Devre Analizi – 2 Hesaplamalar – Analizler Prof. Dr. Cem Civelek  - Kitap

Devre Analizi – 2

Hesaplamalar – Analizler

1. Baskı, 
Kasım 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
226
Barkod:
9789750281891
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
185,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Uzun yıllar Almanya'da akademisyenlik yapan, sonrasında Türkiye'de akademik kariyerine devam eden Prof. Dr. Cem CİVELEK'in kaleme aldığı kitap, yazarın ders anlatım tecrübesinden ve kendisine gelen soruların ve sorunların çözümlerinden oluşmaktadır.
Kitap üniversitelerin Mühendislik Bölümlerinde okuyan öğrencilerin " Devre Analizi 2", "Elektrik Devre Analizi 2" ders içeriklerine uygun olarak uygulamalı ve örnek çözümlü olarak hazırlanmış olup, öğrencilerin anlayabileceği yalınlıkta hazırlanmıştır. Kitap, sadece anlatımı sayesinde ders kitabı olarak hazırlanmış olmasına karşın kendini Devre Analizi konusunda geliştirmek isteyenlere de kaynak olacaktır.
İlgili dersin önceki konularına, kitabın birinci cildinde "Devre Analizi 1" de ulaşabilirsiniz.
Kitabın bir diğer özelliği, içindekiler kısmında bölüm isimlerinin İngilizcesine yer verilmesidir. Böylece, bu dersi İngilizce görenlerin aradıkları konunun Türkçesine ulaşmaları kolaylaşacaktır.
Türkçe/İngilizce içindekiler kısmını web sitemizden pdf olarak da indirebilirsiniz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Alternatif Akım ve Gerilim Analizi
.
Sinüzoidal Sinyaller, Evreoku–Fazör Dönüşümü
.
Salınım Devreleri, Tınlaşım
.
Rezonans
.
Frekans (Açısal) Tepkisi ve Süzgeçler
.
Filtreler
.
Kalıcı Durumda Sinüzoidal Güç Hesapları
.
Transformatör (Transformer)
.
Üç Evreli
.
Fazlı–Trifaze Devreler
.
Laplace Dönüşümü Yöntemiyle Devre Analizi
.
Devrelerin Kararlılığı
.
Dalga ve Değişmez Biçimlerdeki Sinyallerin Fourier Analizi
.
İki kapılı Olarak Dört Uçlu (Ucaylı
.
Kutuplu) Devreler
Kitabın İçindekileri
Önsöz (Preface) 
7
1. Bölüm
ALTERNATİF AKIM VE GERİLİM ANALİZİ:
SİNÜZOİDAL SİNYALLER, EVREOKU/FAZÖR DÖNÜŞÜMÜ
(AC Analysis of Circuits: Sinusoidal Signals and The Phasor Transform)
1.1 KARMAŞIK SAYILAR (Complex Numbers) 
15
1.1.1 Karmaşık Sayılarla Temel Cebirsel İşlemler (Basic Algebric Operations with Complex Numbers) 
17
1.2 SİNÜZOİDAL SİNYALLER (Sinusoids) 
19
1.2.1 Sinüzoidal Salınımların Karmaşık Gösterimi (Complex Presentation of Sinusoidal Oscillations) 
21
1.2.2 Sinüzoidal Sinyallerin Ok Olarak Gösterimi (Presentation of Sinusoidal Signals as Arrows) 
22
1.2.3 Sinüzoidal Sinyallerin Ok Olarak Toplanmaları ve Çıkarılmaları (Addition and Subtraction of Sinusoidal Signals as Arrows) 
23
1.3 Evreoku/Fazör Tanımı ve Evreoku/Fazör Dönüşümü (The Definition of Phasor and The Phasor Transform) 
24
1.3.1 Evreoku/Fazör Dönüşümünün Özellikleri (Properties of the Phasor Transform) 
27
1.4 KARMAŞIK SALINIMLAR VE TEMEL DOĞRUSAL EDİLGEN/PASİF DEVRE BİLEŞENLERİ (Complex Oscillations and Basic Linear Passive Circuit Devices/Components) 
28
1.5 ALTERNATİF AKIM VEYA GERİLİM DEVRELERİNİN EVREOKU/FAZÖR KULLANARAK ANALİZİ (AC Circuit Analysis Using Phasors) 
31
1.6 EMPEDANS VE ADMİTANS (Impedance and Admitance) 
34
1.6.1 Seri ve Paralel RLC Devrelerinde Empedans ve Admitans (Impedance and Admitance in Series and Paralel RLC Circuits) 
38
1.6.1.1 Seri RLC Devrelerinde Empedans ve Admitans (Impedance and Admitance in Series RLC Circuits) 
38
1.6.1.2 Paralel RLC Devrelerinde Empedans ve Admitans (Impedance and Admitance in paralel RLC Circuits) 
40
1.6.2 Empedansların Seri Bağlanması ve Gerilim Bölen (Impedances Connected in Series and Voltage Divider) 
44
1.6.3 Empedanslerin Paralel Bağlanması ve Akım Bölen (Impedances Connected in Paralel and Current Divider) 
45
1.6.4 Empedansların Yıldız–Üçgen Dönüşümleri (Wye–Delta Transformations for Impedances) 
50
1.6.5 Empedansların Üçgen–Yıldız Dönüşümleri (Delta–Wye Transformations for Impedances) 
53
1.7 EMPEDANSLARIN VE ADMİTANSLARIN FREKANSA GÖRE DEĞİŞİMİ (Frequency Dependence of Impedances and Admitances) 
54
2. Bölüm
SALINIM DEVRELERİ, TINLAŞIM/REZONANS, (AÇISAL) FREKANS TEPKİSİ VE SÜZGEÇLER/FİLTRELER
[Oscillation Circuits, Resonance, (Angular) Frequency Response and Filters]
2.1 SALINIM DEVRESİ, ÖZ/DOĞAL (AÇISAL) FREKANSLAR VE TINLAŞIM/REZONANS (Oscillating Circuit, Eigen/Natural Frequencies and Resonance) 
57
2.1.1 Seri Salınım Devresi ve Tınlaşımı/Rezonansı (Serial Oscillating Circuit and its Resonance) 
57
2.1.2 Paralel Salınım Devresi ve Tınlaşım/Rezonans (Paralel Oscillating Circuit and Its Resonance) 
63
2.2 DEVRENİN (AÇISAL) FREKANS TEPKİSİ [(Angular) Frequency Response of a Circuit] 
66
2.3 FREKANS (TEPKİ) FONKSİYONU [Frequency (Response) Function] 
68
2.4 SÜZGEÇLER (Filters) 
71
2.4.1 Alçak Geçirgen Süzgeç (Low Pass Filter) 
72
2.4.2 Yüksek Geçirgen Süzgeç (High Pass Filter) 
77
2.4.3 Bant Geçirgen Süzgeç (Band Pass Filter) 
80
2.4.4 Bant Söndüren/Bastıran/Durduran Süzgeç (Band Stop/Reject/Elimination Filter) 
83
2.5 BUTTERWORTH SÜZGEÇLERİ (Butterworth Filters) 
85
2.6 BODE ÇİZİMLERİ (Bode Plots) 
89
3. Bölüm
KALICI DURUMDA SİNÜZOİDAL GÜÇ HESAPLARI
(Sinusoidal Power Calculations in Case of Steady–State)
3.1 MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ/AKTARIMI (Maximum Power Transfer) 
97
3.2 ANLIK GÜÇ (Instantaneous Power) 
100
3.3 FARKLI GÜÇLERİN TANIMLARI: ETKİN/ORTALAMA GÜÇ, TEPKİN/REAKTİF GÜÇ, GÖRÜNÜR GÜÇ VE KARMAŞIK GÜÇ (Definition of Different Powers: Average Power, Reactive Power, Apparent Power and Complex Power) 
102
4. Bölüm
TRANSFORMATÖR
(Transformer)
4.1 DÜŞÜNCEL/İDEAL TRANSFORMATÖRÜN EŞDEĞER DEVRESİ VE BENEK/NOKTA TANIMI (Equivalent Circuit Model of Ideal Transformator and The Dot Convention) 
110
4.2 TRANSFORMATÖRLERİN UYGULAMA ALANLARI (Applications of Transformers) 
117
4.3 GERÇEK TRANSFORMATÖR (Real Transformer) 
117
4.4 YANSIMA/THEVENİN EMPEDANSI (Reflective/Thevenin impedance) 
119
4.5 MANYETİK DİRENÇ VE MANYETİK DEVRELERDE OHM YASASI (Magnetic Resistance and Ohm’s Law in Magnetic Circuit) 
121
5. Bölüm
ÜÇ EVRELİ/FAZLI–TRİFAZE DEVRELER
(Three–Phase Circuits)
5.1 DENGELİ DİZİLER (Balanced Sequences) 
124
5.1.1 Yıldız/Y Bağlanımı ve Kullanıcı Dirençleri (Y Connection and Loads) 
126
5.1.2 Üçgen/ Bağlanımı ve Kullanıcı Dirençleri (Δ Connection and Loads) 
128
6. Bölüm
LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ YÖNTEMİYLE DEVRE ANALİZİ
(Network Analysis Using Method of Laplace Transform)
6.1 ÜSTEL DERECEDEN FONKSİYON (Function of Exponential Order) 
131
6.2 LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ (Laplace Transform) 
131
6.3 LAPLACE DÖNÜŞÜMÜNÜN TERSİ (Inverse Laplace Transform) 
137
6.4 DEVRE ANALİZİ’NDE LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ UYGULAMALARI (Laplace Transform Applications in Circuit Analysis) 
139
6.5 KATLANMA/EVRİŞİM/HARMANLAMA/GİRİŞİM/KIVRILIM/ KONVOLUSYON (Convolution) 
142
6.6 (BİRİM) İTKİ TEPKİSİ–TEPKİ FONKSİYONU VE SİSTEM/TRANSFER FONKSİYONU [(unit) impulse response (function) and System/Transfer/Network Function] 
143
6.7 SİSTEM/TRANSFER FONKSİYONU H(S)’NİN UCAY/KUTUP VE SIFIR NOKTALARI (Poles and Zeros of System/Transfer Function) 
146
7. Bölüm
DEVRELERİN KARARLILIĞI
(Stability of Circuits)
7.1 (BİRİM) İTKİ TEPKİSİ–TEPKİ FONKSİYONU KARARLILIĞI [(Unit) Impulse Response (Function) Stability] 
149
7.2 SİSTEM/TRANSFER FONKSİYONUNUN UCAY/KUTUP NOKTALARI VE KARARLILIK (Poles of System/Transfer Function and Stability) 
151
7.3 SIFIR GİRİŞ TEPKİSİ KARARLILIĞI (Zero–Input Response Stability) 
156
7.4 SINIRLI GİRİŞ–SINIRLI ÇIKIŞ KARARLILIĞI [Bounded Input–Bounded Output (BIBO) Stability] 
158
7.5 DURUM DEĞİŞKENLERİ, DURUM DENKLEMLERİ VE KARARLILIK (State Variables, State Equations and Stability) 
160
8. Bölüm
DALGA VE DEĞİŞMEZ BİÇİMLERDEKİ SİNYALLERİN
FOURİER ANALİZİ
(Fourier Analysis of signals in form of a wave and a constant)
8.1 PERİYODİK FONKSİYONLARIN FOURİER SERİSİ AÇILIMI İÇİN YETERLİ KOŞULLAR: DİRİCHLET KOŞULLARI (Sufficient Conditions for Fourier Series Expansion of Periodic Functions: Dirichlet Conditions) 
163
8.1.1 Trigonometrik Fourier Serisi (Trigonometric Fourier Series) 
165
8.1.2 Trigonometrik Fourier Serisinin Bakışımı/Simetrisi (Symmetry of Fourier Series) 
168
8.1.3 Gibbs Görüngüsü/Fenomeni (Gibbs Phenomenon) 
170
8.1.4 Trigonometrik Fourier Serisinin Spektral/İzgesel/Harmonik Gösterimi–Yoğun Trigonometrik Fourier Serisi (Spectral/Harmonic Presentation of a Fourier Trigonometric Series) 
176
8.2 KARMAŞIK/ÜSTEL (VEYA KARMAŞIK ÜSTEL) FOURİER SERİSİ (Complex/ExponentialComplex Exponential Fourier Series) 
179
8.3 FOURİER DÖNÜŞÜMÜ (Fourier Transform) 
185
8.3.1 Fourier Dönüşümünün Türetilmesi (Derivation of Fourier Transform) 
186
9. Bölüm
İKİ KAPILI OLARAK DÖRT UÇLU (UCAYLI/KUTUPLU) DEVRELER
(Four terminal circuits as two ports)
9.1 İKİ KAPILI DEVRE DENKLEMLERİ (Equations of a Two Port Circuit) 
198
9.2 İKİ KAPILI DEVRE DEĞİŞTİRGENLERİNİN/PARAMETRELERİNİN İLİŞKİLERİ, DÖNÜŞÜMLERİ VE SEÇİMLERİ (Relations, Transformations and The Choice of Parameters of a Two Port Circuit) 
209
9.3 İKİ KAPILI DEVRELERİN BAĞLANMASI VE İLGİLİ DİZEYLERİ/MATRİSLERİ (Connections of a Two Port Circuits and The Related Matrices) 
212
Kaynakça/Literatür 
221
Kavramlar Dizini 
225