Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Tıbbi Uygulama Hataları
Şubat 2015 / 2. Baskı / 430 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%44)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Şubat 2019 54.90 TL -     Sepete Ekle
   

Tıbbi Uygulama hataları özellikle son yıllarda çok gündeme gelen bir konu olarak dikkati çekmektedir. Hastaların konu hakkında bilgilenmeye başlamaları daha önce fark edilmeyen bir çok hatanın gün yüzüne çıkmaya başlamasına neden olmaktadır. Hasta hakları ile başlayan bu bilinçlenme kısa sürede bu tip olaylara bağlı davaların da artmasına neden olmuştur.

Tıbbi Uygulama hatalarında çok önemli detayların iyi bilinmesi gerekmektedir. Bunların başında aydınlatılmış onam alınması gelmektedir. Sonrasında tanı ve tedavide doğru seçimlerin yapılması gelmektedir. Özellikle komplikasyon /hata ayrımının yapılabilmesi de tıbbi uygulama hatalarındaki en önemli boyutlardan birisidir.

Güncelleşmiş ve genişletilmiş bu ikinci baskının dünya ülkelerindeki durum ve uzmanlık dallarındaki uygulamalarda ortaya çıkan hataların tanımlandığı bölümler dışında her geçen gün yaygınlaşmaya başlayan defansif tıp uygulamaları ile bu konuda önemli yere sahip olan adli sigortacılık konuları da kitapta anlatılmaktadır. Ayrıca bilirkişilik ve adli tıp uygulamaları hukuksal prosedürle birlikte önemli yer tutmaktadır.

Konu Başlıkları
Tanı Hataları
Komplikasyonlar
Aydınlatılmış Onam
Defansif Tıp
Bilirkişilik
Sigorta Sistemi
Barkod: 9789750232015
Yayın Tarihi: Şubat 2015
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 430
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
2. Baskıya Önsöz  
GİRİŞ  
TIBBİ UYGULAMA HATALARI TANIMI VE
İLGİLİ KAVRAMLAR 
 
I. TANIMLAR VE METODOLOJİK SORUNLAR  
A. İletişim Eksiklikleri ve Kayıt Hataları  
B. Yetki Sınırlarının Aşılması ve Konsültasyon  
C. Aydınlatma ve Onam  
D. Tanı Hataları  
E. Hatalı Karar  
F. Girişim Hataları ve Teknik Hatalar  
G. Terk Etme ve Özen Eksikliği  
II. BOYUTLARI  
A. Hukuki Boyut  
B. Etik Boyut  
C. Klinik Boyut  
HEKİM –HASTA İLİŞKİSİ  
I. AYDINLATILMIŞ ONAM  
II. HANGİ RİSKLER?  
A. Beklenmedik ya da Kötü Sonuçların İletilmesi  
B. Kötü Sonuçları ve Hataları Açıklamak  
DÜNYADA GÖRÜLEN TIBBİ UYGULAMA HATALARI  
I. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ  
II. İNGİLTERE  
III. HOLLANDA  
IV. İSVEÇ  
V. AVUSTRALYA  
VI. JAPONYA  
VII. İSPANYA  
VIII. İTALYA  
IX. ÇİN  
X. ALMANYA  
XI. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  
İHTİSAS DALLARINA GÖRE TIBBİ UYGULAMA HATALARI  
I. JİNEKOLOJİ  
II. DOĞUM HASTALIKLARI  
III. GENEL CERRAHİ  
A. Tanıda Gecikme  
B. Tanıya Yönelik Girişimlerin Komplikasyonları  
C. Cerrahla İlgili Sorunlar  
D. Diğer Olgular  
E. Cerrahide Risk Yönetimi  
F. Acil Cerrahi  
IV. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ  
A. Tanının Atlanması Ya Da Gecikmesi  
B. Aydınlanmış Onam Eksikliği  
C. Tedavide İlgisizlik  
V. GÖĞÜS CERRAHİSİ  
A. Göğüs Cerrahının Tanı ve Tedavi Nedeniyle Sorumluluğu  
B. Toraks Cerrahisinde Yaşanan Sorunlar  
C. Toraks Travmalarında Adli Olguya Yaklaşım  
VI. EL CERRAHİSİNDE TIBBİ UYGULAMA HATALARI  
A. Geç Tanı  
B. Yetersiz Tedavi  
C. Cerrahi Komplikasyonlar  
D. Postoperatif Komplikasyonlar  
VII. PLASTİK CERRAHİ  
VIII. KLİNİK ONKOLOJİ  
A. Radyoterapi ve Kemoterapi Nasıl Etki Eder?  
B. Kanser ve Hasta Arasında Tedavinin Etkilerini Dengelemek  
C. Neden Şikayetler Artmaktadır?  
D. Onkolojide Hata Tipleri  
IX. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI  
A. Genel Pediyatri Uygulamalarında Risk Alanları  
B. Yeni Doğan  
X. PSİKİYATRİ  
A. Psikiyatrik Hastalıklar ve Tehlikeli Davranış  
B. İntihar Riski  
C. Korunmada Öneriler  
XI. ACİL TIP  
A. Hataların Doğası ve Sıklığı  
B. Acil Tıpta Klinik Performansı Etkileyen İnsan Faktörleri  
XII. PRATİSYEN HEKİMLİK  
A. Sorunlu İlaç Reaksiyonları ve Reçete Hataları  
B. Genel Pratikte Sorunlu Vakaların Tespiti  
XIII. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON  
A. Anestezi Uygulamalarında İnsan Hataları  
B. Anestezi İle İlgili Riskler Nelerdir?  
C. Riskin İdaresi  
XIV. BEYİN  SİNİR CERRAHİSİ  
TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA BİLİRKİŞİLİK  
TIBBİ UYGULAMA HATALARINA YAKLAŞIMDA ADLİ TIP UZMANININ ROLÜ  
I. ADLİ OTOPSİ VE TIBBİ OTOPSİ  
II. TIBBİ UYGULAMA HATALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE OTOPSİNİN ROLÜ  
III. ÖZEL OLGU TİPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİNDE OTOPSİ  
A. Bebek Ölümlerinde Otopsi  
B. Anne Ölümlerinde Otopsi  
C. Anestezi Uygulamalarına Bağlı Ölümlerde Otopsi  
IV. OTOPSİ ORANLARI  
V. OTOPSİ İLE KLİNİK TANI UYUŞMAZLIKLARI  
VI. OTOPSİNİN STANDARDİZASYONU  
DEFANSİF TIP  
I. DEFANSİF TIP UYGULAMALARI  
A. Pozitif Defansif Tıbbi Uygulamalar  
B. Negatif Defansif Tıbbi Uygulamalar  
II. NEDENLERİ  
A. Tıbbi Uygulama HatalarıDavalarının Artması  
B. Yüksek Tazminatlar  
C. Sigorta Şirketlerinin Primleri Yükseltmesi  
III. ETKİLERİ  
A. Maliyetler  
B. Hastalar  
C. Hekimler  
IV. DEFANSİF TIBBİ UYGULAMALARIN HEKİMLER ARASINDA YAYGINLIĞI  
A. Uluslararası Literatür  
B. Ulusal Literatür  
V. DEFANSİF TIBBIN HUKUKİ BOYUTU  
A. Hasta Hakları ve Defansif Tıbbi Uygulamalar  
B. Hukuki ve Cezai Sorumluluk Bağlamında Defansif Tıbbi Uygulamalar  
VI. SONUÇ  
SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN ADLİ BİLİRKİŞİLİK  
I. SİGORTANIN KÖTÜYE KULLANIMI VE ADLİ TIP  
TIBBİ UYGULAMA HATALARININ HUKUKİ BOYUTU  
I. TIBBİ UYGULAMALARIN CEZA HUKUKU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ  
A. Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu  
1. Hakkın İcrası (Kullanılması)  
2. İlgilinin Rızası  
B. Hekimin Cezai Sorumluluğu  
II. ÖZEL HUKUK ÇERÇEVESİNDE TIBBİ UYGULAMALAR  
A. Hasta ile Hekim Arası İlişkinin Başlangıcı  
B. Hasta Hekim Arası Hukuki İlişki  
C. Hekimin Hukuki Sorumluluğu  
III. İDARECE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNDE SORUMLULUK  
A. Hizmet Kusuru  
B. Görev Kusuru ve Kişisel Kusur  
IV. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA HEKİMLER İLE İLGİLİ MADDELER  
OLGULAR  
ÖZEN EKSİKLİĞİ  
Olgu 1  
Olgu 2 (Zamanında konsültasyon istememe)  
Olgu 3  
Muhalefet Şerhi  
Muhalefet Şerhi  
ÖZEN EKSİKLİĞİ VE AYDINLATILMIŞ ONAM EKSİKLİĞİ  
Olgu 1. (İlaç Yan Etkisi)  
Olgu 2. (Eser Sözleşmesi)  
TANI HATASI  
Olgu 1  
Olgu 2 (Tanı hatası-Tanıda gecikme)  
Olgu 3 (Tanı ve Takip Hatası)  
Muhalefet Şerhi  
TAKİP VE TEDAVİ HATASI (Ortopedi)  
Olgu 1  
Muhalefet Şerhi-1  
Muhalefet Şerhi-2  
Olgu 2  
TANI VE TEDAVİ HATASI  
Olgu 1  
Olgu 2  
Muhalefet Şerhi  
Olgu 3 (Ortopedi)  
Olgu 4  
Olgu 5  
Muhalefet Şerhi  
Olgu 6 (Tedavi hatası ve uzmana sevk etmeme)  
Muhalefet Şerhi  
Olgu 7 (Tedavi hatası- Yaralanmada tetanoz aşısı yapmama)  
TEKNİK HATA  
Olgu 1  
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ KUSURU-ÖZEN EKSİKLİĞİ  
Olgu 1  
Olgu 2 (Hatalı enjeksiyon –hemşire hatası)  
DOĞUMDA UYGULAMA HATASI  
Olgu 1  
Olgu 2  
Muhalefet Şerhi  
Muhalefet Şerhi  
Kaynaklar  
  

İÇİNDEKİLER
2. Baskıya Önsöz  
GİRİŞ  
TIBBİ UYGULAMA HATALARI TANIMI VE
İLGİLİ KAVRAMLAR 
 
I. TANIMLAR VE METODOLOJİK SORUNLAR  
A. İletişim Eksiklikleri ve Kayıt Hataları  
B. Yetki Sınırlarının Aşılması ve Konsültasyon  
C. Aydınlatma ve Onam  
D. Tanı Hataları  
E. Hatalı Karar  
F. Girişim Hataları ve Teknik Hatalar  
G. Terk Etme ve Özen Eksikliği  
II. BOYUTLARI  
A. Hukuki Boyut  
B. Etik Boyut  
C. Klinik Boyut  
HEKİM –HASTA İLİŞKİSİ  
I. AYDINLATILMIŞ ONAM  
II. HANGİ RİSKLER?  
A. Beklenmedik ya da Kötü Sonuçların İletilmesi  
B. Kötü Sonuçları ve Hataları Açıklamak  
DÜNYADA GÖRÜLEN TIBBİ UYGULAMA HATALARI  
I. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ  
II. İNGİLTERE  
III. HOLLANDA  
IV. İSVEÇ  
V. AVUSTRALYA  
VI. JAPONYA  
VII. İSPANYA  
VIII. İTALYA  
IX. ÇİN  
X. ALMANYA  
XI. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  
İHTİSAS DALLARINA GÖRE TIBBİ UYGULAMA HATALARI  
I. JİNEKOLOJİ  
II. DOĞUM HASTALIKLARI  
III. GENEL CERRAHİ  
A. Tanıda Gecikme  
B. Tanıya Yönelik Girişimlerin Komplikasyonları  
C. Cerrahla İlgili Sorunlar  
D. Diğer Olgular  
E. Cerrahide Risk Yönetimi  
F. Acil Cerrahi  
IV. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ  
A. Tanının Atlanması Ya Da Gecikmesi  
B. Aydınlanmış Onam Eksikliği  
C. Tedavide İlgisizlik  
V. GÖĞÜS CERRAHİSİ  
A. Göğüs Cerrahının Tanı ve Tedavi Nedeniyle Sorumluluğu  
B. Toraks Cerrahisinde Yaşanan Sorunlar  
C. Toraks Travmalarında Adli Olguya Yaklaşım  
VI. EL CERRAHİSİNDE TIBBİ UYGULAMA HATALARI  
A. Geç Tanı  
B. Yetersiz Tedavi  
C. Cerrahi Komplikasyonlar  
D. Postoperatif Komplikasyonlar  
VII. PLASTİK CERRAHİ  
VIII. KLİNİK ONKOLOJİ  
A. Radyoterapi ve Kemoterapi Nasıl Etki Eder?  
B. Kanser ve Hasta Arasında Tedavinin Etkilerini Dengelemek  
C. Neden Şikayetler Artmaktadır?  
D. Onkolojide Hata Tipleri  
IX. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI  
A. Genel Pediyatri Uygulamalarında Risk Alanları  
B. Yeni Doğan  
X. PSİKİYATRİ  
A. Psikiyatrik Hastalıklar ve Tehlikeli Davranış  
B. İntihar Riski  
C. Korunmada Öneriler  
XI. ACİL TIP  
A. Hataların Doğası ve Sıklığı  
B. Acil Tıpta Klinik Performansı Etkileyen İnsan Faktörleri  
XII. PRATİSYEN HEKİMLİK  
A. Sorunlu İlaç Reaksiyonları ve Reçete Hataları  
B. Genel Pratikte Sorunlu Vakaların Tespiti  
XIII. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON  
A. Anestezi Uygulamalarında İnsan Hataları  
B. Anestezi İle İlgili Riskler Nelerdir?  
C. Riskin İdaresi  
XIV. BEYİN  SİNİR CERRAHİSİ  
TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA BİLİRKİŞİLİK  
TIBBİ UYGULAMA HATALARINA YAKLAŞIMDA ADLİ TIP UZMANININ ROLÜ  
I. ADLİ OTOPSİ VE TIBBİ OTOPSİ  
II. TIBBİ UYGULAMA HATALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE OTOPSİNİN ROLÜ  
III. ÖZEL OLGU TİPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİNDE OTOPSİ  
A. Bebek Ölümlerinde Otopsi  
B. Anne Ölümlerinde Otopsi  
C. Anestezi Uygulamalarına Bağlı Ölümlerde Otopsi  
IV. OTOPSİ ORANLARI  
V. OTOPSİ İLE KLİNİK TANI UYUŞMAZLIKLARI  
VI. OTOPSİNİN STANDARDİZASYONU  
DEFANSİF TIP  
I. DEFANSİF TIP UYGULAMALARI  
A. Pozitif Defansif Tıbbi Uygulamalar  
B. Negatif Defansif Tıbbi Uygulamalar  
II. NEDENLERİ  
A. Tıbbi Uygulama HatalarıDavalarının Artması  
B. Yüksek Tazminatlar  
C. Sigorta Şirketlerinin Primleri Yükseltmesi  
III. ETKİLERİ  
A. Maliyetler  
B. Hastalar  
C. Hekimler  
IV. DEFANSİF TIBBİ UYGULAMALARIN HEKİMLER ARASINDA YAYGINLIĞI  
A. Uluslararası Literatür  
B. Ulusal Literatür  
V. DEFANSİF TIBBIN HUKUKİ BOYUTU  
A. Hasta Hakları ve Defansif Tıbbi Uygulamalar  
B. Hukuki ve Cezai Sorumluluk Bağlamında Defansif Tıbbi Uygulamalar  
VI. SONUÇ  
SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN ADLİ BİLİRKİŞİLİK  
I. SİGORTANIN KÖTÜYE KULLANIMI VE ADLİ TIP  
TIBBİ UYGULAMA HATALARININ HUKUKİ BOYUTU  
I. TIBBİ UYGULAMALARIN CEZA HUKUKU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ  
A. Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu  
1. Hakkın İcrası (Kullanılması)  
2. İlgilinin Rızası  
B. Hekimin Cezai Sorumluluğu  
II. ÖZEL HUKUK ÇERÇEVESİNDE TIBBİ UYGULAMALAR  
A. Hasta ile Hekim Arası İlişkinin Başlangıcı  
B. Hasta Hekim Arası Hukuki İlişki  
C. Hekimin Hukuki Sorumluluğu  
III. İDARECE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNDE SORUMLULUK  
A. Hizmet Kusuru  
B. Görev Kusuru ve Kişisel Kusur  
IV. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA HEKİMLER İLE İLGİLİ MADDELER  
OLGULAR  
ÖZEN EKSİKLİĞİ  
Olgu 1  
Olgu 2 (Zamanında konsültasyon istememe)  
Olgu 3  
Muhalefet Şerhi  
Muhalefet Şerhi  
ÖZEN EKSİKLİĞİ VE AYDINLATILMIŞ ONAM EKSİKLİĞİ  
Olgu 1. (İlaç Yan Etkisi)  
Olgu 2. (Eser Sözleşmesi)  
TANI HATASI  
Olgu 1  
Olgu 2 (Tanı hatası-Tanıda gecikme)  
Olgu 3 (Tanı ve Takip Hatası)  
Muhalefet Şerhi  
TAKİP VE TEDAVİ HATASI (Ortopedi)  
Olgu 1  
Muhalefet Şerhi-1  
Muhalefet Şerhi-2  
Olgu 2  
TANI VE TEDAVİ HATASI  
Olgu 1  
Olgu 2  
Muhalefet Şerhi  
Olgu 3 (Ortopedi)  
Olgu 4  
Olgu 5  
Muhalefet Şerhi  
Olgu 6 (Tedavi hatası ve uzmana sevk etmeme)  
Muhalefet Şerhi  
Olgu 7 (Tedavi hatası- Yaralanmada tetanoz aşısı yapmama)  
TEKNİK HATA  
Olgu 1  
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ KUSURU-ÖZEN EKSİKLİĞİ  
Olgu 1  
Olgu 2 (Hatalı enjeksiyon –hemşire hatası)  
DOĞUMDA UYGULAMA HATASI  
Olgu 1  
Olgu 2  
Muhalefet Şerhi  
Muhalefet Şerhi  
Kaynaklar  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019