Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uluslararası Ceza Mahkemesi
Mart 2009 / 1. Baskı / 206 Syf.
Fiyatı: 41.50 TL
İndirimli: 19.90 TL (%53)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitapta; mahkemenin dayanağı olan Roma Statüsü, Uluslararası hukukta kabul gören Ceza hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukukunun ilke ve esasları hakkında açıklamalara, Türk Hukuku nazarında eleştirilere ve Ülkemizi yakından ilgilendiren terör suçları ile askeri şahısların sorumlulukları meselelerine yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Ceza Hukukunun İlke ve Esasları
Suçun Unsurları
Ceza Yargılaması Hukukun İlke ve Esasları
Mahkemenin Tamamlayıcılık Foksiyonu
Terör Suçları
Soykırım Suçu
İnsanlığa Karşı Suçlar
Savaş Suçları, Dokunulmazlıklar
Af
Askeri Şahısların Sorumluluğu
Hukuka Aykırı Deliller
Barkod: 9789750209208
Yayın Tarihi: Mart 2009
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 206
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NİN
TARİHSEL GELİŞİMİ: AD-HOC MAHKEMELER
I. GENEL OLARAK  19
II. NÜRNBERG VE TOKYO ASKERİ CEZA MAHKEMELERİ  20
III. ESKİ YUGOSLAVYA ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ  23
IV. RUANDA ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ  27
V. SONUÇ OLARAK  29
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNA GİRİŞ:
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ
I. GİRİŞ  31
II. CEZA HUKUKUNUN İLKE VE ESASLARI  34
A. Hukuk Devleti  34
B. Suçta ve Cezada Kanunilik Prensibi  35
C. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi  39
D. Kusur Sorumluluğu  41
E. Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz  44
F. Non/Ne Bis In Idem  45
G. Cezaların Bireyselleştirilmesi  47
H. Genel Müsadere Yasağı  49
I. Eşitlik İlkesi  49
III. SUÇUN UNSURLARI  52
A. Kanunilik Unsuru (Suçun Kanuni Unsuru)  55
B. Maddi Unsur  56
C. Manevi Unsur  59
D. Hukuka Aykırılık Unsuru  61
IV. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN İLKE VE ESASLARI  63
A. Yargı/Yargılama Birliği  64
B. Mahkeme ve Hakim Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı  66
C. Dürüst/Adil Yargılanma Hakkı  69
D. Tabii (Doğal) Hakim Güvencesi  72
E. Masumiyet/Suçsuzluk Karinesi  73
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ
I. GİRİŞ  75
II. MAHKEMENİN TAMAMLAYICILIK FONKSİYONU  77
III. TERÖR SUÇU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME  78
IV. MAHKEMENİN YARGI YETKİSİ  83
V. ZAMANAŞIMI  86
VI. ROMA STATÜSÜ’NDE DÜZENLENEN SUÇLAR  87
A. Soykırım Suçu  88
B. İnsanlığa Karşı Suçlar  90
C. Savaş Suçları  93
VII. STATÜ HÜKÜMLERİNİN YORUMU  98
VIII. KABUL EDİLEBİLİR MESELELER  100
IX. NON/NE BIS IN IDEM  104
X. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA UYGULANACAK HUKUK
KURALLARI 
 109
XI. ROMA STATÜSÜ’NDE SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ  109
XII. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ VE TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞU  110
XIII. SUÇA TEŞEBBÜS  112
XIV. YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ VE CEZA SORUMLULUĞU  114
XV. DOKUNULMAZLIKLAR  115
XVI. KOMUTANLARIN VE DİĞER ÜST RÜTBELİ ASKERİ ŞAHISLARIN SORUMLULUĞU  118
XVII. MANEVİ UNSUR  119
XVIII. HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ İLE CEZA SORUMLULUĞUNU
KALDIRAN NEDENLER 
 121
XIX. HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI  122
XX. YARGILAMANIN YÜZE KARŞI YAPILMASI VE ALENİYET İLKESİ  124
XXI. DELİLLERİN İSPAT KUVVETİ VE MASUMİYET KARİNESİ  124
XXII. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HUKUKA AYKIRI DELİLLER  128
XXIII. KANUN YOLLARI  130
XXIV. SONUÇ  131
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ
GİRİŞ  135
1. BÖLÜM:
MAHKEMENİN KURULUŞU
Madde 1: Mahkeme  136
Madde 2: Mahkemenin Birleşmiş Milletler ile ilişkisi  136
Madde 3: Mahkemenin Yeri  136
Madde 4: Mahkemenin Hukuki Statüsü ve Yetkileri  136
2. BÖLÜM:
YARGI YETKİSİ, KABUL EDİLEBİLİRLİK VE UYGULANACAK HUKUK
Madde 5: Mahkemenin Yargı Yetkisine Giren Suçlar  136
Madde 6: Soykırım  137
Madde 7: İnsanlığa Karşı Suçlar  137
Madde 8: Savaş Suçları  139
Madde 9: Suçun Unsurları  142
Madde 10: Sınırlandırıcı Yorum Yasağı  143
Madde 11: Zaman Bakımından Yargı Yetkisi  143
Madde 12: Yargı Yetkisinin Kullanılmasına İlişkin Ön Koşullar  143
Madde 13: Yargı Yetkisinin Kullanılması  143
Madde 14: Bir Taraf Devlet Tarafından Bir Durum Hakkında Başvuru  144
Madde 15: Savcı  144
Madde 16: Soruşturmanın ya da Davanın Ertelenmesi  145
Madde 17: Kabul Edilebilirlik Konuları  145
Madde 18: Kabul Edilebilirlik Konusunda Başlangıç Kuralları  146
Madde 19: Mahkemenin Yargı Yetkisine veya Bir Davanın Kabul Edilebilirliğine
İtiraz 
 146
Madde 20: Non/Ne Bis In Idem (Aynı Fiil Nedeniyle Birden Fazla Yargılama Yapılamaması İlkesi)  148
Madde 21: Uygulanacak Hukuk  148
3. BÖLÜM:
CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
Madde 22: Nullum Crimen Sine Lege (Kanunsuz Suç Olmaz)  149
Madde 23: Nulla Poena Sine Lege(Kanunsuz Ceza Olmaz)  149
Madde 24: Kişi Bakımından Geriye Yürümezlik  149
Madde 25: Bireysel Ceza Sorumluluğu  149
Madde 26: 18 Yasından Küçüklerin Yargılama Dışında Bırakılması  150
Madde 27: Resmi Görev ile İlişki Kurulmaması  150
Madde 28: Komutanların ve Diğer Üst Rütbelilerin Sorumluluğu  150
Madde 29: Zamanaşımının Uygulanamazlığı  151
Madde 30: Manevi Unsur  151
Madde 31: Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler  151
Madde 32: Fiilde veya Kuralda Hata  152
Madde 33: Üst Makam Emirleri ve Kanunun Emri  152
4. BÖLÜM:
MAHKEMENİN OLUŞUMU VE İDARESİ
Madde 34: Mahkemenin Organları  153
Madde 35: Yargıçların Hizmeti  153
Madde 36: Yargıçların Nitelikleri, Aday Gösterilmeleri ve Seçilmeleri  153
Madde 37: Boş Yargıç Kadrosu  155
Madde 38: Başkanlık  155
Madde 39: Daireler  156
Madde 40: Yargıçların Bağımsızlığı  157
Madde 41: Yargıçlıktan Çekilme ve Yargıcın Davaya Bakamaması  157
Madde 42: Savcılık Bürosu  157
Madde 43: Mahkeme Yazı İşleri Bürosu  158
Madde 44: Personel  159
Madde 45: Yemin  159
Madde 46: Görevden Uzaklaştırma  159
Madde 47: Disiplin Cezaları  160
Madde 48: Ayrıcalık ve Dokunulmazlıklar  160
Madde 49: Maaşlar, Yolluklar ve Ödenekler  161
Madde 50: Resmi Diller ve Çalışma Dilleri  161
Madde 51: Usul ve Delil Kuralları  161
Madde 52: Mahkeme Yönetmelikleri  162
5. BÖLÜM:
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA
Madde 53: Soruşturmanın Başlatılması  162
Madde 54: Savcının Soruşturmalar Konusundaki Görev ve Yetkileri  163
Madde 55: Şahısların Soruşturma Sırasındaki Hakları  164
Madde 56: Tekrar Ele Geçmeyecek Bir Soruşturma Fırsatı Durumunda Ön
Yargılama Dairesi’nin Rolü 
 165
Madde 57: Ön Yargılama Dairesi’nin Görev ve Yetkileri  166
Madde 58: Ön Yargılama Bürosu’nca Tutuklama Emri veya Yakalama Emri
Çıkarılması 
 167
Madde 59: Muhafız Devletteki Tutulma İşlemleri  168
Madde 60: Mahkeme Huzurunda Yapılacak İlk İşlemler  169
Madde 61: Yargılamadan Önce İddianamenin Kabul Edilmesi  169
6. BÖLÜM:
YARGILAMA
Madde 62: Yargılamanın Yapılacağı Yer  171
Madde 64: Hazır Olan Sanığın Yargılanması  171
Madde 64: Dava Dairesi’nin Görev ve Yetkileri  171
Madde 65: Suç İkrarı Halinde Yapılacak İşlemler  172
Madde 66: Suçsuzluk/Masumiyet Karinesi  173
Madde 67: Sanık Hakları  173
Madde 68: Mağdurların ve Tanıkların Korunması ve Yargılamaya Katılmaları  174
Madde 69: Deliller  175
Madde 70: Adaletin Yürütülmesine Yönelik Suçlar  176
Madde 71: Mahkeme Huzurundaki Uygunsuz Davranışlara Uygulanan Yaptırımlar  177
Madde 71: Ulusal Güvenlik Bilgilerinin Korunması  177
Madde 73: Üçüncü Taraf Bilgisi veya Belgeleri  178
Madde 74: Hüküm İçin Gerekli Hususlar  179
Madde 75: Mağdurlara Yönelik Tazminatlar  179
Madde 76: Mahkumiyet  180
7. BÖLÜM:
CEZALAR
Madde 77: Uygulanabilir Cezalar  180
Madde 78: Cezanın Tespiti  180
Madde 79: Güvence Fonu  181
Madde 80: Cezaların ve Ulusal Yasaların Ulusal Düzeyde Uygulanmasına Zarar Verilmemesi  181
8. BÖLÜM:
TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME
Madde 81: Beraat, Mahkumiyet Kararlarının veya Tayin Edilen Cezanın Temyizi  181
Madde 82: Diğer Kararlara Karsı Temyiz  182
Madde 83: Temyiz İşlemleri  183
Madde 84: Mahkumiyet veya Ceza Kararının Düzeltilmesi  183
Madde 85: Tutuklanan veya Mahkum Olan Kişiye Tazminat Ödenmesi  184
9. BÖLÜM:
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE ADLİ YARDIM
Madde 86: Genel İşbirliği Zorunluluğu  184
Madde 87: İşbirliği Talepleri: Genel Hükümler  184
Madde 88: Yargılama İşlemlerinin Ulusal Hukuk Uyarınca Geçerliliği  185
Madde 89: Şahısların Mahkemeye Teslim Edilmesi  185
Madde 90: Çatışan Talepler  186
Madde 91: Tutuklama ve Teslim Taleplerinin İçeriği  188
Madde 92: Geçici Tutuklama  188
Madde 93: Diğer İşbirliği Şekilleri  189
Madde 94: Devam Etmekte Olan Soruşturma veya Yargılama ile İlgili Olarak Bir Talebin Yerine Getirilmesinin Ertelenmesi  191
Madde 95: Kabul Edilebilirlik İtirazı Nedeniyle Bir Talebin Verine Getirilmesinin Ertelenmesi  191
Madde 96: 93. Madde Uyarınca Diğer Yardım Biçimleri İçin Yardım Taleplerinin
İçeriği 
 192
Madde 97: Danışmalar  192
Madde 98: Dokunulmazlığın Kaldırılması ve Teslim Etmeye Rıza Gösterme
Konusunda İşbirliği 
 193
Madde 99: 93. ve 96. Maddelere Göre Taleplerin Yerine Getirilmesi  193
Madde 100: Masraflar  194
Madde 101: Hususilik Kuralı  194
Madde 102: Terimlerin Kullanılışı  194
10. BÖLÜM:
İNFAZ
Madde 103: Hapis Cezalarının İnfazında Devletlerin Rolü  195
Madde 104: İnfaz Devletini Yetkilendirmede Değişiklik  195
Madde 105: Cezanın İnfazı  196
Madde 106: Cezaların İnfazının Denetlenmesi ve Mahkumiyet Koşulları  196
Madde 107: Cezanın Tamamlanması Sonucunda Kişinin Nakli  196
Madde 108: Diğer Suçların Kovuşturma veya Cezalandırılmasındaki Sınırlamalar  196
Madde 109: Para Cezalarının ve Müsadereye İlişkin Önlemlerin İnfazı  197
Madde 110: Cezanın Azaltılmasına İlişkin Mahkemenin İncelemesi  197
Madde 111: Firar  198
11. BÖLÜM:
TARAF DEVLETLER KURULU
Madde 112: Taraf Devletler Kurulu  198
12. BÖLÜM:
MALİ KONULAR
Madde 113: Mali Mevzuat  199
Madde 114: Masrafların Ödenmesi  199
Madde 115: Mahkemenin ve Taraf Devletler Kurulu'nun Fonları  199
Madde 116: Gönüllü Katkılar  200
Madde 117: Katkıların Paylaşımı  200
Madde 118: Yıllık Teftiş  200
13. BÖLÜM:
SON HÜKÜMLER
Madde 119: Anlaşmazlıkların Çözümü  200
Madde 120: Çekince  200
Madde 121: Değişiklik Yapılması  200
Madde 122: Kurumsal Nitelikteki Hükümlerde Yapılacak Değişiklikler  201
Madde 123: Statünün Gözden Geçirilmesi  201
Madde 124: Geçici Hüküm  202
Madde 125: İmza, Onay, Kabul, Tasdik veya Taraf Olma  202
Madde 126: Yürürlüğe Girme  202
Madde 127: Çekilme  202
Madde 128: Orijinal Metin  203
Kavram Dizini  205
 


İbrahim Kaya
Eylül 2020
89.00 TL
Sepete Ekle
Aydoğan Asar
Eylül 2020
53.00 TL
Sepete Ekle
Yücel Acer ...
Eylül 2020
69.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NİN
TARİHSEL GELİŞİMİ: AD-HOC MAHKEMELER
I. GENEL OLARAK  19
II. NÜRNBERG VE TOKYO ASKERİ CEZA MAHKEMELERİ  20
III. ESKİ YUGOSLAVYA ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ  23
IV. RUANDA ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ  27
V. SONUÇ OLARAK  29
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNA GİRİŞ:
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ
I. GİRİŞ  31
II. CEZA HUKUKUNUN İLKE VE ESASLARI  34
A. Hukuk Devleti  34
B. Suçta ve Cezada Kanunilik Prensibi  35
C. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi  39
D. Kusur Sorumluluğu  41
E. Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz  44
F. Non/Ne Bis In Idem  45
G. Cezaların Bireyselleştirilmesi  47
H. Genel Müsadere Yasağı  49
I. Eşitlik İlkesi  49
III. SUÇUN UNSURLARI  52
A. Kanunilik Unsuru (Suçun Kanuni Unsuru)  55
B. Maddi Unsur  56
C. Manevi Unsur  59
D. Hukuka Aykırılık Unsuru  61
IV. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN İLKE VE ESASLARI  63
A. Yargı/Yargılama Birliği  64
B. Mahkeme ve Hakim Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı  66
C. Dürüst/Adil Yargılanma Hakkı  69
D. Tabii (Doğal) Hakim Güvencesi  72
E. Masumiyet/Suçsuzluk Karinesi  73
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ
I. GİRİŞ  75
II. MAHKEMENİN TAMAMLAYICILIK FONKSİYONU  77
III. TERÖR SUÇU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME  78
IV. MAHKEMENİN YARGI YETKİSİ  83
V. ZAMANAŞIMI  86
VI. ROMA STATÜSÜ’NDE DÜZENLENEN SUÇLAR  87
A. Soykırım Suçu  88
B. İnsanlığa Karşı Suçlar  90
C. Savaş Suçları  93
VII. STATÜ HÜKÜMLERİNİN YORUMU  98
VIII. KABUL EDİLEBİLİR MESELELER  100
IX. NON/NE BIS IN IDEM  104
X. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA UYGULANACAK HUKUK
KURALLARI 
 109
XI. ROMA STATÜSÜ’NDE SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ  109
XII. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ VE TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞU  110
XIII. SUÇA TEŞEBBÜS  112
XIV. YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ VE CEZA SORUMLULUĞU  114
XV. DOKUNULMAZLIKLAR  115
XVI. KOMUTANLARIN VE DİĞER ÜST RÜTBELİ ASKERİ ŞAHISLARIN SORUMLULUĞU  118
XVII. MANEVİ UNSUR  119
XVIII. HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ İLE CEZA SORUMLULUĞUNU
KALDIRAN NEDENLER 
 121
XIX. HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI  122
XX. YARGILAMANIN YÜZE KARŞI YAPILMASI VE ALENİYET İLKESİ  124
XXI. DELİLLERİN İSPAT KUVVETİ VE MASUMİYET KARİNESİ  124
XXII. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HUKUKA AYKIRI DELİLLER  128
XXIII. KANUN YOLLARI  130
XXIV. SONUÇ  131
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ
GİRİŞ  135
1. BÖLÜM:
MAHKEMENİN KURULUŞU
Madde 1: Mahkeme  136
Madde 2: Mahkemenin Birleşmiş Milletler ile ilişkisi  136
Madde 3: Mahkemenin Yeri  136
Madde 4: Mahkemenin Hukuki Statüsü ve Yetkileri  136
2. BÖLÜM:
YARGI YETKİSİ, KABUL EDİLEBİLİRLİK VE UYGULANACAK HUKUK
Madde 5: Mahkemenin Yargı Yetkisine Giren Suçlar  136
Madde 6: Soykırım  137
Madde 7: İnsanlığa Karşı Suçlar  137
Madde 8: Savaş Suçları  139
Madde 9: Suçun Unsurları  142
Madde 10: Sınırlandırıcı Yorum Yasağı  143
Madde 11: Zaman Bakımından Yargı Yetkisi  143
Madde 12: Yargı Yetkisinin Kullanılmasına İlişkin Ön Koşullar  143
Madde 13: Yargı Yetkisinin Kullanılması  143
Madde 14: Bir Taraf Devlet Tarafından Bir Durum Hakkında Başvuru  144
Madde 15: Savcı  144
Madde 16: Soruşturmanın ya da Davanın Ertelenmesi  145
Madde 17: Kabul Edilebilirlik Konuları  145
Madde 18: Kabul Edilebilirlik Konusunda Başlangıç Kuralları  146
Madde 19: Mahkemenin Yargı Yetkisine veya Bir Davanın Kabul Edilebilirliğine
İtiraz 
 146
Madde 20: Non/Ne Bis In Idem (Aynı Fiil Nedeniyle Birden Fazla Yargılama Yapılamaması İlkesi)  148
Madde 21: Uygulanacak Hukuk  148
3. BÖLÜM:
CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
Madde 22: Nullum Crimen Sine Lege (Kanunsuz Suç Olmaz)  149
Madde 23: Nulla Poena Sine Lege(Kanunsuz Ceza Olmaz)  149
Madde 24: Kişi Bakımından Geriye Yürümezlik  149
Madde 25: Bireysel Ceza Sorumluluğu  149
Madde 26: 18 Yasından Küçüklerin Yargılama Dışında Bırakılması  150
Madde 27: Resmi Görev ile İlişki Kurulmaması  150
Madde 28: Komutanların ve Diğer Üst Rütbelilerin Sorumluluğu  150
Madde 29: Zamanaşımının Uygulanamazlığı  151
Madde 30: Manevi Unsur  151
Madde 31: Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler  151
Madde 32: Fiilde veya Kuralda Hata  152
Madde 33: Üst Makam Emirleri ve Kanunun Emri  152
4. BÖLÜM:
MAHKEMENİN OLUŞUMU VE İDARESİ
Madde 34: Mahkemenin Organları  153
Madde 35: Yargıçların Hizmeti  153
Madde 36: Yargıçların Nitelikleri, Aday Gösterilmeleri ve Seçilmeleri  153
Madde 37: Boş Yargıç Kadrosu  155
Madde 38: Başkanlık  155
Madde 39: Daireler  156
Madde 40: Yargıçların Bağımsızlığı  157
Madde 41: Yargıçlıktan Çekilme ve Yargıcın Davaya Bakamaması  157
Madde 42: Savcılık Bürosu  157
Madde 43: Mahkeme Yazı İşleri Bürosu  158
Madde 44: Personel  159
Madde 45: Yemin  159
Madde 46: Görevden Uzaklaştırma  159
Madde 47: Disiplin Cezaları  160
Madde 48: Ayrıcalık ve Dokunulmazlıklar  160
Madde 49: Maaşlar, Yolluklar ve Ödenekler  161
Madde 50: Resmi Diller ve Çalışma Dilleri  161
Madde 51: Usul ve Delil Kuralları  161
Madde 52: Mahkeme Yönetmelikleri  162
5. BÖLÜM:
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA
Madde 53: Soruşturmanın Başlatılması  162
Madde 54: Savcının Soruşturmalar Konusundaki Görev ve Yetkileri  163
Madde 55: Şahısların Soruşturma Sırasındaki Hakları  164
Madde 56: Tekrar Ele Geçmeyecek Bir Soruşturma Fırsatı Durumunda Ön
Yargılama Dairesi’nin Rolü 
 165
Madde 57: Ön Yargılama Dairesi’nin Görev ve Yetkileri  166
Madde 58: Ön Yargılama Bürosu’nca Tutuklama Emri veya Yakalama Emri
Çıkarılması 
 167
Madde 59: Muhafız Devletteki Tutulma İşlemleri  168
Madde 60: Mahkeme Huzurunda Yapılacak İlk İşlemler  169
Madde 61: Yargılamadan Önce İddianamenin Kabul Edilmesi  169
6. BÖLÜM:
YARGILAMA
Madde 62: Yargılamanın Yapılacağı Yer  171
Madde 64: Hazır Olan Sanığın Yargılanması  171
Madde 64: Dava Dairesi’nin Görev ve Yetkileri  171
Madde 65: Suç İkrarı Halinde Yapılacak İşlemler  172
Madde 66: Suçsuzluk/Masumiyet Karinesi  173
Madde 67: Sanık Hakları  173
Madde 68: Mağdurların ve Tanıkların Korunması ve Yargılamaya Katılmaları  174
Madde 69: Deliller  175
Madde 70: Adaletin Yürütülmesine Yönelik Suçlar  176
Madde 71: Mahkeme Huzurundaki Uygunsuz Davranışlara Uygulanan Yaptırımlar  177
Madde 71: Ulusal Güvenlik Bilgilerinin Korunması  177
Madde 73: Üçüncü Taraf Bilgisi veya Belgeleri  178
Madde 74: Hüküm İçin Gerekli Hususlar  179
Madde 75: Mağdurlara Yönelik Tazminatlar  179
Madde 76: Mahkumiyet  180
7. BÖLÜM:
CEZALAR
Madde 77: Uygulanabilir Cezalar  180
Madde 78: Cezanın Tespiti  180
Madde 79: Güvence Fonu  181
Madde 80: Cezaların ve Ulusal Yasaların Ulusal Düzeyde Uygulanmasına Zarar Verilmemesi  181
8. BÖLÜM:
TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME
Madde 81: Beraat, Mahkumiyet Kararlarının veya Tayin Edilen Cezanın Temyizi  181
Madde 82: Diğer Kararlara Karsı Temyiz  182
Madde 83: Temyiz İşlemleri  183
Madde 84: Mahkumiyet veya Ceza Kararının Düzeltilmesi  183
Madde 85: Tutuklanan veya Mahkum Olan Kişiye Tazminat Ödenmesi  184
9. BÖLÜM:
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE ADLİ YARDIM
Madde 86: Genel İşbirliği Zorunluluğu  184
Madde 87: İşbirliği Talepleri: Genel Hükümler  184
Madde 88: Yargılama İşlemlerinin Ulusal Hukuk Uyarınca Geçerliliği  185
Madde 89: Şahısların Mahkemeye Teslim Edilmesi  185
Madde 90: Çatışan Talepler  186
Madde 91: Tutuklama ve Teslim Taleplerinin İçeriği  188
Madde 92: Geçici Tutuklama  188
Madde 93: Diğer İşbirliği Şekilleri  189
Madde 94: Devam Etmekte Olan Soruşturma veya Yargılama ile İlgili Olarak Bir Talebin Yerine Getirilmesinin Ertelenmesi  191
Madde 95: Kabul Edilebilirlik İtirazı Nedeniyle Bir Talebin Verine Getirilmesinin Ertelenmesi  191
Madde 96: 93. Madde Uyarınca Diğer Yardım Biçimleri İçin Yardım Taleplerinin
İçeriği 
 192
Madde 97: Danışmalar  192
Madde 98: Dokunulmazlığın Kaldırılması ve Teslim Etmeye Rıza Gösterme
Konusunda İşbirliği 
 193
Madde 99: 93. ve 96. Maddelere Göre Taleplerin Yerine Getirilmesi  193
Madde 100: Masraflar  194
Madde 101: Hususilik Kuralı  194
Madde 102: Terimlerin Kullanılışı  194
10. BÖLÜM:
İNFAZ
Madde 103: Hapis Cezalarının İnfazında Devletlerin Rolü  195
Madde 104: İnfaz Devletini Yetkilendirmede Değişiklik  195
Madde 105: Cezanın İnfazı  196
Madde 106: Cezaların İnfazının Denetlenmesi ve Mahkumiyet Koşulları  196
Madde 107: Cezanın Tamamlanması Sonucunda Kişinin Nakli  196
Madde 108: Diğer Suçların Kovuşturma veya Cezalandırılmasındaki Sınırlamalar  196
Madde 109: Para Cezalarının ve Müsadereye İlişkin Önlemlerin İnfazı  197
Madde 110: Cezanın Azaltılmasına İlişkin Mahkemenin İncelemesi  197
Madde 111: Firar  198
11. BÖLÜM:
TARAF DEVLETLER KURULU
Madde 112: Taraf Devletler Kurulu  198
12. BÖLÜM:
MALİ KONULAR
Madde 113: Mali Mevzuat  199
Madde 114: Masrafların Ödenmesi  199
Madde 115: Mahkemenin ve Taraf Devletler Kurulu'nun Fonları  199
Madde 116: Gönüllü Katkılar  200
Madde 117: Katkıların Paylaşımı  200
Madde 118: Yıllık Teftiş  200
13. BÖLÜM:
SON HÜKÜMLER
Madde 119: Anlaşmazlıkların Çözümü  200
Madde 120: Çekince  200
Madde 121: Değişiklik Yapılması  200
Madde 122: Kurumsal Nitelikteki Hükümlerde Yapılacak Değişiklikler  201
Madde 123: Statünün Gözden Geçirilmesi  201
Madde 124: Geçici Hüküm  202
Madde 125: İmza, Onay, Kabul, Tasdik veya Taraf Olma  202
Madde 126: Yürürlüğe Girme  202
Madde 127: Çekilme  202
Madde 128: Orijinal Metin  203
Kavram Dizini  205
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020