Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Milletlerarası Ticari Tahkimde Doğrudan Uygulanan Kuralların Etkisi
Ekim 2016 / 1. Baskı / 164 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Milletlerarası ticaretten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde gün geçtikçe daha sık başvurulan tahkim yargılamasının tercih edilmesinin altında yatan nedenlerden biri de, tahkim prosedürü ile taraflara sağlanmakta olan, irade serbestisinin yarattığı cazibedir. Zira tahkim müessesesi, taraf iradesinin üstünlüğü ilkesi üzerine kurulmuş ve uyuşmazlıkların çözümü sırasında yargılamanın kim tarafından, nerede ve hangi kurallar uyarınca çözümleneceğinin taraflarca belirlenmesine mahal veren bir sisteme dayanmaktadır. Buna karşılık, tahkim yargılamasında mevcut olan bu serbestliğin sınırlarından birini ise, devletlerin siyasi, sosyal ve ekonomik politikalarını yansıtmak ve bu doğrultudaki menfaatlerini korumak amacıyla düzenlenen ve kapsamlarına giren tüm hukuki olay ve ilişkilere uygulanan doğrudan uygulanan kurallar oluşturmaktadır.

Doğrudan uygulanan kurallar, bu özellikleri ile tahkim yargılamasında üstün tutulan taraf iradesi ile devletlerin menfaatlerinin çatışmaları sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bunun neticesi olarak ise, uygulamada ve doktrinde milletlerarası ticari tahkimde doğrudan uygulanan kuralların nasıl tatbik edileceğine ilişkin çeşitli teori ve yaklaşımlar ileri sürülmüştür.

Konu Başlıkları
Doğrudan Uygulanan Kuralların (Müdahaleci Normların) Hukuki Niteliği
Milletlerarası Ticari Tahkim Prosedüründe Doğrudan Uygulanan Kuralların Yeri
Barkod: 9789750239793
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 164
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
I. BÖLÜM
DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN
(MÜDAHALECİ NORMLARIN) HUKUKİ NİTELİĞİ
1. DOĞRUDAN UYGULANAN KURAL KAVRAMI  21
1.1. Tanım  21
1.2. Hukuki Niteliği  22
2. DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN KAMU DÜZENİ İLE İLİŞKİSİ  24
2.1. Kamu Düzeni  24
2.1.1. Milli ve Milletlerarası Kamu Düzeni Kavramı  25
2.1.2. Kamu Düzeninin Özellikleri, Niteliği ve Etkisi  26
2.1.2.1. Kamu Düzeninin Özellikleri  26
2.1.2.2. Kamu Düzeninin Hukuki Niteliği  28
2.1.2.3. Kamu Düzeninin Etkileri  29
2.1.3. Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Kamu Düzeni  30
2.1.3.2. Kanunlar İhtilafı Kuralları Açısından Kamu Düzeni  30
2.1.3.3. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Açısından Kamu Düzeni  31
2.2. Doğrudan Uygulanan Kurallar ve Kamu Düzeni Bağlantısı  32
2.3. Doğrudan Uygulanan Kurallar ve Milletlerüstü Kamu Düzeni İlişkisi  36
3. DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN DEVLET YARGISINDAKİ UYGULAMA ALANI  38
3.1. For Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları  39
3.2. Lex Causae’nin Doğrudan Uygulanan Kuralları  42
3.3. Üçüncü Ülke Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları  43
4. ROMA I TÜZÜĞÜ’NDE DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLAR  51
4.1. Genel Olarak  51
4.2. Roma I Tüzüğünde Doğrudan Uygulanan Kurallar  54
4.2.1. Roma I Tüzüğü m. 9 f. 1 Uyarınca Doğrudan Uygulanan Kural Tanımı  57
4.2.2. Roma I Tüzüğü m. 9 f. 2 Uyarınca For Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları  60
4.2.3. Roma I Tüzüğü m. 9 f. 3 Uyarınca İfa Yeri Ülkesi (Üçüncü Ülke) Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları  61
II. BÖLÜM
MİLLETERARASI TİCARİ TAHKİM PROSEDÜRÜNDE DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN YERİ
1. MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİM  65
1.1. Genel Olarak  65
1.1.1. Milletlerarası Kavramı  66
1.1.2. Ticari Kavramı  69
1.2. Tahkimin Hukuki Niteliğine İlişkin Teoriler  70
1.2.1. Kazai Teori  71
1.2.2. Akdi Teori  72
1.2.3. Karma Teori  74
1.2.4. Otonom Teori  74
1.3. Milletlerarası Ticari Tahkimin Türleri  76
1.3.1. Ad Hoc Tahkim  76
1.3.2. Kurumsal Tahkim  77
2. MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE TATBİK EDİLECEK DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN BELİRLENMESİ  78
2.1. Tatbik Edilecek Doğrudan Uygulanan Kuralın Belirlenmesine İlişkin Yaklaşımlar  80
2.1.1. İlgili Bütün Hukuk Sistemlerine Ait Doğrudan Uygulanan Kuralların Tatbik Edilmesi Görüşü  81
2.1.2. Hiçbir Hukuk Sistemine Ait Doğrudan Uygulanan Kuralın Tatbik Edilmemesi Görüşü  83
2.1.3. Doğrudan Uygulanan Kuralın Tatbikinde Hakemin Takdir Yetkisinin Belirleyici Olması Gerektiği Görüşü  86
2.2. Doğrudan Uygulanan Kuralların Tatbikinde Hakemlerin Takdir Yetkisi  87
2.2.1. Hakemlerin Doğrudan Uygulanan Kuralları Tatbik Etmek Zorunda Olduğu Görüşü  87
2.2.2. Hakemlerin Doğrudan Uygulanan Kuralların Tatbikine İlişkin Olarak Takdir Yetkisine Sahip Olduğu Görüşü  90
2.2.2.1. Özel İlişki Metodu  91
2.2.2.1.2. Yakın İlişki Kriteri  92
2.2.2.2.2. Doğrudan Uygulanan Kural Niteliği Kriteri  93
2.2.2.2.3. Kuralın Uygulanmaya Değer Olması Kriteri  94
2.2.2.2. Milletlerüstü Kamu Düzeni Metodu  96
2.2.2.3. Tarafların Meşru Beklentilerinin Dikkate Alınması Metodu  97
3. MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİM YARGILAMASINDA DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN UYGULAMA ALANLARI  98
3.1. Uyuşmazlığın Tahkime Elverişliliği Açısından Doğrudan Uygulanan Kurallar  99
3.1.1. Rekabet Hukuku Açısından Tahkime Elverişlilik  105
3.1.2. Tüketici Hukuku Açısından Tahkime Elverişsizlik  107
3.1.3. İş Hukuku Açısından Tahkime Elverişsizlik  109
3.2. Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk Açısından Doğrudan Uygulanan Kurallar  111
3.2.1. Lex Contractus’un Doğrudan Uygulanan Kuralları  113
3.2.1.1 Lex Contractus Taraflarca Belirlenmişse  114
3.2.1.2. Lex Contractus Hakemlerce Belirlenmişse  117
3.2.2. Lex Contractus Dışındaki Hukuk Sistemlerinin Doğrudan Uygulanan Kuralları  118
3.2.2.1. Tahkim Yeri Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları  118
3.2.2.2. Üçüncü Ülke Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları  120
4. YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİNDE DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN ETKİSİ  130
4.1. Hakemlerin Tenfiz Edilebilir Karar Verme Sorumluluğu  131
4.2. Hakem Kararlarının Tenfizinde Doğrudan Uygulanan Kuralların Etkisi  135
4.2.1. Tenfiz Mahkemesi Tarafından Doğrudan Uygulanan Kurallara İlişkin Olarak Yapılacak İnceleme  137
4.2.1.1. Yapılacak İncelemenin Kapsamı  137
4.2.2. Tenfiz Mahkemesi Tarafından Yapılacak İncelemede Doğrudan Uygulanan Kuralların Etkisi  138
4.2.2.1. For Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları  139
4.2.2.2. For Hukuku Dışındaki Yabancı Bir Hukukun Doğrudan Uygulanan Kuralları  140
Sonuç  143
Kaynakça  147
 


Didem Kayalı
Eylül 2015
60.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%33)
Sepete Ekle
Hüseyin Pazarcı
Ocak 2021
45.90 TL
Sepete Ekle
Aydoğan Asar ...
Ocak 2021
96.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
I. BÖLÜM
DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN
(MÜDAHALECİ NORMLARIN) HUKUKİ NİTELİĞİ
1. DOĞRUDAN UYGULANAN KURAL KAVRAMI  21
1.1. Tanım  21
1.2. Hukuki Niteliği  22
2. DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN KAMU DÜZENİ İLE İLİŞKİSİ  24
2.1. Kamu Düzeni  24
2.1.1. Milli ve Milletlerarası Kamu Düzeni Kavramı  25
2.1.2. Kamu Düzeninin Özellikleri, Niteliği ve Etkisi  26
2.1.2.1. Kamu Düzeninin Özellikleri  26
2.1.2.2. Kamu Düzeninin Hukuki Niteliği  28
2.1.2.3. Kamu Düzeninin Etkileri  29
2.1.3. Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Kamu Düzeni  30
2.1.3.2. Kanunlar İhtilafı Kuralları Açısından Kamu Düzeni  30
2.1.3.3. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Açısından Kamu Düzeni  31
2.2. Doğrudan Uygulanan Kurallar ve Kamu Düzeni Bağlantısı  32
2.3. Doğrudan Uygulanan Kurallar ve Milletlerüstü Kamu Düzeni İlişkisi  36
3. DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN DEVLET YARGISINDAKİ UYGULAMA ALANI  38
3.1. For Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları  39
3.2. Lex Causae’nin Doğrudan Uygulanan Kuralları  42
3.3. Üçüncü Ülke Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları  43
4. ROMA I TÜZÜĞÜ’NDE DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLAR  51
4.1. Genel Olarak  51
4.2. Roma I Tüzüğünde Doğrudan Uygulanan Kurallar  54
4.2.1. Roma I Tüzüğü m. 9 f. 1 Uyarınca Doğrudan Uygulanan Kural Tanımı  57
4.2.2. Roma I Tüzüğü m. 9 f. 2 Uyarınca For Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları  60
4.2.3. Roma I Tüzüğü m. 9 f. 3 Uyarınca İfa Yeri Ülkesi (Üçüncü Ülke) Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları  61
II. BÖLÜM
MİLLETERARASI TİCARİ TAHKİM PROSEDÜRÜNDE DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN YERİ
1. MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİM  65
1.1. Genel Olarak  65
1.1.1. Milletlerarası Kavramı  66
1.1.2. Ticari Kavramı  69
1.2. Tahkimin Hukuki Niteliğine İlişkin Teoriler  70
1.2.1. Kazai Teori  71
1.2.2. Akdi Teori  72
1.2.3. Karma Teori  74
1.2.4. Otonom Teori  74
1.3. Milletlerarası Ticari Tahkimin Türleri  76
1.3.1. Ad Hoc Tahkim  76
1.3.2. Kurumsal Tahkim  77
2. MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE TATBİK EDİLECEK DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN BELİRLENMESİ  78
2.1. Tatbik Edilecek Doğrudan Uygulanan Kuralın Belirlenmesine İlişkin Yaklaşımlar  80
2.1.1. İlgili Bütün Hukuk Sistemlerine Ait Doğrudan Uygulanan Kuralların Tatbik Edilmesi Görüşü  81
2.1.2. Hiçbir Hukuk Sistemine Ait Doğrudan Uygulanan Kuralın Tatbik Edilmemesi Görüşü  83
2.1.3. Doğrudan Uygulanan Kuralın Tatbikinde Hakemin Takdir Yetkisinin Belirleyici Olması Gerektiği Görüşü  86
2.2. Doğrudan Uygulanan Kuralların Tatbikinde Hakemlerin Takdir Yetkisi  87
2.2.1. Hakemlerin Doğrudan Uygulanan Kuralları Tatbik Etmek Zorunda Olduğu Görüşü  87
2.2.2. Hakemlerin Doğrudan Uygulanan Kuralların Tatbikine İlişkin Olarak Takdir Yetkisine Sahip Olduğu Görüşü  90
2.2.2.1. Özel İlişki Metodu  91
2.2.2.1.2. Yakın İlişki Kriteri  92
2.2.2.2.2. Doğrudan Uygulanan Kural Niteliği Kriteri  93
2.2.2.2.3. Kuralın Uygulanmaya Değer Olması Kriteri  94
2.2.2.2. Milletlerüstü Kamu Düzeni Metodu  96
2.2.2.3. Tarafların Meşru Beklentilerinin Dikkate Alınması Metodu  97
3. MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİM YARGILAMASINDA DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN UYGULAMA ALANLARI  98
3.1. Uyuşmazlığın Tahkime Elverişliliği Açısından Doğrudan Uygulanan Kurallar  99
3.1.1. Rekabet Hukuku Açısından Tahkime Elverişlilik  105
3.1.2. Tüketici Hukuku Açısından Tahkime Elverişsizlik  107
3.1.3. İş Hukuku Açısından Tahkime Elverişsizlik  109
3.2. Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk Açısından Doğrudan Uygulanan Kurallar  111
3.2.1. Lex Contractus’un Doğrudan Uygulanan Kuralları  113
3.2.1.1 Lex Contractus Taraflarca Belirlenmişse  114
3.2.1.2. Lex Contractus Hakemlerce Belirlenmişse  117
3.2.2. Lex Contractus Dışındaki Hukuk Sistemlerinin Doğrudan Uygulanan Kuralları  118
3.2.2.1. Tahkim Yeri Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları  118
3.2.2.2. Üçüncü Ülke Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları  120
4. YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİNDE DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN ETKİSİ  130
4.1. Hakemlerin Tenfiz Edilebilir Karar Verme Sorumluluğu  131
4.2. Hakem Kararlarının Tenfizinde Doğrudan Uygulanan Kuralların Etkisi  135
4.2.1. Tenfiz Mahkemesi Tarafından Doğrudan Uygulanan Kurallara İlişkin Olarak Yapılacak İnceleme  137
4.2.1.1. Yapılacak İncelemenin Kapsamı  137
4.2.2. Tenfiz Mahkemesi Tarafından Yapılacak İncelemede Doğrudan Uygulanan Kuralların Etkisi  138
4.2.2.1. For Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları  139
4.2.2.2. For Hukuku Dışındaki Yabancı Bir Hukukun Doğrudan Uygulanan Kuralları  140
Sonuç  143
Kaynakça  147
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021