Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İnternet'teki Arama Sonuçlarından Kişisel Verilerin Kaldırılması
Unutulma Hakkı
Eylül 2020 / 3. Baskı / 324 Syf.
Fiyatı: 78.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Nisan2018 66.50 TL 44.90 TL (%33) Sepete Ekle
   

İnternet, kişisel verilerin zaman ve mekân kısıtlaması olmadan "bir tık" uzakta bulunduğu, asla unutmayan dijital bir hafızadır. Bu durum İnternet'teki geçmişinizin geleceğini etkilemekte ve onurlu bir yaşam için vazgeçilmez olan koşulları farklılaştırmaktadır. Bir başka deyişle, Bilişim Çağı insan onuruna yönelik yeni ve farklı tehditler ortaya çıkarmıştır. Unutulma hakkı, söz konusu yeni tehditlere karşı onurlu bir yaşamı korumak için formüle edilen yeni ve bağımsız bir insan hakkıdır.

Kitapta unutulma hakkını doğuran koşullar incelenmiş, hakkın farklı ülkelerdeki ortaya çıkış hikâyeleri ele alınmıştır. Unutulma hakkının hayata geçirilme şekli farklı arama motorlarının uygulamaları karşılaştırılarak irdelenmiş, konuya ilişkin görüş ve öneriler sunulmuştur. En yeni ve tartışmalı insan haklarından birisi olan unutulma hakkına ilişkin eleştirilere, eleştirilerin cevaplarına ve hakkın sebep olduğu sorunlara yönelik alternatif çözüm önerilerine de değinilmiştir.

Konu Başlıkları
Asla Unutmayan Dijital Hafıza: İnternet
Kişisel Verilerin Zaman ve Mekân Kısıtlaması Olmadan "Bir Tık Uzakta" Olması
İnternet'te Geçmişinizin Geleceği ve İnsan Onurunun Korunması
Unutulma Hakkına Başvuru Süreci
Kişisel Verilerin İnternet'teki Arama Sonuçlarından Kısmen Kaldırılması
Unutulma Hakkına Yönelik Eleştiriler ve Alternatifler
Ticari Bir Şirketin Olan Arama Motorlarının Bir İnsan Hakkının Yükümlüsü Olması
Barkod: 9789750262906
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 324
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Şekiller ve Tablolar Listesi  15
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKINI DOĞURAN KOŞULLAR
1.1. Verilerin Kolayca Kaydedilebilmesi  19
1.2. Verilerin Kolayca Saklanabilmesi  20
1.3. Kişisel Verilerin İnternet’te Kolayca Paylaşılabilmesi, Onlara Zaman ve Mekân Kısıtlaması Olmadan Erişilebilmesi  23
1.4. İnternet’te Yer Alan Kişisel Veriler ve Yarattığı Sorunlar  25
1.5. Kişisel Verilerin Toplanması ve Paylaşılması Zorunluluğu  31
1.6. İnternet Kullanıcısı Olma Zorunluluğu  34
1.7. Teknolojinin ve İnternet’in Gelişimi  37
1.8. Hatırlama ve Unutmanın Önemi ve İnternet ile Olan İlişkisi  40
1.9. Bağışlama, Bağışlanmanın Önemi ve İnternet ile Olan İlişkisi  43
1.10. Unutulma Hakkına Yönelik İhtiyaç ve Talep  47
İKİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKININ UNSURLARI
2.1. Unutulma Hakkının Konusu  49
2.2. Unutulma Hakkının Felsefi Temellendirmesi  50
2.3. Unutulma Hakkının Öznesi  51
2.3.1. Gerçek Kişiler  51
2.3.2. Tüzel Kişiler (Unutulma Hakkı Tüzel Kişilere Uygulanmalı mı?)  53
2.4. Unutulma Hakkının Yükümlüsü  57
2.5. Unutulma Hakkını Koruyucu Mekanizmalar  58
2.6. Bağımsız Yeni Bir İnsan Hakkı: Unutulma Hakkı  58
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA UNUTULMA HAKKI
3.1. Arjantin Cumhuriyeti  63
3.1.1. Virginia Da Cunha Davası  64
3.1.2. Arjantin Hukukundaki Diğer Önemli Davalar  65
3.2. Almanya Federal Cumhuriyeti  66
3.2.1. Nüfus Sayımı Davası  66
3.2.2. W.W. ve M.L. Davası  68
3.2.3. Der Spiegel Dergisi Davası  73
3.2.4. NDR Yayıncılık Davası  78
3.3. Fransa Cumhuriyeti  83
3.4. Avrupa Birliği  85
3.4.1. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González v. Google Spain Sl, Google Inc.  89
a. Dava Konusu Olaylar  89
b. Arama Motorları Kişisel Verilerin Denetleyicisi Midir?  90
c. Ulusal Bir Mevzuat Direktif 95/46 Çerçevesinde Uygulanabilir Mi?  93
d. Arama Motorlarının Ne Zaman ve Ne Ölçüde Sorumlu Olacağı Sorunu  96
e. Avrupa Adalet Divanının Kararı  103
f. Kararın Değerlendirmesi  105
3.4.2. Google Inc. v. Commission nationale de l’informatique et des libertés  107
3.5. Amerika Birleşik Devletleri  113
3.5.1. Unutulma Hakkına İki Farklı Bakış Açısı: Amerikan ve Avrupai Yaklaşımlar  113
3.5.2. Melvin v. Reid Davası  115
3.5.3. Martin v. Hearst Corp.  116
3.5.4. Garcia v. Google, Inc.  120
3.5.5. Unutulma Hakkı Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanabilir Mi?  124
3.6. Türkiye Cumhuriyeti  128
3.6.1. Yargıtay’ın Unutulma Hakkına İlişkin Kararları  131
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Unutulma Hakkı Kararı  131
b. Yargıtay 19. Ceza Dairesinin Unutulma Hakkı Kararı  139
3.6.2. Anayasa Mahkemesinin Unutulma Hakkına İlişkin Kararları  141
a. N.B.B. Başvurusu  141
b. N.B.B. Başvurusu (2)  150
c. G.D. Başvurusu (2)  151
d. Asım Bayar ve Veysel Bayar Başvurusu  153
e. Asli Alp ve Şükrü Alp Başvurusu  154
f. Fahri Göncü Başvurusu  156
g. Gözde Yiğit Başvurusu  159
h. C.K. Başvurusu  161
3.6.3. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Unutulma Hakkı Kararı  165
3.6.4. Unutulma Hakkının Türkiye’deki Uygulanma Yöntemine İlişkin Teknik ve Hukuki Sorunlar  166
3.7. Rusya Federasyonu  172
3.8. Hollanda Krallığı  174
3.8.1. Arthur van M. Davası  175
3.8.2. KPMG Ortağı Davası  178
3.9. İsveç Krallığı  183
3.9.1. İsveç Veri Koruma Kurumu Kararı  183
3.10. Japonya  184
3.10.1. Japonya Yüksek Mahkemesinin Unutulma Hakkı Kararı  184
3.11. Brezilya Federal Cumhuriyeti  187
3.11.1. Brezilya Yüksek Adalet Mahkemesinin Unutulma Hakkı Kararı  187
3.12. Birleşik Krallık  190
3.12.1. İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesinin NT1 ve NT2 Kararı  190
3.13. Avrupa Konseyi  197
3.13.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Unutulma Hakkı Kararı (M.L. ve W.W. – Almanya Davası)  197
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARAMA MOTORLARININ UNUTULMA HAKKINI
UYGULAMA ŞEKLİ
4.1. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulama Şekli  213
4.1.1. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin Talep Alma Süreci  213
4.1.2. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkı Taleplerini Değerlendirme Süreci  217
a. Google’a Yapılan Unutulma Hakkı Taleplerine İlişkin Örnekler  222
4.1.3. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkı Kapsamında Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırması  226
a. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminin Coğrafi Kapsamı  226
b. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminin İçerik Açısından Kapsamı  228
c. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminden İlgililerin Haberdar Edilmesi  229
4.1.4. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin İstatistikleri  232
4.2. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulama Şekli  236
4.2.1. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin Talep Alma Süreci  237
4.2.2. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulamasına İlişkin Diğer Bilgiler  239
BEŞİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKININ BAŞVURU VE
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
5.1. Unutulma Hakkının Denge Testi  241
5.2. Unutulma Hakkı Talebini Değerlendirirken Göz Önünde Tutulması Gereken Etkenler  243
5.2.1. Veri Öznesinin Kamusal Yaşamdaki Rolü  243
5.2.2. Bilginin Mahiyeti  245
5.2.3. Bilginin Kaynağı  251
5.2.4. Aradan Geçen Zaman  253
5.3. Unutulma Hakkının Uygulamasına İlişkin Tavsiyeler  256
5.3.1. Unutulma Hakkı Talebine İlişkin Tavsiyeler  256
5.3.2. Ağ Yöneticisinin ve İlgililerin Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminden Haberdar Edilmesine İlişkin Tavsiyeler  258
5.3.3. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma Kararına İtiraz Etmeye İlişkin Tavsiyeler  259
5.3.4. Arama Motorlarının Şeffaflığına İlişkin Tavsiyeler  260
ALTINCI BÖLÜM
UNUTULMA HAKKINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
6.1. Unutulma Hakkının İfade ve Basın Özgürlüğünü Kısıtladığı Eleştirisi  263
6.1.1. Eleştiriler  263
a. İfade Özgürlüğü Tarafından Getirilen Eleştiriler  263
b. Basın Özgürlüğü Tarafından Getirilen Eleştiriler  267
6.1.2. Cevaplar  268
6.2. Unutulma Hakkının Değerli Verilerin Silinmesine Sebep Olduğu Eleştirisi  273
6.3. Alternatif Bir Yaklaşım: Unutulma Hakkı Yerine Genişletilmiş Ayrımcılık Yasağı  276
6.4. Unutulma Hakkının Kapsamına İlişkin Sorunlar  278
6.5. Unutulma Hakkının Uygulama Şekline İlişkin Sorunlar  280
6.6. Unutulma Hakkının Coğrafi Uygulamasına İlişkin Sorunlar  281
6.7. Ticari Bir Şirket İnsan Hakkının Yükümlüsü Olabilir Mi? Unutulma Hakkının Uygulanmasında Arama Motorlarının Üstlendiği Rol  286
6.7.1. Arama Motorlarının İnsan Hayatındaki Rolü  286
6.7.2. Eleştiriler  289
6.7.3. Cevaplar  291
6.8. Unutulma Hakkının Toplumun Sosyolojik ve Psikolojik Bakış Açısı Üzerindeki Etkisinin Eleştirisi  294
6.9. Dijital Veriler İçin Son Kullanma Tarihi Belirlenmesi  297
Kaynakça  301
Kavram Dizini  321
 


Ramazan Arıtürk
Ocak 2021
98.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Kaya
Ocak 2021
125.00 TL
Sepete Ekle
Ali Tezcan
Ocak 2021
35.00 TL
Sepete Ekle
Ramazan Çağlayan ...
Ocak 2021
99.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Şekiller ve Tablolar Listesi  15
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKINI DOĞURAN KOŞULLAR
1.1. Verilerin Kolayca Kaydedilebilmesi  19
1.2. Verilerin Kolayca Saklanabilmesi  20
1.3. Kişisel Verilerin İnternet’te Kolayca Paylaşılabilmesi, Onlara Zaman ve Mekân Kısıtlaması Olmadan Erişilebilmesi  23
1.4. İnternet’te Yer Alan Kişisel Veriler ve Yarattığı Sorunlar  25
1.5. Kişisel Verilerin Toplanması ve Paylaşılması Zorunluluğu  31
1.6. İnternet Kullanıcısı Olma Zorunluluğu  34
1.7. Teknolojinin ve İnternet’in Gelişimi  37
1.8. Hatırlama ve Unutmanın Önemi ve İnternet ile Olan İlişkisi  40
1.9. Bağışlama, Bağışlanmanın Önemi ve İnternet ile Olan İlişkisi  43
1.10. Unutulma Hakkına Yönelik İhtiyaç ve Talep  47
İKİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKININ UNSURLARI
2.1. Unutulma Hakkının Konusu  49
2.2. Unutulma Hakkının Felsefi Temellendirmesi  50
2.3. Unutulma Hakkının Öznesi  51
2.3.1. Gerçek Kişiler  51
2.3.2. Tüzel Kişiler (Unutulma Hakkı Tüzel Kişilere Uygulanmalı mı?)  53
2.4. Unutulma Hakkının Yükümlüsü  57
2.5. Unutulma Hakkını Koruyucu Mekanizmalar  58
2.6. Bağımsız Yeni Bir İnsan Hakkı: Unutulma Hakkı  58
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA UNUTULMA HAKKI
3.1. Arjantin Cumhuriyeti  63
3.1.1. Virginia Da Cunha Davası  64
3.1.2. Arjantin Hukukundaki Diğer Önemli Davalar  65
3.2. Almanya Federal Cumhuriyeti  66
3.2.1. Nüfus Sayımı Davası  66
3.2.2. W.W. ve M.L. Davası  68
3.2.3. Der Spiegel Dergisi Davası  73
3.2.4. NDR Yayıncılık Davası  78
3.3. Fransa Cumhuriyeti  83
3.4. Avrupa Birliği  85
3.4.1. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González v. Google Spain Sl, Google Inc.  89
a. Dava Konusu Olaylar  89
b. Arama Motorları Kişisel Verilerin Denetleyicisi Midir?  90
c. Ulusal Bir Mevzuat Direktif 95/46 Çerçevesinde Uygulanabilir Mi?  93
d. Arama Motorlarının Ne Zaman ve Ne Ölçüde Sorumlu Olacağı Sorunu  96
e. Avrupa Adalet Divanının Kararı  103
f. Kararın Değerlendirmesi  105
3.4.2. Google Inc. v. Commission nationale de l’informatique et des libertés  107
3.5. Amerika Birleşik Devletleri  113
3.5.1. Unutulma Hakkına İki Farklı Bakış Açısı: Amerikan ve Avrupai Yaklaşımlar  113
3.5.2. Melvin v. Reid Davası  115
3.5.3. Martin v. Hearst Corp.  116
3.5.4. Garcia v. Google, Inc.  120
3.5.5. Unutulma Hakkı Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanabilir Mi?  124
3.6. Türkiye Cumhuriyeti  128
3.6.1. Yargıtay’ın Unutulma Hakkına İlişkin Kararları  131
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Unutulma Hakkı Kararı  131
b. Yargıtay 19. Ceza Dairesinin Unutulma Hakkı Kararı  139
3.6.2. Anayasa Mahkemesinin Unutulma Hakkına İlişkin Kararları  141
a. N.B.B. Başvurusu  141
b. N.B.B. Başvurusu (2)  150
c. G.D. Başvurusu (2)  151
d. Asım Bayar ve Veysel Bayar Başvurusu  153
e. Asli Alp ve Şükrü Alp Başvurusu  154
f. Fahri Göncü Başvurusu  156
g. Gözde Yiğit Başvurusu  159
h. C.K. Başvurusu  161
3.6.3. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Unutulma Hakkı Kararı  165
3.6.4. Unutulma Hakkının Türkiye’deki Uygulanma Yöntemine İlişkin Teknik ve Hukuki Sorunlar  166
3.7. Rusya Federasyonu  172
3.8. Hollanda Krallığı  174
3.8.1. Arthur van M. Davası  175
3.8.2. KPMG Ortağı Davası  178
3.9. İsveç Krallığı  183
3.9.1. İsveç Veri Koruma Kurumu Kararı  183
3.10. Japonya  184
3.10.1. Japonya Yüksek Mahkemesinin Unutulma Hakkı Kararı  184
3.11. Brezilya Federal Cumhuriyeti  187
3.11.1. Brezilya Yüksek Adalet Mahkemesinin Unutulma Hakkı Kararı  187
3.12. Birleşik Krallık  190
3.12.1. İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesinin NT1 ve NT2 Kararı  190
3.13. Avrupa Konseyi  197
3.13.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Unutulma Hakkı Kararı (M.L. ve W.W. – Almanya Davası)  197
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARAMA MOTORLARININ UNUTULMA HAKKINI
UYGULAMA ŞEKLİ
4.1. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulama Şekli  213
4.1.1. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin Talep Alma Süreci  213
4.1.2. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkı Taleplerini Değerlendirme Süreci  217
a. Google’a Yapılan Unutulma Hakkı Taleplerine İlişkin Örnekler  222
4.1.3. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkı Kapsamında Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırması  226
a. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminin Coğrafi Kapsamı  226
b. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminin İçerik Açısından Kapsamı  228
c. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminden İlgililerin Haberdar Edilmesi  229
4.1.4. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin İstatistikleri  232
4.2. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulama Şekli  236
4.2.1. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin Talep Alma Süreci  237
4.2.2. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulamasına İlişkin Diğer Bilgiler  239
BEŞİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKININ BAŞVURU VE
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
5.1. Unutulma Hakkının Denge Testi  241
5.2. Unutulma Hakkı Talebini Değerlendirirken Göz Önünde Tutulması Gereken Etkenler  243
5.2.1. Veri Öznesinin Kamusal Yaşamdaki Rolü  243
5.2.2. Bilginin Mahiyeti  245
5.2.3. Bilginin Kaynağı  251
5.2.4. Aradan Geçen Zaman  253
5.3. Unutulma Hakkının Uygulamasına İlişkin Tavsiyeler  256
5.3.1. Unutulma Hakkı Talebine İlişkin Tavsiyeler  256
5.3.2. Ağ Yöneticisinin ve İlgililerin Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminden Haberdar Edilmesine İlişkin Tavsiyeler  258
5.3.3. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma Kararına İtiraz Etmeye İlişkin Tavsiyeler  259
5.3.4. Arama Motorlarının Şeffaflığına İlişkin Tavsiyeler  260
ALTINCI BÖLÜM
UNUTULMA HAKKINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
6.1. Unutulma Hakkının İfade ve Basın Özgürlüğünü Kısıtladığı Eleştirisi  263
6.1.1. Eleştiriler  263
a. İfade Özgürlüğü Tarafından Getirilen Eleştiriler  263
b. Basın Özgürlüğü Tarafından Getirilen Eleştiriler  267
6.1.2. Cevaplar  268
6.2. Unutulma Hakkının Değerli Verilerin Silinmesine Sebep Olduğu Eleştirisi  273
6.3. Alternatif Bir Yaklaşım: Unutulma Hakkı Yerine Genişletilmiş Ayrımcılık Yasağı  276
6.4. Unutulma Hakkının Kapsamına İlişkin Sorunlar  278
6.5. Unutulma Hakkının Uygulama Şekline İlişkin Sorunlar  280
6.6. Unutulma Hakkının Coğrafi Uygulamasına İlişkin Sorunlar  281
6.7. Ticari Bir Şirket İnsan Hakkının Yükümlüsü Olabilir Mi? Unutulma Hakkının Uygulanmasında Arama Motorlarının Üstlendiği Rol  286
6.7.1. Arama Motorlarının İnsan Hayatındaki Rolü  286
6.7.2. Eleştiriler  289
6.7.3. Cevaplar  291
6.8. Unutulma Hakkının Toplumun Sosyolojik ve Psikolojik Bakış Açısı Üzerindeki Etkisinin Eleştirisi  294
6.9. Dijital Veriler İçin Son Kullanma Tarihi Belirlenmesi  297
Kaynakça  301
Kavram Dizini  321
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021