Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Acentenin Rekabet Yasağı Anlaşması
Haziran 2017 / 1. Baskı / 160 Syf.
Fiyatı: 44.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İnsanın mal ve hizmete daha kolay ve ucuza erişme isteği ile ticari hayatta daha yaygın hale gelen acentelik müessesesine dair 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile önemli bir yenilik getirilmiştir. Ticaret Kanunu'nun 123. maddesiyle Türk Hukuku'na ilk kez kazandırılan bu düzenleme ile acente ve müvekkilin rekabet yasağı anlaşması yapması yasal bir dayanağa kavuşturulmuştur. Hukukumuzda bu konuya ilişkin sınırlı sayıda eser bulunması bu alanda çalışma yapma isteğimizin temel dinamiğini oluşturmuştur. Henüz yeni bir müessese olması nedeniyle uygulamadaki neticelerine dair elimizde yeterli Yüksek Mahkeme kararı olmasa da Yargıtay'ın konuya ilişkin en son kararları eklenerek eserimiz zenginleştirilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Rekabet Yasağı ve Acentelik Kavramları
Acentelikte Rekabet Yasağı Anlaşmasının Esasları
Rekabet Yasağı Anlaşmasının Yorumu ve Sona Ermesi
Barkod: 9789750243233
Yayın Tarihi: Haziran 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 160
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
REKABET YASAĞI VE ACENTELİK KAVRAMLARI
I. GENEL OLARAK REKABET YASAĞI  17
A. REKABET VE REKABET YASAĞI KAVRAMLARI  17
1. Rekabet Kavramı  17
2. Rekabet Yasağı Kavramı  21
3. Rekabet Yasağının Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü İle İlişkisi  24
B. REKABET YASAĞININ BENZER MÜESSESELERLE İLİŞKİSİ VE TÜRLERİ  26
1. Haksız Rekabet İle İlişkisi  26
2. Rekabet Hukuku İle İlişkisi  30
a. Kaynakları Bakımından  31
b. Korunan Çıkar Bakımından  32
c. Hükümlerin Amacı Bakımından  33
d. Hükümlerin Emrediciliği Bakımından  34
e. Hükümlerin Yorumu Bakımından  35
f. Hukukî Süjeler Bakımından  36
g. Yaptırımlar Bakımından  37
h. Talepte Bulunacak Kişiler Bakımından  39
3. Rekabet Yasağının Türleri  39
a. Kanunî Rekabet Yasağı  39
b. Sözleşmesel Rekabet Yasağı  41
C. ACENTELİK KAVRAMI VE TİCARET HUKUKUNDAKİ YERİ  44
1. Tanımı  44
2. Acentelik Sözleşmesinin Unsurları  47
a. Bağımsızlık  47
b. Sözleşme  47
c. Belirli Bir Yer veya Bölge İçerisinde Faaliyet  48
d. Süreklilik ve Meslek Edinme  48
e. Aracılık veya Sözleşme yapma  49
3. Benzer Müesseselerden Farkı  50
a. Simsarlık Sözleşmesinden  50
b. Komisyonculuk Sözleşmesinden  52
c. Tek Satıcılık Sözleşmesinden  53
d. Franchising Sözleşmesinden  55
İkinci Bölüm
ACENTELİKTE REKABET YASAĞI ANLAŞMASININ ESASLARI
II. ANLAŞMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ  57
A. GENEL OLARAK  57
1. Özel Hukuk Açısından  58
B. ACENTENİN KANUNÎ VE SÖZLEŞMESEL REKABET YASAĞI  61
1. Acentenin Tâbi Olduğu Kanunî Rekabet Yasağı  62
2. Acentenin İmzaladığı Sözleşmesel Rekabet Yasağı  64
a. Genel Olarak  64
b. 6762 sayılı Ticaret Kanunu Döneminde  64
c. 6102 sayılı Ticaret Kanunu Döneminde  66
C. ANLAŞMANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI  67
1. Yazılı Şekil  68
2. Belgenin Verilmesi  71
3. Anlaşmanın Kapsamı  75
a. Taraflar Açısından  76
b. Konu Açısından  78
c. Yer Açısından  81
d. Yapılış Zamanı ve Süre Açısından  84
D. TARAFLARIN BORÇLARI  87
1. Genel Olarak  87
2. Acentenin Rekabet Etmeme Borcu  88
a. Edim  88
b. Bir Edim Olarak Rekabet Etmeme Borcu  89
3. Müvekkilin Tazminat Borcu  90
a. Tazminat Borcunun Özellikleri  90
b. Tazminatın Miktarı  92
c. Tazminatın Ödenme Şekli ve Zamanı  97
E. REKABET YASAĞI ANLAŞMASININ REKABET HUKUKU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ  99
1. Genel Olarak  99
2. RKHK m. 4’e Göre Değerlendirme  100
a. Genel Olarak  100
b. 2002/2 Sayılı Tebliğ Bakımından  105
3. RKHK m. 6’ya Göre Değerlendirme  107
4. RKHK m. 7’ye Göre Değerlendirme  109
Üçüncü Bölüm
REKABET YASAĞI ANLAŞMASININ YORUMU VE SONA ERMESİ
III. ANLAŞMANIN YORUMU, İHLALİ VE TAZMİNATIN KAPSAMI  115
A. REKABET YASAĞI ANLAŞMASININ YORUMU  115
1. Genel Olarak  115
2. Acente Aleyhine Olan Şartların Yaptırımı  116
B. REKABET YASAĞI ANLAŞMASININ İHLÂLİ  119
1. Genel Olarak  119
2. Acentenin Rekabet Yasağı Anlaşmasına Aykırı Davranışları  119
a. Genel Olarak  119
b. Müvekkilin Aynen İfa Talebi  120
c. Ödemezlik Def’i  121
d. Müvekkilin Tazminat Talebi  122
e. Müvekkilin Anlaşmayı Feshi  123
f. Cezaî Şart  125
g. İhlâl Halinde Tazminatın Durumu  127
3. Müvekkilin Rekabet Yasağı Anlaşmasına Aykırı Davranışı  128
4. Zamanaşımı  129
C. ANLAŞMANIN SONA ERMESİ HALLERİ  130
1. Tarafların Anlaşması  130
2. Müvekkilin Anlaşmadan Vazgeçmesi  131
3. Acentelik Sözleşmesinin Feshi  134
4. İflâs  135
a. Müvekkilin İflâsı  135
b. Acentenin İflâsı  136
5. İşletmenin Devri  137
6. Haklı Sebeple Fesih  138
7. Sonraki İmkânsızlık  139
8. Müvekkil veya Acentenin Ölümü  140
9. Sürenin Dolması  141
Sonuç  143
Kaynakça  147
İnternet Siteleri  158
Kavramlar Dizini  159
 


Muhammed Cihan Güvenç
Mayıs 2018
42.00 TL
Sepete Ekle
Onur Zorluer
Mayıs 2018
36.00 TL
Sepete Ekle
Murat Şahin
Mayıs 2018
65.00 TL
Sepete Ekle
Ayşe Sumer
Nisan 2018
29.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
REKABET YASAĞI VE ACENTELİK KAVRAMLARI
I. GENEL OLARAK REKABET YASAĞI  17
A. REKABET VE REKABET YASAĞI KAVRAMLARI  17
1. Rekabet Kavramı  17
2. Rekabet Yasağı Kavramı  21
3. Rekabet Yasağının Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü İle İlişkisi  24
B. REKABET YASAĞININ BENZER MÜESSESELERLE İLİŞKİSİ VE TÜRLERİ  26
1. Haksız Rekabet İle İlişkisi  26
2. Rekabet Hukuku İle İlişkisi  30
a. Kaynakları Bakımından  31
b. Korunan Çıkar Bakımından  32
c. Hükümlerin Amacı Bakımından  33
d. Hükümlerin Emrediciliği Bakımından  34
e. Hükümlerin Yorumu Bakımından  35
f. Hukukî Süjeler Bakımından  36
g. Yaptırımlar Bakımından  37
h. Talepte Bulunacak Kişiler Bakımından  39
3. Rekabet Yasağının Türleri  39
a. Kanunî Rekabet Yasağı  39
b. Sözleşmesel Rekabet Yasağı  41
C. ACENTELİK KAVRAMI VE TİCARET HUKUKUNDAKİ YERİ  44
1. Tanımı  44
2. Acentelik Sözleşmesinin Unsurları  47
a. Bağımsızlık  47
b. Sözleşme  47
c. Belirli Bir Yer veya Bölge İçerisinde Faaliyet  48
d. Süreklilik ve Meslek Edinme  48
e. Aracılık veya Sözleşme yapma  49
3. Benzer Müesseselerden Farkı  50
a. Simsarlık Sözleşmesinden  50
b. Komisyonculuk Sözleşmesinden  52
c. Tek Satıcılık Sözleşmesinden  53
d. Franchising Sözleşmesinden  55
İkinci Bölüm
ACENTELİKTE REKABET YASAĞI ANLAŞMASININ ESASLARI
II. ANLAŞMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ  57
A. GENEL OLARAK  57
1. Özel Hukuk Açısından  58
B. ACENTENİN KANUNÎ VE SÖZLEŞMESEL REKABET YASAĞI  61
1. Acentenin Tâbi Olduğu Kanunî Rekabet Yasağı  62
2. Acentenin İmzaladığı Sözleşmesel Rekabet Yasağı  64
a. Genel Olarak  64
b. 6762 sayılı Ticaret Kanunu Döneminde  64
c. 6102 sayılı Ticaret Kanunu Döneminde  66
C. ANLAŞMANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI  67
1. Yazılı Şekil  68
2. Belgenin Verilmesi  71
3. Anlaşmanın Kapsamı  75
a. Taraflar Açısından  76
b. Konu Açısından  78
c. Yer Açısından  81
d. Yapılış Zamanı ve Süre Açısından  84
D. TARAFLARIN BORÇLARI  87
1. Genel Olarak  87
2. Acentenin Rekabet Etmeme Borcu  88
a. Edim  88
b. Bir Edim Olarak Rekabet Etmeme Borcu  89
3. Müvekkilin Tazminat Borcu  90
a. Tazminat Borcunun Özellikleri  90
b. Tazminatın Miktarı  92
c. Tazminatın Ödenme Şekli ve Zamanı  97
E. REKABET YASAĞI ANLAŞMASININ REKABET HUKUKU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ  99
1. Genel Olarak  99
2. RKHK m. 4’e Göre Değerlendirme  100
a. Genel Olarak  100
b. 2002/2 Sayılı Tebliğ Bakımından  105
3. RKHK m. 6’ya Göre Değerlendirme  107
4. RKHK m. 7’ye Göre Değerlendirme  109
Üçüncü Bölüm
REKABET YASAĞI ANLAŞMASININ YORUMU VE SONA ERMESİ
III. ANLAŞMANIN YORUMU, İHLALİ VE TAZMİNATIN KAPSAMI  115
A. REKABET YASAĞI ANLAŞMASININ YORUMU  115
1. Genel Olarak  115
2. Acente Aleyhine Olan Şartların Yaptırımı  116
B. REKABET YASAĞI ANLAŞMASININ İHLÂLİ  119
1. Genel Olarak  119
2. Acentenin Rekabet Yasağı Anlaşmasına Aykırı Davranışları  119
a. Genel Olarak  119
b. Müvekkilin Aynen İfa Talebi  120
c. Ödemezlik Def’i  121
d. Müvekkilin Tazminat Talebi  122
e. Müvekkilin Anlaşmayı Feshi  123
f. Cezaî Şart  125
g. İhlâl Halinde Tazminatın Durumu  127
3. Müvekkilin Rekabet Yasağı Anlaşmasına Aykırı Davranışı  128
4. Zamanaşımı  129
C. ANLAŞMANIN SONA ERMESİ HALLERİ  130
1. Tarafların Anlaşması  130
2. Müvekkilin Anlaşmadan Vazgeçmesi  131
3. Acentelik Sözleşmesinin Feshi  134
4. İflâs  135
a. Müvekkilin İflâsı  135
b. Acentenin İflâsı  136
5. İşletmenin Devri  137
6. Haklı Sebeple Fesih  138
7. Sonraki İmkânsızlık  139
8. Müvekkil veya Acentenin Ölümü  140
9. Sürenin Dolması  141
Sonuç  143
Kaynakça  147
İnternet Siteleri  158
Kavramlar Dizini  159
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018