Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uluslararası Hukuk Bağlamında
Nükleer Santrallerin Siber Güvenliği
Eylül 2018 / 1. Baskı / 246 Syf.
Fiyatı: 66.50 TL
İndirimli: 59.90 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Teknolojinin gelişim endeksiyle doğru orantılı olarak daha küreselleşen dünyada enerjiye bağımlılık son yıllarda daha da belirgin hale gelmiştir.

Yenilenemez enerji kaynakları arasında yer alan nükleer enerji, dönemin ABD Başkanı Eisenhower'ın BM Genel Kurulundaki "barış için atom" konuşmasıyla dünyaya tanıtılmıştır.

Kuruluşta pahalı ancak işletmede ucuz olan nükleer enerjinin bir sorunsal olarak ortaya çıkmasının sebebi ise insani amaçlı kullanımının yanında askeri amaçla da kullanılabiliyor olmasıdır. Bu bağlamda, uluslararası hukuk metinleri arasında NPT Antlaşması önem arz etmektedir. Nükleer güvenlik başlığı altında nükleer santrallerin güvenliği de uluslararası kamuoyunu meşgul eden tartışmalar arasındadır.

Nükleer terörizmin gelişen teknolojiyle birlikte daha da endişe verici düzeye ulaşması, hâlihazırda kırılgan olan nükleer santraller ve güvenliği noktasında yeni sorunsallar doğurmuştur.

Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve NATO siber güvenlik üzerine doğrudan/dolaylı çalışmalar yürütmektedir ancak siber suç, siber saldırı ve siber savaş üçgeninde oluşan siber uzayda, nükleer santrallerin siber güvenliğine dair uluslararası hukukta ciddi boşluklar vardır. Bu boşluk neticesinde ise bazı devlet ya da devlet dışı aktörler tarafından geçmişte ve günümüzde sonucu yıkıcı olan eylemler gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası hukuk bağlamında nükleer santrallerin siber güvenliği adlı bu kitapta; nükleer enerji, nükleer hukuk ve nükleer-siber güvenlik başlıkları uluslararası hukuk çerçevesinde irdelenmiştir. Eserin, gerek uluslararası camiada gerekse Türkiye Cumhuriyetinde önemli bir boşluğu doldurması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları
Nükleer Enerji
Nükleer Hukuk
Nükleer Güvenlik
Nükleer Terörizm
Nükleer Güvenlik Kültürü
Nükleer Güvenlik Rejimi
Siber Güvenlik
NPT Anlaşması
Paris Sözleşmesi
Viyana Sözleşmesi
Siber Savaş
Siber Suç
Siber Saldırı Senaryoları
Jus Ad Bellum
Jus In Bello
Stuxnet Siber Saldırısı
DDoS Siber Saldırısı
Barkod: 9789750250163
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 246
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Teşekkür  7
Özet  9
Abstract  11
Şekiller Listesi  19
Tablolar Listesi  21
Kısaltmalar  23
Giriş  29
BİRİNCİ BÖLÜM:
NÜKLEER ENERJİNİN TEMEL ESASLARI VE GELİŞİMİ
1. Enerji ve Enerjinin Temel Esasları  35
1.1. Enerji Tanımı, Türleri ve Hukuk Bağıntısı  35
1.1.1. Yenilenebilir Enerji  37
1.1.2. Yenilenemez Enerji  38
1.1.3. Sürdürülebilir Enerji  39
1.2. Nükleer Enerji  40
1.2.1. Nükleer Enerji Kavramı ve Tanımı  40
1.2.2. Nükleer Enerjinin Tarihçesi  42
1.2.2.1. Sanayileşmenin Etkisi  44
1.2.2.2. II. Dünya Savaşının Etkisi  44
1.2.3. Günlük Hayatta Nükleer Enerji  45
1.2.3.1. Nükleer Enerjinin Kullanım Amaçları  45
1.2.3.1.1. İnsani Amaçla Kullanımı: Nükleer Endüstri  45
1.2.3.1.2. Askeri Amaçla Kullanımı: Nükleer Silahlar  46
1.2.3.2. Nükleer Enerji Hakkında Güncel Tartışmalar  48
1.2.3.2.1. Lehte Tartışmalar  48
1.2.3.2.2. Aleyhte Tartışmalar  49
2. Nükleer Santraller  50
2.1. Nükleer Santrallerin Kurulma Amacı  50
2.2. Türkiye’de ve Dünyada Nükleer Santraller  51
2.3. Önemli Nükleer Santral Kazaları  54
2.3.1. Three Mile Adası Kazası  54
2.3.2. Çernobil Kazası  55
2.3.3. Fukuşima Kazası  56
3. Nükleer Terörizm  57
3.1. Nükleer Terörizm Kavramı ve Tarihi  57
3.2. Nükleer Terörizm Çeşitleri  59
3.3. Nükleer Terörizm Senaryoları  62
3.4. Siber – Nükleer Güvenlik ve Tedbir  64
4. Değerlendirme  67
İKİNCİ BÖLÜM:
ULUSLARARASI NÜKLEER HUKUK VE GÜNCEL GELİŞMELER
1. Nükleer Hukuk Hakkında Temel Esaslar  69
1.1. Nükleer Hukukun Kapsam ve Mahiyeti  70
1.2. Nükleer Hukukun Temel İlkeleri  70
2. Nükleer Santrallerin Uluslararası Hukuk Açısından Temel Özellikleri  73
2.1. Nükleer Santrallerin İnsani Amaçla Kullanımı  74
2.1.1. Ulusal Mevzuat  75
2.1.1.1. 5710 Sayılı Kanun’a Göre Nükleer Santral Kuracak Şirketin Belirlenmesi  76
2.1.1.2. Milletlerarası Anlaşmalarla Nükleer Güç Santrali Kuracak Şirketin Belirlenmesi  76
2.1.2. Uluslararası Düzenlemeler  77
2.1.2.1. EURATOM ve ABD Arasında Nükleer Enerji'nin İnsani Amaçla Kullanılması Anlaşması  79
2.1.2.2. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Antlaşma (NPT)  80
2.1.2.3. Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması (Comprehensive Test Ban Treaty)  81
2.2. Nükleer Santrallerin Çalışma Esasları  83
2.2.1. Nükleer Santral Kuracak Şirketin Belirlenmesi  84
2.2.2. Lisanslar  85
2.2.3. Yükümlülükler  87
2.3. Kurucu İşletmeler ve Sözleşme Esasları  88
2.3.1. Sivil Amaçlı Nükleer Santrallerde Üçüncü Kişilere Verilen Zararlarda İşletenin Sorumluluğu  89
3. Nükleer Santrallere İlişkin Uluslararası Hukuk  90
3.1. Nükleer Santrallere İlişkin Uluslararası Hukuki Rejim Teşekkülleri  90
3.1.1. Dünyanın Nükleer Enerjiyle Tanışması ve “Barış İçin Atom” Projesi  91
3.1.2. BM Genel Kurulu  91
3.1.3. BM İnsan Hakları Komitesi  91
3.1.4. Uluslararası Adalet Divanı  92
3.1.5. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı  95
3.1.6. OECD – Nükleer Enerji Ajansı  97
3.2. Sorumluluk Rejimi ve Uluslararası Anlaşmalar  98
3.2.1. Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluğa İlişkin Paris Sözleşmesi  98
3.2.2. Nükleer Zararlar Hakkında Hukuki Sorumluluğa İlişkin 1963 Tarihli Viyana Sözleşmesi  99
3.2.3. 1964 Tarihli Paris Sözleşmesini Yenileyen Brüksel Ek Sözleşmesi  101
3.2.4. Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluğa İlişkin Paris Sözleşmesi’ni Yenileyen 1982 Ek Protokolü  102
3.2.5. Paris ve Viyana Sözleşmelerinin Ortak Uygulanmasına İlişkin 21.10.1988 Tarihli Ortak Protokol  103
4. Değerlendirme  104
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NÜKLEER SANTRALLERİN SİBER GÜVENLİĞİ VE
ULUSLARARASI HUKUKİ TEMEL ESASLARI
1. Nükleer Güvenlik ve Hukuki Temel Esasları  107
1.1. Nükleer Terörizmin Tanımı ve Kapsamı  107
1.1.1. Nükleer Güvenlik Hakkında Temel Esaslar  109
1.1.1.1. Nükleer Güvenlik Rejimi  109
1.1.1.2. Nükleer Güvenlik Kültürü  110
1.1.2. Nükleer Terörizm Üzerine Güncel Çalışmalar  111
1.2. Nükleer Santrallere Karşı Güvenlik Tedbirleri ve Mukabil Tedbirlerin Hukuki Esasları  112
1.2.1. Hukuki Bağlayıcı Nitelikte Uluslararası Düzenlemeler  113
1.2.1.1. UAEA Himayesinde Temel Hukuki Düzenlemeler  113
1.2.1.1.1. Nükleer Malzemelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesi ve 2005 Tarihli Değişiklik  113
1.2.1.1.2. Nükleer Kazaların Erken Bildirimi Sözleşmesi  114
1.2.1.1.3. Acil Nükleer ve Radyolojik Kaza Durumunda Yardım Sözleşmesi  115
1.2.1.1.4. Nükleer Güvenlik Sözleşmesi  115
1.2.1.1.5. Tüketilen Yakıt Yönetiminin Güvenliği ve Radyoaktif Atık Yönetiminin Güvenliğine Dair Ortak Sözleşme  116
1.2.1.2. BM Himayesinde Temel Hukuki Düzenlemeler  117
1.2.1.2.1. BM Güvenlik Konseyi 1373 (2001) ve 1540 (2004) Sayılı Kararları  118
1.2.1.2.2. Terörist Bombalamalarının Engellenmesine Dair Uluslararası Sözleşme  119
1.2.1.2.3. Nükleer Terör Faaliyetlerinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme  119
1.2.1.3. UDÖ Himayesinde Temel Hukuki Düzenlemeler  121
1.2.1.3.1. Deniz Ulaştırması Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme (1988 SUA Sözleşmesi)  122
1.2.1.3.2. SUA (Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi) Sözleşmesinin 2005 Protokolleri  122
1.2.2. Hukuki Bağlayıcı Nitelikte Olmayan Uluslararası Düzenlemeler  123
1.2.2.1. UAEA Himayesinde Bağlayıcı Olmayan Düzenlemeler  124
1.2.2.1.1. Radyoaktif Kaynakların Emniyeti ve Güvenliğine İlişkin Uygulama Esasları ve Radyoaktif Kaynakların İthalatı ve İhracatı Hakkında Ek Düzenleme  124
1.2.2.1.2. 2017 Tarihli Nükleer Malzemelerin ve Nükleer Tesislerin Fiziksel Korunmasına Dair Uluslararası Konferans  125
1.2.2.2. BM Himayesinde Bağlayıcı Olmayan Düzenlemeler  125
1.2.2.2.1. Birleşmiş Milletler Uluslararası Terörle Mücadele Stratejisi  126
1.2.2.3. EURATOM Himayesinde Bağlayıcı Olmayan Düzenlemeler  126
1.2.2.3.1. EURATOM Anlaşmasının 103. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Komisyon Tavsiyesi  126
2. Nükleer Santrallerin Siber Güvenliği ve Uluslararası Hukuki Esasları  128
2.1. Siber Güvenliğin Tanımı ve Kapsamı  128
2.2. Siber Saldırı, Siber Suç ve Siber Savaş Karşılaştırması  131
2.3. Güncel Siber Saldırılar  141
2.4. Nükleer Santrallere Karşı Siber Saldırı Senaryoları  142
2.5. Siber Güvenliğin Hukuki Esasları  144
2.5.1. Ulusal Mevzuat  144
2.5.2. Uluslararası Düzenlemeler  148
2.5.2.1. ‘Karşı Tedbirler’ Bağlamında Siber Saldırı Değerlendirmesi  149
2.5.2.2. Siber Saldırıları Doğrudan Düzenleyen Uluslararası Hukuk Rejimleri  152
2.5.2.2.1. UAEA  153
2.5.2.2.2. BM  154
2.5.2.2.3. NATO  157
2.5.2.2.4. Avrupa Konseyi  158
2.5.2.2.5. Şangay İşbirliği Örgütü  160
2.5.2.3. Siber Saldırıları Dolaylı Düzenleyen Uluslararası Hukuk Rejimleri  160
2.5.2.3.1. Telekomünikasyon Hukuku  161
2.5.2.3.2. Havacılık Hukuku  162
2.5.2.3.3. Uzay Hukuku  164
2.5.2.3.4. Deniz Hukuku  167
3. Savaş Hukuku Bağlamında Siber Saldırı/Savaş Tartışmaları  168
3.1. Jus ad Bellum  169
3.1.1. Yasal Mevzuatı Yönetme: İç İşlerde Güç ve Müdahale Kullanımına İlişkin Yasak  171
3.1.2. Kolektif Güvenlik ve Meşru Müdafaa İstisnaları  172
3.1.3. Ad Bellum Gerekliliği ve Orantılılığı  175
3.2. Jus in Bello  176
3.2.1. In Bello Gerekliliği  177
3.2.2. In Bello Orantılılığı  177
3.2.3. Farklar/Ayrımlar  178
3.2.3.1. Bir Siber Saldırıda Hukuki Olarak Hedeflenen Kim Olabilir?  179
3.2.3.2. Kim bir Siber Saldırı Gerçekleştirebilir?  180
3.2.4. Tarafsızlık  180
4. Değerlendirme  182
SONUÇ VE ÖNERİLER  185
EKLER
EK 1: SOMUT NÜKLEER TERÖRİZM SENARYOLARI  189
EK 2: NÜKLEER ENERJİ PROGRAMI UYGULAMA OPERATÖRÜNÜN SORUMLULUK VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Faz 1)  191
EK 3: NÜKLEER ENERJİ PROGRAMI UYGULAMA OPERATÖRÜN SORUMLULUK VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Faz 2)  193
EK 4: BELİRLİ BİR TESİS İÇİN DÜZENLEYİCİ KURULUŞ TARAFINDAN ÜRETİLEN BELGELER  195
EK 5: SİBER SUÇ KATEGORİLERİ VE ÇEŞİTLERİ  199
EK 6: GÜNCEL SİBER SALDIRI LİSTESİ  202
EK 7: NÜKLEER SANRALLEREE KARŞI SİBER SALDIRI SENARYOLARI  205
Kaynakça  209
Kavram Dizini  245
 


Onur Aktaş
Haziran 2020
58.00 TL
Sepete Ekle
Ceyhan Güler
Haziran 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Ali Burak Darıcılı
Mayıs 2020
42.00 TL
Sepete Ekle
M. Alparslan Akyıldız
Nisan 2020
200.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Teşekkür  7
Özet  9
Abstract  11
Şekiller Listesi  19
Tablolar Listesi  21
Kısaltmalar  23
Giriş  29
BİRİNCİ BÖLÜM:
NÜKLEER ENERJİNİN TEMEL ESASLARI VE GELİŞİMİ
1. Enerji ve Enerjinin Temel Esasları  35
1.1. Enerji Tanımı, Türleri ve Hukuk Bağıntısı  35
1.1.1. Yenilenebilir Enerji  37
1.1.2. Yenilenemez Enerji  38
1.1.3. Sürdürülebilir Enerji  39
1.2. Nükleer Enerji  40
1.2.1. Nükleer Enerji Kavramı ve Tanımı  40
1.2.2. Nükleer Enerjinin Tarihçesi  42
1.2.2.1. Sanayileşmenin Etkisi  44
1.2.2.2. II. Dünya Savaşının Etkisi  44
1.2.3. Günlük Hayatta Nükleer Enerji  45
1.2.3.1. Nükleer Enerjinin Kullanım Amaçları  45
1.2.3.1.1. İnsani Amaçla Kullanımı: Nükleer Endüstri  45
1.2.3.1.2. Askeri Amaçla Kullanımı: Nükleer Silahlar  46
1.2.3.2. Nükleer Enerji Hakkında Güncel Tartışmalar  48
1.2.3.2.1. Lehte Tartışmalar  48
1.2.3.2.2. Aleyhte Tartışmalar  49
2. Nükleer Santraller  50
2.1. Nükleer Santrallerin Kurulma Amacı  50
2.2. Türkiye’de ve Dünyada Nükleer Santraller  51
2.3. Önemli Nükleer Santral Kazaları  54
2.3.1. Three Mile Adası Kazası  54
2.3.2. Çernobil Kazası  55
2.3.3. Fukuşima Kazası  56
3. Nükleer Terörizm  57
3.1. Nükleer Terörizm Kavramı ve Tarihi  57
3.2. Nükleer Terörizm Çeşitleri  59
3.3. Nükleer Terörizm Senaryoları  62
3.4. Siber – Nükleer Güvenlik ve Tedbir  64
4. Değerlendirme  67
İKİNCİ BÖLÜM:
ULUSLARARASI NÜKLEER HUKUK VE GÜNCEL GELİŞMELER
1. Nükleer Hukuk Hakkında Temel Esaslar  69
1.1. Nükleer Hukukun Kapsam ve Mahiyeti  70
1.2. Nükleer Hukukun Temel İlkeleri  70
2. Nükleer Santrallerin Uluslararası Hukuk Açısından Temel Özellikleri  73
2.1. Nükleer Santrallerin İnsani Amaçla Kullanımı  74
2.1.1. Ulusal Mevzuat  75
2.1.1.1. 5710 Sayılı Kanun’a Göre Nükleer Santral Kuracak Şirketin Belirlenmesi  76
2.1.1.2. Milletlerarası Anlaşmalarla Nükleer Güç Santrali Kuracak Şirketin Belirlenmesi  76
2.1.2. Uluslararası Düzenlemeler  77
2.1.2.1. EURATOM ve ABD Arasında Nükleer Enerji'nin İnsani Amaçla Kullanılması Anlaşması  79
2.1.2.2. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Antlaşma (NPT)  80
2.1.2.3. Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması (Comprehensive Test Ban Treaty)  81
2.2. Nükleer Santrallerin Çalışma Esasları  83
2.2.1. Nükleer Santral Kuracak Şirketin Belirlenmesi  84
2.2.2. Lisanslar  85
2.2.3. Yükümlülükler  87
2.3. Kurucu İşletmeler ve Sözleşme Esasları  88
2.3.1. Sivil Amaçlı Nükleer Santrallerde Üçüncü Kişilere Verilen Zararlarda İşletenin Sorumluluğu  89
3. Nükleer Santrallere İlişkin Uluslararası Hukuk  90
3.1. Nükleer Santrallere İlişkin Uluslararası Hukuki Rejim Teşekkülleri  90
3.1.1. Dünyanın Nükleer Enerjiyle Tanışması ve “Barış İçin Atom” Projesi  91
3.1.2. BM Genel Kurulu  91
3.1.3. BM İnsan Hakları Komitesi  91
3.1.4. Uluslararası Adalet Divanı  92
3.1.5. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı  95
3.1.6. OECD – Nükleer Enerji Ajansı  97
3.2. Sorumluluk Rejimi ve Uluslararası Anlaşmalar  98
3.2.1. Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluğa İlişkin Paris Sözleşmesi  98
3.2.2. Nükleer Zararlar Hakkında Hukuki Sorumluluğa İlişkin 1963 Tarihli Viyana Sözleşmesi  99
3.2.3. 1964 Tarihli Paris Sözleşmesini Yenileyen Brüksel Ek Sözleşmesi  101
3.2.4. Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluğa İlişkin Paris Sözleşmesi’ni Yenileyen 1982 Ek Protokolü  102
3.2.5. Paris ve Viyana Sözleşmelerinin Ortak Uygulanmasına İlişkin 21.10.1988 Tarihli Ortak Protokol  103
4. Değerlendirme  104
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NÜKLEER SANTRALLERİN SİBER GÜVENLİĞİ VE
ULUSLARARASI HUKUKİ TEMEL ESASLARI
1. Nükleer Güvenlik ve Hukuki Temel Esasları  107
1.1. Nükleer Terörizmin Tanımı ve Kapsamı  107
1.1.1. Nükleer Güvenlik Hakkında Temel Esaslar  109
1.1.1.1. Nükleer Güvenlik Rejimi  109
1.1.1.2. Nükleer Güvenlik Kültürü  110
1.1.2. Nükleer Terörizm Üzerine Güncel Çalışmalar  111
1.2. Nükleer Santrallere Karşı Güvenlik Tedbirleri ve Mukabil Tedbirlerin Hukuki Esasları  112
1.2.1. Hukuki Bağlayıcı Nitelikte Uluslararası Düzenlemeler  113
1.2.1.1. UAEA Himayesinde Temel Hukuki Düzenlemeler  113
1.2.1.1.1. Nükleer Malzemelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesi ve 2005 Tarihli Değişiklik  113
1.2.1.1.2. Nükleer Kazaların Erken Bildirimi Sözleşmesi  114
1.2.1.1.3. Acil Nükleer ve Radyolojik Kaza Durumunda Yardım Sözleşmesi  115
1.2.1.1.4. Nükleer Güvenlik Sözleşmesi  115
1.2.1.1.5. Tüketilen Yakıt Yönetiminin Güvenliği ve Radyoaktif Atık Yönetiminin Güvenliğine Dair Ortak Sözleşme  116
1.2.1.2. BM Himayesinde Temel Hukuki Düzenlemeler  117
1.2.1.2.1. BM Güvenlik Konseyi 1373 (2001) ve 1540 (2004) Sayılı Kararları  118
1.2.1.2.2. Terörist Bombalamalarının Engellenmesine Dair Uluslararası Sözleşme  119
1.2.1.2.3. Nükleer Terör Faaliyetlerinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme  119
1.2.1.3. UDÖ Himayesinde Temel Hukuki Düzenlemeler  121
1.2.1.3.1. Deniz Ulaştırması Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme (1988 SUA Sözleşmesi)  122
1.2.1.3.2. SUA (Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi) Sözleşmesinin 2005 Protokolleri  122
1.2.2. Hukuki Bağlayıcı Nitelikte Olmayan Uluslararası Düzenlemeler  123
1.2.2.1. UAEA Himayesinde Bağlayıcı Olmayan Düzenlemeler  124
1.2.2.1.1. Radyoaktif Kaynakların Emniyeti ve Güvenliğine İlişkin Uygulama Esasları ve Radyoaktif Kaynakların İthalatı ve İhracatı Hakkında Ek Düzenleme  124
1.2.2.1.2. 2017 Tarihli Nükleer Malzemelerin ve Nükleer Tesislerin Fiziksel Korunmasına Dair Uluslararası Konferans  125
1.2.2.2. BM Himayesinde Bağlayıcı Olmayan Düzenlemeler  125
1.2.2.2.1. Birleşmiş Milletler Uluslararası Terörle Mücadele Stratejisi  126
1.2.2.3. EURATOM Himayesinde Bağlayıcı Olmayan Düzenlemeler  126
1.2.2.3.1. EURATOM Anlaşmasının 103. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Komisyon Tavsiyesi  126
2. Nükleer Santrallerin Siber Güvenliği ve Uluslararası Hukuki Esasları  128
2.1. Siber Güvenliğin Tanımı ve Kapsamı  128
2.2. Siber Saldırı, Siber Suç ve Siber Savaş Karşılaştırması  131
2.3. Güncel Siber Saldırılar  141
2.4. Nükleer Santrallere Karşı Siber Saldırı Senaryoları  142
2.5. Siber Güvenliğin Hukuki Esasları  144
2.5.1. Ulusal Mevzuat  144
2.5.2. Uluslararası Düzenlemeler  148
2.5.2.1. ‘Karşı Tedbirler’ Bağlamında Siber Saldırı Değerlendirmesi  149
2.5.2.2. Siber Saldırıları Doğrudan Düzenleyen Uluslararası Hukuk Rejimleri  152
2.5.2.2.1. UAEA  153
2.5.2.2.2. BM  154
2.5.2.2.3. NATO  157
2.5.2.2.4. Avrupa Konseyi  158
2.5.2.2.5. Şangay İşbirliği Örgütü  160
2.5.2.3. Siber Saldırıları Dolaylı Düzenleyen Uluslararası Hukuk Rejimleri  160
2.5.2.3.1. Telekomünikasyon Hukuku  161
2.5.2.3.2. Havacılık Hukuku  162
2.5.2.3.3. Uzay Hukuku  164
2.5.2.3.4. Deniz Hukuku  167
3. Savaş Hukuku Bağlamında Siber Saldırı/Savaş Tartışmaları  168
3.1. Jus ad Bellum  169
3.1.1. Yasal Mevzuatı Yönetme: İç İşlerde Güç ve Müdahale Kullanımına İlişkin Yasak  171
3.1.2. Kolektif Güvenlik ve Meşru Müdafaa İstisnaları  172
3.1.3. Ad Bellum Gerekliliği ve Orantılılığı  175
3.2. Jus in Bello  176
3.2.1. In Bello Gerekliliği  177
3.2.2. In Bello Orantılılığı  177
3.2.3. Farklar/Ayrımlar  178
3.2.3.1. Bir Siber Saldırıda Hukuki Olarak Hedeflenen Kim Olabilir?  179
3.2.3.2. Kim bir Siber Saldırı Gerçekleştirebilir?  180
3.2.4. Tarafsızlık  180
4. Değerlendirme  182
SONUÇ VE ÖNERİLER  185
EKLER
EK 1: SOMUT NÜKLEER TERÖRİZM SENARYOLARI  189
EK 2: NÜKLEER ENERJİ PROGRAMI UYGULAMA OPERATÖRÜNÜN SORUMLULUK VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Faz 1)  191
EK 3: NÜKLEER ENERJİ PROGRAMI UYGULAMA OPERATÖRÜN SORUMLULUK VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Faz 2)  193
EK 4: BELİRLİ BİR TESİS İÇİN DÜZENLEYİCİ KURULUŞ TARAFINDAN ÜRETİLEN BELGELER  195
EK 5: SİBER SUÇ KATEGORİLERİ VE ÇEŞİTLERİ  199
EK 6: GÜNCEL SİBER SALDIRI LİSTESİ  202
EK 7: NÜKLEER SANRALLEREE KARŞI SİBER SALDIRI SENARYOLARI  205
Kaynakça  209
Kavram Dizini  245
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021