Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Hukuk Eğitimi ve Öğretimi
Ekim 2016 / 1. Baskı / 330 Syf.
Fiyatı: 39.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Hukuk eğitiminin amacı kaynaklara, kavramlara, ilkelere ve kurumlara hâkim ayrıca uyuşmazlıkları adil ve etkin şekilde çözebilecek hukukçular yetiştirmektir. Bu eğitim geleceğin hukukçularının insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi değerleri benimsemesinde yol gösterici olmalıdır. Mevcut eğitim sistemimiz, ilköğretim seviyesinden yükseköğretime kadar, bu amaçları gerçekleştirmenin çok uzağındadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk devleti ilkesi hayata geçirilememektedir. Bu sorunun kaynağında yatan temel sebeplerden birisi, sürekli göz ardı edilmesine rağmen, hukuk eğitimindeki giderilemeyen eksiklikler ve yapılan hatalardır.

Bir ödüle layık görülmüş bu çalışmada hukuk eğitiminin tarihi araştırılmış ve geçmişten kültürel olarak devraldığımız sorunların kökenine inilmeye çalışılmıştır. Eserde hukuk eğitiminin güncel sorunları ciddi miktarda veriden faydalanarak irdelenmiştir. Kitapta sadece durum tespiti yapılmamış aynı zamanda değinilen problemlere ilişkin çözüm önerileri sunulmuş ve hukuk eğitiminde yararlanılabilecek alternatif eğitim metotları incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Hukuk Eğitimi ve Öğretimi Tarihi
Hukuk Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Arz, Talep ve Rekabet Ortamı
Hukuk Eğitimi ve Öğretiminin Güncel Sorunları
Hukuk Eğitimi ve Öğretiminde Kullanılabilecek Örnek Modeller
Barkod: 9789750239540
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 330
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Teşekkürler  9
Tablolar ve Şekiller Listesi  15
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUK EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ TARİHİ
1.1. Antik Yunan ve Roma’da Hukuk Eğitimi ve Öğretimi  23
1.1.1. Antik Yunan’da Hukuk Eğitimi ve Öğretimi  23
1.1.2. Roma Cumhuriyeti ve İmparatorluğu’nda Hukuk Eğitimi ve Öğretimi  24
1.2. Osmanlı İmparatorluğu’nda Hukuk Eğitimi ve Öğretimi  30
1.2.1. Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Dönemi’ne Kadar Hukuk Eğitimi ve Öğretimi  30
a. Hukuk Eğitimi ve Öğretimi  30
b. Adli Teşkilatlanma  34
1.2.2. Batılılaşma (Tanzimat) Dönemi’nden Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Kadar Hukuk Eğitimi ve Öğretimi  37
a. Hukuk ve Eğitim Alanındaki Reformlar  37
b. Mekteb–i Maârif–i Adliye  47
c. Divan–ı Ahkâm–ı Adliyye Kavânîn ve Nizamât Dershanesi  48
d. Muallimhâne–i Nüvvâb (Mekteb–i Nüvvâb – Medresetü’l–Kuzât)  50
e. Darülfünun  55
f. Mekteb–i Hukuk–ı Sultani ve Darülfünunu Sultani  57
g. Hukuk Mektebi (Mekteb–i Hukuk–ı Şâhâne)  60
h. Konya Hukuk Mektebi  69
1.3. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşundan Sonra Hukuk Eğitimi ve Öğretimi  71
1.3.1. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Kuruluşu  72
1.3.2. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Kuruluşu  77
İKİNCİ BÖLÜM
HUKUK EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK
ARZ, TALEP VE REKABET ORTAMI
2.1. Hukuk Eğitimi ve Öğretimine Lisans Seviyesindeki Talebin Sebepleri  83
2.1.1. Hukuk Fakültelerinin Popülerliği  83
2.1.2. Sosyo–Ekonomik Sebepler  85
2.1.3. Kariyer Seçenekleri ve Hukukçuluğun İtibarı  87
2.1.4. Öğrenci Afları  90
2.1.5. Dikey Geçiş Uygulaması  91
2.1.6. Sonuç  92
2.2. Lisans Seviyesinde Hukuk Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Rekabet Ortamı  97
2.2.1. Rekabet Ortamı  97
2.2.2. Başarı Sırasına Göre Sınırlama  124
2.2.3. Sonuç  135
2.3. Hukuk Eğitimi ve Öğretiminin Lisans Seviyesindeki Arzı  137
2.3.1. Siyasi Amaçlarla Yeni Hukuk Fakülteleri Kurulması  137
2.3.2. Ekonomik Amaçlarla Yeni Hukuk Fakülteleri Kurulması  143
2.3.2. Yeni Kurulan Hukuk Fakülteleri ve Sorunları  146
2.3.3. Hukuk Fakültelerinin Artan Kontenjanı  159
2.4. Hukuk Eğitimi ve Öğretimine Lisansüstü Seviyede Talep  164
2.4.1. Hukuk Alanında Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları  164
a. Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları  164
b. Doktora Programlarına Başvuru Koşulları  166
c. ALES Sınavı  167
2.4.2. Hukuk Eğitimine Lisansüstü Seviyede Talep ve Sebepleri  169
2.5. Hukuk Eğitimi ve Öğretiminin Lisansüstü Seviyesindeki Arzı  174
2.5.1. Yeni Bir Lisansüstü Eğitim Programı Açılmasının Koşulları  174
2.5.2. Hukuk Alanında Lisansüstü Eğitimin Sorunları  179
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUK EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNİN
GÜNCEL SORUNLARI
3.1. Merkezi Sınavlar, İlk ve Ortaöğretimin Sorunları  185
3.1.1. Hukuk Fakültesine Kayıt Olabilmek için Girilen Merkezi Sınavlar  185
3.1.2. Hukukun Dil ve Matematikle İlişkisi  189
a. Hukukun Dil ile İlişkisi  189
b. Hukukun Matematik ile İlişkisi  191
3.1.3. İlk ve Ortaöğretimin Sorunları  192
3.2. Hukuk Fakültelerindeki Öğretim Görevlisi Sayısı  195
3.2.1. YÖK’ün Hatalı Politikaları  195
3.2.2. Araştırma Görevlilerinin Önemi  199
3.2.3. Tecrübeli Öğretim Üyesi Eksikliği  201
3.2.4. Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı  205
a. Hukukçu Olmayan Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri  208
b. Değişen Koşullar  210
3.2.5. Günümüzdeki Tablo ve Sonuç  214
3.3. Hukuk Eğitim ve Öğretiminde Yabancı Dil ve Önemi  220
3.4. Takrir Yöntemi  229
3.5. Hukuk Eğitim ve Öğretiminde Kullanılan Ders Kitapları  234
3.6. Hukuk Alanındaki Akademik Çalışmaların Nitelik ve Niceliği  238
3.7. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  243
3.8. Hukuk Felsefesi, Sosyolojisi ve Tarihinin Önemi ve Hukuk Eğitim Öğretimindeki Rolü  251
3.8.1. Hukuk Sosyolojisinin Önemi  252
3.8.2. Hukuk Tarihinin Önemi  253
3.8.3. Hukuk Felsefesinin Önemi  257
3.9. Öğretim Görevlilerinin Öğrenciye Yaklaşımı  261
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HUKUK EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK ÖRNEK MODELLER
4.1. Probleme Dayalı Öğrenim Modeli  270
4.2. Hukuk Kliniği  279
4.2.1. Lisans Aşamasında Staj  287
4.2.2. Gölge Hâkim–Savcı Projesi  290
4.2.3. Sanal Mahkemeler  290
4.3. Hukuk ve Sinema Dersi  293
4.4. Temsili Rol Oynama Yöntemi  299
Kaynakça  303
Kavram Dizini  329
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Yılmaz Aslan ...
Ekim 2017
18.50 TL
Sepete Ekle
Ender Ethem Atay
Ekim 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
Tekin Akıllıoğlu
Ekim 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
Abdullah Dinçkol
Eylül 2017
27.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017