Vergi Yükümlüsünün Haklarının Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yoluyla Korunması Projesi ve Proje Konferansı Kitabı Prof. Dr. Esra Ekmekci, Prof. Dr. Gülsen Güneş, Doç. Dr. Gamze Gümüşkaya  - Kitap

Vergi Yükümlüsünün Haklarının Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yoluyla Korunması Projesi ve Proje Konferansı Kitabı

1. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
375
Barkod:
9786254328411
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
500,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
"Vergi Yükümlüsünün Haklarının Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yoluyla Korunması" konulu bu kitap; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen TTM KAP-2020-49 numaralı Kontratlı AR-GE Projesi'ne ("Proje") ve 6 Aralık 2022 tarihli ve aynı adlı Proje Konferansı'na dayanmaktadır. Kitapta, Proje konferansında sunulan tebliğler, tartışmalar, soru-cevap ve katkılar sistematik olarak düzenlenmiş ve ilgililerin istifadesine sunulmuş; Proje'nin metin kısmı da ek olarak kitaba dahil edilmiştir.
Çalışmada; vergi yükümlüsünün haklarını ilgilendiren uyuşmazlıklar bakımından T.C. Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular sonucunda verilen kararlar, vergi yükümlüsünün haklarına etkisi bakımından değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, vergi yükümlüsünün haklarının Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yoluyla korunmasında beklentiler, öneriler, bireysel başvurunun kabul edilebilirliği ve Yüksek Mahkeme kararlarının etkililiğine ilişkin tartışmalar yer almaktadır.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
AÇILIŞ KONUŞMALARI 
Prof. Dr. Esra EKMEKCİ 
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ 
Prof. Dr. Mahmut AK 
KEYNOTE KONUŞMASI 
Vergisel Meselelerde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Koruması 
Prof. Dr. Saadet YÜKSEL 
BİRİNCİ OTURUM 
"VERGİ YÜKÜMLÜSÜNÜN HAKLARININ ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLUYLA KORUNMASINDA BEKLENTİLER–I" 
Birinci Oturum Başkanı Açılış Konuşması 
Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ 
Verginin Yasallığı İlkesi ve İkincillik İlkesi Işığında T.C. Anayasa Mahkemesinin Bir Bankanın Mülkiyet Hakkı İhlali İddiasına İlişkin Dizi Kararlarındaki Çizgisine ve Olası Etkilerine Eleştirisel Bakış 
Prof. Dr. Esra EKMEKCİ 
Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ 
Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararları Çerçevesinde Yasal Süresi Geçtikten Sonra Verilen Beyannamelerde Mükellefin Adil Yargılanma ve Mülkiyet Haklarının İhlali 
Doç. Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU 
Arş. Gör. Mevlüt UZUNÖNER 
TARTIŞMALAR: SORU, CEVAP VE KATKILAR 
İKİNCİ OTURUM 
"VERGİ YÜKÜMLÜSÜNÜN HAKLARININ ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLUYLA KORUNMASINDA BEKLENTİLER–II" 
İkinci Oturum Başkanı Açılış Konuşması 
Av. Sinan NAİPOĞLU 
Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Yolunda Verdiği Kabul Edilebilirlik Kararlarına Eleştirisel Bakış 
Prof. Dr. Mahmut KAŞIKCI 
Mülkiyet Hakkı ve Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarının Vergi Yargılamasındaki Yerleşik İçtihatlara Yaklaşımı 
Prof. Dr. İrfan BARLASS 
Vergi Yükümlüsünün Gerekçeli Karar Hakkının Bireysel Başvuru Yoluyla Korunması 
Doç. Dr. Gamze GÜMÜŞKAYA 
Ne Bis İn İdem İlkesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarında Görüş Değişikliği ve Kararlara Eleştirel Bakış 
Doç. Dr. Altan RENÇBER 
TARTIŞMALAR: SORU, CEVAP VE KATKILAR 
ÜÇÜNCÜ OTURUM 
"VERGİSEL UYUŞMAZLIKLAR BAKIMINDAN ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILAN BİREYSEL BAŞVURUNUN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ VE YÜKSEK MAHKEME KARARLARININ ETKİLİLİĞİ" 
Üçüncü Oturum Başkanı Açılış Konuşması 
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR 
Bireysel Başvuru Denetiminin Norm Denetimini Dönüştürücü Etkisi: Vergi Konulu Kararlar Üzerinden Değerlendirme 
Dr. Abdullah TEKBAŞ 
Anayasa Mahkemesinin Yeniden Yargılama Yapılmasına Hükmedilen Bireysel Başvuru Kararlarına Eleştirisel Bakış 
Dr. Öğr. Üyesi Z. Ertunç ŞİRİN 
Arş. Gör. Selin OVALIOĞLU 
Bireysel Başvuru Sonucu Verilen Kararların Vergi Mahkemelerine Yansıması ve Uygulama Üzerine Bir Değerlendirme 
Ahmet GÜLER 
Bireysel Başvuru Süreciyle Birlikte Değişen Yargısal Paradigma ve Vergi Yargılaması 
Doç. Dr. Osman SARIASLAN 
TARTIŞMALAR: SORU, CEVAP VE KATKILAR 
EK 
VERGİ YÜKÜMLÜSÜNÜN HAKLARI 
KİTABA EKLİ PROJE 
GİRİŞ 
1. TEKNİK BÖLÜM 
1.1. PROJE MATERYALİ VE YÖNTEM 
1.1.1. VERGİSEL UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN TÜM ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TARANMASI 
1.1.2. TARANAN KARARLARIN OKUNMASI VE DERLENMESİ 
1.1.3. ANAYASA MAHKEMESİNİN HAK İHLALİ TESPİTİ SEBEBİYLE VERDİĞİ YENİDEN İNCELEME KARARLARI SONRASINDA VERİLEN İLK DERECE MAHKEMESİ KARARLARI İLE KANUN YOLUNDA VERİLEN KARARLARA ULAŞILMASI VE BU KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1.2. BULGULAR 
1.2.1. ANAYASA MAHKEMESİNE VERGİ YÜKÜMLÜSÜNÜN HAKLARI ÖZELİNDE BAŞVURUDA BULUNULAN HAKLAR 
1.2.2. ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURU YOLUNDA ESASA İLİŞKİN İNCELEME YAPTIĞI KARARLARIN YILLARA VE HAKLARA GÖRE DAĞILIMI 
1.2.3. ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURU İNCELEMESİNDE GEÇEN SÜRELER 
1.3. DEĞERLENDİRMELER VE TARTIŞMALAR 
1.3.1. BİREYSEL BAŞVURUNUN KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ AŞAMASI AÇISINDAN 
1.3.2. BİREYSEL BAŞVURUNUN ESASI BAKIMINDAN 
1.3.3. BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMELER VE TARTIŞMALAR 
1.3.4. SONUÇ 
KAYNAKÇA