Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Teori ve Türkiye Uygulamasına Güncel Bakış
Nisan 2016 / 1. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 41.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Her biri konusunda uzman akademisyen ve uygulamanın içindeki kişilerce kaleme alınan bu eser, üniversitelerde okutulmakta olan "Finansal Piyasalar" "Finansal Kurumlar" derslerine uygun olarak, sade bir dille kaleme alınmıştır. Kitabın benzer kitaplardan farkı, her konunun, konunun uzmanı tarafından kaleme alınmış olmasıdır.

Eserde küresel finans sisteminin temelleri tarihçesi ve fonksiyonları ile birlikte incelenmiş olup, finansal piyasaların detaylı incelemesi yapılmıştır. Ayrıca finansal araçların sınıflandırılması örnekler ile verilerek, finansal kurumlar detaylıca ele alınmıştır. Finans sistemin denetim mekanizması incelenerek son dönemde uygulamadaki önemi giderek anlaşılan finansal risklerin yönetimi anlatılarak finansal krizlerin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Finansal piyasalarda kurumsal yönetim yaklaşımı araştırılmış, Türk finans piyasasının etkin piyasa analizi yapılmıştır.

Kitap, lisans ve yüksek lisans seviyesinde finans alanındaki öğrencilere, finans sektörü çalışanlarına ve finans araştırmalarına hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Finans Sisteminin Temelleri, Yrd. Doç. Dr. Nalan ECE
Finansal Piyasalar ve Araçları, Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AYDIN
Finansal Kurumlar, Doç. Dr. Fatma Dilvin TAŞKIN
Finansal Sistemin Düzenlenmesi, Av. Elif EREN
Finansal Risk Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Selin SARILI
Finansal Krizler, Yrd. Doç. Dr.Selin SARILI
Finansal Piyasalarda Denetim, Dr. Sezer Bozkuş KAHYAOĞLU
Finansal Piyasalarda Kurumsal Yönetim, Yrd. Doç. Dr. Aysel GÜNDOĞDU
Finansal Piyasalarda Etkinlik, Dr. Yener COŞKUN – Dr. Ünal SEVEN
Barkod: 9789750237652
Yayın Tarihi: Nisan 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Sunuş  5
Önsöz  7
Tablolar Listesi  17
Şekiller ve Grafikler Listesi  19
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm  
FİNANSAL SİSTEMİN TEMELLERİ  
  Yrd. Doç. Dr. Nalan ECE
1.1. Finans Kavramı ve Tarihçesi  27
1.2. Finansın Temel Fonksiyonları  30
1.2.1. Finansman Fonksiyonu (Finansman Kararları)  31
1.2.2. Yatırım Kararları  33
1.2.3. Dividant Kararları  34
1.3. Finans Sisteminin Küreselleşmedeki Yeri ve Önemi  38
1.3.1. Küreselleşmenin Tanımı ve Gelişimi  38
1.3.2. Küreselleşmenin Finansal Gelişmelere Etkisi  39
Kaynakça  44
İkinci Bölüm  
FİNANSAL PİYASALAR  
  Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AYDIN
2.1. Finansal Piyasa Tanımı  49
2.2. Finansal Piyasaların Temel İşlevleri  50
2.3. Finansal Piyasaların Yapısı  53
2.3.1. Borç ve Ortaklık Piyasaları  53
2.3.2. Birincil ve İkincil Piyasalar  54
2.3.3. Organize ve Tezgahüstü Piyasalar  54
2.3.4. Spot ve Vadeli Piyasalar  55
2.3.5. Para ve Sermaye Piyasaları  55
2.4. Finansal Aracılık ve Finansal Kurumlar  55
2.5. Türkiye’de Finansal Piyasalar  57
2.6. Finansal Araçlar  58
2.6.1. Para Piyasası Araçları  58
2.6.2. Sermaye Piyasası Araçları  61
2.6.3. Döviz Piyasaları  64
2.7. Uluslararası Finansal Piyasalar  65
2.7.1. Yabancı Tahvil Piyasası  65
2.7.2. Eurobond (Eurotahvil) Piyasası  66
2.7.3. Europara Piyasası  66
2.7.4. Uluslararası Menkul Kıymet Borsaları  66
2.8. Küreselleşme ve Finansal Piyasalar  67
EK: Türkiye’de Finans Piyasalara İlişkin Seçilmiş Bazı Göstergeler  71
Kaynakça  76
Üçüncü Bölüm  
FİNANSAL KURUMLAR  
  Doç. Dr. Fatma Dilvin TAŞKIN
3.1. Finansal Kurumlar ve Türleri  81
3.1.1. Bankacılık  82
3.1.1.1. Bankacılığın Tarihi  82
3.1.1.2. Türkiye’de Bankacılığın Gelişimi  83
3.1.1.3. Banka Türleri  90
3.1.1.3.1. Mevduat Bankaları  90
3.1.1.3.2. Kalkınma Bankaları ve Yatırım Bankaları  91
3.1.1.3.3. Katılım Bankaları  92
3.1.1.3.4. Merkez Bankaları  93
3.1.2. Sermaye Piyasası Kurumları  95
3.1.2.1. Borsa İstanbul  98
3.1.2.2. Sermaye Piyasası Kurulu  100
3.1.2.3. Aracı Kurumlar  102
3.1.2.4. Yatırım Ortaklıkları  103
3.1.2.5. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları  104
3.1.2.6. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları  105
3.1.2.7. Yatırım Fonları  107
3.1.3. Diğer Mali Aracı Kurumlar  109
3.1.3.1. Finansal Kiralama Şirketleri  109
3.1.3.2. Faktoring  110
3.1.3.3. Forfaiting  110
3.1.3.4. Finansman Şirketleri  111
3.1.3.5. Sigorta Şirketleri  111
3.1.3.6. Bireysel Emeklilik Şirketleri  113
3.1.3.7. Varlık Yönetim Şirketleri  113
Kaynakça  114
Dördüncü Bölüm  
FİNANSAL PİYASALAR DÜZENLEMELERİ  
  Av. Elif EREN
4.1. Finansal Sistem  119
4.2. Sermaye Piyasası Mevzuatı  119
4.2.1. Sermaye Piyasası Kanunu’nun Amacı  120
4.2.2. Sermaye Piyasası Kanunu’nun Kapsamı  120
4.3. Sermaye Piyasası Araçları  121
4.3.1. Hisse Senetleri  122
4.3.2. Tahvil  123
4.3.3. Katılma İntifa Senetleri  123
Kaynakça  124
Beşinci Bölüm  
FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ  
  Yrd. Doç. Dr. Selin SARILI
5.1. Risk Kavramı  127
5.2. Risk ve Getiri İlişkisi  127
5.3. Risk Türleri  128
5.3.1. Sistematik Riskler  129
5.3.1.1. Enflasyon Riski  130
5.3.2.2. Piyasa Riski  130
5.3.1.3. Döviz Kuru Riski  131
5.3.1.4. Emtia Fiyat Riski  133
5.3.1.5. Faiz Oranı Riski  133
5.3.2. Sistematik Olmayan Riskler  134
5.3.2.1. Finansal Risk  135
5.3.2.2. Kredi Riski  135
5.3.2.3. Likidite Riski  136
5.3.2.4. Operasyonel Risk  136
5.4. Uluslararası Yatırımlar ve Risk Yönetim İlişkisi  138
5.5. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Risk Yönetimi ve Gelişimi  140
5.5.1. Gelişmiş Ülkeler ve Risk Yönetimi  142
5.5.2. Gelişmekte Olan Ülkeler ve Risk Yönetimi  146
5.5.3. Risk Yönetim Ülke Uygulamaları  161
5.5.3.1. Kurumsal Risk Yönetim Standardı  161
5.5.3.2. İngiltere Risk Yönetim Modeli  162
5.5.3.3. Amerika Risk Yönetim Modeli  164
Kaynakça  165
Altıncı Bölüm  
FİNANSAL KRİZLER  
  Yrd. Doç. Dr. Selin SARILI
6.1. Kriz Kavramı  169
6.1.1. Finansal Krizler  170
6.1.1.1. Finansal Krizlerin Nedenleri  170
6.1.1.2. Finansal Kriz Modelleri  171
6.1.1.2.1. Birinci Nesil Kriz Modelleri  172
6.1.1.2.2. İkinci Nesil Kriz Modelleri  173
6.1.1.2.3. Üçüncü Nesil Kriz Modelleri  174
6.1.1.3. Finansal Kriz Türleri  175
6.1.1.3.1. Sistemik Finansal Krizler  175
6.1.1.3.2. Dış Borç Krizleri  177
6.1.1.3.3. Bankacılık Krizleri  178
6.1.1.3.4. İkiz Krizler  179
6.1.1.3.5. Para Krizi  180
6.2. Dünyada ve Türkiye’de Yaşanan Finansal Krizler  181
6.2.1. 1929 Dünya Ekonomik Buhran  182
6.2.2. 1992 Avrupa Para Sistemi (ERM) Krizi  183
6.2.3. 1994 Meksika Krizi  184
6.2.4. 2001 Arjantin Krizi  185
6.2.5. 1997 Asya Krizi  186
6.2.6. 1998 Rusya Krizi  188
6.2.7. 1994, 2000 ve 2001 Türkiye Krizi  189
6.2.8. 2008 Küresel Finans Krizi  191
Kaynakça  193
Yedinci Bölüm  
FİNANSAL PİYASALARDA DENETİM  
  Dr. Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU
7.1. Denetim ile İlgili Temel Kavramlar  197
7.2. Denetimin Türleri  204
7.2.1. Denetçilerin Statüsüne Göre Sınıflama  205
7.2.1.1. Bağımsız Denetim  206
7.2.1.2. İç Denetim  208
7.2.1.3. Bağımsız Denetim ile İç Denetim İlişkisi  211
7.2.1.4. Kamu Denetimi  213
7.2.2. Denetimin Fayda/Amacına Göre Sınıflama  214
7.2.2.1.Finansal Tablo Denetimi  214
7.2.2.2. Uygunluk Denetimi  216
7.2.2.3. Faaliyet Denetimi  217
7.2.3. Denetimin Zamanına Göre Sınıflama  218
7.2.3.1. Sürekli Denetim  218
7.2.3.2. Ara Denetim  218
7.2.3.3. Son Denetim  219
7.2.3.4. Özel Denetim  219
7.3. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları  219
7.3.1. Bağımsız Denetim Standartları  221
7.3.1.1. Genel Standartlar  221
7.3.1.1.1. Mesleki Eğitim ve Yeterlik Standardı  221
7.3.1.1.2. Bağımsız Davranma Standardı  222
7.3.1.1.3 Mesleki Özen ve Dikkat Standardı  222
7.3.1.2. Çalışma Alanı Standartları  222
7.3.1.2.1. Planlama ve Gözetim Standardı  222
7.3.1.2.2. İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgi Edinme Standardı  223
7.3.1.2.3. Kanıt Toplama Standardı  223
7.3.1.3. Raporlama Standartları  224
7.3.1.3.1. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı  224
7.3.1.3.2. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinde Devamlılık Standardı  224
7.3.1.3.3. Finansal Tablolardaki Açıklamaların Yeterliliği Standardı  224
7.3.1.3.4. Görüş Bildirme Standardı  224
7.3.1.4. İç Denetim Standartları  224
7.3.1.4.1. Nitelik Standartları  224
7.3.1.4.2. Çalışma Alanı Standartları  225
7.3.1.4.3. Raporlama Standartları  226
7.4. Denetim Süreci  226
7.5. Finansal Kurumlarda Risk Esaslı Denetim Yaklaşımı  227
7.5.1. Finansal Piyasalarda Yaşanan Suiistimaller  229
7.6. Finansal Kurumlarda Denetim Organizasyonu, Roller ve Sorumluluklar  230
7.6.1. Denetim Komitesi  231
7.6.2. Risk Yönetimi Fonksiyonu  233
7.6.3. İç Denetim Fonksiyonu  234
7.6.4. İç Kontrol Fonksiyonu  235
7.6.5. Bilgi Teknolojileri Denetim Fonksiyonu  235
7.7. Finansal Piyasaların ve Kurumların Denetlenme Gereksinimi  237
7.8. Bilgi Teknolojileri Denetim Süreci  242
Kaynakça  245
Sekizinci Bölüm  
FİNANSAL PİYASALARDA KURUMSAL YÖNETİM  
  Yrd. Doç. Dr. Aysel GÜNDOĞDU
8.1. Kurumsal Yönetim Yaklaşımı  251
8.1.1. Genel Kabul Görmüş Kurumsal Yönetim İlkeleri  253
8.1.1.1. Eşitlik  253
8.1.1.2. Şeffaflık  253
8.1.2.3. Hesap Verilebilirlik  253
8.1.1.4. Sorumluluk  253
8.2. Finansal Piyasalarda Kurumsal Yönetimin Gelişimi  254
8.3. Dünya Finans Piyasalarında Kurumsal Yönetim  254
8.4. Türk Finans Piyasalarında Kurumsal Yönetim  255
8.4.1. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD): “Kurumsal Yönetim: En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve İşleyişi” Raporu  255
8.4.2. Sermaye Piyasası Kurulu: “Kurumsal Yönetim İlkeleri”  257
8.4.3. Bankaların Kurumsal Yönetim İlkeleri  259
8.5. Finansal Piyasalarda Kurumsal Yönetim Uygulamaları  259
8.6. Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi  262
Kaynakça  264
Dokuzuncu Bölüm  
FİNANSAL PİYASALARIN ETKİNLİĞİ  
  Dr. Yener COŞKUN – Dr. Ünal SEVEN
9.1. Finansal Piyasalarda Etkinlik  269
9.2. Etkin Piyasalar Hipotezi  270
9.2.1. Sermaye Piyasalarında Bilgiye Erişim ve Piyasa Etkinliği  270
9.2.2. İktisat Tarihi Düzleminde Piyasa Etkinliği ve EPH  272
9.2.3. Rassal Yürüyüş ve Zayıf Form Etkin Piyasa  274
9.2.4. Yarı Güçlü Form Etkin Piyasa  276
9.2.5. Güçlü Form Etkin Piyasa  278
9.3. Etkin Piyasalar Hipotezine İlişkin Yerli Literatür  280
9.4. Ampirik Analizler: Veri, Yöntem ve Bulgular  282
9.4.1. Veri  282
9.4.2. Yöntem  282
9.4.3. Birim Kök Testleri  283
9.4.3.1. Geleneksel Birim Kök Testleri: ADF ve KPSS  283
9.4.3.2. Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri: LS (2003) ve NP (2010)  284
9.4.4. Bulgular  286
9.4.4.1. Normal Dağılım Testi  286
9.4.4.2. Geleneksel Birim Kök Testleri  287
9.4.4.3. Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri  289
9.5. Sonuç  291
Kaynakça  293
Kavramlar Dizini  301
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Sunuş  5
Önsöz  7
Tablolar Listesi  17
Şekiller ve Grafikler Listesi  19
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm  
FİNANSAL SİSTEMİN TEMELLERİ  
  Yrd. Doç. Dr. Nalan ECE
1.1. Finans Kavramı ve Tarihçesi  27
1.2. Finansın Temel Fonksiyonları  30
1.2.1. Finansman Fonksiyonu (Finansman Kararları)  31
1.2.2. Yatırım Kararları  33
1.2.3. Dividant Kararları  34
1.3. Finans Sisteminin Küreselleşmedeki Yeri ve Önemi  38
1.3.1. Küreselleşmenin Tanımı ve Gelişimi  38
1.3.2. Küreselleşmenin Finansal Gelişmelere Etkisi  39
Kaynakça  44
İkinci Bölüm  
FİNANSAL PİYASALAR  
  Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AYDIN
2.1. Finansal Piyasa Tanımı  49
2.2. Finansal Piyasaların Temel İşlevleri  50
2.3. Finansal Piyasaların Yapısı  53
2.3.1. Borç ve Ortaklık Piyasaları  53
2.3.2. Birincil ve İkincil Piyasalar  54
2.3.3. Organize ve Tezgahüstü Piyasalar  54
2.3.4. Spot ve Vadeli Piyasalar  55
2.3.5. Para ve Sermaye Piyasaları  55
2.4. Finansal Aracılık ve Finansal Kurumlar  55
2.5. Türkiye’de Finansal Piyasalar  57
2.6. Finansal Araçlar  58
2.6.1. Para Piyasası Araçları  58
2.6.2. Sermaye Piyasası Araçları  61
2.6.3. Döviz Piyasaları  64
2.7. Uluslararası Finansal Piyasalar  65
2.7.1. Yabancı Tahvil Piyasası  65
2.7.2. Eurobond (Eurotahvil) Piyasası  66
2.7.3. Europara Piyasası  66
2.7.4. Uluslararası Menkul Kıymet Borsaları  66
2.8. Küreselleşme ve Finansal Piyasalar  67
EK: Türkiye’de Finans Piyasalara İlişkin Seçilmiş Bazı Göstergeler  71
Kaynakça  76
Üçüncü Bölüm  
FİNANSAL KURUMLAR  
  Doç. Dr. Fatma Dilvin TAŞKIN
3.1. Finansal Kurumlar ve Türleri  81
3.1.1. Bankacılık  82
3.1.1.1. Bankacılığın Tarihi  82
3.1.1.2. Türkiye’de Bankacılığın Gelişimi  83
3.1.1.3. Banka Türleri  90
3.1.1.3.1. Mevduat Bankaları  90
3.1.1.3.2. Kalkınma Bankaları ve Yatırım Bankaları  91
3.1.1.3.3. Katılım Bankaları  92
3.1.1.3.4. Merkez Bankaları  93
3.1.2. Sermaye Piyasası Kurumları  95
3.1.2.1. Borsa İstanbul  98
3.1.2.2. Sermaye Piyasası Kurulu  100
3.1.2.3. Aracı Kurumlar  102
3.1.2.4. Yatırım Ortaklıkları  103
3.1.2.5. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları  104
3.1.2.6. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları  105
3.1.2.7. Yatırım Fonları  107
3.1.3. Diğer Mali Aracı Kurumlar  109
3.1.3.1. Finansal Kiralama Şirketleri  109
3.1.3.2. Faktoring  110
3.1.3.3. Forfaiting  110
3.1.3.4. Finansman Şirketleri  111
3.1.3.5. Sigorta Şirketleri  111
3.1.3.6. Bireysel Emeklilik Şirketleri  113
3.1.3.7. Varlık Yönetim Şirketleri  113
Kaynakça  114
Dördüncü Bölüm  
FİNANSAL PİYASALAR DÜZENLEMELERİ  
  Av. Elif EREN
4.1. Finansal Sistem  119
4.2. Sermaye Piyasası Mevzuatı  119
4.2.1. Sermaye Piyasası Kanunu’nun Amacı  120
4.2.2. Sermaye Piyasası Kanunu’nun Kapsamı  120
4.3. Sermaye Piyasası Araçları  121
4.3.1. Hisse Senetleri  122
4.3.2. Tahvil  123
4.3.3. Katılma İntifa Senetleri  123
Kaynakça  124
Beşinci Bölüm  
FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ  
  Yrd. Doç. Dr. Selin SARILI
5.1. Risk Kavramı  127
5.2. Risk ve Getiri İlişkisi  127
5.3. Risk Türleri  128
5.3.1. Sistematik Riskler  129
5.3.1.1. Enflasyon Riski  130
5.3.2.2. Piyasa Riski  130
5.3.1.3. Döviz Kuru Riski  131
5.3.1.4. Emtia Fiyat Riski  133
5.3.1.5. Faiz Oranı Riski  133
5.3.2. Sistematik Olmayan Riskler  134
5.3.2.1. Finansal Risk  135
5.3.2.2. Kredi Riski  135
5.3.2.3. Likidite Riski  136
5.3.2.4. Operasyonel Risk  136
5.4. Uluslararası Yatırımlar ve Risk Yönetim İlişkisi  138
5.5. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Risk Yönetimi ve Gelişimi  140
5.5.1. Gelişmiş Ülkeler ve Risk Yönetimi  142
5.5.2. Gelişmekte Olan Ülkeler ve Risk Yönetimi  146
5.5.3. Risk Yönetim Ülke Uygulamaları  161
5.5.3.1. Kurumsal Risk Yönetim Standardı  161
5.5.3.2. İngiltere Risk Yönetim Modeli  162
5.5.3.3. Amerika Risk Yönetim Modeli  164
Kaynakça  165
Altıncı Bölüm  
FİNANSAL KRİZLER  
  Yrd. Doç. Dr. Selin SARILI
6.1. Kriz Kavramı  169
6.1.1. Finansal Krizler  170
6.1.1.1. Finansal Krizlerin Nedenleri  170
6.1.1.2. Finansal Kriz Modelleri  171
6.1.1.2.1. Birinci Nesil Kriz Modelleri  172
6.1.1.2.2. İkinci Nesil Kriz Modelleri  173
6.1.1.2.3. Üçüncü Nesil Kriz Modelleri  174
6.1.1.3. Finansal Kriz Türleri  175
6.1.1.3.1. Sistemik Finansal Krizler  175
6.1.1.3.2. Dış Borç Krizleri  177
6.1.1.3.3. Bankacılık Krizleri  178
6.1.1.3.4. İkiz Krizler  179
6.1.1.3.5. Para Krizi  180
6.2. Dünyada ve Türkiye’de Yaşanan Finansal Krizler  181
6.2.1. 1929 Dünya Ekonomik Buhran  182
6.2.2. 1992 Avrupa Para Sistemi (ERM) Krizi  183
6.2.3. 1994 Meksika Krizi  184
6.2.4. 2001 Arjantin Krizi  185
6.2.5. 1997 Asya Krizi  186
6.2.6. 1998 Rusya Krizi  188
6.2.7. 1994, 2000 ve 2001 Türkiye Krizi  189
6.2.8. 2008 Küresel Finans Krizi  191
Kaynakça  193
Yedinci Bölüm  
FİNANSAL PİYASALARDA DENETİM  
  Dr. Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU
7.1. Denetim ile İlgili Temel Kavramlar  197
7.2. Denetimin Türleri  204
7.2.1. Denetçilerin Statüsüne Göre Sınıflama  205
7.2.1.1. Bağımsız Denetim  206
7.2.1.2. İç Denetim  208
7.2.1.3. Bağımsız Denetim ile İç Denetim İlişkisi  211
7.2.1.4. Kamu Denetimi  213
7.2.2. Denetimin Fayda/Amacına Göre Sınıflama  214
7.2.2.1.Finansal Tablo Denetimi  214
7.2.2.2. Uygunluk Denetimi  216
7.2.2.3. Faaliyet Denetimi  217
7.2.3. Denetimin Zamanına Göre Sınıflama  218
7.2.3.1. Sürekli Denetim  218
7.2.3.2. Ara Denetim  218
7.2.3.3. Son Denetim  219
7.2.3.4. Özel Denetim  219
7.3. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları  219
7.3.1. Bağımsız Denetim Standartları  221
7.3.1.1. Genel Standartlar  221
7.3.1.1.1. Mesleki Eğitim ve Yeterlik Standardı  221
7.3.1.1.2. Bağımsız Davranma Standardı  222
7.3.1.1.3 Mesleki Özen ve Dikkat Standardı  222
7.3.1.2. Çalışma Alanı Standartları  222
7.3.1.2.1. Planlama ve Gözetim Standardı  222
7.3.1.2.2. İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgi Edinme Standardı  223
7.3.1.2.3. Kanıt Toplama Standardı  223
7.3.1.3. Raporlama Standartları  224
7.3.1.3.1. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı  224
7.3.1.3.2. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinde Devamlılık Standardı  224
7.3.1.3.3. Finansal Tablolardaki Açıklamaların Yeterliliği Standardı  224
7.3.1.3.4. Görüş Bildirme Standardı  224
7.3.1.4. İç Denetim Standartları  224
7.3.1.4.1. Nitelik Standartları  224
7.3.1.4.2. Çalışma Alanı Standartları  225
7.3.1.4.3. Raporlama Standartları  226
7.4. Denetim Süreci  226
7.5. Finansal Kurumlarda Risk Esaslı Denetim Yaklaşımı  227
7.5.1. Finansal Piyasalarda Yaşanan Suiistimaller  229
7.6. Finansal Kurumlarda Denetim Organizasyonu, Roller ve Sorumluluklar  230
7.6.1. Denetim Komitesi  231
7.6.2. Risk Yönetimi Fonksiyonu  233
7.6.3. İç Denetim Fonksiyonu  234
7.6.4. İç Kontrol Fonksiyonu  235
7.6.5. Bilgi Teknolojileri Denetim Fonksiyonu  235
7.7. Finansal Piyasaların ve Kurumların Denetlenme Gereksinimi  237
7.8. Bilgi Teknolojileri Denetim Süreci  242
Kaynakça  245
Sekizinci Bölüm  
FİNANSAL PİYASALARDA KURUMSAL YÖNETİM  
  Yrd. Doç. Dr. Aysel GÜNDOĞDU
8.1. Kurumsal Yönetim Yaklaşımı  251
8.1.1. Genel Kabul Görmüş Kurumsal Yönetim İlkeleri  253
8.1.1.1. Eşitlik  253
8.1.1.2. Şeffaflık  253
8.1.2.3. Hesap Verilebilirlik  253
8.1.1.4. Sorumluluk  253
8.2. Finansal Piyasalarda Kurumsal Yönetimin Gelişimi  254
8.3. Dünya Finans Piyasalarında Kurumsal Yönetim  254
8.4. Türk Finans Piyasalarında Kurumsal Yönetim  255
8.4.1. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD): “Kurumsal Yönetim: En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve İşleyişi” Raporu  255
8.4.2. Sermaye Piyasası Kurulu: “Kurumsal Yönetim İlkeleri”  257
8.4.3. Bankaların Kurumsal Yönetim İlkeleri  259
8.5. Finansal Piyasalarda Kurumsal Yönetim Uygulamaları  259
8.6. Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi  262
Kaynakça  264
Dokuzuncu Bölüm  
FİNANSAL PİYASALARIN ETKİNLİĞİ  
  Dr. Yener COŞKUN – Dr. Ünal SEVEN
9.1. Finansal Piyasalarda Etkinlik  269
9.2. Etkin Piyasalar Hipotezi  270
9.2.1. Sermaye Piyasalarında Bilgiye Erişim ve Piyasa Etkinliği  270
9.2.2. İktisat Tarihi Düzleminde Piyasa Etkinliği ve EPH  272
9.2.3. Rassal Yürüyüş ve Zayıf Form Etkin Piyasa  274
9.2.4. Yarı Güçlü Form Etkin Piyasa  276
9.2.5. Güçlü Form Etkin Piyasa  278
9.3. Etkin Piyasalar Hipotezine İlişkin Yerli Literatür  280
9.4. Ampirik Analizler: Veri, Yöntem ve Bulgular  282
9.4.1. Veri  282
9.4.2. Yöntem  282
9.4.3. Birim Kök Testleri  283
9.4.3.1. Geleneksel Birim Kök Testleri: ADF ve KPSS  283
9.4.3.2. Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri: LS (2003) ve NP (2010)  284
9.4.4. Bulgular  286
9.4.4.1. Normal Dağılım Testi  286
9.4.4.2. Geleneksel Birim Kök Testleri  287
9.4.4.3. Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri  289
9.5. Sonuç  291
Kaynakça  293
Kavramlar Dizini  301
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021