488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Kanun Maddesi Açıklama ve Yorumu Ekrem Işık  - Kitap
488 Sayılı

Damga Vergisi Kanunu

Kanun Maddesi Açıklama ve Yorumu

2. Baskı, 
Ocak 2015
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
1207
Barkod:
9786056371561
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Yazar uzun süredir vergi kanunlarının uygulamasında bulunduğu için, uygulamadaki birikimlerini, yeni uygulayıcılara aktarmak ve uygulayıcılara yardımcı olmak için böyle bir başvuru eseri hazırlamıştır.
Önce kanun maddeleri yazıldıktan sonra o madde ile ilgili açıklama ve yorumlar yazılmış, sonra konuları, Maliye Bakanlığının tebliğlerindeki hükümler, sonra Gelir İdaresi Başkanlığının sirküleri ve özelgeleri, Danıştay kararları ve Vergi Dairesi Başkanlıklarının karşılaştıkları konularla ilgili vermiş oldukları özelgeleri okumak incelemek suretiyle açıklamaya çalışmıştır.
Kitap içindeki önemli konular:
- Yabancı Memleketlerde Düzenlenen Kağıtlar
- Elektronik Ortamda Düzenlenen Üyelik Sözleşmesinin Damga Vergisi
- Mail Ortamında Gönderilen Sözleşmelerin Damga Vergisi
- Hisse Devirlerine İlişkin Düzenlenen Hisse Devir Sözleşmelerinin Damga Vergisi
- Sözleşmeli Personele Ait Hizmet Sözleşmelerinin Damga Vergisi
- Taliki Şart (Erteleyici Şart ) İçeren Sözleşmelerin Damga Vergisi Uygulaması
- Ciro Primi Sözleşmelerinin Damga Vergisi
- Sözleşmelerde Birden Fazla Akit Olması Halinde Damga Vergisi
- Gelir Veya Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayan Veya Bu Vergilerden Muaf Olan Kişiler Arasında Düzenlenen - Sözleşmelerin Damga Vergisi.
- Merkezi Yurt Dışında Bulunan Kredi Kartı Kullandıran Kurumlar Tarafından
- Hazırlanıp İmzalanarak Türkiye'ye Gönderilen Ve Türkiye'deki Bankalarca İmzalanan Sözleşmelerin Damga Vergisi
- Damga Vergisinde İkmalen Veya Re'sen Tarhiyat
- Türkiye'de Kağıdın Hükmünden Yararlanmak
- Muvafakatnamelerin Damga Vergisi
- Cezai Şart İçeren Sözleşmelerin Damga Vergisi
- Sözleşmelerdeki Belli Paraya Katma Değer Vergisi Dahil Değildir
- Vergiye Tabi Kağıdın Vekil Tarafından İmzalanmasında Sorumluluk
- Hükmünden Yararlanılan Kağıdın Damga Vergisinin Hesaplanması
- Zamanaşımına Uğradıktan Sonra Hükmünden Yararlanılan Kağıdın Damga Vergisi
- Zamanaşımından Sonra Resmi Daireye İbraz Edilen Kira Sözleşmesinin Damga Vergisi
- Damga Vergisine Tabi Sözleşmelerin İbraz Edilmemesinin Müeyyidesi
- Damga Vergisi Hakkında Düzeltme ve İade Hükümleri Uygulanır mı?
- İbranamenin Damga Vergisi
- Şahıslar Arasında Düzenlenen Konut Kiralamalarına İlişkin Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi
- İhale Kararları Ve Sözleşmelerinin Damga Vergisi
- Resmi Daire Sayılmayan Kurum Ve Kuruluşların Yaptıkları Hak Ediş Ödemelerinin
- Damga Vergisi Kesintisi
- Noterlerin Sorumluluğu
- Kapıcı Ücretlerinin Damga Vergisi
- İş Hanında Çalıştırılan Kapıcı Ücreti Gelir Ve Damga Vergisi
- Garanti Belgelerinin Damga Vergisi