIRIM GETİRİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 
327
13.1.1. Tek Dönemlik Getiri Oranı 
328
13.1.2. Çok Dönemlik Getiri Oranı 
329
13.1.2.1. Yıllıklandırılmış (Efektif) Getiri Oranı 
329
13.1.2.2. Para Ağırlıklı Getiri Oranı 
330
13.1.2.3. Zaman Ağırlıklı Getiri Oranı 
332
13.1.2.4. Ortalama Getiri Oranı 
333
13.1.3. Beklenen Getiri Oranı 
334
13.1.3.1. Tarihsel Verilerle Beklenen Getiri Oranının Hesaplanması 
334
13.1.3.2. Olasılık Dağılımı ile Beklenen Getiri Oranının Hesaplanması 
335
13.2. YATIRIM RİSKİNİN SINIFLANDIRILMASI VE ÖLÇÜLMESİ 
336
13.2.1. Risklerin Sınıflandırılması 
337
13.2.2. Riskin Ölçülmesi 
340
13.3. PORTFÖYLERDE GETİRİ VE RİSK HESAPLAMALARI 
343
13.3.1. Portföyün Beklenen Getiri Oranı 
343
13.3.2. Portföy Riski 
344
ALIŞTIRMA SORULARI 
348
Kaynaklar 
350
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
MODERN PORTFÖY TEORİSİ
14.1. PORTFÖY KAVRAMI 
351
14.1.1. Portföy Tanımı 
351
14.1.2. Portföy Yönetimi Kavramı 
352
14.2. PORTFÖY YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
352
14.2.1. Geleneksel Portföy Kuramı 
352
14.2.1. Modern Portföy Kuramı 
353
14.2.2.1. Modern Portföy Kuramı'nın Varsayımları 
354
14.3. MODERN PORTFÖY KURAMINA GÖRE PORTFÖY SEÇİM MODELLERİ 
355
14.3.1. Markowıtz (Ortalama Varyans) Modeli 
355
14.3.1.1. Ortalama Varyans Modeli'nin Varsayımları 
355
14.3.1.2. Beklenen Verim ve Risk Kavramları 
355
14.3.1.3. Markowitz Modeli'ne Göre Portföy Seçimi 
361
14.3.3. Finansal Varlık Değerleme Modeli (FVDM) (Capital Asset Pricing Model– CAPM) 
376
14.3.4. Arbitraj Fiyatlama Modeli (AFM) (Arbitrage Pricing Theory–APT) 
381
Kaynaklar 
385
ONBEŞİNCİ BÖLÜM:
ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ
15.1. GİRİŞ 
387
15.2. ARBİTRAJ OLGUSU VE ARBİTRAJ FİYATLAMA TEORİSİ 
387
15.3. ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİNİN VARSAYIMLARI 
391
15.4. ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
392
Kaynaklar 
394
ONALTINCI BÖLÜM:
MENKUL KIYMET PAZAR DOĞRUSU VE
SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİ
16.1. GİRİŞ 
395
16.2. BETA KATSAYISI 
396
16.3. SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİ 
397
16.4. SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLAMA MODELİNİN BİLEŞENLERİ 
399
16.5. SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİ’NİN VARSAYIMLARI 
399
16.6. SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİ’NİN AVANTAJLARI 
400
Kaynaklar 
401
ONYEDİNCİ BÖLÜM:
PORTFÖY PERFORMANS ÖLÇÜM MODELLERİ
17.1. PERFORMANS ÖLÇÜM MODELLERİ 
405
17.1. 1. Toplam Riske Göre Performans Ölçüm Modelleri 
405
17.1.1.1. Sharpe Rasyosu 
406
17.1.1.2. M2 Performans Oranları 
408
17.1.1.3. Sortino Oranı 
409
17.1.2. Sistematik Riske Göre Performans Ölçen Modeller 
410
17.1.2.1. Trayner Ölçütü 
410
17.1.2.2. T2 Performans Oranları 
412
17.1.2.3. Jensen Alfa Ölçütü 
412
17.1.2.4. Değerleme Oranı 
415
17.1.3. Piyasa Zamanlama Ölçütüne Göre Performans Ölçüm Modelleri 
416
17.1.3.1. Fama Ölçütü 
417
17.1.3.2. Kuadratik Regresyon Modeli 
418
17.1.3.3. Kukla Değişkenli Regresyon Modeli 
419
Kaynaklar 
421
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM:
HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE SERMAYENİN
SAHİPLİK YAPISI
18.1. ŞİRKET FİNANSMANI VE ÖZ KAYNAK KULLANIMI 
423
18.2. TÜRK ŞİRKETLERİN HALKA AÇILMALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 
424
18.3. SERMAYENİN SAHİPLİK YAPISINDA YOĞUNLAŞMA 
427
18.4. TÜRK SERMAYEDARLARIN KATEGORİK DAĞILIMI 
430
18.5. SERMAYENİN DEMOKTARİKLEŞMESİNİN FAYDALARI 
432
Kaynaklar 
434
Kavram Dizini 
435