Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:11 – Sayı:1 Temmuz 2023 Dr. Öğr. Üyesi Alper Işık

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:11 – Sayı:1

Temmuz 2023

1. Baskı, 
Temmuz 2023
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
768
Barkod:
2147768023075
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
570,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Ürün Açıklaması
Sakarya Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan "Hukuk Fakültesi Dergisi" yılda iki kez okuyucuyla buluşuyor. Farklı konularda çok sayıda makaleye yer veren derginin bu ay ki sayısında; Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Tez Özetlerinden oluşan makalelere ulaşabilirsiniz.
Ürün Konu Başlıkları
.
ÖZEL HUKUK
.
Adi Yazılı Şeklin Gerçekleşmiş Sayılması İçin Faksın Teyidini Kim ve Hangi Yolla Yapar? Prof. Dr. Burak ÖZEN
.
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Yazılı Tahliye Taahhüdü ve Uygulamada Karşılaşılabilecek Sorunlar, Prof. Dr. İpek SAĞLAM
.
Otonom Araçlarda Yapay Zekâ, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Sonuçları, Prof. Dr. Şafak NARBAY – Şerife Nur KİRAZLI
.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Kusursuz Sorumluluğu, Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN – Arş. Gör. Rumeysa Betül YILDIRIM
.
İşçinin Ölümü veya Gaipliğinin İş Sözleşmesine Yönelik Sonuçları, Dr. Öğr. Üyesi Arkın GÜNAY
.
Uluslararası Korumada Çok Vatandaşlık Meselesine Genel Bakış, Dr. Öğr. Üyesi Belkıs VURAL ÇELENK
.
Sosyal Medya Platformları Aracılığıyla Paylaşılan Reklamların İdari Yönden Denetimine Dair Düşünceler, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR
.
Akıllı Sözleşmelerin Genel İşlem Koşulları Bakımından Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Özge BÖLÜKBAŞI
.
Depremde Kaybolanların Hukuki Durumlarının Gaiplik ve Ölüm Karinesi Yönünden Ele Alınması, Dr. Öğr. Üyesi Özlem SARI FİDAN
.
Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Birinin İleri Sürdüğü Zamanaşımı Def'inin Diğerine Sirayeti (Karar İncelemesi), Dr. Öğr. Üyesi Yasemin TAŞDEMİR
.
İşletme Toplu İş Sözleşmelerinin Uygulamada Yarattığı Sorunlar, Dr. Banu DENİZLİ ÖZTÜRK
.
Kooperatiflerde Mali Durumun Bozulması, Dr. Gizem ÇOŞĞUN YILDIRIM
.
Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesinin Görevden Alınması Açısından Haklı Sebep Unsurunun Türk Ticaret Kanunu Düzenlemeleri Bakımından Değerlendirilmesi, Av. Dr. İbrahim Akan ÖZDEMİR
.
Tapu Sicilindeki Gerçek Kişilere Ait Kayıtların Paylaşılmasının Aleniyet İlkesi, Özel Hayatın Gizliliği Hakkı, Bilgi Edinme Hakkı ve Kişisel Veri Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Dr. Tuğçem SEÇER
.
Sözleşmenin Rızaî Devri ile Amaçlanan Sonuçları Elde Etmek için Roma ve İslâm Hukuku'nda Kullanılan Hukukî Müesseseler, Arş. Gör. Emrah GÖKMEN
.
Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinde Sözleşme İlişkisi Devam Ederken Tarafların TBK m.344 Hükmündeki Sınırlamayı Aşarak Belirledikleri Yeni Kira Bedeline Uygulanacak Hükümler, Arş. Gör. Murat AKDİ
.
Kiralananın Geri Verilmesi Kapsamında Kiraya Verenin Gözden Geçirme ve Kiracıya Bildirme Külfetleri, Av. Esra DURSUN
.
KAMU HUKUKU
.
Ceza Muhakemesi Kanunu 133. Madde Uyarınca Verilen Şirket Yönetimi İçin Kayyım Atanmasına Dair Kararın Kaldırılmasına İlişkin Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SAYDAM
.
Kripto Paranın Amerika Gelir İdaresi'nin 2014–21 Sayılı Kılavuzu ve 2019–24 Sayılı Gelir Yönetmeliği Bağlamında Vergilendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Merve Ayşegül KULULAR İBRAHİM
.
Hukukun Teleolojisi, Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer DÜLGER
.
Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Silahlı Saldırıları İçin İleri Sürdüğü Gerekçelerin Uluslararası Hukuk Bağlamında Değerlendirmesi, Dr. Öğr. Üyesi Nesrin DABANLIOĞLU ALANUR
.
Uluslararası Örgüt Olarak Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR): Ulusüstü Yapıya Dönüşme Düzleminde Avrupa Birliği ile Mukayeseli Bir İnceleme, Dr. Öğr. Üyesi Sezercan BEKTAŞ – Arş. Gör. Görkem KAYACIK
.
Dolandırıcılık Suçunun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158–1–g), Dr. Öğr. Üyesi Zahit YILMAZ
.
Ukrayna ve Hollanda–Rusya Kabul Edilebilirlik Kararı Doğrultusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yetki Yaklaşımına İlişkin Analiz, Arş. Gör. Dr. Ceren KARAGÖZOĞLU
.
RetributiveRestorative?: A Deive Research on the Criminal Justice Understandings of Law Enforcements in Istanbul – Cezalandırıcı mı yoksa Onarıcı mı?: İstanbul'da Çalışan Hukukçuların Ceza Adaleti Anlayışları Üzerine Betimsel Bir Çalışma, Res. Asst. Dr. Gülçin CEBECİOĞLU
.
T.C. Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarında İdarenin Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Sorumluluğu, Arş. Gör. Cihan YAYLAK – Prof. Dr. Ramazan YILDIRIM
.
Deepfake Technology: A Criminological Literature Review, Fatih ARSLAN
.
Şüpheli İşlem Bildirimi Yükümlülüğü ve İhlali Halinde İlgililerin Ceza Hukuku Sorumluluğu Üzerine Değerlendirme, Uğur YAZICI