Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları
TMS – TFRS – BOBİ – FRS
(VUK Değerleme Yaklaşımı)
Şubat 2021 / 5. Baskı / 816 Syf.
Fiyatı: 125.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 3. Haziran 2015 88.00 TL 39.90 TL (%55) Sepete Ekle
   

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda 5. Baskısını yapan kitaba bu baskısında tam set TMS/TFRS (Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları) ve BOBİ FRS (Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı) çok sayıda örnek uygulamaya kitabın bu baskısında yer verilmiştir.

Kitapta yer alan uygulama örneklerinde Kamu Gözetimi Kurumu tarafından taslak olarak yayımlanan TMS/TFRS Uygun Hesap Planında belirtilen hesap adlarının kullanılmasına özen gösterilmiştir.

Ayrıca vergi mizanından TMS/TFRS'ye dönüştürmeye dair bütünsel bir uygulama örneği ile TFRS Kar/Zararından Vergi Matrahına Ulaşma yöntemi bu baskıda kitaba eklenmiştir.

Konu Başlıkları
VUK ve TMS–TFRS Değerleme (Ölçümleme) Genel Esaslar
VUK ve TMS–TFRS Değerleme Ölçüleri
Maddi Duran Varlıklar ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değerleme ve Muhasebe Uygulamaları
Stokların Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları
Menkul Kıymetlerin Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları
Alacaklar ve Borçların Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları
Kasa Mevcutlarının Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları
Finansal Kiralamalar Değerleme ve Muhasebe Uygulamaları
Vergi Mizanından TFRS'ye Dönüşüm Uygulaması
TFRS Kar–Zararından Vergi Matrahına Ulaşma Yöntemi
Barkod: 9789750266799
Yayın Tarihi: Şubat 2021
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 816
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskıya Önsöz  7
Dördüncü Baskıya Önsöz  8
Üçüncü Baskıya Önsöz  9
İkinci Baskıya Önsöz  10
Birinci Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  29
Birinci Bölüm
VUK VE TMS/TFRS DEĞERLEME (ÖLÇÜMLEME)
GENEL ESASLAR
1.1. GİRİŞ  31
1.2. VUK, TMS/TFRS DEĞERLEME VE ÖLÇÜMLEME KAVRAMLARI  33
1.3. DEĞERLEMENİN TANIMI VE UNSURLARI  34
1.3.1. Vergi Matrahı  35
1.3.2. İktisadi Kıymetler  35
1.3.3. Takdir ve Tespit  36
1.4. VERGİ USUL KANUNU'NDA DEĞERLEME GÜNÜ  37
1.5. DEĞERLEMEDE ESAS  39
1.6. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  40
1.6.1. TMS/TFRS’de Kavramsal Çerçeve  40
1.6.2. BOBİ FRS’de Kavramsal Çerçeve  42
İkinci Bölüm
VUK VE TMS/TFRS DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ
2.1. VERGİ USUL KANUNU DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ  47
2.1.1. Maliyet Bedeli  47
2.1.1.1. Değer Artırıcı Harcamalar  49
2.1.1.2. Müteferri (Bağlantılı) Giderler  49
2.1.1.3. Maliyet ve Alış Bedeli Arasındaki Farklar  50
2.1.2. Borsa Rayici  51
2.1.2.1. Fiyatlarda Bariz Kararsızlıklar Görülen Hallerde Değerleme  52
2.1.2.2. Borsa Rayici İle Değerlemeye Tabi İktisadi Kıymetler  52
2.1.3. Tasarruf Değeri  55
2.1.3.1. Tasarruf Değeri Sübjektif Bir Değerleme Ölçüsü Değildir  55
2.1.3.2. Tasarruf Değeri ile Değerleme Yapılan Haller  56
2.1.4. Mukayyet Değer  56
2.1.5. İtibari Değer  57
2.1.6. Rayiç Bedel  58
2.1.7. Vergi Değeri  59
2.1.8. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti  59
2.2. TMS/TFRS DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ  61
2.2.1. Tarihi Maliyet (Maliyet Bedeli)  63
2.2.2. Cari Maliyet  64
2.2.3. Gerçekleşebilir Değer  65
2.2.4. Bugünkü Değer (Kullanım Değeri)  65
2.2.5. Gerçeğe Uygun Değer  66
2.3. VUK DEĞERLEME ÖLÇÜLERİNİN TFRS DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  67
2.3.1. Maliyet Bedeli  67
2.3.2. Borsa Rayici  68
2.3.3. Tasarruf Değeri  70
2.3.4. Mukayyet Değer  71
2.3.5. İtibari Değer  71
2.3.6. Rayiç Bedel  72
2.3.7. Emsal Bedeli  73
2.3.8. Vergi Değeri  76
Üçüncü Bölüm
MADDİ DURAN VARLIKLAR VE
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
DEĞERLEME VE MUHASEBE UYGULAMALARI
3.1. GAYRİMENKULLER  77
3.1.1. Yasal Düzenleme  77
3.1.2. Gayrimenkul Kavramı  78
3.1.2.1. Türk Medeni Kanunu'nda Gayrimenkul Kavramı  78
3.1.2.2. Gelir Vergisi Kanunu'nda Gayrimenkul Kavramı  79
3.1.3. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüzü)  80
3.1.4. Eklenti (Teferruat)  80
3.1.5. Tesisat ve Makineler  81
3.1.6. Gemiler ve Diğer Taşıtlar  82
3.1.7. Gayri Maddi Haklar  83
3.1.8. Gayrimenkullerin İşletmeye Ayni Sermaye Olarak Dahil Edilmesi  84
3.2. GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNE GİREN GİDERLER  86
3.2.1. Yasal Düzenleme  86
3.2.2. Satın Alma Halinde Maliyet Bedeli  86
3.2.2.1. Gümrük Vergileri, Nakliye ve Montaj Giderleri  87
3.2.2.2. Yeni Bina İnşasında Arsa Maliyetleri  90
3.2.3. İhtiyari (İsteğe) Bağlı Giderler  93
3.2.4. Finansman Giderleri  93
3.2.4.1. Döviz Kredisi Kullanılması Halinde Faiz ve Kur Farkları  95
3.2.4.2. Finansman Giderlerine Dair Bazı Yargı Kararları  95
3.3. İNŞA VE İMAL GİDERLERİ  97
3.4. GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN ARTMASI  99
3.4.1. Yasal Düzenleme  99
3.4.2. Giderlerin Maliyet Bedeline Dahil Edilme Koşulları  100
3.4.2.1. Yapılan Harcamanın Normal Bakım, Tamir ve Temizleme Gideri Olmaması  100
3.4.2.2. Yapılan Harcamanın Varlıkları Genişletmek veya İktisadi Kıymetini Artırmak Maksadıyla Yapılan Giderlerden Olması  102
3.4.2.3. İktisadi Kıymetin İtfasının Tamamlanmasından Sonra Yapılan ve Faydalı Ömrü Artıran Giderlerden Olmaması  104
3.4.2.4. Gemiler ve Motorlu Kara Nakil Vasıtalarında Maliyet Bedeline Eklenmesi Gereken Giderler  106
3.4.2.5. İktisadi Kıymetin Olağanüstü Değer Kayıpları Nedeniyle Yapılan Giderler  107
3.5. DEMİRBAŞ EŞYALARIN DEĞERLEMESİ  108
3.5.1. Yasal Düzenleme  108
3.5.2. Alet, Edevat, Mefruşat ve Demirbaş Kavramları  108
3.5.3. Demirbaşların Maliyet Bedeli Kapsamında Sayılan Giderler  109
3.5.4. Demirbaşların Maliyet Bedeli Dışında Değerlemeye Tabi Tutulacağı Haller  110
3.6. TMS/TFRS'DE MADDİ DURAN VARLIKLARDA DEĞERLEME  110
3.6.1. Maliyet Bedelinin Unsurları  112
3.6.2. Günlük Bakım Maliyetleri  114
3.6.3. Parçaların Yenilenmesi, Değiştirilmesi, Düzenli Kontrollerde Oluşan Giderler  114
3.6.4. İlk İktisaptan Sonraki Değerlemeler  114
3.6.4.1. Maliyet Modeli  115
3.6.4.2. Yeniden Değerleme Modeli  115
3.6.5. Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü  118
3.6.6. Muhasebe Uygulamaları  119
3.6.7. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  141
3.6.7.1. Genel Bilgi  141
3.6.7.2. Değerleme  143
3.6.7.2.1. Başlangıç Değerlemesi  143
3.6.7.2.2. Dönem Sonu Değerlemesi  144
3.6.7.3. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi  145
3.6.7.4. Maliyet Yöntemi  146
3.6.7.5. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Sınıfına Transferi veya Bu Sınıftan Transfer  146
3.6.7.6. Elden Çıkarma  148
3.6.7.7. Muhasebe Uygulamaları  148
3.6.8. Maddi Duran Varlık Grubuyla İlgili Açıklamalar  153
3.6.9. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerle İlgili Açıklamalar  156
3.7. TMS/TFRS'DE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA DEĞERLEME  160
3.7.1. Maddi Olmayan Duran Varlığın Maliyeti  163
3.7.2. Maddi Olmayan Duran Varlığın İlk İktisabından Sonra Oluşan Harcamalar  168
3.7.3. İşletme İçi Yaratılan Şerefiye  169
3.7.4. Giderlerin Muhasebeleştirilmesi  170
3.7.5. İlk İktisaptan Sonra Ölçme (Değerleme)  171
3.7.6. Maddi Olmayan Duran Varlıklarla İlgili Açıklamalar  175
3.7.7. Muhasebe Uygulamaları  181
3.8. VUK UYARINCA GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMESİNİN TMS BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  186
3.8.1. Kavramsal Farklar  188
3.8.2. Maliyet Bedelinin Unsurlarında Farklar  188
3.8.2.1. Borçlanma Maliyetlerinde Farklar  189
3.8.2.2. İhtiyari Gider Farkları  189
3.8.3. Arsa ve Bina Değerlerinin Ayrıştırılması Farkı  189
3.8.4. Parça Amortisman Farkı  190
3.8.5. Yeniden Değerleme Model Farkı  191
3.9. VUK UYARINCA GAYRİMADDİ HAKLARIN DEĞERLEMESİNİN TMS BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  192
3.9.1. Değerleme Ölçüsü Farkı  194
3.9.2. İlk İktisaptan Sonra Oluşan Harcamalarda Farklar  195
3.9.3. Borçlanma Maliyetleri Farkı  195
3.9.4. Yeniden Değerleme Model Farkı  196
3.10. AMORTİSMANLAR  196
3.10.1. Yasal Düzenlemeler ve Genel Açıklamalar  196
3.10.2. Amortisman Ayırma Koşulları  199
3.10.2.1. Envantere Dahil Olma Koşulu  199
3.10.2.2. İktisadi Kıymetin Faydalı Ömrünün Bir Yıldan Fazla Olması Koşulu  201
3.10.2.3. İktisadi Kıymetin Yıpranmaya, Aşınmaya veya Kıymetten Düşmeye Maruz Bulunması Koşulu  202
3.10.2.4. Gayrimenkuller ve Gayrimenkuller Gibi Değerlenen Kıymetlerden Olma Koşulu  203
3.10.2.5. İktisadi Kıymetin Maliyet Bedelinin Belli Bir Haddin Üstünde Olma Koşulu  204
3.10.3. Amortisman Uygulama Süreleri  205
3.10.4. Amortisman Yöntemleri  209
3.10.4.1. Normal (Doğrusal) Amortisman  209
3.10.4.2. Azalan Bakiyeler Üzerinden Amortisman Usulü  210
3.10.4.3. Kullanıma Göre Amortisman Yöntemi  212
3.10.5. Fevkalade Amortisman  213
3.10.6. Madenlerde Amortisman  216
3.10.7. Özel Maliyet Bedellerinin İtfası  216
3.10.7.1. Genel Bilgi  216
3.10.7.2. THP'de Özel Maliyetler  218
3.10.7.3. Özel Maliyet Bedelinin Oluşmasının Koşulları  219
3.10.7.4. Özel Maliyet Harcamalarının Sözleşmede Koşul Olarak Yer Alması  220
3.10.7.5. Özel Maliyet Bedelinin İtfa Süresi  221
3.10.7.6. Özel Maliyetlerin İtfasının Başlayacağı Yıl  222
3.10.7.7. Kiralayan Açısından Özel Maliyet Bedelinin Tabi Olacağı İşlemler  222
3.10.7.8. Özel Maliyet Tertibatının Kira Süresinin Sonunda Sökülüp Götürülmesi  223
3.10.7.9. Kiracı Tarafında Mevcut Bir Tesisatın Tamamen Yenilenmesi Nedeniyle Yapılan Giderler  223
3.10.7.10. İlişkili Taraflar Arasında Kiralamalarda Özel Maliyetler  224
3.10.7.11. Yap İşlet Devret Modeli ve Tevkifat Uygulaması  224
3.10.8. VUK Uygulamasında Amortismana Tabi Malların Satılması  227
3.10.9. Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı  231
3.10.10. Kıst ve Parça Amortisman  231
3.10.11. Değer Artırıcı Harcamalar İçin Örnek Uygulamalar  236
3.10.11.1. Fonksiyon Artıcı Harcamalar İçin Örnek Uygulama  236
3.10.11.2. Faydalı Ömrü Uzatıcı Harcamalar İçin Örnek Uygulama  237
3.10.12. Bina ve Arazide Amortisman  238
3.10.13. Vergi Usul Kanunu'na Göre Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfası  239
3.10.14. TMS ve Vergi Usul Kanunu Açısından Amortisman Uygulama Farklılıkları ve Benzerlikleri  240
3.10.14.1. Amortisman Ayırma Koşulları Açısından Farklılıklar ve Benzerlikler  240
3.10.14.2. Amortismana Tabi Tutarın Saptanmasında Farklılıklar ve Benzerlikler  242
3.10.14.3. Faydalı Ömür Bakımından Farklılıklar ve Benzerlikler  243
3.10.14.4. Amortisman Yöntemleri ve Yöntem Seçimi Açısından Farklılıklar ve Benzerlikler  244
Dördüncü Bölüm
STOKLARIN DEĞERLEMESİ VE
MUHASEBE UYGULAMALARI
4.1. GİRİŞ  249
4.1.1. Yasal Düzenlemeler  250
4.1.2. Maliyet Bedeli İle Değerleme  251
4.1.2.1. Satın Alınan Emtiada Maliyet Bedeli  252
4.1.2.2. İmal Edilen Emtiada Maliyet Bedeli  253
4.1.2.2.1. Mamulün Vücuda Getirilmesi İçin Sarf Edilen İptidai ve Hammadde Bedeli  254
4.1.2.2.2. Mamule İsabet Eden İşçilik Bedeli  256
4.1.2.2.3. Genel Üretim Giderlerinden Mamule Düşen Hisse  257
4.1.2.2.4. Genel İdare Giderlerinden Mamule Düşen Hisse  258
4.1.2.2.5. Ambalajlı Olarak Piyasaya Sürülmesi Zorunlu Olan Ürünlerde Ambalaj Malzemesinin Bedeli  259
4.1.2.3. Manipülasyona Tabi Tutulan Mallarda Maliyet Bedeli  260
4.1.4. Emtia Değerlemesinde Finansman Giderleri  261
4.1.5. Emtia Niteliğindeki Altının ve Altın Kredisinin Değerlemesi  264
4.1.6. Stok Değerleme Yöntemleri  266
4.2. EMTİADA DÜŞÜK BEDELLE DEĞERLEME VE KIYMETİ DÜŞEN MALLAR  268
4.2.1. Genel Bilgi  268
4.2.2. Emtiada Düşük Bedelle Değerleme  270
4.2.2.1. Ortalama Fiyat Esası  270
4.2.2.2. Maliyet Bedeli Esası  274
4.2.2.3. Takdir Esası  274
4.2.3. Kıymeti Düşen Mallar  276
4.2.4. İmalat Artıklarının Değerlemesi  278
4.2.5. Zayi Olan Mallar  279
4.2.5.1. Zayi Olan Mallara Ait KDV  281
4.2.5.2. Değer Düşüklüğü Halinde KDV  283
4.2.5.3. Fire Sonucu Meydana Gelen Kayıplar  284
4.2.6. Kıymeti Düşen Mallardan Sayılmayan Haller  284
4.2.6.1. Çalınan Mallar  284
4.2.6.2. Modası Geçen Emtianın Değerlemesi  286
4.2.6.3. Alıcıya Geri Ödemeler ve İade Alınan Mallar  286
4.2.6.4. İmalat Süreci Dışında Oluşan Fireler  287
4.2.7. Zayi Olan Mallara Ait KDV'nin Beyannamede Gösterilme Şekli  288
4.3. TMS VE BOBİ FRS UYARINCA STOKLARIN DEĞERLEMESİ  291
4.3.1. Net Gerçekleşebilir Değer  292
4.3.2. Net Gerçekleşebilir Değer Esasının Uygulanabileceği Durumlar  294
4.3.3. Stokların Maliyeti  295
4.3.3.1. Stokların Satın Alma Maliyeti  295
4.3.3.2. Dönüştürme Maliyetleri  297
4.3.3.2.1. Genel Üretim Maliyetlerinin Dönüştürme Maliyetlerine Dağıtımı  299
4.3.3.2.2. Birlikte Üretilen Ürünler  301
4.3.3.3. Diğer Maliyetler  302
4.3.3.4. Stokların Maliyetine Alınmayan Giderler  303
4.3.3.5. Stokların Borçlanma Maliyetleri  304
4.3.4. Hizmet Sunan İşletmelerde Stok Maliyeti  305
4.3.5. Tarımsal Ürünlerin Maliyeti  306
4.3.6. Maliyetin Ölçümüyle İlgili Teknikler  307
4.3.7. Stok Maliyetlerini Hesaplama Yöntemleri  309
4.3.8. Muhasebe Uygulamaları  311
4.4. VUK UYARINCA EMTİA DEĞERLEMESİNİN TMS BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  330
4.4.1. Genel Açıklamalar  330
4.4.2. Borçlanma Maliyetlerinin Değerlemesinde Farklılıklar  331
4.4.3. Genel Yönetim Giderlerinin Maliyete Yüklenmesinde Farklılık  332
4.4.4. Sabit Genel Üretim Maliyetlerinin Dağıtımında Farklılıklar  333
4.4.5. Stok Değerleme Yöntemleri Arasındaki Farklılıklar  334
4.4.6. Hizmet Maliyetlerinin Stoklanmasında Farklılıklar  335
4.4.7. Stoklarla İlgili Açıklanacak Hususlar  338
4.4.8. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılmasında VUK, TMS/TFRS Uygulama Farklılıkları  339
Beşinci Bölüm
MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ VE
MUHASEBE UYGULAMALARI
5.1. MENKUL KIYMETLERİN TANIMI VE TÜRLERİ  343
5.1.1 Türk Ticaret Kanunu'nda Yer Alan Düzenlemeler  343
5.1.2. Sermaye Piyasası Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler  345
5.2. VUK UYARINCA MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  349
5.3. ALIŞ BEDELİ İLE DEĞERLEMEYE TABİ MENKUL KIYMETLER  350
5.4. VUK'A GÖRE HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLEMESİ  351
5.4.1. Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi  351
5.4.2. Döviz Cinsinden Borçla Edinilen Hisse Senetleri  352
5.4.3. Yabancı Hisse Senetleri  353
5.4.4. Bedelsiz Alınan İştirak Hisseleri ve Hisse Senetleri  354
5.5. YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN DEĞERLEMESİ  355
5.6. VUK'DA EUROBONDLAR, GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ, HİSSE SENEDİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİLLERİN DEĞERLEMESİ  356
5.6.1. Eurobondlar  356
5.6.2. Gelir Ortaklığı Senetleri  356
5.6.3. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil  356
5.7. VUK'DA BORSA RAYİCİ VEYA KIST GETİRİ ESASINDA DEĞERLEME  357
5.8. VERGİ MEVZUATI UYARINCA UYGULAMA ÖRNEKLERİ  358
5.9. TMS/TFRS DEĞERLEME  359
5.9.1. Finansal Varlıkların TMS/TFRS Değerlemesi  360
5.9.2. Finansal Varlıkların Değerlemesi  361
5.9.3. Hisse Senetlerinin TMS/TFRS Kapsamında Değerlemesi  363
5.9.3.1. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar  364
5.9.3.2. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar  367
5.9.3.2.1. Gerçeğe Uygun Değeri Tespit Edilebilen Finansal Varlıklar  367
5.9.3.2.2. Maliyet ile değerlemeye tabi finansal varlıklar:  371
5.9.4. Tahvil Senet ve Bonolarının TMS/TFRS Kapsamında Değerlemesi  372
5.9.5. TMS/TFRS İştiraklerdeki Yatırımların Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları  378
5.9.5.1. Genel bilgi  378
5.9.5.2. İştiraklerdeki Yatırımların Değerlemesi  379
5.9.5.3. İştiraklerdeki Yatırımların İlişkin Muhasebe Uygulamaları  380
5.9.5.3.1. Öz kaynak Yöntemi Örnek Uygulama  380
5.9.5.3.2. Maliyet Yöntemine İlişkin Örnek  383
5.9.6. Türev Ürünlerin Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları  386
5.9.6.1. Tanımlar  386
5.9.6.1.1. Futures  386
5.9.6.1.2. Forward  388
5.9.6.1.3. Options  388
5.9.6.1.4. Swaps  389
5.9.6.2. Türev Ürünlerin Değerlemesi  393
5.9.6.3. Türev Sözleşmelerin TMS/TFRS Değerleme Düzenlemeleri  394
5.9.6.3.1. Etkin Koruma Oranının Belirlenmesi  396
5.9.6.3.2. Net Pozisyonun Finansal Riskten Korunma İşlemine Konu Edilmesi  397
5.9.6.3.3. Finansal Riskten Korunma İşlemlerine Örnekler  397
5.9.6.3.4. Finansal Riskten Korunma İşleminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi  398
5.9.6.5. Türev Ürünlerin Vergi Mevzuatına Göre Değerlemesi  401
5.9.6.5.1. Forward İşlemleri  401
5.9.6.5.2. Swap İşlemleri  402
5.9.6.5.3. Opsiyon Sözleşmeleri  408
5.9.6.5.4. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası işlemleri  411
5.9.6.5.5. Aracı kuruluş varantları  411
5.9.6.6. Muhasebe Uygulamaları  412
Altıncı Bölüm
ALACAKLAR VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİ VE
MUHASEBE UYGULAMALARI
6.1. VERGİ USUL KANUNU DEĞERLEME HÜKÜMLERİ  417
6.1.1. Alacaklar  417
6.1.2. Borçlar  417
6.1.3. Yabancı Para ile Olan Alacaklar ve Borçlar  418
6.1.4. Çıkarılmış Tahviller  418
6.1.5. Değersiz Alacaklar  418
6.1.6. Şüpheli Alacaklar  418
6.1.7. Vazgeçilen Alacaklar  419
6.2. TMS/TFRS'YE GÖRE ALACAKLARIN VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİ  419
6.2.1. Sınıflandırma  419
6.2.2. Finansal Varlıkların Sınıflandırılması ve Değerlemesi  421
6.2.3. Finansal Borçların Sınıflandırılması ve Değerlemesi  421
6.2.4. Etkin Faiz Yöntemi  422
6.2.5. "TFRS 9 Finansal Araçlar" Standardı  422
6.3. VUK'A GÖRE REESKONT UYGULAMASI  424
6.3.1. Genel Açıklamalar  424
6.3.2. Reeskont İşlemlerinde Yasal Düzenlemeler ve Şartlar  427
6.3.2.1. Yasal Düzenlemeler  427
6.3.2.2. Reeskont Uygulamasının Şartları  427
6.3.3. Reeskont İşlemlerinde Özellikli Hususlar  429
6.3.3.1. Alacak Senetlerinin Reeskonta Tabi Tutulması VUK'a Göre İhtiyaridir  429
6.3.3.2. Vadeli Çekler İçin Reeskont Hesaplanmaz  430
6.3.3.3. Teminata Verilmiş Senetler İçin Reeskont Uygulaması  432
6.3.3.4. Tahsile Verilmiş Senetler Reeskont Konusu Yapılabilir  433
6.3.3.5. Hatır Senetleri İçin Reeskont Hesaplanmaz  434
6.3.3.6. Senet Tutarlarının KDV Kısmı İçin Reeskont Hesaplanmaz  434
6.3.3.7. Avans Niteliğinde Alacaklar İçin Reeskont Hesaplanmaz  435
6.3.3.8. Vadeli Satış Kampanyalarında Belge Düzenlenmeksizin Senede Bağlanan Alacaklara Reeskont Ayrılmaz  435
6.3.3.9. Finansal Kiralama Kapsamında Alacak ve Borçlar İçin Reeskont Hesaplanmaz  436
6.3.3.10. Faktoring Şirketlerine Devredilen Senede Bağlı Alacaklar İçin Faktoring Şirketi Reeskont Ayırır  436
6.3.3.11. Müflisten Olan Alacaklar Reeskonta Tabi Tutulmaz  437
6.3.3.12. Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşleriyle İlgili Alacak Senetleri İçin Reeskont  437
6.3.3.13. Şüpheli Alacaklar İçin Reeskont Hesaplanmaz  437
6.3.3.14. Senetli Alacak ya da Borca Faiz Yürütülmesi Halinde Reeskont Uygulaması  438
6.3.3.15. Senette Faiz Nispeti Açıklanmamışsa T.C. Merkez Bankası Kısa Vadeli Avans Oranı Esas Alınır  438
6.3.3.16. Yabancı Para Cinsinden Alacaklar ve Borçlar İçin LIBOR Esas Alınır  440
6.3.3.17. Reeskont Geçici Vergi İçin Hesaplanabilir  440
6.3.4. VUK'a göre Reeskont Hesaplama ve Muhasebe Kayıtları  441
6.4. VUK'A GÖRE DEĞERSİZ ALACAKLAR  448
6.4.1. Değersiz Alacaklar ve Şüpheli Alacaklar Arasındaki Farklılıklar  449
6.4.1.1. Tahsil Kabiliyetine Bağlı Olarak Sınıflandırma Farklılığı  449
6.4.1.2. Giderleştirmede Yöntem Farkı  450
6.4.1.3. Ticari Kazancın Oluşumunda Hâsılat Kayıtlarına İntikal Şartı Farklılığı  450
6.4.1.4. Tutulan Defterin Türüne Göre Oluşan Farklılık  452
6.4.1.5. Belgelendirme Özellikleri Bakımından Farklılık  453
6.4.2. Özellikli Hususlar  454
6.4.2.1. Aciz Vesikasına Bağlanan Alacaklar  454
6.4.2.2. Konkordato Sonucu Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar  455
6.4.2.3. Değersiz Alacakların Gider Yazılacağı Dönem  460
6.4.2.4. Sonradan Tahsil Edilen Değersiz Alacaklar  460
6.4.2.5. Karşılık Ayrılmış Bir Alacağın Değersiz Hale Gelmesi  461
6.4.3. Değersiz Alacakların Muhasebe İşlemleri  461
6.5. ŞÜPHELİ ALACAKLAR  464
6.5.1. Tekdüzen Hesap Çerçevesine Göre Şüpheli Alacaklar  465
6.5.2. TMS/TFRS Yönünden Alacaklar İçin Karşılık Ayırma Şartları  467
6.5.3. TMS/TFRS Yönünden Karşılık Tutarının Tespiti  468
6.5.4. Şüpheli Alacak Karşılığı Hesaplama Yöntemleri  470
6.5.4.1. Fiili Tespite Dayalı Karşılık Ayırma Yöntemi  470
6.5.4.2. Tahmine Dayalı (Götürü) Karşılık Ayırma Yöntemi  474
6.5.4.2.1. Satışların Yüzdesi (Gelir Tablosu) Yaklaşımı  475
6.5.4.2.2. Alacakların Yüzdesi (Bilânço) Yaklaşımı  477
6.5.4.2.2.1. Klasik Bilanço Yaklaşımı  477
6.5.4.2.2.2. Yaşlandırma Tablosu Yaklaşımı  478
6.5.5. Vergi Mevzuatında Şüpheli Alacaklar  480
6.5.5.1. Alacağın Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İle İlgili Olması Şartı  481
6.5.5.2. Alacağın Dava veya İcra Safhasında Olması Şartı  482
6.5.5.3. Dava ve İcra Takibine Değmeyecek Derecede Küçük Alacaklar  483
6.5.5.4. Bilânço Esasına Göre Defter Tutma Şartı  484
6.5.5.5. Alacağın Teminata Bağlanmamış Olması Şartı  485
6.5.5.5.1. Alacağın Teminatlı Sayıldığı Durumlar  485
6.5.5.5.2. Haciz Yoluyla Teminata Bağlanan Alacaklar  486
6.5.5.5.3. Teminatın Ortadan Kalkması veya Değerini Yitirmesi  486
6.5.5.6. Tasarruf Değerine Göre Karşılık Ayrılması Şartı  487
6.5.5.6.1. Tasarruf Değerine Göre Karşılık Ayrılması  487
6.5.5.6.2. Tasarruf Değerine Göre Karşılık Ayrılmasına Dair Görüşler  492
6.5.6. Özellikli Hususlar  493
6.5.6.1. Karşılık Ayrılması Gereken Dönem  493
6.5.6.2. Borcun Yeniden Yapılandırılması Halinde Karşılık Ayrılması  495
6.5.6.3. Kamu Kurumlardan Olan Alacaklar  496
6.5.6.4. İflas ve Konkordato Halinde Karşılık Ayırma  497
6.5.6.5. Dövize Bağlı Alacaklarda Karşılık Ayırma  498
6.5.6.6. Yurt Dışından Olan Alacaklarda Karşılık Ayrılması  500
6.5.6.7. Şahıs Şirketlerinden Olan Alacaklarda Karşılık Ayrılması  500
6.5.6.8. KDV İçin Karşılık Ayrılması  500
6.5.6.9. Avanslar İçin Karşılık Ayrılması  502
6.5.6.10. İlişkili Taraflardan Alacaklarda Karşılık Ayrılması  504
6.5.6.11. Karşılık Ayrılan Alacaklara Dair Mahkeme Dava Dosyalarının İncelenmesi  505
6.6. VUK'DA VAZGEÇİLEN ALACAKLAR  505
6.6.1. Vazgeçilen Alacakların Özellikleri  506
6.6.1.1. Vazgeçilen Alacaklar Borçluya Dair Düzenlemeleri İçermektedir  506
6.6.1.2. Vazgeçilen Alacaklarda Vergi Erteleme Avantajı Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere Tanınmıştır  506
6.6.1.3. Konkordato Halinde Vazgeçilen Alacak, Alacaklı Bakımından Değersiz Alacak Mahiyetindedir  507
6.6.1.4. Sulh Yoluyla Vazgeçilen Alacaklar Kanaat Verici Bir Vesika İle Tevsik Edilmelidir  507
6.6.1.5. Yurtdışından Tahsil Edilemeyen Alacaklar Götürü Gider Kapsamında Değerlendirilemez  508
6.6.1.6. Vazgeçilen Alacaklar Geçmiş Yıl Zararlarıyla veya Diğer Karlardan Mahsup Edilemez  509
6.6.2. Vazgeçilen Alacakların Muhasebeleştirilmesi  510
6.6.3. Üç Yıllık Sürenin Hesaplanması  512
6.7. ALACAKLARDA KUR DEĞERLEMESİ  513
6.8. VUK VE TMS/TFRS'DE ALACAK VE BORÇ HESAPLARI  515
6.9. ALINAN VE VERİLEN ÇEKLERİN VUK VE TMS/TFRS DEĞERLEMESİ  519
6.9.1. Genel Açıklamalar  519
6.9.2. VUK Uyarınca Çeklerin Değerlemesi  519
6.9.3. TMS/TFRS Uyarınca Çeklerin Değerlemesi  520
6.9.4. Yabancı Paraya Dayalı Vadeli Çeklerin TMS/TFRS Değerlemesi  520
6.9.5. Çeklerde Reeskont  521
6.9.5.1. VUK 64 No.lu Sirküler Öncesi Uygulama  521
6.9.5.2. VUK 64 No.lu Sirküler Sonrası Uygulama  522
6.10. BANKA HESAPLARININ DEĞERLEMESİ  527
6.10.1. VUK'a Göre Banka Hesaplarının Değerlemesi  528
6.10.1.1. Repo İşlemlerinin Değerlemesi  528
6.10.1.2. Tevkif Edilen Vergilerin Mahsubu  529
6.10.2. TMS/TFRS'ye Göre Bankalar Hesabının Değerlemesi  530
6.10.3. VUK ve TMS/TFRS Örnek Uygulama  531
6.11. ALACAKLAR VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİ  534
6.11.1. Genel Açıklamalar  534
6.11.2. Senetsiz Alacaklar Uygulama Örneği  535
6.11.3. Banka Kredilerinin Değerlemesi ve Uygulamalar  536
6.11.3.1. Banka Kredilerinin VUK ve TMS/TFRS İçin Uygulama Örneği  536
6.13. ÇIKARILMIŞ TAHVİLLERİN DEĞERLEMESİ  543
6.13.1. Genel Açıklamalar  543
6.13.2. Tekdüzen Hesap Planında Çıkarılmış Tahviller, Bonolar ve Senetler  544
6.13.3. Çıkarılmış Tahvillerin VUK Değerlemesi  545
6.13.4. VUK'a Göre İtibari Değerle Değerleme Mecburiyeti  546
6.13.5. Değerlemeye İlişkin Çeşitli Yaklaşımlar  548
6.13.6. Tevkifat Uygulaması  550
6.13.7. Çıkarılmış Tahvillerin Değerlemesi ve Muhasebe Kayıtları  550
Yedinci Bölüm
KASA MEVCUTLARININ DEĞERLEMESİ VE
MUHASEBE UYGULAMALARI
7.1. GİRİŞ  557
7.2. KASANIN ENVANTERİ VE DEĞERLEMESİ  557
7.2.1. Türk Lirası Kasa Mevcutlarının Değerlemesi  558
7.2.2. Yabancı Paraların Kur Değerlemesi  558
7.2.2.1. VUK'a Göre Kur Değerlemesi  558
7.2.2.3. TMS/TFRS'ye Göre Kur Değerlemesi  560
7.2.2.4. Yabancı Paraların Değerlemesinde Kesin Mizanın Çıkarılması  561
7.2.2.5. Geçici Verginin Hesaplanmasında Kur Değerlemesi  563
7.2.3. Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları  563
7.2.3.1. Kasa Noksanı  564
7.2.3.1.1. Kasa Noksanlığının Nedenleri  564
7.2.3.1.2. Sayım Noksanlıklarında Cezalı Vergi Tarhiyatına Konu Olabilecek Hususlar  564
7.2.3.1.3. Kasadan Sorumlu Personelin Zimmetine Para Geçirmesi  565
7.2.3.1.4. Kasa Noksanlığının Hırsızlık Dolayısıyla Meydana Gelmesi  566
7.2.3.1.5. Kasa Noksanlıklarına Dair Örnekler ve Muhasebe Kayıtları  567
7.2.3.2. Kasa Fazlası  569
7.2.3.2.1. Kasa Fazlalığının Nedenleri  569
7.2.3.2.2. Sayım Fazlalıklarında Cezalı Vergi Tarhiyatına Konu Olabilecek Hususlar  569
7.2.3.2.3. Kasa Fazlalıklarına Dair Örnekler ve Muhasebe Kayıtları  570
7.2.3.3. Kasa Hesabının Alacak Bakiyesi Vermesi  571
Sekizinci Bölüm
FİNANSAL KİRALAMALAR DEĞERLEME VE
MUHASEBE UYGULAMALARI
8.1. VERGİ MEVZUATINDA YER ALAN DÜZENLEMELER  573
8.1.1. Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler  573
8.1.2. Vergi Mevzuatında Finansal Kiralamalara İlişkin Tanımlar  575
8.1.3. Vergi Mevzuatında Finansal Kiralamalara İlişkin Değerleme ve Amortisman Uygulamaları  578
8.2. TFRS 16 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDI KAPSAMINDA KİRALAMALAR  580
8.2.1. Tanımlar  580
8.2.2. Finansal Kiralamaların Kiracının Finansal Tablolarında Gösterilmesi  585
8.2.2.1. İlk Muhasebeleştirme  585
8.2.2.2. Sonraki Ölçümler  586
8.2.3. Finansal Kiralamaların Kiraya Verenin Finansal Tablolarında Gösterilmesi  588
8.2.3.1. İlk Muhasebeleştirme  588
8.2.3.2. Sonraki Ölçümler  588
8.3. FİNANSAL KİRALAMA ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMASI  588
8.4. TMS VE VUK FARKLILIKLARI  600
8.4.1. Gerçeğe Uygun Değer ve Rayiç Bedel Farkı  600
8.4.2. Başlangıç Maliyetlerinin Tabi Olduğu İşlem Farkı  600
8.4.3. Faydalı Ömür Farkı  601
8.4.4. Arsa ve Bina Değerlerinin Ayrıştırılması Farkı  601
8.4.5. Satış ve Kiralama İşlemleri  601
8.4.6. Maliyet Bedeli Unsurları Bakımından Farklar  602
EKLER
EK 1: Yürürlükteki TMS/TFRS Setinin Listesi  605
EK 2: Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Ölçümleme (Değerleme) Hükümleri  608
EK 3: Vergi Usul Kanunu Değerleme Hükümleri  690
EK 4: TMS/TFRS Uyumlu Hesap Planı  705
EK 5: Finansal Tablolarda Asgari Olarak Yer Alması Gereken Diğer Kalemler  738
EK 6: Vergi Mizanından Bobi FRS’ye Dönüşüm Kayıtlarının Yapılması ve Finansal Tablolar Çıkarılmasına Dair Bütünsel Bir Uygulama  758
EK 7: TFRS Kar/Zararından Vergi Matrahına Ulaşma Yöntemi  782
Kaynakça  803
Kavram Dizini  813
 


Mustafa Kırlı ...
Ocak 2021
25.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Aksakaloğlu
Ocak 2021
23.00 TL
Sepete Ekle
Mahmut Vefa Toroslu
Ocak 2021
44.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskıya Önsöz  7
Dördüncü Baskıya Önsöz  8
Üçüncü Baskıya Önsöz  9
İkinci Baskıya Önsöz  10
Birinci Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  29
Birinci Bölüm
VUK VE TMS/TFRS DEĞERLEME (ÖLÇÜMLEME)
GENEL ESASLAR
1.1. GİRİŞ  31
1.2. VUK, TMS/TFRS DEĞERLEME VE ÖLÇÜMLEME KAVRAMLARI  33
1.3. DEĞERLEMENİN TANIMI VE UNSURLARI  34
1.3.1. Vergi Matrahı  35
1.3.2. İktisadi Kıymetler  35
1.3.3. Takdir ve Tespit  36
1.4. VERGİ USUL KANUNU'NDA DEĞERLEME GÜNÜ  37
1.5. DEĞERLEMEDE ESAS  39
1.6. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  40
1.6.1. TMS/TFRS’de Kavramsal Çerçeve  40
1.6.2. BOBİ FRS’de Kavramsal Çerçeve  42
İkinci Bölüm
VUK VE TMS/TFRS DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ
2.1. VERGİ USUL KANUNU DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ  47
2.1.1. Maliyet Bedeli  47
2.1.1.1. Değer Artırıcı Harcamalar  49
2.1.1.2. Müteferri (Bağlantılı) Giderler  49
2.1.1.3. Maliyet ve Alış Bedeli Arasındaki Farklar  50
2.1.2. Borsa Rayici  51
2.1.2.1. Fiyatlarda Bariz Kararsızlıklar Görülen Hallerde Değerleme  52
2.1.2.2. Borsa Rayici İle Değerlemeye Tabi İktisadi Kıymetler  52
2.1.3. Tasarruf Değeri  55
2.1.3.1. Tasarruf Değeri Sübjektif Bir Değerleme Ölçüsü Değildir  55
2.1.3.2. Tasarruf Değeri ile Değerleme Yapılan Haller  56
2.1.4. Mukayyet Değer  56
2.1.5. İtibari Değer  57
2.1.6. Rayiç Bedel  58
2.1.7. Vergi Değeri  59
2.1.8. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti  59
2.2. TMS/TFRS DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ  61
2.2.1. Tarihi Maliyet (Maliyet Bedeli)  63
2.2.2. Cari Maliyet  64
2.2.3. Gerçekleşebilir Değer  65
2.2.4. Bugünkü Değer (Kullanım Değeri)  65
2.2.5. Gerçeğe Uygun Değer  66
2.3. VUK DEĞERLEME ÖLÇÜLERİNİN TFRS DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  67
2.3.1. Maliyet Bedeli  67
2.3.2. Borsa Rayici  68
2.3.3. Tasarruf Değeri  70
2.3.4. Mukayyet Değer  71
2.3.5. İtibari Değer  71
2.3.6. Rayiç Bedel  72
2.3.7. Emsal Bedeli  73
2.3.8. Vergi Değeri  76
Üçüncü Bölüm
MADDİ DURAN VARLIKLAR VE
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
DEĞERLEME VE MUHASEBE UYGULAMALARI
3.1. GAYRİMENKULLER  77
3.1.1. Yasal Düzenleme  77
3.1.2. Gayrimenkul Kavramı  78
3.1.2.1. Türk Medeni Kanunu'nda Gayrimenkul Kavramı  78
3.1.2.2. Gelir Vergisi Kanunu'nda Gayrimenkul Kavramı  79
3.1.3. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüzü)  80
3.1.4. Eklenti (Teferruat)  80
3.1.5. Tesisat ve Makineler  81
3.1.6. Gemiler ve Diğer Taşıtlar  82
3.1.7. Gayri Maddi Haklar  83
3.1.8. Gayrimenkullerin İşletmeye Ayni Sermaye Olarak Dahil Edilmesi  84
3.2. GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNE GİREN GİDERLER  86
3.2.1. Yasal Düzenleme  86
3.2.2. Satın Alma Halinde Maliyet Bedeli  86
3.2.2.1. Gümrük Vergileri, Nakliye ve Montaj Giderleri  87
3.2.2.2. Yeni Bina İnşasında Arsa Maliyetleri  90
3.2.3. İhtiyari (İsteğe) Bağlı Giderler  93
3.2.4. Finansman Giderleri  93
3.2.4.1. Döviz Kredisi Kullanılması Halinde Faiz ve Kur Farkları  95
3.2.4.2. Finansman Giderlerine Dair Bazı Yargı Kararları  95
3.3. İNŞA VE İMAL GİDERLERİ  97
3.4. GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN ARTMASI  99
3.4.1. Yasal Düzenleme  99
3.4.2. Giderlerin Maliyet Bedeline Dahil Edilme Koşulları  100
3.4.2.1. Yapılan Harcamanın Normal Bakım, Tamir ve Temizleme Gideri Olmaması  100
3.4.2.2. Yapılan Harcamanın Varlıkları Genişletmek veya İktisadi Kıymetini Artırmak Maksadıyla Yapılan Giderlerden Olması  102
3.4.2.3. İktisadi Kıymetin İtfasının Tamamlanmasından Sonra Yapılan ve Faydalı Ömrü Artıran Giderlerden Olmaması  104
3.4.2.4. Gemiler ve Motorlu Kara Nakil Vasıtalarında Maliyet Bedeline Eklenmesi Gereken Giderler  106
3.4.2.5. İktisadi Kıymetin Olağanüstü Değer Kayıpları Nedeniyle Yapılan Giderler  107
3.5. DEMİRBAŞ EŞYALARIN DEĞERLEMESİ  108
3.5.1. Yasal Düzenleme  108
3.5.2. Alet, Edevat, Mefruşat ve Demirbaş Kavramları  108
3.5.3. Demirbaşların Maliyet Bedeli Kapsamında Sayılan Giderler  109
3.5.4. Demirbaşların Maliyet Bedeli Dışında Değerlemeye Tabi Tutulacağı Haller  110
3.6. TMS/TFRS'DE MADDİ DURAN VARLIKLARDA DEĞERLEME  110
3.6.1. Maliyet Bedelinin Unsurları  112
3.6.2. Günlük Bakım Maliyetleri  114
3.6.3. Parçaların Yenilenmesi, Değiştirilmesi, Düzenli Kontrollerde Oluşan Giderler  114
3.6.4. İlk İktisaptan Sonraki Değerlemeler  114
3.6.4.1. Maliyet Modeli  115
3.6.4.2. Yeniden Değerleme Modeli  115
3.6.5. Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü  118
3.6.6. Muhasebe Uygulamaları  119
3.6.7. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  141
3.6.7.1. Genel Bilgi  141
3.6.7.2. Değerleme  143
3.6.7.2.1. Başlangıç Değerlemesi  143
3.6.7.2.2. Dönem Sonu Değerlemesi  144
3.6.7.3. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi  145
3.6.7.4. Maliyet Yöntemi  146
3.6.7.5. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Sınıfına Transferi veya Bu Sınıftan Transfer  146
3.6.7.6. Elden Çıkarma  148
3.6.7.7. Muhasebe Uygulamaları  148
3.6.8. Maddi Duran Varlık Grubuyla İlgili Açıklamalar  153
3.6.9. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerle İlgili Açıklamalar  156
3.7. TMS/TFRS'DE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA DEĞERLEME  160
3.7.1. Maddi Olmayan Duran Varlığın Maliyeti  163
3.7.2. Maddi Olmayan Duran Varlığın İlk İktisabından Sonra Oluşan Harcamalar  168
3.7.3. İşletme İçi Yaratılan Şerefiye  169
3.7.4. Giderlerin Muhasebeleştirilmesi  170
3.7.5. İlk İktisaptan Sonra Ölçme (Değerleme)  171
3.7.6. Maddi Olmayan Duran Varlıklarla İlgili Açıklamalar  175
3.7.7. Muhasebe Uygulamaları  181
3.8. VUK UYARINCA GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMESİNİN TMS BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  186
3.8.1. Kavramsal Farklar  188
3.8.2. Maliyet Bedelinin Unsurlarında Farklar  188
3.8.2.1. Borçlanma Maliyetlerinde Farklar  189
3.8.2.2. İhtiyari Gider Farkları  189
3.8.3. Arsa ve Bina Değerlerinin Ayrıştırılması Farkı  189
3.8.4. Parça Amortisman Farkı  190
3.8.5. Yeniden Değerleme Model Farkı  191
3.9. VUK UYARINCA GAYRİMADDİ HAKLARIN DEĞERLEMESİNİN TMS BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  192
3.9.1. Değerleme Ölçüsü Farkı  194
3.9.2. İlk İktisaptan Sonra Oluşan Harcamalarda Farklar  195
3.9.3. Borçlanma Maliyetleri Farkı  195
3.9.4. Yeniden Değerleme Model Farkı  196
3.10. AMORTİSMANLAR  196
3.10.1. Yasal Düzenlemeler ve Genel Açıklamalar  196
3.10.2. Amortisman Ayırma Koşulları  199
3.10.2.1. Envantere Dahil Olma Koşulu  199
3.10.2.2. İktisadi Kıymetin Faydalı Ömrünün Bir Yıldan Fazla Olması Koşulu  201
3.10.2.3. İktisadi Kıymetin Yıpranmaya, Aşınmaya veya Kıymetten Düşmeye Maruz Bulunması Koşulu  202
3.10.2.4. Gayrimenkuller ve Gayrimenkuller Gibi Değerlenen Kıymetlerden Olma Koşulu  203
3.10.2.5. İktisadi Kıymetin Maliyet Bedelinin Belli Bir Haddin Üstünde Olma Koşulu  204
3.10.3. Amortisman Uygulama Süreleri  205
3.10.4. Amortisman Yöntemleri  209
3.10.4.1. Normal (Doğrusal) Amortisman  209
3.10.4.2. Azalan Bakiyeler Üzerinden Amortisman Usulü  210
3.10.4.3. Kullanıma Göre Amortisman Yöntemi  212
3.10.5. Fevkalade Amortisman  213
3.10.6. Madenlerde Amortisman  216
3.10.7. Özel Maliyet Bedellerinin İtfası  216
3.10.7.1. Genel Bilgi  216
3.10.7.2. THP'de Özel Maliyetler  218
3.10.7.3. Özel Maliyet Bedelinin Oluşmasının Koşulları  219
3.10.7.4. Özel Maliyet Harcamalarının Sözleşmede Koşul Olarak Yer Alması  220
3.10.7.5. Özel Maliyet Bedelinin İtfa Süresi  221
3.10.7.6. Özel Maliyetlerin İtfasının Başlayacağı Yıl  222
3.10.7.7. Kiralayan Açısından Özel Maliyet Bedelinin Tabi Olacağı İşlemler  222
3.10.7.8. Özel Maliyet Tertibatının Kira Süresinin Sonunda Sökülüp Götürülmesi  223
3.10.7.9. Kiracı Tarafında Mevcut Bir Tesisatın Tamamen Yenilenmesi Nedeniyle Yapılan Giderler  223
3.10.7.10. İlişkili Taraflar Arasında Kiralamalarda Özel Maliyetler  224
3.10.7.11. Yap İşlet Devret Modeli ve Tevkifat Uygulaması  224
3.10.8. VUK Uygulamasında Amortismana Tabi Malların Satılması  227
3.10.9. Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı  231
3.10.10. Kıst ve Parça Amortisman  231
3.10.11. Değer Artırıcı Harcamalar İçin Örnek Uygulamalar  236
3.10.11.1. Fonksiyon Artıcı Harcamalar İçin Örnek Uygulama  236
3.10.11.2. Faydalı Ömrü Uzatıcı Harcamalar İçin Örnek Uygulama  237
3.10.12. Bina ve Arazide Amortisman  238
3.10.13. Vergi Usul Kanunu'na Göre Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfası  239
3.10.14. TMS ve Vergi Usul Kanunu Açısından Amortisman Uygulama Farklılıkları ve Benzerlikleri  240
3.10.14.1. Amortisman Ayırma Koşulları Açısından Farklılıklar ve Benzerlikler  240
3.10.14.2. Amortismana Tabi Tutarın Saptanmasında Farklılıklar ve Benzerlikler  242
3.10.14.3. Faydalı Ömür Bakımından Farklılıklar ve Benzerlikler  243
3.10.14.4. Amortisman Yöntemleri ve Yöntem Seçimi Açısından Farklılıklar ve Benzerlikler  244
Dördüncü Bölüm
STOKLARIN DEĞERLEMESİ VE
MUHASEBE UYGULAMALARI
4.1. GİRİŞ  249
4.1.1. Yasal Düzenlemeler  250
4.1.2. Maliyet Bedeli İle Değerleme  251
4.1.2.1. Satın Alınan Emtiada Maliyet Bedeli  252
4.1.2.2. İmal Edilen Emtiada Maliyet Bedeli  253
4.1.2.2.1. Mamulün Vücuda Getirilmesi İçin Sarf Edilen İptidai ve Hammadde Bedeli  254
4.1.2.2.2. Mamule İsabet Eden İşçilik Bedeli  256
4.1.2.2.3. Genel Üretim Giderlerinden Mamule Düşen Hisse  257
4.1.2.2.4. Genel İdare Giderlerinden Mamule Düşen Hisse  258
4.1.2.2.5. Ambalajlı Olarak Piyasaya Sürülmesi Zorunlu Olan Ürünlerde Ambalaj Malzemesinin Bedeli  259
4.1.2.3. Manipülasyona Tabi Tutulan Mallarda Maliyet Bedeli  260
4.1.4. Emtia Değerlemesinde Finansman Giderleri  261
4.1.5. Emtia Niteliğindeki Altının ve Altın Kredisinin Değerlemesi  264
4.1.6. Stok Değerleme Yöntemleri  266
4.2. EMTİADA DÜŞÜK BEDELLE DEĞERLEME VE KIYMETİ DÜŞEN MALLAR  268
4.2.1. Genel Bilgi  268
4.2.2. Emtiada Düşük Bedelle Değerleme  270
4.2.2.1. Ortalama Fiyat Esası  270
4.2.2.2. Maliyet Bedeli Esası  274
4.2.2.3. Takdir Esası  274
4.2.3. Kıymeti Düşen Mallar  276
4.2.4. İmalat Artıklarının Değerlemesi  278
4.2.5. Zayi Olan Mallar  279
4.2.5.1. Zayi Olan Mallara Ait KDV  281
4.2.5.2. Değer Düşüklüğü Halinde KDV  283
4.2.5.3. Fire Sonucu Meydana Gelen Kayıplar  284
4.2.6. Kıymeti Düşen Mallardan Sayılmayan Haller  284
4.2.6.1. Çalınan Mallar  284
4.2.6.2. Modası Geçen Emtianın Değerlemesi  286
4.2.6.3. Alıcıya Geri Ödemeler ve İade Alınan Mallar  286
4.2.6.4. İmalat Süreci Dışında Oluşan Fireler  287
4.2.7. Zayi Olan Mallara Ait KDV'nin Beyannamede Gösterilme Şekli  288
4.3. TMS VE BOBİ FRS UYARINCA STOKLARIN DEĞERLEMESİ  291
4.3.1. Net Gerçekleşebilir Değer  292
4.3.2. Net Gerçekleşebilir Değer Esasının Uygulanabileceği Durumlar  294
4.3.3. Stokların Maliyeti  295
4.3.3.1. Stokların Satın Alma Maliyeti  295
4.3.3.2. Dönüştürme Maliyetleri  297
4.3.3.2.1. Genel Üretim Maliyetlerinin Dönüştürme Maliyetlerine Dağıtımı  299
4.3.3.2.2. Birlikte Üretilen Ürünler  301
4.3.3.3. Diğer Maliyetler  302
4.3.3.4. Stokların Maliyetine Alınmayan Giderler  303
4.3.3.5. Stokların Borçlanma Maliyetleri  304
4.3.4. Hizmet Sunan İşletmelerde Stok Maliyeti  305
4.3.5. Tarımsal Ürünlerin Maliyeti  306
4.3.6. Maliyetin Ölçümüyle İlgili Teknikler  307
4.3.7. Stok Maliyetlerini Hesaplama Yöntemleri  309
4.3.8. Muhasebe Uygulamaları  311
4.4. VUK UYARINCA EMTİA DEĞERLEMESİNİN TMS BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  330
4.4.1. Genel Açıklamalar  330
4.4.2. Borçlanma Maliyetlerinin Değerlemesinde Farklılıklar  331
4.4.3. Genel Yönetim Giderlerinin Maliyete Yüklenmesinde Farklılık  332
4.4.4. Sabit Genel Üretim Maliyetlerinin Dağıtımında Farklılıklar  333
4.4.5. Stok Değerleme Yöntemleri Arasındaki Farklılıklar  334
4.4.6. Hizmet Maliyetlerinin Stoklanmasında Farklılıklar  335
4.4.7. Stoklarla İlgili Açıklanacak Hususlar  338
4.4.8. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılmasında VUK, TMS/TFRS Uygulama Farklılıkları  339
Beşinci Bölüm
MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ VE
MUHASEBE UYGULAMALARI
5.1. MENKUL KIYMETLERİN TANIMI VE TÜRLERİ  343
5.1.1 Türk Ticaret Kanunu'nda Yer Alan Düzenlemeler  343
5.1.2. Sermaye Piyasası Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler  345
5.2. VUK UYARINCA MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  349
5.3. ALIŞ BEDELİ İLE DEĞERLEMEYE TABİ MENKUL KIYMETLER  350
5.4. VUK'A GÖRE HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLEMESİ  351
5.4.1. Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi  351
5.4.2. Döviz Cinsinden Borçla Edinilen Hisse Senetleri  352
5.4.3. Yabancı Hisse Senetleri  353
5.4.4. Bedelsiz Alınan İştirak Hisseleri ve Hisse Senetleri  354
5.5. YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN DEĞERLEMESİ  355
5.6. VUK'DA EUROBONDLAR, GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ, HİSSE SENEDİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİLLERİN DEĞERLEMESİ  356
5.6.1. Eurobondlar  356
5.6.2. Gelir Ortaklığı Senetleri  356
5.6.3. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil  356
5.7. VUK'DA BORSA RAYİCİ VEYA KIST GETİRİ ESASINDA DEĞERLEME  357
5.8. VERGİ MEVZUATI UYARINCA UYGULAMA ÖRNEKLERİ  358
5.9. TMS/TFRS DEĞERLEME  359
5.9.1. Finansal Varlıkların TMS/TFRS Değerlemesi  360
5.9.2. Finansal Varlıkların Değerlemesi  361
5.9.3. Hisse Senetlerinin TMS/TFRS Kapsamında Değerlemesi  363
5.9.3.1. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar  364
5.9.3.2. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar  367
5.9.3.2.1. Gerçeğe Uygun Değeri Tespit Edilebilen Finansal Varlıklar  367
5.9.3.2.2. Maliyet ile değerlemeye tabi finansal varlıklar:  371
5.9.4. Tahvil Senet ve Bonolarının TMS/TFRS Kapsamında Değerlemesi  372
5.9.5. TMS/TFRS İştiraklerdeki Yatırımların Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları  378
5.9.5.1. Genel bilgi  378
5.9.5.2. İştiraklerdeki Yatırımların Değerlemesi  379
5.9.5.3. İştiraklerdeki Yatırımların İlişkin Muhasebe Uygulamaları  380
5.9.5.3.1. Öz kaynak Yöntemi Örnek Uygulama  380
5.9.5.3.2. Maliyet Yöntemine İlişkin Örnek  383
5.9.6. Türev Ürünlerin Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları  386
5.9.6.1. Tanımlar  386
5.9.6.1.1. Futures  386
5.9.6.1.2. Forward  388
5.9.6.1.3. Options  388
5.9.6.1.4. Swaps  389
5.9.6.2. Türev Ürünlerin Değerlemesi  393
5.9.6.3. Türev Sözleşmelerin TMS/TFRS Değerleme Düzenlemeleri  394
5.9.6.3.1. Etkin Koruma Oranının Belirlenmesi  396
5.9.6.3.2. Net Pozisyonun Finansal Riskten Korunma İşlemine Konu Edilmesi  397
5.9.6.3.3. Finansal Riskten Korunma İşlemlerine Örnekler  397
5.9.6.3.4. Finansal Riskten Korunma İşleminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi  398
5.9.6.5. Türev Ürünlerin Vergi Mevzuatına Göre Değerlemesi  401
5.9.6.5.1. Forward İşlemleri  401
5.9.6.5.2. Swap İşlemleri  402
5.9.6.5.3. Opsiyon Sözleşmeleri  408
5.9.6.5.4. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası işlemleri  411
5.9.6.5.5. Aracı kuruluş varantları  411
5.9.6.6. Muhasebe Uygulamaları  412
Altıncı Bölüm
ALACAKLAR VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİ VE
MUHASEBE UYGULAMALARI
6.1. VERGİ USUL KANUNU DEĞERLEME HÜKÜMLERİ  417
6.1.1. Alacaklar  417
6.1.2. Borçlar  417
6.1.3. Yabancı Para ile Olan Alacaklar ve Borçlar  418
6.1.4. Çıkarılmış Tahviller  418
6.1.5. Değersiz Alacaklar  418
6.1.6. Şüpheli Alacaklar  418
6.1.7. Vazgeçilen Alacaklar  419
6.2. TMS/TFRS'YE GÖRE ALACAKLARIN VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİ  419
6.2.1. Sınıflandırma  419
6.2.2. Finansal Varlıkların Sınıflandırılması ve Değerlemesi  421
6.2.3. Finansal Borçların Sınıflandırılması ve Değerlemesi  421
6.2.4. Etkin Faiz Yöntemi  422
6.2.5. "TFRS 9 Finansal Araçlar" Standardı  422
6.3. VUK'A GÖRE REESKONT UYGULAMASI  424
6.3.1. Genel Açıklamalar  424
6.3.2. Reeskont İşlemlerinde Yasal Düzenlemeler ve Şartlar  427
6.3.2.1. Yasal Düzenlemeler  427
6.3.2.2. Reeskont Uygulamasının Şartları  427
6.3.3. Reeskont İşlemlerinde Özellikli Hususlar  429
6.3.3.1. Alacak Senetlerinin Reeskonta Tabi Tutulması VUK'a Göre İhtiyaridir  429
6.3.3.2. Vadeli Çekler İçin Reeskont Hesaplanmaz  430
6.3.3.3. Teminata Verilmiş Senetler İçin Reeskont Uygulaması  432
6.3.3.4. Tahsile Verilmiş Senetler Reeskont Konusu Yapılabilir  433
6.3.3.5. Hatır Senetleri İçin Reeskont Hesaplanmaz  434
6.3.3.6. Senet Tutarlarının KDV Kısmı İçin Reeskont Hesaplanmaz  434
6.3.3.7. Avans Niteliğinde Alacaklar İçin Reeskont Hesaplanmaz  435
6.3.3.8. Vadeli Satış Kampanyalarında Belge Düzenlenmeksizin Senede Bağlanan Alacaklara Reeskont Ayrılmaz  435
6.3.3.9. Finansal Kiralama Kapsamında Alacak ve Borçlar İçin Reeskont Hesaplanmaz  436
6.3.3.10. Faktoring Şirketlerine Devredilen Senede Bağlı Alacaklar İçin Faktoring Şirketi Reeskont Ayırır  436
6.3.3.11. Müflisten Olan Alacaklar Reeskonta Tabi Tutulmaz  437
6.3.3.12. Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşleriyle İlgili Alacak Senetleri İçin Reeskont  437
6.3.3.13. Şüpheli Alacaklar İçin Reeskont Hesaplanmaz  437
6.3.3.14. Senetli Alacak ya da Borca Faiz Yürütülmesi Halinde Reeskont Uygulaması  438
6.3.3.15. Senette Faiz Nispeti Açıklanmamışsa T.C. Merkez Bankası Kısa Vadeli Avans Oranı Esas Alınır  438
6.3.3.16. Yabancı Para Cinsinden Alacaklar ve Borçlar İçin LIBOR Esas Alınır  440
6.3.3.17. Reeskont Geçici Vergi İçin Hesaplanabilir  440
6.3.4. VUK'a göre Reeskont Hesaplama ve Muhasebe Kayıtları  441
6.4. VUK'A GÖRE DEĞERSİZ ALACAKLAR  448
6.4.1. Değersiz Alacaklar ve Şüpheli Alacaklar Arasındaki Farklılıklar  449
6.4.1.1. Tahsil Kabiliyetine Bağlı Olarak Sınıflandırma Farklılığı  449
6.4.1.2. Giderleştirmede Yöntem Farkı  450
6.4.1.3. Ticari Kazancın Oluşumunda Hâsılat Kayıtlarına İntikal Şartı Farklılığı  450
6.4.1.4. Tutulan Defterin Türüne Göre Oluşan Farklılık  452
6.4.1.5. Belgelendirme Özellikleri Bakımından Farklılık  453
6.4.2. Özellikli Hususlar  454
6.4.2.1. Aciz Vesikasına Bağlanan Alacaklar  454
6.4.2.2. Konkordato Sonucu Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar  455
6.4.2.3. Değersiz Alacakların Gider Yazılacağı Dönem  460
6.4.2.4. Sonradan Tahsil Edilen Değersiz Alacaklar  460
6.4.2.5. Karşılık Ayrılmış Bir Alacağın Değersiz Hale Gelmesi  461
6.4.3. Değersiz Alacakların Muhasebe İşlemleri  461
6.5. ŞÜPHELİ ALACAKLAR  464
6.5.1. Tekdüzen Hesap Çerçevesine Göre Şüpheli Alacaklar  465
6.5.2. TMS/TFRS Yönünden Alacaklar İçin Karşılık Ayırma Şartları  467
6.5.3. TMS/TFRS Yönünden Karşılık Tutarının Tespiti  468
6.5.4. Şüpheli Alacak Karşılığı Hesaplama Yöntemleri  470
6.5.4.1. Fiili Tespite Dayalı Karşılık Ayırma Yöntemi  470
6.5.4.2. Tahmine Dayalı (Götürü) Karşılık Ayırma Yöntemi  474
6.5.4.2.1. Satışların Yüzdesi (Gelir Tablosu) Yaklaşımı  475
6.5.4.2.2. Alacakların Yüzdesi (Bilânço) Yaklaşımı  477
6.5.4.2.2.1. Klasik Bilanço Yaklaşımı  477
6.5.4.2.2.2. Yaşlandırma Tablosu Yaklaşımı  478
6.5.5. Vergi Mevzuatında Şüpheli Alacaklar  480
6.5.5.1. Alacağın Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İle İlgili Olması Şartı  481
6.5.5.2. Alacağın Dava veya İcra Safhasında Olması Şartı  482
6.5.5.3. Dava ve İcra Takibine Değmeyecek Derecede Küçük Alacaklar  483
6.5.5.4. Bilânço Esasına Göre Defter Tutma Şartı  484
6.5.5.5. Alacağın Teminata Bağlanmamış Olması Şartı  485
6.5.5.5.1. Alacağın Teminatlı Sayıldığı Durumlar  485
6.5.5.5.2. Haciz Yoluyla Teminata Bağlanan Alacaklar  486
6.5.5.5.3. Teminatın Ortadan Kalkması veya Değerini Yitirmesi  486
6.5.5.6. Tasarruf Değerine Göre Karşılık Ayrılması Şartı  487
6.5.5.6.1. Tasarruf Değerine Göre Karşılık Ayrılması  487
6.5.5.6.2. Tasarruf Değerine Göre Karşılık Ayrılmasına Dair Görüşler  492
6.5.6. Özellikli Hususlar  493
6.5.6.1. Karşılık Ayrılması Gereken Dönem  493
6.5.6.2. Borcun Yeniden Yapılandırılması Halinde Karşılık Ayrılması  495
6.5.6.3. Kamu Kurumlardan Olan Alacaklar  496
6.5.6.4. İflas ve Konkordato Halinde Karşılık Ayırma  497
6.5.6.5. Dövize Bağlı Alacaklarda Karşılık Ayırma  498
6.5.6.6. Yurt Dışından Olan Alacaklarda Karşılık Ayrılması  500
6.5.6.7. Şahıs Şirketlerinden Olan Alacaklarda Karşılık Ayrılması  500
6.5.6.8. KDV İçin Karşılık Ayrılması  500
6.5.6.9. Avanslar İçin Karşılık Ayrılması  502
6.5.6.10. İlişkili Taraflardan Alacaklarda Karşılık Ayrılması  504
6.5.6.11. Karşılık Ayrılan Alacaklara Dair Mahkeme Dava Dosyalarının İncelenmesi  505
6.6. VUK'DA VAZGEÇİLEN ALACAKLAR  505
6.6.1. Vazgeçilen Alacakların Özellikleri  506
6.6.1.1. Vazgeçilen Alacaklar Borçluya Dair Düzenlemeleri İçermektedir  506
6.6.1.2. Vazgeçilen Alacaklarda Vergi Erteleme Avantajı Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere Tanınmıştır  506
6.6.1.3. Konkordato Halinde Vazgeçilen Alacak, Alacaklı Bakımından Değersiz Alacak Mahiyetindedir  507
6.6.1.4. Sulh Yoluyla Vazgeçilen Alacaklar Kanaat Verici Bir Vesika İle Tevsik Edilmelidir  507
6.6.1.5. Yurtdışından Tahsil Edilemeyen Alacaklar Götürü Gider Kapsamında Değerlendirilemez  508
6.6.1.6. Vazgeçilen Alacaklar Geçmiş Yıl Zararlarıyla veya Diğer Karlardan Mahsup Edilemez  509
6.6.2. Vazgeçilen Alacakların Muhasebeleştirilmesi  510
6.6.3. Üç Yıllık Sürenin Hesaplanması  512
6.7. ALACAKLARDA KUR DEĞERLEMESİ  513
6.8. VUK VE TMS/TFRS'DE ALACAK VE BORÇ HESAPLARI  515
6.9. ALINAN VE VERİLEN ÇEKLERİN VUK VE TMS/TFRS DEĞERLEMESİ  519
6.9.1. Genel Açıklamalar  519
6.9.2. VUK Uyarınca Çeklerin Değerlemesi  519
6.9.3. TMS/TFRS Uyarınca Çeklerin Değerlemesi  520
6.9.4. Yabancı Paraya Dayalı Vadeli Çeklerin TMS/TFRS Değerlemesi  520
6.9.5. Çeklerde Reeskont  521
6.9.5.1. VUK 64 No.lu Sirküler Öncesi Uygulama  521
6.9.5.2. VUK 64 No.lu Sirküler Sonrası Uygulama  522
6.10. BANKA HESAPLARININ DEĞERLEMESİ  527
6.10.1. VUK'a Göre Banka Hesaplarının Değerlemesi  528
6.10.1.1. Repo İşlemlerinin Değerlemesi  528
6.10.1.2. Tevkif Edilen Vergilerin Mahsubu  529
6.10.2. TMS/TFRS'ye Göre Bankalar Hesabının Değerlemesi  530
6.10.3. VUK ve TMS/TFRS Örnek Uygulama  531
6.11. ALACAKLAR VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİ  534
6.11.1. Genel Açıklamalar  534
6.11.2. Senetsiz Alacaklar Uygulama Örneği  535
6.11.3. Banka Kredilerinin Değerlemesi ve Uygulamalar  536
6.11.3.1. Banka Kredilerinin VUK ve TMS/TFRS İçin Uygulama Örneği  536
6.13. ÇIKARILMIŞ TAHVİLLERİN DEĞERLEMESİ  543
6.13.1. Genel Açıklamalar  543
6.13.2. Tekdüzen Hesap Planında Çıkarılmış Tahviller, Bonolar ve Senetler  544
6.13.3. Çıkarılmış Tahvillerin VUK Değerlemesi  545
6.13.4. VUK'a Göre İtibari Değerle Değerleme Mecburiyeti  546
6.13.5. Değerlemeye İlişkin Çeşitli Yaklaşımlar  548
6.13.6. Tevkifat Uygulaması  550
6.13.7. Çıkarılmış Tahvillerin Değerlemesi ve Muhasebe Kayıtları  550
Yedinci Bölüm
KASA MEVCUTLARININ DEĞERLEMESİ VE
MUHASEBE UYGULAMALARI
7.1. GİRİŞ  557
7.2. KASANIN ENVANTERİ VE DEĞERLEMESİ  557
7.2.1. Türk Lirası Kasa Mevcutlarının Değerlemesi  558
7.2.2. Yabancı Paraların Kur Değerlemesi  558
7.2.2.1. VUK'a Göre Kur Değerlemesi  558
7.2.2.3. TMS/TFRS'ye Göre Kur Değerlemesi  560
7.2.2.4. Yabancı Paraların Değerlemesinde Kesin Mizanın Çıkarılması  561
7.2.2.5. Geçici Verginin Hesaplanmasında Kur Değerlemesi  563
7.2.3. Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları  563
7.2.3.1. Kasa Noksanı  564
7.2.3.1.1. Kasa Noksanlığının Nedenleri  564
7.2.3.1.2. Sayım Noksanlıklarında Cezalı Vergi Tarhiyatına Konu Olabilecek Hususlar  564
7.2.3.1.3. Kasadan Sorumlu Personelin Zimmetine Para Geçirmesi  565
7.2.3.1.4. Kasa Noksanlığının Hırsızlık Dolayısıyla Meydana Gelmesi  566
7.2.3.1.5. Kasa Noksanlıklarına Dair Örnekler ve Muhasebe Kayıtları  567
7.2.3.2. Kasa Fazlası  569
7.2.3.2.1. Kasa Fazlalığının Nedenleri  569
7.2.3.2.2. Sayım Fazlalıklarında Cezalı Vergi Tarhiyatına Konu Olabilecek Hususlar  569
7.2.3.2.3. Kasa Fazlalıklarına Dair Örnekler ve Muhasebe Kayıtları  570
7.2.3.3. Kasa Hesabının Alacak Bakiyesi Vermesi  571
Sekizinci Bölüm
FİNANSAL KİRALAMALAR DEĞERLEME VE
MUHASEBE UYGULAMALARI
8.1. VERGİ MEVZUATINDA YER ALAN DÜZENLEMELER  573
8.1.1. Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler  573
8.1.2. Vergi Mevzuatında Finansal Kiralamalara İlişkin Tanımlar  575
8.1.3. Vergi Mevzuatında Finansal Kiralamalara İlişkin Değerleme ve Amortisman Uygulamaları  578
8.2. TFRS 16 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDI KAPSAMINDA KİRALAMALAR  580
8.2.1. Tanımlar  580
8.2.2. Finansal Kiralamaların Kiracının Finansal Tablolarında Gösterilmesi  585
8.2.2.1. İlk Muhasebeleştirme  585
8.2.2.2. Sonraki Ölçümler  586
8.2.3. Finansal Kiralamaların Kiraya Verenin Finansal Tablolarında Gösterilmesi  588
8.2.3.1. İlk Muhasebeleştirme  588
8.2.3.2. Sonraki Ölçümler  588
8.3. FİNANSAL KİRALAMA ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMASI  588
8.4. TMS VE VUK FARKLILIKLARI  600
8.4.1. Gerçeğe Uygun Değer ve Rayiç Bedel Farkı  600
8.4.2. Başlangıç Maliyetlerinin Tabi Olduğu İşlem Farkı  600
8.4.3. Faydalı Ömür Farkı  601
8.4.4. Arsa ve Bina Değerlerinin Ayrıştırılması Farkı  601
8.4.5. Satış ve Kiralama İşlemleri  601
8.4.6. Maliyet Bedeli Unsurları Bakımından Farklar  602
EKLER
EK 1: Yürürlükteki TMS/TFRS Setinin Listesi  605
EK 2: Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Ölçümleme (Değerleme) Hükümleri  608
EK 3: Vergi Usul Kanunu Değerleme Hükümleri  690
EK 4: TMS/TFRS Uyumlu Hesap Planı  705
EK 5: Finansal Tablolarda Asgari Olarak Yer Alması Gereken Diğer Kalemler  738
EK 6: Vergi Mizanından Bobi FRS’ye Dönüşüm Kayıtlarının Yapılması ve Finansal Tablolar Çıkarılmasına Dair Bütünsel Bir Uygulama  758
EK 7: TFRS Kar/Zararından Vergi Matrahına Ulaşma Yöntemi  782
Kaynakça  803
Kavram Dizini  813
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021